Wikipedia:Quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại

Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt đã thông qua quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại ở biểu quyết bán khóa vô hạn bài bị phá hoại dai dẳng vào tháng 8/2021. Quy định này có mục đích giúp các quản trị viên Wikipedia đối phó với việc tuần tra các bài viết bị phá hoại dai dẳng. Các bài viết nếu có một trong các dấu hiệu: bị phá hoại bởi các con rối, bị tranh chấp giữa các bên dẫn tới việc sử dụng rối, hoặc là đối tượng liên tục bị spam, quảng cáo, và chèn liên kết ngoài đều có thể được các quản trị viên cân nhắc bán khóa vô hạn.

Hình thức bán khóa bài viết vô hạn

Một quản trị viên (bảo quản viên/điều phối viên) có thể bán khóa bài viết vô hạn do bị phá hoại dai dẳng bằng 2 hình thức:

  • Dựa vào các tiêu chí bán khóa của quy định này
  • Tự quyết định và phải tự chịu trách nhiệm

Các tiêu chí bán khóa vô hạn bài viết

Một bài viết được bán khóa vô hạn vì phá hoại dai dẳng nếu đáp ứng tất cả tiêu chí sau:

  • Tiêu chí 1. Bài viết không phải là bài dạng sơ khai.
  • Tiêu chí 2. Bài viết có dung lượng ít nhất 20.000 byte.
  • Tiêu chí 3. Bài viết đã được viết ít nhất 1,5 năm.
  • Tiêu chí 4. Bài viết bị khóa ít nhất 10 lần. Số lần khóa bài được tính chung cho số lần của tất cả các hình thức khóa bài.
  • Tiêu chí 5. Bài viết có các con rối bị cấm (đặc biệt là con rối bị cấm chỉ) phá hoại ít nhất 5 lần. Tiêu chí 5 có thể được thay thế bằng tiêu chí 6 khi xem xét các bài viết bị spam quảng cáo.
  • Tiêu chí 6. Tiêu chí số lần bài bị spam, chèn nội dung và liên kết quảng cáo/khuyến mãi ít nhất 10 lần. Tiêu chí 6 có thể được thay thế bằng tiêu chí 5 khi xem xét các bài viết bị rối phá hoại.

Quản trị viên tự quyết định và tự chịu trách nhiệm

Trong trường hợp bài viết chưa thỏa hết các tiêu chí bán khóa nhưng nếu thấy cần thiết, một quản trị viên cũng có thể dùng kinh nghiệm và khả năng phán đoán của mình để tự quyết định xem có cần bán khóa bài vô hạn hay không. Khi đó, quản trị viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm với quyết định của mình. Đây là quy định độc lập với các tiêu chí để bán khóa vô hạn bài viết ở trên.

Quy trình thực hiện bán khóa/mở khóa bài bị bán khóa vô hạn

Một quản trị viên có quyền độc lập khóa bài/mở khóa bài bị bán khóa vô hạn dựa theo các tiêu chí của quy định này. Nếu quản trị viên tự quyết định mà không thông qua cộng đồng và không dựa theo các tiêu chí bán khóa vô hạn thì phải tự chịu trách nhiệm.

Bài bị bán khóa vô hạn vì lý do phá hoại dai dẳng có thể được mở khóa nếu đạt được đồng thuận ở không gian thảo luận của bài hoặc bất kỳ đâu. Tuy nhiên, nếu bài có các dấu hiệu bị phá hoại thì quản trị viên có thể căn cứ vào quy định này hoặc tự chịu trách nhiệm để bán khóa vô hạn trở lại.

Các quy định liên quan

Các quản trị viên cần cân nhắc xem xét Wikipedia:Quy định khóa trangWikipedia:Quy định chống rối để đưa ra quyết định. Nếu chưa rõ cách giải quyết thì nên tham vấn ý kiến của các quản trị viên khác ở Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên hoặc từ cộng đồng ở Wikipedia:Thảo luận để có cách giải quyết phù hợp nhất.

Danh sách bài bị khoá từ 10 lần trở lên

Tự động cập nhật: tình trạng, thời hạn, sửa đổi cuối. Cập nhật tay: số lần khoá. Truy vấn SQL: quarry:query/57690.
Lưu ý: Trang này đã đạt đến giới hạn gọi hàm cú pháp. Xem từng đoạn danh sách đơn lẻ ở 1, 23.
Trang ID Số lần khoá Ngày tạo Dung lượng Tình trạng Thời hạn Sửa đổi cuối
Sơn Tùng M-TP 2496206 86 31/05/2014

176.315 Bán khoá Vô hạn 06:17, 27 tháng 9 2022 (UTC)
Đinh Tiên Hoàng 42184 54 22/05/2006

77.733 Khoá 30/500 Vô hạn 23:08, 4 tháng 8 2022 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam 21785 50 25/11/2005

167.359 Bán khoá Vô hạn 10:13, 28 tháng 9 2022 (UTC)
Việt Nam 151863 45 12/11/2003

140.604 Khoá 30/500 Vô hạn 02:33, 30 tháng 9 2022 (UTC)
Ngô Đình Diệm 990 45 16/04/2004

251.774 Khoá 30/500 Vô hạn 15:37, 20 tháng 8 2022 (UTC)
Người Việt 2129 45 11/02/2005

54.640 Khoá 30/500 Vô hạn 21:56, 20 tháng 9 2022 (UTC)
Trung Quốc 1529 45 22/11/2004

355.250 Bán khoá Vô hạn 15:03, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Lionel Messi 42332 43 22/05/2006

395.920 Bán khoá Vô hạn 09:27, 20 tháng 9 2022 (UTC)
Nguyễn Phú Trọng 46636 41 26/06/2006

48.001 Khoá 30/500 Vô hạn 03:26, 27 tháng 9 2022 (UTC)
Twice 3237793 38 08/07/2015

178.517 Bán khoá Vô hạn 14:58, 21 tháng 9 2022 (UTC)
Thành phố Hồ Chí Minh 39 37 14/11/2003

211.298 Bán khoá Vô hạn 04:14, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Nguyễn Quang Hải (sinh 1997) 3521074 36 06/11/2006

65.406 Bán khoá Vô hạn 14:54, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Hồ Chí Minh 375318 34 27/04/2004

283.278 Khoá 30/500 Vô hạn 17:55, 25 tháng 9 2022 (UTC)
Nguyễn Văn Thiệu 1387 34 07/10/2004

203.781 Khoá 30/500 Vô hạn 01:09, 31 tháng 8 2022 (UTC)
Pháp Luân Công 113247 32 28/08/2007

234.908 Khoá 30/500 Vô hạn 08:25, 26 tháng 7 2022 (UTC)
Phêrô Nguyễn Văn Hùng 262286 32 20/08/2008

10.315 Khoá 30/500 Vô hạn 03:22, 18 tháng 9 2022 (UTC)
V (ca sĩ) 12311758 30 28/03/2016

84.589 Bán khoá Vô hạn 14:11, 13 tháng 9 2022 (UTC)
Phạm Nhật Vượng 319060 30 16/01/2009

22.849 Không Vô hạn 08:14, 16 tháng 9 2022 (UTC)
Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng 19660125 29 20/04/2006

48 Bán khoá Vô hạn 20:32, 2 tháng 11 2021 (UTC)
Chiến tranh Việt Nam 779 29 05/02/2004

562.040 Khoá 30/500 Vô hạn 10:24, 30 tháng 9 2022 (UTC)
Nguyễn Công Phượng 3140580 29 30/08/2014

55.690 Không Vô hạn 09:24, 15 tháng 9 2022 (UTC)
Tập Cận Bình 194941 28 06/03/2008

106.963 Bán khoá Vô hạn 11:04, 8 tháng 9 2022 (UTC)
Blackpink 3413510 28 14/07/2016

249.674 Bán khoá Vô hạn 06:14, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Trấn Thành 1398882 27 17/07/2012

21.719 Bán khoá Vô hạn 00:43, 15 tháng 8 2022 (UTC)
Nguyễn Văn Hùng (linh mục) 2234910 26 Xem Phêrô Nguyễn Văn Hùng
Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 4638 26 15/04/2005

130.984 Khoá 30/500 Vô hạn 03:07, 13 tháng 9 2022 (UTC)
Đảng Cộng sản Việt Nam 3849 25 04/04/2005

78.922 Khoá 30/500 Vô hạn 03:22, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Nón lá 83064 25 17/03/2007

6.974 Không Vô hạn 09:11, 25 tháng 9 2022 (UTC)
Nguyễn Trãi 1555 25 26/11/2004

95.833 Không Vô hạn 12:55, 6 tháng 9 2022 (UTC)
Byun Baek-hyun 1439109 25 17/08/2012

26.806 Không Vô hạn 05:45, 14 tháng 9 2022 (UTC)
Liên Minh Huyền Thoại 2417442 25 27/10/2013

31.851 Không Vô hạn 07:20, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Thu Phương 1109365 25 08/03/2012

125.928 Khoá 30/500 Vô hạn 04:33, 15 tháng 9 2022 (UTC)
Hôn nhân đồng giới 214630 25 23/04/2008

305.439 Khoá 30/500 23:50, 5 tháng 10 2022 (UTC) 12:31, 1 tháng 10 2022 (UTC)
Gia Long 11680 24 16/09/2005

331.365 Khoá 30/500 Vô hạn 16:21, 29 tháng 7 2022 (UTC)
Garena Free Fire 18298920 23 16/03/2020

15.717 Khoá 30/500 Vô hạn 14:06, 11 tháng 8 2022 (UTC)
EXO (nhóm nhạc) 1122117 23 09/03/2012

234.321 Không Vô hạn 12:44, 29 tháng 8 2022 (UTC)
Tập đoàn Vingroup 829358 23 02/12/2011

87.434 Bán khoá Vô hạn 13:33, 12 tháng 7 2022 (UTC)
Quần đảo Hoàng Sa 1424 22 02/11/2004

155.711 Khoá 30/500 Vô hạn 23:09, 4 tháng 8 2022 (UTC)
Nho giáo 7031 22 18/06/2005

233.537 Khoá 30/500 Vô hạn 16:07, 26 tháng 9 2022 (UTC)
Minecraft 2360946 22 06/09/2013

69.812 Không Vô hạn 03:29, 1 tháng 10 2022 (UTC)
Đồng tính luyến ái 5092 22 23/04/2005

261.614 Không Vô hạn 15:21, 31 tháng 8 2022 (UTC)
Bút bi 59219 21 10/10/2006

40.357 Không Vô hạn 13:21, 7 tháng 9 2022 (UTC)
Park Hang-seo 7569451 21 29/09/2017

41.290 Bán khoá Vô hạn 02:55, 13 tháng 8 2022 (UTC)
Ngữ pháp tiếng Việt 521286 21 13/08/2010

26.745 Bán khoá Vô hạn 02:00, 8 tháng 6 2022 (UTC)
BTS (nhóm nhạc) 19022984 21 03/10/2013

32 Không Vô hạn 09:53, 14 tháng 4 2020 (UTC)
Tết Nguyên Đán 2125 21 09/02/2005

129.269 Không Vô hạn 19:41, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979 15373 21 19/10/2005

218.323 Khoá 30/500 Vô hạn 16:21, 5 tháng 8 2022 (UTC)
Hoài Linh 300188 20 07/11/2008

53.620 Khoá 30/500 Vô hạn 15:33, 12 tháng 9 2022 (UTC)
Lê Đình Kình 16775591 20 11/01/2020

46.141 Bán khoá Vô hạn 13:33, 1 tháng 6 2022 (UTC)
Hà Nội 80 20 28/11/2003

275.363 Bán khoá Vô hạn 03:05, 26 tháng 9 2022 (UTC)
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 3366 20 27/03/2005

180.818 Khoá 30/500 Vô hạn 04:17, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Đài Loan 49103 19 15/07/2006

272.438 Bán khoá Vô hạn 15:02, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Thảm sát Huế Tết Mậu Thân 47291 19 24/03/2006

77.333 Khoá 30/500 Vô hạn 22:45, 4 tháng 8 2022 (UTC)
Nguyễn Tử Quảng 136999 19 08/11/2007

12.292 Bán khoá Vô hạn 03:40, 2 tháng 3 2022 (UTC)
Jeon Jung-kook 19650720 19 03/03/2018

37 Không Vô hạn 07:45, 27 tháng 9 2021 (UTC)
VTV3 42281 19 22/05/2006

24.125 Không Vô hạn 06:00, 2 tháng 10 2022 (UTC)
Đảo Hoàng Sa 136128 19 04/11/2007

11.145 Không Vô hạn 15:02, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Google Dịch 275327 19 09/09/2008

20.911 Bán khoá Vô hạn 12:37, 15 tháng 3 2022 (UTC)
Vương Nhất Bác 15010105 19 11/06/2019

29.912 Bán khoá Vô hạn 11:30, 22 tháng 8 2022 (UTC)
Chó 30817 18 28/02/2006

35.269 Bán khoá Vô hạn 09:23, 23 tháng 5 2022 (UTC)
Người Việt tại Đài Loan 196618 18 09/03/2008

10.116 Khoá 30/500 Vô hạn 03:59, 18 tháng 7 2022 (UTC)
Facebook 137841 18 11/11/2007

84.888 Bán khoá Vô hạn 11:45, 20 tháng 9 2022 (UTC)
Kim Tae-yeon 417978 18 08/10/2009

74.088 Không Vô hạn 03:38, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Lê Hoàng Diệp Thảo 13260550 18 29/03/2018

22.237 Bán khoá Vô hạn 09:03, 6 tháng 9 2022 (UTC)
Nguyễn 3049 17 22/03/2005

11.549 Không Vô hạn 07:25, 1 tháng 10 2022 (UTC)
Dương Mịch 400361 17 06/08/2009

93.502 Không Vô hạn 03:34, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Hàn Quốc 15383 17 19/10/2005

337.164 Bán khoá Vô hạn 03:22, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Kepa Arrizabalaga 13748666 17 10/08/2018

28.641 Không Vô hạn 06:55, 8 tháng 9 2022 (UTC)
Trần Đại Quang 13954206 17 04/04/2009

87.678 Không Vô hạn 12:50, 28 tháng 9 2022 (UTC)
Isaac Newton 2433 17 08/03/2005

138.117 Bán khoá Vô hạn 22:25, 5 tháng 5 2022 (UTC)
Sự kiện Tết Mậu Thân 14210 17 16/10/2005

171.198 Khoá 30/500 Vô hạn 23:09, 4 tháng 8 2022 (UTC)
Neymar 757050 17 25/03/2011

83.376 Bán khoá Vô hạn 06:09, 24 tháng 9 2022 (UTC)
Liên Xô 4353 17 13/04/2005

345.252 Không Vô hạn 15:26, 20 tháng 9 2022 (UTC)
YouTube 52758 17 20/08/2006

247.683 Không Vô hạn 03:00, 21 tháng 9 2022 (UTC)
Hồ Ngọc Hà 35257 17 03/04/2006

63.755 Không Vô hạn 22:35, 2 tháng 8 2022 (UTC)
Big Bang (nhóm nhạc) 3227346 17 04/06/2007

120.745 Không Vô hạn 09:00, 4 tháng 9 2022 (UTC)
Jack (ca sĩ Việt Nam) 19355781 17 07/06/2020

77.326 Khoá 30/500 Vô hạn 15:34, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Đài Truyền hình Việt Nam 32948 16 24/03/2006

63.629 Bán khoá Vô hạn 05:03, 1 tháng 10 2022 (UTC)
Phích nước 828462 16 27/11/2011

4.767 Không Vô hạn 09:53, 23 tháng 3 2022 (UTC)
Diva Việt Nam 137267 16 09/11/2007

10.596 Không Vô hạn 17:16, 15 tháng 9 2022 (UTC)
Bangtan Boys (nhóm nhạc) 11815714 16 Xem BTS (nhóm nhạc)
Nguyễn Xuân Phúc 459014 16 05/02/2010

76.312 Khoá 30/500 07:32, 29 tháng 12 2022 (UTC) 13:41, 30 tháng 8 2022 (UTC)
Đại dịch COVID-19 16945751 16 19/01/2020

361.744 Bán khoá Vô hạn 15:32, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Hoa Kỳ 57 16 16/11/2003

406.844 Không Vô hạn 06:01, 1 tháng 10 2022 (UTC)
Nguyễn Cao Kỳ Duyên 16511 16 28/10/2005

10.471 Không Vô hạn 11:10, 9 tháng 9 2022 (UTC)
Lạc Long Quân 55013 16 03/09/2006

32.522 Bán khoá Vô hạn 07:41, 6 tháng 9 2022 (UTC)
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 372816 15 02/05/2006

258.831 Không Vô hạn 16:11, 2 tháng 10 2022 (UTC)
Vladimir Ilyich Lenin 32583 15 21/03/2006

125.713 Bán khoá Vô hạn 07:25, 30 tháng 5 2022 (UTC)
Suga (ca sĩ) 19651246 15 06/09/2016

42 Không Vô hạn 07:46, 29 tháng 9 2021 (UTC)
Tư tưởng Hồ Chí Minh 183196 15 22/01/2008

144.275 Khoá 30/500 Vô hạn 09:31, 22 tháng 6 2022 (UTC)
Hari Won 3192533 15 04/02/2015

25.443 Không Vô hạn 03:47, 22 tháng 8 2022 (UTC)
IKON 3228257 15 17/06/2015

49.317 Không Vô hạn 10:00, 7 tháng 8 2022 (UTC)
Paul Pogba 750570 15 22/03/2021

34.316 Không Vô hạn 21:09, 11 tháng 7 2022 (UTC)
Quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa 774282 15 06/04/2011

10.198 Bán khoá Vô hạn 13:36, 8 tháng 1 2022 (UTC)
Ronaldo 32818 15 23/03/2006

78.398 Bán khoá Vô hạn 07:24, 28 tháng 9 2022 (UTC)
FC Barcelona 362342 15 19/01/2006

218.971 Bán khoá Vô hạn 13:49, 20 tháng 9 2022 (UTC)
Jisoo 3491843 15 24/09/2016

115.059 Bán khoá 17:05, 14 tháng 11 2022 (UTC) 06:10, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Harry Maguire 13632554 15 05/07/2018

55.226 Bán khoá Vô hạn 10:35, 27 tháng 9 2022 (UTC)
Girls' Generation 406704 14 25/08/2009

196.522 Không Vô hạn 03:35, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Nguyễn Bá Thanh 146031 14 13/12/2007

56.151 Không Vô hạn 02:40, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Lê Khả Phiêu 24330 14 21/12/2005

24.394 Không Vô hạn 11:03, 16 tháng 8 2022 (UTC)
Liverpool F.C. 26714 14 20/01/2006

176.995 Bán khoá Vô hạn 02:40, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Quang Trung 116 14 04/12/2003

206.539 Không Vô hạn 17:13, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Mỹ Tâm 25118 14 30/15/2005

240.797 Bán khoá Vô hạn 02:39, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Bảo Thy 420744 14 03/05/2007

35.929 Không Vô hạn 14:47, 25 tháng 8 2022 (UTC)
Phùng Xuân Nhạ 1735774 14 06/02/2013

46.075 Không Vô hạn 15:26, 1 tháng 7 2022 (UTC)
Momoland 3566767 14 04/12/2006

41.605 Không Vô hạn 14:50, 25 tháng 9 2022 (UTC)
Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018 3644659 14 06/02/2017

52.957 Không Vô hạn 12:52, 11 tháng 8 2022 (UTC)
Nguyễn Du 1008 14 25/04/2004

39.909 Khoá 30/500 Vô hạn 18:19, 23 tháng 4 2022 (UTC)
Lễ Giáng Sinh 28463 14 08/02/2006

43.324 Không Vô hạn 10:38, 20 tháng 9 2022 (UTC)
Xung đột Việt–Trung 1979–1991 325283 14 17/02/2009

35.544 Không Vô hạn 22:50, 3 tháng 8 2022 (UTC)
Mark Zuckerberg 195944 14 07/03/2008

47.251 Không Vô hạn 15:40, 30 tháng 8 2022 (UTC)
Tokuda Shigeo 8259376 14 01/11/2017

7.883 Bán khoá Vô hạn 13:13, 17 tháng 7 2022 (UTC)
Lisa (rapper) 3491848 14 24/09/2016

112.173 Bán khoá 17:04, 14 tháng 11 2022 (UTC) 14:34, 24 tháng 9 2022 (UTC)
Việt vương Câu Tiễn 90267 14 25/04/2007

14.022 Khoá 30/500 Vô hạn 12:04, 4 tháng 6 2022 (UTC)
Hoàng Cơ Minh 73478 14 18/01/2007

25.697 Không Vô hạn 08:26, 25 tháng 8 2022 (UTC)
G-Dragon 445555 14 23/12/2009

83.349 Bán khoá Vô hạn 19:34, 10 tháng 8 2022 (UTC)
Khá Bảnh 19436410 13 26/07/2020

28.530 Bán khoá Vô hạn 10:41, 2 tháng 10 2022 (UTC)
Chiến tranh Đông Dương 1287 13 07/09/2004

482.681 Khoá 30/500 Vô hạn 04:16, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Quốc hiệu Việt Nam 19608701 13 29/07/2005

50 Không Vô hạn 16:37, 17 tháng 6 2021 (UTC)
Coronavirus 13829143 13 31/08/2018

40.371 Khoá 30/500 Vô hạn 18:18, 24 tháng 5 2022 (UTC)
Kylian Mbappé 3677663 13 15/04/2017

94.165 Bán khoá Vô hạn 15:36, 23 tháng 9 2022 (UTC)
Mẹ Nấm 3509471 13 10/10/2016

46.276 Không Vô hạn 04:51, 20 tháng 8 2022 (UTC)
Quân lực Việt Nam Cộng hòa 8542 13 15/07/2005

39.659 Khoá 30/500 Vô hạn 01:30, 10 tháng 9 2022 (UTC)
Việt Nam Cộng hòa 98 13 30/11/2003

179.582 Khoá 30/500 Vô hạn 23:08, 4 tháng 8 2022 (UTC)
Câu Tiễn 1736903 13 Xem Việt vương Câu Tiễn
Sự kiện Thiên An Môn 34097 13 02/04/2006

173.376 Bán khoá Vô hạn 12:01, 26 tháng 8 2022 (UTC)
Gương mặt thương hiệu 19364267 13 07/07/2016

45 Không Vô hạn 06:51, 18 tháng 6 2020 (UTC)
Kính mắt 308395 13 01/12/2008

47.563 Không Vô hạn 14:04, 2 tháng 10 2022 (UTC)
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời 17534680 13 13/02/2020

21.230 Bán khoá Vô hạn 21:14, 5 tháng 8 2022 (UTC)
Phạm Hương 3264299 13 04/10/2015

45.239 Không Vô hạn 02:46, 16 tháng 8 2022 (UTC)
GFriend 3190802 12 27/01/2015

86.550 Không Vô hạn 04:03, 15 tháng 8 2022 (UTC)
K-ICM 19482761 12 23/08/2020

21.199 Bán khoá Vô hạn 12:30, 26 tháng 9 2022 (UTC)
Đài Tiếng nói Việt Nam 39746 12 03/05/2006

45.160 Bán khoá Vô hạn 08:11, 27 tháng 9 2022 (UTC)
Phân 32131 12 16/03/2006

3.314 Không Vô hạn 22:04, 25 tháng 7 2022 (UTC)
Nicklas Bendtner 143307 12 02/12/2007

80.773 Bán khoá Vô hạn 04:27, 17 tháng 4 2022 (UTC)
Seungri 509178 12 26/06/2010

53.169 Không Vô hạn 16:42, 15 tháng 9 2022 (UTC)
Binh chủng Nhảy dù Việt Nam Cộng hòa 128785 12 12/10/2007

54.220 Bán khoá Vô hạn 16:31, 14 tháng 9 2022 (UTC)
Áo dài 9499 12 05/08/2005

28.782 Không Vô hạn 05:58, 28 tháng 9 2022 (UTC)
Cộng hòa Miền Nam Việt Nam 44074 12 03/06/2006

57.861 Không Vô hạn 21:04, 30 tháng 9 2022 (UTC)
Red Velvet (nhóm nhạc) 3124912 12 28/07/2014

91.958 Không Vô hạn 09:42, 30 tháng 8 2022 (UTC)
Chi Pu 3281124 12 04/12/2015

63.135 Bán khoá Vô hạn 01:27, 21 tháng 9 2022 (UTC)
Google 4089 12 08/04/2005

82.889 Bán khoá Vô hạn 12:04, 20 tháng 9 2022 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc 104456 12 18/07/2007

50.660 Không Vô hạn 18:08, 28 tháng 9 2022 (UTC)
Adolf Hitler 32049 12 16/03/2006

241.597 Bán khoá Vô hạn 13:07, 14 tháng 9 2022 (UTC)
Võ Thị Sáu 51858 12 12/08/2006

12.248 Không Vô hạn 08:05, 2 tháng 10 2022 (UTC)
Taylor Swift 302258 12 13/11/2008

297.740 Bán khoá Vô hạn 12:08, 20 tháng 9 2022 (UTC)
Romelu Lukaku 800402 12 30/06/2011

36.991 Bán khoá Vô hạn 12:21, 1 tháng 7 2022 (UTC)
Nguyễn Huệ 13337196 12 Xem Quang Trung
Faker 3218411 12 02/05/2015

25.372 Không Vô hạn 02:50, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Thanh Hóa 3203766 11 22/03/2005

89.528 Không Vô hạn 09:02, 5 tháng 9 2022 (UTC)
Ryu Hwa-young 2263495 11 07/08/2013

30.894 Không Vô hạn 13:59, 14 tháng 6 2022 (UTC)
Kế toán 1675 11 15/12/2004

43.320 Bán khoá Vô hạn 17:25, 15 tháng 8 2022 (UTC)
Cha già dân tộc 3280688 11 02/12/2005

7.267 Khoá 30/500 Vô hạn 12:30, 18 tháng 11 2020 (UTC)
Mật ong 143611 11 03/12/2007

17.879 Bán khoá Vô hạn 17:42, 29 tháng 4 2022 (UTC)
Hoa hậu Việt Nam 53761 11 27/08/2006

42.617 Bán khoá Vô hạn 07:14, 6 tháng 9 2022 (UTC)
Bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA 416756 11 02/10/2009

32.243 Không Vô hạn 03:37, 18 tháng 9 2022 (UTC)
Tết Trung thu 9803 11 11/08/2005

35.509 Không Vô hạn 14:56, 26 tháng 9 2022 (UTC)
Phan Anh (người dẫn chương trình) 3515648 11 27/10/2016

19.722 Không Vô hạn 17:13, 30 tháng 9 2022 (UTC)
Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016) 193010 11 26/02/2008

98.994 Bán khoá 13:18, 15 tháng 10 2022 (UTC) 05:38, 23 tháng 9 2022 (UTC)
Hà Đức Chinh 3510715 11 14/10/2016

17.212 Không Vô hạn 08:12, 13 tháng 7 2022 (UTC)
Đặng Văn Lâm 2261061 11 28/07/2013

25.562 Không Vô hạn 12:02, 21 tháng 9 2022 (UTC)
Joe Biden 267529 11 27/08/2008

229.145 Không Vô hạn 12:56, 28 tháng 9 2022 (UTC)
Real Madrid C.F. 8452 11 12/07/2005

176.504 Bán khoá Vô hạn 07:20, 1 tháng 10 2022 (UTC)
Phương Mỹ Chi 2359554 11 03/09/2013

49.070 Không Vô hạn 11:56, 27 tháng 8 2022 (UTC)
Irene (ca sĩ) 3127276 11 02/08/2014

21.519 Khoá 30/500 Vô hạn 07:44, 2 tháng 5 2022 (UTC)
Bruno Fernandes 15158560 11 26/07/2019

62.096 Không Vô hạn 15:10, 29 tháng 9 2022 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan 21794 11 25/11/2005

60.453 Không Vô hạn 04:21, 26 tháng 9 2022 (UTC)
Nancy (ca sĩ) 13492274 11 26/05/2018

6.627 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 18:38, 13 tháng 7 2022 (UTC)
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công [1] 11 20/12/2013

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Jadon Sancho [2] 11 23/04/2018

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Anonymous (nhóm) [3] 11 12/01/2015

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Karl Marx [4] 11 14/02/2006

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Hương Giang (nghệ sĩ) [5] 11 13/03/2018

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Tiêu Chiến [6] 11 03/07/2019

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Cuba [7] 11 17/02/2006

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh [8] 11 10/03/2006

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Black Pink [9] 11 Xem Blackpink
Đài Á Châu Tự Do [10] 11 30/05/2007

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa [11] 11 10/02/2008

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Mao Trạch Đông [12] 11 20/12/2005

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Nguyễn Ngọc Ký [13] 11 26/05/2013

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Nha Trang [14] 11 22/11/2004

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Lê Công Vinh [15] 11 01/03/2007

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Hải Dương [16] 11 18/02/2005

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Liên Quân [17] 11 08/06/2017

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Rosé (ca sĩ) [18] 10 24/09/2016

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Ariana Grande [19] 10 12/09/2013

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Lê Công Định [20] 10 13/06/2009

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Alexandre de Rhodes [21] 10 12/11/2003

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Timo Werner [22] 10 21/03/2017

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Biển Đông [23] 10 09/11/2005

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Little Saigon [24] 10 14/12/2005

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Nguyễn Xí [25] 10 08/11/2006

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Dương Tử (diễn viên) [26] 10 14/08/2016

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Jimin (ca sĩ, sinh 1995) [27] 10 24/10/2018

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Mỹ Linh [28] 10 11/08/2016

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Nam Cao [29] 10 19/03/2006

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Ngọc Trinh (người mẫu) [30] 10 24/01/2018

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Nguyễn Cao Kỳ Duyên (hoa hậu) [31] 10 06/12/2014

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari [32] 10 23/01/2018

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Đoàn Nguyên Đức [33] 10 10/11/2008

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Noo Phước Thịnh [34] 10 03/12/2010

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Hải chiến Hoàng Sa 1974 [35] 10 03/12/2005

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
BTS [36] 10 Xem BTS (nhóm nhạc)
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh [37] 10 24/02/2006

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam [38] 10 01/01/2009

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Trần Thị Thùy Dung [39] 10 01/09/2008

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Minh Béo [40] 10 26/03/2013

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Quần đảo Trường Sa [41] 10 02/11/2004

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Minatozaki Sana [42] 10 03/02/2016

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Nông Thị Xuân [43] 10 17/03/2017

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Gia đình Hồ Chí Minh [44] 10 31/05/2008

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Lịch sử Việt Nam [45] 10 10/02/2005

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Tam Sa [46] 10 06/12/2007

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)
Trần Quý Kiên [47] 10 27/11/2004

0 Không 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC) 06:21, 3 tháng 10 2022 (UTC)

Xem thêm