Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(Đổi hướng từ Wikipedia:Biểu quyết xóa bài)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 3 năm 2024", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.


Tháng 2 năm 2024 sửa

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số sửa

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật. Ayane connect me! 16:00, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Chả có gì nổi bật ngoài việc phát hành nhiều tựa game tại Việt Nam cũng như là công ty con của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. Mohammed Yussuf 04:57, ngày 3 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Bão Andrea (2019) sửa

Bão Andrea (2019) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bão Andrea (2019)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cơn bão không rõ độ nổi bật. Hide on Rosé (thảo luận | đóng góp | trung ương) 14:27, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Lưu trữ nội dung chuyển hướng đến bài Mùa bão Đại Tây Dương 2019 là đủ cho chủ thể này. Chủ thể chưa nổi bật đến buộc cần tách ra bài riêng. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 15:49, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Thông tin bịa đặt, phóng đại, ngụy tạo rõ ràng. 0 nổi bật. Ayane connect me! 15:56, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Siêu mẫu Việt Nam 2015 sửa

Siêu mẫu Việt Nam 2015 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Siêu mẫu Việt Nam 2015" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi không nổi bật. Ayane connect me! 15:29, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa  Xóa nhanh Chỉ có bài Siêu mẫu Việt Nam đủ nổi bật, còn lại là phải xóa hết. Như các loạt biểu quyết trước đó. Mohammed Yussuf 23:29, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. Ayane connect me! 00:05, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

 1.   Giữ Cuộc thi có tính chất giống các cuộc thi sắc đẹp, nên có từng bài về các mùa thi. Đây cũng là cuộc thi người mẫu uy tín của Việt Nam, đã đào tạo ra nhiều siêu mẫu nổi tiếng. Hoangminhloc (thảo luận) 18:18, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến sửa

Phan Văn Hùng sửa

Phan Văn Hùng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Phan Văn Hùng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là chính trị gia Việt Nam. Ông hiện là Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khanh (thảo luận) 14:31, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

Giữ sửa

 1.   Giữ Trong hệ thống chính trị của Việt Nam, Báo Nhân Dân trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là một ban của Trung ương Đảng. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (thường là Ủy viên Trung ương Đảng) tương đương với cấp Bộ trưởng, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân có hàm cấp và chế độ tương đương với Thứ trưởng. Vì vậy theo tôi nhân vật đã đảm bảo độ nổi bật. TQ 08:48, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến sửa

Trường dạy nghề trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh theo tiêu chí BV4. Hide on Rosé (thảo luận | đóng góp | trung ương) 14:32, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Trường dạy nghề trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trường dạy nghề trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một trường dạy nghề trẻ em khuyết tật chỉ nằm trên địa bàn địa phương (xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy), tỉnh Nam Định, không rõ độ nổi bật. Mohammed Yussuf 07:17, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Not notability, flattery, PR. Ayane connect me! 07:29, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Ayane Fumihiro: Wow!!! Không thấy bạn nêu lý do xóa bằng tiếng Việt nữa nhỉ. – Mohammed Yussuf 07:31, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Lâu lâu mới dùng tiếng Anh để đưa ra ý kiến thôi. – Ayane connect me! 07:33, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Ayane Fumihiro Nhưng đây là wiki việt nên đưa ra ý kiến tiếng việt chứ, t.anh ở đây không hay cho lắm. Pminh141thảo luận 19:41, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa nhanh PR trá hình, tâng bốc, không nổi bật. Đồng tình với ý kiến trên bằng tiếng Anh của Ayane Fumihiro đến từ Nhật Bản. Mohammed Yussuf 07:38, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Nguồn hỏng, không đủ nổi bật RHD-45 (˳˘ ɜ˘)˳ ~♬♪♫ 14:50, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Không rõ độ nổi bật. Pminh141thảo luận 17:06, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật. I So bad 13:58, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

KATA sửa

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
KATA (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "KATA" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Máy bay không người lái không rõ độ nổi bật. Ayane connect me! 01:12, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Là người viết bài thì tôi nhận thấy chủ đề hiện tại đã không còn tiêu chí nào thỏa mãn đnb. Ban đầu cũng đặc biệt, nhưng qua vài năm thì đã quá lạc hậu.--Hiếu 14:21, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Đồng tình với quan điểm của anh Vuhoangsonhn, tác giả của bài. Mohammed Yussuf 13:35, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Danh sách trận bóng đá quốc tế Triều Tiên - Việt Nam sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh theo tiêu chí BV4. Anster (thảo luận) 05:58, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Danh sách trận bóng đá quốc tế Triều Tiên - Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách trận bóng đá quốc tế Triều Tiên - Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Dưới đây là danh sách các trận đấu giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mohammed Yussuf 12:55, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa nhanh Như ý kiến của P. ĐĂNG. Cái này xóa nhanh được, bài không có interwiki. Mohammed Yussuf 23:28, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Speedy delete. Ayane connect me! 00:57, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

 1.   Ý kiến Bài này thuộc diện xóa nhanh. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 15:16, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Ý kiến Bài viết này tôi sẽ xóa nhanh theo tiêu chí BV4; tôi chỉ thấy các trận giao hữu và vòng loại World Cup, ngoài ra không có gì khác, thậm chí không nguồn, không liên kết ngoại ngữ. Anster (thảo luận) 05:58, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

49 ngày 2 sửa

49 ngày 2 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "49 ngày 2" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim điện ảnh Việt Nam năm 2017 Biheo2812 (thảo luận) 05:21, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Không có rating, đón nhận hay giải thưởng. Mohammed Yussuf 09:36, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Nguồn tham khảo toàn là báo lá cải. Chưa đủ nổi bật. Ayane connect me! 01:39, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Không thấy bất cứ thông tin gì nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:52, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Tôi nghĩ nên cẩn thận xem xét kỹ càng trong việc tìm nguồn cho các bộ phim điện ảnh được đóng bởi những diễn viên có khả năng được biết đến cao trong ngành điện ảnh như thế này. Vì rất có khả năng, các nguồn báo ngay lúc này, tuy là viết về chủ thể trong bài viết nhưng chủ thể bài viết (trường hợp ở đây là bộ phim này) đa phần chỉ được nhắc đến như một ý nhỏ (qua loa) trong cả trang báo. Trong khi đó, các diễn viên mới là đang được nói chính trong cả bài báo nhiều hơn, một bộ phim được xuất hiện qua loa trong các nguồn như vậy thì nguồn lại nên được xem xét, nguồn không chấp nhận được thì chủ thể bài viết không nổi bật. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 16:14, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Lưu Sướng sửa

Lưu Sướng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lưu Sướng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam diễn viên người Trung Quốc không rõ nổi bật Biheo2812 (thảo luận) 05:18, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Văn phong không bách khoa, toàn câu châm ngôn, không có giải thưởng. Bên enwiki và zhwiki còn không có bài nữa, huống chi là ở đây. Mohammed Yussuf 09:35, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa 0 nổi bật. Nguồn tham khảo toàn là báo lá cảitự xuất bản. Ayane connect me! 01:37, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Campuchia tại những đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Speedy deleted per CSD BV4. Ayane connect me! 07:57, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Campuchia tại những đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Campuchia tại những đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Dưới đây là danh sách các đại diện Campuchia tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế, không rõ độ nổi bật. Mohammed Yussuf 23:33, ngày 25 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Bài này nên xóa nhanh. Bên enwiki đã có biểu quyết xóa hàng loạt bài liên quan đến danh sách này. Ayane connect me! 04:35, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa nhanh Cái này xóa nhanh được. Mohammed Yussuf 04:58, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa nhanh có thể xóa nhanh các trang tương tự còn lại. CHÓ VÀNG HÀI HƯỚC🗿 06:33, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Ansha Sayed sửa

Ansha Sayed (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ansha Sayed" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mở lại biểu quyết lần 2. Một nữ diễn viên Ấn Độ chỉ được biết đến qua vai diễn Thanh tra Purvi (vai thứ chính) trong Đội đặc nhiệm CID. Mohammed Yussuf 23:32, ngày 25 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Hành trình bí ẩn sửa

Hành trình bí ẩn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hành trình bí ẩn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mở lại biểu quyết lần 2. Một bộ phim truyền hình Việt Nam thuộc loạt phim Cảnh sát hình sự lên sóng năm 2008. Có một nguồn nhắc đến tranh cãi dành cho bộ phim. Mohammed Yussuf 23:31, ngày 25 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Chưa đủ nổi bật. Ayane connect me! 14:25, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Xóa Một nguồn tranh cãi chưa nói lên được điều gì hết. Không đủ nổi bật. Như biểu quyết xóa các loạt bài khác về series Cảnh sát hình sự. Mohammed Yussuf 13:23, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

 1.   Giữ Mình đã bổ sung thêm thông tin đón nhận vào bài. Cá nhân mình thấy chủ thể đủ nổi bật để đứng ra bài riêng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 20:59, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Đồng tình với ý kiến trên của Nguyenmy. Mohammed Yussuf 00:52, ngày 3 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Giữ Đủ nổi bật. I So bad 01:33, ngày 3 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến sửa

 1.   Ý kiến Phim này chưa có giải thưởng, nhưng là phim do đạo diễn trẻ thực hiện được chiếu trong giờ vàng. Nguồn thứ 1 trong bài mặc dù là báo VnExpress nhưng nội dung có vẻ tập chung về tác giả và viết qua loa về chủ thể này hơn, nguồn này không dùng được. Nguồn 4 truy cập nội dung không được. Các nguồn còn lại có thể dùng được cho xét đnb. Ngoài ra, tôi cũng tìm được phim này xuất hiện trong Báo An ninh Thủ đô [1] và Báo Người Lao Động [2], đây là hai trang báo uy tín. Tôi dẫn ra cho các tv phân định. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 15:51, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @P. ĐĂNG Không dùng được vì nó không đáp ứng tiêu chí "độc lập". Chủ thể chỉ xuất hiện mờ nhạt trong nguồn, không phải chủ thể chính – I So bad 14:03, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đơn giản là tôi Độc lập với chủ thể là nguồn thứ cấp độc lập suy ra là nguồn đáng tin cậy. Tính độc lập theo quy định là "Nguồn cần độc lập với chủ thể, nghĩa là tác giả và nhà xuất bản không trực tiếp liên kết với chủ thể." Có thể phân định là hai nguồn phía trên là nguồn thứ cấp độc lập đáng tin cậy = nguồn độc lập với chủ thể. Dĩ nhiên cần xem xét "nói đến một cách đáng kể", nguồn Báo Người Lao Động có thể không thỏa, nhưng Báo An ninh Thủ đô không hoàn toàn chủ thể này mờ nhạt (có thể nói là được nhắc đến tương đương), nguồn này có thể xét đnb. Tôi dẫn ra cho các tv cùng nhau xem xét, độ nổi bật dựa vào số nguồn thứ cấp bao nhiêu mà chủ thể bài viết có được khi đó là dựa vào kết quả cộng đồng. Nếu đọc qua và phát hiện ra được thứ cần lưu ý. Mời bạn chỉ ra rõ mờ nhạt ở chỗ nào trong nguồn số 1 để các tv cùng nhau phân định. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 14:50, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Siêu mẫu Việt Nam 2013 sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Mohammed Yussuf 11:38, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Siêu mẫu Việt Nam 2013 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Siêu mẫu Việt Nam 2013" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi không nổi bật. Ayane connect me! 10:36, ngày 23 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Như các loạt bài về cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Mohammed Yussuf 11:31, ngày 23 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa 0 nổi bật. Ayane connect me! 02:31, ngày 25 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:05, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Không nên tạo một loạt bài cuộc thi qua mỗi năm, trừ khi năm đó có bước ngoặc đặc biệt. Người thắng giải sẽ có trong bài Siêu mẫu Việt Nam (nếu một trong các cô này nổi bật nữa sẽ có bài riêng), các thí sinh còn lại nếu không thắng giải, không có gì đặc biệt để thỏa độ nổi bật chung của quy định thì không nổi bật. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 17:29, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật. Khanh (thảo luận) 03:09, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

 1.   Giữ Đây là cuộc thi uy tín, nổi bật về người mẫu của Việt Nam. Có rất nhiều siêu mẫu nổi tiếng bước ra từ cuộc thi. – Hoangminhloc (thảo luận) 18:14, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hoangminhloc Mời bạn vào ký tên. Nếu không lá phiếu không hợp lệ theo quy định Wikipedia. Hoangmimhloc The Gospel of Wealth: Earning to give 17:05, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chào bạn Hoangminhloc, khi tham gia biểu quyết, các tv buộc phải ký tên, mời bạn dùng cú pháp gõ ~~~~ để ký tên như các tv đang tham gia làm là được. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 17:06, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Là như thế nào ạ? mình chưa rõ cách làm – Hoangminhloc (thảo luận) 18:14, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 11:49, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Siêu mẫu Việt Nam 2011 sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Mohammed Yussuf 11:37, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Siêu mẫu Việt Nam 2011 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Siêu mẫu Việt Nam 2011" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi không nổi bật. Ayane connect me! 10:30, ngày 23 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Như các loạt bài về cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Mohammed Yussuf 11:31, ngày 23 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa 0 nổi bật. Ayane connect me! 02:30, ngày 25 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Danh sách Siêu mẫu Việt Nam là đủ cho các bài viết như thế này. Các nhân vật còn lại không có gì nổi bật. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 16:28, ngày 27 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Không nổi bật.Khanh (thảo luận) 14:47, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Chỉ có bài chính Siêu mẫu Việt Nam đủ nổi bật thôi, còn lại thì phải xóa hết. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:00, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

 1.   Giữ Cuộc thi có tính chất giống các cuộc thi sắc đẹp, nên có từng bài về các mùa thi. Đây cũng là cuộc thi người mẫu uy tín của Việt Nam, đã đào tạo ra nhiều siêu mẫu nổi tiếng như Hoàng Khánh Ngọc, Võ Hoàng Yến, Vương Thu Phương, Trần Ngọc Lan Khuê, Nguyễn Trần Khánh Vân, Bùi Quỳnh Hoa. Hoangminhloc (thảo luận) 18:21, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Hoangminhloc: Nhắc cho bạn nhớ khi bỏ phiếu nên dùng "#" để bỏ phiếu. – Mohammed Yussuf 23:31, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 11:49, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Truyện đã qua sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa. Biheo2812 (thảo luận) 22:51, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Truyện đã qua (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Truyện đã qua" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim điện ảnh truyền hình Việt Nam lên sóng năm 2000 không rõ có thông tin gì nổi bật ngoài có sự góp mặt của Quốc Trị, Trần Hạnh. 2 lần biểu quyết trước mở vào năm 2021 đều không đủ phiếu. Mohammed Yussuf 04:45, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Thiếu nguồn tham khảo chứng minh độ nổi bật. Ayane connect me! 02:30, ngày 25 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Như ý kiến của NhacNy2412 ở lần biểu quyết trước (lần 2). Mohammed Yussuf 09:37, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Như những gì đã nói ở bq trước Nhac Ny Talk to me ♥ 11:49, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Wikipedia yêu cầu bài viết cần nguồn thứ cấp độc lập đáng tin cậy. Số lượng nguồn của bộ phim này từ 2 biểu quyết trước ngày càng xuống cấp (hiện tại bài có 3 nguồn, 2 nguồn không truy cập được, còn lại là nguồn không liên quan đến chủ thể). Tương lai tv nào tìm lại được báo giấy lúc đó có thể yêu cầu khôi phục trang hoặc tạo mới, vì tôi nghĩ bộ phim này có giá trị, nội dung trong trang cũng nói rằng cụm từ tên bộ phim đã trở thành khẩu ngữ trong đời sống (vấn đề ở đây là không có nguồn kiểm chứng). Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 16:03, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Một ví dụ cho bài viết tỏ ra nhiều thông tin mà sáo rỗng, toàn cóp nhặt nội dung chủ đề khác vào. Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:55, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

 1.   Ý kiến Nguyenmy2302 Tôi nghĩ biểu quyết quá hạn nhiều lần kéo dài do thiếu số lượng phiếu lặp lại là không hay. Nếu có thời gian, mời bạn vào tham gia biểu quyết vì đây là lần thứ 3. Cảm ơn bạn. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 16:07, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Hoa hậu Liên lục địa 2019 sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa. Biheo2812 (thảo luận) 01:49, ngày 3 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hoa hậu Liên lục địa 2019 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Liên lục địa 2019" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 48 được tổ chức tại Ai Cập không rõ độ nổi bật, bài được ĐPV Băng Tỏa đặt biển từ tháng 11 năm 2021. Mohammed Yussuf 08:43, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Toàn là cuộc thi ao làng, không có gì nổi bật. Bên enwiki chẳng có bài chính huống nói gì bài này. Mời các bạn tham khảo tại biểu quyết xoá bài bên enwiki: en:Wikipedia:Articles for deletion/Miss Intercontinental 2015en:Wikipedia:Articles for deletion/Miss Intercontinental. Ayane connect me! 08:00, ngày 23 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không nguồn chứng minh độ nổi bật. I So bad 14:05, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Như 2 ý kiến trên. Mohammed Yussuf 00:17, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Bài không nổi bật. Pminh141thảo luận 15:12, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật Biheo2812 (thảo luận) 01:48, ngày 3 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Chùa Việt Nam (chương trình truyền hình) sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Delete. Ayane connect me! 04:38, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chùa Việt Nam (chương trình truyền hình) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chùa Việt Nam (chương trình truyền hình)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chương trình không rõ độ nổi bật. Bài 0 nguồn tham khảo. Ayane 話す! 01:19, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa Như lý do tại biểu quyết xóa bài Đâu là đúng?. Mohammed Yussuf 06:37, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. I So bad 16:54, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Chương trình không nổi bật, như biểu quyết xóa bài Đâu là đúng?. Anster (thảo luận) 05:48, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa 0 nổi bật. Ayane 話す! 08:06, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật. Pminh141thảo luận 09:52, ngày 23 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Ya krasivaya sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Delete. Ayane connect me! 02:22, ngày 25 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ya krasivaya (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ya krasivaya" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một chương trình truyền hình thực tế của Kazakhstan không rõ độ nổi bật, phát sóng được 1 năm rồi chết ngủm, toàn nguồn Youtube. Mohammed Yussuf 02:04, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

 1.   Xóa nhanh Lên sóng ở Kazakhstan được 1 năm (2005) rồi chết ngủm thì nổi bật cái gì. Chả có thông tin nào chứng minh nổi bật hết. Mohammed Yussuf 02:05, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa 0 nổi bật. Ayane 話す! 03:13, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Không có gì nổi bật.  NewUniverse thảo luận 09:22, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Không nổi bật. I So bad 17:36, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật Biheo2812 (thảo luận) 12:02, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ sửa

Ý kiến sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!


Lưu trữ sửa

Chú thích sửa