Wikipedia:Quy định xóa trang

(đổi hướng từ Wikipedia:Xóa trang)

Quy định về xóa trang
Xóa không thông qua biểu quyết
Xóa thông qua biểu quyết
Độ nổi bật
Nhân vật - Tổ chức
Hình ảnh và phương tiện
Hình ảnh và phương tiện
Nhật trình
Nhật trình xoá

Quy định xoá trang của Wikipedia mô tả cách nhận diện và xoá bỏ những trang bài không đáp ứng đủ các yêu cầu liên quan đến bài bách khoa. Việc xoá bỏ bài viết bao gồm xoá phiên bản hiện tại và tất cả các bản cũ của một trang. Chỉ có các bảo quản viên mới có thể xoá một trang, và phục hồi một trang mà trước đó đã bị xoá. Tất cả những tác vụ xoá hoặc phục hồi trang đều được lưu giữ vào nhật trình.

Khi xem xét xóa trang, cần cân nhắc đến những lựa chọn khác như hợp nhất với trang khác, đổi hướng đến trang khác.

Các lý do xóa

Các lý do xoá trang bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi, những điều kiện dưới đây (tuỳ vào hoàn cảnh và khả năng cải thiện nội dung của từng bài viết, thì nếu có thể, việc xoá đi một phần của bài viết nên được cân nhắc ưu tiên hơn là xoá toàn bộ bài):

 1. Nội dung bài thoả mãn ít nhất một trong những tiêu chí xóa nhanh.
 2. Chứa các nội dung vi phạm bản quyền hoặc vi phạm quy định về nội dung không tự do của Wikipedia.
 3. Phá hoại, bao gồm việc đổi hướng trang mang ý nghĩa khiêu khích, kích động, các trang tồn tại nhằm mục đích công kích, hạ uy tín chủ thể, nội dung vô nghĩa, trang rác.
 4. Quảng cáo hoặc spam mà không có nội dung bách khoa (tuy nhiên, không áp dụng với các bài viết về chủ thể làm việc trong lĩnh vực quảng cáo).
 5. Các trang có nội dung trùng lặp với nội dung của một trang hiện có (trừ khi có thể đổi hướng tới hoặc hợp nhất với bài viết hiện có).
 6. Các bài viết có nội dung không được dẫn từ các nguồn đáng tin cậy, bao gồm các thông tin mới công bố, dùng từ ngữ/thuật ngữ mới, các lý thuyết hoặc kết luận chưa được công bố, và các bài viết chứa thông tin bịp bợm (nhưng không áp dụng với các bài viết về những lần tung tin vịt được biết đến rộng rãi).
 7. Những bài viết, mặc dù đã cố trích nguồn tin cậy nhưng lại không kiểm chứng được.
 8. Các bài viết mà chủ đề của nó không thoả mãn độ nổi bật (xem thêm các quy định nhỏ hơn WP:N, WP:GNG, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP,...).
 9. Các bài viết vi phạm quy định của Wikipedia về tiểu sử người đang sống.
 10. Những bản mẫu thừa hoặc vô tác dụng.
 11. Các thể loại bị kết luận thuộc trường hợp phân chia thể loại quá mức.
 12. Các tập tin không được sử dụng, lỗi thời, hoặc vi phạm quy định về nội dung không tự do.
 13. Việc sử dụng các không gian tên bài viết, bản mẫu, dự án, hoặc thành viên trái với quy định về việc sử dụng những không gian tên đó.
 14. Các nội dung khác không phù hợp với một bách khoa toàn thư.

Tiêu chí xóa

Xóa nhanh

Trang thuộc các diện sau đây có thể được xóa nhanh:

Chung

 • C1: Trang mang nội dung vớ vẩn hoặc bao gồm các văn bản hoàn toàn không mạch lạc hoặc sai ngữ pháp, nội dung hoàn toàn không có ý nghĩa
 • C2: Trang là một trang thử nghiệm
 • C3: Trang mang nội dung phá hoại, lừa bịp trắng trợn hoặc được tạo ra do phá hoại di chuyển trang
 • C4: Trang mang nội dung của một bài khác đã bị xóa
 • C5: Trang của thành viên bị cấm
 • C6: Trang được tạm xóa để trộn lịch sử, di chuyển hoặc xóa theo biểu quyết với kết quả "Xóa"
 • C7: Trang bị tác giả duy nhất yêu cầu xóa/tẩy trống
 • C8: Trang có liên quan đến một trang khác không tồn tại hoặc đã bị xóa (như trang thảo luận hay trang con của bài); tuy nhiên, không áp dụng cho trang thảo luận của thành viên và trang lưu trữ thảo luận của thành viên vì những trang kiểu này cần được giữ để thành viên khác tham khảo.
 • C9: Trang có giọng điệu rõ ràng là quảng cáo
 • C10: Trang có tên bài viết sai
 • C11: Trang có nội dung tấn công cá nhân
 • C12: Trang hoặc bài viết không được dịch: chỉ có ≤ 10 từ tiếng Việt, còn lại là tiếng nước ngoài.
 • C13: Trang có nội dung hoặc hình ảnh vi phạm bản quyền.
 • C14: Trang nháp trong không gian tên "Thành viên" không còn được sửa đổi trong 6 tháng (trừ bot).
 • C15: Trang không còn cần thiết.

Bài viết

 • BV1: Không ngữ cảnh hoặc thiếu ngữ cảnh cần thiết để người khác xác định đúng chủ thể được nói đến (ví dụ: "Ông ấy là một người vui tính, có một chiếc xe hơi màu xanh lá cây. Ông chuyên gia làm người khác cười.")
 • BV2: Không có nội dung thực (ví dụ, bài viết chỉ gồm các liên kết, thể loại, phần "Xem thêm" và một câu lặp lại tiêu đề)
 • BV3: Bài viết mới được tạo ra có nội dung sao chép từ một bài đã có sẵn
 • BV4: Nhân vật, tổ chức, địa danh… rõ ràng chưa đủ độ nổi bật

Trang đổi hướng

 • ĐH1: Trang đổi hướng đến một trang không tồn tại
 • ĐH2: Trang đổi hướng lặp (đổi hướng đến chính nó)
 • ĐH3: Đổi hướng từ một không gian tên đến các không gian tên khác mà không phải là Thể loại:, Bản mẫu:, Wikipedia:, Trợ giúp: và Chủ đề:
 • ĐH4: Trang đổi hướng tên sai quá mức so với trang đổi hướng đến (đôi khi các trang đổi hướng tên sai được tạo ra nhằm làm giảm khả năng người dùng gõ tên sai của bài viết mà vẫn đến được vị trí bài viết)

Bản mẫu

 • BM1: Bản mẫu có nội dung hoặc cách trình bày vi phạm quy định của Wikipedia
 • BM2: Bản mẫu không thể được sử dụng hữu ích theo bất kỳ cách nào

Thể loại

 • TL1: Thể loại trống hoặc không cần thiết

Trang thành viên

 • TV1: Thành viên yêu cầu xóa
 • TV2: Tên thành viên chưa đăng ký
 • TV3: Chứa nhiều hình không tự do

Hình ảnh và phương tiện

 • TT1: Bản sao y hệt - Bất kỳ hình ảnh hoặc tập tin phương tiện nào khác là một bản sao y hệt, ở cùng định dạng tập tin và ở chất lượng/độ phân giải cùng hoặc thấp hơn, của một tập tin khác có sẵn trên Wikipedia. Điều này không áp dụng cho hình ảnh trùng lặp với Wikimedia Commons, vì vấn đề bản quyền; thay vào đó, những hình này nên được đánh dấu bằng {{NowCommons|Hình:tên_mới.định_dạng}} hoặc {{NowCommons}}.
 • TT2: Hình/Tập tin bị hỏng hoặc trống - Trước khi xóa loại hình hay tập tin này, hãy xác nhận rằng bộ máy MediaWiki không thể đọc được nó khi xem ở dạng thu nhỏ. Thậm chí ngay cả khi nó hiện lên được, nhưng có chứa thông tin không cần thiết, không thể xem là siêu dữ liệu trực tiếp liên quan đến dữ liệu tập tin này, nó cũng có thể bị xóa. Người tải tập tin lên luôn có thể sửa được vấn đề này bằng cách tải lên phiên bản tập tin khác đã được sửa lỗi, hiển thị tốt cùng với một siêu dữ liệu chấp nhận được.
 • TT3: Giấy phép không thích hợp. Những hình ghi giấy phép theo dạng "chỉ được dùng với mục đích phi thương mại", "không được dẫn xuất" hoặc "phải xin phép mỗi khi dùng" mà được tải lên sau ngày 19 tháng 5, 2005, trừ phi được chứng minh thỏa mãn những tiêu chuẩn hạn chế để có thể dùng như nội dung không tự do[1]. Điều này cũng bao hàm luôn cả những hình ghi giấy phép "Giấy phép Creative Commons phi thương mại"[2]. Những hình ảnh như vậy được tải lên trước ngày 19 tháng 5, 2005 cũng có thể bị xóa nhanh nếu chúng không được dùng trong bài nào cả.
 • TT4: Thiếu thông tin bản quyền. Những hình hay tập tin nằm trong thể loại "Hình thiếu thông tin nguồn gốc" (thay bằng Thể loại:Tập tin không rõ nguồn gốc), "Hình không rõ tình trạng bản quyền" (thay bằng Thể loại:Tập tin không rõ tình trạng bản quyền, hoặc "Hình thiếu thẻ quyền" (thay bằng Thể loại:Tập tin thiếu thẻ quyền) đã nằm trong thể loại hơn bảy ngày, và vẫn thiếu những thông tin cần thiết, bất kể tải lên khi nào. Ghi chú, đôi khi người dùng xác định nguồn gốc hình trong tóm tắt tải tập tin, do đó hãy đảm bảo kiểm tra tình huống này.
 • TT5 - Hình/Tập tin không tự do không được sử dụng - Hình ảnh và tập tin phương tiện khác không thuộc giấy phép tự do hoặc thuộc phạm vi công cộng, mà không được dùng trong bất kỳ bài viết nào, và đã được đánh dấu bằng một bản mẫu để đưa vào thể loại con Thể loại:Hình sử dụng hợp lý không sử dụng (thay bằng Thể loại:Tập tin hợp lý không sử dụng quá bảy ngày. Những ngoại lệ hợp lý có thể là các hình tải lên cho bài viết sắp tới định viết. Sử dụng {{subst:SDHLKSD}} để đánh dấu các tập tin cần xóa.
 • TT6 - Thiếu giải thích lý do sử dụng hợp lý - Hình ảnh hoặc tập tin phương tiện không tự do được cho là sử dụng hợp lý mà không có mô tả sử dụng sẽ bị xóa sau bảy ngày bị đánh dấu. Những lời giải thích trong thẻ quyền ghi tiêu chuẩn để sử dụng hợp lý hoàn toàn không thay thế cho lời mô tả sử dụng. Những tập tin vi phạm có thể đánh dấu bằng {{subst:Thiếu SDHL}}, và thông báo với người tải lên bằng {{subst:thiếu mô tả hợp lý|Hình:tên_hình}}. Những tập tin như vậy có thể tìm thấy ở các thể loại con có ghi ngày của Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý (thay bằng Thể loại:Tập tin thiếu mô tả hợp lý. Nếu một mô tả sử dụng hợp lý đã được đưa ra nhưng lại gây ra tranh cãi về sự hợp lý, quy định này không áp dụng.
 • TT7 - Tuyên bố sử dụng hợp lý sai - Hình ảnh hoặc tập tin phương tiện không tự do mà không thỏa mãn bất kỳ phần nào của tiêu chuẩn về nội dung không tự do mà được tải lên sau ngày 13 tháng 7 năm 2006 sẽ bị xóa hai mươi bốn giờ sau khi cảnh báo cho người tải lên. Đối với hình ảnh tải lên trước ngày 13 tháng 7, 2006 hoặc bị đánh dấu với bản mẫu {{Sử dụng hợp lý có thể thay thế}}, người tải lên sẽ có bảy ngày để sửa chữa cho phù hợp với quy định kể từ khi được thông báo. Những lời tuyên bố sử dụng hợp lý sai có thể bị đánh dấu bằng {{subst:SDHL vô lý}} để kiểm tra lại sau thời gian bảy ngày, và người tải lên sẽ được thông báo bằng {{subst:không hợp lý|Hình:tên_hình}}. Những hình như vậy có thể tìm thấy ở những thể loại con theo ngày tại Category:Tất cả các hình không tự do đang tranh cãi. Hình hoặc tập tin không tự do với một thẻ quyền sử dụng hợp lý rõ ràng (như thẻ {{biểu trưng}} đối với hình của biểu tượng) có thể bị xóa bất cứ lúc nào.
 • TT8 - Hình/Tập tin có một bản giống y hệt đến từng bit ở Wikimedia Commons - Miễn là những điều kiện sau thỏa mãn:
  • Tình trạng giấy phép và nguồn gốc của Hình/Tập tin không thể nghi ngờ, và giấy phép chắc chắn sẽ được chấp nhận tại Commons.
   • Tất cả các phiên bản của Hình/Tập tin thỏa mãn điều kiện đầu tiên đã được chuyển lên Commons như là phiên bản của bản chép ở Commons và đã được đánh dấu hợp lý đúng như vậy.
  • Tất cả thông tin ở trang miêu tả Tập tin cũng có ở trang mô tả hình Commons, bao gồm cả lịch sử tải lên với liên kết đến trang người dùng ở Wiki của người tải lên.
   • Nếu có bất kỳ thông tin nào không phù hợp với bất kỳ dự án nào khác ở trang mô tả Tập tin (như {{Hình chọn lọc}}), trang mô tả ảnh phải được phục hồi sau khi xóa tập tin.
  • Tập tin không bị khóa, và trang mô tả Tập tin không chứa một đề nghị không được di chuyển lên Commons.
  • Tập tin đã được đánh dấu {{NowCommons}} trong vòng ít nhất một tuần. Chờ một tuần là không cần thiết nếu như chính người tải lên là người đã di chuyển và đánh dấu nó.
  • Nếu Tập tin có ở Commons ở tên khác so với ở Wikipedia ngôn ngữ, tất cả các tham khảo nội bộ đến Tập tin phải được cập nhật để chỉ đến tên được dùng trên Commons.
  • Hình {{c-uploaded}} có thể được xóa nhanh ngay khi bỏ ra khỏi Trang Chính.
  Điều này cũng gồm cả trang mô tả hình trống (có nghĩa là không có nội dung) đối với Tập tin ở Commons.
 • TT9 -Vi phạm bản quyền hiển nhiên - Tập tin sao chép từ một trang web hoặc từ nguồn khác không có giấy phép phù hợp với Wikipedia, và người truyền lên không khẳng định (ngoài việc sử dụng thẻ hình) rằng nó thuộc phạm vi công cộng, giấy phép tự do, sử dụng hợp lý, hoặc dùng vì đã được cho phép. Những nguồn không có giấy phép tương thích với Wikipedia gồm có các thư viện ảnh như Getty Images hay Corbis. Vi phạm hiển nhiên nên bị đánh dấu bằng bản mẫu {{subst:Hình vi phạm bản quyền|url}}. Vi phạm bản quyền không rõ ràng nên được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin.

Lưu ý:

 • Bảo quản viên cần lưu ý khi xóa nhanh: các thành viên khác nên được nhìn thấy nội dung/lý do đáng xóa trong ô chú thích, để có thể tự kiểm chứng được rằng bài đó đáng xóa.
 • Khi bảo quản viên gặp một bài mà không xác định được có thuộc diện xóa ngay hay không, hãy đưa nó vào Biểu quyết xóa bài, và giải thích tại sao nó khó xử lý, các thành viên khác sẽ thảo luận và quyết định.
 • Các thành viên khác có thể dùng bản mẫu {{xóa}} hoặc {{chờ xóa}} gắn vào các bài thuộc diện trên để đề nghị các quản lý xóa bài. Đối với các bài này, trước khi xóa, bảo quản viên cần kiểm tra lại xem bài có thuộc diện xóa nhanh hay không.
 • Khi thành viên gặp một bài nên xóa nhưng không thuộc diện xóa nhanh, nên xử lý như sau:
  • Bài viết bằng tiếng Việt nhưng bị lỗi hiển thị dấu, treo bản mẫu {{Unicode hóa}}.
  • Bài viết mang nội dung quảng cáo dài quá ô chú thích hiện ra khi xóa. Nếu nội dung có thể giữ nếu được sửa cho hết giọng quảng cáo -> treo biển "bài quảng cáo". Nếu thấy quảng cáo quá trớn có thể đem ngay ra biểu quyết xóa bài.
  • Bài viết chỉ đăng nguyên văn một văn bản (bài hát, pháp luật, y tế, nội dung website khác), treo bảng "vi phạm bản quyền", hoặc "không bách khoa".
  • Bài quá ngắn (≤10 từ) nhưng có nội dung, chẳng hạn:"Nghệ An là một tỉnh của Việt Nam", treo bảng "chất lượng kém".

Xóa do quá hạn bản mẫu

Bài thuộc các diện sau có thể bị xóa không cần biểu quyết:

Xóa theo biểu quyết

Ngoài ra, thành viên có thể đề nghị xóa bài tại Wikipedia:Biểu quyết xóa bàibất cứ lí do gì. Khi đó, cần gắn bản mẫu {{Không nổi bật}} hoặc {{Mời biểu quyết xóa}} vào bài để thông báo cho những người quan tâm.

Xóa theo đánh giá biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật

Đối với các bài viết dịch thuật, có thể đề nghị xóa tại trang biểu quyết nhanh của các thành viên Wikipedia:Hội đồng Hỗ trợ kiểm tra dịch thuật nhằm đánh giá nhanh và tổng quan các bài viết được xem là dịch thô trên Wikipedia tiếng Việt, nhằm có biện pháp xử lý các bài viết này. Các bài viết được quy kết là dịch thô sẽ được đưa vào trang nháp thành viên trong thời hạn 3 ngày, quá thời hạn này mà bài viết không thể cải thiện sẽ được đưa đi xóa, trích Wikipedia:Quy định về các tháng viết bài.

Xem Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật#Hướng dẫn để biết cách đề nghị xóa bài viết dịch thuật kém.

Xem thêm

Tham khảo

 1. ^ Thông qua tại Wikipedia:Biểu quyết/Đề xuất sửa "Bản mẫu:Chất lượng dịch". Sau 3 ngày treo bản mẫu này, bài viết sẽ tự động chuyển sang bản mẫu {{clk}}