Article Collaboration and Improvement Drive.svg

Trang này dành cho biểu quyết về vấn đề quan trọng của cộng đồng này. Thường có thể biểu quyết về nội dung của một bài ở trang thảo luận của bài đó, nhưng đôi khi vấn đề có ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Việc bỏ phiếu ở đây chỉ để cấu trúc hóa việc giải quyết cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, xin nhớ rằng đây không phải là nơi thử nghiệm về dân chủ: cộng đồng không nhất thiết phải tuân theo ý của đa số trong cuộc biểu quyết nếu không có đa số lớn, tại vì Wikipedia hoạt động dựa trên sự đồng thuận (consensus).

Lưu ý:

  1. Vui lòng tuân theo và làm đúng quy trình hướng dẫn quy chế biểu quyết tại Wikipedia Tiếng Việt.
  2. Xin mọi người đề chữ ký đằng sau lời bình luận. Chỉ cần gõ 4 dấu ngã như thế này: ~~~~ . Cảm ơn.

Đang diễn raSửa đổi

Đã kết thúcSửa đổi

2020Sửa đổi

2019Sửa đổi

2018Sửa đổi

2017Sửa đổi

2016Sửa đổi

2015Sửa đổi

2014Sửa đổi

2013Sửa đổi

2012Sửa đổi

2010Sửa đổi

2009Sửa đổi

2008Sửa đổi

2007Sửa đổi

2005Sửa đổi

Biểu quyết chấm dứt không khai báoSửa đổi