Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(đổi hướng từ Wikipedia:Biểu quyết xóa bài)
Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật, chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa. Tuy nhiên, các điều phối viên và bảo quản viên có thể xoá nhanh nếu bài không có thêm thông tin gì mới.
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 9 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 9 năm 2021Sửa đổi

Danh sách tòa nhà cao nhất Lào CaiSửa đổi

Danh sách tòa nhà cao nhất Lào Cai (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Lào Cai" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một tỉnh không rõ độ nổi bật. "Tỉnh Lào Cai hiện có 6 tòa nhà cao tầng cao trên 45 mét hoặc 12 tầng đã hoàn thành. Tòa nhà cao nhất là Chung cư Tecco Tower cao 95 mét." Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:30, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Không nổi bật, xem lại thì tôi thấy không hẳn chất lượng kém, chỉ là thông tin không cần thiết. TranHieu0706 (thảo luận) 06:59, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 2.   Xóa Tòa cao nhất chỉ có 95m thì không đủ nổi bật để có bài.   Biheo2812  07:02, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Danh sách cấu trúc cao nhất Kiên GiangSửa đổi

Danh sách cấu trúc cao nhất Kiên Giang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách cấu trúc cao nhất Kiên Giang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách cấu trúc cao nhất của một tỉnh không rõ độ nổi bật. "Tỉnh Kiên Giang hiện tại chỉ có 4 tòa nhà cao tầng cao trên 45 mét hoặc 12 tầng và 4 cấu trúc cao trên 100 mét. Tòa nhà cao nhất Kiên Giang tòa Sky Tower thuộc InterContinental Phu Quoc Resort cao 76 mét." Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:12, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
Giữ
Ý kiến

Đi Việt Nam đi (chương trình truyền hình)Sửa đổi

Đi Việt Nam đi (chương trình truyền hình) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đi Việt Nam đi (chương trình truyền hình)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chương trình truyền hình thực tế không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:52, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Bài viết không rõ độ nổi bật. CrossEF (thảo luận) 08:15, ngày 19 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @CrossEF: Rất xin lỗi bạn chưa đủ điều kiện bỏ phiếu vì chưa mở tài khoản đủ 30 ngày. TranHieu0706 (thảo luận) 11:02, ngày 19 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
Giữ
Ý kiến

Danh sách bản quyền thể thao tại Việt NamSửa đổi

Danh sách bản quyền thể thao tại Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách bản quyền thể thao tại Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách có dấu hiệu không bách khoa, giống trường hợp tương tự như Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bảng kênh truyền hình analog tại Việt Nam. Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:23, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Tôi thấy bài không có gì là không bách khoa (không bách khoa là gì!?), và không tương tự trường hợp analog vì bài này có nội dung rõ ràng, còn bài analog thì tôi chả hiểu đang viết cái gì. Đây là chủ đề đủ nổi bật, xem en:List of sports television broadcast contracts. P.T.Đ (thảo luận) 22:34, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ Theo mình bài đang chỉ tập trung vào một nhóm người quan tâm cụ thể và bị tiểu tiết hóa không cần thiết, vốn phần này có thể gộp vào bài Truyền hình tại Việt Nam. Đáng chú ý, nhóm bài bạn nêu ở trên đều do một tay bạn Tlth200 tạo và biểu quyết xóa bài ngôn ngữ en đã quyết định giữ bài đơn giản chỉ vì... chẳng ai bỏ phiếu; vì vậy, trong nhiều trường hợp, khó có thể lấy các phiên bản ngôn ngữ khác ra để làm chứng cho độ nổi bật của chủ đề. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:03, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Không có vụ cái gì cũng gộp vào được. Theo truyền thống thì 1 bài đang quá dài thì sẽ ngày càng được tách ra thành nhiều bài con, và bài chính thì chỉ nêu vắn tắt vài dòng thôi. Bài Truyền hình tại Việt Nam là đang quá dài (1 cách không cần thiết). Nhóm bài này là chủ đề rất bình thường, không có gì là không bách khoa. Bách khoa có nghĩa là trăm khoa, nghĩa là 1 cuốn sách nhiều lĩnh vực. Biểu quyết bên en chưa có kết luận cuối cùng, vì người đề cử tự rút. Nhưng quan tâm chuyện người ta làm gì, tôi thấy rõ ràng chủ đề này đơn thuần là nổi bật, vì nó thuộc dạng một thông tin hiển nhiên, ai cần tra thì tra chứ đâu cần phải dành cho toàn dân. P.T.Đ (thảo luận) 02:13, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ Nhưng vấn đề ở đây là danh sách rất "tạp nham": một năm có bao nhiêu hội thể thao diễn ra thì làm sao liệt kê hết cho xuể? Và có ai quan tâm? Chưa kể đến, nếu bài này được giữ lại, ai sẽ cập nhật nó thường xuyên? Một ngày thôi xem trên mấy kênh thể thao đã có cả chục giải diễn ra rồi; gộp bài không phải lúc nào cũng là một phương án khả thi, nhưng ở đây mình nghĩ chỉ nên tóm lược thành đoạn nhỏ rồi đưa vào đề mục Truyền hình tại Việt Nam#Bản quyền thể thao là được. Nhưng có làm được thế hay không thì còn dựa vào chủ bút, bởi bạn ấy cứ thích liệt kê ra nhiều nhất có thể mà chẳng quan tâm đến độ dài hay tính bách khoa của bài. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:21, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Bài danh sách thì mang tính liệt kê, có thông tin liên quan thì đưa vào là đúng, không có tạp nham gì ở đây. Không cần phải biên tập thành đoạn văn như các bài viết bình thường. Do đó, việc đưa nội dung của cả danh sách vào đề mục nhỏ của bài chính là không hợp lý. Đề mục nhỏ chỉ có vai trò là giới thiệu và đính kèm link đến bài danh sách để người đọc biết thêm chi tiết. Việc nội dung bài danh sách có được tốt hay không là phụ thuộc người biên tập. Xét về độ nổi bật thì chủ đề này đáp ứng được. Còn nếu list quá dài, thì sẽ tính đến phương án chia list sau. Bên en họ làm như vậy để giải quyết các list lớn. Có thể bạn thấy danh sách lung tung nhiều thứ, nhưng thực chất nó rất bình thường, bên en đầy list dài hơn, và tạp nham hơn. Như vậy mới là bài danh sách. P.T.Đ (thảo luận) 02:29, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Đúng, có thể tạo danh sách riêng, tạp nham cũng được, nhưng nó phải thực sự hợp lý, danh sách này chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa tại sao lại phải liệt kê một cách "tràng giang đại hải" như vậy trong khi chỉ cần lấy đoạn "7 sự kiện thể thao lớn" ở đầu bài rồi gộp vào bài Truyền hình tại Việt Nam? (vốn theo mình là thông tin nổi bật nhất trong bài) Nếu xem nội dung đề mục Truyền hình tại Việt Nam#Bản quyền thể thao thì sẽ thấy nội dung rất ngắn gọn, súc tích, cụ thể và đi vào trọng tâm; nếu nói danh sách chương trình của kênh truyền hình thì còn có thể nổi bật, nhưng danh sách những giải đấu được mua bản quyền này thì thật lạ lùng, chưa xảy ra bao giờ. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:46, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Hình như bạn chưa nhận ra vấn đề ở đây? Câu chuyện ở đây là 1 bài viết dạng danh sách. Nghĩa là phải liệt kê hết những khả năng có thể có của chủ đề, miễn là có nguồn. Không có chuyện trích chọn ở đây. Còn bài viết bình thường, không phải danh sách, thì không được liệt kê tràng giang đại hải, cần biên tập súc tích và chọn lọc như bạn nói. Do đó, bạn áp tiêu chuẩn giữa 1 bài viết thường với 1 bài viết danh sách là không hợp lý. Bất kỳ thông tin dạng liệt kê nào cũng đều có thể được viết thành 1 bài danh sách, bạn không thấy thì có nghĩa là thế giới quan của bạn mới tới đó. Ví dụ tôi viết Danh sách những bộ gen lạp thể đã giải trình tự chẳng hạn, đảm bảo là số người đọc còn ít hơn cả danh sách này. Ở bài này, tôi phải liệt kê đầy đủ "những bộ gen lạp thể đã giải trình tự", không có chuyện trích vài cái chọn lọc gộp vào bài chính, ví dụ Lạp thể, hay Bộ gen lạp thể; rồi xóa bài danh sách!? Đó là bản chất của bài danh sách. Bạn nên xem xét lại để tránh đặt biển mất công. P.T.Đ (thảo luận) 04:21, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Danh sách nổi bật. Nguyenhai314 (thảo luận) 02:39, ngày 15 tháng 9 năm 2021(UTC)
 3.   Giữ Danh sách kênh analog thì tôi còn cân nhắc độ nổi bật, nhưng danh sách này thì tôi thấy đã đủ độ nổi bật. Chẳng qua nó hơi dài, cần cắt bớt một vài giải không cần thiết (như giải câu lạc bộ) còn về chuyện cập nhật thì có thể gắn biển lỗi thời, không nhất thiết phải xoá. TranHieu0706 (thảo luận) 03:18, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 4.   Giữ Bài thiếu hụt cách trình bày khoa học, nên lập bảng biểu nhằm tránh tiểu tiết, mỏi mắt.--Nacdanh (thảo luận) 14:01, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Giữ Giữ để có gì còn kiếm nguồn cho các bài viết của tui Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 15:28, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
    Giữ NguyenQuangHai19💬 02:19, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenquanghai19: Phiếu phải có lý do bạn. P.T.Đ (thảo luận) 03:40, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Phiếu không hợp lệ. Không đưa ra lý do giữ bài. Flyplanevn27 (Thảo luận) 09:18, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến @HuyNome42:, @ChampNguyen2k1:, @Daoleminh2010:, @Hoangminh2007: @Comics Rovio: @Hv2007:: kính mời các bác, thấy dạo này có những chuyện lạ lắm từ 1 người phụ nữ ... thảo luận quên ký tên này là của Tlth200 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 02:32, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC).[]
  @Tlth200: Sao bạn lại tag những người này? Họ có liên quan gì không? P.T.Đ (thảo luận) 22:20, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Có bạn, đây là những người đồng đội cùng phối hợp để tạo ra bài viết này. T L T H V N (Thảo luận)
  Sử dụng rối thịt hay tài khoản con rối đều không được phép. Mong bạn đọc kĩ hai nội dung quy định này nếu chưa rõ. Khuyến khích công khai các tài khoản phụ (nếu có). Hy vọng bạn không dính phải những trường hợp này. Nguyenhai314 (thảo luận) 02:36, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Thực ra mà nói thì loại bài này bên en không thiếu, đặc biệt có bài về UK mà cá nhân mình đánh giá là rất ok. Bản quyền thể thao chứ có phải danh bạ điện thoại đâu? HuyNome42 (thảo luận) 06:46, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi đang nghĩ có lẽ người yêu cầu biểu quyết xóa bài này có lẽ cũng muốn xóa luôn loạt bài Sports broadcasting contracts ở bên en cũng vì lí do không bách khoa như trên. Có thể bài viết này không có format đẹp như bài của UK nhưng ít nhất cũng đóng góp một phần vào loạt bài về Truyền hình đó. Chưa kể bài viết cũng có nguồn tham khảo cụ thể để mọi người biết. – Comics Rovio (thảo luận) 07:52, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi thì đang phân vân vì trên Internet có đầy rẫy trang phát bóng đá lậu. Nếu hợp nhất thì cũng không thể hợp nhất vào bài nào khác, vì bản thân danh sách này đã không bách khoa rồi. Bên en thì những bài kiểu này mọc lên như nấm, chẳng thể lấy interwiki làm thước đo độ nổi bật. Thôi đành để phiếu trắng vậy. – Flyplanevn27 (Thảo luận) 10:39, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Lậu hay không thì đó là một phạm trù khác rồi, ở đây chúng ta chỉ đề cập đến các giải đấu có bản quyền mà thôi. HuyNome42 (thảo luận) 02:25, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

VsetGroupSửa đổi

VsetGroup (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "VsetGroup" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tập đoàn không rõ độ nổi bật ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 00:59, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa WP đâu có đồng ý chuyện tự viết cho chính bản thân/công ty mình NguyenQuangHai19💬 01:21, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Chủ thể không đủ độ nổi bật để có bài, các giải thưởng và thành tích không có gì đáng chú ý. Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:16, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Rõ ràng những nội dung hay thành tựu này không đủ để chứng minh độ nổi bật.--Thiện Hậu (thảo luận) 04:21, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Nguyễn Mạnh QuangSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá với tỷ lệ áp đảo 5/0. TranHieu0706 (thảo luận) 12:08, ngày 19 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
Nguyễn Mạnh Quang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Mạnh Quang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tác giả người Mỹ gốc Việt, 7/11 nguồn là sachhiem.net. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:40, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Không nổi bật, nhiều chỗ có dấu hiệu VPBQ, nguồn đều yếu, giọng văn thiên lệch rất rõ ràng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:37, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Không nổi bật, nguồn yếu.NNTAI319 (thảo luận) 17:23, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Trình bày sơ sài, không có thành tựu nổi bật, nguồn kém.   Biheo2812  03:16, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Quảng bá. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 01:41, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Không nổi bật, nguồn yếu. TranHieu0706 (thảo luận) 12:08, ngày 19 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Đối chiếu Wikipedia:Độ nổi bật (học giả) không thỏa mãn.--Nacdanh (thảo luận) 14:19, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Bài cảm giác mất cân bằng, scandal thì nhiều, thành tựu thì không nói rõ. P.T.Đ (thảo luận) 02:22, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Ý kiến Ông này mà lên wiki thì phạm phải các lỗi sau: công kích cá nhân, phát ngôn mang tính diễn đàn, và không trung lập. Lý Đạo nhân (nhân Đạo Lý) 08:15, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Những từ ngữ rất wiki. P.T.Đ (thảo luận) 08:36, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Những người tu hành thì không nên lui tới chốn pháp trường này :)) – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 08:42, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Ta đến xem có thiện nam tín nữ nào bị bách hại thì cứu độ về Tây Phương cực lạc. Lý Đạo nhân (nhân Đạo Lý) 09:54 ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Trang Hạ (nhà văn)Sửa đổi

Trang Hạ (nhà văn) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trang Hạ (nhà văn)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

"...là một nhà văn, dịch giả người Việt Nam". Bài có một nguồn cafef, một soha, một wordpress và một giaitri.vnexpress. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:35, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Toàn báo lá cải và 1 nguồn ok. Mục giải thưởng 0 nguồn và 0 thành tích đủ nổi bật. Top 1 tiki award thì may ra. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:56, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Cũng không hẳn là rác:
https://nguoinoitieng.tv/nghe-nghiep/nha-van/trang-ha/av
Các giải thưởng văn học
 • Hương Đầu Mùa năm 1993 của báo Hoa Học Trò,
 • Văn học tuổi Hai Mươi 1995 của báo Tuổi Trẻ và NXB Trẻ,
 • Tác phẩm tuổi xanh năm 1998 của báo Tiền Phong,
 • Cuộc vận động sáng tác văn học cho thanh niên năm 2004 của Hội nhà văn và NXB Thanh Niên, tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích và bình chọn năm 2012 của Fahasa.
Trang Hạ ngày trước hay có tác phẩm & đoạt giải đăng trên Báo Hoa Học Trò. – Nuithay (thảo luận) 09:07, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/lit/ltt/vau/trh.html
Trích "Năm 2017, Trang Hạ nằm trong danh mục “50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam” do Forbes Việt Nam bình chọn. Năm 2018, Trạng Hạ là người Việt Nam đầu tiên dự giải chạy Boston Marathon. Fanpage Facebook của Trang Hạ có 470.000 người theo dõi. "
Cũng không phải dễ có. – Nuithay (thảo luận) 09:10, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
0 thành tích nổi nật. Nhiều followers chả chứng mình được gì; nhiều hot girls có hàng triệu followers nhưng vẫn không nổi bật. Người VN đầu tiên dự giải chạy Boston thì có gì hay ho? “50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam” của Forbes VN thì năm nào cũng có (danh sách này ít ai công nhận). Thêm nữa, Forbes VN không tương đương với Forbes Mỹ. Forbes VN sức ảnh hưởng kém. Bản thân Forbes VN cũng chả đủ nổi bật thì huống chi danh sách do Forbes VN tạo ra. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:28, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Forbes VN là giải mua nhé Phú DangTungDuong (thảo luận) 11:44, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Cảm ơn bạn. Điều đó đồng nghĩa tôi có thêm lý do để xóa. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:53, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
470.000 thôi à? Tôi không là gì nhưng cũng có kinh nghiệm quản lý một trang tương đương rồi. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 01:44, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ Tôi thì đếm số Nhà văn nữ trong mục thể loại, chưa đầy 20 người. So với số ca sỹ nữ, diễn viên nữ (nhóm nghệ sỹ bình thường chứ chưa phải là hàng ngôi sao) thì vẫn là quá ít. Còn về cô nhà văn này thì khá nổi tiếng. Bổ sung nguồn không khó. Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 05:48, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Có thể nổi bật, nhưng có thể ngược lại. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:31, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Có nổi bật và tên tuổi trong lớp nhà văn thế hệ sau, nhưng giọng văn cần tiết chế, đánh giá nhẹ nhàng hơn, không nên ca ngợi quá lộ liễu ngay từ những dòng đầu. TranHieu0706 (thảo luận) 04:37, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 3.   Ý kiến "Là vận động viên đầu tiên người Việt Nam hoàn thành giải Boston Marathon năm 2018" cũng có thể đưa vào tiểu sử nhà văn được... DangTungDuong (thảo luận) 09:44, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Ý kiến Khá nổi tiếng đấy chứ, tôi biết bà này qua tác phẩm "Xin lỗi em chỉ là...", chắc nhiều thế hệ 8x, 9x cũng đã biết cùng nhiều tác phẩm khác nữa. Có cái bài cần biên tập lại.NNTAI319 (thảo luận) 17:26, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Ý kiến Nổi tiếng không tương đồng với nổi bật. Theo một số phân tích bên trên thì có thể loại bỏ một số giải thưởng ghi danh theo kiểu nộp tiền và loại bỏ một số hoạt động phong trào như chạy bộ (không liên quan lắm đến văn học), cần xem xét các giải thưởng của một số báo hoặc nhà xuất bản tại Việt Nam (theo liệt kê bên trên) có phải giải thưởng quốc gia hay giải thưởng uy tín về văn học hay là giải phong trào? Đối chiếu Wikipedia:Độ nổi bật (người) thì "Người đã nhận được một giải thưởng hay danh hiệu nổi bật, hoặc đã nhiều lần được đề cử cho các danh hiệu hay giải thưởng đó"? "Người đã có một đóng góp được ghi nhận rộng rãi và có ảnh hưởng lâu dài trong lĩnh vực của người đó"? "Người đó có mục từ trong từ điển tiểu sử quốc gia theo tiêu chuẩn của một quốc gia"? hoặc tiêu chuẩn WP:ST.--Nacdanh (thảo luận) 03:29, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Nguyễn Việt HuySửa đổi

Nguyễn Việt Huy (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Việt Huy" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

"...giảng viên khoa kiến trúc và quy hoạch - Đại học Xây dựng Hà Nội, chủ tịch chi hội kiến trúc sư trường Đại học Xây dựng Hà Nội". Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:31, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Thông tin đáng chú ý nhất là "Chủ tịch chi hội kiến trúc sư trường Đại học Xây dựng Hà Nội" thì chưa hiểu có gì nổi bật? Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:58, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Đây là các giải thưởng mang tính chất trúng thầu. Đề nghị ai viết về các nhân vật kiểu này ít ra wiki hoá cho đẹp đẽ chút, ít nhất người được viết còn cảm thấy được tôn trọng. Viết nhìn chán chả buồn đọc. Cảm ơn.NNTAI319 (thảo luận) 17:31, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Tôi thấy chủ thể cũng có một vài giải thưởng.   Biheo2812  13:02, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERTSửa đổi

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể là "tổ chức chứng nhận và giám định độc lập bên thứ 3 được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định cấp phép hoạt động". Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:26, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Có nhiều tổ chức tương tự như trên, đầy là đằng khác. Vì vậy chủ thể chưa nổi bật đến mức để có bài trên đây. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:02, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Chưa rõ nổi bật như nào, nhưng về thành tích, chứng nhận hay quyết định thì kể dài dòng, lan man. Song thông tin thì còn nặng tính chuyên ngành, chưa bách khoa. TranHieu0706 (thảo luận) 12:42, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]

Vợ chồng son (chương trình truyền hình)Sửa đổi

Vợ chồng son (chương trình truyền hình) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Vợ chồng son (chương trình truyền hình)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chương trình talkshow phát sóng trên youtube, trong bài không rõ thông tin phát sóng từ bao giờ, dựa trên format một chương trình từ đài truyền hình của Nhật có tuổi đời 40 năm. Văn phong của bài không ổn, có phần chưa mạch lạc. Cần biểu quyết để thẩm định lại độ nổi bật. TranHieu0706 (thảo luận) 04:32, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]

Xóa
 1.   Xóa Quảng cáo là rõ. HuyNome42 (thảo luận) 06:19, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Phiên bản bên Nhật thì nổi bật, bài quá ít thông tin.   Biheo2812  06:23, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Tôi không phủ nhận chuyện chương trình có nổi bật nhưng về bài viết thì không nguồn, văn phong còn mang tính quảng bá. Chỉ có liên kết đến chương trình hoặc fanpage, cần biên tập lại và bổ sung thêm. TranHieu0706 (thảo luận) 11:01, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
  Bạn không nên lấy lý do về chất lượng bài viết khi đánh giá chủ thể nhé, chỉ nên xét ở đây là chủ thể có nổi bật hay không thôi. Ví dụ mình tạo bài về Việt Nam nhưng sơ sài chỉ vài đề mục và không nguồn, thay vì gắn biển bảo trì bài hay xắn tay vào cải thiện chẳng lẽ lại đưa ra BQX với lý do "không rõ độ nổi bật"? Còn lại là ý kiến của mỗi người, mình xin phép không nói thêm. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:06, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Tôi nói rằng tôi chỉ không phủ nhận nó nổi bật, nhưng không có nghĩa là tôi thừa nhận nó đã đủ nổi bật để cá nhân tin tưởng đặt phiếu giữ. TranHieu0706 (thảo luận) 11:18, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
  Không, mình không thuyết phục hay bắt bẻ bạn đâu, chỉ góp ý với bạn chút để tránh nhầm lẫn giữa độ nổi bật và chất lượng bài viết thôi, còn lại là ý kiến của mỗi người, mình không can thiệp. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:20, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Thì bạn cứ nhìn lên những phiếu biểu quyết trên đi, họ nói là quảng cáo và ít thông tin, hình như đó là những từ chỉ chất lượng, chứ tôi đã thấy ai nói rõ về độ nổi bật đâu. TranHieu0706 (thảo luận) 11:30, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 4.   Xóa Thiếu nguồn gốc, rõ ràng chưa đủ nổi bật. Enjoy the weekend (thảo luận) 14:27, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ Có thể đủ nội bật, chương trình đã phát sóng nhiều năm, có độ phủ sóng cao. Có điều bài cần mở rộng thêm. Vgsa-001 10:46, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Theo ý kiến bên dưới, chương trình đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:51, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Theo quan điểm của mình,chương trình đã có đủ nổi bật.Có điều bài viết cần được viết tốt hơn ace bùm(beginner youtuber) 01:09, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Giữ Chương trình phát sóng nhiều năm, chỉ do là biên tập quá ít nguồn chứng minh độ nổi bật của nó. Nên cân nhắc chuyển sang đặt thẻ thay vì đem xóa.--Thiện Hậu (thảo luận) 02:28, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Chương trình này có lịch sử phát sóng ổn định qua nhiều năm, độ nổi bật có vẻ không kém gì Bạn muốn hẹn hò, các trang thông tin mạng xã hội của chương trình cũng đều có lượt tương tác và phủ sóng cao, nên cân nhắc giữ. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:33, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến @Nguyenmy2302: Tôi nghĩ nên nhờ ai bổ sung thêm phần tranh cãi (có nguồn mạnh) thì chắc bài sẽ nổi bật thêm nhiều. TranHieu0706 (thảo luận) 06:51, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 3.   Ý kiến Chương trình ít ra cũng có chút tiếng tăm nhưng bài clk quá. Hy vọng ai đó có hứng thú sẽ giải quyết.HuyNome42 (thảo luận) 04:59, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 • @HuyNome42: Theo bài viết thì chương trình phát sóng 30 phút mà tính luôn cả quảng cáo thì e rằng chương trình sẽ ít đầu tư kinh phí kĩ càng mà lại thu được nhiều lợi nhuận, chẳng trách chương trình phát sóng ổn định qua nhiều năm. Nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng khu vực Hà Nội rất ít người xem đài HTV. TranHieu0706 (thảo luận) 06:33, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]

Bảng kênh truyền hình analog tại Việt NamSửa đổi

Bảng kênh truyền hình analog tại Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bảng kênh truyền hình analog tại Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bảng kênh truyền hình analog tại Việt Nam tuy nhiên đã ngừng phát sóng từ lâu, bài có dấu hiệu không bách khoa, biên tập sơ sài clk. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:03, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Danh sách không đủ độ nổi bật, hoàn toàn không bách khoa và không có giá trị tra cứu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:02, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Hầu hết các kênh truyền hình tại Việt Nam đã chuyển sang truyền hình kỹ thuật số (digital television), truyền hình tương tự (analog television) giờ chỉ còn là lịch sử và không còn giá trị tra cứu. Đề nghị xóa để gộp về bài lớn.--Pk.over (thảo luận) 18:17, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Chào bạn, bài này về mặt giá trị tra cứu thì mặc dù là tắt sóng rồi nhưng nó vẫn còn có giá trị dành cho những người muốn tìm hiểu, quan tâm, nghiên cứu... và có khi nhớ lại ký ức ngày trước thuở xem analog ạ, không chỉ là wiki tiếng Việt, bạn nhé! T L T H V N (Tlth200), 07:14, 11 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
  @Pk.over: Có một điều đáng lưu ý tại biểu quyết này, bài mà thành viên Tlth200 đang dẫn ra để chứng minh độ nổi bật ở đây có chủ đề hoàn toàn khác so với bài đang được đưa ra không gian. Theo đó, tên bài bên Anh được dịch là "Danh sách trạm phát sóng truyền hình analog tại Philippines", trong khi đó tên bài đang được đưa ra biểu quyết xóa lại là "Danh sách kênh truyền hình analog tại Việt Nam" (vừa đổi từ "Bảng kênh" -> "Danh sách"). Như vậy điều đó càng chứng minh danh sách này hoàn toàn không nổi bật và rất không bách khoa; với cả trong danh sách đó rất tạp nham các kiểu thể loại kênh: từ Mỹ đến Campuchia; từ Trung Quốc đến Lào, chưa hiểu người viết muốn nhắc đến chủ đề trong một phạm vi cụ thể nào; vì vậy một là gộp vào bài Danh sách kênh truyền hình tại Việt Nam, hai là gộp vào Truyền hình tại Việt Nam, nếu đây tạo thành tiền lệ, rất rất nhiều kiểu bài nhảm nhí như này sẽ được tạo ra, bạn có thể xem Bản quyền thể thao tại Việt Nam để hiểu ý mình muốn nói là gì. Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:14, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Bài không đủ nổi bật, không bách khoa và không có giá trị nghiên cứu. Phiên bản bên en có dấu hiệu ngụy tạo bởi Tlth200 (cùng tác giả bên vi). Tiêu đề thì viết "television stations" (trạm phát sóng) nhưng nội dung thì toàn kênh truyền hình mà không có trạm phát sóng nào. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:00, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Kênh truyền hình, à chắc là mình chưa chú thích trạm phát nào á nhỉ (mà có cái chú thích mic.gov.vn, đã có file google drive về để tra cứu rồi ạ, dựa vào đó để xem ạ). À mà trong bài đã có rồi mà bác (ví dụ: VTV1 (Văn Chấn), VTV3 (Bình Dương...)) T L T H 2 0 0 (Thảo luận), 07:01, 14 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
  Bình Dương và Văn Chấn là địa điểm của trạm chứ không phải tên của trạm. Bài bên en rõ ràng là trá hình. Bài bên vi thì không đủ nổi bật và bách khoa. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 01:49, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Mình đã chú thích ngay bài rồi nhé (có cái bảng chú thích), còn nếu bạn muốn sửa thêm (vì bên cạnh có chú thích từ mic.gov.vn, đã có file google drive (có thể tải về), bạn có thể dựa vào đó để chỉnh sửa. À mà độ nổi bật ?, bài này mình đã chú thích sạch sẽ, có cả nguồn của 1 số để tăng thêm độ nổi bật rồi ạ, nếu vẫn không có tí nào thì đến mức này mình cũng bó tay rồi nhé. T L T H 2 0 0 (Thảo luận), 09:00, 14 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
  Tôi không quan tâm tới bài này để sửa. Trách nhiệm sửa bài là của bạn. Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi là bạn đã ngụy tạo khái niệm bài này bên en. Bây giờ nếu bạn có sửa lại cũng vô ích vì có thể vô lịch sử trang mà kiểm chứng. Thêm nữa, chả có cái trạm phát nào tên gọi chỉ gỏn gọn là tên của tỉnh/huyện đó. Tên trạm dài hơn nhiều. Cái bảng chú thích tạp nham của bạn đã cho thêm lý do để xóa bài này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:57, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Theo ý bạn, nếu dựa vào link nguồn kiểm chứng trên, nếu bạn xem phần Hô hiệu, thì đó chính là tên trạm phát theo đúng ý của bạn ạ, nhưng mình cũng đã chú thích cả rồi mà. T L T H 2 0 0 (Thảo luận), 13:02, 14 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
  Thứ nhất: bạn bị phát hiện ngụy tạo thông tin bên phiên bản en. Thứ hai: tên bài bên phiên bản vi căn bản là đã sai. Thứ ba: tên trạm phát phải được viết đầy đủ trong bài chứ không phải kêu độc giả vô chú thích để xem. Nói vậy thì viết bài này để làm gì? Vô chú thích coi là đủ rồi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:12, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa Rõ ràng nội dung bài này không đủ nổi bật, nên hợp nhất vào bài truyền hình có lẽ sẽ hợp hơn.--Thiện Hậu (thảo luận) 02:40, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Xóa Như các ý kiến trên, danh sách không đủ nổi bật. ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 04:41, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Xóa Nên hợp nhất vào Danh sách kênh truyền hình tại Việt Nam, không có lý gì một nhánh nhỏ lại bị chi tiết hóa, cần tích hợp phụ chú vào bài chính. Ngoài ra, tôi không rõ analog có gì đặc biệt mà mượn này, một thuật ngữ chuyên ngành xuất hiện trong nhiều giáo trình đại học tiếng Việt tương ứng là "tương tự", từ này thuộc lĩnh vực điện tử viễn thông thông dụng để nguyên từ mượn tiếng Anh?--Nacdanh (thảo luận) 13:51, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nacdanh: Hiện tại cả 2 danh sách đều khá dài, và nội dung cũng khó tích hợp. Tôi nghĩ phương án tách là khá hợp lý với tình trạng hiện nay. P.T.Đ (thảo luận) 01:49, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @P.T.Đ: tôi nghĩ hợp nhất không khó nếu họ quyết tâm, việc hợp nhất khá đơn giản nếu so với công sức những người đang chi tiết hóa cả vùng phủ sóng cho bài viết này. Tôi bảo lưu quan điểm, họ lập được bảng biểu cũng như lập ra thông số thì bài chính và việc hợp nhất rất đơn giản. Tôi có thể làm gọn được cả bài chính lẫn bài phụ này, nhưng như đã nói việc hợp nhất là được và việc tổng quát hóa lại bài chính lẫn bài phụ này là khả thi, nhưng nên để các thành viên này tự điều tiết căn chỉnh thong số mục lục phụ chú, chỉ là những người đó có muốn hay không.--Nacdanh (thảo luận) 01:57, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ Bài này là 1 phần để phục vụ cho bài "Truyền hình tại Việt Nam", mà theo mình nghĩ là vì sao Philippines vẫn có bài en:List of analog television stations in Philippines nhỉ, một số nước cũng có. Mà này, trước bạn có bảo là đem cái bảng analog sang bài "Truyền hình tại Việt Nam", nhưng để bài gọn hơn, mình đã tách sang tạo riêng 1 bài này. Dù bài này có đủ nổi bật do có nhiều nguồn, có nguồn từ nhiều phía, trong đó có mic.gov.vn, với lại những người về sau còn có cái để tra cứu, để nhớ lại, vì vậy bài này theo mình nên giữ lại. T L T H 2 0 0 (Tlth200), 15:22, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
  @Tlth200: Wikipedia tiếng Anh không phải là thước đo cho mọi vấn đề. Chưa kể đến, thông tin mà bạn cho là lấy từ cổng thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông có dấu hiệu mạo nguồn do không có sự trích dẫn rõ ràng và chỉ lấy nguồn chung chung đến một trang bất kỳ. Ngoài ra bài có còn nhiều nguồn lặp, nguồn yếu; nếu loại hết số nguồn đó đi, bài của bạn gần như là không nguồn kiểm chứng. Tại sao phải tạo ra một bài dài ngoằng + không có giá trị tham khảo trong khi có thể biên tập lại thành một đoạn và chèn vào bài Truyền hình tại Việt Nam? Vấn đề ở đây là bạn đang quá "tham", cái gì cũng muốn giữ, kể cả những thông tin rất thiếu trung lập và không bách khoa, trong khi thực tế không ai đọc những thứ đó cả. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:59, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  [2] mình lấy từ đây nhé, bạn vào tải các file về, hay giờ mình trích hẳn cả 1 cái link file lên luôn ạ? T L T H 2 0 0 (Tlth200), 16:22, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
  @Tlth200: Bạn tải về, lưu trữ chúng và sắp xếp lại các nguồn khớp với thông tin thì càng tốt. Còn bây giờ thì nó vẫn là mạo nguồn, và hoàn toàn không bách khoa. Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:26, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Không chỉ mỗi cái mà bạn bảo, à mà mình cũng update lại link rồi đấy, để tí nữa mình sẽ gửi cả file drive luôn cũng được để dễ xem. T L T H 2 0 0 (Tlth200), 17:05, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
    Giữ Xét về giá trị nổi bật, thì bài này đã liệt kê rất chi tiết và đầy đủ rồi; hơn nữa, đây cũng có thể được xem là bài có giá trị cao về tra cứu. Với những ai nghiên cứu chuyên sâu về truyền hình, có thể coi bài này là một kho bách khoa toàn thư lớn về lịch sử truyền hình Việt Nam. Cho dù truyền hình analog không còn tồn tại, nhưng chí ít là, như tôi đã nói, những tần số analog như bài là kho bách khoa đáng giá cho những người đi nghiên cứu sâu rộng về truyền hình ở Việt Nam. ChampNguyen2k1 (thảo luận), 07:12, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
  Rất tiếc bạn chưa đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:38, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
    Giữ Xét về độ nổi bật nguồn, đây là thông tin hữu ích với những ai muốn quay ngược dòng thời gian để ôn lại kỉ niệm một thời về truyền hình analog tại Việt Nam. Thành viên:Trankiet589 (Thảo luận) 12:39, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
  Rất tiếc bạn chưa đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:51, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Có thể với nhiều người, danh sách này không còn cần thiết nữa, tuy nhiên nội dung bài viết về mặt chuyên môn thì vẫn có giá trị tra cứu, nên có thể xem là đủ nổi bật. Vgsa-001 04:16, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Vgsa001: Bạn lưu ý là mình không phủ nhận độ nổi bật của chủ thể, nhưng việc liệt kê ra một cách quá chi tiết như này là hoàn toan không bách khoa + dài dòng không cần thiết. Nội dung trên dự án là hướng tới phổ cập cho người đọc thông tin nhanh, dễ hiểu, cô đọng, và vì vậy bảng danh sách này hoàn toàn thừa thãi và nên tóm thành một đoạn rồi gộp vào bài Truyền hình tại Việt Nam. Giả sử nếu bài này được giữ, bao nhiêu kiểu danh sách như này nữa sẽ "mọc ra"? Mời bạn xem Bản quyền thể thao tại Việt Nam để hiểu ý mình muốn nói là gì. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:38, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Vậy còn những bài viết trên Wikipedia Anh ngữ, kiểu như "Danh sách các phát thanh viên của kênh tin tức..." hay "Danh sách các chương trình đàm thoại đêm khuya ở Hoa Kỳ" là thừa thãi sao? Dễ hiểu, cô đọng cho mọi người, vậy còn những nhà chuyên môn? Như còm của username trên kia (đã bị từ chối công nhận), cái danh sách tần số này không chỉ phục vụ những người đọc bình thường đâu ạ. Những người chuyên môn nghiên cứu truyền hình cũng rất cần danh sách này. Không phải ở bất cứ thư viện nào cũng đầy đủ thông tin, và thông tin trên môi trường Internet này thì rất hỗn loạn, mong bạn hiểu cho – Mossinrosenberg TV6 (thảo luận) 05:56, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Mossinrosenberg TV6: Mời bạn xem Wikipedia:Độ nổi bật (phương tiện truyền thông)#Danh sách, trong đó chỉ có thể coi là đủ nổi bật đối với các danh sách chương trình/đài phát thanh cụ thể; ví dụ bài mà bạn Tlth200 đưa ra ở trên nghe thì hợp lý nhưng đó là danh sách, còn đây chỉ là "bảng kênh", hoàn toàn thừa thãi và không bách khoa chút nào cả. Theo mình lập luận "là tài liệu chuyên môn nghiên cứu truyền hình" chỉ nên dành cho những không gian chuyên như vậy, còn các bài viết ở không gian dù ngắn hay dài nhưng phải thực sự cần thiết, có thể cung cấp thông tin đầy đủ và bách khoa. Tại sao phải tạo một danh sách dài ngoằng (nhiều chỗ có dấu hiệu mạo nguồn/nguồn giả) trong khi chỉ cần tóm lược lại thành một đoạn và gộp vào đề mục trong Truyền hình tại Việt Nam? Nếu nói như bạn, bao nhiêu bài kiểu như này nữa sẽ mọc ra? Wikipedia không phải là một mớ bừa bãi các thông tin. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:07, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Vậy bạn đã tham khảo Brittanica chưa? Nội dung ở đó khác gì Wikipedia này không? Còn nói Wikipedia không phải nơi chứa những thông tin bừa bãi thì ai chả nói được.
  Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, do đâu mà bạn cho là những thông tin trong bảng có dấu hiệu mạo nguồn? Ở bảng thống kê đó người soạn bài đã thống kê đầy đủ những dữ liệu rất xác đáng, có chỉ dẫn hẳn hoi rồi. – Mossinrosenberg TV6 (thảo luận) 09:06, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Mossinrosenberg TV6 Nói như vậy là bạn không hề tìm hiểu trước về chất lượng và độ nổi bật của bài. Hầu hết các nguồn trong bài đều chỉ được coi dưới dạng chú thích cơ bản, tức là người viết tự giải thích cho người đoc hiểu (thông tin tự xuất bản), chứ không có chứng minh thông tin đó bằng nguồn. Hơn nữa, một chú thích được chú tại rất nhiều thông tin quan trọng nhưng lại là nguồn không đáng tin cậy [1] (xem Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy để biết thêm) + nguồn lập lờ, dẫn đến một trang chung chung, không chi tiết cụ thể (bạn xem thảo luận phía trên) thì không phải là mạo nguồn còn gì? Đừng lôi chuyện so sánh Brittanica với Wikipedia vào đây, vấn đề là bài đang có rất nhiều thông tin không cần thiết, hoàn toàn không bách khoa và biên tập cực kỳ sơ sài clk. Độ nổi bật chỉ có thể đo bằng một đoạn tóm tắt nhỏ vào bài Truyền hình tại Việt Nam; còn trong trường hợp muốn lưu giữ kỷ niệm, dành cho người có chuyên môn tham khảo, bạn có thể đưa nó sang Fandom hoặc các không gian khác. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:28, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Theo cá nhân tôi thì bài này nên giữ lại. TARGET6tidiemThảo luận 05:44, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @TARGET6tidiem: Hi vọng bạn có thể đưa ra lý do cụ thể hơn khi cho phiếu. Nếu bài này được giữ, e rằng sẽ rất nhiều danh sách/bài viết không nổi bật khác mọc lên như nấm trên đây, bạn có thể xem Bản quyền thể thao tại Việt Nam để hiểu ý mình muốn nói là gì. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:17, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi nghĩ là nên giữ, bởi vì có thể còn một số gia đình sử dung TV analog, nên bài viết này có thể giúp họ tra cứu. – TARGET6tidiemThảo luận 06:20, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @TARGET6tidiem Theo bài viết, "Truyền hình analog trên toàn quốc đã dừng phát sóng vào ngày 28 tháng 12, 2020 do lộ trình số hóa của chính phủ", chưa kể đến danh sách này hoàn không đủ nổi bật để có bài riêng và chỉ nên tóm tắt thành đoạn nhỏ gộp vào bài Truyền hình tại Việt Nam; nếu bài này được giữ, vô số các bài tương tự sẽ được tạo ra, hoàn toàn không bách khoa và gây rắc rối cho người đọc phổ cập do có xuất hiện quá nhiều thông tin chuyên môn sâu chỉ dành cho một nhóm đối tượng nhất định. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:33, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Chào bạn, hình như là bây giờ chỉ có "truyền hình analog của các đơn vị truyền hình cáp" là còn ạ, còn truyền hình analog như trên đã dừng phát sóng từ 28 tháng 12, 2020 rồi bạn. Mặc dù đã dừng phát nhưng bài này vẫn còn giá trị tra cứu cho những người tìm hiểu nhanh, tìm hiểu chi tiết và tiện lợi, những người có chuyên môn, cũng như nhớ lại ký ức ngày trước bạn ạ. Còn về bài mà danh sách tương tự, mình cũng đã đổi sang định dạng danh sách để phù hợp hơn với tiêu đề của nước ngoài. T L T H 2 0 0 (Tlth200), 13:29, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC+7)
    Giữ Danh sách này đạt được nhiều tiêu chí nổi bật (có nhiều nguồn để tham khảo), có đủ giá trị tra cứu với các đối tượng chuyên ngành, đam mê tìm hiểu,... tuy nhiên chất lượng với bố cục nên các thành viên đóng góp và chủ bút chỉnh sửa biên tập lại. TranDaiNghiaLHP4089 (Thảo luận), 04:24, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC).[]
  Chưa đủ điều kiện để bỏ phiếu. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:36, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Giữ Cái thông tin tần số UHF/VHF gợi nhớ một thời xưa cũ thường phải dò sóng. Nói chung là lịch sử thì nên lưu giữ lại. Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 15:26, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 •   Ý kiến Bài đã được đặt biển hơn 7 ngày nhưng có thành viên tự ý gỡ biển không có đồng thuận tại trang thảo luận, bằng chứng: [2]. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:04, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến : @HuyNome42:, @ComicsRovio: mọi người có thể cho ý kiến về bài này thử, có thể biên tập lại 1 tí là được rồi đấy, vì bài này là 1 nhánh của 1 bài lớn, nên có vai trò như diễn viên phụ thôi. thảo luận quên ký tên này là của Tlth200 (thảo luận • đóng góp).
 •   Ý kiến : Danh sách này có vẻ nổi bật, nhưng giờ thì nó không còn quan trọng. Có lẽ phải nhờ ai có chuyên môn bỏ phiếu. TranHieu0706 (thảo luận) 04:14, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
  @TranHieu0706: Theo mình bài này hoàn toàn không có giá trị tra cứu, giờ không ai còn xài analog nữa tự nhiên tạo cái danh sách này thì chưa hiểu là có tác dụng gì, chưa kể đến trong bài này có rất nhiều nguồn yếu, trình bày thì cẩu thả lộn xộn, mình có đề xuất hợp nhất chủ thể về bài Truyền hình tại Việt Nam nhưng thay vì tạo loạt danh sách vừa tốn dung lượng vừa không bách khoa như trên, chỉ nên tóm tắt lại bằng một đoạn văn rồi chèn vào đề mục Truyền hình tại Việt Nam#Truyền hình analog. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:01, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Ý kiến của bạn cũng đúng, nhưng trước mắt cứ để cộng đồng quyết định. TranHieu0706 (thảo luận) 06:14, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
  @TranHieu0706 Có một điều đáng lưu ý tại biểu quyết này, bài mà thành viên Tlth200 đang dẫn ra để chứng minh độ nổi bật ở đây có chủ đề hoàn toàn khác so với bài đang được đưa ra không gian. Theo đó, tên bài bên Anh được dịch là "Danh sách trạm phát sóng truyền hình analog tại Philippines", trong khi đó tên bài đang được đưa ra biểu quyết xóa lại là "Danh sách kênh truyền hình analog tại Việt Nam" (vừa đổi từ "Bảng kênh" -> "Danh sách"). Như vậy điều đó càng chứng minh danh sách này hoàn toàn không nổi bật và rất không bách khoa; với cả trong danh sách đó rất tạp nham các kiểu thể loại kênh: từ Mỹ đến Campuchia; từ Trung Quốc đến Lào, chưa hiểu người viết muốn nhắc đến chủ đề trong một phạm vi cụ thể nào; vì vậy một là gộp vào bài Danh sách kênh truyền hình tại Việt Nam, hai là gộp vào Truyền hình tại Việt Nam, nếu đây tạo thành tiền lệ, rất rất nhiều kiểu bài nhảm nhí như này sẽ được tạo ra, bạn có thể xem Bản quyền thể thao tại Việt Nam để hiểu ý mình muốn nói là gì. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:12, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Tôi nghĩ nếu vấn đề chỉ dừng lại như bạn nói thì biểu quyết này không tranh luận dài dòng như vậy. Tôi cũng không hiểu được bài này thì có gì đáng giữ và có gì đáng xoá vì nó không phải chuyên môn của tôi, nếu giờ cho phiếu thì sẽ thành hùa theo, thiên vị. Biểu quyết này có lẽ khó phân định, tôi đành cho phiếu trắng. TranHieu0706 (thảo luận) 02:03, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 •   Ý kiến : Có thể danh sách này không hấp dẫn vì analog đã không còn nữa, nhưng có lẽ sẽ có những người, người ta muốn tìm lại kí ức về các kênh analog tại Việt Nam chẳng hạn. Hoặc có những người muốn nghiên cứu về truyền hình analog ở Việt Nam người ta theo dõi và đóng góp? Comics Rovio (thảo luận) 09:30, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến Lí do của bạn hết sức phi lí. Tại sao bạn không mở các biểu quyết khác để xoá hết tất cả các bài như thế này đi? Cho dù analog nó không còn hiện diện trên VN, nhỡ đâu có ai đó có tâm huyết nghiên cứu sẽ tìm hiểu chúng thì sao? Tại sao wiki tiếng Việt cứ hở tí là xoá vậy? Thật không hiểu nổi các editor đang nghĩ gì. Chán. Cinderace Galar Time to die :)))) 00:02, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Không hề phi lý đâu, những người tìm đến không gian này đọc là để tra cứu thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, chứ nếu muốn tìm hiểu sâu rộng hơn thì ra chỗ khác. Huống chi hiện tại chất lượng bài rất kém, và vốn không cần liệt kê các bảng dài ngoằng ra như vậy mà chỉ cần tóm lại thành đoạn nhỏ rồi gọp vào đề mục trong bài Truyền hình tại Việt Nam là được rồi. Những thông tin chuyên biệt chỉ dành cho một nhóm đối tượng nhỏ có nhu cầu nghiên cứu không nên có mặt trên đây, nếu muốn thì có thể đưa ra không gian khác. Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:21, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  nếu như mọi người nghĩ như cậu nói thì ném luôn cái Wikipedia cho nó gọn. – NKNguyen2877 (thảo luận) 00:46, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến @NguoiDungKhongDinhDanhBaoothersks: Thính giác của tôi cho thấy có mùi rối khét lẹt ở cuộc biểu quyết lần này. Nguyenhai314 (thảo luận) 05:17, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenhai314: Xin hỏi bạn đang dùng ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (thính giác – mùi) hay tai bạn có chức năng tương đương với mũi vậy? Tôi thì đang "hơi" để ý trường hợp này hơn. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:47, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Đó là một kiểu ẩn dụ mang tính "hài hước". – Nguyenhai314 (thảo luận) 10:57, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại đúng ^_^ Martin L. KingI have a dream 11:19, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  BCB: "Nghe" dùng cho cả thính giác và khứu giác. P.T.Đ (thảo luận) 11:22, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Để tôi đoán thử xem: Sát khí của rối ở BQ này "nặng" đến mức đến cả lỗ tai cũng có thể "ngửi" được? Martin L. KingI have a dream 01:54, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến Tôi khá là băn khoăn tại sao mọi người lại phải tỏ ra hào hứng với biểu quyết này nhỉ? Xóa và gộp nó vào Danh sách các kênh truyền hình tại Việt Nam là được rồi. Truyền hình tại Việt Nam khá đa dạng, có truyền hình tương tự (analog), có truyền hình kỹ thuật số (digital), có truyền hình cáp, có truyền hình Internet,... Vậy thì nhẹ nhàng là cứ quất 1 danh sách tất cả, rồi thêm các cột để tick vô gồm tương tự, kỹ thuật số, cáp, Internet,...cái nào có ở dạng nào thì tick vô ô thuộc cột đó, dạng nào đã ngừng thì ghi chú vô ô đó hoặc điền ra ghi chú. Tôi cho rằng như vậy sẽ thuận tiện tra cứu hơn và "đọc giả" cũng hứng thú hơn, vừa có giá trị tham khảo mà lại đủ nổi bật cho tất cả. Cả nhà cùng vui.--Pk.over (thảo luận) 12:41, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Chả ai hào hứng cả. Thêm nữa, bạn có thể tự hợp nhất sau khi bài này bị xoá. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:20, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyentrongphu: Có 1 vấn đề tôi hay thấy lý do xóa bài là "Không bách khoa". Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu lắm lý do này. Bạn có thể giải nghĩa được không? P.T.Đ (thảo luận) 22:18, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  P.T.Đ Mời bạn xem Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia#Wikipedia không phải là một mớ bừa bãi các thông tin. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:08, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Ý của quý BQV P.T.Đ chắc là nghĩa của cụm từ "không bách khoa" mà nhiều người hay dùng làm lý do cho BQXB. Vấn đề này đã từng xảy ra và tôi cũng đã giải thích rõ ở Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Ngân 98. Hệ quả là người dùng từ "không bách khoa" phải câm lặng và tắt điện. – Nguyenhai314 (thảo luận) 03:22, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Ai mà lấy cái lý do "không bách khoa" ra tranh luận với tôi, tôi cam đoan sẽ cho người đó "tắt điện" trong vòng chưa đến 1 phút. – Nguyenhai314 (thảo luận) 03:33, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi cũng bỏ phiếu giữ cho bài Ngân 98 mà? Nghĩa của từ "không bách khoa" tôi đã đưa link ở trên. Tùy bài chứ không quơ đũa cả nắm được. Có những bài bị BQ xóa thành công với lý do "không bách khoa". SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:42, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi chỉ đang nói những người hay dùng từ này mà không hiểu nghĩa của nó thôi. Từ này vô nghĩa vì căn bản bách khoa đã bao hàm mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vì đã bao hàm rồi nên trên thực tế nó không có cái đối nghịch để phủ định (không giống như cặp vật chất/phản vật chất trong vật lý lượng tử hay các quy luật mâu thuẫn trong triết học Mác Lênin). Không tin cứ google là biết. 100% các từ "không bách khoa" đều ở Wikipedia tiếng Việt. Do đó, từ này thuộc phạm trù nghiên cứu chưa công bố. Do đó không thể lấy ra làm lý do tranh luận được. Nhiều người thường dùng cụm từ này, nhưng chính họ cũng không hiểu chính cụm từ đó ra sao, và những người xung quanh cũng chưa chắc đã hiểu. Ý của tôi là vậy. – Nguyenhai314 (thảo luận) 03:50, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Cung cấp thêm thông tin: Từ này ban đầu do một số thành viên bên en.wp "sáng chế" ra, nhưng kết quả là nhiều người trong chính cộng đồng họ cũng không hiểu. Xem thêm en:Wikipedia talk:What Wikipedia is not/Unencyclopedic. Mỗi người một cách giải thích khác nhau và không có định nghĩa rõ ràng cho cụm này. Hệ quả là bản mẫu không bách khoa ở Wikipedia tiếng Anh sau này đã bị sáp nhập với bản mẫu "độ nổi bật". Rốt cuộc "không bách khoa" là như thế nào thì đến nay vẫn chưa ai định nghĩa được chính xác. – Nguyenhai314 (thảo luận) 04:18, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Đồng ý là nhiều người không hiểu không bách khoa là gì. Bách khoa toàn thư bao gồm tổng kiến thức của nhân loại. Tuy nhiên từ thời xa xưa (mấy ngàn năm trước), những người viết bách khoa toàn thư đã tự đặt ra những tiêu chí riêng (khách quan hoặc chủ quan) về những kiến thức gì nên được viết vào và cái gì là linh tinh không nên viết vô (khái niệm "không bách khoa" đã có từ lâu, chỉ là thời xưa người ta dùng cách nói khác ví dụ không đạt tiêu chí để viết vô bách khoa). Wikipedia là bách khoa toàn thư online do các người tự nguyện viết. Chúng ta có quyền quyết định bất cứ những thứ gì là "không bách khoa" nếu như đạt đồng thuận (mỗi người đều có cách diễn giải khác nhau về cụm từ "không bách khoa" cho nên mới cần đồng thuận; BQXB cũng là một dạng đồng thuận, nếu nhiều người nghĩ 1 bài nào đó là không bách khoa thì có nghĩa là nó không bách khoa). Chúng ta là tác giả của cuốn bách khoa toàn thư lớn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, và điều đó có nghĩa rằng chúng ta có quyền và phải tự quyết định những gì không nên viết vô (ví dụ thông tin linh tinh như danh sách tình một đêm của Donald Trump). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:33, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến Tôi thấy khó hiểu, rõ ràng tên bài là "Danh sách kênh truyền hình analog tại Việt Nam", thì nghĩa đen là nêu ra 1 danh sách các kênh truyền hình analog. Vậy tại sao còn phải chia ra từng khu vực đủ kiểu chi cho mệt? Có ý nghĩa gì không? Còn chưa kể là nội dung cứ lặp đi lặp lại, chú thích thì không định dạng, để lung tung. Chưa bàn đến độ nổi bật, nhưng nói thật là chất lượng biên tập quá kém, đủ điều kiện được xem là chất lượng kém. P.T.Đ (thảo luận) 22:26, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến Chào mọi người, tôi có trao đổi với bạn Tlth200đây, rằng để cho bạn ấy thời gian cải thiện bài. Do đó, biểu quyết này sẽ không được đóng sớm vì lý do biểu quyết gây tranh cãi, và người tạo bài đã có thiện ý sửa chữa. P.T.Đ (thảo luận) 05:11, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Nếu bài này bị xóa thì nên hợp nhất vô bài Danh sách kênh truyền hình tại Việt Nam (bao gồm analog lẫn digital). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:42, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 •   Ý kiến Hiện nay mình đang cải thiện lại toàn bộ bài, không chỉ mình sửa mà còn nhiều bác khác cũng tham gia nữa ạ, nên chớ vội đóng biểu quyết sớm. T L T H 2 0 0 (Thảo luận), 23:58, 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Chào mọi người, hiện nay bài đã được hoàn thiện, bố cục đã chỉnh chu hơn trước, các bạn có thể xem và biểu quyết ạ.

T L T H 2 0 0 (Thảo luận), 12:11, 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Đơn đề mãSửa đổi

Đơn đề mã (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đơn đề mã" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Khái niệm trong cờ tướng, cần thẩm định độ nổi bật. Vgsa-001 03:11, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Thế cờ không nổi bật, không nguồn kiểm chứng độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:16, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Cờ tướng có hàng trăm hàng nghìn chiến thuật, cách chơi, phải có thế cờ nào nổi tiếng hoặc nổi bật lắm mới có bài. Nếu thế cờ này cũng vậy thì cần phải có nguồn kiểm chứng đầy đủ. Nếu bổ sung được thì tôi sẵn lòng gạch phiếu. TranHieu0706 (thảo luận) 17:23, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
Giữ
Ý kiến

Quân đội Cao ĐàiSửa đổi

Quân đội Cao Đài (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Quân đội Cao Đài" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, có duy nhất một nguồn thì lại là nguồn Wiki. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:08, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Bài này nên gộp về bài Cao Đài, nó là một phần lịch sử nhưng không quá nổi bật để trở thành một bài riêng.--Pk.over (thảo luận) 13:26, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Như ý kiến tôi ghi bên dưới. Kenny htv (thảo luận) 20:08, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ Quân đội Cao Đài không đồng nhất với đạo Cao Đài, mà là tập hợp các lực lượng quân phiệt mang danh nghĩa bảo vệ đạo Cao Đài. Trong 10 năm 1945-1955, quân đội Cao Đài có những tác động không nhỏ trong cả chiến trường và chính trường Nam Việt Nam. Chỉ là chất lượng kém mà thôi. Thái Nhi (thảo luận) 18:32, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Quân đội Cao Đài là một lực lượng quân sự đáng kể được cả 2 phe Việt Minh và Pháp / Quốc gia Việt Nam xem trọng, muốn lôi kéo về phía mình. Lịch sử chiến đấu không hề tầm thường cho cả 2 phe. Pháp và lực lượng Cao Đài Hội Cao đài Cứu quốc. Leemyongpak (thảo luận) 06:52, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Bài quá sơ sài, thậm chí có thông tin có khả năng là sai lệch, ngay dòng đầu tiên không hiểu sao lại có ông tướng Lê Phước Hiếu - người mà tìm trong các tài liệu về Cao Đài đều không thấy. Có khả năng cái ông tướng Hiếu này chính là người tạo bài. Xin mời các đạo hữu Cao Đài vào sửa bài. Leemyongpak (thảo luận) 13:27, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Leemyongpak: Bạn nhớ kí tên để phiếu hợp lệ nhé. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:50, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Giữ Đây là một lực lượng quân sự đã tham chiến trong chiến tranh chống Pháp và có nhiều ảnh hưởng quan trọng trong chính trị của miền Nam Việt Nam. Ngay cả người ám sát Ngô Đình DiệmĐại tá Mười Thương cũng đã dùng vỏ bọc của tổ chức tôn giáo này để hoạt động tình báo và ám sát.Thành viên:Botminh24 (thảo luận)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Ý kiến của tôi là không xóa nhưng cũng không giữ, mà chuyển bài viết về trang nháp của thành viên khởi tạo, để họ phát triển bài viết thêm, khi nào đáp ứng được các tiêu chí thì sẽ được chuyển thành một trang hoàn chỉnh (việc này đã diễn ra nhiều ở Wikipedia tiếng Anh). Điều này cho thấy được việc thành viên được khuyến khích trong việc xây dựng Wikipedia ở bất cứ lĩnh vực nào, họ có động lực để trau dồi kỹ năng trình bày bài viết của mình, thay vì cứ thấy bài viết kém lại cứ đi xóa sạch gây mất cảm hứng cho người viết khi họ đã bỏ thời gian đóng góp. Tình cờ đọc biểu quyết này nên tình cờ để lại ý kiến, nếu trái quan điểm thì tôi đành chịu vậy. Kenny htv (thảo luận) 19:43, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi vừa đọc lại bài này lần nữa thì thấy phần viết dài nhất lại được sao chép nguyên trạng từ Trần Quang Vinh (Cao Đài)#Xây dựng lực lượng vũ trang Cao Đài, còn lại không có thông tin gì khác, chỉ có "tướng Lê Phước Hiếu" thì không thể kiểm chứng được. Tôi nghĩ là nên xóa bài, còn ý kiến của tôi bên trên có thể áp dụng cho những trường hợp bài viết kém khác nhưng người viết chịu khó tìm thông tin và tự viết chứ không phải sao chép từ bài khác. Kenny htv (thảo luận) 20:05, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Bệnh viện đa khoa Mỹ ĐứcSửa đổi

Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài viết không đủ nổi bật, chủ thể không có thành tích hay thông tin nổi bật nào để xem xét .--Pk.over (thảo luận) 11:57, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Tôi tính đề nghị xóa nhanh nhưng thấy bệnh viện này vừa nuốt một bệnh viện khác cách đây vài năm (Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh - đã bị xóa vài hôm trước bằng xóa nhanh). Tuy vậy, bệnh viện này vẫn không đủ nổi bật, không thấy thành tích nổi trội, cơ sở vật chất không công bố, bệnh viện đa khoa nhưng không biết có bao nhiêu giường.--Pk.over (thảo luận) 12:04, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Bệnh viện chưa có thành tựu nào đáng chú ý. Vgsa-001 03:07, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Chủ thể chưa đủ độ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:22, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Đàm Quang MinhSửa đổi

Đàm Quang Minh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đàm Quang Minh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Hiệu trưởng trường đại học có nghiễm nhiên nổi bật? Bài đã được BQ xóa 1 lần với 4 phiếu xóa. ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 06:21, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Nhân vật không có hoạt động nghiên cứu học thuật đáng kể nếu xét Wikipedia:Độ nổi bật (học giả). Nếu xét thành tựu lãnh đạo doanh nghiệp thì không có hoạt động đáng kể đến xã hội. Nếu xét rộng trong lĩnh vực giáo dục, nhân vật cũng không là thành viên của một hội đồng mang tính cấp quốc gia. Nhân vật đơn thuần là một người làm công ăn lương như nhiều chủ thể hiệu trưởng tại một quốc gia bất kỳ. Một ví dụ tương đồng en:Teresa A. Sullivan với một số công trình nghiên cứu khoa học ảnh hưởng đến xã hội và là một thành viên của mọt hội đồng học thuật cấp quốc gia.--Nacdanh (thảo luận) 02:43, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ Giám đốc của một trường đại học đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:13, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Bạn này đang nhầm lẫn độ nổi bật của một đơn vị giáo dục và một cá nhân học giả.--Nacdanh (thảo luận) 02:46, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Xin phép gạch phiếu, rút kinh nghiệm lần sau. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:08, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
  Ý kiến Tại sao lại biểu quyết xóa bài của mình trong khi bài viết này chưa hề được ai tạo và nếu có sai xót thì có thể sửa đổi cơ mà – Lincoln Tran (thảo luận) 10:55, ngày 3 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Ý kiến @Lincoln Tran:Tôi hiểu cảm giác sốc của bạn khi bài viết bị đưa ra đây. Tuy nhiên do 'lỡ' đã bị đưa ra đây rồi nên chỉ khi nào có kết quả thì nó mới được gỡ (sẽ bị xóa hoặc giữ). Cho nên điều nên làm của bạn bây giờ là hãy bỏ phiếu và nêu lý do tại sao nên giữ bài viết để thuyết phục những người khác ủng hộ bạn (và cũng đừng buồn nếu không được ủng hộ bởi đây là điều rất bình thường). Riêng bài viết này thì tôi hi vọng bạn có thể bổ sung được những Thành tựu (có giải thưởng cá nhân gì không) của vị hiệu trưởng này. Tín đồ Tốc độ 02:48, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam (08-2016)Sửa đổi

Áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam (08-2016) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam (08-2016)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Không nguồn, không đủ nổi bật và bị bão số 3 Dianmu ngoài khơi Bắc Biển Đông cách áp thấp này không xa hút vào hoàn lưu. Bên Wikipedia tiếng Anh cũng không có bài riêng về áp thấp nhiệt đới này mà chỉ có vài dòng ít ỏi đề cập tại mục Other systems bài en:2016 Pacific typhoon season. — MessiM10 12:42, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Nên hợp nhất vào đề mục trong bài Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2016. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:23, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa 0 nổi bật. Vgsa-001 03:39, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Xóa Áp thấp không có ảnh hưởng đáng kể. Russian Federal Subjects (thảo luận) 04:29, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Xóa 0 nổi bật.  Jimmy Blues  07:56, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
Ý kiến

Diamond Flower TowerSửa đổi

Diamond Flower Tower (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Diamond Flower Tower" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Toà tháp không rõ độ nổi bật. TranHieu0706 (thảo luận) 03:06, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể hoàn toàn không có thành tích hay ảnh hưởng gì đáng kể, không nguồn kiểm chứng độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:26, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
    Xóa Không có điểm nhấn gì về du lịch, lịch sử, văn hóa. Tín đồ Tốc độ 16:17, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Xóa Không nổi bật, không nguồn. Độ cao không quyết định yếu tố nổi bật. TranHieu0706 (thảo luận) 13:07, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
Giữ
Ý kiến

Tháng 8 năm 2021Sửa đổi

Huy PhongSửa đổi

Huy Phong (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Huy Phong" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhạc sĩ trước 1975 cần thẩm định độ nổi bật, bài ít nguồn tin cậy ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 06:18, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Như đã nêu ở phần ý kiến.   Biheo2812🌹  06:27, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ So với một bộ phim The Room (xin đừng nhầm với bộ phim Room 2015) có dấu hiệu spam link, không có thành tựu gì, chỉ có vài chục người biết mà được cộng cồng wiki (chính là nhóm vài chục người đó) bầu chọn làm bài viết tốt (xem chi tiết ở đây) thì bài viết này còn nổi bật hơn nhiều lần. Bài viết không có dấu hiệu spam link. Về thành tựu thì nhạc sỹ này cũng có nhiều cá khúc nổi tiếng vẫn đang được nhiều người nghe và biết đến. Tín đồ Tốc độ 03:02, ngày 5 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Nhạc sĩ Huy Phong có 2 sáng tác nổi bật là Sao đổi ngôi và Thị trấn về đêm. Bài Sao đổi ngôi trước 1975 được Thanh Tuyền thu âm đầu tiên, sau này trong chương trình Mưa bụi, Tài LinhĐình Văn thể hiện, Thị trấn về đêm nổi danh qua 2 tiếng hát Chế LinhTrường Vũ, cũng được nhiều ca sĩ hát.    🌹🍒Biheo2812🌹🍒  06:41, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Độ nổi bật nhạc vàng tạm ổn được với 2 sáng tác nhạc vàng như Biheo2812 nói. Còn độ nổi bật cao hơn là nhạc đỏ - Bài Ca Phú Khánh đã được Đài Phát thanh Phú Khánh (trước đây) dùng làm nhạc hiệu và được tỉnh Phú Khánh trao bằng khen năm 1976. Tiếng Hò Trên Đồng Lúa Tuy Hòa được tỉnh Phú Yên trao giải A, giải thưởng Văn học nghệ thuật 25 năm (1975 - 2000). Nguồn baokhanhhoa là nguồn thông tấn của chính quyền tỉnh nên chấp nhận được. Tuy nhiên, văn phong có vấn đề.Kantcer 08:17, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Ý kiến Nên bổ sung nguồn chứng minh cho ý giải A giải thưởng Văn học nghệ thuật 25 năm vì có thể nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:32, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]

Lan ĐàiSửa đổi

Lan Đài (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lan Đài" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nhạc sĩ trước 1975 cần thẩm định độ nổi bật, bài hoàn toàn không nguồn ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 06:14, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Như phần ý kiến đã nêu.   Biheo2812🌹  10:01, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
Ý kiến
 1.   Ý kiến Độ nổi bật ổn với sáng tác tiêu biểu Khói Lam Chiều và là tác giả số lượng lớn sách dạy tân nhạc thời đó. Tuy nhiên, văn phong chưa ổn và để nguồn ẩu. Kantcer 08:10, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]
  @Kantcer: Hi vọng bạn có thể tìm nguồn cho ý "tác giả số lượng lớn sách dạy tân nhạc thời đó" vì nó có thể nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:35, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Trước năm 1975, trong dòng nhạc vàng có ba nhạc sĩ xuất bản sách là Hoàng Thi Thơ, Y Vân và Lan Đài. Bài Khói lam chiều được Phương Dung thể hiện thành công trước 1975, gần nhất được Mai Thiên Vân trình bày trên Paris By Night 120. Nhạc sĩ Huy Phong và Lan Đài không nhiều người biết đến như Trúc Phương, Lam Phương, nhưng nếu có sở thích nghe những bài nhạc vàng thu âm trước 1975 thì hai vị nhạc sĩ này không xa lạ gì.   Biheo2812🌹  09:48, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]

Ngôn ngữ của Đối xứngSửa đổi

Ngôn ngữ của Đối xứng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngôn ngữ của Đối xứng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

"...một quyển sách với chủ đề toán học đại chúng phi hư cấu của tác giả Mario Livio, nội dung kể về sự quan trọng của đối xứng trong mọi mặt của đời sống và khoa học theo dòng lịch sử phát triển toán học qua việc giải phương trình, các hàm đối xứng, đặc biệt hơn cả là lý thuyết nhóm Évariste Galois, phương trình nghiệm nguyên Diofantos." Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 23:22, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]

Xóa
 1.   Xóa Sách nhập từ Mỹ về mà ko có wiki tiếng Anh. Tín đồ Tốc độ 01:59, ngày 29 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]
Giữ
 1.   Giữ Sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và được viết bởi một tác giả đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:05, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302: Xem en:WP:NOTINHERITED. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:30, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
  Tác giả nổi bật là cái phụ, mình đang cho rằng chủ thể nổi bật với lý do sách được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và là nguồn tham khảo của các tác phẩm độc lập với cuốn sách. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:55, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Giữ Đồng ý với ý kiến trên, tôi nghĩ không nhất thiết cứ phải wiki tiếng Anh có thì mình mới rục rịch viết lại. Sách Dế mèn phiêu lưu ký chỉ ở Việt Nam là quá nổi bật rồi, có cần chờ enwiki viết xong mình mới viết không? TranHieu0706 (thảo luận) 11:36, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
Ý kiến
 •   Ý kiến Nên xóa bài này nhưng để lại phần đầu làm phần mô tả sách trong trang mario livio (như trong bên eng - #popular books), dù sao thì sách của ông cũng được viết rất là hay và xứng đáng được nói một chút đến.Mwcb (thảo luận) 13:37, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)[]Lưu trữSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Wikipedia:Biểu quyết/Thời gian biểu quyết ở Wikipedia Tiếng Việt
 2. ^ “Tần số vô tuyến điện - Cấp phép tàu cá & PTTH”. www.mic.gov.vn. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2021.