Wikipedia:Biểu quyết phục hồi tập tin

Chú ý: theo en:Wikipedia:Image_use_policy#Deleting images, chúng ta không thể phục hồi tập tin đã bị xóa.

Trang này để các thành viên đề nghị phục hồi tập tin phương tiện đã bị xóa ở Wikipedia Tiếng Việt. Xem Nhật trình xóa cho những trang và tập tin đã bị xóa rồi.

Chú ý: Bạn phải có tài khoản ở đây và đã đóng góp vào dự án Wikipedia tiếng Việt để tham gia vào quá trình này. Xin hãy ký tên khi bỏ phiếu: dùng ~~~~ (bốn dấu ngã).

Mẫu sửa

Tên tập tin bị xóa sửa

Tôi đề nghị phục hồi hình này, vì... ~~~~

Trước khi tôi bỏ phiếu, tôi muốn hỏi... ~~~~
Thuận
  1. ... ~~~~
Trắng
  1. ... ~~~~
Chống
  1. ... ~~~~

Lưu trữ biểu quyết đã kết thúc sửa

Xem thêm sửa