Wikipedia:Tuần tra thay đổi gần đây

Tuần tra thay đổi gần đây là việc tuần tra, theo dõi các sửa đổi tại trang Thay đổi gần đây của các thành viên. Việc tuần tra này nhằm kiểm tra các thay đổi, sửa chữa phá hoại đối với Wikipedia.

Việc tuần tra là hoàn toàn tự nguyện không mang tính nghĩa vụ bắt buộc. Việc kiểm tra thực chất là để đảm bảo rằng các sửa đổi ngoài việc để các bài viết "trở thành bài viết tốt", trong khi cũng đồng thời đảm bảo rằng các bài viết của phần còn lại không bị phá hoại.

Huy hiệu trao cho những thành viên Tuần tra trang Thay đổi gần đây hiệu quả

Nên làm các việc sauSửa đổi

Tuần tra thay đổi gần đây nên gồm 4 bước sau đây:

 1. Xác định các sửa đổi "xấu" hoặc "đuối":
  Tuần tra thay đổi gần đây hiệu quả là xác định được vấn đề chỉnh sửa. Một chỉnh sửa xấu là 1 một chỉnh sửa mà vì một lí này hay lí do khác buộc phải hồi sửa. Một chỉnh sửa "đuối" là một chỉnh sửa mà cần phải cải tiến cho nó tốt hơn.
 2. Hủy bỏ hoặc cải thiện các sửa đổi:
  Chỉnh sửa "đuối" cần được đánh dấu (ví dụ: {{wikify}}), hoặc mạnh dạn sửa đổi ngay. Bởi vì các thành viên không thích các sửa đổi của mình bị xóa, do đó để giữ thiện ý cần có các thảo luận hoặc nên có tóm lược sửa đổi. Khi thêm các bản mẫu xin vui lòng xem xét các vấn đề đã nêu ra ở trang thảo luận trước khi thực hiện.
 3. Nhắc nhở (thông báo) đối với người thực hiện người sửa đổi:
  Trong trường hợp cố ý phá hoại hoặc không chịu tuân thủ các qui định về sửa đổi ở Wikipedia cần phải có nhắc nhở ở trang thảo luận của họ. Khi gặp các thành viên có các sửa đổi phá hoại lặp lại nhiều lần mà đã nhắc nhở, cảnh báo, để giảm các xung đột không cần thiết nên thông báo cho các bảo quản viên.
 4. Kiểm tra các đóng góp khác của họ:
  Đối với các thành viên mà bạn nghi ngờ, nên xem xét lịch sử đóng góp của họ, từ đó bạn có thể tìm ra các sửa đổi phá hoại.

Lưu ýSửa đổi

Khi thực hiện quá trình tuần tra, một điều quan trọng cần ghi nhớ là không cắn người mới đến, vì thực tế cho rằng phần lớn nội dung ở Wikipedia đều do các thành viên mới đến viết.[1] Với một IP hay tài khoản mới đến nên giúp đỡ họ, hầu hết sẽ vui vẻ và cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.

Nếu bạn muốn trở thành thành viên tuần tra thay đổi gần đây (không bắt buộc) có thể thêm đoạn mã sau {{Cảnh sát Wiki}} vào trang thành viên. Khi đó trang bạn sẽ có đoạn sau:

 Thành viên này là "cảnh sát nằm vùng" tại trang Thay đổi gần đây.

Nếu bạn muốn hình này căn bên phải, hãy sử dụng đoạn mã {{Cảnh sát Wiki phải}}

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Aaron Swartz. “Who Writes Wikipedia?”.