Thể loại:Hình không rõ nguồn gốc

Thể loại xóa hình

Hình trong thể loại này không có thông tin về nguồn gốc. Nhiều hình trong số này có thể vi phạm bản quyền. Những hình đã nằm trong thể loại này hơn bảy ngày (hiện trước 1 tháng 4 2020) có thể bị xóa nhanh theo tiêu chuẩn xóa nhanh H4.

Để đánh dấu hình ảnh thiếu nguồn gốc, hãy dùng

{{thiếu nguồn gốc hình|ngày=08|ngày=04|năm=2020}} hoặc đơn giản là {{thế:tng}}

và sẽ đặt hình vào Thể loại:Hình có vấn đề 2020-04-08. (Nếu một thể loại không tồn tại, xin hãy tạo nó.)

Khi đánh dấu hình có vấn đề, hãy nhớ thông báo cho người tải lên. Bạn có thể thêm

{{subst:Thiếu nguồn gốc hình-tb|ImageName.jpg}} --~~~~

vào trang thảo luận thành viên tải lên.

Người dùng đôi khi ghi lại thông tin nguồn gốc hoặc giấy phép vào tóm tắt sửa đổi, hoặc nguồn có thể rõ ràng nhưng nó không ở dạng tiêu bản chuẩn hóa. Nếu vậy, chỉ cần đơn giản sửa đổi trang mô tả để ghi lại đúng tiêu bản.

Nếu trang này vẫn hiện thị thông tin lỗi thời sau khi bạn làm tươi trang trong trình duyệt, hãy Làm tươi bộ nhớ đệm của máy chủ.

Hôm nay là ngày 08 tháng 04 năm 2020, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 31 tháng 3 2020 trở về trước.

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Hình không rõ nguồn gốc”

Thể loại này gồm trang sau.

Các tập tin trong thể loại “Thể loại:Hình không rõ nguồn gốc”

131 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 131 tập tin.