Thể loại:Hình không rõ nguồn gốc

Hình trong thể loại này không có thông tin về nguồn gốc. Nhiều hình trong số này có thể vi phạm bản quyền. Những hình đã nằm trong thể loại này hơn bảy ngày (hiện trước 1 tháng 12 2021) có thể bị xóa nhanh theo tiêu chuẩn xóa nhanh H4.

Để đánh dấu hình ảnh thiếu nguồn gốc, hãy dùng

{{thiếu nguồn gốc hình|ngày=08|ngày=12|năm=2021}} hoặc đơn giản là {{thế:tng}}

và sẽ đặt hình vào Thể loại:Hình không rõ nguồn gốc 2021-12-08. (Nếu một thể loại không tồn tại, xin hãy tạo nó.)

Khi đánh dấu hình có vấn đề, hãy nhớ thông báo cho người tải lên. Bạn có thể thêm

{{subst:Thiếu nguồn gốc hình-tb|ImageName.jpg}} --~~~~

vào trang thảo luận thành viên tải lên.

Người dùng đôi khi ghi lại thông tin nguồn gốc hoặc giấy phép vào tóm tắt sửa đổi, hoặc nguồn có thể rõ ràng nhưng nó không ở dạng tiêu bản chuẩn hóa. Nếu vậy, chỉ cần đơn giản sửa đổi trang mô tả để ghi lại đúng tiêu bản.

Nếu trang này vẫn hiện thị thông tin lỗi thời sau khi bạn làm tươi trang trong trình duyệt, hãy Làm mới bộ nhớ đệm của máy chủ.

Hôm nay là ngày 08 tháng 12 năm 2021, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 30 tháng 11 2021 trở về trước.

Click on this link to see who uploaded the files.

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Hình không rõ nguồn gốc”

Thể loại này gồm trang sau.

Các tập tin trong thể loại “Thể loại:Hình không rõ nguồn gốc”

200 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 1.095 tập tin.

(Trang trước) (Trang sau)

C

(Trang trước) (Trang sau)