Wikipedia:Quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại

Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt đã thông qua quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại ở biểu quyết bán khóa vô hạn bài bị phá hoại dai dẳng vào tháng 8/2021. Quy định này có mục đích giúp các quản trị viên Wikipedia đối phó với việc tuần tra các bài viết bị phá hoại dai dẳng. Các bài viết nếu có một trong các dấu hiệu: bị phá hoại bởi các con rối, bị tranh chấp giữa các bên dẫn tới việc sử dụng rối, hoặc là đối tượng liên tục bị spam, quảng cáo, và chèn liên kết ngoài đều có thể được các quản trị viên cân nhắc bán khóa vô hạn.

Hình thức bán khóa bài viết vô hạn

Một quản trị viên (bảo quản viên/điều phối viên) có thể bán khóa bài viết vô hạn do bị phá hoại dai dẳng bằng 2 hình thức:

  • Dựa vào các tiêu chí bán khóa của quy định này
  • Tự quyết định và phải tự chịu trách nhiệm

Các tiêu chí bán khóa vô hạn bài viết

Một bài viết được bán khóa vô hạn vì phá hoại dai dẳng nếu đáp ứng tất cả tiêu chí sau:

  • Tiêu chí 1. Bài viết không phải là bài dạng sơ khai.
  • Tiêu chí 2. Bài viết có dung lượng ít nhất 20.000 byte.
  • Tiêu chí 3. Bài viết đã được viết ít nhất 1,5 năm.
  • Tiêu chí 4. Bài viết bị khóa ít nhất 10 lần. Số lần khóa bài được tính chung cho số lần của tất cả các hình thức khóa bài.
  • Tiêu chí 5. Bài viết có các con rối bị cấm (đặc biệt là con rối bị cấm chỉ) phá hoại ít nhất 5 lần. Tiêu chí 5 có thể được thay thế bằng tiêu chí 6 khi xem xét các bài viết bị spam quảng cáo.
  • Tiêu chí 6. Tiêu chí số lần bài bị spam, chèn nội dung và liên kết quảng cáo/khuyến mãi ít nhất 10 lần. Tiêu chí 6 có thể được thay thế bằng tiêu chí 5 khi xem xét các bài viết bị rối phá hoại.

Quản trị viên tự quyết định và tự chịu trách nhiệm

Trong trường hợp bài viết chưa thỏa hết các tiêu chí bán khóa nhưng nếu thấy cần thiết, một quản trị viên cũng có thể dùng kinh nghiệm và khả năng phán đoán của mình để tự quyết định xem có cần bán khóa bài vô hạn hay không. Khi đó, quản trị viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm với quyết định của mình. Đây là quy định độc lập với các tiêu chí để bán khóa vô hạn bài viết ở trên.

Quy trình thực hiện bán khóa/mở khóa bài bị bán khóa vô hạn

Một quản trị viên có quyền độc lập khóa bài/mở khóa bài bị bán khóa vô hạn dựa theo các tiêu chí của quy định này. Nếu quản trị viên tự quyết định mà không thông qua cộng đồng và không dựa theo các tiêu chí bán khóa vô hạn thì phải tự chịu trách nhiệm.

Bài bị bán khóa vô hạn vì lý do phá hoại dai dẳng có thể được mở khóa nếu đạt được đồng thuận ở không gian thảo luận của bài hoặc bất kỳ đâu. Tuy nhiên, nếu bài có các dấu hiệu bị phá hoại thì quản trị viên có thể căn cứ vào quy định này hoặc tự chịu trách nhiệm để bán khóa vô hạn trở lại.

Các quy định liên quan

Các quản trị viên cần cân nhắc xem xét Wikipedia:Quy định khóa trangWikipedia:Quy định chống rối để đưa ra quyết định. Nếu chưa rõ cách giải quyết thì nên tham vấn ý kiến của các quản trị viên khác ở Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên hoặc từ cộng đồng ở Wikipedia:Thảo luận để có cách giải quyết phù hợp nhất.

Danh sách bài bị khoá từ 10 lần trở lên

Tự động cập nhật: tình trạng, thời hạn, sửa đổi cuối. Cập nhật tay: số lần khoá. Truy vấn SQL: quarry:query/57690 hoặc quarry:query/60657.
Lưu ý: Trang này đã đạt đến giới hạn gọi hàm cú pháp. Xem từng đoạn danh sách đơn lẻ ở 1, 23.
Trang ID Số lần khoá Ngày tạo Dung lượng Tình trạng Thời hạn Sửa đổi cuối
Sơn Tùng M-TP 2496206 86 31/05/2014

195.445 Bán khoá Vô hạn 04:16, 2 tháng 7 2024 (UTC)
Đinh Tiên Hoàng 42184 54 22/05/2006

75.001 Khoá 30/500 Vô hạn 12:03, 17 tháng 5 2024 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam 21785 50 25/11/2005

208.175 Bán khoá Vô hạn 11:37, 22 tháng 7 2024 (UTC)
Việt Nam 151863 45 12/11/2003

136.412 Khoá 30/500 Vô hạn 20:06, 21 tháng 7 2024 (UTC)
Ngô Đình Diệm 990 45 16/04/2004

252.689 Khoá 30/500 Vô hạn 05:45, 15 tháng 6 2024 (UTC)
Người Việt 2129 45 11/02/2005

56.020 Khoá 30/500 Vô hạn 01:28, 18 tháng 4 2024 (UTC)
Trung Quốc 1529 45 22/11/2004

346.418 Khoá 30/500 Vô hạn 18:34, 15 tháng 7 2024 (UTC)
Lionel Messi 42332 43 22/05/2006

504.951 Bán khoá Vô hạn 13:48, 20 tháng 7 2024 (UTC)
Nguyễn Phú Trọng 46636 41 26/06/2006

119.982 Không 14:07, 26 tháng 7 2024 (UTC) 08:10, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Twice 3237793 38 08/07/2015

180.144 Bán khoá Vô hạn 04:21, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Thành phố Hồ Chí Minh 39 37 14/11/2003

222.373 Bán khoá Vô hạn 19:06, 20 tháng 7 2024 (UTC)
Nguyễn Quang Hải (sinh 1997) 3521074 36 06/11/2006

83.213 Bán khoá Vô hạn 11:04, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Hồ Chí Minh 375318 34 27/04/2004

288.156 Khoá 30/500 Vô hạn 04:40, 24 tháng 5 2024 (UTC)
Nguyễn Văn Thiệu 1387 34 07/10/2004

203.056 Khoá 30/500 Vô hạn 03:57, 22 tháng 7 2024 (UTC)
Pháp Luân Công 113247 32 28/08/2007

232.777 Khoá 30/500 Vô hạn 10:58, 25 tháng 11 2023 (UTC)
Phêrô Nguyễn Văn Hùng 262286 32 20/08/2008

10.457 Khoá 30/500 Vô hạn 04:54, 25 tháng 2 2024 (UTC)
V (ca sĩ) 12311758 30 28/03/2016

85.472 Bán khoá Vô hạn 21:57, 15 tháng 4 2024 (UTC)
Phạm Nhật Vượng 319060 30 16/01/2009

23.328 Bán khoá Vô hạn 00:18, 11 tháng 7 2024 (UTC)
Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng 19660125 29 20/04/2006

48 Bán khoá Vô hạn 20:32, 2 tháng 11 2021 (UTC)
Chiến tranh Việt Nam 779 29 05/02/2004

568.700 Khoá 30/500 Vô hạn 10:51, 7 tháng 7 2024 (UTC)
Nguyễn Công Phượng 3140580 29 30/08/2014

65.487 Không Vô hạn 10:47, 18 tháng 7 2024 (UTC)
Tập Cận Bình 194941 28 06/03/2008

132.582 Bán khoá Vô hạn 11:20, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Blackpink 3413510 28 14/07/2016

286.427 Bán khoá Vô hạn 05:37, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Trấn Thành 1398882 27 17/07/2012

28.471 Bán khoá Vô hạn 17:08, 14 tháng 7 2024 (UTC)
Nguyễn Văn Hùng (linh mục) 2234910 26 Xem Phêrô Nguyễn Văn Hùng

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 4638 26 15/04/2005

127.392 Khoá 30/500 Vô hạn 00:57, 30 tháng 4 2024 (UTC)
Đảng Cộng sản Việt Nam 3849 25 04/04/2005

84.333 Không 20:16, 22 tháng 8 2024 (UTC) 08:05, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Nón lá 83064 25 17/03/2007

8.356 Không Vô hạn 20:46, 29 tháng 11 2023 (UTC)
Nguyễn Trãi 1555 25 26/11/2004

96.343 Không Vô hạn 05:54, 30 tháng 6 2024 (UTC)
Byun Baek-hyun 1439109 25 17/08/2012

27.854 Không Vô hạn 22:05, 29 tháng 6 2024 (UTC)
Liên Minh Huyền Thoại 2417442 25 27/10/2013

157.962 Không Vô hạn 03:29, 22 tháng 5 2024 (UTC)
Thu Phương 1109365 25 08/03/2012

203.098 Khoá 30/500 Vô hạn 05:50, 18 tháng 7 2024 (UTC)
Hôn nhân đồng giới 19796195 25 23/04/2008

52 Không Vô hạn 19:10, 7 tháng 4 2023 (UTC)
Gia Long 11680 24 16/09/2005

332.026 Khoá 30/500 Vô hạn 10:52, 13 tháng 1 2024 (UTC)
Garena Free Fire 18298920 23 16/03/2020

16.103 Khoá 30/500 Vô hạn 07:09, 2 tháng 4 2024 (UTC)
EXO (nhóm nhạc) 19838854 23 09/03/2012

32 Không Vô hạn 23:54, 26 tháng 11 2023 (UTC)
Tập đoàn Vingroup 829358 23 02/12/2011

73.757 Bán khoá Vô hạn 09:03, 24 tháng 10 2023 (UTC)
Quần đảo Hoàng Sa 1424 22 02/11/2004

160.558 Khoá 30/500 Vô hạn 23:00, 3 tháng 4 2024 (UTC)
Nho giáo 7031 22 18/06/2005

238.094 Khoá 30/500 Vô hạn 05:57, 16 tháng 7 2024 (UTC)
Minecraft 2360946 22 06/09/2013

98.758 Không Vô hạn 14:22, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Đồng tính luyến ái 5092 22 23/04/2005

230.695 Bán khoá 04:49, 11 tháng 1 2025 (UTC) 14:55, 18 tháng 7 2024 (UTC)
Bút bi 59219 21 10/10/2006

40.779 Không Vô hạn 14:46, 27 tháng 3 2024 (UTC)
Park Hang-seo 7569451 21 29/09/2017

41.669 Bán khoá Vô hạn 09:45, 18 tháng 6 2024 (UTC)
Ngữ pháp tiếng Việt 521286 21 13/08/2010

28.411 Bán khoá Vô hạn 15:22, 6 tháng 7 2024 (UTC)
BTS (nhóm nhạc) 19022984 21 03/10/2013

32 Không Vô hạn 09:53, 14 tháng 4 2020 (UTC)
Tết Nguyên Đán 2125 21 09/02/2005

138.358 Không Vô hạn 14:36, 30 tháng 6 2024 (UTC)
Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979 15373 21 19/10/2005

218.193 Khoá 30/500 Vô hạn 01:02, 3 tháng 7 2024 (UTC)
Hoài Linh 300188 20 07/11/2008

53.850 Khoá 30/500 Vô hạn 00:05, 22 tháng 7 2024 (UTC)
Lê Đình Kình 16775591 20 11/01/2020

46.141 Bán khoá Vô hạn 02:49, 10 tháng 1 2024 (UTC)
Hà Nội 80 20 28/11/2003

281.360 Bán khoá Vô hạn 17:53, 4 tháng 7 2024 (UTC)
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 3366 20 27/03/2005

180.143 Khoá 30/500 Vô hạn 07:09, 5 tháng 3 2024 (UTC)
Đài Loan 49103 19 15/07/2006

277.296 Bán khoá Vô hạn 23:57, 5 tháng 7 2024 (UTC)
Thảm sát Huế Tết Mậu Thân 47291 19 24/03/2006

77.940 Khoá 30/500 Vô hạn 04:13, 6 tháng 1 2024 (UTC)
Nguyễn Tử Quảng 136999 19 08/11/2007

12.604 Bán khoá Vô hạn 05:08, 22 tháng 2 2023 (UTC)
Jeon Jung-kook 19650720 19 03/03/2018

37 Không Vô hạn 07:45, 27 tháng 9 2021 (UTC)
VTV3 42281 19 22/05/2006

24.463 Không Vô hạn 14:30, 22 tháng 7 2024 (UTC)
Đảo Hoàng Sa 136128 19 04/11/2007

11.215 Khoá 30/500 Vô hạn 05:47, 30 tháng 8 2023 (UTC)
Google Dịch 275327 19 09/09/2008

20.914 Bán khoá Vô hạn 05:28, 1 tháng 12 2023 (UTC)
Vương Nhất Bác 15010105 19 11/06/2019

24.979 Bán khoá Vô hạn 10:20, 9 tháng 5 2024 (UTC)
Chó 30817 18 28/02/2006

50.666 Bán khoá Vô hạn 15:19, 13 tháng 6 2024 (UTC)
Người Việt tại Đài Loan 196618 18 09/03/2008

10.570 Khoá 30/500 Vô hạn 20:44, 19 tháng 6 2024 (UTC)
Facebook 137841 18 11/11/2007

86.029 Bán khoá Vô hạn 13:16, 14 tháng 3 2024 (UTC)
Kim Tae-yeon 417978 18 08/10/2009

75.563 Không Vô hạn 09:40, 13 tháng 6 2024 (UTC)
Lê Hoàng Diệp Thảo 13260550 18 29/03/2018

34.689 Bán khoá Vô hạn 12:08, 11 tháng 8 2023 (UTC)
Nguyễn 3049 17 22/03/2005

12.159 Không Vô hạn 06:50, 23 tháng 3 2024 (UTC)
Dương Mịch 400361 17 06/08/2009

95.523 Không Vô hạn 09:06, 24 tháng 5 2024 (UTC)
Hàn Quốc 15383 17 19/10/2005

248.586 Bán khoá Vô hạn 14:49, 20 tháng 7 2024 (UTC)
Kepa Arrizabalaga 13748666 17 10/08/2018

33.388 Không Vô hạn 14:10, 2 tháng 6 2024 (UTC)
Trần Đại Quang 13954206 17 04/04/2009

73.141 Không Vô hạn 06:43, 10 tháng 6 2024 (UTC)
Isaac Newton 2433 17 08/03/2005

139.651 Bán khoá Vô hạn 18:29, 9 tháng 7 2024 (UTC)
Sự kiện Tết Mậu Thân 14210 17 16/10/2005

175.519 Khoá 30/500 Vô hạn 04:37, 25 tháng 2 2024 (UTC)
Neymar 757050 17 25/03/2011

204.984 Bán khoá Vô hạn 01:27, 18 tháng 6 2024 (UTC)
Liên Xô 4353 17 13/04/2005

328.209 Không Vô hạn 20:10, 7 tháng 7 2024 (UTC)
YouTube 52758 17 20/08/2006

247.949 Không Vô hạn 17:03, 17 tháng 7 2024 (UTC)
Hồ Ngọc Hà 35257 17 03/04/2006

63.272 Không Vô hạn 17:50, 18 tháng 7 2024 (UTC)
Big Bang (nhóm nhạc) 3227346 17 04/06/2007

121.436 Không Vô hạn 22:07, 6 tháng 5 2024 (UTC)
Jack (ca sĩ Việt Nam) 19803383 17 07/06/2020

41 Khoá 30/500 Vô hạn 22:03, 31 tháng 5 2023 (UTC)
Đài Truyền hình Việt Nam 32948 16 24/03/2006

84.387 Bán khoá Vô hạn 23:13, 17 tháng 7 2024 (UTC)
Phích nước 828462 16 27/11/2011

4.773 Không Vô hạn 07:04, 20 tháng 3 2023 (UTC)
Diva Việt Nam 137267 16 09/11/2007

12.701 Không Vô hạn 13:59, 20 tháng 2 2024 (UTC)
Bangtan Boys (nhóm nhạc) 11815714 16 Xem BTS (nhóm nhạc)

Nguyễn Xuân Phúc 459014 16 05/02/2010

89.806 Bán khoá Vô hạn 02:50, 2 tháng 6 2024 (UTC)
Đại dịch COVID-19 16945751 16 19/01/2020

363.098 Bán khoá Vô hạn 03:52, 5 tháng 6 2024 (UTC)
Hoa Kỳ 57 16 16/11/2003

403.542 Không Vô hạn 17:09, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Nguyễn Cao Kỳ Duyên 19820900 16 28/10/2005

72 Không Vô hạn 15:02, 11 tháng 8 2023 (UTC)
Lạc Long Quân 55013 16 03/09/2006

33.046 Bán khoá Vô hạn 04:57, 10 tháng 6 2024 (UTC)
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 372816 15 02/05/2006

242.494 Bán khoá Vô hạn 02:06, 25 tháng 6 2024 (UTC)
Vladimir Ilyich Lenin 32583 15 21/03/2006

243.169 Bán khoá Vô hạn 12:32, 21 tháng 7 2024 (UTC)
Suga (ca sĩ) 19651246 15 06/09/2016

42 Không Vô hạn 07:46, 29 tháng 9 2021 (UTC)
Tư tưởng Hồ Chí Minh 183196 15 22/01/2008

147.152 Khoá 30/500 Vô hạn 10:12, 18 tháng 7 2024 (UTC)
Hari Won 3192533 15 04/02/2015

29.330 Không Vô hạn 05:40, 20 tháng 7 2024 (UTC)
IKON 3228257 15 17/06/2015

51.770 Không Vô hạn 04:42, 20 tháng 7 2024 (UTC)
Paul Pogba 750570 15 22/03/2021

39.258 Không Vô hạn 15:09, 21 tháng 5 2024 (UTC)
Quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa 774282 15 06/04/2011

15.535 Bán khoá Vô hạn 01:02, 25 tháng 6 2024 (UTC)
Ronaldo 19765099 15 23/03/2006

1.245 Bán khoá Vô hạn 15:35, 8 tháng 3 2023 (UTC)
FC Barcelona 362342 15 19/01/2006

253.900 Bán khoá Vô hạn 01:08, 29 tháng 6 2024 (UTC)
Jisoo 3491843 15 24/09/2016

164.843 Bán khoá Vô hạn 06:43, 27 tháng 5 2024 (UTC)
Harry Maguire 13632554 15 05/07/2018

56.379 Bán khoá Vô hạn 12:19, 3 tháng 7 2024 (UTC)
Girls' Generation 406704 14 25/08/2009

195.681 Không Vô hạn 09:41, 13 tháng 6 2024 (UTC)
Nguyễn Bá Thanh 146031 14 13/12/2007

58.685 Không Vô hạn 15:45, 19 tháng 7 2024 (UTC)
Lê Khả Phiêu 24330 14 21/12/2005

33.282 Không Vô hạn 20:54, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Liverpool F.C. 26714 14 20/01/2006

177.051 Bán khoá Vô hạn 08:25, 28 tháng 5 2024 (UTC)
Quang Trung 116 14 04/12/2003

206.602 Bán khoá Vô hạn 22:26, 15 tháng 6 2024 (UTC)
Mỹ Tâm 25118 14 30/15/2005

246.845 Bán khoá Vô hạn 05:10, 11 tháng 7 2024 (UTC)
Bảo Thy 420744 14 03/05/2007

48.980 Không Vô hạn 03:41, 2 tháng 7 2024 (UTC)
Phùng Xuân Nhạ 1735774 14 06/02/2013

48.713 Không Vô hạn 23:35, 11 tháng 10 2023 (UTC)
Momoland 3566767 14 04/12/2006

49.832 Không Vô hạn 15:22, 21 tháng 7 2024 (UTC)
Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018 3644659 14 06/02/2017

53.672 Không Vô hạn 14:02, 21 tháng 5 2024 (UTC)
Nguyễn Du 1008 14 25/04/2004

40.414 Khoá 30/500 Vô hạn 22:12, 29 tháng 11 2023 (UTC)
Lễ Giáng Sinh 19870193 14 08/02/2006

45 Không Vô hạn 06:57, 21 tháng 5 2024 (UTC)
Xung đột Việt–Trung 1979–1991 325283 14 17/02/2009

35.447 Không Vô hạn 06:17, 15 tháng 6 2024 (UTC)
Mark Zuckerberg 195944 14 07/03/2008

47.914 Không Vô hạn 07:04, 25 tháng 6 2024 (UTC)
Tokuda Shigeo 8259376 14 01/11/2017

7.883 Bán khoá Vô hạn 13:13, 17 tháng 7 2022 (UTC)
Lisa (rapper) 3491848 14 24/09/2016

137.151 Bán khoá Vô hạn 02:06, 1 tháng 7 2024 (UTC)
Việt vương Câu Tiễn 19779845 14 25/04/2007

40 Khoá 30/500 Vô hạn 00:09, 28 tháng 12 2023 (UTC)
Hoàng Cơ Minh 73478 14 18/01/2007

25.947 Không Vô hạn 13:05, 22 tháng 7 2024 (UTC)
G-Dragon 445555 14 23/12/2009

88.986 Bán khoá Vô hạn 06:46, 27 tháng 5 2024 (UTC)
Khá Bảnh 19436410 13 26/07/2020

28.512 Bán khoá Vô hạn 12:26, 4 tháng 6 2024 (UTC)
Chiến tranh Đông Dương 1287 13 07/09/2004

486.320 Khoá 30/500 Vô hạn 02:46, 21 tháng 7 2024 (UTC)
Quốc hiệu Việt Nam 19608701 13 29/07/2005

50 Không Vô hạn 16:37, 17 tháng 6 2021 (UTC)
Coronavirus 13829143 13 31/08/2018

40.781 Khoá 30/500 Vô hạn 01:50, 31 tháng 8 2023 (UTC)
Kylian Mbappé 3677663 13 15/04/2017

187.859 Bán khoá Vô hạn 15:54, 20 tháng 7 2024 (UTC)
Mẹ Nấm 3509471 13 10/10/2016

46.497 Không Vô hạn 16:54, 25 tháng 12 2023 (UTC)
Quân lực Việt Nam Cộng hòa 8542 13 15/07/2005

47.520 Khoá 30/500 Vô hạn 18:01, 17 tháng 6 2024 (UTC)
Việt Nam Cộng hòa 98 13 30/11/2003

170.062 Khoá 30/500 Vô hạn 09:34, 17 tháng 1 2024 (UTC)
Câu Tiễn 90267 13 Xem Việt vương Câu Tiễn

Sự kiện Thiên An Môn 34097 13 02/04/2006

175.427 Bán khoá Vô hạn 13:43, 11 tháng 3 2024 (UTC)
Gương mặt thương hiệu 19364267 13 07/07/2016

45 Không Vô hạn 06:51, 18 tháng 6 2020 (UTC)
Kính mắt 308395 13 01/12/2008

47.727 Không Vô hạn 06:36, 26 tháng 12 2023 (UTC)
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời 17534680 13 13/02/2020

22.117 Bán khoá Vô hạn 08:59, 7 tháng 5 2024 (UTC)
Phạm Hương 3264299 13 04/10/2015

48.887 Không Vô hạn 07:37, 18 tháng 7 2024 (UTC)
GFriend 3190802 12 27/01/2015

86.932 Không Vô hạn 02:47, 5 tháng 2 2024 (UTC)
K-ICM 19814260 12 23/08/2020

71 Bán khoá Vô hạn 05:05, 20 tháng 3 2024 (UTC)
Đài Tiếng nói Việt Nam 39746 12 03/05/2006

47.474 Bán khoá Vô hạn 02:57, 12 tháng 3 2024 (UTC)
Phân 32131 12 16/03/2006

3.358 Không Vô hạn 12:25, 17 tháng 10 2023 (UTC)
Nicklas Bendtner 143307 12 02/12/2007

82.104 Bán khoá Vô hạn 11:24, 23 tháng 3 2024 (UTC)
Seungri 509178 12 26/06/2010

52.790 Không Vô hạn 11:46, 6 tháng 7 2024 (UTC)
Binh chủng Nhảy dù Việt Nam Cộng hòa 128785 12 12/10/2007

54.370 Bán khoá Vô hạn 07:26, 14 tháng 4 2024 (UTC)
Áo dài 9499 12 05/08/2005

30.346 Không Vô hạn 04:30, 22 tháng 7 2024 (UTC)
Cộng hòa Miền Nam Việt Nam 44074 12 03/06/2006

9.356 Không Vô hạn 15:53, 11 tháng 6 2024 (UTC)
Red Velvet (nhóm nhạc) 3124912 12 28/07/2014

103.973 Không Vô hạn 16:42, 2 tháng 7 2024 (UTC)
Chi Pu 3281124 12 04/12/2015

91.106 Bán khoá Vô hạn 03:48, 10 tháng 7 2024 (UTC)
Google 4089 12 08/04/2005

162.404 Bán khoá Vô hạn 05:01, 29 tháng 5 2024 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc 104456 12 18/07/2007

57.241 Không Vô hạn 09:12, 17 tháng 7 2024 (UTC)
Adolf Hitler 32049 12 16/03/2006

244.534 Bán khoá Vô hạn 07:23, 18 tháng 7 2024 (UTC)
Võ Thị Sáu 51858 12 12/08/2006

14.652 Không Vô hạn 07:18, 27 tháng 6 2024 (UTC)
Taylor Swift 302258 12 13/11/2008

624.911 Bán khoá Vô hạn 12:32, 15 tháng 7 2024 (UTC)
Romelu Lukaku 800402 12 30/06/2011

142.126 Bán khoá Vô hạn 17:57, 23 tháng 6 2024 (UTC)
Nguyễn Huệ 13337196 12 Xem Quang Trung

Faker 3218411 12 02/05/2015

26.836 Không Vô hạn 03:08, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Thanh Hóa 3203766 11 22/03/2005

74.651 Không Vô hạn 02:08, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Ryu Hwa-young 2263495 11 07/08/2013

31.375 Bán khoá Vô hạn 08:29, 5 tháng 4 2024 (UTC)
Kế toán 1675 11 15/12/2004

44.493 Bán khoá Vô hạn 04:27, 27 tháng 10 2023 (UTC)
Cha già dân tộc 3280688 11 02/12/2005

7.269 Khoá 30/500 Vô hạn 16:02, 26 tháng 7 2023 (UTC)
Mật ong 143611 11 03/12/2007

17.996 Bán khoá Vô hạn 04:34, 22 tháng 1 2023 (UTC)
Hoa hậu Việt Nam 53761 11 27/08/2006

79.761 Khoá 30/500 Vô hạn 00:06, 1 tháng 6 2024 (UTC)
Bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA 416756 11 02/10/2009

46.396 Không Vô hạn 09:05, 14 tháng 7 2024 (UTC)
Tết Trung thu 9803 11 11/08/2005

68.811 Không Vô hạn 10:02, 25 tháng 5 2024 (UTC)
Phan Anh (người dẫn chương trình) 3515648 11 27/10/2016

22.349 Không Vô hạn 08:02, 29 tháng 4 2024 (UTC)
Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016) 193010 11 26/02/2008

109.477 Bán khoá Vô hạn 14:15, 7 tháng 7 2024 (UTC)
Hà Đức Chinh 3510715 11 14/10/2016

18.137 Không Vô hạn 11:54, 13 tháng 1 2024 (UTC)
Đặng Văn Lâm 2261061 11 28/07/2013

29.955 Không Vô hạn 09:47, 19 tháng 7 2024 (UTC)
Joe Biden 267529 11 27/08/2008

232.123 Không Vô hạn 01:38, 21 tháng 7 2024 (UTC)
Real Madrid C.F. 19765427 11 12/07/2005

43 Bán khoá Vô hạn 23:20, 12 tháng 11 2022 (UTC)
Phương Mỹ Chi 2359554 11 03/09/2013

52.682 Không Vô hạn 04:51, 7 tháng 7 2024 (UTC)
Irene (ca sĩ) 3127276 11 02/08/2014

21.610 Khoá 30/500 Vô hạn 04:47, 30 tháng 6 2024 (UTC)
Bruno Fernandes 15158560 11 26/07/2019

79.506 Không Vô hạn 04:09, 8 tháng 7 2024 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan 21794 11 25/11/2005

57.769 Bán khoá 10:19, 14 tháng 4 2033 (UTC) 17:46, 14 tháng 6 2024 (UTC)
Nancy (ca sĩ) [1] 11 26/05/2018

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công [2] 11 20/12/2013

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Jadon Sancho [3] 11 23/04/2018

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Anonymous (nhóm) [4] 11 12/01/2015

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Karl Marx [5] 11 14/02/2006

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Hương Giang (nghệ sĩ) [6] 11 13/03/2018

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Tiêu Chiến [7] 11 03/07/2019

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Cuba [8] 11 17/02/2006

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh [9] 11 10/03/2006

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Black Pink [10] 11 Xem Blackpink

Đài Á Châu Tự Do [11] 11 30/05/2007

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa [12] 11 10/02/2008

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Mao Trạch Đông [13] 11 20/12/2005

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Nguyễn Ngọc Ký [14] 11 26/05/2013

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Nha Trang [15] 11 22/11/2004

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Lê Công Vinh [16] 11 01/03/2007

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Hải Dương [17] 11 18/02/2005

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Liên Quân [18] 11 08/06/2017

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Rosé (ca sĩ) [19] 10 24/09/2016

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Ariana Grande [20] 10 12/09/2013

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Lê Công Định [21] 10 13/06/2009

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Alexandre de Rhodes [22] 10 12/11/2003

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Timo Werner [23] 10 21/03/2017

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Biển Đông [24] 10 09/11/2005

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Little Saigon [25] 10 14/12/2005

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Nguyễn Xí [26] 10 08/11/2006

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Dương Tử (diễn viên) [27] 10 14/08/2016

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Jimin (ca sĩ, sinh 1995) [28] 10 24/10/2018

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Mỹ Linh [29] 10 11/08/2016

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Nam Cao [30] 10 19/03/2006

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Ngọc Trinh (người mẫu) [31] 10 24/01/2018

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Nguyễn Cao Kỳ Duyên (hoa hậu) [32] 10 06/12/2014

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari [33] 10 23/01/2018

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Đoàn Nguyên Đức [34] 10 10/11/2008

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Noo Phước Thịnh [35] 10 03/12/2010

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Hải chiến Hoàng Sa 1974 [36] 10 03/12/2005

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
BTS [37] 10 Xem BTS (nhóm nhạc)

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh [38] 10 24/02/2006

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam [39] 10 01/01/2009

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Trần Thị Thùy Dung [40] 10 01/09/2008

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Minh Béo [41] 10 26/03/2013

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Quần đảo Trường Sa [42] 10 02/11/2004

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Minatozaki Sana [43] 10 03/02/2016

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Nông Thị Xuân [44] 10 17/03/2017

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Gia đình Hồ Chí Minh [45] 10 31/05/2008

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Lịch sử Việt Nam [46] 10 10/02/2005

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Tam Sa [47] 10 06/12/2007

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)
Trần Quý Kiên [48] 10 27/11/2004

0 Không 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC) 21:03, 23 tháng 7 2024 (UTC)

Xem thêm