Wikipedia:Quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại

Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt đã thông qua quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại ở biểu quyết bán khóa vô hạn bài bị phá hoại dai dẳng vào tháng 8/2021. Quy định này có mục đích giúp các quản trị viên Wikipedia đối phó với việc tuần tra các bài viết bị phá hoại dai dẳng. Các bài viết nếu có một trong các dấu hiệu: bị phá hoại bởi các con rối, bị tranh chấp giữa các bên dẫn tới việc sử dụng rối, hoặc là đối tượng liên tục bị spam, quảng cáo, và chèn liên kết ngoài đều có thể được các quản trị viên cân nhắc bán khóa vô hạn.

Hình thức bán khóa bài viết vô hạn

Một quản trị viên (bảo quản viên/điều phối viên) có thể bán khóa bài viết vô hạn do bị phá hoại dai dẳng bằng 2 hình thức:

  • Dựa vào các tiêu chí bán khóa của quy định này
  • Tự quyết định và phải tự chịu trách nhiệm

Các tiêu chí bán khóa vô hạn bài viết

Một bài viết được bán khóa vô hạn vì phá hoại dai dẳng nếu đáp ứng tất cả tiêu chí sau:

  • Tiêu chí 1. Bài viết không phải là bài dạng sơ khai.
  • Tiêu chí 2. Bài viết có dung lượng ít nhất 20.000 byte.
  • Tiêu chí 3. Bài viết đã được viết ít nhất 1,5 năm.
  • Tiêu chí 4. Bài viết bị khóa ít nhất 10 lần. Số lần khóa bài được tính chung cho số lần của tất cả các hình thức khóa bài.
  • Tiêu chí 5. Bài viết có các con rối bị cấm (đặc biệt là con rối bị cấm chỉ) phá hoại ít nhất 5 lần. Tiêu chí 5 có thể được thay thế bằng tiêu chí 6 khi xem xét các bài viết bị spam quảng cáo.
  • Tiêu chí 6. Tiêu chí số lần bài bị spam, chèn nội dung và liên kết quảng cáo/khuyến mãi ít nhất 10 lần. Tiêu chí 6 có thể được thay thế bằng tiêu chí 5 khi xem xét các bài viết bị rối phá hoại.

Quản trị viên tự quyết định và tự chịu trách nhiệm

Trong trường hợp bài viết chưa thỏa hết các tiêu chí bán khóa nhưng nếu thấy cần thiết, một quản trị viên cũng có thể dùng kinh nghiệm và khả năng phán đoán của mình để tự quyết định xem có cần bán khóa bài vô hạn hay không. Khi đó, quản trị viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm với quyết định của mình. Đây là quy định độc lập với các tiêu chí để bán khóa vô hạn bài viết ở trên.

Quy trình thực hiện bán khóa/mở khóa bài bị bán khóa vô hạn

Một quản trị viên có quyền độc lập khóa bài/mở khóa bài bị bán khóa vô hạn dựa theo các tiêu chí của quy định này. Nếu quản trị viên tự quyết định mà không thông qua cộng đồng và không dựa theo các tiêu chí bán khóa vô hạn thì phải tự chịu trách nhiệm.

Bài bị bán khóa vô hạn vì lý do phá hoại dai dẳng có thể được mở khóa nếu đạt được đồng thuận ở không gian thảo luận của bài hoặc bất kỳ đâu. Tuy nhiên, nếu bài có các dấu hiệu bị phá hoại thì quản trị viên có thể căn cứ vào quy định này hoặc tự chịu trách nhiệm để bán khóa vô hạn trở lại.

Các quy định liên quan

Các quản trị viên cần cân nhắc xem xét Wikipedia:Quy định khóa trangWikipedia:Quy định chống rối để đưa ra quyết định. Nếu chưa rõ cách giải quyết thì nên tham vấn ý kiến của các quản trị viên khác ở Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên hoặc từ cộng đồng ở Wikipedia:Thảo luận để có cách giải quyết phù hợp nhất.

Danh sách bài bị khoá từ 10 lần trở lên

Tự động cập nhật: tình trạng, thời hạn, sửa đổi cuối. Cập nhật tay: số lần khoá. Truy vấn SQL: quarry:query/57690.
Lưu ý: Trang này đã đạt đến giới hạn gọi hàm cú pháp. Xem từng đoạn danh sách đơn lẻ ở 1, 23.
Trang ID Số lần khoá Ngày tạo Dung lượng Tình trạng Thời hạn Sửa đổi cuối
Sơn Tùng M-TP 2496206 86 31/05/2014

176.917 Bán khoá Vô hạn 14:26, 23 Tháng 1 2023 (UTC)
Đinh Tiên Hoàng 42184 54 22/05/2006

77.733 Khoá 30/500 Vô hạn 23:08, 4 Tháng 8 2022 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam 21785 50 25/11/2005

191.026 Bán khoá Vô hạn 05:35, 29 Tháng 1 2023 (UTC)
Việt Nam 151863 45 12/11/2003

138.015 Khoá 30/500 Vô hạn 15:15, 18 Tháng 1 2023 (UTC)
Ngô Đình Diệm 990 45 16/04/2004

251.482 Khoá 30/500 Vô hạn 08:15, 29 Tháng 1 2023 (UTC)
Người Việt 2129 45 11/02/2005

55.311 Khoá 30/500 Vô hạn 00:48, 24 Tháng 1 2023 (UTC)
Trung Quốc 1529 45 22/11/2004

353.650 Bán khoá Vô hạn 06:56, 15 Tháng 1 2023 (UTC)
Lionel Messi 42332 43 22/05/2006

413.757 Khoá 30/500 00:51, 12 Tháng 7 2023 (UTC) 16:04, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Nguyễn Phú Trọng 46636 41 26/06/2006

67.431 Khoá 30/500 Vô hạn 07:24, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Twice 3237793 38 08/07/2015

178.879 Bán khoá Vô hạn 22:28, 20 Tháng 12 2022 (UTC)
Thành phố Hồ Chí Minh 39 37 14/11/2003

215.186 Bán khoá Vô hạn 03:37, 27 Tháng 1 2023 (UTC)
Nguyễn Quang Hải (sinh 1997) 3521074 36 06/11/2006

66.303 Bán khoá Vô hạn 15:11, 26 Tháng 1 2023 (UTC)
Hồ Chí Minh 375318 34 27/04/2004

283.857 Khoá 30/500 Vô hạn 11:59, 20 Tháng 1 2023 (UTC)
Nguyễn Văn Thiệu 1387 34 07/10/2004

203.889 Khoá 30/500 Vô hạn 13:42, 10 Tháng 1 2023 (UTC)
Pháp Luân Công 113247 32 28/08/2007

232.888 Khoá 30/500 Vô hạn 06:26, 1 Tháng 1 2023 (UTC)
Phêrô Nguyễn Văn Hùng 262286 32 20/08/2008

10.303 Khoá 30/500 Vô hạn 16:00, 25 Tháng 12 2022 (UTC)
V (ca sĩ) 12311758 30 28/03/2016

84.695 Bán khoá Vô hạn 17:04, 6 Tháng 1 2023 (UTC)
Phạm Nhật Vượng 319060 30 16/01/2009

22.809 Không Vô hạn 04:03, 11 Tháng 1 2023 (UTC)
Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng 19660125 29 20/04/2006

48 Bán khoá Vô hạn 20:32, 2 Tháng 11 2021 (UTC)
Chiến tranh Việt Nam 779 29 05/02/2004

563.149 Khoá 30/500 Vô hạn 14:13, 1 Tháng 1 2023 (UTC)
Nguyễn Công Phượng 3140580 29 30/08/2014

58.263 Không Vô hạn 15:00, 26 Tháng 1 2023 (UTC)
Tập Cận Bình 194941 28 06/03/2008

106.765 Bán khoá Vô hạn 00:33, 31 Tháng 1 2023 (UTC)
Blackpink 3413510 28 14/07/2016

258.176 Bán khoá Vô hạn 05:15, 23 Tháng 1 2023 (UTC)
Trấn Thành 1398882 27 17/07/2012

22.003 Bán khoá Vô hạn 16:02, 19 Tháng 12 2022 (UTC)
Nguyễn Văn Hùng (linh mục) 2234910 26 Xem Phêrô Nguyễn Văn Hùng

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 4638 26 15/04/2005

130.237 Khoá 30/500 Vô hạn 05:36, 1 Tháng 1 2023 (UTC)
Đảng Cộng sản Việt Nam 3849 25 04/04/2005

78.855 Khoá 30/500 Vô hạn 01:12, 7 Tháng 1 2023 (UTC)
Nón lá 83064 25 17/03/2007

8.049 Không Vô hạn 10:03, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
Nguyễn Trãi 1555 25 26/11/2004

94.303 Không Vô hạn 06:32, 31 Tháng 1 2023 (UTC)
Byun Baek-hyun 1439109 25 17/08/2012

26.806 Không Vô hạn 05:45, 14 Tháng 9 2022 (UTC)
Liên Minh Huyền Thoại 2417442 25 27/10/2013

157.895 Không Vô hạn 03:48, 20 Tháng 1 2023 (UTC)
Thu Phương 1109365 25 08/03/2012

131.216 Khoá 30/500 Vô hạn 10:22, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Hôn nhân đồng giới 214630 25 23/04/2008

308.117 Không Vô hạn 13:14, 26 Tháng 1 2023 (UTC)
Gia Long 11680 24 16/09/2005

331.802 Khoá 30/500 Vô hạn 01:54, 9 Tháng 1 2023 (UTC)
Garena Free Fire 18298920 23 16/03/2020

15.825 Khoá 30/500 Vô hạn 06:57, 6 Tháng 11 2022 (UTC)
EXO (nhóm nhạc) 1122117 23 09/03/2012

234.558 Không Vô hạn 06:37, 19 Tháng 1 2023 (UTC)
Tập đoàn Vingroup 829358 23 02/12/2011

72.643 Bán khoá Vô hạn 00:29, 20 Tháng 1 2023 (UTC)
Quần đảo Hoàng Sa 1424 22 02/11/2004

156.197 Khoá 30/500 Vô hạn 14:00, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
Nho giáo 7031 22 18/06/2005

236.829 Khoá 30/500 Vô hạn 05:09, 24 Tháng 1 2023 (UTC)
Minecraft 2360946 22 06/09/2013

69.905 Không Vô hạn 15:14, 15 Tháng 1 2023 (UTC)
Đồng tính luyến ái 5092 22 23/04/2005

270.936 Không Vô hạn 01:59, 9 Tháng 1 2023 (UTC)
Bút bi 59219 21 10/10/2006

40.553 Không Vô hạn 08:44, 1 Tháng 1 2023 (UTC)
Park Hang-seo 7569451 21 29/09/2017

46.005 Bán khoá Vô hạn 16:51, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Ngữ pháp tiếng Việt 521286 21 13/08/2010

26.745 Bán khoá Vô hạn 02:00, 8 Tháng 6 2022 (UTC)
BTS (nhóm nhạc) 19022984 21 03/10/2013

32 Không Vô hạn 09:53, 14 Tháng 4 2020 (UTC)
Tết Nguyên Đán 2125 21 09/02/2005

130.181 Không Vô hạn 08:55, 31 Tháng 1 2023 (UTC)
Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979 15373 21 19/10/2005

218.243 Khoá 30/500 Vô hạn 19:03, 6 Tháng 1 2023 (UTC)
Hoài Linh 300188 20 07/11/2008

53.623 Khoá 30/500 Vô hạn 07:31, 16 Tháng 1 2023 (UTC)
Lê Đình Kình 16775591 20 11/01/2020

46.141 Bán khoá Vô hạn 13:33, 1 Tháng 6 2022 (UTC)
Hà Nội 80 20 28/11/2003

273.562 Bán khoá Vô hạn 08:15, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 3366 20 27/03/2005

181.892 Khoá 30/500 Vô hạn 04:02, 22 Tháng 12 2022 (UTC)
Đài Loan 49103 19 15/07/2006

271.562 Bán khoá Vô hạn 05:34, 10 Tháng 1 2023 (UTC)
Thảm sát Huế Tết Mậu Thân 47291 19 24/03/2006

77.331 Khoá 30/500 Vô hạn 12:45, 25 Tháng 11 2022 (UTC)
Nguyễn Tử Quảng 136999 19 08/11/2007

12.226 Bán khoá Vô hạn 14:22, 30 Tháng 10 2022 (UTC)
Jeon Jung-kook 19650720 19 03/03/2018

37 Không Vô hạn 07:45, 27 Tháng 9 2021 (UTC)
VTV3 42281 19 22/05/2006

24.739 Không Vô hạn 13:12, 29 Tháng 1 2023 (UTC)
Đảo Hoàng Sa 136128 19 04/11/2007

11.167 Khoá 30/500 Vô hạn 14:58, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
Google Dịch 275327 19 09/09/2008

20.910 Bán khoá Vô hạn 08:54, 1 Tháng 1 2023 (UTC)
Vương Nhất Bác 15010105 19 11/06/2019

29.897 Bán khoá Vô hạn 07:57, 18 Tháng 11 2022 (UTC)
Chó 30817 18 28/02/2006

35.311 Bán khoá Vô hạn 06:16, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
Người Việt tại Đài Loan 196618 18 09/03/2008

10.443 Khoá 30/500 Vô hạn 01:06, 24 Tháng 1 2023 (UTC)
Facebook 137841 18 11/11/2007

85.239 Bán khoá Vô hạn 23:30, 27 Tháng 1 2023 (UTC)
Kim Tae-yeon 417978 18 08/10/2009

74.214 Không Vô hạn 17:01, 6 Tháng 1 2023 (UTC)
Lê Hoàng Diệp Thảo 13260550 18 29/03/2018

22.307 Bán khoá Vô hạn 07:46, 19 Tháng 12 2022 (UTC)
Nguyễn 3049 17 22/03/2005

11.745 Bán khoá 08:24, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 00:23, 23 Tháng 1 2023 (UTC)
Dương Mịch 400361 17 06/08/2009

93.641 Không Vô hạn 21:00, 6 Tháng 1 2023 (UTC)
Hàn Quốc 15383 17 19/10/2005

330.213 Bán khoá Vô hạn 17:03, 31 Tháng 1 2023 (UTC)
Kepa Arrizabalaga 13748666 17 10/08/2018

28.626 Không Vô hạn 16:35, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
Trần Đại Quang 13954206 17 04/04/2009

87.965 Không Vô hạn 15:18, 18 Tháng 1 2023 (UTC)
Isaac Newton 2433 17 08/03/2005

138.113 Bán khoá Vô hạn 06:56, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
Sự kiện Tết Mậu Thân 14210 17 16/10/2005

171.662 Khoá 30/500 Vô hạn 07:01, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Neymar 757050 17 25/03/2011

159.007 Bán khoá Vô hạn 21:36, 22 Tháng 1 2023 (UTC)
Liên Xô 4353 17 13/04/2005

346.367 Không Vô hạn 21:35, 17 Tháng 1 2023 (UTC)
YouTube 52758 17 20/08/2006

248.401 Không Vô hạn 10:07, 29 Tháng 1 2023 (UTC)
Hồ Ngọc Hà 35257 17 03/04/2006

63.757 Không Vô hạn 15:15, 24 Tháng 1 2023 (UTC)
Big Bang (nhóm nhạc) 3227346 17 04/06/2007

121.218 Không Vô hạn 15:37, 13 Tháng 1 2023 (UTC)
Jack (ca sĩ Việt Nam) 19355781 17 07/06/2020

78.158 Khoá 30/500 Vô hạn 05:16, 13 Tháng 1 2023 (UTC)
Đài Truyền hình Việt Nam 32948 16 24/03/2006

76.853 Bán khoá Vô hạn 08:41, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Phích nước 828462 16 27/11/2011

4.767 Không Vô hạn 13:48, 20 Tháng 12 2022 (UTC)
Diva Việt Nam 137267 16 09/11/2007

9.936 Không Vô hạn 18:55, 18 Tháng 12 2022 (UTC)
Bangtan Boys (nhóm nhạc) 11815714 16 Xem BTS (nhóm nhạc)

Nguyễn Xuân Phúc 459014 16 05/02/2010

83.617 Bán khoá Vô hạn 14:10, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Đại dịch COVID-19 16945751 16 19/01/2020

362.069 Bán khoá Vô hạn 10:11, 18 Tháng 1 2023 (UTC)
Hoa Kỳ 57 16 16/11/2003

403.473 Không Vô hạn 18:18, 29 Tháng 1 2023 (UTC)
Nguyễn Cao Kỳ Duyên 16511 16 28/10/2005

10.777 Không Vô hạn 11:20, 29 Tháng 1 2023 (UTC)
Lạc Long Quân 55013 16 03/09/2006

32.738 Bán khoá Vô hạn 10:12, 25 Tháng 12 2022 (UTC)
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 372816 15 02/05/2006

259.594 Không Vô hạn 01:02, 14 Tháng 1 2023 (UTC)
Vladimir Ilyich Lenin 32583 15 21/03/2006

125.705 Bán khoá Vô hạn 19:25, 31 Tháng 12 2022 (UTC)
Suga (ca sĩ) 19651246 15 06/09/2016

42 Không Vô hạn 07:46, 29 Tháng 9 2021 (UTC)
Tư tưởng Hồ Chí Minh 183196 15 22/01/2008

144.587 Khoá 30/500 Vô hạn 14:27, 20 Tháng 12 2022 (UTC)
Hari Won 3192533 15 04/02/2015

25.972 Không Vô hạn 12:21, 13 Tháng 1 2023 (UTC)
IKON 3228257 15 17/06/2015

50.149 Không Vô hạn 17:00, 27 Tháng 1 2023 (UTC)
Paul Pogba 750570 15 22/03/2021

34.440 Không Vô hạn 08:44, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa 774282 15 06/04/2011

10.198 Bán khoá Vô hạn 13:36, 8 Tháng 1 2022 (UTC)
Ronaldo 19765099 15 23/03/2006

1.268 Bán khoá Vô hạn 03:30, 12 Tháng 11 2022 (UTC)
FC Barcelona 362342 15 19/01/2006

227.188 Bán khoá Vô hạn 03:25, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Jisoo 3491843 15 24/09/2016

118.238 Không Vô hạn 00:01, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Harry Maguire 13632554 15 05/07/2018

55.622 Bán khoá Vô hạn 06:26, 1 Tháng 1 2023 (UTC)
Girls' Generation 406704 14 25/08/2009

197.380 Không Vô hạn 04:48, 9 Tháng 1 2023 (UTC)
Nguyễn Bá Thanh 146031 14 13/12/2007

57.250 Không Vô hạn 01:02, 23 Tháng 1 2023 (UTC)
Lê Khả Phiêu 24330 14 21/12/2005

25.952 Không Vô hạn 05:06, 6 Tháng 1 2023 (UTC)
Liverpool F.C. 26714 14 20/01/2006

177.057 Bán khoá Vô hạn 16:00, 13 Tháng 1 2023 (UTC)
Quang Trung 116 14 04/12/2003

207.856 Bán khoá Vô hạn 18:04, 21 Tháng 1 2023 (UTC)
Mỹ Tâm 25118 14 30/15/2005

240.861 Bán khoá Vô hạn 07:56, 22 Tháng 1 2023 (UTC)
Bảo Thy 420744 14 03/05/2007

35.929 Không Vô hạn 14:47, 25 Tháng 8 2022 (UTC)
Phùng Xuân Nhạ 1735774 14 06/02/2013

46.609 Không Vô hạn 13:29, 10 Tháng 12 2022 (UTC)
Momoland 3566767 14 04/12/2006

44.024 Không Vô hạn 14:05, 29 Tháng 1 2023 (UTC)
Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018 3644659 14 06/02/2017

52.728 Không Vô hạn 15:22, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Nguyễn Du 1008 14 25/04/2004

39.909 Khoá 30/500 Vô hạn 18:19, 23 Tháng 4 2022 (UTC)
Lễ Giáng Sinh 28463 14 08/02/2006

42.817 Không Vô hạn 13:55, 24 Tháng 12 2022 (UTC)
Xung đột Việt–Trung 1979–1991 325283 14 17/02/2009

35.544 Không Vô hạn 03:59, 9 Tháng 1 2023 (UTC)
Mark Zuckerberg 195944 14 07/03/2008

47.606 Bán khoá 16:00, 28 Tháng 2 2023 (UTC) 04:38, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
Tokuda Shigeo 8259376 14 01/11/2017

7.883 Bán khoá Vô hạn 13:13, 17 Tháng 7 2022 (UTC)
Lisa (rapper) 3491848 14 24/09/2016

112.915 Không Vô hạn 08:17, 27 Tháng 1 2023 (UTC)
Việt vương Câu Tiễn 19779845 14 25/04/2007

55 Khoá 30/500 Vô hạn 16:13, 19 Tháng 1 2023 (UTC)
Hoàng Cơ Minh 73478 14 18/01/2007

25.736 Không Vô hạn 07:08, 22 Tháng 1 2023 (UTC)
G-Dragon 445555 14 23/12/2009

83.891 Bán khoá Vô hạn 14:52, 23 Tháng 11 2022 (UTC)
Khá Bảnh 19436410 13 26/07/2020

28.557 Bán khoá Vô hạn 01:03, 14 Tháng 1 2023 (UTC)
Chiến tranh Đông Dương 1287 13 07/09/2004

484.972 Khoá 30/500 Vô hạn 14:53, 1 Tháng 1 2023 (UTC)
Quốc hiệu Việt Nam 19608701 13 29/07/2005

50 Không Vô hạn 16:37, 17 Tháng 6 2021 (UTC)
Coronavirus 13829143 13 31/08/2018

40.371 Khoá 30/500 Vô hạn 18:18, 24 Tháng 5 2022 (UTC)
Kylian Mbappé 3677663 13 15/04/2017

97.098 Bán khoá Vô hạn 14:55, 31 Tháng 1 2023 (UTC)
Mẹ Nấm 3509471 13 10/10/2016

46.264 Không Vô hạn 18:58, 23 Tháng 1 2023 (UTC)
Quân lực Việt Nam Cộng hòa 8542 13 15/07/2005

39.877 Khoá 30/500 Vô hạn 09:44, 11 Tháng 12 2022 (UTC)
Việt Nam Cộng hòa 98 13 30/11/2003

182.125 Khoá 30/500 Vô hạn 03:53, 22 Tháng 12 2022 (UTC)
Câu Tiễn 1736903 13 Xem Việt vương Câu Tiễn

Sự kiện Thiên An Môn 34097 13 02/04/2006

173.598 Bán khoá Vô hạn 12:25, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
Gương mặt thương hiệu 19364267 13 07/07/2016

45 Không Vô hạn 06:51, 18 Tháng 6 2020 (UTC)
Kính mắt 308395 13 01/12/2008

47.563 Không Vô hạn 15:54, 21 Tháng 12 2022 (UTC)
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời 17534680 13 13/02/2020

21.410 Bán khoá Vô hạn 13:37, 23 Tháng 1 2023 (UTC)
Phạm Hương 3264299 13 04/10/2015

45.274 Không Vô hạn 08:58, 26 Tháng 1 2023 (UTC)
GFriend 3190802 12 27/01/2015

86.550 Không Vô hạn 17:14, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
K-ICM 19482761 12 23/08/2020

21.371 Bán khoá Vô hạn 06:41, 11 Tháng 12 2022 (UTC)
Đài Tiếng nói Việt Nam 39746 12 03/05/2006

45.512 Bán khoá Vô hạn 13:36, 12 Tháng 1 2023 (UTC)
Phân 32131 12 16/03/2006

3.342 Không Vô hạn 16:38, 17 Tháng 11 2022 (UTC)
Nicklas Bendtner 143307 12 02/12/2007

80.164 Bán khoá Vô hạn 01:56, 27 Tháng 1 2023 (UTC)
Seungri 509178 12 26/06/2010

53.154 Không Vô hạn 20:16, 10 Tháng 1 2023 (UTC)
Binh chủng Nhảy dù Việt Nam Cộng hòa 128785 12 12/10/2007

54.220 Bán khoá Vô hạn 16:31, 14 Tháng 9 2022 (UTC)
Áo dài 9499 12 05/08/2005

29.106 Không Vô hạn 15:42, 31 Tháng 1 2023 (UTC)
Cộng hòa Miền Nam Việt Nam 44074 12 03/06/2006

57.746 Khoá 30/500 16:07, 22 Tháng 12 2023 (UTC) 17:06, 19 Tháng 1 2023 (UTC)
Red Velvet (nhóm nhạc) 3124912 12 28/07/2014

94.197 Không Vô hạn 14:42, 31 Tháng 1 2023 (UTC)
Chi Pu 3281124 12 04/12/2015

63.591 Bán khoá Vô hạn 14:01, 22 Tháng 1 2023 (UTC)
Google 4089 12 08/04/2005

83.389 Bán khoá Vô hạn 10:04, 29 Tháng 1 2023 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc 104456 12 18/07/2007

57.706 Không Vô hạn 19:58, 22 Tháng 1 2023 (UTC)
Adolf Hitler 32049 12 16/03/2006

242.083 Bán khoá Vô hạn 18:26, 15 Tháng 1 2023 (UTC)
Võ Thị Sáu 51858 12 12/08/2006

12.299 Không Vô hạn 13:28, 19 Tháng 12 2022 (UTC)
Taylor Swift 302258 12 13/11/2008

298.843 Bán khoá Vô hạn 02:11, 12 Tháng 1 2023 (UTC)
Romelu Lukaku 800402 12 30/06/2011

57.403 Bán khoá Vô hạn 14:15, 24 Tháng 12 2022 (UTC)
Nguyễn Huệ 13337196 12 Xem Quang Trung

Faker 3218411 12 02/05/2015

25.787 Không Vô hạn 14:53, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Thanh Hóa 3203766 11 22/03/2005

89.995 Không Vô hạn 03:55, 27 Tháng 1 2023 (UTC)
Ryu Hwa-young 2263495 11 07/08/2013

31.101 Không Vô hạn 21:38, 19 Tháng 10 2022 (UTC)
Kế toán 1675 11 15/12/2004

43.658 Bán khoá Vô hạn 01:51, 7 Tháng 1 2023 (UTC)
Cha già dân tộc 3280688 11 02/12/2005

7.267 Khoá 30/500 Vô hạn 12:30, 18 Tháng 11 2020 (UTC)
Mật ong 143611 11 03/12/2007

17.996 Bán khoá Vô hạn 04:34, 22 Tháng 1 2023 (UTC)
Hoa hậu Việt Nam 53761 11 27/08/2006

64.545 Khoá 30/500 Vô hạn 10:31, 25 Tháng 1 2023 (UTC)
Bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA 416756 11 02/10/2009

32.507 Không Vô hạn 06:59, 29 Tháng 1 2023 (UTC)
Tết Trung thu 9803 11 11/08/2005

35.656 Không Vô hạn 19:08, 6 Tháng 1 2023 (UTC)
Phan Anh (người dẫn chương trình) 3515648 11 27/10/2016

19.877 Không Vô hạn 01:41, 8 Tháng 1 2023 (UTC)
Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016) 193010 11 26/02/2008

132.166 Bán khoá Vô hạn 08:02, 31 Tháng 1 2023 (UTC)
Hà Đức Chinh 3510715 11 14/10/2016

17.448 Không Vô hạn 05:49, 26 Tháng 12 2022 (UTC)
Đặng Văn Lâm 2261061 11 28/07/2013

26.958 Không Vô hạn 17:38, 16 Tháng 1 2023 (UTC)
Joe Biden 267529 11 27/08/2008

229.833 Không Vô hạn 22:41, 20 Tháng 1 2023 (UTC)
Real Madrid C.F. 19765427 11 12/07/2005

43 Bán khoá Vô hạn 23:20, 12 Tháng 11 2022 (UTC)
Phương Mỹ Chi 2359554 11 03/09/2013

50.026 Không Vô hạn 03:01, 5 Tháng 1 2023 (UTC)
Irene (ca sĩ) 3127276 11 02/08/2014

21.748 Khoá 30/500 Vô hạn 18:39, 25 Tháng 12 2022 (UTC)
Bruno Fernandes 15158560 11 26/07/2019

67.643 Không Vô hạn 07:25, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan 21794 11 25/11/2005

57.310 Không Vô hạn 15:44, 30 Tháng 1 2023 (UTC)
Nancy (ca sĩ) 13492274 11 26/05/2018

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công [1] 11 20/12/2013

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Jadon Sancho [2] 11 23/04/2018

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Anonymous (nhóm) [3] 11 12/01/2015

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Karl Marx [4] 11 14/02/2006

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Hương Giang (nghệ sĩ) [5] 11 13/03/2018

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Tiêu Chiến [6] 11 03/07/2019

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Cuba [7] 11 17/02/2006

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh [8] 11 10/03/2006

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Black Pink [9] 11 Xem Blackpink

Đài Á Châu Tự Do [10] 11 30/05/2007

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa [11] 11 10/02/2008

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Mao Trạch Đông [12] 11 20/12/2005

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Nguyễn Ngọc Ký [13] 11 26/05/2013

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Nha Trang [14] 11 22/11/2004

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Lê Công Vinh [15] 11 01/03/2007

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Hải Dương [16] 11 18/02/2005

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Liên Quân [17] 11 08/06/2017

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Rosé (ca sĩ) [18] 10 24/09/2016

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Ariana Grande [19] 10 12/09/2013

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Lê Công Định [20] 10 13/06/2009

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Alexandre de Rhodes [21] 10 12/11/2003

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Timo Werner [22] 10 21/03/2017

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Biển Đông [23] 10 09/11/2005

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Little Saigon [24] 10 14/12/2005

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Nguyễn Xí [25] 10 08/11/2006

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Dương Tử (diễn viên) [26] 10 14/08/2016

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Jimin (ca sĩ, sinh 1995) [27] 10 24/10/2018

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Mỹ Linh [28] 10 11/08/2016

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Nam Cao [29] 10 19/03/2006

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Ngọc Trinh (người mẫu) [30] 10 24/01/2018

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Nguyễn Cao Kỳ Duyên (hoa hậu) [31] 10 06/12/2014

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari [32] 10 23/01/2018

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Đoàn Nguyên Đức [33] 10 10/11/2008

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Noo Phước Thịnh [34] 10 03/12/2010

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Hải chiến Hoàng Sa 1974 [35] 10 03/12/2005

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
BTS [36] 10 Xem BTS (nhóm nhạc)

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh [37] 10 24/02/2006

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam [38] 10 01/01/2009

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Trần Thị Thùy Dung [39] 10 01/09/2008

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Minh Béo [40] 10 26/03/2013

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Quần đảo Trường Sa [41] 10 02/11/2004

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Minatozaki Sana [42] 10 03/02/2016

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Nông Thị Xuân [43] 10 17/03/2017

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Gia đình Hồ Chí Minh [44] 10 31/05/2008

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Lịch sử Việt Nam [45] 10 10/02/2005

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Tam Sa [46] 10 06/12/2007

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)
Trần Quý Kiên [47] 10 27/11/2004

0 Không 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC) 04:14, 1 Tháng 2 2023 (UTC)

Xem thêm