Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(Đổi hướng từ Wikipedia:Biểu quyết xóa bài)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 7 năm 2024", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.


Tháng 7 năm 2024

sửa
Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2024 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2024" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một giải đấu bóng đá giao hữu quốc tế dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm 2024 tại Việt Nam với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, Ấn Độ và Liban, không rõ độ nổi bật. Bài chỉ có một nguồn. محمد يناقش 03:50, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa Bài viết hiện tại thông tin rất sơ khai do sự kiện chưa diễn ra, nguồn không đa dạng. Không nổi bật, đợi tương lai khi giải đấu diễn ra thì tạo lại (nếu thỏa WP:ĐNB). Phong Đăng (thảo luận) 07:23, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Chưa đủ nổi bật để có bài. eunn · angustifolia 07:56, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không nổi bật, nên chờ đến tháng 10. محمد يناقش 08:49, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Job3s (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Job3s" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nền tảng tuyển dụng trực tuyến không rõ nổi bật. eunn · angustifolia 13:57, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa
 1.   Giữ Nền tảng này khá nổi, hiện tại vẫn là chủ thể được báo chí khai thác. Có nhiều trang báo uy tín nhắc đến [1][2][3][4]. Bài thuộc diện sơ khai nên giữ để cho các tv thiện chí nâng cấp. Phong Đăng (thảo luận) 07:39, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Giữ Đồng tình với P. ĐĂNG. محمد يناقش 08:50, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý kiến

sửa
Y Quynh Bđăp (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Y Quynh Bđăp" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là người đồng sáng lập tổ chức xã hội dân sự Người Thượng vì Công lý. Ông bị chính quyền Việt Nam cáo buộc liên quan đến vụ tấn công trụ sở chính quyền ở Đắk Lắk năm 2023 và yêu cầu Thái Lan dẫn độ ông khi đang tị nạn ở nước này Khanh (thảo luận) 12:24, ngày 16 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa
 1.   Giữ Y Quynh Bdap đủ nổi bật vì những hoạt động của mình (đối lập với quan điểm của nhà nước việt nam) và sự nổi bật này được đo lường bởi:

- nhiều bài báo trong nước đăng tin về hoạt động cũng như tiểu sử của người này

- nhiều bài báo hải ngoại, quốc tế (BBC, VOA, RFA, Bangkok post ,The Diplomat, v.v...)  đưa tin

- nhiều tổ chức nhân quyền (Amnesty Internationl, Tổ chức theo dõi nhân quyền ) đưa phát ngôn bảo vệ nhân vật này khi sắp sửa bị Thái Lan dẫn độ về Việt Nam.

- nhà nước Việt Nam coi nhân vật này là khủng bố, kết án 10 năm vắng mặt do đứng sau vụ tấn công ở Đăk Lắk năm 2023 (mặc dù chứng cứ nào mà nhà nước đưa ra thì tìm không thấy nguồn báo nào nói). Tính chất nghiêm trọng, và sự ảnh hưởng của những cáo buộc như vậy thì là rất rõ ràng.

Những nhân vật hoạt động nhân quyền, các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam có sự ảnh hưởng tương tự cũng có trang wiki, hơn nữa nhân vật này đại diện cho vấn đề nhân quyền người thiểu số ở Việt Nam, chủ đề vốn ít được viết trên wiki, nhưng có ảnh hưởng xã hội to lớn ở Tây Nguyên, đặc biệt những sự kiện những năm gần đây. Tóm lại theo mình Y Quynh Bdap hoàn toàn đủ nổi bật để lên wiki. Minh.sweden (thảo luận) 08:30, ngày 17 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Bạn thiếu bản mẫu #{{bqg}} Khanh (thảo luận) 08:48, ngày 17 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Thanks! – Minh.sweden (thảo luận) 11:06, ngày 17 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý kiến

sửa
Laura Prieto (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Laura Prieto" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ và vũ công mang hai quốc tịch Chile và Uruguay không rõ có thông tin gì chứng minh nổi bật. Không có thành tựu hay giải thưởng. محمد يناقش 09:59, ngày 16 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa nhanh không có thông tin nào gần đây, không có giải thưởng hay thông tin gì đáng kể. Tìm trên Google hay Bing cũng chỉ có vài gạch đầu dòng. Sundance Kid 🇻🇳 (thảo luận) 01:41, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa nhanh Có thể xóa nhanh. Tìm trên Google không thấy có bất cứ thông tin gì về cô này cả. Không có thành tích, giải thưởng. محمد يناقش 02:09, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Mohammed07102007 Tra nguồn cũng có vài nguồn nhắc đến (phần lớn báo lá cải). Nếu tra không thấy, tôi nghĩ bạn cần nên chú ý lại cách tìm nguồn. PS: Bài viết có bên wiki khác, chúng ta nên lấy kết quả BQ để căn cứ vào đây dùng cho sau này nếu bài được tạo lại (lập luận + kết quả chắc ăn hơn WP:TCXN). Phong Đăng (thảo luận) 07:58, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không đnb. Phong Đăng (thảo luận) 07:50, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Không đủ nổi bật để có bài. eunn · angustifolia 07:58, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Naama (ca sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Naama (ca sĩ)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nữ ca sĩ "nổi tiếng" người Tunisia không rõ có bất cứ thông tin gì để có bài. Bài không có nổi một liên kết interwiki nào. محمد يناقش 09:57, ngày 16 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa Theo Wiki Ả Rập thì có vẻ ca sĩ này cũng có tầm nào đấy, nhưng nghệ danh còn viết sai, thông tin sơ sài thì mình cho phiếu xóa. Sundance Kid 🇻🇳 (thảo luận) 01:41, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Cười xuyên Việt (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cười xuyên Việt" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một chương trình truyền hình thực tế do Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long sản xuất không rõ độ nổi bật, lần biểu quyết trước hồi năm 2015, bài đã bị xóa. (P/s: Bài do rối tạo.) Chào mừng lễ bế mạc và trận chung kết UEFA Euro 2024 và Copa America 2024! 🇪🇦🆚️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️🇦🇷🆚️🇨🇴 09:28, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Bài đã bị BQV xóa nhanh theo tiêu chí C5. eunn · angustifolia 01:52, ngày 16 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hồ Phi Nal (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hồ Phi Nal" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác bài hát. Khanh (thảo luận) 09:49, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa Không thấy có giải thưởng. Khanh (thảo luận) 10:43, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kittiphop Sereevichayasawat (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kittiphop Sereevichayasawat" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam diễn viên người Thái Lan không rõ độ nổI bật. Nguồn trong bài nhiều nguồn blog, YouTube. Tĩnh Tâm Tự Tại 17:39, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa Như một quy luật tất yếu. Không có thành tích gì nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 02:50, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. Phong Đăng (thảo luận) 08:06, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh theo tiêu chí BV4. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 14:10, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Thanawin Teeraphosukarn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thanawin Teeraphosukarn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam ca sĩ diễn viên người Thái Lan không rõ độ nổi bật. Nguồn trong bài nhiều nguồn là blog, YouTube. Tĩnh Tâm Tự Tại 17:32, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa nhanh Như một quy luật tất yếu. Lần này sẽ chung số phận như lần trước. Không có thành tích gì nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 02:50, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa và đổi hướng đến bài chính Đại học Quốc gia Hà Nội. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 15:43, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Trường Đại học Đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trường Đại học Đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trường đại học cần thẩm định độ nổi bật. eunn · angustifolia 15:38, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa Xóa và đổi hướng đến bài Đại học Quốc gia Hà Nội. Không đủ để đứng thành bài riêng như thế này. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 10:25, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Bởi mấy lý do: 1-Trường này không được cấp bằng đại học (chỉ là cấp chứng chỉ giai đoạn 1); 2- Đã bị Bộ giải tán, hiện không tồn tại nữa. TuQuyet thảo luận đóng góp 13:15, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, không có nguồn thứ cấp độc lập để chứng minh sự nổi bật. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 13:20, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Không nổi bật. eunn · angustifolia 08:36, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Nên đổi hướng qua bài chính. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 14:06, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh theo tiêu chí BV4. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 14:10, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Rachanun Mahawan (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Rachanun Mahawan" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ diễn viên người Thái Lan không rõ độ nổi bật. Bài viết nhiều nguồn là blog, YouTube. Tĩnh Tâm Tự Tại 08:11, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa nhanh Như một quy luật tất yếu. Lần này sẽ chung số phận như lần trước. Không có thành tích gì nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 02:49, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Bài này nên xóa nhanh. eunn · angustifolia 11:48, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa. Biheo2812 (thảo luận) 00:05, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Nguyễn Ngọc Oanh (Hải Phòng) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Ngọc Oanh (Hải Phòng)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2000, top 10 tại cuộc thi Hoa hậu du lịch quốc tế 2002 Khanh (thảo luận) 15:35, ngày 10 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa Chỉ là Á hậu, không tham gia cuộc thi quốc tế.Khanh (thảo luận) 04:22, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Dạo này sỉ và lẻ á hậu rồi. Như một quy luật tất yếu. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 07:42, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. eunn · angustifolia 11:47, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Là Á hậu 2 của cuộc thi, không tham gia thi quốc tế. Sau đó cũng không có gì nổi bật. TuQuyet thảo luận đóng góp 07:24, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật. This brat needs correction. 08:06, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 00:30, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. eunn · angustifolia 08:58, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Lyly (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lyly" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ca sĩ không rõ độ nổi bật, chỉ có một giải thưởng Làn Sóng Xanh ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc nhất năm. CHÓ VÀNG HÀI HƯỚC🗿 11:57, ngày 10 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  Xóa Nhân vật có thể có chút thành tựu nhưng giải thưởng Làn Sóng Xanh trong một thảo luận là không đủ uy tín vì giải do người không có chuyên môn (khán giả) bình chon. Bài báo viết riêng về nhân vật cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sundance Kid 🇻🇳 (thảo luận) 01:35, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa
 1.   Giữ Với thông tin giải thưởng mới cập nhật có thể giữ lại. Sundance Kid 🇻🇳 (thảo luận) 04:22, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Giữ Có thể giữ lại. Cô này đủ nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 01:47, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Giữ Đủ nổi bật. Khanh (thảo luận) 10:52, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Giữ Ca sĩ này nổi bật mà O.O ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:09, ngày 14 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Giữ Đủ nổi bật. eunn · angustifolia 08:58, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý kiến

sửa
 1.   Ý kiến Lyly có một vài thành tích trong năm 2019 với bài hát "24h" (đạt hơn 140 triệu view) và được đề cử giải Cống hiến hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm", sau đó có vẻ chững lại và chưa có thêm bài hit nào khác. Giải Làn sóng xanh 2020 có ("hội đồng bình chọn dự kiến gồm 200 thành viên gồm những người có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc và giới truyền thông sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn ra những người đoạt giải xứng đáng nhất", tuy nhiên hạng mục Sự kết hợp xuất sắc nhất là trao chung cho 5 người chứ không phải thành tích cá nhân của Lyly. Sugar2024 (thảo luận) 03:00, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @NgocAnMasterTheo bạn giải thưởng chung không phải cá nhân có được tính không? Khanh (thảo luận) 04:29, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Tiêu chí 8 của Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc) có ghi "Đã chiến thắng hoặc được đề cử cho một giải thưởng âm nhạc lớn". Ở đây nếu tính tới tiêu chí này thì Lyly từng được đề cử ở giải Cống hiến 2020 (nguồn trong bài). Giải Cống hiến được tính là nổi bật rồi. Còn ý mà bạn nói, LSX 2020 cho Sự kết hợp xuất sắc nhất trao cho 5 người, thì theo tôi nó liên quan đến phần thể hiện của các nghệ sĩ chứ không phải bản thân ca khúc đó. Cũng theo bên en, "Note that this requires the person or band to have been the direct recipient of a nomination in their own name, and is not passed by playing as a session musician on an album whose award citation was not specifically for that person's own contributions.". Chiếu theo quy định này thì 5 nghệ sĩ đoạt giải được nhắc đến trực tiếp nên đều nổi bật (do đó, bản thân chủ thể cũng nổi bật) do giải này hội đồng chuyên môn đánh giá chứ không phải khán giả. Đây là quan điểm của tôi, nếu có ý kiến khác tôi không phản đối gì thêm. – Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 15:13, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Khanh (thảo luận) 03:35, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Những cuộc điều tra của Prudence Petitpas (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Những cuộc điều tra của Prudence Petitpas" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim hoạt hình do Pháp và Bỉ hợp tác sản xuất những năm 2000 không cho thấy bất cứ thông tin nào chứng minh nổi bật để có bài trên đây. Bài không nguồn. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 09:49, ngày 10 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa Có đến 8 phiên bản ngôn ngữ (Pháp, Ả Rập, Ý, Nhật, Đức, Hungary, Ba Lan, Bồ Đào Nha) nhưng tất cả đều sơ khai như nhau. Hơn nữa, tất cả các phiên bản trên đều không có thông tin đón nhận, đánh giá của các nhà phê bình chuyên môn và khán giả hay giải thưởng, chỉ ghi vai diễn, tóm tắt cốt truyện, số tập phim, bối cảnh mà thôi. Có bài ở các ngôn ngữ khác không phải là tiền đề để chứng minh độ nổi bật. Thậm chí, bài bên viwiki đây còn không có nguồn nào để chứng minh. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 09:55, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không thấy có thông tin gì chứng minh đủ nổi bật. This brat needs correction. 08:05, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Có thể xóa nhanh vì không có bất cứ thông tin nào chứng minh phim này đủ nổi bật. eunn · angustifolia 04:08, ngày 16 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Không có thông tin nào để chứng minh độ nổi bật của chủ thể. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 14:03, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật. Khanh (thảo luận) 03:35, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

  Giữ Có 8 phiên bản ngôn ngữ của bài này trên Wikipedia thì chưa chắc là "không cho thấy bất cứ thông tin nào chứng minh nổi bật để có bài trên đây" đâu. The Weird Kid talk contributons 08:26, ngày 12 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

@Quangkhanhhuynh: Có bài bên dự án khác không phải là tiêu chí để đánh giá bài viết nổi bật. Mỗi dự án quy định một tiêu chí khác nhau, không áp dụng chung cho tất cả dự án. Các bài bên đó cũng sơ khai không khác gì bên vi. This brat needs correction. 08:04, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Yeah, cứ nghĩ có bài bên ngôn ngữ nguồn của của bộ truyện là chắc chắn nó phải nổi bật cho tới khi tìm banh cái Google nhưng chả thấy cái gì cứu nổi bài này cả. – The Weird Kid talk contributons 03:00, ngày 16 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Trẻ Becamex Bình Dương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trẻ Becamex Bình Dương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Câu lạc bộ bóng đá không rõ độ nổi bật. CHÓ VÀNG HÀI HƯỚC🗿 13:51, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa và đổi hướng vào bài Câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương. Không đủ để tách ra thành bài riêng như thế này. Chỉ là câu lạc bộ đá giải hạng Ba nhưng thực chất là giải xếp hạng 4 trong hệ thống giải bóng đá quốc gia Việt Nam. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 14:32, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không có thông tin chứng minh câu lạc bộ bóng đá đủ nổi bật. eunn · angustifolia 03:15, ngày 17 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Khanh (thảo luận) 03:34, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đừng gọi tôi là Rich Kid (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đừng gọi tôi là Rich Kid" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một chương trình truyền hình thực tế Việt Nam được trình chiếu trên YouTube.  –  Kanora 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 13:21, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa Không đón nhận, đánh giá. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 14:33, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật, không có báo uy tín viết bài về chương trình. Cái này hình như phát hành trên POPS app, không phải Youtube nên không rõ lượt xem và đón nhận. Sundance Kid 🇻🇳 (thảo luận) 12:58, ngày 9 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Sundance Kid VN Theo tôi biết thì POPS app đã đóng cửa từ 1 tháng 6. Tuy nhiên, tôi cũng thấy có đăng trên YouTube mà nhỉ: Tập 1, Tập 2...  –  Kanora 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 16:27, ngày 9 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Trên POPS chỉ còn playlist, không còn video nào của chương trình này, như mình đã nói thông tin chính thống về nó hầu như không có, toàn bài pr cho các nhân vật. Không có thông tin lượng xem và đáng giá, không giải thưởng. Nên không đủ nổi bật. – Sundance Kid 🇻🇳 (thảo luận) 00:29, ngày 10 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không có thông tin chứng minh chương trình truyền hình đủ nổi bật. eunn · angustifolia 05:52, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Không có đón nhận hay đánh giá nào để chứng minh độ nổi bật của bài. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 14:01, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật. Khanh (thảo luận) 03:33, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá. Biheo2812 (thảo luận) 11:34, ngày 17 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Sáng đèn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Sáng đèn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim Việt Nam năm 2024 không rõ độ nổi bật. P/s: Phim được tạo bởi rối.  –  Kanora 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 15:37, ngày 1 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 1.   Xóa Có thể xóa nhanh. Không có đón nhận, đánh giá. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 01:30, ngày 2 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Chưa đủ nổi bật để có bài. eunn · angustifolia 13:12, ngày 3 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không nổi bật. This brat needs correction. 17:17, ngày 5 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Không nổi bật. Khanh (thảo luận) 04:26, ngày 11 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Không rõ đón nhận Biheo2812 (thảo luận) 11:33, ngày 17 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 11:52, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Tháng 6 năm 2024

sửa
Lỡ hẹn với ngày xanh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lỡ hẹn với ngày xanh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mở biểu quyết lần 2 sau khi đã đủ 1 tháng kể từ lần biểu quyết trước kết thúc. Một bộ phim truyền hình Việt Nam vừa mới kết thúc hơn 1 tháng nay không rõ có thông tin gì nổi bật ngoài có sự góp mặt của Huỳnh Anh, Trịnh Mai Nguyên, Quách Thu Phương. Không rõ có đón nhận, rating hay đánh giá. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 02:32, ngày 30 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa
 1.   Giữ Như những gì tôi có nói ở lần biểu quyết trước. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 02:33, ngày 30 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý kiến

sửa
Xương rồng trên cát (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Xương rồng trên cát" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình cần thẩm định độ nổi bật. eunn (meta · phab) 08:54, ngày 25 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xoá: Phim không nổi bật – Cat090521 (thảo luận 01:40, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Cat090521 Bạn chưa đủ điều kiện để tham gia biểu quyết xóa bài. Nhưng bạn được hoan nghênh phát biểu tại phần ý kiến biểu quyết. eunn · angustifolia 05:09, ngày 13 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
 •   Ý kiến Ở lần biểu quyết trước, Nguyenmy2302 có nói rằng "đây được công nhận là một trong những tác phẩm đánh dấu sự lột xác của Đại Nghĩa và đem về cho anh giải HTV Awards với vai diễn trong phim". Nhưng tôi thắc mắc rằng liệu tác phẩm này có đủ nổi bật hay không khi chỉ giành một đề cử cá nhân tại HTV Awards, mà giải thưởng này đã ngừng tổ chức từ 8 năm trước rồi. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 12:06, ngày 25 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 •   Ý kiến Theo bạn Nguyenmy2302 thì bộ phim đã đạt 1 tiêu chí nổi bật và tôi đồng ý, nhưng chỉ có các bài báo trong thời gian phim lên sóng nói đến "bước ngoạt này" của Đại Nghĩa, các bài báo sau này (trong 10 năm qua) không nhắc đến vai diễn này. Nếu diễn viên đạt giải với vai diễn trong một bộ phim thì có thẻ đấy là bước ngoạt sự nghiệp của họ vậy sẽ có kha khá phim như vậy, theo tôi nên chỉ chấp nhận trường hợp vai diễn trong phim được nhắc đến sau vài năm nó được phát hành. Sundance Kid 🇻🇳 (thảo luận) 02:17, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]Lưu trữ

sửa

Chú thích

sửa