Wikipedia:Quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại

Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt đã thông qua quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại ở biểu quyết bán khóa vô hạn bài bị phá hoại dai dẳng vào tháng 8/2021. Quy định này có mục đích giúp các quản trị viên Wikipedia đối phó với việc tuần tra các bài viết bị phá hoại dai dẳng. Các bài viết nếu có một trong các dấu hiệu: bị phá hoại bởi các con rối, bị tranh chấp giữa các bên dẫn tới việc sử dụng rối, hoặc là đối tượng liên tục bị spam, quảng cáo, và chèn liên kết ngoài đều có thể được các quản trị viên cân nhắc bán khóa vô hạn.

Hình thức bán khóa bài viết vô hạn

Một quản trị viên (bảo quản viên/điều phối viên) có thể bán khóa bài viết vô hạn do bị phá hoại dai dẳng bằng 2 hình thức:

  • Dựa vào các tiêu chí bán khóa của quy định này
  • Tự quyết định và phải tự chịu trách nhiệm

Các tiêu chí bán khóa vô hạn bài viết

Một bài viết được bán khóa vô hạn vì phá hoại dai dẳng nếu đáp ứng tất cả tiêu chí sau:

  • Tiêu chí 1. Bài viết không phải là bài dạng sơ khai.
  • Tiêu chí 2. Bài viết có dung lượng ít nhất 20.000 byte.
  • Tiêu chí 3. Bài viết đã được viết ít nhất 1,5 năm.
  • Tiêu chí 4. Bài viết bị khóa ít nhất 10 lần. Số lần khóa bài được tính chung cho số lần của tất cả các hình thức khóa bài.
  • Tiêu chí 5. Bài viết có các con rối bị cấm (đặc biệt là con rối bị cấm chỉ) phá hoại ít nhất 5 lần. Tiêu chí 5 có thể được thay thế bằng tiêu chí 6 khi xem xét các bài viết bị spam quảng cáo.
  • Tiêu chí 6. Tiêu chí số lần bài bị spam, chèn nội dung và liên kết quảng cáo/khuyến mãi ít nhất 10 lần. Tiêu chí 6 có thể được thay thế bằng tiêu chí 5 khi xem xét các bài viết bị rối phá hoại.

Quản trị viên tự quyết định và tự chịu trách nhiệm

Trong trường hợp bài viết chưa thỏa hết các tiêu chí bán khóa nhưng nếu thấy cần thiết, một quản trị viên cũng có thể dùng kinh nghiệm và khả năng phán đoán của mình để tự quyết định xem có cần bán khóa bài vô hạn hay không. Khi đó, quản trị viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm với quyết định của mình. Đây là quy định độc lập với các tiêu chí để bán khóa vô hạn bài viết ở trên.

Quy trình thực hiện bán khóa/mở khóa bài bị bán khóa vô hạn

Một quản trị viên có quyền độc lập khóa bài/mở khóa bài bị bán khóa vô hạn dựa theo các tiêu chí của quy định này. Nếu quản trị viên tự quyết định mà không thông qua cộng đồng và không dựa theo các tiêu chí bán khóa vô hạn thì phải tự chịu trách nhiệm.

Bài bị bán khóa vô hạn vì lý do phá hoại dai dẳng có thể được mở khóa nếu đạt được đồng thuận ở không gian thảo luận của bài hoặc bất kỳ đâu. Tuy nhiên, nếu bài có các dấu hiệu bị phá hoại thì quản trị viên có thể căn cứ vào quy định này hoặc tự chịu trách nhiệm để bán khóa vô hạn trở lại.

Các quy định liên quan

Các quản trị viên cần cân nhắc xem xét Wikipedia:Quy định khóa trangWikipedia:Quy định chống rối để đưa ra quyết định. Nếu chưa rõ cách giải quyết thì nên tham vấn ý kiến của các quản trị viên khác ở Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên hoặc từ cộng đồng ở Wikipedia:Thảo luận để có cách giải quyết phù hợp nhất.

Danh sách bài bị khoá từ 10 lần trở lên

Tự động cập nhật: tình trạng, thời hạn, sửa đổi cuối. Cập nhật tay: số lần khoá. Truy vấn SQL: quarry:query/57690 hoặc quarry:query/60657.
Lưu ý: Trang này đã đạt đến giới hạn gọi hàm cú pháp. Xem từng đoạn danh sách đơn lẻ ở 1, 23.
Trang ID Số lần khoá Ngày tạo Dung lượng Tình trạng Thời hạn Sửa đổi cuối
Sơn Tùng M-TP 2496206 86 31/05/2014

180.169 Bán khoá Vô hạn 02:17, 9 tháng 8 2023 (UTC)
Đinh Tiên Hoàng 42184 54 22/05/2006

78.000 Khoá 30/500 Vô hạn 08:15, 22 tháng 8 2023 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam 21785 50 25/11/2005

190.624 Bán khoá Vô hạn 14:58, 11 tháng 9 2023 (UTC)
Việt Nam 151863 45 12/11/2003

137.036 Khoá 30/500 Vô hạn 09:41, 16 tháng 9 2023 (UTC)
Ngô Đình Diệm 990 45 16/04/2004

252.423 Khoá 30/500 Vô hạn 17:10, 30 tháng 7 2023 (UTC)
Người Việt 2129 45 11/02/2005

55.750 Khoá 30/500 Vô hạn 21:17, 28 tháng 6 2023 (UTC)
Trung Quốc 1529 45 22/11/2004

343.053 Bán khoá Vô hạn 11:09, 17 tháng 8 2023 (UTC)
Lionel Messi 42332 43 22/05/2006

438.895 Bán khoá Vô hạn 15:26, 12 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Phú Trọng 46636 41 26/06/2006

87.176 Khoá 30/500 Vô hạn 14:27, 12 tháng 9 2023 (UTC)
Twice 3237793 38 08/07/2015

179.724 Bán khoá Vô hạn 06:55, 27 tháng 7 2023 (UTC)
Thành phố Hồ Chí Minh 39 37 14/11/2003

211.709 Bán khoá Vô hạn 05:01, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Quang Hải (sinh 1997) 3521074 36 06/11/2006

69.136 Bán khoá Vô hạn 01:52, 12 tháng 9 2023 (UTC)
Hồ Chí Minh 375318 34 27/04/2004

283.810 Khoá 30/500 Vô hạn 22:06, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Văn Thiệu 1387 34 07/10/2004

204.009 Khoá 30/500 Vô hạn 00:38, 27 tháng 8 2023 (UTC)
Pháp Luân Công 113247 32 28/08/2007

233.148 Khoá 30/500 Vô hạn 23:40, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Phêrô Nguyễn Văn Hùng 262286 32 20/08/2008

10.462 Khoá 30/500 Vô hạn 00:21, 10 tháng 8 2023 (UTC)
V (ca sĩ) 12311758 30 28/03/2016

85.239 Bán khoá Vô hạn 10:47, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Phạm Nhật Vượng 319060 30 16/01/2009

23.301 Khoá 30/500 09:57, 8 tháng 11 2023 (UTC) 16:25, 20 tháng 9 2023 (UTC)
Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng 19660125 29 20/04/2006

48 Bán khoá Vô hạn 20:32, 2 tháng 11 2021 (UTC)
Chiến tranh Việt Nam 779 29 05/02/2004

565.233 Khoá 30/500 Vô hạn 10:05, 12 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Công Phượng 3140580 29 30/08/2014

60.626 Không Vô hạn 13:34, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Tập Cận Bình 194941 28 06/03/2008

107.033 Bán khoá Vô hạn 16:39, 16 tháng 8 2023 (UTC)
Blackpink 3413510 28 14/07/2016

266.925 Bán khoá Vô hạn 13:07, 1 tháng 8 2023 (UTC)
Trấn Thành 1398882 27 17/07/2012

21.202 Bán khoá Vô hạn 23:52, 3 tháng 8 2023 (UTC)
Nguyễn Văn Hùng (linh mục) 2234910 26 Xem Phêrô Nguyễn Văn Hùng

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 4638 26 15/04/2005

127.399 Khoá 30/500 Vô hạn 22:11, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Đảng Cộng sản Việt Nam 3849 25 04/04/2005

79.129 Khoá 30/500 Vô hạn 13:44, 11 tháng 5 2023 (UTC)
Nón lá 83064 25 17/03/2007

8.437 Không Vô hạn 15:21, 18 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Trãi 1555 25 26/11/2004

96.509 Không Vô hạn 03:49, 19 tháng 7 2023 (UTC)
Byun Baek-hyun 1439109 25 17/08/2012

26.831 Không Vô hạn 04:35, 31 tháng 5 2023 (UTC)
Liên Minh Huyền Thoại 2417442 25 27/10/2013

157.937 Không Vô hạn 22:39, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Thu Phương 1109365 25 08/03/2012

133.258 Khoá 30/500 Vô hạn 02:18, 16 tháng 8 2023 (UTC)
Hôn nhân đồng giới 19796195 25 23/04/2008

52 Không Vô hạn 19:10, 7 tháng 4 2023 (UTC)
Gia Long 11680 24 16/09/2005

331.803 Khoá 30/500 Vô hạn 16:32, 8 tháng 5 2023 (UTC)
Garena Free Fire 18298920 23 16/03/2020

16.058 Khoá 30/500 Vô hạn 17:39, 16 tháng 6 2023 (UTC)
EXO (nhóm nhạc) 1122117 23 09/03/2012

236.431 Không Vô hạn 23:27, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Tập đoàn Vingroup 829358 23 02/12/2011

73.458 Bán khoá Vô hạn 03:24, 23 tháng 8 2023 (UTC)
Quần đảo Hoàng Sa 1424 22 02/11/2004

158.915 Khoá 30/500 Vô hạn 22:48, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Nho giáo 7031 22 18/06/2005

237.663 Khoá 30/500 Vô hạn 22:03, 17 tháng 9 2023 (UTC)
Minecraft 2360946 22 06/09/2013

71.931 Không Vô hạn 14:49, 22 tháng 8 2023 (UTC)
Đồng tính luyến ái 5092 22 23/04/2005

270.419 Không Vô hạn 23:59, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Bút bi 59219 21 10/10/2006

40.683 Không Vô hạn 11:10, 21 tháng 8 2023 (UTC)
Park Hang-seo 7569451 21 29/09/2017

46.745 Bán khoá Vô hạn 15:03, 24 tháng 8 2023 (UTC)
Ngữ pháp tiếng Việt 521286 21 13/08/2010

26.442 Bán khoá Vô hạn 23:44, 22 tháng 8 2023 (UTC)
BTS (nhóm nhạc) 19022984 21 03/10/2013

32 Không Vô hạn 09:53, 14 tháng 4 2020 (UTC)
Tết Nguyên Đán 2125 21 09/02/2005

131.654 Không Vô hạn 11:46, 12 tháng 9 2023 (UTC)
Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979 15373 21 19/10/2005

218.453 Khoá 30/500 Vô hạn 07:41, 1 tháng 7 2023 (UTC)
Hoài Linh 300188 20 07/11/2008

53.309 Khoá 30/500 Vô hạn 09:29, 19 tháng 9 2023 (UTC)
Lê Đình Kình 16775591 20 11/01/2020

46.141 Bán khoá Vô hạn 13:33, 1 tháng 6 2022 (UTC)
Hà Nội 80 20 28/11/2003

275.105 Bán khoá Vô hạn 03:24, 27 tháng 8 2023 (UTC)
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 3366 20 27/03/2005

182.355 Khoá 30/500 Vô hạn 16:48, 2 tháng 9 2023 (UTC)
Đài Loan 49103 19 15/07/2006

268.737 Bán khoá Vô hạn 23:53, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Thảm sát Huế Tết Mậu Thân 47291 19 24/03/2006

77.717 Khoá 30/500 Vô hạn 01:03, 7 tháng 7 2023 (UTC)
Nguyễn Tử Quảng 136999 19 08/11/2007

12.604 Bán khoá Vô hạn 05:08, 22 tháng 2 2023 (UTC)
Jeon Jung-kook 19650720 19 03/03/2018

37 Không Vô hạn 07:45, 27 tháng 9 2021 (UTC)
VTV3 42281 19 22/05/2006

19.435 Không Vô hạn 05:28, 20 tháng 9 2023 (UTC)
Đảo Hoàng Sa 136128 19 04/11/2007

11.215 Khoá 30/500 Vô hạn 05:47, 30 tháng 8 2023 (UTC)
Google Dịch 275327 19 09/09/2008

20.910 Bán khoá Vô hạn 08:54, 1 tháng 1 2023 (UTC)
Vương Nhất Bác 15010105 19 11/06/2019

29.844 Bán khoá Vô hạn 20:40, 11 tháng 7 2023 (UTC)
Chó 30817 18 28/02/2006

50.669 Bán khoá Vô hạn 04:38, 18 tháng 6 2023 (UTC)
Người Việt tại Đài Loan 196618 18 09/03/2008

10.443 Khoá 30/500 Vô hạn 01:06, 24 tháng 1 2023 (UTC)
Facebook 137841 18 11/11/2007

86.030 Bán khoá Vô hạn 15:07, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Kim Tae-yeon 417978 18 08/10/2009

74.488 Không Vô hạn 11:58, 20 tháng 7 2023 (UTC)
Lê Hoàng Diệp Thảo 13260550 18 29/03/2018

34.689 Bán khoá Vô hạn 12:08, 11 tháng 8 2023 (UTC)
Nguyễn 3049 17 22/03/2005

12.345 Không Vô hạn 01:27, 10 tháng 9 2023 (UTC)
Dương Mịch 400361 17 06/08/2009

95.533 Không Vô hạn 03:01, 26 tháng 8 2023 (UTC)
Hàn Quốc 15383 17 19/10/2005

250.610 Bán khoá Vô hạn 07:34, 8 tháng 8 2023 (UTC)
Kepa Arrizabalaga 13748666 17 10/08/2018

33.155 Không Vô hạn 08:36, 16 tháng 9 2023 (UTC)
Trần Đại Quang 13954206 17 04/04/2009

69.543 Không Vô hạn 08:15, 19 tháng 8 2023 (UTC)
Isaac Newton 2433 17 08/03/2005

138.791 Bán khoá Vô hạn 13:15, 9 tháng 9 2023 (UTC)
Sự kiện Tết Mậu Thân 14210 17 16/10/2005

173.400 Khoá 30/500 Vô hạn 21:57, 5 tháng 7 2023 (UTC)
Neymar 757050 17 25/03/2011

201.580 Bán khoá Vô hạn 13:39, 16 tháng 9 2023 (UTC)
Liên Xô 4353 17 13/04/2005

347.361 Bán khoá 09:31, 15 tháng 3 2024 (UTC) 23:33, 15 tháng 9 2023 (UTC)
YouTube 52758 17 20/08/2006

248.834 Không Vô hạn 11:52, 31 tháng 8 2023 (UTC)
Hồ Ngọc Hà 35257 17 03/04/2006

64.589 Không Vô hạn 14:28, 23 tháng 8 2023 (UTC)
Big Bang (nhóm nhạc) 3227346 17 04/06/2007

120.053 Không Vô hạn 15:30, 17 tháng 7 2023 (UTC)
Jack (ca sĩ Việt Nam) 19803383 17 07/06/2020

41 Khoá 30/500 Vô hạn 22:03, 31 tháng 5 2023 (UTC)
Đài Truyền hình Việt Nam 32948 16 24/03/2006

80.198 Bán khoá Vô hạn 13:39, 16 tháng 9 2023 (UTC)
Phích nước 828462 16 27/11/2011

4.773 Không Vô hạn 07:04, 20 tháng 3 2023 (UTC)
Diva Việt Nam 137267 16 09/11/2007

12.713 Không Vô hạn 10:58, 27 tháng 7 2023 (UTC)
Bangtan Boys (nhóm nhạc) 11815714 16 Xem BTS (nhóm nhạc)

Nguyễn Xuân Phúc 459014 16 05/02/2010

87.420 Bán khoá Vô hạn 15:17, 12 tháng 8 2023 (UTC)
Đại dịch COVID-19 16945751 16 19/01/2020

362.976 Bán khoá Vô hạn 21:24, 22 tháng 8 2023 (UTC)
Hoa Kỳ 57 16 16/11/2003

406.826 Không Vô hạn 11:58, 11 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Cao Kỳ Duyên 19820900 16 28/10/2005

72 Không Vô hạn 15:02, 11 tháng 8 2023 (UTC)
Lạc Long Quân 55013 16 03/09/2006

32.912 Bán khoá Vô hạn 13:32, 19 tháng 3 2023 (UTC)
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 372816 15 02/05/2006

261.907 Không Vô hạn 15:02, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Vladimir Ilyich Lenin 32583 15 21/03/2006

239.412 Bán khoá Vô hạn 06:01, 19 tháng 9 2023 (UTC)
Suga (ca sĩ) 19651246 15 06/09/2016

42 Không Vô hạn 07:46, 29 tháng 9 2021 (UTC)
Tư tưởng Hồ Chí Minh 183196 15 22/01/2008

145.820 Khoá 30/500 Vô hạn 22:38, 18 tháng 8 2023 (UTC)
Hari Won 3192533 15 04/02/2015

26.002 Không Vô hạn 06:01, 7 tháng 9 2023 (UTC)
IKON 3228257 15 17/06/2015

51.633 Không Vô hạn 23:45, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Paul Pogba 750570 15 22/03/2021

37.694 Không Vô hạn 01:25, 12 tháng 9 2023 (UTC)
Quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa 774282 15 06/04/2011

10.147 Bán khoá Vô hạn 08:44, 27 tháng 8 2023 (UTC)
Ronaldo 19765099 15 23/03/2006

1.245 Bán khoá Vô hạn 15:35, 8 tháng 3 2023 (UTC)
FC Barcelona 362342 15 19/01/2006

251.398 Bán khoá Vô hạn 08:08, 9 tháng 9 2023 (UTC)
Jisoo 3491843 15 24/09/2016

133.928 Bán khoá Vô hạn 11:22, 19 tháng 9 2023 (UTC)
Harry Maguire 13632554 15 05/07/2018

56.080 Bán khoá Vô hạn 22:01, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Girls' Generation 406704 14 25/08/2009

195.708 Không Vô hạn 23:15, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Bá Thanh 146031 14 13/12/2007

57.539 Không Vô hạn 16:36, 16 tháng 9 2023 (UTC)
Lê Khả Phiêu 24330 14 21/12/2005

26.035 Không Vô hạn 18:55, 28 tháng 8 2023 (UTC)
Liverpool F.C. 26714 14 20/01/2006

176.768 Bán khoá Vô hạn 15:42, 5 tháng 9 2023 (UTC)
Quang Trung 116 14 04/12/2003

206.269 Bán khoá Vô hạn 15:06, 9 tháng 9 2023 (UTC)
Mỹ Tâm 25118 14 30/15/2005

241.785 Bán khoá Vô hạn 22:20, 13 tháng 8 2023 (UTC)
Bảo Thy 420744 14 03/05/2007

44.823 Không Vô hạn 07:22, 28 tháng 8 2023 (UTC)
Phùng Xuân Nhạ 1735774 14 06/02/2013

46.759 Không Vô hạn 12:14, 20 tháng 9 2023 (UTC)
Momoland 3566767 14 04/12/2006

49.873 Không Vô hạn 05:38, 10 tháng 9 2023 (UTC)
Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018 3644659 14 06/02/2017

52.982 Không Vô hạn 14:07, 23 tháng 8 2023 (UTC)
Nguyễn Du 1008 14 25/04/2004

40.354 Khoá 30/500 Vô hạn 17:55, 16 tháng 9 2023 (UTC)
Lễ Giáng Sinh 28463 14 08/02/2006

42.817 Không Vô hạn 12:44, 15 tháng 8 2023 (UTC)
Xung đột Việt–Trung 1979–1991 325283 14 17/02/2009

35.462 Không Vô hạn 02:32, 18 tháng 9 2023 (UTC)
Mark Zuckerberg 195944 14 07/03/2008

47.870 Không Vô hạn 01:05, 19 tháng 9 2023 (UTC)
Tokuda Shigeo 8259376 14 01/11/2017

7.883 Bán khoá Vô hạn 13:13, 17 tháng 7 2022 (UTC)
Lisa (rapper) 3491848 14 24/09/2016

113.862 Bán khoá Vô hạn 17:28, 30 tháng 8 2023 (UTC)
Việt vương Câu Tiễn 19779845 14 25/04/2007

55 Khoá 30/500 Vô hạn 16:13, 19 tháng 1 2023 (UTC)
Hoàng Cơ Minh 73478 14 18/01/2007

25.759 Không Vô hạn 12:37, 7 tháng 9 2023 (UTC)
G-Dragon 445555 14 23/12/2009

84.050 Bán khoá Vô hạn 23:53, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Khá Bảnh 19436410 13 26/07/2020

28.631 Bán khoá Vô hạn 11:07, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Chiến tranh Đông Dương 1287 13 07/09/2004

485.829 Khoá 30/500 Vô hạn 23:40, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Quốc hiệu Việt Nam 19608701 13 29/07/2005

50 Không Vô hạn 16:37, 17 tháng 6 2021 (UTC)
Coronavirus 13829143 13 31/08/2018

40.781 Khoá 30/500 Vô hạn 01:50, 31 tháng 8 2023 (UTC)
Kylian Mbappé 3677663 13 15/04/2017

118.731 Bán khoá Vô hạn 01:28, 12 tháng 9 2023 (UTC)
Mẹ Nấm 3509471 13 10/10/2016

46.293 Không Vô hạn 10:29, 16 tháng 7 2023 (UTC)
Quân lực Việt Nam Cộng hòa 8542 13 15/07/2005

27.564 Khoá 30/500 Vô hạn 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Việt Nam Cộng hòa 98 13 30/11/2003

170.953 Khoá 30/500 Vô hạn 04:58, 6 tháng 9 2023 (UTC)
Câu Tiễn 1736903 13 Xem Việt vương Câu Tiễn

Sự kiện Thiên An Môn 34097 13 02/04/2006

175.423 Bán khoá Vô hạn 16:47, 13 tháng 7 2023 (UTC)
Gương mặt thương hiệu 19364267 13 07/07/2016

45 Không Vô hạn 06:51, 18 tháng 6 2020 (UTC)
Kính mắt 308395 13 01/12/2008

47.607 Không Vô hạn 04:10, 25 tháng 8 2023 (UTC)
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời 17534680 13 13/02/2020

21.658 Bán khoá Vô hạn 07:52, 20 tháng 5 2023 (UTC)
Phạm Hương 3264299 13 04/10/2015

48.382 Không Vô hạn 15:47, 20 tháng 9 2023 (UTC)
GFriend 3190802 12 27/01/2015

86.925 Không Vô hạn 13:35, 10 tháng 3 2023 (UTC)
K-ICM 19814260 12 23/08/2020

35 Bán khoá Vô hạn 10:17, 4 tháng 8 2023 (UTC)
Đài Tiếng nói Việt Nam 39746 12 03/05/2006

46.341 Bán khoá Vô hạn 13:13, 22 tháng 8 2023 (UTC)
Phân 32131 12 16/03/2006

3.384 Không Vô hạn 09:24, 1 tháng 8 2023 (UTC)
Nicklas Bendtner 143307 12 02/12/2007

81.781 Bán khoá Vô hạn 15:29, 24 tháng 8 2023 (UTC)
Seungri 509178 12 26/06/2010

53.153 Không Vô hạn 21:51, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Binh chủng Nhảy dù Việt Nam Cộng hòa 128785 12 12/10/2007

54.342 Bán khoá Vô hạn 16:39, 28 tháng 8 2023 (UTC)
Áo dài 9499 12 05/08/2005

29.902 Không Vô hạn 09:41, 26 tháng 8 2023 (UTC)
Cộng hòa Miền Nam Việt Nam 44074 12 03/06/2006

6.799 Khoá 30/500 16:07, 22 tháng 12 2023 (UTC) 17:33, 12 tháng 5 2023 (UTC)
Red Velvet (nhóm nhạc) 3124912 12 28/07/2014

99.541 Không Vô hạn 11:08, 6 tháng 9 2023 (UTC)
Chi Pu 3281124 12 04/12/2015

69.866 Bán khoá Vô hạn 16:58, 11 tháng 9 2023 (UTC)
Google 4089 12 08/04/2005

83.492 Bán khoá Vô hạn 05:22, 12 tháng 8 2023 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc 104456 12 18/07/2007

54.006 Không Vô hạn 12:33, 13 tháng 9 2023 (UTC)
Adolf Hitler 32049 12 16/03/2006

243.853 Bán khoá Vô hạn 14:12, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Võ Thị Sáu 51858 12 12/08/2006

12.954 Không Vô hạn 15:31, 11 tháng 7 2023 (UTC)
Taylor Swift 302258 12 13/11/2008

307.869 Bán khoá Vô hạn 23:11, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Romelu Lukaku 800402 12 30/06/2011

80.590 Bán khoá Vô hạn 05:14, 11 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Huệ 13337196 12 Xem Quang Trung

Faker 3218411 12 02/05/2015

26.282 Không Vô hạn 08:53, 21 tháng 8 2023 (UTC)
Thanh Hóa 3203766 11 22/03/2005

96.371 Không Vô hạn 14:10, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Ryu Hwa-young 2263495 11 07/08/2013

31.174 Bán khoá Vô hạn 17:00, 15 tháng 6 2023 (UTC)
Kế toán 1675 11 15/12/2004

44.162 Bán khoá Vô hạn 15:29, 22 tháng 6 2023 (UTC)
Cha già dân tộc 3280688 11 02/12/2005

7.269 Khoá 30/500 Vô hạn 16:02, 26 tháng 7 2023 (UTC)
Mật ong 143611 11 03/12/2007

17.996 Bán khoá Vô hạn 04:34, 22 tháng 1 2023 (UTC)
Hoa hậu Việt Nam 53761 11 27/08/2006

64.072 Khoá 30/500 Vô hạn 20:47, 7 tháng 9 2023 (UTC)
Bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA 416756 11 02/10/2009

32.410 Không Vô hạn 04:22, 12 tháng 9 2023 (UTC)
Tết Trung thu 9803 11 11/08/2005

68.188 Không Vô hạn 22:30, 15 tháng 9 2023 (UTC)
Phan Anh (người dẫn chương trình) 3515648 11 27/10/2016

21.238 Không Vô hạn 23:15, 19 tháng 9 2023 (UTC)
Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016) 193010 11 26/02/2008

159.399 Bán khoá Vô hạn 17:30, 16 tháng 9 2023 (UTC)
Hà Đức Chinh 3510715 11 14/10/2016

18.292 Không Vô hạn 12:32, 24 tháng 8 2023 (UTC)
Đặng Văn Lâm 2261061 11 28/07/2013

27.544 Không Vô hạn 01:52, 12 tháng 9 2023 (UTC)
Joe Biden 267529 11 27/08/2008

230.953 Khoá 30/500 18:29, 17 tháng 12 2023 (UTC) 18:29, 17 tháng 9 2023 (UTC)
Real Madrid C.F. 19765427 11 12/07/2005

43 Bán khoá Vô hạn 23:20, 12 tháng 11 2022 (UTC)
Phương Mỹ Chi 2359554 11 03/09/2013

52.606 Không Vô hạn 18:14, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Irene (ca sĩ) 3127276 11 02/08/2014

21.745 Khoá 30/500 Vô hạn 04:31, 31 tháng 5 2023 (UTC)
Bruno Fernandes 15158560 11 26/07/2019

74.086 Không Vô hạn 08:13, 19 tháng 9 2023 (UTC)
Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan 21794 11 25/11/2005

56.861 Bán khoá 10:19, 14 tháng 4 2033 (UTC) 11:29, 14 tháng 7 2023 (UTC)
Nancy (ca sĩ) [1] 11 26/05/2018

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công [2] 11 20/12/2013

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Jadon Sancho [3] 11 23/04/2018

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Anonymous (nhóm) [4] 11 12/01/2015

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Karl Marx [5] 11 14/02/2006

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Hương Giang (nghệ sĩ) [6] 11 13/03/2018

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Tiêu Chiến [7] 11 03/07/2019

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Cuba [8] 11 17/02/2006

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh [9] 11 10/03/2006

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Black Pink [10] 11 Xem Blackpink

Đài Á Châu Tự Do [11] 11 30/05/2007

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa [12] 11 10/02/2008

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Mao Trạch Đông [13] 11 20/12/2005

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Ngọc Ký [14] 11 26/05/2013

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Nha Trang [15] 11 22/11/2004

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Lê Công Vinh [16] 11 01/03/2007

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Hải Dương [17] 11 18/02/2005

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Liên Quân [18] 11 08/06/2017

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Rosé (ca sĩ) [19] 10 24/09/2016

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Ariana Grande [20] 10 12/09/2013

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Lê Công Định [21] 10 13/06/2009

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Alexandre de Rhodes [22] 10 12/11/2003

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Timo Werner [23] 10 21/03/2017

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Biển Đông [24] 10 09/11/2005

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Little Saigon [25] 10 14/12/2005

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Xí [26] 10 08/11/2006

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Dương Tử (diễn viên) [27] 10 14/08/2016

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Jimin (ca sĩ, sinh 1995) [28] 10 24/10/2018

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Mỹ Linh [29] 10 11/08/2016

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Nam Cao [30] 10 19/03/2006

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Ngọc Trinh (người mẫu) [31] 10 24/01/2018

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Nguyễn Cao Kỳ Duyên (hoa hậu) [32] 10 06/12/2014

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari [33] 10 23/01/2018

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Đoàn Nguyên Đức [34] 10 10/11/2008

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Noo Phước Thịnh [35] 10 03/12/2010

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Hải chiến Hoàng Sa 1974 [36] 10 03/12/2005

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
BTS [37] 10 Xem BTS (nhóm nhạc)

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh [38] 10 24/02/2006

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam [39] 10 01/01/2009

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Trần Thị Thùy Dung [40] 10 01/09/2008

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Minh Béo [41] 10 26/03/2013

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Quần đảo Trường Sa [42] 10 02/11/2004

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Minatozaki Sana [43] 10 03/02/2016

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Nông Thị Xuân [44] 10 17/03/2017

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Gia đình Hồ Chí Minh [45] 10 31/05/2008

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Lịch sử Việt Nam [46] 10 10/02/2005

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Tam Sa [47] 10 06/12/2007

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)
Trần Quý Kiên [48] 10 27/11/2004

0 Không 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC) 22:35, 21 tháng 9 2023 (UTC)

Xem thêm