Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(Đổi hướng từ Wikipedia:Biểu quyết xóa bài)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 6 năm 2023", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.


Tháng 5 năm 2023Sửa đổi

CMC InfoSec Sửa đổi

CMC InfoSec (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "CMC InfoSec" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một công ty về lĩnh vực bảo mật công nghệ thông tin có trụ sở tại Việt Nam là công ty con của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 10:04, ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Quá nhiều nội dung không nguồn, viết như quảng cáo. Tryvix1509

  (Talk • Contribs • Faq)
  12:27, ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Trình bày kém, không chứng minh được độ nổi bật. I So bad 13:58, ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Bài này nên được viết lại cho phù hợp với quy định của Wikipedia.Do Tri ✓ 💬 14:39, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Xóa Bài này dạng quảng cáo Woowooa (thảo luận) 03:11, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Woowooa Rất tiếc, bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu. – I So bad 03:35, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Trình bày kém, khá nhiều nội dung ko nguồn. Just a random Wikipedian(thảo luận) 03:55, ngày 2 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Mới phát hiện ra là bài này từng bị đưa ra biểu quyết xóa cách đây hơn 10 năm về trước Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2011/01#CMC InfoSec, quy trình khi đó chưa được chuẩn hóa như bây giờ. Nếu vậy thì đây đáng ra là biểu quyết xóa lần 2 (lần trước không thành công vì chưa đủ phiếu). Tôi đề xuất hủy cuộc biểu quyết này đi và thêm thủ công lại bài này. Mời các ý kiến khác?﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 17:55, ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @JohnyCuTis Tôi thấy không cần thiết lắm. Cứ để link đến đó là được rồi. – I So bad 13:54, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoàng Thanh Nga Sửa đổi

Hoàng Thanh Nga (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoàng Thanh Nga" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Không rõ độ nổi bật Khanh (thảo luận) 03:48, ngày 21 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

#   Xóa Không rõ độ nổi bật Woowooa (thảo luận) 03:13, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không đủ điều kiện bỏ phiếu. – I So bad 03:36, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Trần Quý Thanh Sửa đổi

Trần Quý Thanh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trần Quý Thanh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là giám đốc Tân Hiệp Phát Cỏ úa 蓝方 03:56, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Ông Thanh (Dr. Thanh) là một trong những doanh nhân nổi bật trong ngành F&B, ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam. Bài viết chất lượng (rất) kém nhưng chủ thể đủ đnb. DangTungDuong (thảo luận) 10:55, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Giữ Ông Trần Quý Thanh là một trong những người giàu có nhất Việt Nam, gần đây khi ông vướng vòng lao lý thì báo chí mới phanh phui ra khối tài sản khủng bổ sung từ bất động sản. Nam thừa kế (thảo luận) 18:15, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nam thừa kế Lí do của bạn không có tác dụng gì cho việc chứng minh độ nổi bật của bài. – I So bad 15:54, ngày 18 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Giữ Bài viết có chủ thể đủ nổi bật nhưng cần phải cải thiện chất lượng. Just a random Wikipedian(thảo luận) 03:56, ngày 2 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan Sửa đổi

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bài thương khó của Arvo Pärt không rõ nổi bật Cỏ úa 蓝方 03:53, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Lê Hạ Anh Sửa đổi

Lê Hạ Anh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lê Hạ Anh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ diễn viên Việt Nam không rõ nổi bật Cỏ úa 蓝方 03:50, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Độc Cô Hoàng Hậu (phim truyền hình) Sửa đổi

Độc Cô Hoàng Hậu (phim truyền hình) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Độc Cô Hoàng Hậu (phim truyền hình)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim cổ trang Trung Quốc về cuộc đời của Văn Hiến Hoàng hậu Cỏ úa 蓝方 03:47, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Không có gì đủ nổi bật. I So bad 15:56, ngày 18 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Phim chưa có giải thưởng hay thành tích gì nổi bật. ABAL1412 (thảo luận) 16:09, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Ăn tết miệt vườn Sửa đổi

Ăn tết miệt vườn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ăn tết miệt vườn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam không rõ nổi bật Cỏ úa 蓝方 03:44, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Trương Diệu Sửa đổi

Trương Diệu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trương Diệu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên Trung Quốc không có vai diễn nổi bật, không có thành tích, giải thưởng, bài viết chất lượng kém Nhac Ny Talk to me ♥ 16:40, ngày 16 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Bài sử dụng văn phong tiếng Trung Quốc nên khó đọc. Ngoài ra các bộ phim phần lớn chỉ là chiếu mạng. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 00:57, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Chưa đủ nổi bật. I So bad 12:38, ngày 20 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Sơn Goal! Sửa đổi

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
Sơn Goal! (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Sơn Goal!" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ truyện tranh Nhật Bản hợp tác giữa nước này và Việt Nam không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 04:37, ngày 12 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mở lại biểu quyết theo ý kiến của BQV Phú tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên#Sơn Goal! – I So bad 14:04, ngày 12 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Tiên đoán không sai lắm. Nhac Ny Talk to me ♥ 14:08, ngày 12 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Tạm thời thì chưa thấy gì nổi bật. Mai mốt nếu độ nổi bật được xác minh thì có thể tạo lại bài. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:19, ngày 12 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Không đủ nổi bật. I So bad 12:38, ngày 20 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Xóa Không đủ nổi bật. Khanh (thảo luận) 10:11, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.   Xóa Độ nổi bật nhất thời. Đến nay dường như không còn nhắc đến một cách đáng kể. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:57, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6.   Xóa Không đủ nổi bật. / / / tynosia / / / 08:38, ngày 29 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật cho lắm. Anster (thảo luận) 03:37, ngày 30 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Ngọc Phước Sửa đổi

Ngọc Phước (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ngọc Phước" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên người Việt Nam không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 04:36, ngày 12 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

  Giữ – chắc chán là vậy. Minh (thảo luận) 05:07, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thành viên không đủ điều kiện bỏ phiếu theo quy định. Tryvix1509

(Talk • Contribs • Faq)
05:17, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Tam Ranh Sửa đổi

Tam Ranh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tam Ranh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Vị thần trong tín ngưỡng Việt Nam Cỏ úa 蓝方 03:41, ngày 6 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Tôi nghĩ là ở thời điểm năm 2023 rồi thì không có chủ thể nào là không thể tìm thấy nổi 1 nguồn, trừ khi chủ thể đó không tồn tại. Bài viết chỉ nói chung chung là một vị thần trong tín ngưỡng nhưng cũng không nói là vị trí và tầm quan trọng của vị thần đó. Còn nguồn gốc của câu nói "nổi cơn tam bành" thì cũng mới chỉ là ý kiến suy đoán của nhiều người (theo như DangTungDuong) chứ chưa có nguồn xác thực. Vì vậy tôi cho rằng bài viết chưa thể hiện được độ nổi bật. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:23, ngày 27 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Không chứng minh được độ nổi bật. I So bad 10:43, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Xóa Không có gì để xác minh độ nổi bật.Khanh (thảo luận) 11:27, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

 1.   Giữ Tôi biết Tam Ranh được thờ cúng tại một số chùa, miếu ở Việt Nam. Trong bài cũng có ảnh chụp tượng rất đẹp. Ít nhất tôi tìm thấy vài nguồn về vị thần này, ví dụ Báo Nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên bài này biên tập chỉ có 1 dòng, tôi ủng hộ về đnb chứ vẫn sẽ bỏ phiếu xóa bài vì clk. DangTungDuong (thảo luận) 10:21, ngày 29 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DangTungDuong: Vậy phiếu của bạn là giữ hay xóa? Tryvix1509

  (Talk • Contribs • Faq)
  11:14, ngày 30 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi đã viết rõ ràng vậy rồi? DangTungDuong (thảo luận) 01:19, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Tam Ranh là thần thoại Việt Nam và được nhiều nguồn cho là nguồn gốc (chưa chắc chắn) của câu "Nổi cơn Tam Bành". DangTungDuong (thảo luận) 06:10, ngày 8 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Ý kiến Nhân vật này còn được nhắc đến trong cuốn Thiên Bản lục kỳ huyền thoại đất Sơn Nam. (bản trực tuyến trên Google Book không cho phép xem toàn văn tác phẩm nên có thể xem tạm một bản thay thế tại đây). Hi vọng có ai đó có hứng thú có thể phát triển bài viết này trong tương lai. 14.253.136.52 (thảo luận) 13:26, ngày 1 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Ý kiến Các ý kiến xóa phản ánh rất rõ trình độ nhận thức yếu kém của thành viên hiện nay. Đã không am hiểu thì nên im lặng chứ nói dông dài nghe buồn cười. Cần gì đọc thêm nhiều sách vào để có kiến thức. 2405:4803:B1BB:EE00:BC91:CF99:B31:182D (thảo luận) 13:37, ngày 1 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @2405:4803:B1BB:EE00:BC91:CF99:B31:182D: Từ bao giờ một chủ thể đủ nổi bật lại phải tốn công lục hết sách nọ sách kia để tìm vậy? Thế thì mấy chủ thể có mấy bài báo PR còn nổi bật hơn đấy. – I So bad 14:19, ngày 1 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  (!?) Tôi thấy chính những gì bạn nói đang thể hiện cách suy nghĩ non kém của bạn đấy. "Từ bao giờ một chủ thể đủ nổi bật lại phải tốn công lục hết sách nọ sách kia để tìm vậy?", việc dẫn ra nguồn sách để chứng minh độ nổi bật cho chủ thể của bài viết là sai sao? Việc bạn so sánh giữa chủ thể này với mấy chủ thể có mấy bài báo PR là quá khập khiễng. Chủ thể trong bài viết này là một đối tượng lịch sử, vì vâỵ có thể nó sẽ không được xuất hiện nhiều trong các tài liệu trên Internet, làm sao có thể so sánh với các chủ thể trong thời đại ngày nay được? – 14.253.136.52 (thảo luận) 02:12, ngày 2 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.   Ý kiến Nhân vật này còn được nhắc đến trong một số tài liệu sau:
 • Nguyễn, Quang Lê (2001). Khảo sát thực trạng văn hóa lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. tr. 388–389. OCLC 1240820620.
 • Trần, Ngọc Thêm (1996). Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ thống-loại hình. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. tr. 539. OCLC 1233039776.
 • Nguyễn, Đăng Duy (2001). Các hình thái tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Văn hóa-thông tin. tr. 104. OCLC 48136321.

Và một số cuốn sách khác, có thể xem tại đây. 14.253.136.52 (thảo luận) 02:27, ngày 2 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chì thì không thể nào thành vàng nên kệ chúng nó đê các bác ơi. – 42.116.232.239 (thảo luận) 21:37, ngày 2 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á lần thứ nhất Sửa đổi

Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á lần thứ nhất (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á lần thứ nhất" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Giải thưởng về truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc không rõ nổi bật Cỏ úa 蓝方 03:38, ngày 6 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Làng du lịch Bình Quới Sửa đổi

Làng du lịch Bình Quới (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Làng du lịch Bình Quới" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Địa điểm du lịch ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Cỏ úa 蓝方 03:35, ngày 6 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

 1.   Xóa Tôi nghĩ làng du lịch thì có thể châm chước về đnb, nhưng hiện tại văn phong + nguồn còn mang tính quảng cáo, chưa thấy sự khác biệt của BQ với các làng du lịch khác. DangTungDuong (thảo luận) 08:53, ngày 29 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. I So bad 14:19, ngày 1 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Lưu trữSửa đổi

Chú thíchSửa đổi