Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin

Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin là nơi biểu quyết xóa hình ảnh và các tập tin phương tiện khác không cần thiết hoặc có việc sử dụng nội dung tự do hoặc nội dung không tự do không đúng. Các tập tin đã được biểu quyết ở đây hơn 7 ngày đều đủ điều kiện để xóa hoặc gỡ khỏi các trang nếu đạt được sự đồng thuận hoặc không có sự phản đối nào đối với việc xóa. Trích dẫn tiêu chuẩn cho nội dung không tự do ghi rõ, "Lưu ý rằng việc cung cấp cơ sở hợp lý là nghĩa vụ của người sử dụng có ý định đưa vào hoặc giữ lại nội dung; những người có ý định loại bỏ hoặc xóa nó không cần thiết phải giải trình tại sao nó không thể tồn tại ở đây." Nếu bạn muốn yêu cầu hủy xóa, trước tiên hãy liên hệ với Bảo quản viên hoặc Điều phối viên đã xóa tệp tin. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề với Bảo quản viên hoặc Điều Phối Viên đó, vấn đề sẽ được đưa đến Biểu quyết phục hồi trang.

Ví dụ về những tập tin bạn có thể yêu cầu thảo luận, xóa hoặc thay đổi ở đây:

 • Lỗi thời – Tập tin tin đã được thay thế bằng một phiên bản tốt hơn.
 • Mồ côi – Tập tin không được sử dụng trên bất kỳ trang nào trong Wikipedia.
 • Không bách khoa – Tập tin dường như không hữu ích trong bất kỳ dự án Wikimedia.
 • Chất lượng kém – Tập tin có độ phân giải cực thấp, bị méo hoặc có vấn đề về chất lượng hình ảnh vật lý khác.
 • Vi phạm bản quyền – Tập tin có vi phạm bản quyền.
 • Có khả năng không tự do – Tập tin được gắn thẻ với một giấy phépmiễn phí, nhưng thực sự có thể đủ điều kiện có bản quyền ở Hoa Kỳ hoặc nước xuất xứ.
 • Vi phạm tiêu chuẩn cho nội dung không tự do – Tập tin được sử dụng dưới giấy phép không tự do nhưng không đáp ứng được yêu cầu.
 • Hình ảnh tự do nhưng bị gắn là không tự do – Tập tin được sử dụng dưới giấy phép không tự do, nhưng tập tin quá đơn giản, hoặc là một hình ảnh đã được dán nhãn sai có bằng chứng được trình bày trên trang mô tả tệp.
 • Giấy phép hoặc tình trạng sai – Tập tin nằm dưới một giấy phép, nhưng thông tin trên các trang mô tả tệp cho thấy rằng một giấy phép khác phù hợp hơn hoặc mong muốn việc làm rõ xác minh.
 • Tuyên bố riêng sai – Tập tin nằm dưới giấy phép tự do, nhưng thông tin trên trang mô tả tệp cho thấy khác.

Nếu bạn có câu hỏi nếu cần xóa cái gì đó, hãy xem xét hỏi tại Các câu hỏi về bản quyền tập tin.

Những gì không được biểu quyết ở đây

 1. Đối với các lý do khác không được liệt kê dưới đây, nếu xóa không tranh cãi, không sử dụng quá trình này. Thay vào đó hãy gắn thẻ {{thế:prod}} vào trang tập tin. Tuy nhiên, nếu bản mẫu bị xóa, bạn có thể chèn lại vào trang. Nhưng nếu vẫn có người xóa, vui lòng không đặt lại nó; hỏi người xóa và hãy mang ra biểu quyết ở đây.
 2. Đối với các tập tin đủ điều kiện xóa nhanh, không sử dụng trang này; hãy sử dụng một trong số những bản mẫu xóa nhanh. Xem các tiêu chí xóa nhanh. Đó là: các bản sao (trong đó cả hai tệp trên Wikipedia), hình thu nhỏ, tập tin bị hỏng, tập tin không tồn tại, phi thương mại, tập tin "có sự cho phép" và các tập tin không phải là hình ảnh, tập tin âm thanh hoặc video clip và không sử dụng cho mục đích bách khoa toàn thư.
 3. Các tập tin không có nguồn, không xác định được bản quyền, tệp tin không tự do nhưng không được sử dụng mà không đủ tiêu chuẩn có thể được đánh dấu sẽ bị xóa sau một tuần và không được biểu quyết trên trang này. Thêm một trong các mục sau vào trang tập tin:
  1. {{thế:Xh-thiếu nguồn gốc}} nếu tập tin không ghi rõ nguồn.
  2. {{thế:Xh-thiếu giấy phép}} nếu tập tin có ghi rõ nguồn nhưng không có thông tin giấy phép.
  3. {{thế:Xh-SDHL không SD}} nếu tập tin có gắn bản mẫu nội dung không tự do nhưng không được sử dụng ở bất kỳ bài viết nào
  4. {{thế:Xh-SDHL thay thế được}} nếu tập tin có gắn bản mẫu nội dung không tự do nhưng có thể được thay thế bằng một tập tin tự do.
  5. {{thế:Xh-lý do SDHL vô lý|reason}} nếu tập tin có gắn bản mẫu nội dung không tự do nhưng lý do sử dụng hợp lý lại vô lý, có tranh cãi.
  6. {{thế:Xh-thiếu sử dụng hợp lý}} nếu tập tin không đủ tiêu chuẩn nội dung không tự do.
 4. Các tập tin dư thừa hoặc trùng lặp không nên được biểu quyết ở đây. Vui lòng sử dụng
  1. {{Bản sao|Tên đầy đủ của tập tin trừ tiền tố "Tập tin:"}} để xóa nhanh nếu tệp khác có trên Wikipedia, không phải trên Commons
  2. {{Hiện có tại Commons|File:TÊN TẬP TIN MỚI}} nếu tập tin đã tồn tại trên Commons, hoặc {{now commons}} cho các tập tin có cùng tên trên Commons. (Không đề cử hình ảnh được khóa, chúng thường được tải lên và sử dụng nội bộ vì chúng được sử dụng trong thông điệp giao diện hoặc trong một bản mẫu được sử dụng nhiều, do đó chúng có nguy cơ cao.)
 5. Đối với tập tin có vi phạm bản quyền trắng trợn, hãy tiêu chí xóa nhanh bằng cách đặt bản mẫu {{Db-c10}} vào trang tập tin.
 6. Nếu một tập tin được liệt kê thuộc phạm vi công cộng hoặc theo giấy phép tự do, nhưng thiếu xác minh về điều này (như việc không có xác minh OTRS hoặc thông báo trên trang web nguồn), hãy gắn thẻ {{thế:Xh-thiếu bằng chứng}}.
 7. Tập tin được lưu trữ trên Wikimedia Commons không thể bị xóa thông qua quá trình này. Thay vào đó vui lòng sử dụng trang xóa ở Commons.
 8. Trang mô tả không có tập tin cục bộ, mặc dù chúng nằm trong không gian tên tập tin, không nên được liệt kê ở đây.
  1. Các trang mô tả cục bộ không có tập tin liên quan có thể xóa nhanh theo tiêu chí Hình bị hỏng hoặc trống; dùng {{thế:Db|Hình bị hỏng hoặc trống}}.
 9. Nếu một tập tin được cấp phép phù hợp và có thể sử dụng được ở nơi khác, hãy xem xét chuyển nó vào Wikimedia Commons thay vì liệt kê nó để xóa. Sau khi được sao chép vào Commons, nó đủ điều kiện để xóa nhanh theo tiêu chí 8 dành cho tập tin và phương tiện.
 10. Nếu bạn là người tải lên hình ảnh và bạn muốn xóa nó, hãy gắn thẻ {{Db-c7}} vào trang.

Hướng dẫn mở biểu quyết xóa tập tin

Để mở biểu quyết một tập tin:

1
Sửa đổi trang tập tin.

Thêm {{ffd}} vào trang tập tin.

2
Tạo phần còn cho biểu quyết xóa tập tin

Nhấn vào liên kết sửa đổi này và thêm phần biểu quyết bằng cách thêm {{subst:ffd2|Tên tập tin.ext|uploader= |lý do= }} ~~~~

Để trống đầu đề.

Nếu tập tin đã được thay thế bằng một tập tin khác, hãy đặt tên cho tập tin đã thay thế nó trong lý do bạn xóa. Tham khảo dưới đây cho một danh sách các lý do phổ biến khác.

Để liệt kê các tập tin bổ sung có cùng lý do, hãy chỉnh sửa phần tệp đầu tiên và sử dụng {{subst:ffd2a|File_name.ext |Uploader= }} cho mỗi tập tin bổ sung. Ngoài ra, thêm {{ffd}} ở đầu trang tệp của mỗi tệp khác với tệp đầu tiên được biểu quyết.

3
Thông báo trước.

Thông báo cho người tải lên bằng cách thêm một tin nhắn vào trang thảo luận của người tải lên bằng cách sử dụng {{subst:ffd notice|Tên tập tin.ext}}

 • Nhớ thay thế "Tên tập tin.ext" với tên tập tin của hình ảnh hoặc phương tiện
 • Đối với nhiều hình ảnh của cùng một thành viên, hãy sử dụng {{subst:ffd notice multi|Tên tập tin 1.ext |Tên tập tin 2.ext |Tên tập tin 3.ext}} ~~~~ (có thể liệt kê tối đa 26)

Nếu hình ảnh đang sử dụng, cũng xem xét thêm {{ffdc|Tên tập tin.ext}} vào chú thích hoặc thêm thông báo vào các trang thảo luận bài viết. Cũng xem xét thông báo cho các Dự án Wiki có liên quan đến biểu quyết.

Nêu lý do tại sao tập tin nên được xóa, xóa hoặc thay đổi. Ngoài ra, hãy nêu những hành động cụ thể nên được thực hiện, tốt nhất là trong văn bản in đậm; điều này cho phép những người tham gia biểu quyết và những người thực thi biểu quyết hiểu rõ hơn về mục đích của biểu quyết. Một số ví dụ về tuyên bố đề cử bao gồm:

 • Xóa. Mồ côi và hoàn toàn không sử dụng cho bách khoa toàn thư.
 • Xóa. Thay thế bằng File:FILE2.
 • Tập tin tự do (phạm vi công cộng) thực sự có thể đủ điều kiện có bản quyền tại Hoa Kỳ (hoặc tại Việt Nam). Bức ảnh này thực sự được công bố lần đầu tiên vào 1928, không phải 1922.
 • Xóa khỏi BÀI VIẾT 1BÀI VIẾT 2. Tập tin chỉ đáp ứng tiêu chuẩn thứ sáu được sử dụng trong BÀI VIẾT 3.
 • Tập tin không tự do thực sự có thể là tự do. Logo này dường như không đáp ứng được ngưỡng độc đáo để đủ điều kiện có bản quyền tại Hoa Kỳ và thực sự nên được gắn thẻ tự do bằng cách sử dụng {{PVCC-biểu trưng chữ}}.

Một số lý do phổ biến để xóa hoặc xóa khỏi các trang là:

 • Lỗi thời – Tập tin đã được thay thế bằng một phiên bản tốt hơn. Cho biết tên tập tin mới.
 • Mồ côi – Tập tin không được sử dụng trên bất kỳ trang nào trong Wikipedia. (Tập tin chỉ khả dụng trong "sử dụng hợp lý", thay vào đó vui lòng sử dụng {{thế:Xh-SDHL không SD}}). Vui lòng xem xét chuyển tập tin có giấy phép tự do "tốt" vào Commons thay vì xóa nó, các dự án khác có thể tìm thấy việc sử dụng chúng ngay cả khi chúng tôi không có; bạn cũng có thể áp dụng {{Chuyển sang Commons}}.
 • Không bách khoa – Tập tin dường như không hữu ích trong bách khoa toàn thư này (hoặc cho bất kỳ dự án Wikimedia nào). Hình ảnh được sử dụng trên các trang thành viên thường không được đề cử trên cơ sở này trừ khi thành viên vi phạm quy định Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia bằng cách sử dụng Wikipedia làm nơi lưu trữ số lượng quá nhiều tài liệu không theo chu kỳ (phổ biến nhất là ảnh riêng tư).
 • Chất lượng kém – Hình ảnh có độ phân giải cực thấp, bị méo hoặc có các vấn về chất lượng hình ảnh vật lý khác.
 • Vi phạm bản quyền – Tệp tin có thể vi phạm bản quyền.
 • Có thể có bản quyền không tự do – Tập tin được gắn thẻ với một giấy phép miễn phí, nhưng thực sự có thể đủ điều kiện có bản quyền ở Hoa Kỳ hoặc nước xuất xứ. Nếu tập tin được xác định là không tự do, thì nó sẽ phải tuân theo tiêu chí nội dung không tự do nếu muốn được đăng tải trên Wikipedia.
 • Vấn đề bản quyền – Tập tin được sử dụng dưới giấy phép không tự do nhưng không đáp ứng được yêu cầu này, hoặc có thể không cần thiết để giữ lại trên Wikipedia hoặc các bài viết cụ thể do các lựa chọn tự do thay thế hoặc tốt hơn (các) thay thế không tự do hiện có.
 • Tệp được đánh dấu là không tự do thực sự có thể là tự do – Tập tin được sử dụng dưới giấy phép không tự do, (Ví dụ: Logo có thể không đủ điều kiện có bản quyền do không đủ độ sáng tạo, và do đó logo được coi là nằm trong phạm vi công cộng.)

Đây không phải là những lý do "hợp lệ" duy nhất để yêu cầu biểu quyết xóa về một tập tin. Bất kỳ lý do giải thích đúng có thể được sử dụng. Danh sách trên bao gồm những cái phổ biến nhất và không gây tranh cãi.

Nếu bạn xóa một tập tin khỏi một bài viết, hãy liệt kê bài viết, nơi mà bạn đã gỡ tập tin để cộng đồng có thể xem xét về việc liệu tập tin đó có nên bị xóa hay không. Điều này là cần thiết bởi vì các trang tập tin không nhớ các bài viết mà tập tin đã được sử dụng trước đó.

Các biểu quyết hiện tạiSửa đổi

Tập tin:Mũi Đại Lãnh, nhìn từ đèo Cả.jpgSửa đổi

File:Mũi Đại Lãnh, nhìn từ đèo Cả.jpg (xóa | thảo luận | lịch sử | liên kết | nhật trình) – tải lên bởi ASM~viwiki (thông báo | đóng góp | tải lên | nhật trình tải lên). 

Tương tự tập tin ở bên dưới. Nguyenhai314 (thảo luận) 02:04, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Tập tin:Hồ Trị An nhìn từ trên cao.jpgSửa đổi

File:Hồ Trị An nhìn từ trên cao.jpg (xóa | thảo luận | lịch sử | liên kết | nhật trình) – tải lên bởi ASM~viwiki (thông báo | đóng góp | tải lên | nhật trình tải lên). 

Tập tin do ASM~viwiki tải lên vào 8 năm trước. Đã check internet không có ảnh khác tải lên trước thời điểm này. Tạm thời nhận định là do chính tác giả tải lên, nhưng việc kiểm chứng khó khăn do tác giả đã off quá lâu (8 năm). Ảnh có ích. Nguyenhai314 (thảo luận) 01:59, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)

@Nguyenhai314: AGF. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 14:05, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Tôi biết. Vì vậy mới đưa ra đây để đồng thuận một lần cho xong, tránh tranh cãi về sau. Nguyenhai314 (thảo luận) 14:08, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@Nguyenhai314: Không ai biết đến biểu quyết thì cũng như không. Nếu tôi không tuần tra kho hình thì có lẽ hai biểu quyết xoá tập tin này sẽ được giữ nguyên hiện trạng cho đến năm sau. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 14:10, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Cũng không thành vấn đề. Ở đây vốn heo hút sẵn rồi, các biểu quyết phía dưới là ví dụ rõ nét. Nếu bạn thường xuyên lướt qua Commons sẽ thấy có những biểu quyết xóa hình kéo dài hơn 1 năm là chuyện bình thường. ^_^ Nguyenhai314 (thảo luận) 14:18, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@Nguyenhai314: Chúng ta không thiếu người đến nỗi ấy (quy định của Commons chỉ cho phép bảo quản viên đưa ra kết luận). Bạn có thể thêm thông tin về biểu quyết vào Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ3 để thu hút cộng đồng (thêm thủ công; module CurrentCandidateList không dùng được vì biểu quyết không nằm ở trang con). Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 14:24, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Tập tin:480px-IOIlogo-removebg-preview.pngSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Có người phản đối nên kết quả là giữ.  Băng Tỏa  11:08, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
File:480px-IOIlogo-removebg-preview.png (xóa | thảo luận | lịch sử | liên kết | nhật trình) – tải lên bởi Jukimai123 (thông báo | đóng góp | tải lên | nhật trình tải lên). 
 1.   Xóa Biểu trưng có bản quyền không rõ ràng, được sử dụng tại nhiều bài viết. (Copyright status for this logo is unknown, use on most article.) Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 14:02, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Tôi nhớ là I.O.I trong khoảng thời gian hoạt động ngắn ngủi chưa đến 1 năm vẫn chưa công bố logo chính thức. Logo này chỉ xuất hiện trên mấy đĩa đơn. Nhưng tôi nghĩ là nó nằm trong phạm vi của COM:TOO, vì đa phần các logo chữ đơn thuần kiểu này không đủ sáng tạo để bảo về bản quyền. Mà cái font này nhìn cũng không mấy đặc biệt như mấy font chữ viết tay Hangul trên mạng, nên tôi cũng không chắc là font chữ này đã được bảo hộ quyền tác giả.   Ủng hộ   GiữChuyển sang Commons. — Χλόη | Λη Ξυαν 13:40, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3. I moved the file to Commons. It is {{PD-text}}. --MGA73 (thảo luận) 09:43, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Tập tin:F3.jpgSửa đổi

File:F3.jpg (xóa | thảo luận | lịch sử | liên kết | nhật trình) – tải lên bởi Kayani (thông báo | đóng góp | tải lên | nhật trình tải lên).
 1.   Xóa File claimed to be in PD US but source link is already dead, thus unverifiable. Search results on Google Image pointed to Wikipedia and an American military history forum, none of which can be legitimate source for a PD file.  Băng Tỏa  14:30, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến I'm pinging image patrollers such as MGA73, Lệ Xuân, DHN, Bắc thang lên hỏi ông trời, Violetbonmua to prompt a discussion.  Băng Tỏa  09:55, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Seems to be taken from this book (page 15). Below the picture index on page xii is a note stating that "all illustrations are from Department of Defense files". If this is indeed so, it can be assumed that this file is usable as all Department of Defense images are in the public domain (See image use policy). In such a case, however, I think {{PD-USGov-Military-Army}} is more suitable than {{PD-USGov}}. — Χλόη | Λη Ξυαν 12:09, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  I agree that it is likely a photo taken by the US army based on the information found by Lệ Xuân. I also think {{PD-USGov-Military-Army}} is a better license. --MGA73 (thảo luận) 12:44, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  The note in the book is referring to illustrations, not necessarily photographs. NHD (thảo luận) 20:28, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  I know what you mean but in this book, they put all photographs under the "illustrations" section, while maps or diagrams are grouped separately. So I think "illustrations", at least in this case, refer to all photographs that have been used in this book. — Χλόη | Λη Ξυαν 13:15, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Tập tin:Ban do Chu viet The gioi.pngSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Có người phản đối nên kết quả là giữ.  Băng Tỏa  11:06, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
File:Ban do Chu viet The gioi.png (xóa | thảo luận | lịch sử | liên kết | nhật trình) – tải lên bởi Lê Harusada (thông báo | đóng góp | tải lên | nhật trình tải lên). 
 1.   Xóa Unused. We still have File:World alphabet distribution.png that could be used if ever needed again. MGA73 (thảo luận) 21:19, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến There're some small modifications in the picture, plus Vietnamese description is quite detailed, and btw all the old versions of this image are lost by Mediawiki software. So I think somehow we could keep this. ~ Violet (talk) ~ 15:08, ngày 16 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Lưu trữSửa đổi

Xem thêmSửa đổi