Bản mẫu:Xh-thiếu nguồn gốc

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng sửa

{{thế:tng|không tự do=không/có}}

Tham số không tự do sẽ được đặt là "có" nếu tập tin được gắn thẻ tuyên bố sử dụng hợp lý (tức là, không tự do). Làm vậy thì bản mẫu sẽ đặt hạn là hai ngày thay vì bảy. Nếu đó thực sự là hình không tự do, người tải lên bắt buộc phải ghi rõ điều đó trong trang mô tả hình, theo quy định Wikipedia:Nội dung không tự do.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình không rõ nguồn gốc.