Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(đổi hướng từ Wikipedia:Biểu quyết xóa bài)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 12 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 12 năm 2021Sửa đổi

InTheBOX.TV Sửa đổi

InTheBOX.TV (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "InTheBOX.TV" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một công ty truyền thông hoàn toàn không nguồn Nhac Ny Talk to me ♥ 11:11, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 11:32, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 13:35, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 08:35, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:50, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hoa hậu Du lịch Quốc tế Toàn cầu Sửa đổi

Hoa hậu Du lịch Quốc tế Toàn cầu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Du lịch Quốc tế Toàn cầu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tiếp tục là một cuộc thi hoa hậu vô danh, bài hoàn toàn không nguồn của thành viên Minh Ming Nhac Ny Talk to me ♥ 11:06, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 11:19, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bài chẳng có thông tin để chứng minh quy mô, ảnh hưởng của cuộc thi. Ngoài ra cũng không thấy nguồn đâu, ai vào sửa kết quả thì biết đúng sai thế nào. Tiếng vĩ cầm🎻 09:19, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hoa hậu Nam Thái Bình Dương Sửa đổi

Hoa hậu Nam Thái Bình Dương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Nam Thái Bình Dương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cuộc thi hoa hậu có nhiều nhất là 17 thí sinh tham gia, bài hoàn toàn không nguồn Nhac Ny Talk to me ♥ 11:04, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Cuộc thi gồm toàn những nước nhỏ, quy mô cũng nhỏ. Nhưng cái quan trọng hơn là không có nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 14:22, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Super Club World Cup Sửa đổi

Super Club World Cup (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Super Club World Cup" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cup bóng đá dự kiến từ 2017 đến nay không thấy cập nhật thông tin gì Nhac Ny Talk to me ♥ 10:53, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Nổi bật, vì là một phần của FIFA Club World Cup Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 04:34, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Như ý kiến trên. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 07:34, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông) Sửa đổi

Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một phi tần không có gì nổi bật của nhà Đường, không được ghi chép trong Đường thư hay Tân đường thư. Bài chủ yếu viết những thông tin không liên quan Nhac Ny Talk to me ♥ 10:46, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Phi tần kiểu này có vô số. Nhac Ny Talk to me ♥ 15:13, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bài quá mập mờ. Đọc xong cũng không hiểu là nội dung bài hướng đến nhân vật hay hướng đến sự việc khác xung quanh nhân vật. Tiếng vĩ cầm🎻 15:22, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:05, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt Sửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 09:02, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Hoàn toàn không nổi bật. Đã có bài Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ (bao gồm thông tin cơ bản về chủ thể này) nên không cần thiết có bài về chủ thể này và cũng không cần gộp bài.--Pk.over (thảo luận) 00:34, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật theo ý kiến trên. Tiếng vĩ cầm🎻 03:44, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 08:43, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Học sinh chân kinh Sửa đổi

Học sinh chân kinh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Học sinh chân kinh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ truyện tranh không rõ độ nổi bật, bài chỉ có 2 nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 05:35, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Từng làm cái trend một thời nhưng giờ đã chìm vào quên lãng rồi. AKIRA💬 09:29, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Tháng 11 năm 2021Sửa đổi

Poyfai Malaiporn Sửa đổi

Poyfai Malaiporn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Poyfai Malaiporn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ca sĩ người Thái cần thẩm định độ nổi bật. Lâu đài tình ái (thảo luận) 09:47, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Theo enwiki cũng đạt được vài thành tích nhất định. Ngoài ra có tới 10 liên kết ngôn ngữ khác, nhưng đều cùng 1 người tạo vì chủ tài khoản đều tên tiếng Thái. Tiếng vĩ cầm🎻 09:53, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Cái này là cross-wiki spam đấy. Nhac Ny Talk to me ♥ 03:23, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412 ghê thật, người viết cố tình không dùng đoạn văn nhiều mà chỉ dùng những cụm từ thông dụng để tránh bị đặt biển clk về dịch máy. – Tiếng vĩ cầm🎻 03:26, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Kim Tiểu Phương Sửa đổi

Kim Tiểu Phương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Kim Tiểu Phương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ca sĩ Việt Nam cần thẩm định dnb. Lâu đài tình ái (thảo luận) 09:43, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Tạm thời đủ nổi bật. ĐPV NhacNy2412 đã bổ sung nguồn. Chủ thể cũng đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật khá lâu nên việc đòi hỏi nguồn vừa mới vừa mạnh là rất khó khả thi. Tiếng vĩ cầm🎻 15:14, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Bài viết có 2 nguồn không tin cậy từ báo 24h, trong đó cả 2 nguồn đều chết. Ngoài ra chưa thấy nêu được thành tích, giải thưởng. Tiếng vĩ cầm🎻 09:49, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Đã thêm vài nguồn dùng được. Đây là một ca sĩ mạng khá có tiếng vào giai đoạn 2009-2012, tôi khá thích album Sáo Flute của ca sĩ này Nhac Ny Talk to me ♥ 11:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412 Các nguồn bạn thêm vào đều đã có thời gian từ khá lâu (khoảng hơn 10 năm). Vậy xin hỏi bạn gần đây nữ ca sĩ còn hoạt động không? – Tiếng vĩ cầm🎻 14:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706 Đã dừng hoạt động từ lâu cũng không ảnh hưởng đến việc nếu độ nổi bật tại thời điểm hoạt động được xác lập thì chủ thể vẫn đủ độ nổi bật – Nhac Ny Talk to me ♥ 15:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412 Theo tiêu chí độ nổi bật của ca sĩ thì theo bạn cô này có nghiễm nhiên nổi bật không? Vì tôi thấy cũng có vài nguồn mạnh nhắc đến. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:08, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706 Nổi bật thì có thể, nghiễm nhiên nổi bật thì không hẳn. Dù sao thì ca sĩ mạng thời 2009 mà được nhắc đến trên báo cand thì khá ổn rồi – Nhac Ny Talk to me ♥ 15:11, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Xin cảm ơn. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:12, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Kostya Lùn Sửa đổi

Kostya Lùn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Kostya Lùn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cuốn truyện của Liên Xô không rõ dnb. Cross asterism 09:01, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Một trong những truyện thiếu nhi nổi tiếng của Liên Xô nói về cuộc sống của các thiếu niên Liên Xô trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Thái Nhi (thảo luận) 16:08, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Con số đáng yêu Sửa đổi

Con số đáng yêu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Con số đáng yêu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim chưa rõ độ nổi bật, bị gắn biển từ tháng 9/2021. AKIRA💬 04:35, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Theo như enwiki thì bộ phim có đạt nhiều thành tích và có phần tiếp nhận, tuy nhiên bên viwiki cần phải biên tập lại. Tiếng vĩ cầm🎻 04:41, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Phim đủ nổi bật.  Jimmy Blues  05:33, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Jin Ju Sửa đổi

Jin Ju (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Jin Ju" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nữ ca sĩ Hàn Quốc hát nhạc Việt Nam không rõ độ nổi bật, đã bị gắn biển cách đây vài tuần. AKIRA💬 02:41, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:43, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Chưa có thành tích nổi bật. Chỉ nhắc đến các hoạt động sự nghiệp chung chung. Thành tích phát hành đĩa đơn đạt top 2 trong bảng xếp hạng Gaon thì có thể cứu vớt được bài, tuy nhiên không có nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 09:17, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đủ nổi bật. Nhưng nhớ đổi tên bài lại để tránh nhầm lẫn với hãng bánh gạo của Richy. Thằng này là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 04:50, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Giahuypromax Chưa cần thiết phải đổi tên vì hãng bánh gạo chưa có bài, và khả năng cao là cũng chưa nổi bật. – Tiếng vĩ cầm🎻 04:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706: Biết là vậy, nhưng mấy ông đọc bài chắc sẽ nhầm Thằng này là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 04:58, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Giahuypromax Đọc bài đã cho biết là ca sĩ rồi thì nhầm thế nào được nữa, thôi vấn đề tên bài tạm gác lại. – Tiếng vĩ cầm🎻 04:59, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706: À nhầm, là thấy tên bài Thằng này là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 05:01, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Bình luận: Để mỗi tên bài thì chắc tôi còn tưởng là bài viết về một hãng bánh gạo được quảng cáo ầm ầm trên TV mấy ngày nay. Tiếng vĩ cầm🎻 02:49, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Khi nào có bài sẽ tính sau, theo mình không cần đổi. Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:43, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Như Lai Thần Chưởng Sửa đổi

Như Lai Thần Chưởng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Như Lai Thần Chưởng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một loại võ kiếm hiệp hư cấu, đã từng xuất hiện trong một vài phim Trung Quốc. Bị gắn biển từ tháng 7/2021. AKIRA💬 02:37, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Chưa rõ độ nổi bật ra sao, nhưng lướt qua chú thích thấy 4 cái thì 1 cái đã là nguồn Youtube, 1 cái là web phim. Tiếng vĩ cầm🎻 02:52, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Phó Quốc Lân Sửa đổi

Phó Quốc Lân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phó Quốc Lân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đã bị gắn biển cách đây 1 tháng. Tác giả cùa một số bài hát nhưng rất ít bản thu thanh, thậm chí link tham khảo hỏng và đã tra hết nguồn, có một nguồn sách liên quan tới lớp nhạc. AKIRA💬 01:22, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không rõ các đóng góp của ông trước năm 1975 thế nào (tham gia ban văn nghệ và cộng tác với Đài Phát thanh Sài Gòn?). Còn các sáng tác thì tôi thấy khá thưa thớt (1 vài năm được 1 bài?), chưa kể cũng không phải ca khúc nổi tiếng. DangTungDuong (thảo luận) 05:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Xóa Tác giả chẳng có ca khúc nào nổi bật. Nếu tham gia và làm việc với VTVNĐài Truyền hình Sài Gòn thì bài Hoàng Lang (bản cũ) đã được giữ lại rồi. AKIRA💬 15:25, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Đã kiếm hết nguồn và bổ sung nhưng bài hiện tại cần chỉnh sửa văn phong nên xin phép chưa gạch phiếu. – AKIRA💬 15:41, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Sau khi đã xong nguồn thì xin phép rút phiếu, chủ thể đã được thêm nguồn nhưng cần phải sửa văn phong. Ngoài lề là nếu nổi bật trên Đài Phát thanh Sài Gòn thì còn tùy, ngoài hai cái chương trình "Tao Đàn" và "Dạ Lan" ra thì một số chương trình có thể đủ nổi bật nhưng không thấy một bóng nguồn. AKIRA💬 06:13, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Phó Quốc LânPhó Quốc Thăng được xếp vào nhạc sĩ tiền chiến. Độ nổi bật của họ là khi làm việc với Đài Phát thanh Sài GònĐài Truyền hình Sài Gòn chứ không phải những sáng tác. Kantcer 03:34, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Có nhiều trường hợp bị gắn biểu quyết xóa bài ở các bài nhạc vàng vì họ ít nguồn nhắc đến, như Hoàng Lang, Trần Văn Nhơn, Trọng Khương, Đinh Việt Lang. Đã cố gắng tìm nguồn đáng tin cậy cho bài này nhưng bó tay. Ngoài lề là tuần trước tôi có viết lại cho một bài nhạc sĩ bị biểu quyết xóa và thêm 8 nguồn (bản cũ chỉ có 1 nguồn yếu) và ông nhạc sĩ vừa viết có 3 sáng tác nổi bật. Còn nếu nổi bật trên Đài Phát thanh Sài Gòn thì tôi nghĩ là ngoài cái chương trình "Tao Đàn" và "Dạ Lan" thì tôi chưa thấy còn cái nào nữa. AKIRA💬 05:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Cần Thơ Sửa đổi

Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Cần Thơ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Cần Thơ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách tòa nhà cao nhất của một TPTTTW, chỉ có 2 tòa nhà đầu đạt trên 100m. Tiếng vĩ cầm🎻 01:08, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

  Xóa Dựa theo tiền lệ về danh sách các tòa nhà có độ cao dưới 150m đã bị xóa thì danh sách này cũng nằm trong trường hợp đó.--Pk.over (thảo luận) 02:28, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 1.   Xóa Tuy là TPTTTW nhưng Cần Thơ lại có số tòa nhà cao tầng không nhiều, ngoài ra chưa có 1 tòa nhà nào đạt tới 150m. Tiếng vĩ cầm🎻 02:47, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:33, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không có nhiều tòa nhà cao tầng, nên xóa Thingofme (thảo luận) 02:49, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Tôi sẽ cố tạo một tiền lệ mới đối với những danh sách có tòa nhà thấp hơn tiền lệ xóa bài nhưng có cấu trúc cao hơn tiền lệ xóa bài (ở đây là 150m).--Pk.over (thảo luận) 07:10, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Tôi có chút băn khoăn. Xét theo tòa nhà thì có tiền lệ xóa rồi. Nhưng thú vị là danh sách này còn có cả cấu trúc nữa. Và có đến 8 cấu trúc cao trên 100m (trong đó có 5 cái hơn 150m). Không biết có nên có 1 tiền lệ khác hay không.--Pk.over (thảo luận) 03:19, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Pk.over Thế thì hoặc là tách riêng, hoặc là tất cả các bài danh sách tòa nhà có thêm phần cấu trúc. Nhưng tôi e là phương án 2 mất thời gian hơn, nhưng có vẻ tốt hơn. – Tiếng vĩ cầm🎻 04:44, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Trong trường hợp mọi người cho rằng danh sách không nổi bật (dù có các cấu trúc cao hơn 150m) thì hãy chuyển bài vào trang nháp của tôi nhé.--Pk.over (thảo luận) 02:40, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Danh sách tòa nhà cao nhất Hải Phòng Sửa đổi

Danh sách tòa nhà cao nhất Hải Phòng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách tòa nhà cao nhất Hải Phòng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một danh sách tòa nhà cao nhất về TPTTTW. Tiếng vĩ cầm🎻 01:07, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Dựa theo tiền lệ về danh sách các tòa nhà có độ cao dưới 150m đã bị xóa thì danh sách này cũng nằm ngoài trường hợp đó.--Pk.over (thảo luận) 02:29, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Đủ nổi bật vì đã có 1 tòa nhà cao trên 150m, và top 10 tòa nhà cũng đã tiệm cận hoặc trên 100m. Tiếng vĩ cầm🎻 02:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đủ nổi bật. Màu tím hoa sim 03:56, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn Sửa đổi

Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 9 .--Pk.over (thảo luận) 00:38, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:30, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Theo ý kiến trên thì chủ thể không đủ nổi bật. Trong bài có vài câu hơi tâng bốc. Tiếng vĩ cầm🎻 02:58, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 09:19, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện Triều An Sửa đổi

Bệnh viện Triều An (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Triều An" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 8 .--Pk.over (thảo luận) 00:37, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 03:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 09:14, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:10, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bảo Long Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bảo Long (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Bảo Long" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 8 .--Pk.over (thảo luận) 00:37, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 02:59, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:57, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:29, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:44, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:10, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 8 .--Pk.over (thảo luận) 00:36, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:32, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 03:00, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:56, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:45, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:10, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, đã đặt biển từ tháng 8 .--Pk.over (thảo luận) 00:36, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Dựa theo WP:BV và các tiền lệ trước đây, chủ thể này không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 02:32, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 03:00, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 06:51, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:55, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 09:14, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:11, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư Sửa đổi

Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một khu bảo tồn không rõ độ nổi bật. AKIRA💬 00:36, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Có thể nổi bật, nhưng bài cần biên tập ngay. Tiếng vĩ cầm🎻 03:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Bệnh viện 115 Nghệ An Sửa đổi

Bệnh viện 115 Nghệ An (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện 115 Nghệ An" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 22:28, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Cross asterism 23:54, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Ngoài cái tên gây nhầm lẫn với bệnh viện 115 có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh viện này không có gì nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 00:35, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 01:26, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:18, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:55, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:11, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Đông Âu Sửa đổi

Bệnh viện đa khoa tư nhân Đông Âu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Đông Âu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 08:08, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 08:09, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 11:51, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Tên bệnh viện nghe đao to búa lớn vậy nhưng chỉ là phía đông Nghệ An. Ngoài ra không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 12:08, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật Thingofme (thảo luận) 01:12, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:15, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh Sửa đổi

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 07:21, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Rõ ràng không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 11:52, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 12:04, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 12:07, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật Thingofme (thảo luận) 01:12, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. 69.181.84.23 (thảo luận) 08:08, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Bệnh viện Mắt Việt Nhật Sửa đổi

Bệnh viện Mắt Việt Nhật (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Mắt Việt Nhật" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 07:20, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Rõ ràng không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 11:52, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật nguồn duy nhất trong bài cũng hỏng. Màu tím hoa sim 11:59, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật, phần dịch vụ liệt kê không cần thiết. Tiếng vĩ cầm🎻 12:06, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Cross (thảo luận) 15:29, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Hồ Tấn Quyền Sửa đổi

Hồ Tấn Quyền (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hồ Tấn Quyền" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đại tá quân đội Việt Nam Cộng hòa, Tư lệnh thứ 3 của Quân chủng Hải quân. Có thể nổi bật nhưng bài thiếu nguồn Nhac Ny Talk to me ♥ 11:45, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Dù chỉ là chức Đại tá, nhưng tôi nghĩ Tư lệnh Quân chủng Hải quân của VNCH là một chức vụ đủ đnb. DangTungDuong (thảo luận) 15:08, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Chức vụ tư lệnh cấp quân chủng, có vai trò trong cả đảo chính 1960, binh biến 1962 và đảo chính 1963. Thái Nhi (thảo luận) 14:50, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Như các ý kiến trên. Màu tím hoa sim 05:07, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Nguyễn Văn Túc Sửa đổi

Nguyễn Văn Túc (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Văn Túc" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhà hoạt động bắt đồng chính kiến, đã bị kết tội chống phá nhà nước Việt Nam Nhac Ny Talk to me ♥ 11:40, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Thậm chí còn không có giải thưởng nhân quyền hay dân chủ nào. Có 5 liên kết từ 3 nguồn, 2 liên kết từ 1 nguồn không rõ độ nổi bật, 1 liên kết BBC và 2 liên kết từ nguồn RFA, tất cả đều ở dạng tin tức không hơn, đã phát hành lần cuối từ 2017. Ngoài ra không có bất kỳ thông tin khác. Một nhân vật bất đồng chính kiến không hơn không kém và không đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 13:11, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Viết rất thiếu trung lập, nhà hoạt động bất đồng chính kiến không đủ nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:52, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Dựa vào các ý kiến trên thì chủ thể chưa đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 12:30, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Những nhân vật như ông Túc có vẻ khá nhiều. DangTungDuong (thảo luận) 15:09, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Đồng quan điểm các ý kiến trên. Màu tím hoa sim 05:09, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:11, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Nguyễn Phạm Tường Vi Sửa đổi

Nguyễn Phạm Tường Vi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Phạm Tường Vi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Không có thông tin gì ngoài Á hậu Hoa hậu chuyển giới 2020 Nhac Ny Talk to me ♥ 11:37, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Ngoài Á hậu (chưa phải là cao nhất) tại một cuộc thi sắc đẹp thì chưa có gì đáng chú ý, bài viết quá sơ khai. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Ngoài danh hiệu Á hậu thì không có thành tích nào nổi bật. Màu tím hoa sim 11:00, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật, sơ khai. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:11, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Phạm Quý Tiêu Sửa đổi

Phạm Quý Tiêu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phạm Quý Tiêu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Thứ trưởng và Cục trưởng một cục trực thuộc, có Huân chương Lao động nhưng chưa thuộc tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật nào Nhac Ny Talk to me ♥ 11:36, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Có chút phân vân nhưng góp 1 phiếu giữ. Có 1 huân chương Lao động hạng Ba, 1 huân chương Kháng chiến hạng Ba và 1 huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì. Trưởng đoàn công tác bộ GTVT trong sự kiện tìm kiếm MH370 mất tích năm 2014 có lên mặt báo nhiều lần (không thấy nhắc trong bài).--Pk.over (thảo luận) 13:19, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Tôi đã bổ sung nội dung về MH370 trong nội dung bài viết.--Pk.over (thảo luận) 13:27, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Thực ra chức vụ quan trọng nhất của ông này là Cục trưởng Cục hàng không quốc gia (CAAV). Ngoài ra cần phải chú ý ông Tiêu là Bí thư Đảng ủy Bộ Giao thông, tức là thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương. 2 ý này tôi cho rằng ông Tiêu thừa độ nổi bật. DangTungDuong (thảo luận) 15:59, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đủ nổi bật theo các ý kiến trên. Tiếng vĩ cầm🎻 05:40, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Đủ nổi bật. Màu tím hoa sim 05:45, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Gió Nam hiểu lòng tôi Sửa đổi

Gió Nam hiểu lòng tôi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Gió Nam hiểu lòng tôi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết, không có thông tin gì nổi bật Nhac Ny Talk to me ♥ 11:34, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 14:04, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa phim chưa phát sóng, thật sự không nổi bật để có bài. Khi nào phát sóng rồi tính. Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 14:15, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Phim chưa phát sóng, không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:50, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Wikipedia tiếng Việt Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài với tỉ lệ phiếu áp đảo (11 phiếu giữ). Cross asterism 09:09, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Wikipedia tiếng Việt (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Wikipedia tiếng Việt" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài viết về trang web không có nhiều nguồn để kiểm chứng độ nổi bật. Nếu bỏ phiếu giữ, xin vui lòng cung cấp nguồn mạnh để chứng minh. NguoiDung
KhongDinhDanh
09:03, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Kiểu gì mình cũng không thể nghĩ là bài này bị đưa ra biểu quyết. Chủ thể có 67 liên kết interwiki, trên hai chục nguồn thứ cấp được dẫn ra trong bài, là nguồn tham khảo cũng như đối tượng của nhiều nghiên cứu chuyên ngành (xem Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt được nhắc đến trong báo chí). Rất rõ ràng là nó thừa nổi bật. Cùng lắm thì theo mình gắn biển bảo trì về nguồn là được chứ ít nguồn trong bài để chứng minh độ nổi bật không có nghĩa là nó không thể kiểm chứng độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:21, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Theo Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt được nhắc đến trong báo chí thì thừa nổi bật, được nhắc đến nhiều trong báo chí. Các nguồn sơ cấp có ý nghĩa của nó là để bổ sung thông tin (như Đại Việt sử ký toàn thư lấy nguồn từ Đại Việt sử ký toàn thư), còn nguồn thứ cấp có ý nghĩa là chứng minh sự nhắc đến nhiều lần tạo ra sự nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 12:39, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Tôi thấy nhiều nguồn mạnh nhắc đến trong trang Wiki tiếng Việt được nhắc trên báo chí, giống như 2 thành viên trên nêu. Để có nguồn mạnh nhắc đến một cách chi tiết, đi sâu và phân tích Wiki là không thể và không cần thiết vì chính nó đã mang những đặc điểm, quy định rõ ràng, ai vào cũng thấy chứ không phải là người hoặc nghệ sĩ mà cần phải thông qua báo chí thì mới biết được có những gì. Tiếng vĩ cầm🎻 13:03, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Bài viết này thừa độ nổi bật. Wikipedia tiếng Việt đã được nhắc đến rất nhiều trong nhiều bài báo của các trang báo khác nhau, xem thêm ở: Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt được nhắc đến trong báo chí, còn các nguồn thì chỉ cần bảo trì và thay thế, chẳng hiểu nổi lại mang ra BQ. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 13:12, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Thừa độ nổi bật với sự quan tâm nhiệt tình của báo chí lẫn cộng đồng mạng Việt Nam. Nhac Ny Talk to me ♥ 15:12, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6.   Giữ Như các ý kiến trên. Màu tím hoa sim 02:16, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 7.   Giữ Những bài này đã được biểu quyết giữ vào năm 2007, vì đnb của các WP ngôn ngữ xét theo những tiêu chí khác en:Wikipedia:Articles for deletion/Articles on individual Wikipedia language editions. Bài này cần cập nhật chứ có vẻ lịch sử mới dừng ở năm 2009? (chưa có cập nhật các ĐPV đầu tiên, cột mốc 500.000 thành viên, cột mốc 1 triệu bài, thay đổi giao diện lần 1-2-3-4, HCV mới,...) DangTungDuong (thảo luận) 08:37, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 8.   Giữ Bạn nghĩ sao để đưa bq bài này????!!!!! Lý do có hết trên rồi. Thằng này là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Nhắn tin đầy trong VM) 10:17, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 9.   Giữ Quá nổi bật. Wikipedia là đối tượng được nghiên cứu trong sách, báo chí và tạp chí khoa học. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:33, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 10.   Giữ Quá nổi bật. Mặc dù Wikipedia không phải là nguồn đáng tin cậy, nhưng có rất nhiều báo chí nước ngoài và trong nước nói về nó. Wikipedia tiếng Việt có trên 1 triệu bài chứ không phải những wikipedia bé nhỏ trong m:List of Wikipedias Thingofme (thảo luận) 01:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 11.   Giữ Không ngờ cũng có ngày này… ChemistryExpertsắp "hết hạn" 11:59, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Ccv2020 Tôi cũng không ngờ, nhưng khi biết bài bị đem ra biểu quyết thì cũng không bất ngờ lắm vì tôi nghĩ cộng đồng không đành để bài bị xóa đâu. À phiền bạn cho lý do của phiếu giữ rõ ràng hơn được không? Xin cảm ơn. – Tiếng vĩ cầm🎻 13:06, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Bài quan trọng đủ nổi bật, như các ý kiến đã nêu trên. Ngắn gọn và súc tích. ChemistryExpertsắp "hết hạn" 13:07, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Đây là một trang quan trọng, mình nghĩ là người đề xuất nên giải thích rõ hơn tại sao các nguồn hiện tại chưa đủ "mạnh". --ngọcminh.oss (thảo luận) 09:29, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
    Đã giải thích @Ngocminh.oss: Mâu thuẫn sửa đổi. NguoiDung
  KhongDinhDanh
  09:54, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ghi chú: Phân tích nguồn:
  • Nguồn 1, 2, 3, 4: Sơ cấp.
  • Nguồn 5, 6: Đã chết, sơ cấp.
  • Nguồn 7: Sơ cấp, thậm chí không có đoạn nào nhắc đến vi.wiki.
  • Nguồn 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15: Sơ cấp.
  • Nguồn 14: Tác giả là Nguyễn Cường, có xung đột lợi ích. Trang web cũng có vẻ giống blog/nguồn tự xuất bản.
  • Nguồn 18: Thông tin về lượng truy cập không thể chứng minh độ nổi bật.
  • Nguồn 19: Đã chết.
  • Nguồn 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37: Sơ cấp
  • Nguồn 38/40, 41: Chủ yếu nói về sửa đổi phá hoại/nhân vật truyền thông, chỉ có tính chất "theo trend"; mỗi lần có vụ gì, bài loại này mọc như nấm.
  • Nguồn 39: Nguồn rác.
  • Nguồn 42, 43: "Wikipedia Việt Nam"; nội dung không khác gì nguồn 38/40 và 41.
  • Nguồn 46: Chủ yếu phê phán bộ máy chính quyền, gần như không nhắc đến vi.wiki.
  • Nguồn 48: Không phải một nguồn thực sự; nó được dùng để chú thích cho chính nó.
  • Nguồn 17: Phỏng vấn các thành viên; tạm dùng được.
  • Nguồn 47: Nói chung về Wikipedia, không có đoạn nào nhắc đến vi.wiki.
  • Nguồn 44, 45: Chưa xem qua.
  Wikipedia không phải chính thể dân chủ; vui lòng cung cấp nguồn, đừng chỉ bỏ phiếu. NguoiDung
  KhongDinhDanh
  09:54, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Bài này quan trọng, chả trách sau phải mang ra đây gây áp lực cộng đồng nâng cấp bài. bài này BQV với DPV sửa dễ hơn nè +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 10:32, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Này mà đem lên mục BCB Thời báo Wiki thì hết sảy. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:00, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Bạn có biết: Bài viết Wikipedia tiếng Việt đã từng bị đem lên biểu quyết xóa? Thingofme (thảo luận) 01:17, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Nguyenmy2302 Chắc tôi nghĩ người BQ xóa có tính toán sẵn cả rồi. – Tiếng vĩ cầm🎻 04:46, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Thế này thì mấy bản mẫu chào mừng thành viên chắc tắt thành liên kết đỏ hết luôn, tại thời điểm nếu bài bị xóa thì cũng là thời điểm 1 triệu liên kết bị tắt cùng lúc, liệu có thành quá tải? Tiếng vĩ cầm🎻 12:42, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706: Cho phiếu kết thúc nhanh, chứ hỏi mấy câu không thực tế chi. P.T.Đ (thảo luận) 12:47, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: Cho phiếu mà tôi không biết nêu luận điểm về nguồn đây. Không nêu thành viên không phục. Tiếng vĩ cầm🎻 12:48, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@TranHieu0706: Lười thì cứ "Như ý kiến trên". P.T.Đ (thảo luận) 12:49, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: Trời thẩm phán nói hết ra như này khác nào bảo tôi hùa phiếu. Thôi kệ lát mấy chị đại với mấy thi sĩ lập luận vào bỏ phiếu là được. Tiếng vĩ cầm🎻 12:53, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@TranHieu0706: Tưởng chuyện này là bình thường ở đây. Ngó xuống dưới là thấy. P.T.Đ (thảo luận) 12:55, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: Biết là vậy, nhưng khi để người khác nhắc thì không nên, cái lý do "như ý kiến trên" phải tự mình bỏ. Tiếng vĩ cầm🎻 12:57, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Thực ra chủ thể này (và những chủ thể wiki tương tự) cũng từng bị đem ra biểu quyết xóa ở Wikipedia tiếng Anh. Xem Wikipedia:Articles for deletion/Articles on individual Wikipedia language editions để biết thêm chi tiết. Nguyenhai314 (thảo luận) 15:15, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Tôi biết; đó là một trong những trang đầu tiên tôi đọc khi tìm hiểu về quy trình AfD. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:40, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Nhưng mà tôi không biết, người ta giới thiệu cho biết thôi mà. P.T.Đ (thảo luận) 06:49, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Bình luận:
  Các nguồn được liệt kê ở Wikipedia tiếng Việt được nhắc đến trong báo chí phần nhiều không nhắc gì đến vi.wiki. Trong số đó, tôi đặc biệt chú ý   nguồn này vì nó có câu sau: "Khi tìm hiểu những khái niệm chuyên sâu hoặc tham khảo cho các công trình nghiên cứu, bạn nên tìm kiếm bằng ngôn ngữ tiếng Anh thay vì tiếng Việt. Vì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới nên có đông đảo người sử dụng kiểm tra và xác nhận mỗi ngày." Chúng gần như chỉ nhắc đến Wikipedia một cách chung chung, hoặc Wikipedia tiếng Anh, hiếm lắm mới có   một bài nói tương đối sâu, nhưng cũng không đề cập đến Wikipedia tiếng Việt.
  Theo WP:WEB:

  Các nguồn sơ cấp không đủ để khẳng định độ nổi tiếng, mội nội dung web được coi là nổi tiếng nếu thỏa mãn một trong các tiêu chí sau.

  1. Nội dung web đó đã là chủ đề của vài công trình không tầm thường đã được công bố bởi các nguồn độc lập với trang web.
   • Tiêu chí này bao gồm các tác phẩm đã được công bố tại các nguồn đáng tin cậy ở tất cả các hình thức, chẳng hạn báo, tạp chí, sách, phim tài liệu, các trang web, và báo cáo của các tổ chức nghiên cứu người tiêu dùng (consumer watchdog organizations). ngoại trừ các trường hợp sau:
    • Báo chí truyền thông đăng lại các thông cáo báo chí và quảng cáo về nội dung trang web.
    • Được nhắc đến qua loa. Chẳng hạn (1) các bài báo chỉ nhắc đến địa chỉ Internet, (2) các bài báo chỉ nhắc đến những thời điểm mà nội dung web đó được cập nhật hoặc đưa ra công chúng, (3) một tóm tắt ngắn về bản chất nội dung web hay (4) các miêu tả nội dung trong các thư mục Internet hoặc các cửa hàng trực tuyến.
  2. Trang web hoặc nội dung web đã được một giải thưởng có tiếng và độc lập từ một tổ chức hoặc cơ quan xuất bản.
  3. Nội dung được đăng tại một kênh được nể trọng và độc lập với tác giả của nội dung đó, hoặc bởi một tờ báo hay tạp chí online, một nhà xuất bản online; ngoại trừ:
   • Các dạng truyền bá không có độ sâu, trong đó có các nội dung đặt tại các trang web không có biên tập (như YouTube, MySpace, GeoCities, Newgrounds, blog cá nhân, v.v.).
Những nguồn nói về việc phá hoại là một dạng "chỉ nhắc đến những thời điểm mà nội dung web đó được cập nhật", "nhắc đến qua loa", và do đó không chứng minh được độ nổi bật. Người Dùng Không Định Danh? 08:13, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Nhắc đến qua loa mà được nhắc chục năm thì đủ nổi bật rồi. Phimmoi hay Lauxanh, Thiendia gì đó được nhắc vài lần mà cũng có bài. Đòi hỏi quá. Rồi viwiki còn nằm trong một số nghiên cứu khoa học, có BQV làm cái này mà, à mà thôi không nói nữa. P.T.Đ (thảo luận) 08:48, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hòa Bình Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa/Giữ = 6/0 = Xoá. NguyễnQuangHải19💬 02:47, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Bệnh viện đa khoa tư nhân Hòa Bình (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Hòa Bình" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 17:38, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ thể không nổi bật, do bot tạo hàng loạt.--Pk.over (thảo luận) 18:07, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 06:31, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bình thường bệnh viện công lập đã cần bao thứ để xác định độ nổi bật, bệnh viện tư nhân thì lại càng mập mờ, càng cần có thông tin, bài hiện chưa có thông tin gì để chứng minh độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:30, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Bệnh viện chưa lập được thành tích, ảnh hưởng gì đáng kể. Nguồn duy nhất trong bài cũng đã hỏng. RFSTalk to me! 10:32, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:46, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa (5/0). AKIRA💬 02:02, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 17:37, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ thể không nổi bật, do bot tạo hàng loạt.--Pk.over (thảo luận) 18:07, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 06:32, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Chủ thể không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:31, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:46, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Không nổi bật. Cross (thảo luận) 03:52, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Bệnh viện Đa khoa Tây Đô Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa/Giữ = 6/0 = Xoá. NguyễnQuangHải19💬 02:45, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Bệnh viện Đa khoa Tây Đô (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Đa khoa Tây Đô" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện bị bỏ hoang ở thành phố Cần Thơ, cần thẩm định độ nổi bật. Nguyenhai314 (thảo luận) 12:57, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Chủ thể này đã ngừng hoạt động và bỏ hoang từ 2012. Lúc còn tồn tại, bệnh viện này có chút nổi bật vì tai tiếng xung đột lợi ích giữa các cổ đông (được ít nhất 3 tờ báo nhắc đến, nay vẫn còn bài viết) và từng là một trong những bệnh viện tiếp nhận những nạn nhân của Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm 2007. Từ 2012 đến nay, bệnh viện không có bất cứ hoạt động nào và đã bị bỏ hoang sau khi Sở Kế hoạch Đầu tư TP Cần Thơ thu hồi giấy phép kinh doanh.--Pk.over (thảo luận) 13:25, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bệnh viện bị bỏ hoang đã lâu. Màu tím hoa sim 13:48, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bệnh viện bỏ hoang không thể nói lên nó nổi bật hay không, nhưng xét về vấn đề thành tựu, giải thưởng thì không thấy có. Tiếng vĩ cầm🎻 13:33, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Bệnh viện không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:47, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5.   Xóa Như các ý kiến trên. Cross (thảo luận) 03:53, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6.   Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:16, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Lê Như Ngọc Mai Sửa đổi

Lê Như Ngọc Mai (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lê Như Ngọc Mai" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nữ ca sĩ không rõ độ nổi bật, bài thiếu trung lập. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 01:38, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Thực sự mà nói cô này được để ý nhiều hơn khi là vợ của Quốc Nghiệp, chứ sự nghiệp âm nhạc khá nghèo nàn. Có thể gộp vào bài Giang Brothers. DangTungDuong (thảo luận) 16:03, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đá Voi Yang-tao Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Tiếng vĩ cầm🎻 10:29, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đá Voi Yang-tao (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đá Voi Yang-tao" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Là một hòn đá tự nhiên của Đắk Lắk, nổi tiếng với truyền thuyết "hòn đá biết đi" tuy nhiên không nêu nguồn. Cả bài chỉ có 1 nguồn báo tiền phong. Bài không mang văn phong bách khoa, mà giống như một tờ báo, một chương trình khám phá thế giới. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 01:23, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Địa điểm du lịch đã được đề cập trong một số nguồn báo uy tín: Đắk Lắk Điện tử, Gia Lai Online, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Nhân Dân cuối tuần, Lao Động, dù vậy độ nổi bật tôi vẫn chỉ đánh giá ở mức trung bình vì địa điểm vốn ít được quảng bá và xa trung tâm thành phố, không tìm Google thì cũng không biết đến đá này. Nhưng vẫn xin giữ bài để thúc đẩy du lịch Tây Nguyên và cũng vì tôi yêu Đắk Lắk. --NXL (thảo luận) 16:43, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NXL1997: Tôi cũng đã nhìn thấy bạn đi du lịch nhiều nơi, haha. Còn chuyện bài này thì có thể đủ nổi bật như bạn nói, tuy nhiên cách trình bày bài có vấn đề quá. Hy vọng có ai sớm biên tập lại. Tiếng vĩ cầm🎻 17:06, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Ồ địa danh này rất nổi tiếng. Ai vào Dak Lak cũng sẽ được giới thiệu về Đá Voi Mẹ. Tôi cũng chụp kha khá ảnh tại đây vào cuối năm ngoái. DangTungDuong (thảo luận) 15:52, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đắk Lắk nhưng cần biên tập lại. AKIRA💬 09:24, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Đủ nổi bật. Màu tím hoa sim 10:27, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 10:29, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Nguyễn Thùy Dương Sửa đổi

Nguyễn Thùy Dương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Thùy Dương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Người mẫu và diễn viên không rõ độ nổi bật. Danh hiệu cao nhất từng đạt được là Á quân Vietnam's Next Top Model Allstar 2017. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:09, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Người mẫu không nổi bật, danh hiệu cao nhất là Á quân của một giải phụ thì chưa cho thấy bất kì thông tin nào đáng chú ý đủ để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:37, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Trong nghề mẫu thì Thùy Dương gần đây khá nổi bật (thường xuyên lên bìa Elle và l'Officiel). Ngoài ra từng là huấn luyện viên của Model Kid Vietnam. Hiện tại đang là huấn luyện viên của chương trình khung giờ vàng truyền hình của VTV The Next Face Vietnam, cùng 2 hoa hậu Lương Thùy Linh và H'hen Nie. DangTungDuong (thảo luận) 15:49, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Theo mình "gần đây khá nổi bật" không đồng nghĩa với việc chủ thể đã đủ nổi bật. Các chương trình cô tham gia cũng không phải là quá nhiều để dựa theo đó đánh giá độ nổi bật (đặc biệt là Model Kid Vietnam mới gần đây bị biểu quyết xóa với tỉ lệ đồng thuận tuyệt đối). Vì vậy, nên để khi nào thực sự nổi bật thì hẵng tạo bài, không cần miễn cưỡng giữ lại làm gì. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:14, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  The Next Face Vietnam là chuơng trình rất nổi bật, tràn ngập tin tức trên các báo đài VN thời gian qua. Chỉ riêng là giám khảo chương trình này đã đủ tạo nên độ phủ lớn. DangTungDuong (thảo luận) 07:30, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  Giữ Số lần lên bìa tạp chí nhiều và từng làm huấn luyện viên The Next Face Vietnam, Model Kid Vietnam, tham gia nhiều show diễn lớn, đạt được nhiều đề cử của các giải thưởng về ngành thời trang tại Việt Nam Huynreckney (thảo luận) 00:58, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@Huynreckney: không đủ điều kiện bỏ phiếu. Cross asterism 01:01, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Cha yêu Sửa đổi

Cha yêu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Cha yêu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam phát sóng năm 2010 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:06, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Kiểu bài nội dung cụt lủn thế này có vẻ giống chuỗi bài về phim của một thành viên nào đó, từng bị tôi xóa hàng loạt cách đây 6-7 năm thì phải? DangTungDuong (thảo luận) 15:11, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Trước khi một có dự án riêng biệt về nhóm bài trên được tạo ra thì không chỉ dừng lại ở các bài bạn xóa mà toàn bộ bài tương tự chất lượng đều như này. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:26, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Linh lan trắng Sửa đổi

Linh lan trắng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Linh lan trắng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam phát sóng năm 2007 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:02, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Từng bị thuộc diện xóa nhanh vì bài mang tính chất là review, tuy nhiên tôi có biên tập lại về chủ thể. Tuy nhiên tôi vẫn đang hoài nghi về độ nổi bật nên mới gắn biển. AKIRAnhắn tin 00:59, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Nam vương Hòa bình Quốc tế Sửa đổi

Nam vương Hòa bình Quốc tế (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nam vương Hòa bình Quốc tế" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế dành cho nam giới không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:59, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Cuộc thi mới tổ chức được 4 năm, không có sự kiện gì đặc biệt gây chú ý, nguồn chỉ nói về những đại diện Việt Nam, chưa đủ chứng minh độ nổi bật. Nhac Ny Talk to me ♥ 14:14, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412 Nếu như mình thêm nguồn, thì có đủ để tạo độ nổi bật cho bài viết không? Minh Ming (Thảo luận Thành viên:Minh Ming) 14:54, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Một cuộc thi còn quá mới, chưa có thông tin gì thật sự nổi bật, báo chí cũng không đề cập chuyên sâu. Nguồn bài viết hiện tại hơn 80% là từ facebook. ㅡEd Crystal Talk 15:39, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Ed Crystal bài viết này tuy mới, chưa được biết đến nhiều, cũng không bùng nổ dư luận tại Việt Nam. Nhưng nó rất tiềm năng, hiện nay cuộc thi này tại các quốc gia khác đã có được 1 chút dư luận (ví dụ:Myanmar, Panama,...) chẳng qua là tại Việt Nam chẳng mấy ai để ý thôi, chính vì vậy mà rất út báo chí đưa tin, nên hầu hết các nguồn của mình đều từ Facebook chính thức của chương trình. Minh Ming (Thảo luận Thành viên:Minh Ming) 15:44, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Minh Ming Điều bạn nói chính là thứ gọi là "không đủ nổi bật" mà mọi người BQX các bài viết đấy – Nhac Ny Talk to me ♥ 12:29, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Thứ 1, Tuy không quá nổi bật nhưng đủ chất lượng để giữ lại. Thứ 2, bài viết sẽ có nhiều tiềm năng trong tương lai, các bạn nên xem xét lại. Thứ 3, ngoài ra cuộc thi không đến mức phải xóa vì độ nổi bật. Thứ 4, cuộc thi sau này sẽ thu hút được nhiều lượt tìm kiếm hơn vì nó đang càng ngày cành phát triển. Đó là những lý do nên giữ bài viết này lại. Minh Ming (nói chuyện) 11:59, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Minh Ming Đây là biểu quyết về "độ nổi bật", ngay câu đầu tiên của bạn đã cho thấy lý do cần xóa bài này. Thứ 2,   Wikipedia không phải là quả cầu tiên tri. – Nhac Ny Talk to me ♥ 14:11, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412 Bạn hãy cố gắng hiểu thêm 1 chút về lý do của tôi, thực sự bài viết này nên được giữ lại. Minh Ming (nói chuyện) 14:54, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Minh Ming Thứ thuyết phục tôi là chất lượng bài và nguồn, chứ không phải người viết bắt tôi phải tự đi tìm hiểu – Nhac Ny Talk to me ♥ 15:30, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @NhacNy2412 hiện tại mình đang lên nguồn, chắn chắn hoàn tất đêm nay, khi đó bạn có thể xem xét lại và để phiếu trống không? Minh Ming (nói chuyện) 15:30, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Giữ tôi thấy bài này cũng tạm ổn, cũng có rất nhiều thông tin để tham khảo không nhất thiết xóa. Japanit Joma Bakery Cafe (cafe) 16:22, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@Japanit Joma Bakery Cafe: Rất tiếc bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu theo điều lệ đủ 300 sửa đổi trước khi BQ diễn ra. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 01:08, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Bão Oquira (2020) Sửa đổi

Bão Oquira (2020) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bão Oquira (2020)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cơn bão xoáy không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:58, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

  Xóa Không có ảnh hưởng hay gây thiệt hại gì đáng kể. Màu tím hoa sim 11:37, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Xóa Cơn bão không lớn, không gây thiệt hại đáng chú ý để có bài. RFSTalk to me! 12:19, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Xóa Chưa và không cần thiết để có bài riêng. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 13:41, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Lí lẽ lập luận của thành viên ở dưới đao to búa lớn, thuyết phục quá nên xin phép gạch phiếu. Tiếng vĩ cầm🎻 11:22, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Cơn bão có một số ảnh hưởng như thông tin đã nêu trong bài, tuy nhiên cần thêm nguồn. Flyplanevn27 (Thảo luận) 14:39, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Các kỷ lục được nêu trong bài đã có nguồn tham khảo, chứng minh được độ nổi bật. RFSTalk to me! 10:31, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Bài này được mình lược dịch từ bài pt.wikipedia.org/wiki/Tempestade_subtropical_Oquira. Theo mình thì cái mùa bão tại Nam Đại Tây Dương này nó không như các mùa khác, ba bốn tháng mới ra một cơn, có khi cả năm còn không có cơn nào, chẳng hạn như năm 2009 không có 1 cơn nào luôn. Và bão Oquira là cơn bão thứ 10 + ảnh hưởng đến Argentina. Rất hiếm có những cơn bão nào ảnh hưởng đến nước này từ trước đến nay (01Q và Raoni). Đây là cơn bão thứ năm tại mùa bão tại Nam Đại Tây Dương trong năm 2020 (Kurumí, SATL02, Brazil-bomb, Mani, Oquira). Đây là năm mà bão tại Nam Đại Tây Dương có số xoáy thuận nhiệt đới nhiều chưa từng thấy. Vì nó hình thành vào tháng 12 (mùa hè ở Brazil), Oquira là một dạng cực kỳ hiếmcó thể liên quan đến hiện tượng La Niña và sự nóng lên toàn cầu. Đây là những gì chưa từng có tiền lệ tại mùa bão này. Nếu mọi người tìm hiểu sâu hơn tại khí tượng Brazil, sẽ hiểu sâu điều này. Mong các bạn xem lại và đánh giá. Cảm ơn.--Hoang42006 (thảo luận) 01:38, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Hoang42006: Bạn có thể tag lại, hay đề nghị các thành viên trên xem xét lại. P.T.Đ (thảo luận) 13:22, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)

African Arts (tập san) Sửa đổi

African Arts (tập san) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "African Arts (tập san)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một tập san không rõ độ nổi bật, bài viết không nguồn. Cross (thảo luận) 00:28, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:39, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Đa tạ Sửa đổi

Đa tạ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đa tạ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài hát nổi tiếng trong dòng nhạc vàng cần thẩm định độ nổi bật. Hiện bài chỉ có 1 nguồn, link hỏng, vừa gắn biển cách đây vài tuần. AKIRAnhắn tin 00:28, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Sau khi xem xét lại thì bài hát đủ nổi bật. AKIRAnhắn tin 23:38, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Đủ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 00:22, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Khi search thử trên mạng thì thấy bài hát có ba bản thu, không thấy có bài báo nào nhắc đến, chủ yếu là các video nhạc. Cross (thảo luận) 00:39, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Vì bài hát chưa được cấp phép nên thường được thể hiện ở các phòng trà và hải ngoại. Tuy được Nhật Trường thu âm đầu tiên nhưng Duy Khánh mới là người trình bày thành công, gắn liền với tiếng hát của ông. Cá nhân tôi thích bản song ca của Thanh PhongHương Lan. Màu tím hoa sim 06:15, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ngô Quỳnh Anh Sửa đổi

Ngô Quỳnh Anh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngô Quỳnh Anh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nữ ca sĩ nhóm Mắt Ngọc và nhóm HAT, bị gắn biển cách đây hơn 1 tuần, bài chỉ có 1 nguồn. AKIRAnhắn tin 00:24, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa  Xóa nhanh. Bài về người đang sống có duy nhất một nguồn thì hỏng luôn. Thời điểm đặt biển afd thì nên đặt biển clk, đỡ mất công mang ra biểu quyết. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 13:44, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @TranHieu0706: Bài về người đang sống chỉ cần có một nguồn đáng tin cậy thôi là được lắm rồi, không phải là hỏng. Nguồn trong bài là Vietnamnet, nhưng cần quan đến xem nguồn này có nhắc trực tiếp đến chủ thể không hay chỉ nhắc đến qua loa. Flyplanevn27 (Thảo luận) 14:54, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Flyplanevn27: Hỏng là nguồn chết ấy bạn. Tiếng vĩ cầm🎻 14:55, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Flyplanevn27: Cũng xin nói luôn nghe tựa đề nguồn là biết bài báo chỉ nhắc qua loa chứ có nhắc trực tiếp, chuyên sâu đến chủ thể đâu. Còn về số lượng nguồn, càng nhiều càng tốt. Chẳng nhẽ cả bài dài thế mà có mỗi 1 nguồn, khác nào sao chép y nguyên từ mỗi nguồn đó không? Những thông tin nào cần kiểm chứng thì phải có nguồn ngay. Như việc cô này là nhân viên cho công ty X thì phải có nguồn, tôi đang nghi vấn liệu đấy có phải sự thật không, có nguồn thì mới biết được chứ không phải gán cho 1 cái nguồn đã hỏng lại còn nhắc qua loa. Tiếng vĩ cầm🎻 14:56, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Huy Phong Sửa đổi

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
Huy Phong (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Huy Phong" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Tác giả của Thị trấn về đêm và Sao đổi ngôi. Bị gắn biển từ tháng 8/2021. Biểu quyết lần đầu không đủ phiếu. AKIRAnhắn tin 00:15, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Vài ngày trước đã thêm 9 nguồn. Nhạc sĩ nổi bật với "Thị trấn về đêm" và "Sao đổi ngôi" như trên. AKIRAnhắn tin 04:06, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

19 (ban nhạc) Sửa đổi

19 (ban nhạc) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "19 (ban nhạc)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ban nhạc không rõ độ nổi bật, bài viết không nguồn. Cross (thảo luận) 00:16, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Nhóm nhạc có vẻ nổi bật, có nhiều album và đĩa đơn có xếp hạng cao tại các BXH âm nhạc nhưng hơi khó tìm nguồn nên không bỏ phiếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:04, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Chu Tán Cẩm Sửa đổi

Chu Tán Cẩm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Chu Tán Cẩm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một diễn viên Trung Quốc không rõ độ nổi bật, văn phong thiếu trung lập. Cross (thảo luận) 00:13, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:34, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Nguyenmy2302: Có en.wiki không đồng nghĩa với việc đủ nổi bật. Bài có en.wiki bị biểu quyết xóa thành công không hề thiếu Nhac Ny Talk to me ♥ 14:18, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Diễn viên đủ nổi bật, có vài giải thưởng cá nhân. Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 02:54, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @Cbizeditor Nếu được bạn biên tập lại bài viết giúp mình, bài viết chỉ để cập đến những vai diễn mà anh này đóng. Cross (thảo luận) – Cross (thảo luận) 00:27, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Bà Maria Sửa đổi

Bà Maria (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bà Maria" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bài viết về vở hài kịch của Liên Xô không rõ độ nổi bật, bài viết không nguồn. Cross (thảo luận) 00:06, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

  Giữ Đủ nổi bật. Đã được chuyển thể thành phim. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:31, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

Anh Thúy (ca sĩ) Sửa đổi

Anh Thúy (ca sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Anh Thúy (ca sĩ)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ca sĩ, nhạc sĩ, thành viên của nhóm nhạc Mây Trắng. Bài viết đã được ĐPV Nhacny2412 đặt biển từ tháng 9. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:19, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Theo tất cả các ý kiến trên thì bài hiện thời có 2 nguồn (có 1 nguồn 24h) và nên bổ sung vào phần nhóm Mây Trắng thì sẽ hợp lý. AKIRA💬 02:50, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bài viết có ít nguồn, chưa rõ độ nổi bật, nên gộp vào bài Mây Trắng giống như ý kiến của Akira. Cross asterism 09:06, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 09:22, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Mà tôi không hiểu phần "Đời tư" là như thế nào. Cái gì mà "vợ sắp cưới cũng mang thai thì con trai hai người ra đời"?? Xong câu sau lại "mẹ Thanh Thúy sinh con thứ hai." Vậy là ai sinh con thứ nhất? Con thứ hai là mẹ cô này hay cô này sinh? Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:21, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Năm 1994, Anh Thúy là một ca sĩ thiếu nhi trong đội Nhà thiếu nhi thành phố với tên "Thanh Thúy", sau này đổi thành "Anh Thúy" trong nhóm Mây Trắng. Ca sĩ này có thể đủ nổi bật, tuy nhiên do không thấy có giải thưởng và ít nguồn nên đành để xuống ý kiến vậy. AKIRAchat 07:26, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Solo cũng khá lâu rồi mà sao không thấy gì nổi bật? P.T.Đ (thảo luận) 04:08, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  @P.T.Đ Đấy là lý do tôi gắn biển... – Nhac Ny Talk to me ♥ 16:45, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Luật Khoa (tạp chí) Sửa đổi

Luật Khoa (tạp chí) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Luật Khoa (tạp chí)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một tạp chí điện tử không rõ độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 12:16, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Thực tế đa số nguồn đều nhắc đến nhân vật Phạm Đoan Trang - sáng lập tạp chí. Bài viết như một kiểu mở rộng từ các tin tức về nhân vật sáng lập. Chưa thấy rõ độ nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 08:09, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Theo Wikipedia:Độ nổi bật (phương tiện truyền thông) như phần ý kiến thì chủ thể cũng không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 04:28, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:50, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Không thấy có thông tin nào chứng tỏ nổi bật cả. Cross asterism 09:04, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Báo, tạp chí và tập san
Độ nổi bật đối với các tờ báo, tạp chí và tập san được xác định thông qua những nguồn đáng tin cậy, đáp ứng một hoặc hơn cho các tiêu chí sau:
 • Đã xuất bản tác phẩm đoạt giải thưởng.
 • Được phục vụ với mục đích lịch sử hoặc có tính lịch sử quan trọng.
 • Được nhiều nguồn đáng tin cậy coi là có chuyên môn trong lĩnh vực chủ đề của họ.
 • Thường được trích dẫn bởi các nguồn đáng tin cậy khác.
 • Là những ấn phẩm quan trọng trong thị trường nội địa và đáng chú ý.

Nguyên Thảo (nhạc sĩ) Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Tiếng vĩ cầm🎻 11:35, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Nguyên Thảo (nhạc sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyên Thảo (nhạc sĩ)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhạc sĩ nhạc vàng cần thẩm định độ nổi bật, bài không có nguồn đáng tin cậy. Nhac Ny Talk to me ♥ 00:53, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Như ý kiến của tôi ở dưới. Đã thêm nguồn báo Thanh Niên. AKIRAchat 05:31, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Nhạc sĩ có sáng tác nổi bật và đồng tác giả với các nhạc sĩ khác. Trước 1975, ông là chủ nhà xuất bản "NT" phát hành tờ nhạc cũng khá có tiếng. Màu tím hoa sim 12:22, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Nhạc sĩ Nguyên Thảo có nhiều sáng tác nổi bật. DangTungDuong (thảo luận) 16:00, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Như các ý kiến trên. Cross asterism 08:44, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 11:35, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Có 6 tác phẩm nổi bật, tuy nhiên do thời cuộc và phong trào nhạc lời Việt khoảng năm 1970 nên ít ai nhắc tới. AKIRAchat 01:04, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Bão Bailu (2019) Sửa đổi

Bão Bailu (2019) (sửa |