Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin

Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin là nơi biểu quyết xóa hình ảnh và các tập tin phương tiện khác không cần thiết hoặc có việc sử dụng nội dung tự do hoặc nội dung không tự do không đúng. Các tập tin đã được biểu quyết ở đây hơn 7 ngày đều đủ điều kiện để xóa hoặc gỡ khỏi các trang nếu đạt được sự đồng thuận hoặc không có sự phản đối nào đối với việc xóa. Trích dẫn tiêu chuẩn cho nội dung không tự do ghi rõ, "Lưu ý rằng việc cung cấp cơ sở hợp lý là nghĩa vụ của người sử dụng có ý định đưa vào hoặc giữ lại nội dung; những người có ý định loại bỏ hoặc xóa nó không cần thiết phải giải trình tại sao nó không thể tồn tại ở đây." Nếu bạn muốn yêu cầu hủy xóa, trước tiên hãy liên hệ với bảo quản viên hoặc điều phối viên đã xóa tệp tin. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề với bảo quản viên hoặc điều phối viên đó, vấn đề sẽ được đưa đến Biểu quyết phục hồi trang.

Ví dụ về những tập tin bạn có thể yêu cầu thảo luận, xóa hoặc thay đổi ở đây:

 • Lỗi thời – Tập tin tin đã được thay thế bằng một phiên bản tốt hơn.
 • Mồ côi – Tập tin không được sử dụng trên bất kỳ trang nào trong Wikipedia.
 • Không bách khoa – Tập tin dường như không hữu ích trong bất kỳ dự án Wikimedia.
 • Chất lượng kém – Tập tin có độ phân giải cực thấp, bị méo hoặc có vấn đề về chất lượng hình ảnh vật lý khác.
 • Vi phạm bản quyền – Tập tin có vi phạm bản quyền.
 • Có khả năng không tự do – Tập tin được gắn thẻ với một giấy phép tự do, nhưng thực sự có thể đủ điều kiện có bản quyền ở Hoa Kỳ hoặc nước xuất xứ.
 • Vi phạm tiêu chuẩn cho nội dung không tự do – Tập tin được sử dụng dưới giấy phép không tự do nhưng không đáp ứng được yêu cầu.
 • Hình ảnh tự do nhưng bị gắn là không tự do – Tập tin được sử dụng dưới giấy phép không tự do, nhưng tập tin quá đơn giản, hoặc là một hình ảnh đã được dán nhãn sai có bằng chứng được trình bày trên trang mô tả tệp.
 • Giấy phép hoặc tình trạng sai – Tập tin nằm dưới một giấy phép, nhưng thông tin trên các trang mô tả tệp cho thấy rằng một giấy phép khác phù hợp hơn hoặc mong muốn việc làm rõ xác minh.
 • Tuyên bố riêng sai – Tập tin nằm dưới giấy phép tự do, nhưng thông tin trên trang mô tả tệp cho thấy khác.

Nếu bạn có câu hỏi nếu cần xóa cái gì đó, hãy xem xét hỏi tại Các câu hỏi về bản quyền tập tin.

Những gì không được biểu quyết ở đây

 1. Đối với các lý do khác không được liệt kê dưới đây, nếu xóa không tranh cãi, không sử dụng quá trình này. Thay vào đó hãy gắn thẻ {{thế:prod}} vào trang tập tin. Tuy nhiên, nếu bản mẫu bị xóa, bạn có thể chèn lại vào trang. Nhưng nếu vẫn có người xóa, vui lòng không đặt lại nó; hỏi người xóa và hãy mang ra biểu quyết ở đây.
 2. Đối với các tập tin đủ điều kiện xóa nhanh, không sử dụng trang này; hãy sử dụng một trong số những bản mẫu xóa nhanh. Xem các tiêu chí xóa nhanh. Đó là: các bản sao (trong đó cả hai tệp trên Wikipedia), hình thu nhỏ, tập tin bị hỏng, tập tin không tồn tại, phi thương mại, tập tin "có sự cho phép" và các tập tin không phải là hình ảnh, tập tin âm thanh hoặc video clip và không sử dụng cho mục đích bách khoa toàn thư.
 3. Các tập tin không có nguồn, không xác định được bản quyền, tệp tin không tự do nhưng không được sử dụng mà không đủ tiêu chuẩn có thể được đánh dấu sẽ bị xóa sau một tuần và không được biểu quyết trên trang này. Thêm một trong các mục sau vào trang tập tin:
  1. {{thế:Xh-thiếu nguồn gốc}} nếu tập tin không ghi rõ nguồn.
  2. {{thế:Xh-thiếu giấy phép}} nếu tập tin có ghi rõ nguồn nhưng không có thông tin giấy phép.
  3. {{thế:Xh-SDHL không SD}} nếu tập tin có gắn bản mẫu nội dung không tự do nhưng không được sử dụng ở bất kỳ bài viết nào
  4. {{thế:Xh-SDHL thay thế được}} nếu tập tin có gắn bản mẫu nội dung không tự do nhưng có thể được thay thế bằng một tập tin tự do.
  5. {{thế:Xh-lý do SDHL vô lý|reason}} nếu tập tin có gắn bản mẫu nội dung không tự do nhưng lý do sử dụng hợp lý lại vô lý, có tranh cãi.
  6. {{thế:Xh-thiếu sử dụng hợp lý}} nếu tập tin không đủ tiêu chuẩn nội dung không tự do.
 4. Các tập tin dư thừa hoặc trùng lặp không nên được biểu quyết ở đây. Vui lòng sử dụng
  1. {{Bản sao|Tên đầy đủ của tập tin trừ tiền tố "Tập tin:"}} để xóa nhanh nếu tệp khác có trên Wikipedia, không phải trên Commons
  2. {{Hiện có tại Commons|File:TÊN TẬP TIN MỚI}} nếu tập tin đã tồn tại trên Commons, hoặc {{now commons}} cho các tập tin có cùng tên trên Commons. (Không đề cử hình ảnh được khóa, chúng thường được tải lên và sử dụng nội bộ vì chúng được sử dụng trong thông điệp giao diện hoặc trong một bản mẫu được sử dụng nhiều, do đó chúng có nguy cơ cao.)
 5. Đối với tập tin có vi phạm bản quyền trắng trợn, hãy tiêu chí xóa nhanh bằng cách đặt bản mẫu {{Db-c10}} vào trang tập tin.
 6. Nếu một tập tin được liệt kê thuộc phạm vi công cộng hoặc theo giấy phép tự do, nhưng thiếu xác minh về điều này (như việc không có xác minh OTRS hoặc thông báo trên trang web nguồn), hãy gắn thẻ {{thế:Xh-thiếu bằng chứng}}.
 7. Tập tin được lưu trữ trên Wikimedia Commons không thể bị xóa thông qua quá trình này. Thay vào đó vui lòng sử dụng trang xóa ở Commons.
 8. Trang mô tả không có tập tin cục bộ, mặc dù chúng nằm trong không gian tên tập tin, không nên được liệt kê ở đây.
  1. Các trang mô tả cục bộ không có tập tin liên quan có thể xóa nhanh theo tiêu chí Hình bị hỏng hoặc trống; dùng {{thế:Db|Hình bị hỏng hoặc trống}}.
 9. Nếu một tập tin được cấp phép phù hợp và có thể sử dụng được ở nơi khác, hãy xem xét chuyển nó vào Wikimedia Commons thay vì liệt kê nó để xóa. Sau khi được sao chép vào Commons, nó đủ điều kiện để xóa nhanh theo tiêu chí 8 dành cho tập tin và phương tiện.
 10. Nếu bạn là người tải lên hình ảnh và bạn muốn xóa nó, hãy gắn thẻ {{Db-c7}} vào trang.

Hướng dẫn mở biểu quyết xóa tập tin

Để mở biểu quyết một tập tin:

1
Sửa đổi trang tập tin.

Thêm {{ffd}} vào trang tập tin.

2
Tạo phần còn cho biểu quyết xóa tập tin

Nhấn vào liên kết sửa đổi này và thêm phần biểu quyết bằng cách thêm {{subst:ffd2|Tên tập tin.ext|uploader= |lý do= }} ~~~~

Để trống đầu đề.

Nếu tập tin đã được thay thế bằng một tập tin khác, hãy đặt tên cho tập tin đã thay thế nó trong lý do bạn xóa. Tham khảo dưới đây cho một danh sách các lý do phổ biến khác.

Để liệt kê các tập tin bổ sung có cùng lý do, hãy chỉnh sửa phần tệp đầu tiên và sử dụng {{subst:ffd2a|File_name.ext |Uploader= }} cho mỗi tập tin bổ sung. Ngoài ra, thêm {{ffd}} ở đầu trang tệp của mỗi tệp khác với tệp đầu tiên được biểu quyết.

3
Thông báo trước.

Thông báo cho người tải lên bằng cách thêm một tin nhắn vào trang thảo luận của người tải lên bằng cách sử dụng {{subst:ffd notice|Tên tập tin.ext}}

 • Nhớ thay thế "Tên tập tin.ext" với tên tập tin của hình ảnh hoặc phương tiện
 • Đối với nhiều hình ảnh của cùng một thành viên, hãy sử dụng {{subst:ffd notice multi|Tên tập tin 1.ext |Tên tập tin 2.ext |Tên tập tin 3.ext}} ~~~~ (có thể liệt kê tối đa 26)

Nếu hình ảnh đang sử dụng, cũng xem xét thêm {{ffdc|Tên tập tin.ext}} vào chú thích hoặc thêm thông báo vào các trang thảo luận bài viết. Cũng xem xét thông báo cho các Dự án Wiki có liên quan đến biểu quyết.

Nêu lý do tại sao tập tin nên được xóa, xóa hoặc thay đổi. Ngoài ra, hãy nêu những hành động cụ thể nên được thực hiện, tốt nhất là trong văn bản in đậm; điều này cho phép những người tham gia biểu quyết và những người thực thi biểu quyết hiểu rõ hơn về mục đích của biểu quyết. Một số ví dụ về tuyên bố đề cử bao gồm:

 • Xóa. Mồ côi và hoàn toàn không sử dụng cho bách khoa toàn thư.
 • Xóa. Thay thế bằng File:FILE2.
 • Tập tin tự do (phạm vi công cộng) thực sự có thể đủ điều kiện có bản quyền tại Hoa Kỳ (hoặc tại Việt Nam). Bức ảnh này thực sự được công bố lần đầu tiên vào 1931, không phải 1925.
 • Xóa khỏi BÀI VIẾT 1BÀI VIẾT 2. Tập tin chỉ đáp ứng tiêu chuẩn thứ sáu được sử dụng trong BÀI VIẾT 3.
 • Tập tin không tự do thực sự có thể là tự do. Logo này dường như không đáp ứng được ngưỡng độc đáo để đủ điều kiện có bản quyền tại Hoa Kỳ và thực sự nên được gắn thẻ tự do bằng cách sử dụng {{PVCC-biểu trưng chữ}}.

Một số lý do phổ biến để xóa hoặc xóa khỏi các trang là:

 • Lỗi thời – Tập tin đã được thay thế bằng một phiên bản tốt hơn. Cho biết tên tập tin mới.
 • Mồ côi – Tập tin không được sử dụng trên bất kỳ trang nào trong Wikipedia. (Tập tin chỉ khả dụng trong "sử dụng hợp lý", thay vào đó vui lòng sử dụng {{thế:Xh-SDHL không SD}}). Vui lòng xem xét chuyển tập tin có giấy phép tự do "tốt" vào Commons thay vì xóa nó, các dự án khác có thể tìm thấy việc sử dụng chúng ngay cả khi chúng tôi không có; bạn cũng có thể áp dụng {{Chuyển sang Commons}}.
 • Không bách khoa – Tập tin dường như không hữu ích trong bách khoa toàn thư này (hoặc cho bất kỳ dự án Wikimedia nào). Hình ảnh được sử dụng trên các trang thành viên thường không được đề cử trên cơ sở này trừ khi thành viên vi phạm quy định Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia bằng cách sử dụng Wikipedia làm nơi lưu trữ số lượng quá nhiều tài liệu không theo chu kỳ (phổ biến nhất là ảnh riêng tư).
 • Chất lượng kém – Hình ảnh có độ phân giải cực thấp, bị méo hoặc có các vấn về chất lượng hình ảnh vật lý khác.
 • Vi phạm bản quyền – Tệp tin có thể vi phạm bản quyền.
 • Có thể có bản quyền không tự do – Tập tin được gắn thẻ với một giấy phép miễn phí, nhưng thực sự có thể đủ điều kiện có bản quyền ở Hoa Kỳ hoặc nước xuất xứ. Nếu tập tin được xác định là không tự do, thì nó sẽ phải tuân theo tiêu chí nội dung không tự do nếu muốn được đăng tải trên Wikipedia.
 • Vấn đề bản quyền – Tập tin được sử dụng dưới giấy phép không tự do nhưng không đáp ứng được yêu cầu này, hoặc có thể không cần thiết để giữ lại trên Wikipedia hoặc các bài viết cụ thể do các lựa chọn tự do thay thế hoặc tốt hơn (các) thay thế không tự do hiện có.
 • Tệp được đánh dấu là không tự do thực sự có thể là tự do – Tập tin được sử dụng dưới giấy phép không tự do, (Ví dụ: Logo có thể không đủ điều kiện có bản quyền do không đủ độ sáng tạo, và do đó logo được coi là nằm trong phạm vi công cộng.)

Đây không phải là những lý do "hợp lệ" duy nhất để yêu cầu biểu quyết xóa về một tập tin. Bất kỳ lý do giải thích đúng có thể được sử dụng. Danh sách trên bao gồm những cái phổ biến nhất và không gây tranh cãi.

Nếu bạn xóa một tập tin khỏi một bài viết, hãy liệt kê bài viết, nơi mà bạn đã gỡ tập tin để cộng đồng có thể xem xét về việc liệu tập tin đó có nên bị xóa hay không. Điều này là cần thiết bởi vì các trang tập tin không nhớ các bài viết mà tập tin đã được sử dụng trước đó.

Các biểu quyết hiện tại

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả:   Xóa theo biểu quyết. Phạm Ngọc Phương Linh ♥

(T • C • CA • L • B • UR)
11:12, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
File:Anh-dai-dien-cua-meo-beo.jpg (xóa | thảo luận | lịch sử | liên kết | nhật trình) – tải lên bởi Khangdora2809 (thông báo | đóng góp | tải lên | nhật trình tải lên).
Tập tin này, được Đơn giản là tôi gắn thẻ chờ xoá sau 7 ngày với lý do: Có dấu hiệu vi phạm WP:TCKTD#8. Mời các bạn cho ý kiến. Phạm Ngọc Phương Linh ♥

(T • C • CA • L • B • UR)
11:17, ngày 6 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 1.   Xóa Như ý kiến của người yêu cầu xóa tập tin: "Đây chỉ là hình đại diện của Mèo Béo đóng góp rất ít vào sự hiểu biết của người đọc về chủ đề này. Mèo Béo không phải là người nổi tiếng trên mạng nên hình đại diện meme này không thể dùng làm "nhận dạng trực quan" như lý do đã nêu. Cụm từ "Tôi không muốn rau, tôi muốn McDonald" trên hình đại diện có thể được truyền tải bằng văn bản mà bài báo đã có" I So bad 13:23, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Như ý kiến trên của ĐGLT. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 10:48, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Lưu trữ

sửa

Xem thêm

sửa