Bộ trưởng Ngoại giao (Nhật Bản)

Bộ trưởng Ngoại giao (外務大臣 Gaimu Daijin?) của Nhật Bản là thành viên nội các chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại của Nhật Bản và là giám đốc điều hành của Bộ Ngoại giao.

外務大臣
Ngoại giao Đại thần
Seal of the Ministry of Foreign Affairs of Japan.jpg
Con dấu Bộ Ngoại giao
Go-shichi no kiri crest 2.svg
Toshimitsu Motegi.jpg
Đương nhiệm
Motegi Toshimitsu

từ 11 tháng 9 năm 2019
Bổ nhiệm bởiThủ tướng Abe Shinzo
Người đầu tiên giữ chứcKaoru Inoue
Thành lập22 tháng 12 năm 1885
Website外務省:外務大臣

Kể từ khi kết thúc sự chiếm đóng của Mỹ ở Nhật Bản, chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao đã trở thành một trong những chức vụ có quyền lực nhất trong Nội các, vì các lợi ích kinh tế của Nhật Bản từ lâu vẫn nhờ vào các mối quan hệ bên ngoài. Những nỗ lực gần đây của cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro để thiết lập một chính sách đối ngoại người theo chủ nghĩa can thiệp nhiều hơn cũng đã nâng cao tầm quan trọng của chức vụ này.

Chức vụ hiện nay được nắm giữ bởi Motegi Toshimitsu.

Danh sách Bộ trưởngSửa đổi

  • Chữ in nghiêng cho biết chủ thể phục vụ với tư cách quyền Bộ trưởng Ngoại giao
  • Tô đậm cho biết chủ thể phục vụ đồng thời với tư cách Thủ tướng Nhật Bản trong một khoảng thời gian.

Đế quốc Nhật Bản (1885–1945)Sửa đổi

# Chân dung Họ tên Nhậm chức Từ chức
1   Bá tước Kaoru Inoue tháng 12 năm 1885 tháng 9 năm 1887
  Bá tước Hirobumi Itō tháng 9 năm 1887 tháng 2 năm 1888
2   Bá tước Shigenobu Ōkuma
(1st)
tháng 2 năm 1888 tháng 12 năm 1889
3   Tử tước Shūzō Aoki
(1st)
tháng 12 năm 1889 tháng 5 năm 1891
4   Tử tước Takeaki Enomoto tháng 5 năm 1891 tháng 8 năm 1892
5   Tử tước Munemitsu Mutsu tháng 8 năm 1892 tháng 5 năm 1896
6   Hầu tước Kinmochi Saionji
(1st)
tháng 5 năm 1896 tháng 9 năm 1896
2   Bá tước Shigenobu Ōkuma
(2nd)
tháng 9 năm 1896 tháng 11 năm 1897
7   Nam tước Tokujirō Nishi tháng 11 năm 1897 tháng 1 năm 1898
2   Bá tước Shigenobu Ōkuma
(3rd)
tháng 1 năm 1898 tháng 6 năm 1898
3   Tử tước Shūzō Aoki
(2nd)
tháng 6 năm 1898 tháng 10 năm 1900
8   Takaaki Katō
(1st)
tháng 10 năm 1900 tháng 6 năm 1901
9   Arasuke Sone tháng 6 năm 1901 tháng 9 năm 1901
10   Nam tước Jutarō Komura
(1st)
tháng 9 năm 1901 tháng 1 năm 1906
8   Takaaki Katō
(2nd)
tháng 1 năm 1906 tháng 3 năm 1906
6   Hầu tước Kinmochi Saionji
(2nd)
tháng 3 năm 1906 tháng 5 năm 1906
11   Bá tước Tadasu Hayashi tháng 5 năm 1906 tháng 7 năm 1908
12   Tướng Tử tước Masatake Terauchi
(1st)
tháng 7 năm 1908 tháng 8 năm 1908
10   Hầu tước Jutarō Komura
(2nd)
tháng 8 năm 1908 tháng 8 năm 1911
13   Tử tước Kosai Uchida
(1st)
tháng 8 năm 1911 tháng 12 năm 1912
14   Hoàng thân Tarō Katsura tháng 12 năm 1912 tháng 1 năm 1913
8   Nam tước Takaaki Katō
(3rd)
tháng 1 năm 1913 tháng 2 năm 1913
15   Nam tước Nobuaki Makino tháng 2 năm 1913 tháng 4 năm 1914
8   Nam tước Takaaki Katō
(4th)
tháng 4 năm 1914 tháng 8 năm 1915
2   Bá tước Shigenobu Ōkuma
(4th)
tháng 8 năm 1915 tháng 10 năm 1915
16   Tử tước Kikujirō Ishii tháng 10, năm 1915 tháng 10 năm 1916
12   Nguyên soái Bá tước Masatake Terauchi
(2nd)
tháng 10 năm 1916 tháng 11 năm 1916
17   Tử tước Ichirō Motono tháng 11 năm 1916 tháng 4 năm 1918
18   Nam tước Shinpei Gotō tháng 4 năm 1918 tháng 9 năm 1918
13   Bá tước Kosai Uchida
(2nd)
tháng 9 năm 1918 2 tháng 9 năm 1923
19   Đô đốc Bá tước Gonnohyōe Yamamoto 2 tháng 9 năm 1923 19 tháng 9 năm 1923
20   Nam tước Hikokichi Ijuin tháng 9 năm 1923 tháng 1 năm 1924
21   Nam tước Keishirō Matsui tháng 1 năm 1924 tháng 6 năm 1924
22   Nam tước Shidehara Kijūrō
(1st)
tháng 6 năm 1924 tháng 4 năm 1927
23   Nam tước Giichi Tanaka tháng 4 năm 1927 tháng 7 năm 1929
22   Nam tước Shidehara Kijūrō
(2nd)
tháng 7 năm 1929 tháng 12 năm 1931
24   Tsuyoshi Inukai tháng 12 năm 1931 tháng 1 năm 1932
25   Yoshizawa Kenkichi tháng 1 năm 1932 tháng 5 năm 1932
26   Đô đốc Tử tước Makoto Saitō tháng 5 năm 1932 tháng 7 năm 1932
13   Bá tước Kosai Uchida
(3rd)
tháng 7 năm 1932 tháng 9 năm 1933
27   Hirota Kōki
(1st)
tháng 9 năm 1933 tháng 3 năm 1936
28   Arita Hachirō
(1st)
tháng 3 năm 1936 tháng 2 năm 1937
29   Hayashi Senjuro tháng 2 năm 1937 tháng 3 năm 1937
30   Satō Naotake tháng 3 năm 1937 tháng 6 năm 1937
27   Hirota Kōki
(2nd)
tháng 6 năm 1937 tháng 5 năm 1938
31   Tướng Ugaki Kazushige tháng 5 năm 1938 tháng 9 năm 1938
32   Hoàng thân Konoe Fumimaro tháng 9 năm 1938 tháng 10 năm 1938
28   Arita Hachirō
(2nd)
tháng 10 năm 1938 tháng 1 năm 1939
33   Tướng Abe Nobuyuki tháng 1 năm 1939 tháng 8 năm 1939
34   Đô đốc Nomura Kichisaburō tháng 8 năm 1939 tháng 1 năm 1940
28   Arita Hachirō
(3rd)
tháng 1 năm 1940 tháng 7 năm 1940
35   Matsuoka Yōsuke tháng 7 năm 1940 tháng 7 năm 1941
36   Đô đốc Toyoda Teijirō tháng 7 năm 1941 tháng 10 năm 1941
37   Tōgō Shigenori
(1st)
tháng 10 năm 1941 tháng 9 năm 1942
38   Tướng Tōjō Hideki 1 tháng 9 năm 1942 17 tháng 9 năm 1942
39 Tani Masayuki tháng 9 năm 1942 tháng 4 năm 1943
40   Shigemitsu Mamoru
(1st)
tháng 4 năm 1943 tháng 4 năm 1945
41   Đô đốc Nam tước Suzuki Kantarō tháng 4 năm 1945 tháng 4 năm 1945
37   Tōgō Shigenori
(2nd)
tháng 4 năm 1945 tháng 8 năm 1945
40   Shigemitsu Mamoru
(2nd)
tháng 8 năm 1945 tháng 9 năm 1945

Nhật Bản thời kỳ hậu chiến (1945 - nay)Sửa đổi

      Đảng Tự do (1945)
      Gia đình Hoàng gia
      Đảng Tiến bộ
      Đảng Xã hội Dân chủ
      Đảng Dân chủ (1947)
      Đảng Tự do Dân chủ
      Đảng Tự do (1950)
      Đảng Dân chủ
      Đảng Dân chủ Tự do
      Đảng Tân sinh
      Đảng mới Nhật Bản
      Liên hiệp Tự do
      Đảng Dân chủ

Bộ trưởng Ngoại giao Thời gian tại chức Thủ tướng
# Chân dung Họ tên Nhậm chức Từ chức Ngày
43   Yoshida Shigeru 15 tháng 9 năm 1945 24 tháng 5 năm 1947 616 Hoàng thân Higashikuni Naruhiko
Shidehara Kijūrō
Yoshida Shigeru
-   Katayama Tetsu 24 tháng 5 năm 1947 1 tháng 6 năm 1947 8 Katayama Tetsu
44   Ashida Hitoshi 1 tháng 6 năm 1947 15 tháng 10 năm 1948 502
Ashida Hitoshi
(43)   Yoshida Shigeru 15 tháng 10 năm 1948 30 tháng 4 năm 1952 1293 Yoshida Shigeru
45   Okazaki Katsuo 30 tháng 4 năm 1952 10 tháng 12 năm 1954 954
(40)   Shigemitsu Mamoru 10 tháng 12 năm 1954 22 tháng 11 năm 1955 744 Hatoyama Ichirō
22 tháng 11 năm 1955 23 tháng 12 năm 1956
-   Ishibashi Tanzan 23 tháng 12 năm 1956 23 tháng 12 năm 1956 0 Ishibashi Tanzan
46   Kishi Nobusuke 23 tháng 12 năm 1956 10 tháng 7 năm 1957 199
Kishi Nobusuke
47   Fujiyama Aiichirō 10 tháng 7 năm 1957 19 tháng 7 năm 1960 1105
48   Kosaka Zentaro 19 tháng 7 năm 1960 18 tháng 7 năm 1962 729 Ikeda Hayato
49   Ōhira Masayoshi 18 tháng 7 năm 1962 18 tháng 7 năm 1964 731
50   Etsusaburo Shiina 18 tháng 7 năm 1964 3 tháng 12 năm 1966 868
Sato Eisaku
51   Miki Takeo 3 tháng 12 năm 1966 29 tháng 10 năm 1968 696
-   Sato Eisaku 29 tháng 10 năm 1968 30 tháng 11 năm 1968 32
52   Aichi Kiichi 30 tháng 11 năm 1968 9 tháng 7 năm 1971 951
53   Fukuda Takeo 9 tháng 7 năm 1971 7 tháng 7 năm 1972 364
(49)   Ōhira Masayoshi 7 tháng 7 năm 1972 16 tháng 7 năm, 1974 739 Tanaka Kakuei
54   Kimura Toshio 16 tháng 7 năm 1974 9 tháng 12 năm 1974 146
55   Miyazawa Kiichi 9 tháng 12 năm 1974 5 tháng 9 năm 1976 646 Miki Takeo
(48)   Kosaka Zentaro 5 tháng 9 năm 1976 24 tháng 12 năm 1976 100
56   Hatoyama Ichirō 24 tháng 12 năm 1976 28 tháng 11 năm 1977 339 Fukuda Takeo
57   Sonoda Sunao 28 tháng 11 năm 1977 8 tháng 11 năm 1979 710
Ōhira Masayoshi
58   Ōkita Saburō 8 tháng 11 năm 1979 17 tháng 7 năm 1980 252
59   Ito Masayoshi 17 tháng 7 năm 1980 18 tháng 5 năm 1981 305 Suzuki Zenkō
(57)   Sonoda Sunao 18 tháng 5 năm 1981 30 tháng 11 năm 1981 196
60   Sakurauchi Yoshio 30 tháng 11 năm 1981 27 tháng 11 năm 1982 362
61   Abe Shintaro 27 tháng 11 năm 1982 22 tháng 7 năm 1986 1333 Nakasone Yasuhiro
62   Kuranari Tadashi 22 tháng 7 năm 1986 6 tháng 11 năm 1987 472
63   Sōsuke Uno 6 tháng 11 năm 1987 3 tháng 6 năm 1989 575 Takeshita Noboru
64   Mitsuzuka Hiroshi 3 tháng 6 năm 1989 10 tháng 8 năm 1989 68 Uno Sosuke
65   Nakayama Taro 10 tháng 8 năm 1989 5 tháng 11 năm 1991 817 Kaifu Toshiki
66   Watanabe Michio 5 tháng 11 năm 1991 7 tháng 4 năm 1993 519 Miyazawa Kiichi
67   Muto Kabun 7 tháng 4 năm 1993 9 tháng 8 năm 1993 124
68   Hata Tsutomu 9 tháng 8 năm 1993 28 tháng 4 năm 1994 262 Hosokawa Morihiro
69   Kakizawa Koji 28 tháng 4 năm 1994 30 tháng 6 năm 1994 63 Hata Tsutomu
70   Kōno Yōhei 30 tháng 6 năm 1994 11 tháng 1 năm 1996 560 Murayama Tomiichi
71   Ikeda Yukihiko 11 tháng 1 năm 1996 11 tháng 9 năm 1997 609 Hashimoto Ryutaro
72   Obuchi Keizo 11 tháng 9 năm 1997 30 tháng 7 năm 1998 322
73   Kōmura Masahiko 30 tháng 7 năm 1998 5 tháng 10 năm 1999 432 Obuchi Keizo
(70)   Kōno Yōhei 5 tháng 10 năm 1999 26 tháng 4 năm 2001 569
Mori Yoshiro
74   Tanaka Makiko 26 tháng 4 năm 2001 29 tháng 1 năm 2002 278 Koizumi Junichiro
75   Koizumi Junichiro 29 tháng 1 năm 2002 1 tháng 2 năm 2002 3
76   Kawaguchi Yoriko 1 tháng 2 năm 2002 27 tháng 9 năm 2004 969
77   Machimura Nobutaka 27 tháng 9 năm 2004 31 tháng 10 năm 2005 399
78   Asō Tarō 31 tháng 10 năm 2005 27 tháng 8 năm 2007 665
Abe Shinzō
(77)   Machimura Nobutaka 27 tháng 8 năm 2007 26 tháng 9 năm 2007 30
(73)   Kōmura Masahiko 26 tháng 9 năm 2007 24 tháng 9 năm 2008 364 Fukuda Yasuo
79   Nakasone Hirofumi 24 tháng 9 năm 2008 16 tháng 9 năm 2009 357 Aso Taro
80   Okada Katsuya 16 tháng 9 năm 2009 17 tháng 9 năm 2010 366 Hatoyama Yukio
Kan Naoto
81   Maehara Seiji 17 tháng 9 năm 2010 7 tháng 3 năm 2011 171
  Edano Yukio
(Quyền)
7 tháng 3 năm 2011 9 tháng 3 năm 2011 2
82   Matsumoto Takeaki 9 tháng 3 năm 2011 2 tháng 9 năm 2011 177
83   Genba Kōichirō 2 tháng 9 năm 2011 26 tháng 12 năm 2012 481 Noda Yoshihiko
84   Kishida Fumio 26 tháng 12 năm 2012 3 tháng 8 năm 2017 1681 Abe Shinzō
85   Kōno Tarō 3 tháng 8 năm 2017 1 tháng 9 năm 2019 759
86   Toshimitsu Motegi 1 tháng 9 năm 2019 đương nhiệm 338

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi