Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền

Thể loại xóa hình

Hình trong thể loại không có thông tin về tình trạng bản quyền. Nhiều hình trong chúng có vấn đề về bản quyền. Hình ảnh nằm trong thể loại này hơn 7 ngày (tức là hiện trước 18 tháng 7 2021) có thể bị xóa nhanh chóng theo quy định xóa nhanh H4.

Để đánh dấu một hình thiếu thông tin bản quyền, hãy dùng

{{thiếu giấy phép|ngày=25|tháng=07|năm=2021}}

hoặc chỉ đơn giản là

{{thế:tgp}}

nó sẽ đặt hình vào Thể loại:Hình có vấn đề 2021-07-25. (Nếu một thể loại không tồn tại, xin hãy tạo nó.)

Khi đánh dấu một hình có vấn đề, hãy nhớ nhắn tin cho người tải nó lên. Bạn có thể thêm

{{subst:thiếu giấy phép-tb|Hình:Tên_hình.jpg}} --~~~~

vào trang thảo luận của người tải lên.

Nếu trang này vẫn hiển thị thông tin lỗi thời sau khi bạn đã làm tươi trang trong trình duyệt, xin hãy Làm mới bộ nhớ đệm của máy chủ.

Hôm nay là ngày 25 tháng 07 năm 2021, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 17 tháng 7 2021 trở về trước.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

Các tập tin trong thể loại “Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền”

16 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 16 tập tin.