Wikipedia:Biểu quyết/Bán khóa vô hạn bài bị phá hoại dai dẳng


Thời gian xác định mở biểu quyết: 04:30, ngày 12 tháng 7 năm 2021.  A l p h a m a  Talk 04:30, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Biểu quyết này nhằm hợp thức hóa việc bán khóa vĩnh viễn (vô hạn) đối với một số bài viết ở Wikipedia tiếng Việt trong thời gian dài (dai dẳng) có một trong các dấu hiệu sau:

 • bị phá hoại bởi các con rối
 • bị tranh chấp giữa các bên dẫn tới việc sử dụng rối
 • là đối tượng liên tục bị spam, quảng cáo, và chèn liên kết ngoài

Biểu quyết này dựa theo các ý kiến đã thảo luận ở Bán khóa vô hạn với nhóm bài bị Tranh chấp dai dẳng. Một số ví dụ:

 • Đồng tính luyến ái: bị khóa trang 22 lần, là đối tượng tranh chấp giữa hai phe, ủng hộ LGBT và phản đối LGBT
 • Hôn nhân đồng giới: bị khóa trang 26 lần, là đối tượng tranh chấp giữa hai phe, ủng hộ LGBT và phản đối LGBT
 • Hồ Chí Minh: bị khóa trang 34 lần, là đối tượng tranh chấp giữa hai phe, Cộng sản và Cộng hòa
 • Kinh tế Việt Nam Cộng hòa: bị khóa trang 3 lần, là đối tượng ưa thích phá hoại của rối Kayani
 • Quần đảo Trường SaQuần đảo Hoàng Sa: là chiến trường giữa nhiều phe, Cộng sản, Cộng hòa, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thân/bài Trung Quốc, chủ nghĩa hiếu chiến, vân vân.
 • Phêrô Nguyễn Văn Hùng: là đối tượng bị phá hoại của con rối Đài Loan nhân trong nhiều năm ở nhiều dự án khác ngôn ngữ khác nhau.

Dẫn nhập

sửa

Quy trình bỏ phiếu

sửa

Kết quả biểu quyết tuân thủ theo Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ vắn tắtWikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt. Tất cả mọi người bỏ phiếu có thể sử dụng các bản mẫu:

 • Đồng ý {{OK}} =   Đồng ý
 • Không đồng ý {{OK?}} =   Chưa đồng ý
 • Hoặc các bản mẫu khác có tính diễn đạt tương tự ở Thể loại:Bản mẫu biểu quyết.
 • Nếu nêu ý kiến {{yk}} =   Ý kiến thì ghi ở phần ý kiến.

Từ viết tắt

sửa

Một số cụm từ giúp thành viên hiểu rõ nội dung biểu quyết hơn:

 • BQ: biểu quyết
 • ĐPV: Điều phối viên
 • BQV: Bảo quản viên
 • HCV: Hành chính viên
 • KĐV: Kiểm định viên
 • TCx: Tiêu chí x

Phần 1. Các tiêu chí để xác định một bài là bài cần bán khóa vĩnh viễn

sửa

Phần 2. Khóa bài/mở khóa bài bị bán khóa vô hạn

sửa

Ý kiến chung

sửa

Biểu quyết này đã được ghi lại bằng quy định Wikipedia:Quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại.  A l p h a m a  Talk 12:12, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)[trả lời]