Giới thiệu bản thânSửa đổi

  • Nam, U40.
  • Người Sài Gòn.
  • Công việc chính: Kỹ sư.
  • Đang sinh sống tại Canada.
  • Chủ đề quan tâm: Kỹ thuật, công nghệ, khoa học ứng dụng.
  • Tốc độ viết và dịch bài: rất chậm.
  • Do trình độ có hạn, nên chắc chắn còn nhiều sai sót trong việc viết bài. Mong các bạn nào có thời gian thì ghé qua cho vài nhận xét và góp ý. Rất trân trọng!

Dự ánSửa đổi

 Thành viên này tham gia
Dự án Kỹ thuật