Maple Leaf (Pantone).svg

Giới thiệu bản thânSửa đổi

  • Nam, U40.
  • Người Sài Gòn.
  • Công việc chính: Kỹ sư.
  • Đang sinh sống tại Canada.
  • Chủ đề quan tâm: Kỹ thuật, công nghệ, khoa học ứng dụng, lịch sử.
  • Tốc độ viết và dịch bài: rất chậm.

Dự ánSửa đổi

 Thành viên này tham gia
Dự án Kỹ thuật
 Thành viên tham gia Dự án Lịch sử

UserboxSửa đổi

Wikipedia
 Thành viên này thường tóm lược sửa đổi sau khi chỉnh sửa nội dung và nghĩ rằng bạn cũng nên như vậy.