Wikipedia:Biểu quyết/Chất lượng bài dịch GA từ phiên bản Anh

Xem thảo luận

Trong suốt những tháng quá. Có một số thành viên cứ dịch nguyên si bài GA (good article) từ bên tiếng Anh qua bên đây (không có bất cứ cải thiện nào so với bản gốc) rồi cứ đòi làm BVCL (bài viết chọn lọc) cho bằng được (tôi không hiểu tại sao nếu muốn BVCL thì dịch FA đi; cứ dịch GA rồi la làng). Viện cớ là tiêu chuẩn Wikipedia tiếng Việt thấp hơn Wikipedia tiếng Anh nên GA = BVCL. Tôi đồng ý là mặt bằng phiên bản chúng ta nói chung thì chắc chắn không thể bằng bên anh, nhưng chất lượng BVCL là khác. Trích từ miêu tả BVCL, BVCL "được xem như những bài nổi bật nhất của Wikipedia tiếng Việt." Tiêu chuẩn BVCL của tất cả phiên bản Wikipedia hầu như đều là "BVCL là bài có tiêu chuẩn cao nhất của một Wikipedia nào đó." Wikipedia ta có khoảng 300 BVCL, Wikipedia tiếng Anh có hơn 4.500 FA (featured article). Sự chêch lệch ở đây là "số lượng" BVCL chứ không phải là chất lượng BVCL. Ai chấp nhận chuyện bài chất lượng cao nhất ở đây không bằng bài chất lượng cao nhất ở Wikipedia tiếng Anh thì cứ chấp nhận, nhưng tôi nhất quyết là không. Tôi hiểu là Wikipedia đang bị rất thiếu BVCL nhưng không phải vì vậy mà phải tự hạ chất lượng chính mình xuống. Tôi thà không có BVCL còn hơn có BVCL không xứng đáng.

Nếu đã là một bài dịch thì tôi hoàn toàn có thể so với bản gốc. Nếu bản gốc chỉ là BVT, bản dịch thành BVCL thì thật vô lý. Nếu như tự viết thì sẽ khác, cũng chả có bản gốc để so sánh. Nếu như cứ dịch nguyên xi GA thành BVCL thì đó sẽ tạo ra tiền lệ rất xấu cho sự phát triển của Wikipedia chúng ta. Sau này sẽ có rất rất nhiều những bài GA thành BVCL. GA thật ra chỉ là BVT. Nếu GA = BVCL hết thì nên bỏ cái tiêu chuẩn BVT đi vì có cũng như bằng không. Nếu cộng đồng thật sự thấy sự cần thiết của GA = BVCL thì tôi sẽ không còn gì để nói và tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận đi theo sự đồng thuận của cộng đồng.

Sự việc này đã có nhiều tranh luận không có hồi kết suốt mấy tháng quá nên tôi thiết nghĩ đã đến lúc giải quyết vấn đế một lần cho xong luôn để không phải tốn thời gian tranh cãi trong tương lai bằng cách khảo sát ý kiến của cộng đồng (tìm đồng thuận dựa trên cộng động thật sự).

Đề xuất câu hỏi như sau: Tất cả các bài dịch nguyên xi GA từ bên tiếng Anh qua bên đây, không có cải thiện đáng kể, đều được mặc định là BVCL nếu như không có lỗi dịch và là bản dịch chất lượng Xin mời xem ý nghĩa của câu này ở dưới vì có sự hiểu nhầm. Nguyentrongphu (thảo luận) 20:08, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)

Do có một số hiểu nhầm: câu ở trên có nghĩa là: một bài viết GA đã dịch thuật tốt toàn bộ từ wiki Anh có xứng đáng trở thành BVCL tại wiki Việt chúng ta ko mặc dù không có sự cải thiện gì đáng kể? Nguyentrongphu (thảo luận) 05:51, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Có nhiều cách hiểu ý nghĩa của cuộc BQ này là thế nào. Để mọi người hiểu rõ hơn. Cách hiểu thứ 2 (theo như cách AlleinStein nói ở dưới): thì bỏ phiếu đồng ý cho quy định này đồng nghĩa với việc là phiếu chống "với lý do bài GA thì không thể là BVCL" là vô lý. Nguyentrongphu (thảo luận) 20:14, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Có một số người la làng là BQ này còn mơ hồ trong khi các phiếu chống đã ghi rất rõ quan điểm của các thành viên. Để công tâm. Tôi sẽ thêm cách hiểu thứ 3: một bài viết GA đã dịch thuật tốt toàn bộ từ wiki Anh có xứng đáng trở thành BVCL tại wiki Việt chúng ta ko mặc dù không có sự cải thiện gì đáng kể? Cả ba cách nói trên lý thuyết là nói chung về 1 vấn đề.Nguyentrongphu (thảo luận) 04:02, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Thế còn vấn đề quan trọng nhất của Trongphu là: không nên so sánh, đối chiếu với bản dịch gốc để đánh giá bài viết chất lượng hay không thì bỏ ở đâu thế. Đây là ý quan trọng nhất mà bạn làm lý do để chống bài viết CL dịch từ tiếng Anh sang chứ không phải việc dịch GA sang là BVCL ngay, điều đó thì thấy rõ không thể được. Tôi thấy biểu quyết này thiếu ý, mơ hồ và chưa đủ, mở cái BQ to thế này mà thiếu ý, mơ hồ, dễ hiểu nhầm, không đầy đủ quả đáng tiếc.  A l p h a m a  Talk 05:23, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 A l p h a m a  Ai không hiểu? Tôi thấy mọi thành viên đều hiểu ý của tôi. Tôi còn thêm cả câu nói của AS ở trên trước khi cuộc BQ bắt đầu. Sau đó, tôi còn thêm 1 câu giải thích nữa. Hiện giờ, có tới 3 cách giải thích khác nhau. Nếu nói không hiểu thì tôi pó tay. Ai nói tôi không có quyền đối chiếu với bản gốc để đánh giá? Bạn nói hay cộng đồng nói? Tôi hoàn toàn có quyền đối chiếu bài gốc nếu là bản dịch, đó là quyền của tôi. Dịch nguyên xi GA sang thành BVCL ngay hay sau 1 tháng thì cũng vậy thôi. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:38, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Đọc phiếu của Duyệt-phố và BạcLuong bên dưới là thấy ngay ấy mà. Tôi tin nếu tôi tag tất cả mọi người và giải thích rõ hệ quả cuối cùng của biểu quyết này, sẽ có nhiều người hốt hoảng, vì ban đầu họ cứ ngỡ là chỉ đang phản đối cái mặc định, đương nhiên trong lập luận mở đầu này thôi. --minhhuy (thảo luận) 05:45, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
@Nguyentrongphu: Bạn đừng sửa đề xuất biểu quyết, sẽ thiếu tôn trọng những người đã bỏ phiếu đấy. Nếu muốn giải thích thêm thì viết rõ ra bên dưới, tôi đã phục hồi đề xuất nguyên bản. --minhhuy (thảo luận) 05:47, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
minhhuy. Cho tôi hỏi cái này 1 tý Nếu câu trả lời là Không được, cần sửa lại Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, chỉ rõ bài dịch từ GA thì không đáp ứng các tiêu chuẩn nên không thể đề cử, tôi thấy đây ko giống lắm với ý kiến của Nguyentrongphu, bài GA vẫn có thể thành BVCL khi có cãi thiện đáng kể, anh ấy chống là khi bài GA dịch mà ko có sửa gì mà đem đề cử BVCL ㅡ ManlyBoys 06:53, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Cảm ơn bạn đã chỉ ra, tôi đã sửa lại. --minhhuy (thảo luận) 06:54, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Do người mở biểu quyết đưa ra lập luận biểu quyết quá mơ hồ khiến rất nhiều thành viên hiểu lầm, tôi xin sửa lại mục đích chính của biểu quyết này như sau (cũng là mục đích của người mở biểu quyết)

Một bài viết GA (good article) đã dịch thuật tốt toàn bộ từ Wikipedia tiếng Anh có thể được phép đề cử để trở thành BVCL (bài viết chọn lọc) tại Wikipedia tiếng Việt chúng ta không, mặc dù không có bổ sung gì đáng kể?

 • Nếu câu trả lời là Được, từ nay những là phiếu phản đối nào chỉ có mỗi lý do "chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA" mà không đưa ra gợi ý cải thiện bài viết sẽ không được chấp nhận
 • Nếu câu trả lời là Không được, thì lá phiếu phản đối "chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA" là hợp lệ ("đồng nghĩa" (chứ không phải là sửa lại thật sự) phải sửa lại Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, vì quy định hiện tại chỉ cần một lá phiếu chống như vậy là bài cũng sẽ đề cử thất bại, cũng như không cần đề cử từ đầu)
  • Biểu quyết này đã kết thúc vào lúc 20:08, ngày 2 tháng 3 năm 2016 (UTC).
Xem thảo luận

Mong các thành viên nghiên cứu kỹ trước khi bỏ phiếu, nó ảnh hưởng rất lớn đến các cuộc đề cử bài viết chọn lọc sau này, bởi chỉ cần một là phiếu phản đối và đưa ra lý do được chấp nhận như trên, bài viết đó sẽ không thể nào trở thành Bài viết chọn lọc ở dự án này, dù nó đáp ứng tất cả tiêu chuẩn hiện tại của chúng ta. Xin nhắc mọi người nhớ rằng: Wikipedia tiếng Anh cũng là một website có nội dung mở, nó không phải là cha là mẹ của Wikipedia tiếng Việt để mà cả chất lượng bài viết cũng phải có sự cho phép trước từ đó!. --minhhuy (thảo luận) 06:18, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Chính xác là Wikipedia tiếng Anh không phải là cha mẹ nhưng một khi đã dịch thì bắt buộc phải chịu ảnh hưởng. Còn những bài tự viết, dịch GA + cải thiện đáng kể, dịch FA thì sẽ khác. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:06, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Dù nó đáp ứng tất cả tiêu chuẩn hiện tại của chúng ta là quan điểm của bạn. Quan điểm của tôi là không có chuyện 1 bài GA mà đáp ứng tất cả tiêu chuẩn BVCL hiện tại của chúng ta. Bạn nói cứ làm như là nó đáp ứng rồi mà tôi vẫn bỏ phiếu chống. Chính vì nó chưa đáp ứng nên tôi mới bỏ phiếu chống. Nguyentrongphu (thảo luận) 19:34, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Ngoài bạn ra đã có ai thống nhất là bài dịch từ GA là chưa đáp ứng các tiêu chí của bài viết chọn lọc tại Wikipedia tiếng Việt này đâu? --minhhuy (thảo luận) 03:09, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Những người ủng hộ tôi có đồng quan điểm của tôi đó. Nói đúng hơn là chưa có sự thống nhất của cộng đồng về vụ việc này. Cứ đợi 1 tháng đã xem sao. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:57, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Tôi thấy câu mở ngoặc trong ý kiến biểu quyết của minhhuy là thiên lệch (biased). Việc cho rằng nếu phản đối bạn/đồng ý Trongphu dẫn đến đồng nghĩa phải sửa lại Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc chỉ là suy diễn cá nhân của bạn, hơn nữa là một suy diễn gây tranh cãi, đi ngoài lề nội dung chính cuộc biểu quyết. Suy diễn này tác động đến tâm lý người bỏ phiếu, họ sợ phải thay đổi "tiêu chuẩn vàng" sẵn có dẫn đến dè dặt. Tôi đề nghị bỏ nội dung này để cuộc biểu quyết công bằng hơn.Michel Djerzinski (thảo luận) 02:03, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Người bỏ phiếu cần biết điều đó cho dù nó là sự suy diễn, bởi đấy là suy diễn tương đương. Với các quy định hiện tại kiểu một phiếu phủ quyết, thì việc bỏ phiếu "Không được" chẳng khác nào yêu cầu sửa lại cái tiêu chuẩn vàng đó cả. Nói trắng ra để mọi người tự thấy hệ quả từ phiếu của mình như thế nào. Tôi không chấp nhận bỏ nó đi. --minhhuy (thảo luận) 04:43, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Cái suy diễn này cũng chả khác sự suy diễn đồng nghĩa GA = BVCL của tôi trong bài Tương lai Trái Đất vừa rồi. Thôi thì ai cũng có quyền suy diễn, hiểu theo quan điểm của họ. Còn những người khác suy diễn thế nào và bỏ phiếu ra sao thì là quyền của họ. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:32, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)


Nội dung biểu quyếtSửa đổi

ĐượcSửa đổi

 •   Đồng ý Bài nào thì cũng đều có quyền được đề cử BVCL. Không thỏa tiêu chí đạt ra (hay không chịu cải thiện để đạt yêu cầu) thì không được. Hết!
 1. Lúc đề cử thì sẽ bị bàn dân ném đá cho tời bời hoa lá -> khắc phục dần dần (với điều kiện ai "ném đá" thì cũng phải chỉ ra chỗ khiếm khuyết của bài viết để người viết khắc phục) -> chất lượng của bài viết sẽ được cải thiện -> tốt cho wiki | để cử thành công hay không phụ thuộc vào nỗ lực của người viết/đề cử để thỏa mãn yêu cầu đặt ra.
 2. Những ý kiến kiểu "bài này dở quá" hay "chỉ là bản dịch" bla bla bla mà không chỉ cụ thể ra lý do đều chẳng giúp được gì cho wiki hết!
 3. Những thành viên chỉ lo chăm chăm cho cái danh hiệu BVCL, ko chịu trao đổi/tiếp thu ý kiến đóng góp để cải thiện bài viết thì không có lý do gì để đòi hỏi bài viết của mình được đánh giá là BVCL cả.
Đó là ý kiến của mình dựa theo câu hỏi và diễn giải ở phía trên.
p/s: lâu lâu mới thấy mấy cái mặt mốc của wiki lên mà lại gặp ngay cảnh gạch đá bay loạn xạ! Cuối năm rồi có ai đi cà phê, trà đá gì ở Sài Gòn không?! (mình không thích nhậu nhóe!) Phương (thảo luận) 18:08, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Ý kiến trên. Phan Phi Long (thảo luận) 11:48, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Phan Phi Long. Sau khi đã sửa lại nội dung biểu quyết bạn có thể nêu rõ ý của bạn như thế nào?--Prof. Cheers! (thảo luận) 02:17, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Sau khi sửa lại mục tiêu của cuộc biểu quyết như trong phần đóng khung bên trên, tôi đã có thể tự tin bỏ phiếu vào mục này, với lý do đã được trình bày rõ ràng ở trên và phần ý kiến bên dưới. Tôi không muốn thấy những bài dịch kỳ công với tính học thuật cao và chất lượng đảm bảo chọn lọc ở dự án này lại bị bóp cổ chỉ vì nó không được mở rộng ra so với bản tiếng Anh. Muốn xử bắn cũng cần cho nó cơ hội đề cử, chứ đừng tận diệt từ trong trứng như vậy! --minhhuy (thảo luận) 06:58, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • Tôi bổ sung ý do đang lờ mờ nhận ra một mối nguy khác: chấp nhận những lá phiếu kiểu "chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA" mà không đưa ra lý do cụ thể hay gợi ý cải thiện nào khác có thể mở đường cho hành vi "ném đá tập thể" một bài viết mà họ không thích, theo đó chỉ cần đưa ra lý do như vậy là đã có thể chặn khả năng phát triển của bài viết, rất thiếu trách nhiệm. Ít ra tôi kịch liệt phản đối chuyện chỉ để lại vỏn vẹn mỗi lý do như vậy. --minhhuy (thảo luận) 07:56, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn minhhuy, quyết định ở đây chỉ giá trị với những biểu quyết dán nhãn bài mới. Không thể ra luật mới rồi mượn đó tước nhãn những biểu quyết cũ, chỉ gây bực mình chả có lợi cho ai. DanGong (thảo luận) 07:09, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi không thấy người mở biểu quyết sẽ có ý định tước nhãn những bài viết cũ, vì vậy đó không phải là việc cần bàn trong biểu quyết này. Tôi đang lo lắng cho những biểu quyết tương lai. --minhhuy (thảo luận) 07:12, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Thực ra không sao cả, như tôi đã nói, kiểu gì thì những bài dịch chất lượng sẽ không bị ảnh hưởng, nó vẫn y nguyên, chỉ khác chăng là có hay không ngôi sao mang tính chất trang trí mà thôi. Cả wikipedia và người đọc đều không mất gì cả, và vẫn có những người chuyên dịch bài chất lượng từ enwiki mà không màng đến chuyện trăng sao. Tôi nghĩ minhhuy cũng đừng bận tâm đến vấn đề này nữa làm gì cho mệt.14.182.197.48 (thảo luận) 07:19, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Không nên cứng nhắc bằng cách thiết lập một quy định như ở đây, cộng đồng WP tiếng Việt này có những tiêu chuẩn của riêng mình, và các thành viên khi tham gia biểu quyết BVCL/BVT cần linh động bám sát vào tiêu chuẩn này để bầu chọn, biểu quyết. Khi đưa ra lý do phản đối cũng cần nêu ra là chiếu theo quy định nào, khoản mục nào của tiêu chuẩn bài viết chọn lọc. Các biểu quyết đồng ý/phản đối nên giới hạn ở phạm vi để cử của từng bài viết để đảm bảo tính linh hoạt, không bỏ sót hay đánh giá thấp công sức của bất kỳ ai, cũng không để "lọt" bài viết chưa đủ chất lượng. Ý kiến này của tôi dựa trên những gì mà thành viên minhhuy đã tóm tắt ở cuối phần mở đầu của cuộc biểu quyết, nếu tôi hiểu sai ý của ai, xin hãy thông báo để tôi sửa lại. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 07:07, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • Đồng ý là cần sự linh hoạt. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn và Minhhuy. Nhưng sự linh hoạt của bạn và Minhhuy đã đồng thời tạo ra một sản phẩm phụ là một bài dịch GA nguyên si mà không sửa đổi gì cả sẽ trở thành BVCL. Bài đó theo tôi và một số thành viến khác chỉ nên dừng tại BVT. Nếu làm vậy sẽ rất bất công cho những BVCL bây giờ và chắc chắn sẽ tạo ra tiền lệ rất xấu là cứ dịch GA rồi đang nhiên thành BVCL. Nhiều người cứ chối là sự việc không phải vậy, nhưng sự thật nó là như vậy. Dù bạn có diễn dãi thế nào đi nữa thì sự thật rành rành vẫn là có bài dịch nguyên xi GA (không có sửa đổi gì cả) đã trở thành BVCL. Nếu như không có tôi phản đối thì đã có không ít những bài dịch GA (không có sửa đổi đáng kể) đã thành BVCL mất tiêu rồi. Đó là điều tôi và một số thành viên khác sẽ không bao giờ chấp nhận (trừ khi có sự đồng thuận của cộng đồng). Nguyentrongphu (thảo luận) 08:51, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Sự linh hoạt mà tôi đề xuất là sự linh hoạt trong các quyết định của cộng đồng, mà cụ thể ở đây là ở biểu quyết BVCL và BVT. Bạn nói chuyện cứ như thể tôi là người chuyên quyền độc đoán lắm. Nếu bạn cho rằng có những thành viên vẫn bỏ phiếu đồng ý dễ dãi như vậy thì bạn nên nhắc nhở họ (tôi công nhận là còn nhiều thành viên chỉ ném vào 1 phiếu đồng ý rất thiếu trách nhiệm). Còn tôi ở đây là để phản đối việc biểu quyết chọn lọc có thêm một quy định cứng nhắc. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 09:00, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Thà cứng nhắc còn hơn dễ dãi để mấy bài không xứng đáng thành BVCL. Mà nhắc nhở nếu họ tiếp tục dễ dãi thì sao? Nói chung sự thật trước mắt đã diễn ra là bài dịch GA không sửa đổi gì cả thành BVCL. Chuyện đó ĐÃ diễn ra nên tôi thấy cần phải có quy định cứng nhắc. Vì GA chắc chắn không bao giờ là BVCL (nếu không có sự cải thiện đáng kể). Nguyentrongphu (thảo luận) 18:30, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nói chung tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình với lá phiếu này. Thành viên nào muốn thảo luận thêm với tôi vui lòng đọc ý kiến #11 của tôi bên dưới. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 08:24, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Quế Nhi. HAAAA, bạn nghĩ tôi đang cố thuyết phục bạn đổi phiếu à? Tôi chỉ thảo luận những quan điểm để thành viên khác người ta đọc và tự đánh giá. Còn phiếu của bạn thì bạn cứ giữ, tôi hoàn toàn tôn trọng quan điểm của bạn và rất tiếc là chúng ta đã khác quan điểm nên phải nhờ BQ này giải quyết vấn đề. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:36, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Sau khi Minh Huy đã giải thích và trình bày lại nội dung của cuộc biểu quyết, tôi hoàn toàn đồng ý với phương án Được. Một bài viết nào đó đang đề cử, nếu bản thân nó có điều gì chưa đủ điều kiện để thành BVCL thì phải nêu được cụ thể điều đó ra, cớ sao lại phải lệ thuộc gần như mang tính quyết định vào tình trạng của bài gốc bên dự án kia. Đây là một định kiến dễ dẫn đến sai lầm. Lấy ví dụ, cũng chính bài GA gốc đó sau này không được chỉnh sửa gì thêm, được bên đó đem ra biểu quyết và chọn làm BVCL thì chẳng hóa ra kiểu lý lẽ trước đó là vô dụng và tự mâu thuẫn sao? Greenknight (thảo luận) 10:07, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • Greenknight. Cũng chính bài GA gốc đó sau này không được chỉnh sửa gì thêm, được bên đó đem ra biểu quyết và chọn làm BVCL. Bạn ơi, trường hợp này của bạn là không thật tế. Không có bài GA nào mà không có sửa đổi gì thêm mà được chọn làm FA bên en cả. Bạn tìm ra một ví dụ thật tế đi thì tôi công nhận liền. Nguyentrongphu (thảo luận) 19:20, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nguyentrongphu, ví dụ theo en:Talk:Laurence of Canterbury, bài này được chọn là GA rồi sau đó là FA trong cùng tháng 3 năm 2009. Tất nhiên hẳn bạn cũng hiểu ý tôi ở đây là không-có-thay-đổi-nào-đáng-kể chứ không phải là không-có-bất-kỳ-một-thay-đổi-nào. Sự khác biệt giữa hai phiên bản GA và FA của bài đó chỉ là hơn 1kB dung lượng. Tôi phản đối ý kiến ở trên của bạn: "GA chắc chắn không bao giờ là BVCL (nếu không có sự cải thiện đáng kể)", vì như trường hợp vừa dẫn chứng, chỉ là nó chưa được công nhận thôi chứ không phải bản chất của nó không đủ điều kiện làm FA.
  Một bài hạng GA thì không có nghĩa là mặc định nó không đủ điều kiện làm FA. Hình dung ví dụ thế này, để được đánh giá là FA, bài viết cần 90 điểm trở lên, còn để đạt GA thì cần 70 điểm. Anh có hẳn 95 điểm, nếu đem ra cho mọi người phê bình mổ xẻ thì anh đã được chọn làm FA luôn rồi, nhưng mà ban đầu anh lại được chọn làm GA. Nhưng người ngoài không biết, họ nhìn vào và nói: "Ui dào! Nó chỉ là GA thôi, muốn là FA thì nó cần phải cố gắng nhiều nữa (!!!!)". Bạn thấy định kiến nó tai hại thế nào rồi chứ? Greenknight (thảo luận) 03:11, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bản FA có thêm 3 nguồn và sửa nhiều đoạn văn phong trên toàn bài. Cộng với đó là 1 bài ngắn nên chỉ có vậy thôi. Nếu là 1 bài dài thì đã khác. So với 1 bài ngắn như vậy thì sửa đổi như vậy thì tôi đã gọi là "có sự cải thiện" đáng kể rồi. Có sửa đổi như vậy còn đỡ hơn "không có bất cứ sửa đổi nào mới" như bài Tương lai của Trái Đất vừa rồi, vậy mà vẫn ngang nhiên thành BVCL. Còn ví dụ 70 và 90 điểm của bạn chỉ là suy diễn. Tôi chỉ nhìn hiện tại chứ không suy đoán tương lai. Trước mắt tôi thấy nó chỉ là GA nên không xứng đáng thành BVCL. Chấm hết. Nguyentrongphu (thảo luận) 06:58, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Chính là ở chỗ đó đấy! Khi bạn cho rằng bài Tương lai của Trái Đất không xứng để trở thành BVCL thì bạn cứ việc chỉ ra những điều gì khiến nó không được làm BVCL. Tại Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Tương lai của Trái Đất bạn cho rằng đó là do bài gốc chỉ là GA. Okay, đó là ý kiến của bạn cho riêng bài đó, bạn có thể tiếp tục phản đối tại đó (và tôi ủng hộ bạn làm điều này) nhưng bạn không thể khái quát hóa và đưa cả vấn đề thành một kiểu chính sách "giết nhầm hơn bỏ sót được". Việc này chỉ khiến WP tiếng Việt càng thêm nhiều quy tắc cồng kềnh hơn mà thôi. Greenknight (thảo luận) 07:30, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Mục đích của cuộc BQ này là chứng minh cho quan điểm của tôi. Nếu như không thì sau này phiếu chống của tôi sẽ tiếp tục bị qua mặt và sẽ có nhiều bài dạng như bài Tương lai của Trái Đất sẽ ngang nhiên thành BVCL. Tin tôi đi (nếu như BQV Minhhuy tôn trọng lá phiếu của tôi thì có lẽ đã không có BQ này; dù gì chuyện này cũng diễn ra nhiều tháng rồi chứ chả mới mẻ gì. Giải quyết dứt điểm một lần vĩnh viễn luôn cho khỏe). Tôi không thích BQ đâu nhưng bị dồn vô đường cùng nên tôi phải làm vậy. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:36, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Không phải là tôi không nêu ra được lỗi trong bài. Như tôi đã nói rất nhiều ở dưới. Một ý kiến chi tiết tốn rất nhiều thời gian. Theo lý người viết phải có trách nhiệm hơn người đánh giá mới đúng. Nếu người viết không có trách nhiệm với bài thì không việc gì tôi phải tốn sức mà cho ý kiến chi tiết. Tôi muốn họ cải thiện đáng kể trước rồi tôi mới cho ý kiến chi tiết sau. Nếu họ chịu cải thiện bài đáng kể thì tôi cũng rất vui lòng kiểm tra lại bài chi tiết và nếu còn lỗi gì tôi báo, còn không tôi bỏ phiếu thuận. BVCL vừa được chất lượng tốt hơn, cả nhà cùng vui có phải là tốt và lợi hơn cho Wikipedia này không? Tôi sẽ làm những gì tôi tin là có lợi cho Wikipedia nhất (tôi biết Minh Huy cũng vậy nhưng do bất đồng quan điểm nên mới có BQ này) Nguyentrongphu (thảo luận) 03:19, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Nếu có qua bình chọn BVCL thì được. PS. Tôi thấy các vị đã "phi-wiki" ngay từ lỗi câu cú ở dòng đầu tiên, nên tôi chỉ đọc lướt thôi, và quả thực diễn đạt của bài hơi bị rối rắm. (Đừng phê phán tôi về PS này) LuongLBc (thảo luận) 12:39, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • @BacLuong: hình như bạn chưa hiểu nội dung biểu quyết thì phải
  Nội dung chính xác là nếu bài viết đã dịch thuật toàn bộ từ bài viết tốt (GA) của wiki Anh thì có xứng đáng trở thành bài viết chọn lọc tại wiki Việt được ko???
  Bạn đồng tình với nguyentrongphu mà lại bỏ phiếu vào mục này là thế nào??? Cụ thể bạn đồng tình hay phản đối ý kiến của Nguyentrongphu ????????Lion . Tiger Leopard 13:06, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Theo tôi thấy, ban đầu BacLuong bỏ phiếu cho mục bên dưới vì tán đồng với lập luận sau đây của Nguyentrongphu: Tất cả các bài dịch nguyên xi GA từ bên tiếng Anh qua bên đây, không có cải thiện đáng kể, đều được mặc định là BVCL nếu như không có lỗi dịch và là bản dịch chất lượng. Bây giờ khi tôi diễn giải rõ hơn mục đích này, tức là không có chuyện mặc định nào ở đây, mọi bài viết muốn có sao thì vẫn phải qua quy trình đề cử như thường, và BacLuong đồng ý với điều đó, nên chuyển sang mục này. --minhhuy (thảo luận) 13:12, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi cho rằng mọi nguồn gốc đều bình đẳng, nếu bản dịch tốt thì được quyền bầu chọn BVCL. PS: Có thể các bài về sử-văn thì nhiều người đã viết có chất lượng, nhưng bài về khoa học tự nhiên thì cần thừa nhận là người Việt có ít bài tự viết ra hồn, cả trên wiki này lẫn trên tạp chí. LuongLBc (thảo luận) 13:52, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nếu bạn đã bỏ ở đây thì gạch phiếu ở dưới ㅡ ManlyBoys 14:51, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  LuongLBc. Tôi đâu có nói là không bình đẳng? Vấn đề ở đây là liệu chúng ta có chấp nhận sự dễ dãi một bản dịch GA mà không có bất cứ cải thiện nào khác thành BVCL? Cứ nghĩ thế này đi, một bản dịch GA tốt + cải thiện thì tôi sẽ đồng ý thành BVCL liền. Nguyentrongphu (thảo luận) 18:50, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Tùy bài tùy trường hợp và tùy chủ đề và tùy cả chất lượng dịch, tất cả các bài đều phải có cơ hội được tham gia biểu quyết. Anh nông dân, trí thức hay Việt kiều, giàu hay nghèo đều phải có quyền làm con người và cơ hội như nhau. Wikipedia đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, một đất nước của sự tự do và bình đẳng vì vậy theo tôi các bài cũng nên là bình đẳng. Nếu chúng ta nói không chẳng nào sự đối xử phân biệt (ví dụ tương tự như phân biệt chủng tộc). Ý kiến thêm: để các bài viết chọn lọc chất lượng do 1 số thành viên thích nó phải chất lượng, thì nên có biểu quyết về tỉ lệ số nguồn hàn lâm trong bài theo tôi phải là 70%, ngoài ra không được dùng nguồn tự xuất bản, blog với bất kỳ hình thức nào, đây mới là cách đánh giá nội dung và chất lượng bài.  A l p h a m a  Talk 10:52, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • So sánh vụ này với vụ phân biệt chủng tộc thật là đáng cười vì nó chẳng liên quan gì cả. Tôi sống ở Hoa Kỳ 8 năm và cũng gặp sự phân biệt chủng tộc nhiều rồi nên tôi dám khẳng định là bạn không hiểu vụ phân biệt chủng tộc nhiều bằng tôi đâu. Còn vụ 70% nguồn hàn lâm gì đó, nếu thích thì mời bạn đưa ra BQ, chứ nó chả liên quan gì ở đây. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:43, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Quan điểm 1 là phải dịch từ FA, 2 tự viết, 3 dịch GA + cải thiện đáng kể mới thành BVCL được của Nguyentrongphu (thảo luận) không hề sai. Chỉ là cái lý do chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA là rất máy móc, dễ bị quy kết là không có tính xây dựng. Kết hợp với quy định biểu quyết BVCL thì cái lý do này trở nên vô cùng bá đạo.--Diepphi (thảo luận) 16:59, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • Đằng nào thì một bài chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA không thể đáp ứng tiêu chuẩn BVCL.--Diepphi (thảo luận) 16:59, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Diepphi. Vậy mà có bài dịch nguyên si từ bên GA mà không có bất cứ sửa đổi nào khác đã đang nhiên thành BVCL. Không cần nói đâu xa. Bài Tương lai của Trái Đất mới thành BVCL là nhân chứng cho việc đó. Nói đi cũng nói lại. Người viết không chịu cải thiện nào cả mà cứ đòi làm BVCL thì tôi thấy là rất lười biếng và tham lam. Nếu như phiếu chống của tôi không được công nhận thì trong tương lai sự việc này sẽ tiếp tục được tiếp diễn. Lúc đó chất lượng BVCL thành BVT thì ráng chịu. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:59, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Cái biểu quyết này quyết định "Đằng nào thì một bài chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA không thể đáp ứng tiêu chuẩn BVCL." có thành hiện thực không đó Diepphi. Quan điểm của Diepphi hợp lý, nhưng phiếu của Diepphi ở đây có thể giúp cho điều ngược lại thành hiện thực đấy. Na Tra (thảo luận) 01:19, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi thấy những bạn đòi bài GA thành BVCL nên có trách nhiệm cải thiện bài hơn này vì viện cớ nói tôi không có trách nhiệm. Đó chỉ là cái cớ để bài không có cải thiện gì mà thành BVCL. Lớn rồi chứ không phải là con nít nữa mà cần người khác chỉ bảo cải thiện như thế nào, còn không thì không chịu sửa. Sau khi cải thiện xong thì tôi sẽ cho đánh giá chi tiết sau. Muốn tôi đánh giá chi tiết (tốn nhiều thời gian lăm) thì tôi yêu cầu người viết phải nỗ lực cải thiện bài trước. Người viết đã không có trách nhiệm thì đừng kêu la người khác này nọ. Đó là quan niệm của tôi. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:39, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Không cải thiện được thì đừng có đem ra đề cử. Chả ai ép đem ra đề cử cả. Một khi đã đem ra đề cử thì phải xác nhận tinh thần bỏ ra nhiều thời gian công sức và nỗ lực để cải thiện bài chứ BVCL không phải trên trời rơi xuống. Đề cử không thành công vì không có cải thiện thì đừng có trách móc hay đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:46, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Theo tôi bài Tương lai của Trái Đất chưa hẳn đã là ví dụ hoàn hảo cho trường hợp này, Nguyentrongphu (thảo luận) à. Đúng là bài này chưa phải là FA, nhưng nó đã là GA từ năm 2010, đề cử FA thất bại từ năm 2011 và đến nay được sửa chữa nhiều lần chứ không bị bỏ quên. --Diepphi (thảo luận) 18:24, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Diepphi. GA = BVT, FA = BVCL. Dù nó có được sửa chữa nhưng nó không phải là FA, nên không thể thành BVCL được. Tuy bài Tương lai của Trái Đất không phải là ví dụ hoàn hảo (tôi có một số ví dụ khác nữa, bạn có muốn nghe không?) nhưng trong tương lai sẽ có bao nhiêu bài dịch nguyên xi GA mà không cải thiện gì cả thành BVCL nếu chúng ta tiếp tục dễ dãi? Lúc đó chất lượng BVCL xuống thành BVT thì đừng có hỏi tại sao. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:13, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Như thế Nguyentrongphu (thảo luận) đang đòi hỏi GA dịch + cải thiện, không chấp nhận nhận GA dịch, kể cả GA cải thiện + dịch! Nói dễ nghe là khắt khe, nói khó nghe là cực đoan. Cứ lấy cuộc biểu quyết của bài TLCTĐ làm ví dụ: xem mấy lá phiếu đồng ý Bài viết kĩ lưỡng đã sửa link hư duy nhất, Bài viết đã hết lỗi biên tập. Nội dung tương đối đầy đủ, lại còn Bài bố cục trình bày đẹp mắt, nội dung tốt, link ổn, bên enwk là bài viết tốt nhưng tôi thấy độ dài và nội dung như này thì có thể trở thành BVCL được, Đủ tiêu chuẩn làm BVCL thì tôi nghi ngờ họ bỏ phiếu mà chẳng đọc bài, cứ lướt qua mấy cái đề mục, rồi kiểm tra nguồn là xong. Cái phiếu không đồng ý của Nguyentrongphu (thảo luận) càng rõ ràng là không đọc bài. Như thế là dễ dãi không phải ở tiêu chuẩn mà ở người bỏ phiếu. Sử dụng mấy cái lý do đồng ý ở trên và cái lý do không đồng ý duy nhất của Nguyentrongphu (thảo luận) chẳng phải đã kéo chất lượng của biểu quyết BVCL đi xuống hay sao!?--Diepphi (thảo luận) 03:35, ngày 9 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  bạn Diepphi suy luật gì kì vậy? Sao phiếu của tôi có thể khiến chất lượng bài đi xuống được?? Phiếu của tôi là để giúp nâng cao chất lượng bài viết để giúp bài đó xứng đáng thành BVCL. Những phiếu thuận dễ dãi dó mới chính là nguy nhân khiến chất lượng BVCL ngày càng suy giảm. Còn nếu muốn tôi nêu ý kiến chi tiết thì tôi yêu cầu phải cải thiện bài đáng kể trước (lý do tôi đã nêu ở trên, có gì mời bạn đọc lại).
  Còn chuyện GA cải thiện + dịch, tôi không đồng ý là do cách tính của tôi khác. Lúc đầu tôi tính từ lúc dịch qua chứ không phải từ lúc bài được chọn làm GA. Okay, bây giờ tôi nhượng bộ tính theo cách của bạn, cứ cho là bài tương lai của trái đất là đạt yêu cầu đi. Tôi cũng chấp nhận chuyện GA cải thiện + dịch = BVCL luôn. BQ này bao gồm tất cả những GA dịch trong quá khứ và tương lai chứ không riêng gì bài tlctd. Tôi cũng xin nhắc cho bạn nhớ là đa số các bài GA không hề có cải thiện đáng kể ngay cả khi tính từ lúc bài đạt GA. Những bài dạng đó thì nhất quyết không thể thành BVCL được trừ khi có thêm cải thiện đáng kể. Nếu như BQ này kết quả là "được" thì tôi e là sẽ có nhiều bài GA dịch sẽ thành BVCL chứ GA cải thiện + dịch thì tôi okay rồi. Như tôi nhiều lần khẳng định, tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho Wikipedia. Còn cộng đồng quyết định BVT = BVCL thì tôi cũng chịu thôi. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:44, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ýTôi thấy mọi bài viết trên Wikipedia chúng ta đều có 1 thảo luận và mỗi BVCL đều có thêm 1 cuộc biểu quyết. --Gió Đông (thảo luận) 17:36, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Bài viết chọn lọc bên tiếng Anh, nếu được dịch tốt vẫn có thể thành bài chọn lọc bên Việt. Eightcirclestheorem 10:32, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn có vẻ chưa nắm được nội dung thảo luận. Ý chính ở đây có nghĩa là liệu một bài viết tốt (khác bài viết chọn lọc) bên tiếng Anh có thể được dịch y chang sang tiếng Việt làm bài viết chọn lọc không? Theblues (thảo luận) 12:00, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Mời bạn Thành viên:Eightcirclestheorem vào cho ý kiến lại.--Prof. Cheers! (thảo luận) 12:49, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Hiển nhiên là không được.--Eightcirclestheorem 12:51, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Không được thì đem phiếu xuống dưới, Thành viên:Eightcirclestheorem bạn khéo đùa --Thuận Đức Hoàng đế 12:59, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Một bài viết đạt chất lượng chọn lọc tại WP Tiếng Việt phải thông qua một lần đánh giá chính thức của cộng đồng, vì thế tôi tin mọi bài viết đều có quyền được cân nhắc từ chất lượng độc lập của bài thay vì cấp bậc tại một phiên bản ngôn ngữ khác. Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm: vai trò của người đảm nhận dịch thuật cũng quan trọng không kém người tự viết — để thể hiện một bài viết nước ngoài tròn vẹn thuần Việt cũng là cả một vấn đề về thời gian và công sức, chưa kể một vài trường hợp còn có đầu tư thêm về hình ảnh lẫn nội dung bổ sung. Tôi nghĩ ta cần có thái độ tích cực hơn tại mảng nội dung CL, khi không gian này đang đánh mất đi sự trong sáng và thiện cảm vốn có. Ngoài ra, nhân lần biểu quyết này, tôi mong các thành viên có thể nhìn nhận thêm một vài điểm bất cập khác tại không gian bầu chọn BVCL gần đây, như lý do bắt buộc phải đầy đủ nguồn thái quá từ phiên bản gốc của Phú hay tỉ lệ phiếu chống trong không gian bầu chọn. Damian Vo (thảo luận) 09:10, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Giờ mới thấy cuộc biểu quyết này, nếu lúc đó tôi có mặt thì hẳn là đã vô hiệu hóa phiếu chống đó và kết luận bài được chọn lọc rồi. --minhhuy (thảo luận) 09:17, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Thì ra đây là hiện tượng từ lâu như thế, đọc câu "Rấc tiếc rượu mời bạn không uống mà cứ thích uống rượu phạt" nghe rất thách thức.  A l p h a m a  Talk 11:37, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Không phải các bạn không đồng ý với phiếu của tôi là muốn gạch là cứ gạch đâu nhé. Không chịu sửa mà muốn làm BVCL cũng rất là thách thức người đánh giá đấy. Tôi thấy yêu cầu của tôi chả có gì là thái quá. Không chịu sửa theo yêu cầu của người đánh giá, thất bại là đúng rồi còn la làng gì nữa? Nói chung, tôi không thảo luận đoi co gì nữa. Để cộng đồng quyết định phiếu của tôi hợp lý hay vô lý. Nguyentrongphu (thảo luận) 20:50, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Vốn dĩ vấn đề đã nổi cộm cách đây hàng tháng trời tại mảng bình chọn CL, với nhiều tranh luận dài hơi như tại đâyđây—khiến tôi có muốn nói cũng hết lời, vì thật sự chẳng còn gì để nói tiếp. Damian Vo (thảo luận) 15:38, ngày 9 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Cũng phải có đề cử nữa ý xèo, cãi nhau nhặng xị nữa, không phải cứ GA (good article) dịch ra là thành BVCL ngay.  A l p h a m a  Talk 14:55, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Nếu có những thành viên dễ dãi bỏ phiếu thuận thì dịch GA ra là thành BVCL ngay chứ có cãi nhau ỳ xèo gì đâu? Nguyentrongphu (thảo luận) 21:07, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Đề nghị bạn Titø , bỏ phiếu lại. Một là bỏ phiếu được, 2 là không được. Chứ bạn bỏ phiếu bán đồng ý thì sau này phiếu của bạn biết tính làm sao? Nếu bạn vẫn còn lưỡng lự hai bên thì phiếu trắng là phiếu tốt nhất để thể hiện quan điểm của bạn. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:17, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Phú chỉ xem ai dễ dãi, theo dõi mấy biểu quyết gần đây và trước kia tôi thấy có người rất mâu thuẫn, lúc thì dễ quá dễ, lúc thì khó quá khó.  A l p h a m a  Talk 09:26, ngày 10 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Một lần nữa tôi xin nhắc lại là chuyện tôi dễ dãi trong quá khứ là không liên quan. Bây giờ tôi khó hơn rồi, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Còn ai dễ dãi à? Những thành viên bỏ phiếu thuận cho những bài dịch GA nguyên si mà không có sửa đổi đáng kể là dễ dãi. Chất lượng những bài đó chỉ nên dừng lại ở BVT. Những bài đó cần phải cải thiện thêm nhiều mới thành BVCL được. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:47, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Tôi bỏ biếu "Được". Không có lý do gì mà đối xử bài viết bất công. Giá trị nằm ở nội dung. Laser (thảo luận) 01:58, ngày 10 tháng 2 năm 2016 (UTC)

  Đồng ý Nước Việt ta có quyền tự chủ, không phải phụ thuộc vào wiki nào khác trong việc quyết định bài viết tốt hay chất lượng. Cháu Trọng Phú đã quá coi trọng việc lệ thuộc vào nước khác. Việc này là rất không nên trong bối cảnh tình hình chính trị với nước lớn láng giềng. Nếu theo cháu Trọng Phú đề xuất thì sao không ô tô ma tích chuyển tất cả FA thành BVCL và GA thành BVT??? Cũng như FA/GA của các tiếng khác. Ồ nhưng GA ở Anh mà FA ở Nga thì làm thế nào??? Thôi chọn đại FA cho máu phải không cháu???. Bùi Duy Cam (thảo luận) 23:13, ngày 13 tháng 2 năm 2016 (UTC)

"Bác" ơi, tài khoản này của bác mới có 3 đóng góp, và toàn là biểu quyết, xin lỗi "bác", "bác" nên đăng nhập vào TK chính vì TK này chưa đủ ĐK bỏ phiếu Bùi Duy Cam, --Thuận Đức Hoàng đế 01:47, ngày 14 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Không biết bác danh tính là ai? Nghe giọng điệu thì là dân wikipedia lâu năm. Mời bác đăng nhập vô tài khoản chính chứ không cháu sẽ không thảo luận tiếp. Thứ nhất là so sánh vụ này với chính trị thì rất là khập khiễng vì nó không liên quan gì cả. Thứ hai nếu không muốn phụ thuộc thì xin hãy tự viết. Đã dịch nguyên xi thì bắt buộc phải phụ thuộc. Còn chuyện GA của anh mà FA của Nga thì truy ra là bản gốc là bản của ngôn ngữ nào (chuyện này không khó). Nếu bản gốc là anh thì bài vẫn chỉ là GA. Có nếu bản gốc là Nga thì cháu không có ý kiến. Do 99.99% các bài dịch là từ tiếng Anh nên BQ này chỉ kết luận những bài dịch từ tiếng anh, còn những bài dịch của những ngôn ngữ khác do chưa có luật nên ai muốn làm sao thì làm. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:31, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Mình hoàn toàn đồng ý - Mọi sự cố gắng và hăng hái đều được hoan nghênh. Liftold (thảo luận) 03:15, ngày 14 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Tôi không quan tâm tới nguồn gốc bài viết. Nếu là một bài chất lượng cao so với mặt bằng chung của vi WP thì hoàn toàn xứng đáng đặt sao CL. Vốn dĩ nhiều BVCL hiện tại còn chất lượng thua xa một BVT, việc gì phải câu nệ? DangTungDuong (thảo luận) 05:02, ngày 21 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Như đã thảo luận.--Prof. Cheers! (thảo luận) 01:42, ngày 1 tháng 3 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Tôi không thể đồng ý với tất cả những lý lẽ biện hộ cho kiểu phiếu chống như thế này ở BQBVCL. Nhân tiện, qua cuộc thảo luận ở đây, tôi nhận ra rằng, một viễn cảnh để wikipedia tiếng Việt có thể tương đồng với các wikipedia ngôn ngữ khác, nội chỉ trong phạm vi về việc kiểm phiếu dựa vào những lý lẽ chứ không theo đầu phiếu như chúng ta vẫn đang áp dụng, chỉ nhiêu đó thôi, thì quả đã là 1 tương lai xa tít mù khơi, mà 1 vài cá nhân nhỏ nhoi như tôi đây có muốn thay đổi, hẳn cũng không thể dễ dàng. majjhimā paṭipadā Diskussion 16:12, ngày 1 tháng 3 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Một ví dụ: bài Leonardo DiCaprio, anh chàng vừa được Oscar năm nay, bên Anh là sao bạc nhưng bên Serbia, cấu trúc giống hệt, số nguồn ít hơn lại được phong sao vàng. conbo trả lời 08:29, ngày 2 tháng 3 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Đồng ý. BVCL chỉ nên xét theo đánh giá tại vi.wiki, không phụ thuộc đánh giá của wiki kia, dù là nguồn cũng vậy. Avia (thảo luận) 12:22, ngày 2 tháng 3 năm 2016 (UTC)

*  Đồng ý Wikipedia tiếng Việt bỏ phiếu và quyết định độc lập.--Anhbalung (thảo luận) 22:12, ngày 2 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Đã quá giờ BQ. Nguyentrongphu (thảo luận) 00:27, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Không đượcSửa đổi

 •   Đồng ý Ý kiến trên. Nguyentrongphu (thảo luận) 20:14, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Theo mình bài dịch là mất giá trị rồi (so với bài tự viết). Cho nên BCL dịch sang thì tối đa chỉ là BCL. Dĩ nhiên muốn hơn nữa cũng không được. Còn BVT dịch sang thì tối đa cũng chỉ được BVT thôi. DanGong (thảo luận) 22:04, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)
  {{OK}} Có lẽ tiêu chuẩn của viwiki lâu nay thấp hơn enwiki chăng? Đến mức có thành viên phải đưa ra cái phiếu GA không thể làm BVCL. Quan điểm của tôi là đọc bài không hỏi xuất xứ, đạt thì phải OK!--Diepphi (thảo luận) 00:44, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • Diepphi. Tôi vẫn không rõ quan điểm của bạn lắm. Xin bạn trả lời rõ ràng hơn với câu hỏi sau: Bài dịch nguyên xi GA qua có mặc định thành BVCL được không? Cảm ơn! Nguyentrongphu (thảo luận) 00:49, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  (nghĩ ngợi mất một lúc) Giờ thì tôi giật mình vì mặt bằng chung thấp dẫn đến đánh giá sai. Tôi đồng ý với quan điểm Nguyentrongphu là phải giải quyết dứt điểm, để chất lượng của viwiki không bị hạ thấp. Tôi cũng đề nghị Nguyentrongphu đừng bỏ phiếu GA không thể làm BVCL nữa, cứ có lý có lẽ mà nói vì GA không hề thiếu nhược điểm. Ở đời gặp phải các ý kiến "mặc định" này nọ thì ai chẳng bất bình.--Diepphi (thảo luận) 01:01, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Diepphi. Bạn nhầm rồi. Có một số thành viên đang cố gắng dùng mặc định GA = BVCL. Dịch nguyên xi GA qua rồi chả cải thiện gì cả rồi cứ đòi làm BVCL cho bằng được. Chính xác là GA có khá nhiều nhược điểm. Nếu muốn, tôi có thể nêu nhưng tôi muốn họ cải thiện đáng kể so với bản gốc trước đã rồi tôi sẽ cho ý kiến phê bình sau. Trước khi cải thiện đáng kể, tôi hoàn toàn có thể dùng lý do GA không thể thành BVCL. Tôi không muốn khuyến khích sự lười biếng và bệnh thành tích, không chịu cải thiện rồi còn đòi hỏi BVCL. Nói chung bạn không thấy GA bằng với BVCL là được rồi. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:13, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  ai mặc định GA là thành BVCL vậy thành viên:Trongphu? Chỉ có 1 mình bạn mặc định GA thì không thể thành BVCL, và bị phản đối. Người ta phản đối sự mặc định vô lý của bạn, chứ không phải phản đối lý do của bạn thì đồng nghĩa với việc thừa nhận lý do ngược lại, bạn đảo vấn đề bị bất hợp lý. majjhimā paṭipadā Diskussion 11:35, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  @AlleinStein: Nguyentrongphu đã nhiều lần khẳng định với tôi bên dưới rằng anh ta xem việc phản đối lý do của anh ta đồng nghĩa với lời mặc định trên, nên riêng chuyện này tôi chẳng muốn bàn tiếp nữa, chỉ mỏi tay thôi. --minhhuy (thảo luận) 11:40, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nếu lập luận mơ hồ và lờ mờ, đảo các khái niệm đang bàn, thì cuộc biểu quyết này có thể xem là bất hợp lý, vì ngay cả các thành viên bỏ phiếu còn không hiểu hết vấn đề đang bàn, thì biểu quyết cái gì? majjhimā paṭipadā Diskussion 11:45, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi thấy 2 sự kiện đó đồng nghĩa với nhau, còn chuyện bạn thấy khác là quyền của bạn. BQ này có hợp lý hay không tôi và bạn không có quyền quyết định. Cộng đồng là người quyết định cuối cùng. Dù kết quả là gì, tôi và bạn phải chấp nhận điều đó. Nếu thích. Bạn có thể "cố" thuyết phục mấy bạn ở đây đổi phiếu đi, còn thuyết phục không được thì hãy tôn trọng phiếu của người ta. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:33, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Mời bạn Diepphi khẳng định lại ý kiến của mình.--Prof. Cheers! (thảo luận) 09:13, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi chỉ đồng ý "qua quy trình đề cử", còn "dịch thuật tốt" thì không đồng ý. Quan điểm của tôi là: Hãy đọc bài, nếu đạt tiêu chuẩn thì nên được đề cử, đừng đưa ra lý do một cách máy móc, như "dịch thuật tốt" chẳng hạn!--Diepphi (thảo luận) 11:27, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Thế thì lá phiếu của bạn nằm ở đây đã không còn hợp lý nữa rồi, mong bạn thay đổi phiếu của mình. --minhhuy (thảo luận) 11:29, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Ý kiến của thành viên:Diepphi là đồng quan điểm với tôi, và phiếu của bạn để ở phần này sẽ đi ngược lại với ý kiến của bạn, vì để phiếu ở vị trí này tức là bạn đồng ý với việc đưa lý do chống 1 BVCL chỉ vì nó là bài dịch từ GA nên không đạt?. majjhimā paṭipadā Diskussion 11:38, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Ừ thì đổi phiếu.--Diepphi (thảo luận) 16:38, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trình bày ở trên của Phú. Tuy nhiên nếu là tôi tôi sẽ diễn đạt vấn đề biểu quyết này là "tiêu chuẩn GA của bài gốc không thể lấy làm căn cứ để bầu chọn BVCL cho bài dịch nguyên văn" để rõ nghĩa hơn và dễ bỏ phiếu hơn.Michel Djerzinski (thảo luận) 01:19, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi giữ phiếu này sau khi nội dung biểu quyết đã chỉnh sửa. Cảm ơn Alphama đã dọn dẹp lại biểu quyết, gọn đẹp hơn hẳn; dù tôi vẫn cho rằng phần mở ngoặc ý "Không được" nên bỏ đi.Michel Djerzinski (thảo luận) 04:34, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • Michel Djerzinski. Xin sửa lời của bạn một tí. Viết BVCL cho nó rõ ràng là bầu chọn ở đây (FA là bên tiếng Anh). Cách diễn đạt của bạn tốt hơn nhưng cuộc BQ bắt đầu rồi nên nếu thay đổi thì loạn lắm. Dù gì thì kết quả vẫn vậy thôi. Phản đối ở đây đồng nghĩa với việc không chấp nhận dịch nguyên xi GA rồi thành BVCL. 1 là phải dịch từ FA, 2 tự viết, 3 dịch GA + cải thiện đáng kể mới thành BVCL được. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:33, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nếu như đề xuất của bạn là "tiêu chuẩn GA của bài gốc không thể lấy làm căn cứ để bầu chọn BVCL cho bài dịch nguyên văn" thì bạn chọn đồng ý hay không đồng ý?--Prof. Cheers! (thảo luận) 09:11, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bác Thành viên:Michel Djerzinski cũng đang hiểu sai việc đang bàn ở đây luôn. Tôi có thể tóm tắt gọn lại thế này cho bác nhanh chóng nắm được vấn đề. Đó là có 1 bài dịch từ GA sang tiếng việt, đưa ra BQ BVCL. Trongphu chỉ nêu 1 lý do chống duy nhất đó là bài dịch từ GA thì không đủ tiêu chuẩn để làm BVCL. Bác thấy lý do này hợp lý? Trong khi đó còn chẳng rõ là bài GA đó khi được dịch sang có đáp ứng đủ các yêu cầu BVCL của vi.wiki hay không, mà đã chống ngang phè phè như thế. Lý do chống như vậy theo bác là thuyết phục người dịch? Bác nói rằng tiêu chuẩn GA thì không thể lấy làm tiêu chuẩn căn cứ để bầu chọn BVCL. Điều đó hoàn toàn chính xác. Ở đây không ai quan niệm rằng cứ GA dịch sang thì đương nhiên được BVCL, mà cái đang bàn ở đây đó là bài GA khi dịch sang thì bị mặc định là không thể thành BVCL. Điều đó là nên hay không nên? majjhimā paṭipadā Diskussion 11:53, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Không, tôi hiểu ý Trongphu và (tôi nghĩ là) cả ý AlleinStein. Quan điểm cá nhân của tôi về biểu quyết này là cả ý kiến biểu quyết của liên danh Trongphu-minhhuy hiện nay là quá hạn hẹp, quá cụ thể, hầu như chỉ ứng dụng cho việc giải quyết tranh cãi lá phiếu chống của cá nhân Trongphu (và những người khác nếu có trong tương lai). Đáng ra tôi bỏ phiếu trắng nhưng như thế thì thấy thiếu trách nhiệm, bởi quan điểm của tôi về vấn đề GA/FA gần với Trongphu hơn. Tiêu chuẩn bài chọn lọc của vi.wiki về mặt câu chữ là bản dịch nguyên văn của tiêu chuẩn trên en.wiki, về mặt thực hành cũng nên như vậy. Theo logic đó một bài GA bên en.wiki tức là không đạt FA bên en.wiki thì cũng không đạt BVCL bên vi.wiki. Tuy nhiên ở đây một thời gian tôi thấy có cái thông lệ bất thành văn mà nhiều thành viên bỏ phiếu ngầm hiểu là tiêu chuẩn vi.wiki thấp hơn/khác với en.wiki. Theo như tôi hiểu câu "Trong khi đó còn chẳng rõ là bài GA đó khi được dịch sang có đáp ứng đủ các yêu cầu BVCL của vi.wiki hay không, mà đã chống ngang phè phè như thế" của Allenstein là phản ánh cái thông lệ ngầm hiểu đó, là điều mà tôi không tán thành. Cũng như không nên viết Hiến pháp rồi để cho đẹp còn đi làm một nẻo. Michel Djerzinski (thảo luận) 14:29, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi cũng thấy phản đối bài viết bằng một câu gọn lỏn của Trongphu phải nói là hơi bị "phũ", làm cho người dịch bực, cảm thấy bị coi thường nỗ lực. Nhưng đấy là quyền của cậu ta, có thể góp ý cậu ta chứ không thể phủ nhận cái lý của sự phản đối đó. Trước tôi đã đề cử thành công 2 bài GA là Phục Hưng và Napoleon, nhưng cả hai bài tôi đều mượn sách đọc để viết thêm các đoạn bị thiếu, bổ sung ref, tái bố cục bài trước khi "dám" đề cử BVCL. Cải thiện bài là điều mà tôi nghĩ người dịch bài nên cân nhắc và nên được cộng đồng khuyến khích. Cách của Trongphu không phải là hay nhất để "khuyến khích", nhưng còn hơn không. Michel Djerzinski (thảo luận) 14:50, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  @thành viên:Michel Djerzinski: Đáng lý tôi sẽ viết rất nhiều để chứng minh cho bác hiểu ý của tôi, nhưng tự dưng cảm thấy hơi mệt mỏi vì đã thảo luận quá dài tại đây. Nên tôi chỉ tạm tóm tắt những ý chính mà có lẽ bác đã hiểu lầm:
  1: Bác phải đồng ý với tôi rằng, chỉ cần 1 phiếu chống là bài viết đó không đạt BVCL.
  2: Vì 1 cho nên bác phải đồng ý với tôi rằng, việc hợp thức hóa việc cho phép bỏ phiếu chống với lý do "bài viết dịch hoàn toàn từ GA thì không đạt BVCL" cũng đồng nghĩa với việc tạo 1 tiêu chuẩn mới cho BVCL rằng: tất cả cái bài viết dịch từ GA nghiễm nhiên được mặc định là không thể đạt BVCL.
  3: Bác đã hiểu sai cách diễn giải của thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy ở phần đóng khung phía đầu cuộc BQ này. Minh Huy có ghi rõ ràng là một bài viết GA đã dịch thuật tốt toàn bộ từ Wikipedia tiếng Anh có được trở thành BVCL (qua quy trình đề cử) tại Wikipedia tiếng Việt chúng ta không. Diễn dịch theo tôi hiểu ý của Minh Huy là: nếu có 1 bài dịch từ GA sang tiếng Việt, thì nó nên được phép/được quyền hưởng quyền bình chọn có phải là BVCL hay không dựa trên những tiêu chí của BVCL tại vi.wiki, chứ không phải bức tử nó ngay từ trong trứng nước và mặc định rằng là dịch từ GA thì không thể thành BVCL. Chứ cả tôi lẫn Minh Huy không ai có ngầm ý hay tỏ ý cho rằng bài dịch từ GA thì sẽ đương nhiên thành BVCL cả.
  4: Bác biết rõ rằng tiêu chuẩn FA của en.wiki và tiêu chuẩn BVCL của vi.wiki là khá tương đồng nhau. Vậy bác hẳn cũng biết rõ rằng tiêu chuẩn 1 của cả 2 dự án en và vi đều là: viết hay: văn phong hấp dẫn, sáng rõ và theo tiêu chuẩn chuyên môn. Vậy bác phải đồng ý với tôi rằng, 1 bài gốc từ GA không đạt chuẩn viết hay của FA vì định nghĩa GA của en ghi rõ A good article is a satisfactory article that has met the good article criteria but may not have met the criteria for featured articles, nhưng được dịch sang vi.wiki lại đạt chuẩn viết hay của tiếng Việt, là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ví dụ cụ thể, tôi khởi sự dịch bài Thiên kiến xác nhận, và vì bận nên không dịch tiếp và cũng không chỉnh lại bài dịch ban đầu. Bác đã thay tôi hoàn thành bài viết đó và thay đổi toàn bộ văn phong. Văn phong của bác dịch trôi chảy, đọc rất hay làm tôi rất ngưỡng mộ. Và bài viết đó được đạt BVCL. Vậy cho thấy rằng việc từ 1 bài tiếng Anh dịch sang tiếng Việt, văn phong phụ thuộc vào người dịch rất nhiều. Hay nói ngược lại rằng, tiêu chuẩn viết hay của BVCL đối với 1 bài dịch từ tiếng Anh sang Việt, phụ thuộc vào người dịch chứ không phải phụ thuộc vào bản tiếng Anh.
  Nói một hồi tự dưng thấy đã dài, tôi xin dừng thảo luận tại đây. Tóm lại, ngay từ khi cuộc BQ này vừa mở, tôi đã phản đối việc hợp thức hóa 1 sự so sánh cứng để trở thành 1 quy định. Việc đưa ra lý do chống/đồng ý đối với 1 BQ BVCL lại dựa vào GA hay FA bên en.wiki là việc tôi không đồng ý, mà nó phải dựa vào những quy chuẩn đã có đối với BVCL của vi.wiki, như đúng ý của bác đã nói ở trên, là mình có hiến pháp riêng mà mắc gì không xài chỉ để chưng? Mong bác đọc và cho ý kiến. Cảm ơn bác.! majjhimā paṭipadā Diskussion18:22, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  majjhimā paṭipadā. Có lẽ AS vẫn chưa biết điều này. Tôi và Việt Hà đã bàn tính thay đổi cách tính phiếu ở BVCL cả tháng nay. Lấy số thuận quá bán hoặc 3/4 (quá bán hay 3/4 thì phải để cộng đồng quyết định; tôi nghĩ khả năng cộng đồng chấp nhận quy định này cao) tổng số phiếu là bài đắc cử. Có nghĩa là trong tương gần, nếu quy định đó được cộng đồng xác nhận thì phiếu của tôi sẽ là hợp lệ nhưng nếu phiếu thuận chiếm quá bán hay 3/4 thì bài vẫn đạt BVCL. Cho nên nói đồng nghĩa với việc tạo 1 tiêu chuẩn mới không hẳn đúng. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:56, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Biểu quyết trong tương lai đó chưa có, và nói thật là dù cho biểu quyết đó tiến hành với kết quả như mong đợi, tôi thấy nó cũng chỉ như vứt vào sọt rác một khi kiểu bỏ phiếu vô trách nhiệm "GA không thể FA" mà không để lại một yêu cầu cải thiện cụ thể nào được những người bỏ phiếu mục này cổ súy. Tỉ lệ 3/4 có thể hay đấy, nhưng nếu đa số phiếu chống đều đưa ra cùng một lý do vỏn vẹn như thế thì cũng như giết chết đề cử thôi. --minhhuy (thảo luận) 04:39, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Chưa có nhưng sẽ có (tôi nghĩ vậy). Chuyện đa số phiếu chống đều đưa ra cùng 1 lý do là do bạn suy diễn. Và nếu muốn người ta không dùng lý do đó được thì cải thiện bài đi thay vì lo tranh cãi. Vừa làm cả nhà vui vẻ, vừa giúp Wikipedia phát triển tốt hơn. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:21, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đây là "bắt buộc", chứ không phải khuyến khích, nhưng thôi, như đã viết ở thảo luận của biểu quyết này nên tôi không tranh luận về vấn đề này một khi người bỏ phiếu đã xác nhận "OK". Ngoài ra tôi không liên danh với Nguyentrongphu, biểu quyết này chỉ có mình thành viên ấy mở ra, về sau bị quá nhiều bên hiểu lầm nên tôi diễn giải lại cho đúng ý của bạn ấy thôi. --minhhuy (thảo luận) 15:06, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nhờ bắt buộc vậy thì rất có thể những bài được BVCL chất lượng sẽ còn được tốt hơn nữa! Thế là quá tốt rồi. Nguyentrongphu (thảo luận) 04:13, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Khi đã dịch thuật phải chấp nhận chất lượng phiên bản gốc. Không tham vọng đòi hỏi quá cao Lion . Tiger Leopard 02:23, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC) Phiếu bị loại do sử dụng tài khoản con rối. conbo trả lời
  Mời bạn cho ý kiến rõ hơn nhé. Phiên bản gốc đó là GA của tiếng Anh vậy nếu đem ra đề cử BVCL ở vi nếu thỏa các tiêu chí BVCL ở vi thì bạn đồng ý không?--Prof. Cheers! (thảo luận) 09:16, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Lion . Tiger. Không có chuyện bài GA thỏa mãn tiêu chí BVCL. Mời bạn nhấn mạnh lại quan điểm để thành viên khác sau này không thể lấy cớ để chối cãi kết quả. Nguyentrongphu (thảo luận) 02:15, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Vậy bên tiếng anh dịch Chọn lọc và BVT qua đây đều một màu vàng óng ánh hết hả, hay thêm sao kim cương cho các bài dịch từ sao vàng bên anh để phân biệt (chớt pho lác) , tôi cho rằng dịch 2 chất lượng bài qua đây lại đồng nhất thành 1 chất lượng thì chưa công bằng, tại sao khi ứng cử bên Eng, người viết ko ứng cử sao vàng?? Vì có thể còn một lỗi nào đó khó khắc phục với họ, việd9ong276 ý dịch BVT = BVCL Việt thì ai mà thèm dịch BVCL Eng qua làm gì, dài, mệt, kiếm mấy bài ngắn, vừa ở BVT Eng là qua đây vàng hết :P -- Thuận - Thiên Đế 02:33, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Quan điểm "huy chương" thế này tôi đã đề cập trong phiếu ý kiến bên dưới của mình. --minhhuy (thảo luận) 02:39, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nói chung là theo ý kiến cá nhân tôi BVCL Tiếng việt hiện nay có nhiều cấp bậc, cùng gắn một kỉ niệm chương (nghe cho có chút kì niệm :) ) -- Thuận - Thiên Đế 02:48, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi hiểu rằng bạn Đế đang cố gắng hài hước làm cho không gian biểu quyết bớt nóng, tuy nhiên xin hãy nghiêm túc khi nói về việc chọn sao này: cộng đồng này hiện giờ có vẻ còn nhiều người vẫn coi sao chọn lọc, sao bài viết tốt như một thứ thành tích để mà chạy đua theo, làm cho có, cho đủ số lượng. Sao ở đây là để ghi nhận chất lượng của bài viết, còn để ghi nhận đóng góp của thành viên đã có các barnstar, v.v... và ngay chính lịch sử trang đã là sự ghi nhận công sức của họ. Chúng ta không nên làm lây lan quan điểm sao là một cái gì đó thể hiện thứ bậc, cấp bậc giữa các thành viên. Nếu ai cũng đến đây đóng góp chỉ vì "thành tích" thì vô tình đã làm mất đi giá trị của tính "tự nguyện" của cộng đồng Wikipedia này. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 06:55, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý bạn Phú nói đúng, bản dịch thuật đương nhiên có quyền đối chiếu với bản gốc A.B.C D.E 03:06, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC) Phiếu bị loại do sử dụng tài khoản con rối. conbo trả lời

 Y xác nhận lại, đã xem lại nội dung biểu quyết, lá phiếu của tôi vẫn giữ nguyên tại mục không này

Góp ý thêm, đúng lý ra ngay từ đầu người đề cử nói ngắn gọn là nghiêm cấm chuyện đem bài dịch thuật (ko bổ sung) từ GA (wiki Anh) --> ứng cử BVCL tại wiki Việt
===> sẽ phân định được phiếu thuận, chống hợp lý cho cả biểu quyết, để bây giờ rối loạn thế này đây !!!!!!! A.B.C D.E 04:36, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Tôi không cực đoạn đến thế. Họ có quyền đề cử nhưng tôi cũng sẽ có quyền bỏ phiếu chống. Dù gì cũng cảm ơn sự ủng hộ của bạn! Nguyentrongphu (thảo luận) 05:19, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 • Mời bạn A.B.C vào xem lại nội dung biểu quyết để xác nhận lại vì có sự thay đổi hoặc hiểu nhầm so với ban đầu.Không phải nghiễm nhiên GA của en mặc định là FA của vi --Prof. Cheers! (thảo luận) 15:30, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Ý kiến của Phú là hoàn toàn hợp lý. Nếu những bản BVT của enwiki mà dịch nguyên si sang bên này được BVCL thì quả thật là bất công so với các bài CL khác! Mintu Martin (thảo luận) 03:52, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  MỜi bạn Mintu Martin vào xem lại nội dung biểu quyết để xác nhận lại vì có sự thay đổi hoặc hiểu nhầm so với ban đầu. Không phải nghiễm nhiên GA của en mặc định là FA của vi--Prof. Cheers! (thảo luận) 15:30, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Mời hai bạn, Mintu MartinA.B.C vô nhấn định lại quan điểm của hai bạn mắc công có thành viên khác nói này nói nọ, không chịu chấp nhận kết quả trong tương lai. Nguyentrongphu (thảo luận) 02:17, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Không nên lấy một bài ngoại-ngữ khác đem dịch ra tiếng Việt mà đương-nhiên thành Wiki tiếng Việt. Tiếng Việt có những ưu-tiên riêng ví-dụ những show, nhạc phẩm, diễn-viên v.v. nổi tiếng bên tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tàu... nhưng người Việt (trong nước và hải-ngoại) chẳng biết gì, và cũng chẳng quan-tâm gì đến họ, mà bỗng-nhiên thành bài chọn lọc thì e quá vội-vã, mà cũng chẳng phản-ảnh quan-điểm của người mình. Duyệt-phố (thảo luận) 04:58, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • @Duyệt-phố: Xưa nay không ai chấp nhận việc một bài dịch GA bỗng-nhiên thành bài chọn lọc ở Wikipedia tiếng Việt cả, mà phải qua một quá trình so sánh, đối chiếu, xem xét có đáp ứng các tiêu chuẩn bài chọn lọc ở đây hay không. Vì vậy phiếu của bạn nếu chỉ nhằm phản đối cái "bỗng nhiên" đó, thì vô tình lại tạo tiền đề cho việc từ nay về sau không ai có thể mang một bài dịch ở GA ra đề cử chọn lọc, để từ đó trải qua quy trình đánh giá chất lượng nữa. Lý do là vì chúng ta đáng áp dụng kiểu một phiếu phủ quyết ở không gian ấy, nên chỉ cần đưa ra lá phiếu chống với "GA ở Wikipedia tiếng Anh, không thể BVCL ở đây" thì kết quả đã được định đoạt. Còn nếu bạn cũng tán thành luôn việc không cần so sánh với các tiêu chuẩn bài viết chọn lọc của chúng ta thì cứ bỏ qua ý kiến này của tôi. --minhhuy (thảo luận) 05:22, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Có vẻ như đã có rất nhiều người hiểu lầm mục đích của cuộc biểu quyết này. Nhưng xin đọc ý kiến bên dưới phiếu của Duyệt-phố bên trên. Phiếu của bạn trong ngữ cảnh này đã giết chết luôn khả năng bình chọn đó về sau. Nói chung cả việc bỏ phiếu thuận hay chống ở đây đều không đi đến kết quả gì (mà việc bỏ phiếu Thuận lại càng tai hại hơn, khiến cho cái "đương nhiên" đó thành sự thật), chính vì vậy tôi mới chọn cách dùng "Ý kiến". --minhhuy (thảo luận) 05:37, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Có lẽ, một số người không đọc dòng chữ nhỏ của tôi. Tôi đã sửa lại và in đậm hơn. Những phiếu có ý kiến rõ ràng thì để yên. Còn những phiếu của BacLuong và Duyệt-phố thì cần phải kêu họ bỏ phiếu lại. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:46, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Hiện giờ tôi đã giải thích rõ ràng hơn. Bỏ phiếu thuận không có nghĩa là cho nó là mặc định nữa. Bỏ phiếu thuận có nghĩ là thấy GA có thể thành BVCL dù chả có sửa đổi nào đáng kể. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:58, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Lá phiếu của tôi vẫn không thay đổi; ý tôi là bài dịch GA từ ngoại-ngữ không liên-quan gì đến BVCL tiếng Việt. Duyệt-phố (thảo luận) 06:15, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi nghĩ phiếu của Duyệt-phố là rõ rồi nhé. GA không phải là BVCL. Nguyentrongphu (thảo luận) 06:44, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Vâng, anh ta nhìn nhận như vậy (chứ không phải nhìn nhận câu trên của bạn) thì tôi cũng tôn trọng ý kiến. --minhhuy (thảo luận) 06:47, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Theo cách hiểu của tôi thì anh ta có ý là nếu như một bài GA không có cải thiện đáng kể thì không được thành BVCL. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:05, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bác thành viên:Duyệt-phố cũng hiểu sai vấn đề đang bàn rồi. Ở đây Trongphu muốn hợp thức hóa lý do chống 1 BVCL chỉ vì nó là bài dịch từ GA của en.wiki, chứ không phải chúng ta đang mặc định cứ GA của en.wiki thì khi dịch sang đương nhiên thành BVCL. Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, cho nên bác Duyệt-phố nên đọc hết các thảo luận và quyết định lại phiếu của mình. majjhimā paṭipadā Diskussion 11:45, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Dù không phải là mặc định thì cũng khá giống. Chuyện bài Tương lai của Trái Đất dịch nguyên si từ GA mà không có bất cử cải thiện nào mới cả thành BVCL -> hỏi có phải là giống mặc định không? Tôi để Duyetpho tự đánh giá. Nguyentrongphu (thảo luận) 02:08, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Trước tôi đã cho ý kiến nhưng quyết định sẽ bỏ 1 phiếu cho cuộc bq này, tôi không đồng tình với cách làm của một số thành viên mà Nguyentrongphu đã nói. Cứ dịch GA bên en rồi đem đề cử BVCL là không đúng với tinh thần tự nguyện cống hiến của vi WP. Hành động như thế tôi coi như là "cướp công" dù en và vi là 2 ngôn ngữ khác (cướp công những thành viên đã cố gắn biên tập để được GA như vậy). Tình hình này cứ tiếp diễn thì vi WP chỉ có số lượng hơn là chất lượng. Một bài GA không thể thành BVCL nếu không có cãi thiện, nếu cứ "lười" như thế thì không nên đề cử ở BVL hơn là BVCL ㅡ ManlyBoys 15:03, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • @ManlyBoys: Nội dung trên Wikipedia được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự, bạn có quyền sao chép và dịch (tạo ra tác phẩm phái sinh) mà không sợ vi phạm bản quyền, miễn là tuân thủ theo quy định ghi công (chẳng hạn đặt bản mẫu {{Bài dịch}} lên trang thảo luận của bài). Vì vậy, sử dụng từ "cướp công" ở đây là chưa chính xác. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 16:27, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Xin lỗi Trần Quế Nhi, chắc là bạn hiểu nhầm ý tôi thì phải, có thể từ "cướp công" đã không thể làm nổi bật hết ý nghĩa mà tôi muốn nói và còn bị lệch nghĩa. Tôi nói chuyện thực tế nè: Nếu một người không chịu làm việc thì lấy đâu ra lúa, gạo mà ăn - dù không có ruộng thì làm công cũng no qua ngày (chịu cãi thiện bài viết khi dịch nguyên GA); hay tại sau một người cứ ở nhà ở không thế mà tiền cứ vào vào, chắc hẳn là trộm ở đây rồi (không chịu cãi thiện), tôi không có ám chỉ ai!. Đã không đóng góp mà muốn có thành quả là sau, như thế thì bất công với người chịu cặm cùi viết lắm. Giả sử thế này, nếu vi mình có thể dịch những bài vi lại với nhau hay cho 2 bài vi cùng chủ đề, cùng nội dung được xuất hiện ở vi WP. Như thế tôi đợi khi anh sửa và hoàn thiện, tôi thấy ngon là copy tạo bài mới y như in rồi đem đề cử liền, hợp với tiêu chuẩn CL thì 1 tháng ok. Bạn nghĩ coi cảm giác của người viết thế nào? chắc là hận cái xã hội vi WP này lắm; ngoài đời, những người điềm tỉnh còn chịu nói lý, còn ai hơi nóng tính là cho quả đấm vào mặt rồi. Tại vi và en là 2 ngôn ngữ khác, môi trường làm việc khác nên họ không bận tâm có lấy thàng quả mà ming2 có bồi tu hay không! ㅡ ManlyBoys 23:25, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Chính quan niệm trên của bạn mới bị xem là "bệnh thành tích", vì quá coi trong cái thành tích của BVT và BVCL. Người viết bài đề cử vì cảm thấy bài xứng đáng với chất lượng ở dự án chúng ta, họ đề cử bài viết chứ không phải đề cử bản thân họ đâu mà nhiều thành viên ở đây cứ liên tục phê bình "lười, trộm cắp,...", tôi nhìn mà xót. --minhhuy (thảo luận) 03:17, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đồng ý không phải ai cũng có bệnh thành tích nhưng những tháng gần đây tôi thấy nhiều tv mê cái danh BVCL, dù bài vẫn chưa đạt vẫn cố gắng đòi cho BVCL cho bằng được (chưa tính có khả năng lười biếng không chịu sửa nữa). Thay vì thời gian cãi nhau đó, lo cải thiện bài hoặc dịch bài khác tôi thấy còn có ích hơn cho Wikipedia chúng ta. Tôi chỉ là người đáng giá, thấy được thì tôi bỏ phiếu ok, còn không thì tôi chống. Tôi rất là công tâm. Chuyện bài có thành BVCL không thì tôi không quan tâm. Không thể gọi những người đánh giá "bệnh thành tính" được. Ai quá coi trong chuyện bài được BVCL? Tôi hay bạn? Bạn chính là người muốn nó thành BVCL chứ không phải tôi. Tôi chỉ ủng hộ khi tôi thấy bài xứng đáng.
  Còn điểm này nữa tôi nói luôn là trong BQ BVCL, đừng đổ trách nhiệm lên đầu người đánh giá (người đánh giá cũng phải có trách nhiệm). Nhưng nếu người đánh giá phải có trách nhiệm 1 thì người viết phải có trách nhiệm 10. Người viết là người muốn bài thành BVCL chứ không phải là người đánh giá. Tôi không có mượn ai đề cử BVCL cả. Nếu không đề cử tôi cũng không có chết, nhưng nếu đề cử thì hãy chuẩn bị tâm lý bỏ nhiều thời gian công sức ra sửa chữa mới mong thành BVCL được chứ đừng tưởng đùng một cái là có. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:20, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Chao ôi, cả ngàn lần tôi nói với bạn đừng có chụp cái suy diễn "GA = CL" của bạn lên đầu người khác như vậy nữa, tôi cam đoan với bạn những ai ủng hộ bài viết Tương lai của Trái Đất là đã đối chiếu nó với các tiêu chuẩn chọn lọc hiện tại, và nó đáp ứng thì được sao. Bạn cứ thích nghĩ theo hướng kia thì tôi chịu, sẽ im lặng không tranh luận cho... đỡ mỏi tay. Còn chuyện người viết hay người đánh giá, cả hai loại người đều muốn bài viết có chất lượng tốt nhất, muốn Wikipedia phát triển tốt nhất, thì có trách nhiệm ngang nhau. Ai bỏ phiếu thì có trách nhiệm với lá phiếu trên tình thần hướng tới chất lượng bài, chứ không phải để thỏa mãn quan điểm cá nhân "GA không thể FA" rồi quẳng vào mặt người khác dòng vô trách nhiệm đó đâu. --minhhuy (thảo luận) 07:28, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Xin lỗi, trong mắt tôi thì sự việc đó là vậy (GA = BVCL). Bạn không nghĩ vậy là quyền của bạn. Còn ai thích nghĩ theo hướng kia cũng là quyền của họ. Tôi cũng không đồng ý với bạn là người đánh giá có trách nhiệm ngang với người viết. Xưa đến giờ trách nhiệm luôn luôn nằm trên vài người viết. Người đánh giá muốn Wikipedia phát triển tốt nhất chứ chưa chắc muốn có BVCL. Và bạn làm như cải thiện bài phải có người chỉ cho từng ti từng tí cải thiện chỗ nào thì mới cải thiện được? Nếu tôi muốn dịch bài GA thành BVCL thì tôi tự biết cách cải thiện chứ không cần ai chỉ cả. Sau khi cải thiện đáng kể xong, còn ý kiến gì khác nữa thì tôi sẽ giải quyết luôn. Đó mới là tinh thần đáng quý và hoan nghênh và đó sẽ giúp Wikipedia ta phát triển tốt nhất. Wikipedia vi muôn năm! Nguyentrongphu (thảo luận) 07:41, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi nghe như bạn đang ám chỉ một người mang bài "Sơ khai" ra đề cử chọn lọc, không "xứng đáng" nhận lời khuyên của bạn, và cũng không cần bạn chỉ cũng biết cách tự cải thiện (dễ quá mà). --minhhuy (thảo luận) 07:48, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi không hiểu bạn đang nói gì? Ám chỉ một người mang bài "sơ khai" ra để cử chọn lọc là ám chỉ ai? Tôi và những người dịch GA hoàn toàn có khả năng cải thiện tiếp nhưng chả qua họ không muốn thôi (họ dịch được thì họ cũng có thể đi đọc nguồn tiếng Anh khác để viết thêm). Và đó lại là một ví dụ không có thật. Một bài "sơ khai" thì làm gì có ai mang ra đề cử BVCL cơ chứ. Ngộ thật. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:52, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Ý tôi là bạn đang ví bài đã "GA" cũng như bài "Sơ khai" vậy, còn quá nhiều điểm cần cải thiện, đến mức không xứng để bạn chỉ ra nên cải thiện chỗ nào. --minhhuy (thảo luận) 07:56, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Trời ạ. Bạn suy diễn ý của tôi sai rồi. Sơ khai thua GA xa lắc. Chuyện này chả liên quan tới bài sơ khai. Uh, bạn nói đúng đấy. Nếu không có sự cải thiện đáng kể trước thì sẽ không xứng đáng với thời gian công sức của tôi đánh giá chi tiết (đánh giá chi tiết một bài không phải là chuyện dễ và cũng tốn không ít thời gian). Và cũng như lập luận ở trên. Kêu tôi có trách nhiệm mà người viết chả thấy có trách nhiệm gì cả thì thật là vô lý. Đó là chưa tính người viết phải có trách nhiệm và nỗ lực nhiều hơn. Nguyentrongphu (thảo luận) 08:04, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tất nhiên là tôi hiểu ý bạn, nhưng cá nhân tôi lại nghĩ bạn vô tình đang tự xem bài có chất lượng đạt đến GA (tôi so như vậy theo ý bạn, chứ không phải tôi nói GA ở en-wp là chuẩn mực ở vi-wp) cũng chỉ như bài Sơ khai thôi, còn quá nhiều điều cần phải làm. Nếu nó chỉ còn một chút nữa là đạt đến FA rồi (như bạn từng nói đó, ranh giới giữa BVCL và BVT đâu có bao nhiêu?), thì bạn cố chỉ ra thêm "cái chút" đó cho người ta không được hay sao mà làm khó khăn vậy? Tôi có thể thông cảm nếu bạn dùng lý lẽ đó cho bài sơ khai, hay thậm chí chất lượng A luôn đi, chứ như thế này thì thật khó hiểu. --minhhuy (thảo luận) 08:10, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Dĩ nhiên ranh giới sơ khơi và BVT xa hơn nhiều so với BVT và BVCL nhưng cũng không phải là "cái chút" đâu. Cứ nhìn bài Trịnh Văn Căn, dập dờn hoài còn chưa được đây. Tuy có một số BVT chỉ sửa thêm xíu nữa là thành BVCL nhưng đa số thì phải đầu tư khoảng thời gian không nhỏ (ít nhất vài chục tiếng sửa chữa và cải thiện thêm, nếu như không muốn nói là cả trăm tiếng; đọc tài liệu rồi viết tốn thời gian hơn dịch nhiều). Tôi cũng có thể nói ngược lại là tạo sao không cố gắng nỗ lực cải thiện thêm đi mà sao cứ lấy cớ này nọ làm khó tôi hoài? Nói chung việc tôi không nêu lý do cụ thể trước khi cải thiện đáng kể "chỉ là cái cớ" cho việc không chịu cải thiện thêm mà cứ đòi BVCL. Tôi tin điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của họ; họ cũng chả cần phải có ai chỉ bảo cả; họ tự làm được mà, lớn rồi chứ còn là con nít à? Nếu không thấy sự nỗ lực tối thiểu, tôi không việc gì phải tốn thời gian công sức của tôi nếu tôi không thấy xứng đáng. Thời gian là của tôi và tôi muốn làm gì với nó là quyền của tôi, không ai ép buộc tôi được. Tôi không có đòi hỏi họ phải lên cung trăng đâu mà không làm được. Mà nếu không làm được thì tốt nhất đừng đề cử BVCL, tôi không có mượn ai đề cử BVCL cả. Nguyentrongphu (thảo luận) 08:25, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi không nghĩ là "bệnh thành tích" mà nó phải đặt đúng khi GA = CL (không có cãi thiện). Cứ làm như thế, chỉ cần hợp quy định rồi dịch mà ko cãi thiện thì có phải mất tinh thần "tự nguyện viết bài" của vi này còn gì. Cớ sau phải tự hạ thấp mình, cho là BVT bên en ko cần cãi thiện là bằng BVCL bên vi, đúng là mình thua en thiệt nhưng cũng phải giữ "giá" chứ, đâu phải en hơn thì cái gì cũng hơn. Nói tóm lại, đã gọi là "biểu quyết" và có mặt ở đây thì phải có sự tranh luận và luôn luôn có hai ý kiến đối lập nhau, phủ định nhau. Ai cũng muốn rằng lập luận mà mình cho là đúng và tìm được nhiều ý kiến ủng hộ. Vậy hai bên cứ dùng con chữ để cho rằng lập luận của mình là đúng, không ai nhường ai. Như thế hãy cho cộng đồng bq, hết thời gian bq thì sẽ có kết quả. Nhưng trong mọi cuộc bq hay bình chọn, luôn có kẻ thắng và thỏa mãn, kẻ thua và sự tức bực. Đừng cứ mỗi lần qua 1 cuộc bq hay bình chọn, lại có sự "không phục" và nhằm trả thù đối phương => Sẽ mãi mãi không có sự đồng thuận chung ㅡ ManlyBoys 04:32, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi chẳng phải kẻ tiểu nhân để trả thù đối phương, vì dự án này không phải là nơi trả lương cho tôi để mà cạnh tranh thăng tiến. Tôi không biết tại sao bạn đề cập đến việc này, và cũng không rõ bạn có ám chỉ điều gì không. Về chuyện phục hay không phục thì chắc chắn là tôi rất thất vọng với cách nghĩ này của cộng đồng rồi đó, còn cộng đồng muốn như thế nào thì tôi cũng không đủ tài để can thiệp, cũng chẳng ai kể cả nhà sáng lập có quyền can thiệp. Thân. --minhhuy (thảo luận) 04:38, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Ý của tôi là không phải ám chỉ ai và ám chỉ điều gì, càng không phải nói bạn, chỉ là tôi nêu lập luận của tôi thôi, bạn đừng hiểu lầm. Tôi muốn nói trong một cuộc bq hay bình chọn luôn có 2 lập luận trái ngược nhau. Nếu không thể làm thay đổi lập luận của đối phương thì hãy cho cộng đồng giải quyết ㅡ ManlyBoys 05:14, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý bạn Phú nêu ý kiến hợp lý. Bài dịch thuật tốt từ Good article tại wiki Anh chỉ xứng ở mức BVT tại wiki Việt thôi. Chừng nào dịch thuật nguyên si từ Feature article của wiki Anh mới xứng đáng là bài chọn lọc tại wiki Việt chúng ta hoanghau 02:57, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Prof. Cheers! Mình đã bỏ phiếu vào mục không, tức đã nói rõ quan điểm : Good article = BVT; Feature article = BVCL, ko tranh cãi hoanghau 06:53, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý ko thể đảm bảo hết tất cả các bài GA bên en có chất lượng chọn lọc bên này được. Na Tra (thảo luận) 01:14, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • Ý của Na Tra (thảo luận) không đồng ý về việc "một bài viết GA ở en khi được chuyển ngữ tốt và được đề cử thì đương nhiên là FA ở vi hả"?--Prof. Cheers! (thảo luận) 02:16, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Có thể khả năng là đang hiểu nhầm. =))  A l p h a m a  Talk 02:50, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nhầm sao dc. Bài dịch nguyên si từ GA bên en ko thể sang đây làm chọn lọc dc, vì ko thể đảm bảo tất cả các bài GA đó đều có chất lượng tương đương chọn lọc ở đây. Na Tra (thảo luận) 10:11, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  @Na Tra: Chính vì không thể đảm bảo nên chúng ta mới có các biểu quyết bình chọn bạn à. Bài dịch GA nào không có chất lượng tương đương chọn lọc ở đây thì sẽ không được bình chọn, qua đề cử. Vậy nên dựa theo lập luận trên của bạn thì tôi nói lại là có thể bạn nhầm rồi. --minhhuy (thảo luận) 10:25, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Ko dc. Na Tra thà giết lầm hơn bỏ sót. Na Tra (thảo luận) 10:48, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Thêm tý nhé, Na Tra có thể bắn hạ ngạy bài GA en:Celestial spheres 73 nguồn,43k và nâng đỡ bài FA en:1080° Snowboarding với 37 nguồn, 22k đúng không. Nếu xác nhận vậy thì OK, tôi không thắc mắc nữa. =))  A l p h a m a  Talk 10:55, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bài Celestial spheres là điển hình cho loạt bài GA chưa viết bao quát hết các khía cạnh của chủ đề, cụ thể bài này chỉ mới đề cập tới lịch sử, thiếu hẳn mục quan trọng khác là các phương pháp tính của celestial spheres. Trong khi bài Snowboarding đã viết hết mức có thể. Na dựa theo tiêu chuẩn b không bỏ sót một sự kiện hay chi tiết hoặc địa điểm chính nào trong phạm vi của chủ đề;. Bài ngắn mà viết đủ, nguồn tốt => chọn lọc. Bài dài, nguồn nhiều mà viết chưa xong => bye bye. Na Tra (thảo luận) 11:08, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Sao thành viên:Na Tra biết bài đó thiếu hay vậy bạn, trong khi bài đó chưa từng được đề cử FA mà? Nó chưa từng được đề cử không có nghĩa là nó khổng thể đạt FA. Thậm chí nếu nó đã được đề cử là FA và thất bại vì văn phong hay cách viết cũng chưa chắc sang tiếng Việt nó lại mắc lỗi này. Hổng tin văn phong hay cách viết quan trọng khi họ xét FA hả? Thử mở vài page archived nominations ở bển mà đọc là thấy à. Oải. Cái ngạc nhiên nhất là cách đánh giá bài viết khi bỏ phiếu BVCL của bên mình thì thua xa lắc bên họ, ấy vậy mà cứ thích bê chuẩn của họ qua xài. Muốn cải thiện chất lượng, thì nòng cốt là phải cải thiện cách thức nhận xét, bình phẩm, đánh giá 1 bài viết dựa trên các tiêu chuẩn BVCL hiện có, vì càng nhận xét chi tiết, thì bài viết sẽ được nâng cao, chứ hổng có phải là mượn kết quả từ 1 cuộc biểu quyết của người ta rồi xài cho mình, trong khi còn hổng biết bên họ vì sao ko cho FA. Hợp thức hóa lý do chống như thế này, là làm lụn bại dần khả năng cải thiện cách thức bình phẩm, nhận xét, đánh giá của vi.wiki, cũng tức là làm lụn bại khả năng hoàn thiện bài viết. Ấy vậy mà, tui hổng hiểu sao Na Tra lại đồng ý. Hổng lẽ tui phải lên trển hỏi cho ra nhẽ :D majjhimā paṭipadā Diskussion 22:07, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  majjhimā paṭipadā. là làm lụn bại dần khả năng cải thiện cách thức bình phẩm, nhận xét, đánh giá của vi.wiki. AS nói hơi quá rồi đấy. Ai nói là tôi sẽ không cho ý kiến đánh giá chi tiết? Tôi sẽ đánh giá chi tiết sau khi đã cải thiện đáng kể. Người viết phải có trách nhiệm hơn người đánh giá (chuyện này tôi sẽ không tranh cãi; tôi tin là vậy, còn bạn nghĩ sao thì tùy). Nếu người viết đã không có trách nhiệm thì tôi chả có việc gì phải có trách nhiệm và tốn thời gian công sức (tưởng đánh giá chi tiết một bài là dễ? Nó tốn nhiều thời gian và công sức lắm đấy). Nguyentrongphu (thảo luận) 21:55, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  À, mà nói thế chắc bạn có thể sẽ cãi: tại tui đọc thấy nó thiếu. Bạn đọc thấy nó thiếu chưa chắc bên en.wiki họ đọc thấy nó thiếu. Bạn đã cho phép bên mình lấy kết quả biểu quyết của họ để áp dụng cho mình, thì bạn phải chịu à, cấm cãi. Vì khi bạn đồng ý lấy kết quả biểu quyết của họ để làm tiêu chuẩn đầu vào bên mình, thì bạn đã bị mất cái quyền nhận xét bài bên đó rồi, bạn phải chờ họ đưa bài đó ra biểu quyết FA, xong nhận lấy kết quả thôi. Nếu không đạt FA sau biểu quyết bên đó, thì bạn mới có thể thở phào "à ừ nó cũng chả thể là BVCL bên mình đc", còn nếu cứ bị treo đó, thì bạn không có quyền phán nó không thể là FA, vì là GA không có nghĩa là nó không đủ chuẩn FA của họ, mà có thể là chưa ai thấy và chưa ai buồn đưa ra nó BQ FA mà thôi, zui zị đó, ráng chống :D Lỡ may sau này bài này mà đc bên đó bầu là FA, thì bạn có mà uất :P Đó là chưa kể có nhiều vụ vui thế này. Một bài đang là GA bên đó, được dịch sang và đưa ra BQ BVCL của mình. Trong lúc đó, bên đó họ cũng đang BQ FA cho bài này. Thế là bên vi.wiki cứ phải pause cái cuộc BQ của mình lại, rồi ngồi ngónnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggg chờ bên đó biểu quyết xong, có kết quả thì mới lục đục biểu quyết. Bạn thấy 1 tương lai dở khóc dở cười cho vi.wiki không hỡ bạn? Đó là tui còn chưa lôi hàng loạt chuyện đề cử FA bên đó mà hổng thành công, hổng phải do lỗi, mà do lâu quá nhưng chưa có kết quả chính thức, rồi blah blah blah, hàng tá trường hợp có thể xảy ra. Chỉ nhìn GA mà phán nó ko xứng là FA, là 1 cái nhìn chưa được rộng. Sẵn @thành viên:Hoang Dat đọc luôn cho zui :D majjhimā paṭipadā Diskussion 22:12, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Còn 1 cái nó cũng zui zui nên tui nói luôn để nghỉ tết nữa, đua case này tốn thời gian kinh :D Đó là cái lý do ông Trongphu đưa ra mà mọi người đang gật gù kiểu "chuẩn chả cần chỉnh", cái lý do đó có lỗ hổng zui zui chỗ này. Là ổng nói bài GA khi được dịch qua tiếng Việt mà không bổ sung gì thì không được BVCL. Trong khi đó, cái bài GA đó được gắn dấu cộng GA từ 1 tỉ năm về trước và nó hoàn toàn không bị khóa cứng, vậy thì 1 tỉ năm sau chả lẽ bên english không ai bổ sung đc gì cho nó? Rồi 1 tỉ năm sau nữa ông nào đó bên vi.wiki dịch nó ra, tức là bài đó đã là bài "GA+bổ sung" theo cái ý của ông Trongphu rồi mà? Vậy đó. Zui hơm? Thế chống là chống cái gì? P/S: 1 tỉ năm là cách nói thậm xưng, chứ mắc công có người nhảy xổ vô phân tích blah blah nào là 1 tỉ năm nữa trái đất còn diệt vong huống chi wiki, hehehe. Ở wiki hay có kiểu này lắm nên phải rào trước cho chắc :D P/S2: tại Na Tra hay nói chiện teen teen zui zui rất giống tui nên khi thảo luận với bạn tui cũng chọn cách nói này bạn nhé, cho nó zui. Chứ đừng có nói tui con nít nghen, tội tui, tóc "hai lai" roài :D majjhimā paṭipadā Diskussion 23:05, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Cụ thể lỗ hổng luôn cho trường hợp bài tương lai của Trái Đất mà vì nó mà có cuộc BQ này như sau: bài đó đc GA từ version 6/1/2010 với 42k bytes, 1 tỉ năm sau tức là ngày 30/8/2011 nó được đem ra BQ FA nhưng bất thành, lúc đó bài viết có 56k bytes, và 1 tỉ năm sau nữa mới đến version mà vi.wiki dịch là khoản 80k bytes. Vậy nó thỏa mãn điều kiện (GA+bổ sung) chưa? Vậy cái phiếu chống của Trongphu vô giá trị chưa? Cho nên nếu BQ này có đc thông qua, tôi vẫn sẽ dùng lý do này để hủy hết các phiếu chống tương tự trong tương lai tại BQ BVCL, vì nó đã được bổ sung :) Cãi hổng ai nghe lý thì đành dùng hạ sách này vậy, thích sao cũng được hehehe. Nói đến đây, tôi thấy mình đã tìm ra điểm để mình vẫn có thể đảm bảo wiki không bị ảnh hưởng gì nhiều cho dù luật này có thông qua hay không, cho nên tui nghỉ ngơi, không tham gia tranh luận này nữa :D majjhimā paṭipadā Diskussion 23:48, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi là người có lý lẽ. Nếu quả thật bài trước khi dịch có sửa đổi "đáng kể" so với phiên bản lúc chọn GA thì tôi sẽ tự xóa phiếu, không cần bạn phải gạch đâu. Nên nhớ là không phải bài GA nào cũng có những sửa đổi như thế. Đa số những bài GA chỉ được sửa hoa loa tính từ lúc được chọn GA thì không thể gọi là sửa đáng kể được. Có thể một số bài có thể dịch thẳng qua từ GA có thể thành BVCL (vì có sửa đổi đáng kể tính từ lúc chọn làm GA), nhưng đa số các bài dịch GA thì vẫn còn phải sửa đổi dài dài mới thành BVCL được. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:43, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Sáng kiến trên của AlleinStein rất hay, tôi cũng sẽ kiểm tra lịch sử bài viết từ phiên bản được chọn là GA đến phiên bản dịch hoàn chỉnh hiện tại và hủy những phiếu nào viện lẽ "chưa cải thiện, bổ sung" :D --minhhuy (thảo luận) 03:22, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy, muốn lách luật như bạn không phải dễ đâu. Quy định ở đây là "chưa cải thiện đáng kể." Chữ đáng kể ở đây là do mỗi cá nhân đáng giá sửa bao nhiêu là gọi là đáng kể. Bạn không có quyền đánh giá dùm người khác là bài đó đã sửa đổi đáng kể hay chưa. Dù kết quả là gì, tôi hy vọng mọi người phải tôn trọng nó. Chứ đừng tìm cách lách luật. BQ đã chưa ngã ngũ mà bạn đã tìm cách lách luật trước thì là chả còn gì để nói. (p.s.: bây giờ giả sử đồng thuận nghêng về phía bạn, tôi tìm cách lách luật rồi viện cớ này nọ thì các bạn thấy sao?) Nguyentrongphu (thảo luận) 21:43, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Thước đo nào cho cái "đáng kể" của bạn? Bây giờ giả dụ như trường hợp bài Tương lai của Trái Đất, như AlleinStein đã chỉ thẳng ra ở trên, từ 42k bytes lúc được chọn là GA ban đầu lên 80k bytes lúc được dịch sang tiếng Việt, gấp đôi như vậy đã là đáng kể chưa? Nếu đã đáng kể sao bạn còn bỏ phiếu chống, hay bạn quên tính mất trường hợp này mà chỉ chăm chăm vào ngôi sao của nó? Còn nếu ý bạn là vẫn chưa đáng kể, như vậy phải chăng tăng 100%-200% nội dung mới là "đáng kể", và các bạn vẫn có quyền phủ quyết bằng phiếu chống vô lý đó? Xin lỗi bạn, nhưng tôi sẽ triệt hạ từng phiếu giống trường hợp của bài "Tương lai của Trái Đất" đến cùng, cho đến khi cộng đồng kết luận tôi không còn đủ tư cách làm bảo quản viên nữa thì tôi sẽ dùng tư cách thành viên thông thường như AlleinStein để hủy phiếu, trừ phi bảo quản viên cấm luôn tài khoản của tôi thì thôi. --minhhuy (thảo luận) 02:41, ngày 8 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Chuyện đâu còn có đó. Có ai đòi cấm hay xóa bỏ quyền BQV của bạn đâu? Vụ tranh cãi "đáng kể" ở đây là do cách tính khác nhau. Lúc đầu tôi tính từ lúc bài được dịch chứ không phải từ lúc bài được chọn làm GA. Okay, bây giờ tôi nhượng bộ, tính từ lúc bài được chọn làm GA cũng được. Cứ cho như bài tlctd xứng đáng làm BVCL đi, nhưng tôi nhắc cho bạn nhớ là đa số các bài GA không có được cải thiện đáng kể như bài tlctd kể cả tính từ lúc nó được chọn làm GA. Trong tương lai nếu có bài nào tương tự như bài tlctd thì tôi cũng sẽ không dùng phiếu chống như thế này mà nếu dùng phiếu chống thì tôi sẽ nêu ra lý do cụ thể (thế là ít ra chúng ta cũng đồng quan điểm ở một điểm nào đó chứ nhỉ?). Okay? Còn những bài nào không có sửa đổi đáng kể "tính từ lúc được chọn GA" thì tôi vẫn sẽ dùng phiếu chống này (nếu như cộng đồng thông qua BQ này). Bạn cũng đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu bài thật sự đã có sửa đổi "đáng kể" thì tôi và những thành viên khác cũng chả làm khó dễ gì làm gì. Tôi sẽ tự xóa phiếu chống chứ chả cần bạn làm. Còn nếu như chỉ sửa đổi vài chữ hoặc vài ba dòng thì không thể nào gọi là sửa đổi đáng kể được. Tôi không thể nói chính xác là dung lượng bao nhiêu % được vì nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm như chủ đề, bài dài hay ngắn, độ ổn định... Có bài 10% cũng có thể gọi là "đáng kể," có bài thì phải 50% mới gọi là "đáng kể." BQ này không chỉ nói riêng về bài tlctd mà là tất cả các bài dịch GA trong quá khứ và tương lai. Bạn yên tâm, tôi là người công tâm, thật sự nếu bài đã được sửa đổi "đáng kể" tôi bảo đảm sẽ không bỏ phiếu thế này. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:28, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Vâng, kẻ tiểu nhân tôi đây hiểu lầm bạn do những luận điểm bạn đưa ra khi mở cuộc biểu quyết này hoàn toàn không đả động gì đến cái nghi vấn mà AllenStein và tôi nêu ra ở trên. Vậy bây giờ là vấn đề mới phát sinh: chỉ có bạn tham gia cuộc bỏ phiếu này chấp nhận nhượng bộ với tình huống "cải thiện đáng kể" của bài, nhưng điều mà cuộc biểu quyết này hướng đến thật tiếc là lại không như vậy. Nó đang bảo đảm quyền lợi cho bất kỳ lá phiếu chống nào viện lẽ tình trạng bài viết dịch ở phiên bản gốc, chứ không chỉ ra rằng sẽ có những tình huống ngoại lệ như bạn đã nhượng bộ. Vậy là chỉ có mình bạn nhượng bộ, còn thì quy định (giả sử đã đồng thuận) nằm ngay đó, về lý thì tôi cũng đâu cản được những phiếu không quân tử như phiếu nhượng bộ của bạn? Phải làm sao đây? --minhhuy (thảo luận) 05:46, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Thứ nhất là tôi nghĩ số lượng tiểu nhân ở phần mục BVCL không nhiều. Dù gì thì trong tương lai gần sẽ có quy định tính phiếu mới (không phải 1 phiếu chống là rớt nữa). Tôi nghĩ quy định đó chắc chắn sẽ thành công. Quy định mới chỉ được nói sơ sơ thì tôi đã thấy có rất nhiều thành viên ủng hộ và không thấy ai phản đối. Sau này, số lượng quân tử chắc chắn sẽ áp đảo cao so với tiểu nhân nên cũng chả ảnh hưởng đến kết quả của BQ đâu mà bạn lo. Lúc đầu tôi với bạn tính theo các cột mốc khác nhau. Thật ra tôi cũng chả nhượng bộ gì. Tại lúc đầu tôi sơ ý tưởng bài đó chưa được sửa đổi đáng kể tính từ lúc đạt GA. Dù không được ghi rõ ràng nhưng BQ này cũng ám chỉ là lấy "mốc" từ khi bài đạt GA (nhiều thành viên cũng lấy mốc này). Còn nữa, quy định này cũng như bao quy định khác, đây là điểm linh hoạt của nó (chứ không phải cứng nhắc liệt kê ra hết từng chi tiết nhỏ nhặt). Trong tương lai, nếu có bài tương tự như bài tlctd, nếu ai cố tình lạm dụng quy định để đạt mục đích riêng thì tôi cũng sẽ đứng lên ủng hộ bạn gạch phiếu đó (không những tôi và nhiều thành viên khác bỏ phiếu "không được" ở đây cũng sẽ làm vậy). Cái đó gọi là "lạm dụng" quy định nên không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây đã rõ ràng nên tôi sẽ dừng thảo luận tại đây. Bây giờ chúng ta chỉ việc chờ kết quả. (p.s.: tôi thấy bạn cũng quân tử lắm chứ nên tôi gạch luôn chữ trên. Sau khi BQ này kết thúc, mời bạn xung phong mở BQ thay đổi cách tính phiếu ở mục BVCL chứ chờ Việt Hà thì không biết đến bao giờ. Tôi chủ xị BQ này nên cũng mệt quá rồi. Có 2 tỷ lệ đang được nhiều người nghĩ tới. 1 là quá bán, 2 là 3/4 thuận = đạt BVCL. Bạn cứ đem 2 tỷ lệ đó ra BQ, tỷ lệ nào nhiều người ủng hộ hơn thì lấy tỷ lệ đó làm quy định mới. Vậy nhé.) Nguyentrongphu (thảo luận) 06:25, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Toàn là "tôi nghĩ" và "cũng ám chỉ", như vậy càng chứng tỏ ngay từ đầu biểu quyết này đã không suy tính thấu đáo, mập mờ nên mới ra nông nỗi như bây giờ. Tiện nói với bạn là tôi không mở biểu quyết mới để tìm hướng giải quyết theo phiếu đâu. Tôi ủng hộ xu hướng đánh giá trên cơ sở lập luận của người cho ý kiến hơn là vẫn tiếp tục đếm phiếu theo kiểu bầu bán như hiện tại. --minhhuy (thảo luận) 06:39, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Lại cứ vụ mập mờ nói hoài (bạn nói gần 3 tuần nay chưa đủ à? BQ này chỉ mập mờ 2 ngày đầu nhưng sau đó tôi và bạn đã đi đến thống nhất nội dung BQ rồi bạn còn la làng gì nữa?). Dù cho thấu đáo đến đâu thì quy định không thể liệt kê hết tất cả những trường hợp những chi tiết nhỏ nhặt có thể xảy ra. Bây giờ tôi moi móc ra những quy định BQ trong quá khứ và nêu ra được những trường hợp "có lỗ" trong quy định thì bạn tính gì? Không có quy định nào là hoàn hảo nên bạn cũng đừng mong quy định này là hoàn hảo. Cũng giống như cũng cùng 1 quy định mà những ông tòa khác nhau lại có những cách áp dụng quy định khác nhau. Không ai nghĩ giống ai, chúng ta là người chứ không phải là máy móc. Cái gì hợp lý thì làm. Nếu quy định không nêu rõ thì cứ theo lý mà làm (lý ở đây là theo quan điểm số đông). Tôi và bạn hiện giờ đều đồng thuận là lấy mốc từ lúc đạt GA rồi bạn còn muốn gì nữa? Tôi có thấy ai phản đối mốc đó đâu. Còn chuyện bạn vẫn muốn giữ quy định 1 phiếu chống phủ nhận hoàn toàn thì tùy bạn thôi, cũng chả liên quan tới tôi. Bạn đừng tưởng cơ sở lập luận hiện tại là không có lỗ hỏng (nói chung nếu nói chi tiết ra thì quá dài nên thôi). Không có gì là hoàn hảo cả. Trước mắt giải quyết được cái nào hay cái đó. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:00, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tại lúc đầu tôi sơ ý tưởng bài đó chưa được sửa đổi đáng kể tính từ lúc đạt GA. → ơ hay, chính bạn thừa nhận mình sơ ý rồi giờ bảo tôi la làng là sao? Không lẽ tôi phải nói là dù bạn đã "sơ ý" nhưng biểu quyết vẫn rất đúng, rất chính xác và chặt chẽ hay sao? --minhhuy (thảo luận) 07:09, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Nội dung của BQ hiện giờ đã chính xác như cần thiết. Chuyện tôi sơ ý lấy mốc khác tôi nhận. Vốn dĩ cuộc BQ này không bao gồm việc "lấy mốc nào," nhưng không cần một thiên tài để phán đoán lấy mốc từ khi đạt GA là hợp lý nhất. Không phải bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào cũng ghi vô hết được, vậy thì chắc quy định phải dài mấy trăm trang như quy định nhà nước quá (mấy trăm trang còn có người tìm ra "lỗ hỏng" nữa chứ đừng nói). Nói chung nếu BQ này thành công thì sẽ lấy móc đó, cũng chả ai phản đối đâu. Bạn đừng có lấy chuyện nhỏ xé to. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:24, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi cũng không muốn đôi co kéo dài với bạn làm gì cho mệt, nhưng bản thân bạn tự va vấp chính các luận điểm của mình nhiều lần và lại mang chúng ra vặn ngược lại người khác, điển hình là trường hợp trên giữa AlleinStein, tôi và bạn, cho đến khi tôi nói trắng ra bạn mới tự nhận là sẽ "nhượng bộ". Tôi cũng không thể hoàn toàn giữ cái đầu lạnh để mà im lặng tuyệt đối mỗi lần như vậy đâu, nên cũng đừng trách tôi cứ kéo chuyện này ra mãi hay bé xé ra to, vì tôi cũng không có ý kiến trước mỗi lần bị bạn vặn ngược như vậy. --minhhuy (thảo luận) 07:35, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. BQ này phạm vi rất rộng, bao gồm tất cả các bài dịch GA chứ không chỉ mình bài tlctd. Đã nói là chuyện lấy cuộc mốc khác là hiểu nhầm mà sao cứ moi móc hoài thế? Đáng lý tôi nên lấy bài người Sắt ra làm ví dụ, lấy bài tlctd ra làm ví dụ có lẽ là sai lầm. Ai kêu bạn im lặng tuyệt đối? Bạn nói ra, tôi thấy có lý, tôi ủng hộ mốc của bạn, xong chuyện. Tôi cũng chả hiểu tôi và bạn đang thảo luận về cái gì và với mục đích gì? Thôi, không thảo luận nữa vì tôi thấy thảo luận này lạc đề và không có mục đích gì cả. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:47, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ýBài được dịch thuật tốt GA tại wiki tiếng Anh cũng sẽ là BVT tại wiki tiếng Việt. Không thể hạ thấp tiêu chuẩn để lấy thành tích như kiểu là Thạc sĩ của nước ngoài là Tiễn sĩ của VN.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 10:42, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Xem thảo luận
 • Ví dụ của thành viên:Hoang Dat không chuẩn bạn nhé. Người ta đậu thạc sĩ ở US, xong học tiếp vài năm, rồi về Việt Nam làm luận án tiến sĩ, thì có tội tình gì mà không cho người ta làm, phải bắt người ta đậu tiến sĩ bên US xong mới được về VN tham dự hội đồng phản biện? Bạn đọc ví dụ của tôi ở trên là sẽ hiểu :) Thân mến! Xin mời @thành viên:Michel Djerzinski, thành viên:DanGong, thành viên:Duyệt-phố đọc ý kiến này của tôi luôn. majjhimā paṭipadā Diskussion 00:00, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  (Chuyện ngoài lề)tôi không nghĩ ai lại dở hơi làm M.S ở US rồi không làm tiếp Ph.D. ở đó mà về VN bảo vệ đâu bạn AlleinStein, trừ khi anh/chị này quá già bố mẹ bắt về lấy vợ/chồng (tôi biết một trường hợp như vậy ở trường Tự nhiên). So sánh của bạn Hoàng Đạt không thật chỉnh, nếu bạn nói Phó tiến sĩ Liên Xô trở thành tiến sĩ Việt Nam (điều thực sự xảy ra cuối thập niên 1980) thì tôi hoàn toàn đồng ý. Cách ví von của AlleinStein tôi e rằng càng xa chủ đề, càng không "chuẩn" hơn. Michel Djerzinski (thảo luận) 14:08, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Trời ơi, bạn có đọc ví dụ trên ở phía cái phiếu của Hoàng Đạt của tôi không bạn Michel Djerzinski? Ví dụ này là "đua" theo Hoàng Đạt cho vui, còn nói thẳng ra nó là khi bài được gắn + GA bên en (đậu thạc sĩ tại Mỹ), sau đó vài năm được viết bổ sung vào (học lên), nhưng chưa làm tiến sĩ tại Mỹ (chưa được đưa ra bầu FA), nhưng về VN thì bị cấm không cho bảo vệ luận án (không được đưa ra bầu BVCL). Bạn thấy ví dụ này là bất hợp lý thì tui cũng chịu thua :) Thôi không bàn nữa, vì như ở trên tôi đã nói, nếu biểu quyết này được thông qua, tôi vẫn có cách để vô hiệu những phiếu chống với lý do như Trongphu :) majjhimā paṭipadā Diskussion 15:12, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Xin lỗi AS chứ, nếu BQ này được thông qua thì phiếu của tôi là hợp lệ theo sự đồng thuận của cộng đồng. Lúc đó bạn cố tình không chịu chấp nhận là đi ngược lại với quy định cộng đồng. Nếu BQ này kết quả nghiêng về bạn thì tôi cũng phải tôn trọng nó thôi. Còn chuyện bạn thấy ý kiến tôi vô lý là chuyện của bạn. Dù kết quả của cộng đồng là gì, chúng ta đều phải tuân theo. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:23, ngày 7 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi có đọc chứ, và ý của tôi là cái ví dụ của Alleinstein không thực tế (không có chuyện học thạc sĩ vài năm ở Mỹ rồi học thêm vài năm rồi đi về Việt Nam bảo vệ Ph.D). Theo như ý hiểu của tôi, ý kiến của Hoàng Đạt (có phải vậy không Hoàng Đạt?)-và cũng là phạm vi biểu quyết của bài viết này-là về bài dịch GA nguyên xi không cải thiện (theo lối so sánh của bạn Hoàng Đạt là đạt M.S ở US rồi về đòi công nhận Ph.D ở Việt Nam). Nếu có bổ sung vào như cách diễn đạt của bạn (học thêm vài năm) thì nói làm gì nữa. Nếu bổ sung rồi thì ngay cả Nguyentrongphu cũng không dám cấm được đề cử, phải không Phú? Tôi đâm nghi ngờ là phiếu "Được" của bạn AlleinStein do hiểu nhầm :) Còn chuyện bạn định không tuân thủ nếu biểu quyết này đi theo hướng ngược lại ý bạn, bạn đâu cần tuyên bố với tôi. Tôi biết ai đã mất công trả lời cho biểu quyết này đều là người có tâm huyết, quan tâm tới sự phát triển của cộng đồng Wiki. Biểu quyết và những thảo luận kèm với nó nhằm mục đích trên hết để đạt sự đồng thuận, sau nữa để vạch một khuôn khổ cho hoạt động của cộng đồng, đâu phải chỗ để giành hơn thua. Bạn không đồng thuận với đa số (giả định), tôi lấy làm tiếc, nhưng việc gì phải nói như vậy, huống chi còn sớm quá chưa kết thúc biểu quyết. Cuối cùng, sắp Tết rồi sao bạn phải lời nặng tiếng nhẹ như thế này (tôi đang nhắc tới chú thích sửa đổi của bạn trong Lịch sử bài viết)? Michel Djerzinski (thảo luận) 16:22, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  @Michel Djerzinski: tôi đã sợ cách bỏ hình bắt bóng nên đã phòng bị vụ 1 tỉ năm mà quên phòng bị cho vụ học ở Mỹ về VN bảo vệ luận án, cái tôi chỉ ra không phải là cái chuyện học mỹ về VN làm luận án thực tế có hợp lý hay không, mà cái tôi muốn nói là người ta có quyền làm như vậy hay không :) Nếu bạn đọc ở trên thì hẳn bạn đã thấy về cuộc biểu quyết ở bài tương lai của Trái Đất mà đã bị 1 phiếu chống của Trongphu và nội dung của nguyên cái phiếu đó chính là nguyên nhân của cuộc biểu quyết này. Và nếu nói như bạn ở trên, hẳn chống như vậy là không đúng, thế sao còn bỏ phiếu ủng hộ hợp thức hóa phiếu ấy? Tôi tóm tắt sửa đổi không phải là nặng nhẹ, nếu muốn nặng nhẹ tôi nói thẳng ở đây không cần chú thích, hẳn bạn cũng biết tính tôi. Cái tôi nói là muốn biểu đạt 1 sự thất vọng thật sự đã xảy ra đối với tôi, vì tôi quan niệm trước giờ rằng, đã thảo luận thì phải nói lý lẽ, có như vậy thì việc thảo luận mới có ý nghĩa đối với tôi. Khi thảo luận với những người mà tôi cảm thấy hợp, tôi rất thích cho dù quan điểm có bất đồng, vì qua 1 cuộc thảo luận nó giúp cho tôi học hỏi được rất nhiều. Nếu bạn để ý, tôi chỉ thảo luận với 1 vài người cụ thể ở đây, còn phần lớn số phiếu ở trên tôi không đá động gì vào, và do kì vọng nên tôi mới phải thốt ra câu thất vọng như thế, chứ không phải có ý nặng nhẹ gì bạn, đừng hiểu lầm bạn nhé. Thôi tôi xin dừng, nói nhiều lại thêm chuyện. majjhimā paṭipadā Diskussion 16:53, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý Hiển nhiên không được. Ví dụ tiêu chuẩn người tốt của Tây chưa chắc đã là tiêu chuẩn ưu tú của Việt Nam--Eightcirclestheorem 13:36, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 •   Đồng ý dịch thuật --> Good = BVT, Feature=BVCL, đơn giản vậy Fredonhannguyen1 (thảo luận) 15:06, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Phiếu trắngSửa đổi

 1. Tôi bỏ phiếu   Trắng vì những lý do sau: 1. Ban đầu tôi định bỏ phiếu "không được" (không phải vì tôi viết nhiều dịch ít), nhưng sau khi đọc kỹ nội dung thảo luận thì tôi thấy rằng: thực ra, đây chỉ là một cuộc bỏ phiếu cho "một cái lý do khi bỏ phiếu cho bài ứng viên BVCL" có được chấp nhận không mà thôi, vì thế tôi chọn chỗ này. Tôi cho rằng, ngay cả bài chọn lọc bên en.wiki dịch ra cũng chưa thể đương nhiên làm bài chọn lọc của vi.wiki, mà vẫn phải qua đủ quy trình "bầu bán" của các thành viên tiếng Việt, huống chi chỉ là GA của en.wiki thì càng xa cái đích đương nhiên thành BVCL của vi.wiki. Tôi đồng tình với Diepphi là: nguồn gốc thế nào không quan trọng (dù là dịch từ đâu, tự viết hay chắp lại từ nhiều bản dịch các ngôn ngữ vào làm một), miễn là qua được bầu chọn. 2. Hãy thử nghĩ ngược lại: vì một lý do nhỏ nào đó (người viết chính không kịp giải quyết yêu cầu trong thời hạn bỏ phiếu!), một bài viết rất tốt của en.wiki (có chất lượng ngang BVCL) không thể trở thành BVCL mà chỉ là FA bên đó, nên khi được dịch sang tiếng Việt (lúc này thì người viết chính của en.wiki lại khắc phục xong thiếu sót rồi), nó bị "sổ toẹt" với lý do "chỉ là GA của en" - trường hợp này là đáng tiếc. Chất lượng bài viết được thẩm định và đánh giá tập thể và là cả quá trình, không thể áp dụng nguyên lý toán học vào được. Cầu thủ hàng "sao" sang một nước có trình độ bóng đá thấp hơn nước mình chưa chắc làm sao bên kia; ngược lại người không vô địch quốc gia được nhưng ra châu lục có thể lại vô địch! 3. Tôi đồng tình với những ý kiến cho rằng tuy en.wiki đi trước và đi đầu, nhưng không có nghĩa là mọi thứ ở đó có thể áp đặt cho wiki ngôn ngữ khác. Vì thế thiết nghĩ khi bỏ phiếu cần có lý do đích thực, còn lý do "chỉ là GA bên en" thì xem như chưa nêu ý kiến (tương tự như bỏ phiếu khi xóa bài lại nêu lý do "vì bên en.wiki là đủ/không đủ nổi bật").--Trungda (thảo luận) 12:49, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi xin giải thích thêm về ý cũng chưa thể đương nhiên làm bài chọn lọc của vi.wiki → Đây là lập luận sai lầm ban đầu của người mở biểu quyết, và như ở trên, anh ta đã rút lại lập luận này, nên chúng ta ở đây không ai bàn đến chuyện "đương nhiên" này, vì nó quá viễn vổng. Mục đích của cuộc biểu quyết đã được gói lại trong phần đóng khung của tôi bên dưới, không phải phần bên trên. --minhhuy (thảo luận) 12:54, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Với cách làm việc của bài Tương lai của Trái Đất vừa rồi thì tôi gọi cái này là "đương nhiên" + 1 tháng. Cái đó khác nhau với "đương nhiên" như thế nào? Chả khác gì, chỉ khác là đợi thêm 1 tháng là thành "đương nhiên." Dù bạn có gắn cái mác thành viên có xem xét dựa trên tiêu chuẩn BVCL nhưng cũng không thể chối bỏ hệ quả đương nhiên đó. Dù trên thực tế không phải là đương nhiên. Nhưng tôi vẫn giữ cách lập luận của tôi là nó đồng nghĩa với việc đương nhiên. Còn bạn muốn suy luận sao thì tùy bạn. Tôi với bạn đã nói ra những lý lẽ cần thiết. Còn các thành viên xem việc BQ một bài GA mà không sử đổi gì hết thành BVCL có đồng nghĩa với việc "đương nhiên" không là quyền của họ. Nguyentrongphu (thảo luận) 18:46, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi đang giải thích cho @Trungda: hiểu về sự phi lý trong lập luận biểu quyết đầu tiên của bạn, chứ chẳng liên quan gì đến vụ của tôi và bạn đâu. --minhhuy (thảo luận) 03:12, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Haaa. Tôi phi lý trong mắt bạn, ok. Nhưng tôi có phi lý trong mắt cộng đồng không thì đợi rồi sẽ thấy. Tôi cũng đang giải thích cái lý của tôi cho thành viên Trungda. Còn chuyện Trungda bỏ phiếu sao thì là quyền của bác ta. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:37, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi có đưa dao vào cổ Trungda kêu anh ta đổi phiếu hay sao mà bạn nhắn thêm câu đấy? Bạn tag từng người bỏ phiếu Được trên kia để chứng minh quan điểm thì tôi cũng làm y vậy để giải thích cho rõ hơn thôi, vì chính bạn cũng thừa nhận lập luận ban đầu quá mơ hồ nên mới in đậm câu bên dưới hay sao? --minhhuy (thảo luận) 07:41, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Uh thì tôi đâu có cấm bạn nói. Bạn nói gì thì nói, nhưng tôi cũng có quyền nói. Mà lúc Trungda bỏ phiếu thì đoạn bên dưới đã có rồi. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:55, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 2. Na thấy nội trong số các GA bên tiếng Anh cũng đã có sự chênh lệch rất lớn về chất lượng, có bài nhìn vô thấy liền là chưa viết hết tất cả nội dung có thể về chủ đề đó, và như thế chắc chắn không thể chọn lọc, nhưng cũng có bài chất lượng cũng tương đối ổn để làm bài chọn lọc bên này được. Quan điểm của Phú cũng đúng, vì bài chọn lọc phải có chất lượng tốt nhất có thể, nhưng quan điểm của các bạn kia cũng có điểm đúng ở chỗ nó sẽ khuyến khích được nhiều thành viên viết bài hơn. Vậy nên Na đề nghị một cơ cấu mới: bỏ khái niệm bài viết chọn lọc cũng như bài viết tốt đi, thay vào đó là khái niệm Bài viết tốt nhất trong tuần. Bắt đầu từ đầu tuần các thành viên có bài nào hay cứ đề cử lên trang Bình chọn Bài viết tốt nhất trong tuần (mỗi thành viên chỉ được đề cử 1 bài, hoặc giới hạn bằng quy định nào đấy), xong cuối tuần mọi người xông vô bỏ phiếu bình chọn (mỗi người chỉ được chọn 1 bài, thành viên đề cử không được chọn bài của chính mình), bài nào có số lượng yêu thích cao nhất nghiễm nhiên lên trang chính cho tuần sau. Như vậy đảm bảo được cả 2 điều mà Phú với các bạn khác quan tâm: 1) bài đó đích thực là bài có chất lượng cao nhất của tuần đó và 2) chất lượng các bài được bình chọn thể hiện được mặt bằng chung của wiki này, chứ không qúa cao như bên tiếng Anh, từ đó khuyến khích các thành viên mới viết bài. Do đó Na bỏ phiếu   Trắng đã chuyển lại thành phiếu không được Na Tra (thảo luận) 14:15, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Na Tra (thảo luận). HAAA. Cơ cấu mới này coi bộ cần nhân lực à nha. Với nhân lực hiện tại như cơ cấu mới đó là không khả quan. Không có nhiều thành viên có thời gian bỏ ra để đánh giá hàng loạt bài tốt để bình chọn. Nguyentrongphu (thảo luận) 18:55, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Trời, vậy mấy chủ đề khó ưa như chủ đề của t thì ai mà chọn =.=' (tui thích sửa về mấy bài nhạc ấy), với lại nói chung thì t cũng chưa biết viết bài nên chưa lo hehe Na Tra (thảo luận) --Lê Trần Hoàng Huy (thảo luận) 01:34, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 3.   Trắng Ban đầu mình toan bỏ phiếu không được vì tất nhiên, dịch thì đã có phần làm mất đi cái đầy đủ và chính xác của bản gốc, cho dù dịch có cao siêu hay khổ công đầu tư đến đâu. Nhưng sau khi suy xét lại theo các tiêu chí trong Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc đồng thời cũng tham khảo nội dung các lá phiếu ở trên, mình rút ra rằng những yếu tố có thể nói là rất quan trọng để đánh giá bài viết có đạt đc BVCL hay ko chính là dung lượng, số lượng chú thích kiểm chứng được, chất lượng nội dungđộ ổn định. Do đó, rút ra rằng không phải cứ nhất thiết là dù có dịch nguyên văn từ bài GA bên en tốt đến đâu, cao siêu đến đâu thì cũng chỉ đạt BVT là cùng. Hãy thử xem một thành viên dịch bài viết tốt có dung lượng 200k và nội dung dài sang, chất lượng dịch rất tốt, sát nghĩa, thậm chí là đúng nghĩa và có sửa toàn bộ link chết, số nguồn trên 200 mà ko đc lên chọn lọc thì chúng ta sẽ nghĩ gì với sự đầu tư của họ cho bài? Trong khi chúng ta đều biết rằng đây lại là mặt bằng chung của rất nhiều bài viết chọn lọc khác trên chính wiki này. Mặc dù rằng việc dịch có phần dễ dàng hơn so với việc tự viết, nhưng cũng đòi hỏi khả năng song ngữ tốt, có hiểu biết các thuật ngữ và đảm bảo phải rà soát nguồn kỹ, và việc dịch từ tiếng nước ngoài sang bao giờ cũng sẽ khiến dung lượng bài dịch lớn hơn dung lượng bài gốc. Chính vì vậy, đối với những bài có dung lượng bài gốc dưới 90.000 bytes và dưới 100 nguồn còn sống thì ko đc còn nếu trên con số này thì chúng ta nên xem lại. Cái cốt của BVCL là phải làm sao cho bài thật tiêu biểu và những bài tiêu biểu ấy nhiều khi sẽ được các thành viên mới lấy làm mẫu, làm chuẩn để viết bài theo từng chủ đề. Qua đây, mình cũng có phần đồng tình với Diepphi rằng, mỗi bài viết dù có tốt đến đâu, cũng phải qua một cuộc bầu chọn mới trở thành một BVCL ở WP Tiếng Việt.MessiM10 14:26, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  @CVQT: bạn vẫn không đọc kỹ lời mà nguyentrongphu nói rồi. Phú cho rằng bài dịch thuật nguyên si mà không có bổ sung đáng kể mới thì lá phiếu chống trường hợp đó sẽ hợp lệ. Nếu có bổ sung đáng kể ai lại đưa ra biểu quyết này làm gì?? Lion . Tiger Leopard 14:41, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đã bổ sung MessiM10 11:13, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 4.   Trắng Trước hết, mình xin được nhắc lại nguyên văn câu hỏi của biểu quyết này: "Một bài viết GA (good article: bài viết tốt) đã dịch thuật tốt toàn bộ từ Wikipedia tiếng Anh có được trở thành BVCL (qua quy trình đề cử) tại Wikipedia tiếng Việt chúng ta không, mặc dù không có bổ sung gì đáng kể?"
  Mình xin có mấy ý sau:
  1. Trong câu hỏi để biểu quyết có quá nhiều yếu tố "định tính" khiến cho việc tranh cãi nhiều khả năng sẽ đi tới chỗ không hồi kết và kết quả biểu quyết, dù có đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ mang tính cảm tính nhiều hơn là xác định được một điều gì cụ thể thiết thực cho Wiki. Bản thân khái niệm "bài viết tốt" đã là khá định tính, nhưng được chúng ta tạm chấp nhận với nhau. Nhưng thế nào là "dịch tốt"? (ai sẽ xác nhận cho điều đó, liệu Wiki có một kiểu "panel" để xác định?), và thế nào là "không có bổ sung gì đáng kể" và thế nào là "đã có bổ sung đáng kể"? (một lần nữa, ai là người cầm cân nảy mực chuyện này?)
  2. Có vẻ nhiều thành viên rất tích cực với Wiki quên mất rằng Wiki là một sản phẩm đại chúng. Việc so sánh một bài dịch trên Wiki tiếng Việt với nguyên bản (bất cứ ngôn ngữ gì), theo mình nghĩ, là công việc của một số rất ít những thành viên chăm chỉ nhất của Wiki. Người dùng đại chúng (hay thậm chí là cả mình, một người cũng đã có những cố gắng nhất định với cộng đồng) rất hiếm, hay có thể nói là không bao giờ làm điều đó. Từ đó, để xác định một bản dịch có đáng là bài viết chọn lọc không chỉ qua số phiếu của quá ít người, sẽ là điều không công bằng. Tiếng Anh có thể là một ngôn ngữ phổ thông hơn, nhưng để hiểu hết thật sự sâu sắc các bài dịch, theo mình thấy, cũng chỉ là rất hiếm trên Wiki tiếng Việt. Đó là chưa kể các ngôn ngữ khác. Một lần nữa, ngay trong cộng đồng nhỏ hẹp, việc biểu quyết này cũng quá khu biệt.
  3. Mình không rõ lắm về cơ chế chọn Bài viết chọn lọc của Wiki tiếng Việt, nhưng theo mình thấy, chủ đề của bài viết phải có ý nghĩa rất lớn, thậm chí còn lớn hơn chất lượng bài viết. Một dạo, mình thấy rất nhiều bài về chiến tranh thế giới thứ hai, các trận đánh, các khu trục hạm, tàu sân bay... được chọn làm bài viết chọn lọc. Với Wiki tiếng Việt (mình hiểu nguyên tắc Wiki tiếng Việt chứ không phải Wiki Việt Nam), những bài viết đó được chọn lọc vẫn là khó hiểu. Tại sao mình nói như thế? Cần hiểu bản chất nguồn gốc của Wiki là gì? Là sự phát tán kiến thức MIỄN PHÍ chỉ có thể làm được ở thời đại tuyệt vời này. Và để TỐI ĐA HÓA ý định tốt đẹp đó, thì cần phải nhấn mạnh vào tính hiệu quả của từng bài viết, từng đóng góp của mỗi thành viên. Một bài về một tàu sân bay siêu hạng của thế chiến thứ hai có thể rất chi tiết, sâu sắc, đầy đủ dẫn chứng, hình ảnh..., nhưng sẽ không có nhiều ý nghĩa với Wiki tiếng Việt bằng bài Sao la chẳng hạn. Mình sẽ muốn bài Sao la được hoàn thiện thật chi tiết và chọn làm bài viết chọn lọc hơn là bài SMS Helgoland (một lần nữa, phải nhấn mạnh vấn đề ở đây không phải là tâm lý dân tộc, vùng miền, ưu tiên Việt Nam, mà là để TỐI ĐA HÓA giá trị kiến thức của Wiki, bởi lẽ Wiki tiếng Việt, rốt cuộc sẽ phục vụ trước hết cho người Việt và người biết tiếng Việt).
  4. Như thế, với quan điểm của mình là chủ đề và tính tương quan của bài viết quan trọng hơn chất lượng của nó, những bài dịch từ tiếng Anh hay các ngôn ngữ khác sẽ có vai trò khác nhau trong Wiki tiếng Việt. Tức là một bài có thể chỉ là bình thường với Wiki tiếng Anh sẽ trở nên quan trọng ở Wiki tiếng Việt. Lấy ví dụ, với Wiki tiếng Anh, bài Popular Front (France) (tiếng Việt: Mặt trận bình dân (Pháp), mình đang cố gắng hoàn thiện bài này hơn một chút), không khác nhiều so với bài Popular Front (Spain) (Mặt trận bình dân Tây Ban Nha, bài này tiếng Việt chưa có). Nhưng với tiếng Việt, bài Mặt trận bình dân Pháp rõ ràng có tầm quan trọng lớn hơn rất nhiều, vì lịch sử nước Pháp là mẫu quốc của Việt Nam. Tức là, theo mình, biểu quyết này là "irrelevant" (không thích hợp, thiếu tính tương quan). Kết luận: Việc bài viết có xứng đáng được chọn là bài viết chọn lọc hay không không phụ thuộc vào việc nó được dịch từ ngôn ngữ gì, mà phụ thuộc vào việc nó có "relevant" (có tính tương quan) nhiều trong Wiki tiếng Việt hay không, rồi tới chất lượng của bài viết đó. Tức là, hãy đừng nghĩ nó như một bài dịch, mà hãy coi nó như mọi bài viết bình thường khác khi đưa ra lựa chọn.
  5. Cuối cùng, mình ngạc nhiên là việc bài viết chọn lọc hay không lại gây ra tranh cãi. Wiki, xét cho cùng, giá trị ở chỗ nó mang lại kiến thức, chứ không phải để vinh danh ai cả.La communista (thảo luận) 06:37, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi chỉ cảm thấy không đồng tình với ý thứ 3 của bạn. Tại Wikipedia tiếng Việt này, mỗi bài viết dù là vấn đề tiểu tiết nhất trong xã hội, từ bài về con kiến đến một bộ phim ma hay một quả bom nguyên tử, đều có giá trị tra cứu ngang bằng nhau. Tùy mỗi độc giả nghiên cứu về vấn đề gì, muốn tìm hiểu vấn đề gì thì bài viết đó sẽ là nguồn tư liệu quý đối với họ. Giả dụ tôi là một nhà quân sự học và sở thích chỉ có khí tài quân trang mà thôi, tôi thậm chí không đọc qua lấy một dòng bài Sao la nếu nó được đưa lên Trang Chính, cơ bản là vì tôi không có một nhu cầu tìm hiểu nào với nó hay cảm thấy cần đọc về nó. Thay vào đó SMS Helgoland lại có giá trị với tôi rất nhiều. Chẳng có gì là khó hiểu cả, bài viết chọn lọc đi theo các tiêu chí tại Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, trong đó không hề đả động đến "giá trị" như bạn nêu vì quá mơ hồ, mà là chất lượng thông tin. Suy nghĩ như ý thứ 3 theo tôi là rất phiến diện, vô tình lại đẩy tính tự do đóng góp của Wikipedia vào một cái lồng khác: viết bài theo khuôn do một cá nhân đề ra. --minhhuy (thảo luận) 06:46, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Thật ra thì các bài viết không hề có giá trị tra cứu ngang bằng nhau. Điều đó được thể hiện qua số lượt truy cập (định lượng), tần suất xuất hiện trên google phiên bản ngôn ngữ tương ứng, tần suất được truyền thông của ngôn ngữ tương ứng được đề cập đến, và có lẽ nhiều yếu tố định lượng khác nữa... Việc chúng ta nói các bài viết có giá trị tra cứu ngang bằng nhau có thể là một tuyên ngôn rất hay, nhưng trên thực tế chúng có giá trị tra cứu khác nhau. Trong ví dụ của tôi ở trên, Sao la là một loài động vật đặc thù chỉ có ở Việt Nam, tức là trên lý thuyết, các tài liệu tiếng Việt về nó sẽ phong phú hơn (đó là chưa nói những Cải lương, Chèo...). Vì thế, tính tương quan của bài Sao la là cao hơn nếu được viết bằng tiếng Việt, và không chỉ trong bối cảnh Wiki tiếng Việt. Trong một bối cảnh chung của sự đa ngôn ngữ, việc tham khảo bài Sao la, hay Cải lương trong tiếng Việt sẽ là đáng tin cậy hơn, cũng tương tự như việc tham khảo bài SMS Helgoland trong tiếng Đức là đáng tin cậy hơn vậy.La communista (thảo luận) 07:00, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Như vậy ý bạn nói ở đây là "xu hướng" đọc bài, chứ không phải là "giá trị". Ở dự án này người ta có xu hướng đọc những bài liên quan đến Việt Nam hay tiếng Việt, vì người biết tiếng Việt sử dụng nó là chính. Nhưng xin bạn nhớ rằng, đó không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Wikipedia tiếng Việt chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là cung cấp tri thức miễn phí, nó không chọn lọc loại tri thức nào để cung cấp hay hướng tới đối tượng nào cả. --minhhuy (thảo luận) 07:07, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Mình đồng ý với bạn đúng là về mặt tuyên ngôn, Wiki dù ngôn ngữ nào cũng chỉ có nhiệm vụ là cung cấp tri thức miễn phí, chứ không chọn lọc tri thức để cung cấp. Nhưng trên thực tế, khi một người chọn dịch hay viết một bài nào đó, thì anh ta đã chọn lọc bằng quan điểm cá nhân của mình rồi, tức là việc chọn lọc vẫn diễn ra trên thực tế, dù chúng ta có muốn hay không. Có lẽ ở trên mình cần làm rõ hơn ranh giới tranh luận. Những ý kiến về giá trị tham khảo khác nhau và tính tương quan chỉ là quan điểm cá nhân của mình (đương nhiên), và có tính chủ quan. Mình không có ý định ép uổng ai làm theo như thế. Mình chỉ chia sẻ quan điểm của mình về các ưu tiên chọn bài viết chọn lọc của cá nhân mình (và mình tin mỗi người sẽ có một ưu tiên khác nhau, và không ai có thể ép ai) liên quan tới biểu quyết này, để giải thích cho lá phiếu của mình. Cảm ơn bạn.La communista (thảo luận) 07:13, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Mặc dù tôi không cảm thấy quan điểm đó liên quan gì đến mục đích của cuộc biểu quyết, và rõ ràng nếu nó là hướng viết bài của cá nhân bạn thì tôi vô cùng hoan nghênh, bởi nó là sự tự do đúng với tinh thần của dự án. Mỗi người có một hướng, bạn chú trọng các chủ đề Việt Nam, tôi chú trọng các chủ đề Nhật Bản, và nhiều người khác lại một chủ đề khác, kể cả tình dục, thì Wikipedia sẽ hoàn thiện nhất có thể. Cảm ơn bạn. --minhhuy (thảo luận) 07:21, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Phiếu này khá khách quan, nhưng thật ra một số thành viên trẻ lại muốn được "ghi công" (cũng hợp lý), còn nhiều thành viên từ thời xưa thì thấy việc "ghi công" có vẻ khó khăn hơn. Tôi thấy ở đây việc ghi công là tốt, một hình thức động viên hiệu quả vì bản thân các thành viên mới đó đều khá cầu tiến (không phải tất cả). Có ai đó bảo tôi rằng hình như chính thành viên Trongphu đâu phải là một tay viết/dịch tốt? Nên tự đặt mình vào hoàn cảnh để khích lệ người khác. thảo luận quên ký tên này là của 118.71.24.133 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 06:49, ngày 2 tháng 2 năm 2016‎.
  IP đừng có mà nói xéo nhé. Nhiều năm trước trình độ của tiếng Anh tôi khá cùi, nhưng bây giờ tôi dám khẳng định tôi dịch và viết chả thua ai. Mà chuyện khả năng viết bài/dịch bài tốt thì liên quan gì ở đây? Công kích cá nhân coi chừng bị cấm bây giờ chú IP à. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:01, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi là thành viên mới, và thông tin đó là do một cụ ông nói lại cho tôi, chứ tôi cũng đâu có biết gì về chuyện ngày xưa của Trongphu. Tôi thấy Trongphu nhạy cảm quá, nên nhìn vào sự thật đó là việc dịch nhiều lúc rất vất vả, tiếng Anh tốt không đồng nghĩa với diễn đạt ra tiếng Việt nghe xuôi, chưa kể nhiều lúc ngôn ngữ chuyên môn của bản thân lúc gặp bài này bài kia lại hạn chế. Một thành viên mới, như tôi chẳng hạn, dịch được một bài dài dằng dặc thì cũng muốn được công nhận thôi.
  Nếu muốn dịch bài thành BVCL thì tôi chỉ cho cách nè. Đơn giản lắm, cứ dịch bài FA thì sẽ không ai nói gì đâu (giả định là bạn dịch tốt thì bài sẽ thành BVCL). Tôi biết dịch rất vất vả thì bản thân tôi cũng là người dịch nhưng không vì vậy mà tôi phải ban sao vàng cho khi thấy không xứng đáng. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:32, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đề cử FA từ GA dịch, một mặt là giúp cho các chủ đề lên trang chính được phong phú, thêm vào đó giúp tạo động lực cho các thành viên (kể cả không chuyên về lĩnh vực) tìm hiểu và đóng góp nhiều hơn cho tiếng Việt. Còn về chất lượng thì phải cần xem xét đánh giá cho từng trường hợp cụ thể. Sao mình lại tự bó tay, bó chân mình làm gì?--Prof. Cheers! (thảo luận) 05:35, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi giải thích rất rất nhiều rồi... Xin giải thích lại: Không phải là tôi không nêu ra được lỗi trong bài. Một ý kiến chi tiết tốn rất nhiều thời gian. Nếu người viết không có trách nhiệm với bài thì không việc gì tôi phải tốn sức mà cho ý kiến chi tiết (theo lý người viết phải có trách nhiệm hơn người đánh giá mới đúng). Tôi muốn họ cải thiện đáng kể trước rồi tôi mới cho ý kiến chi tiết sau. Nếu họ chịu cải thiện bài đáng kể thì tôi cũng rất vui lòng kiểm tra lại bài chi tiết và nếu còn lỗi gì tôi sẽ báo, còn nếu không thấy lỗi gì tôi bỏ phiếu thuận. Làm vậy BVCL vừa được chất lượng tốt hơn, cả nhà cùng vui có phải là tốt và lợi hơn cho Wikipedia này không? Thay vì nằng nặc đòi làm BVCL trong khi chả cải thiện gì cả (chất lượng cũng không xứng đáng). Tôi thật sự không muốn thấy chất lượng BVCL bị suy giảm vì tính dễ dãi và chủ quan của một số thành viên. Tôi sẽ làm những gì tôi tin là có lợi cho Wikipedia nhất (tôi tin bạn cũng vậy nhưng chúng ta có quan điểm khác nhau là cái gì là tốt nhất? Do đó mới có BQ này. Ở đời tranh cãi là bình thường. Miễn sao chúng ta tôn trọng số đông để giải quyết mâu thuẫn là ok). Tôi sẽ không thảo luận với Cheers nữa. Dù kết quả là gì đi nữa hãy để cộng đồng quyết định. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:44, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 5.   Trắng Tôi là người cũng hơi mới, vốn tiếng Anh của tối rất kém, các tiếng khác thì chẳng biết gì, tiếng mẹ đẻ viết nhiều khi còn sai, xin bày tỏ ý kiến: Một bài viết GA dịch sang tiếng Việt sẽ rất xứng đáng trở thành bài viết chọn lọc nếu như đáp ứng đầy đủ tiêu chí BVCL của vi.wiki và được cộng đồng bỏ phiếu chấp thuận theo quy định. Nếu mặc định bài viết GA dịch sang tiết Việt là BVCL nếu dịch tốt thì có cần cộng đồng thẩm định là bài dịch tốt không nhỉ? Không biết cộng đồng có nhiều người giỏi tiếng Anh không, nhưng như trình độ của tôi không phân biệt được bài dịch tốt hay chưa tốt.Morning (thảo luận) 17:57, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  @Goodmorninghpvn: Không có cái mặc định nào như vậy cả, cũng không ai chấp nhận cái mặc định đó, và đó cũng không phải là mục đích của biểu quyết này. --minhhuy (thảo luận) 04:32, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến chả có cái gì nghiễm nhiên được gọi là mặc định trong 1 không gian biểu quyết cả, do đó cái phiếu của Trongphu khi mặc định nghiễm nhiên bài GA thì không thể là BVCL mới bị mọi người không đồng ý. Phú đưa ra BQ này và đảo khái niệm sự việc là không hợp lý. Bạn phải hỏi rõ là nếu 1 phiếu chống với lý do là bài GA thì không thể là BVCL có hợp lý hay không. majjhimā paṭipadā Diskussion 19:39, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)
  nếu 1 phiếu chống với lý do là bài GA thì không thể là BVCLGA = BVCL hay không trên lý thuyết là một vấn đề. Chỉ có khác là dùng chữ khác nhau thôi. Bài Tương Lai của Trái Đất dịch nguyên si ra từ bên tiếng Anh, chả có bất cứ một sửa đổi cải thiện nào mới cả. Nếu như phiếu mình vô lý thì đồng nghĩa với việc mặc định GA = BVCL, cái này đúng logic rồi chứ gì nữa? Chuyện ban sao vàng cho bài Tương Lai của Trái Đất là minh chứng cho niềm tin GA = BVCL của một số thành viên khác. Chữ "mặc định" ở đây còn có nghĩa là mai mốt mình sẽ không được dùng lý do "bài dịch GA nên không được làm BVCL" được nữa. Nguyentrongphu (thảo luận) 19:57, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)
  Tôi thấy cuộc biểu quyết này là rất cần thiết vì nếu không có sự đồng thuận rõ ràng của cộng đồng thì sẽ có những thành viên muốn mặc định GA = BVCL. Bây giờ giả sử phiếu của tôi là vô lý thì cứ dịch nguyên xi GA rồi bỏ phiếu đồng ý cho thành sao vàng thì chả khác nào mặc định? Đó chính xác là mặc định trong vòng thời gian 1 tháng. Nguyentrongphu (thảo luận) 20:29, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)
  Tại sao bạn Nguyentrongphu đưa ra một đề xuất mà chính bạn lại chưa đồng ý là thế nào? Bây giờ nếu mình bỏ phiếu không đồng ý thì lại bị cho là bác bỏ đề xuất của bạn, một người đáng mến. DanGong (thảo luận) 21:51, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)
  DanGong. Bạn đọc kỹ những gì mình nói ở trên đi thì hiểu. Mình đang chống lại sự mặc định GA = BVCL của một số thành viên. Mình nêu quy định vậy xem cộng đồng thấy họ làm vậy có được không. Nói chung đồng ý là ủng hộ sự mặc định, còn phản đối là ủng hộ ý kiến của mình -> GA không phải là BVCL! Và bạn cũng đừng nên tập trung vào ai đề xuất, đều đó không quan trọng. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:56, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)
 2.   Ý kiến Nên chăng Wikipedia có thêm đề cử "Bài dịch tốt". Quan điểm của tôi là đã là bài viết tốt thì nên viết thủ công, dĩ nhiên sẽ tham khảo bên này bên nọ, ví dụ như bên enwiki chẳng hạn. Về việc GA có = BVCL hay GA không phải là BVCL, theo tôi không nên so sánh như vậy! WP đã có quy định về BVT và BVCL, nên lấy đó làm tiêu chuẩn, tiêu chí đó mà chọn bài và "Bài dịch tốt" đó là một điểm cộng chăng. Một điểm tôi lưu ý rằng đã là WP Tiếng Việt thì nên tìm nguồn là Tiếng Việt. Đó là Ý kiến của tôi. Vdongold01:52, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 3.   Ý kiến Xưa đến nay tôi là một người (có lẽ) được biết đến và chỉ trích bởi những hành động áp dụng tiêu chuẩn của Wikipedia tiếng Anh vào Wikipedia tiếng Việt, nhưng cũng chưa đi xa đến mức tự đẩy dự án của mình vào thế yếu khi ép uổng mọi người phải đi theo thang chất lượng bài viết của Wikipedia tiếng Anh một cách rập khuôn. Nhiều thành viên đã đưa ra các ý kiến phản đối việc này trong các biểu quyết bài chọn lọc trước đây, nên tôi không tiện lặp lại mà sẽ bổ sung bằng quan điểm của riêng mình: Có gì bảo đảm rằng những bài viết đã GA ở Wikipedia tiếng Anh là không đủ tiêu chuẩn để trở thành BVCL ở Wikipedia tiếng Việt, nếu chiếu theo Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc của chúng ta? Và cũng có gì đảm bảo rằng những bài viết đã GA ở Wikipedia tiếng Anh là không thể trở thành một bài FA ở dự án của họ? Tôi đã làm việc với một số thành viên chuyên viết các bài chất lượng cao ở dự án này, họ xin đánh giá GA là để được nhận những ý kiến hữu ích giúp cải thiện bài viết hơn nữa mà theo họ tự nhận thấy là chưa đáp ứng nổi các tiêu chuẩn FA, chứ cũng không phải là cả cộng đồng Wikipedia tiếng Anh phủ nhận việc đó. Ở Wikipedia tiếng Anh và tiếng Nhật, người ta viết bài với tư tưởng thoải mái cốt để bài viết được chính xác nhất và có ích cho độc giả nhất chứ không hám cái hão danh "GA" hay "FA", từ khi nào mà ở dự án này "BVT" và "BVCL" trở thành tấm huy chương vàng để rồi cái gì cũng phải phân định kẻ thắng người bại như vậy? --minhhuy (thảo luận) 01:54, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Có gì bảo đảm rằng những bài viết đã GA ở Wikipedia tiếng Anh là không đủ tiêu chuẩn để trở thành BVCL ở Wikipedia tiếng Việt? Tiêu chuẩn GA là BVT, đều này rất rõ. Có gì đảm bảo rằng những bài viết đã GA ở Wikipedia tiếng Anh là không thể trở thành một bài FA ở dự án của họ? Chả có gì bảo đảm cả nhưng trước mắt và hiện tại tôi chỉ biết bài đó là GA nên suy ra BVT. Còn tương lai có là FA hay gì gì đó thì tôi không biết. Wikipedia hay tôi không phải là nhà tiên tri. Tôi lấy hiện tại để đánh giá, tương lai thế nào tôi đợi tới tương lai rồi đánh giá tiếp, chứ không phải suy đoán tương lai để đánh giá cho hiện tại.
  Tôi chả ép ai đi theo Wikipedia tiếng Anh gập khuông cả. Tôi nói cả trăm lần rồi. Nếu không muốn tôi so sánh với bản gốc thì đừng dịch, có giỏi thì tự viết đi. Nếu là bài tự viết thì tôi sẽ không bao giờ so sánh với bất cứ ngôn ngữ nào cả. Những đã là bài dịch thì nó phải chịu ảnh hưởng thang chất lượng của bài gốc là lẽ dĩ nhiên, có gì phải bàn cãi nữa?
  Tôi không phải là người hám danh. Tôi chả quan tâm nếu bài viết được BVCL hay không. Tôi chỉ quan tâm là thật sự bài đó có xứng đáng thành BVCL hay không. Tôi không muốn nhìn thấy chất lượng BVCL đi xuống. GA = BVT chứ không phải là BVCL. Những bài đó chỉ nên dừng tại BVT chứ đừng có hám danh và bệnh thành tích mà đòi hỏi cao hơn. Gần đây, có rất nhiều thành viên bệnh thành tích. Dịch GA rồi cứ rồi làm BVCL cho bằng được (đó là bệnh thành tích đây). Sau không dịch từ FA đi? Đó là còn chưa tính một số bài dịch sai tùm lum. Nếu tôi không chống thì e rằng đã có một số bài chất lượng kém thành BVCL mất tiêu rồi. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:09, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Wikipedia tiếng Anh chẳng khác gì một nguồn liệu web có nội dung được phát hành theo CC BY-SA mà khi dịch nó ra kèm ghi công sẽ không bị xem là vi phạm bản quyền, còn lại chất lượng của nó ở trang web đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, vì chúng ta có những tiêu chuẩn BVCL và BVT của riêng rồi. Còn nếu bạn thấy bài viết đó dịch sai hay lỗi gì khác thì cứ nêu ra, lúc đó chẳng ai phản đối phiếu của bạn được cả (như tôi đã thấy vài lần bạn có nêu kèm theo những lỗi dịch), việc gì cứ phải so sánh nó với chất lượng của trang web đó? --minhhuy (thảo luận) 03:15, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Khi dịch một bài GA. Tôi muốn người đó phải ít nhất cải thiện thêm đáng kể rồi tôi mới dò kỹ lại xem còn những lỗi nào khác không. Chuyện dò rất tốn thời gian. Tôi không muốn tốn thời gian cho những bài nhìn vô là biết chắc chỉ đạt BVT thôi. Tôi muốn thấy sự cố gắng và nỗ lực của một cá nhân (như bạn Thiên Đế) còn nếu không tôi sẽ cho là lười biếng. Tôi cũng muốn nhấn mạnh là GA không phải là BVCL chứ không nhiều thành viên sẽ lợi dụng dịch hàng loạt bài GA rồi thành BVCL. Tôi không muốn tiêu chuẩn BVCL trở thành BVT. Nếu không có tôi thì nhiều bài đã thành BVCL trong khi chất lượng chỉ nên dừng lại tại BVT. Một số thành viên còn viện cớ là vì chất lượng bên ta thấp hơn nên GA = BVCL. Ai kêu tiêu chuẩn ta thấp hơn tôi không cần biết nhưng riêng tôi, tôi tin là BVCL = FA. Quyền so sánh với bản gốc là quyền của tôi. Bạn thấy tôi vô lý là quyền của bạn. Đó là lý do tại sao lại có cuộc BQ này. Cuộc BQ này sẽ quyết định tôi có quyền đó hay không. Thế nhé.
  Cộng với tiêu chuẩn FA và BVCL khá giống nhau. Nếu như bài đó không phải là FA (không tính bài tự viết) thì hầu như chắc chắn bài đó không thành BVCL được nếu không có cải thiện đáng kể. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:46, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Dự án này nhìn vào chất lượng của bài, bài đạt hay không đạt, để thành BVT hay BVCL, chứ nào phải cuộc thi tranh huy chương để mà đánh giá cả cố gắng và nỗ lực của một cá nhân? Nó có ích lợi gì trong việc truyền tải kiến thức cho độc giả không? Họ đọc BVCL và BVT rồi còn phải truy ngược ra người viết có biết cố gắng và nỗ lực hay không để tiếp nhận kiến thức ở đây ư? Bạn đòi hỏi bài đó phải là FA ở một trang web khác, trong khi chẳng hề giải thích bài thiếu cái gì, sai cái gì ở một trang web này với các tiêu chuẩn khác, thì ai mà biết bạn đang đòi hỏi điều gì để có thể cải thiện bài viết? Việc này rất thiếu trách nhiệm. Bạn cứ nói bài GA ở Wikipedia tiếng Anh là còn có khả năng mở rộng nữa ở Wikipedia tiếng Việt, thì ít ra bạn cũng phải nêu rõ nó cần mở rộng thêm ở đâu, vì rất nhiều bài GA ở Wikipedia tiếng Anh đã đến giới hạn của nó rồi, nhưng vẫn chưa được đề cử FA mà thôi. --minhhuy (thảo luận) 03:55, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Cố gắng và nỗ lực chỉ là ý phụ thôi, tôi có nêu nhiều ý khác ở trên mà. Vì rất nhiều bài GA ở Wikipedia tiếng Anh đã đến giới hạn của nó rồi, nhưng vẫn chưa được đề cử FA mà thôi. Chuyện đó là chuyện tương lai tôi không biết. Trước mắt tôi chỉ thấy bài đó là GA thì tôi suy luật trước mắt là BVT nếu không có cải thiện đáng kể. Đừng nói tôi thiếu trách nhiệm. Tôi chả có trách nhiệm gì cả. Bổn phận của tôi chỉ là đánh giá chất lượng. Nếu thấy chưa đạt thì tôi nói chưa đạt. Những người đề cử mới là những người có trách nhiệm với bài của mình. Chuyện họ muốn cải thiện thêm ở phần nào, cải thiện thêm làm sao là quyền của họ, tôi không quan tâm. Trước mắt tôi muốn họ cải thiện đáng kể rồi tôi sẽ cho ý kiến chi tiết sau (nếu tôi muốn thì tôi moi móc chi tiết nhiều lỗi, thiếu sót ra cũng được, như tôi đã làm trong quá khứ. Nhưng tôi nói rồi tôi không muốn tốn thời gian khi trước mắt đã thấy bài không đạt. Hãy cải thiện đáng kể trước đi rồi tính gì rồi tính). Nguyentrongphu (thảo luận) 04:10, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn vẫn giữ cách làm việc thế này, quăng vào mặt những trường hợp mang bài ra đề cử với hy vọng có thể nhận ý kiến cải thiện để nâng thang đánh giá chất lượng là GA thì chấp nhận GA, muốn FA thì tự lo cải thiện đi, tôi thật sự thấy lo lắng cho không gian đề cử sau này. Cộng đồng có tiếng nói lớn nhất nên nếu biểu quyết kết thúc và đạt được đồng thuận như đúng ý của bạn, tôi rất mong bạn thay đổi thái độ và có trách nhiệm hơn với lá phiếu. Nếu không từ nay chúng ta sẽ chỉ toàn kiểu bỏ phiếu không giúp ích được gì để cải thiện bài, chỉ (vô tình hay cố tình) đi theo "huy chương", xin hết ở đây. --minhhuy (thảo luận) 04:17, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Bạn đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi chứ. Những người đó hầu như hoàn toàn không có ý định cải thiện thêm, chỉ muốn dịch xong GA rồi muốn làm BVCL. Nếu muốn cải thiện thêm thành BVCL thì nên làm như Thiên Đế, ví dụ: Thành viên:ThiênĐế98/Lấy ý kiến Ứng cử BVCL Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Họ hoàn toàn có thể nhờ những người khác (ngoài đời) và thành viên khác để xem giúp để cải thiện làm sao. Nói thật nếu muốn cải thiện thêm, việc đó không khó. Thay vì cải thiện thêm thì lại đi cãi vòng vo làm tốn thời gian của lẫn tôi và bạn. Tôi nói rồi, đó không phải trách nhiệm của tôi nên đừng đổ lên đầu tôi. Tôi cũng rất mong qua cuộc BQ này những bạn dịch GA muốn thành BVCL có trách nhiệm hơn với bài của mình và nỗ lực hơn. Nếu có cải thiện thêm thì tất nhiên phiếu sẽ giúp ích được khá nhiều. Nhiều khi nhờ có BQ này mà họ sẽ nỗ lực và siêng hơn đấy, để cải thiện bài GA mới mong thành BVCL được. Còn nếu không thì cứ ỉ y rồi chả chuyện sửa gì cả, rồi bài đang nhiên thành BVCL dù chất lượng chỉ đạt BVT. Ai theo "huy chương" thì tôi không biết chứ tôi thì chắc chắn chả đi theo "huy chương" nào cả. Nguyentrongphu (thảo luận) 04:30, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tái bút: tôi tin rằng những phiếu ý kiến ở đây nên được xem xét hơn là đi theo các phiếu thuận và chống bên trên, bởi vì ngay từ đầu lập luận biểu quyết này là mơ hồ và dễ gây hiểu lầm như AlleinStein chỉ ra ở trên. Tôi cũng không biết phiếu của mình nên nằm ở đâu trong hai mục thuận và chống, vì nó chẳng khớp với cái nào cả (cười). --minhhuy (thảo luận) 02:03, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy Tôi chả thấy có gì là mơ hồ cả. Vấn đề ở đây rất đơn giản GA có xứng đáng làm BVCL không? Chuyện bạn phong sao cho bài Tương lai của Trái Đất là bằng chứng cho sự mặc định của GA = BVCL, điều đó tôi và nhiều người khác sẽ không chấp nhận. Cũng đừng lấy cớ dễ gây hiểu nhầm ra để phủ nhận ý kiến mọi người. Thứ nhất: tôi đã nêu rõ ý kiến của AlleinStein trước khi bất cứ ai bỏ phiếu nào. Thứ hai: ý kiến của họ cũng rất rõ là một bài dịch GA nếu không có cải thiện đáng kể thì không thể nào thành BVCL được. thảo luận quên ký tên này là của Nguyentrongphu (thảo luận • đóng góp).
  Bạn đừng suy diễn mọi việc theo ý mình, tôi phong sao cho bài Tương lai của Trái Đất theo những cơ sở đã trình bày tại đó và ở trang TNCBQV, lúc đó biểu quyết này không tồn tại và tôi cũng chẳng có ý sẽ "mặc định GA = BVCL" như bạn nói, chỉ có phiếu ý kiến trên đây là quan điểm trực tiếp của tôi về vấn đề này. --minhhuy (thảo luận) 03:04, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Tôi chả suy diễn gì cả. Bài Tương lai của Trái là bài dịch nguyên si từ 100% từ bản GA en qua, không có bất cứ một sửa đổi nào khác hết. Chuyện bạn và 4 thành viên bỏ phiếu thuận đồng nghĩa với việc GA = BVCL. Bài đó được gắn sao đã chứng minh cho niềm tin của các bạn là GA = BVCL. Nếu không phải thì đều đó đồng nghĩa với việc gì? Nguyentrongphu (thảo luận) 03:14, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nó đồng nghĩa với việc mọi người so sánh với tiêu chuẩn bài viết chọn lọc ở dự án này và xác định nó đáp ứng tiêu chuẩn, như vậy thôi. Chẳng ai chạy theo chuyện GA, FA, BVCL, BVT như bạn trong cuộc biểu quyết đó đâu. --minhhuy (thảo luận) 03:17, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Okay. Nó đồng nghĩa với việc bạn nói ở trên và còn đồng nghĩa với việc GA = BVCL. Bản chất của nó là vậy. Vậy thì tôi có quyền nói vì đó là bài dịch GA từ tiếng Anh và vì nó không được cải thiện đáng kể nên tôi thấy nó không xứng đáng thành BVCL. Bạn nói phiếu của tôi vô lý nhưng nếu đa số thành viên ở đây thấy phiếu của tôi có lý thì là tôi đúng. Khi cuộc BQ này kết thúc thì chúng ta sẽ biết sau này tôi có được xài lý do như vậy không nhé. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:34, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn cho nó là vậy thì nó là vậy theo ý bạn rồi, tôi đâu có gì để nói nữa, vì có nói khác thì bạn cũng sẽ kết luận và còn đồng nghĩa với việc GA = BVCL. Bản chất của nó là vậy. thôi mà. :^) --minhhuy (thảo luận) 03:36, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Uh, nói chung ý chính ở đây là liệu trong tương lai phiếu chống với lý do: "chỉ là bài GA bên tiếng Anh và không có sự cải thiện đáng kể" có hợp lý hay không. Thôi thì hãy để cộng đồng này quyết định, thế nhé. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:50, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 4.   Ý kiến @Nguyentrongphu: Gủi bạn, mình hiểu ý kiến bạn diễn đạt. Nhưng lời văn hơi dài dòng, bạn nên tóm gọn lại đơn giản hơn
  Ví dụ: Theo mọi người, một bài viết GA đã dịch thuật toàn bộ từ wiki Anh có xứng đáng trở thành BVCL tại wiki Việt chúng ta ko???? ====> như vậy mọi người dễ hiểu hơn, dễ bỏ phiếu hơn
  Thêm nữa, tâm lý người biểu quyết thường cho rằng:
  • phiếu thuận là đồng tình với người đề cử
  • phiếu chống trái ý kiến với người đề cử
  =====> lỡ dựa theo tâm lý đó mà nhiều người bỏ phiếu thuận, công lao của bạn sẽ toi mất đó
  Đó là ý kiến khách quan mình gửi đến bạn, nếu bạn không chịu cứ bỏ qua, đừng nổi nóng công kích lại mình nhá Lion . Tiger Leopard 02:39, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Lion . Tiger. Có lẽ viết như cậu sẽ dễ hiểu hơn nhưng bây giờ BQ đã bắt đầu, nhiều người đã bỏ phiếu nên tôi không muốn thay đổi vì dễ làm loạn lên. Hầu hết mọi người đều hiểu rõ ý của tôi nên chuyện đó không phải là vấn đề. Chỉ có Diepphi hiểu nhầm tí xíu nhưng tôi đã giải thích rõ ràng và cậu ta cũng đã hiểu. Nguyentrongphu (thảo luận) 02:44, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 5.   Ý kiến Khi bỏ phiếu bình chọn bài viết chọn lọc tôi không quan tâm nhiều đến việc bài viết đó có phải được dịch từ bài viết tốt hay chọn lọc từ bên en hay bất kì ngôn ngữ nào khác hay không. WikiTV đã có hẳn một trang Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc của mình rồi cơ mà, sao không dựa vào đó để nhận xét, đâu cần thiết phải đối chiếu với những ngôn ngữ khác? Nếu thấy tiêu chuẩn đó chưa áp dụng được cho nhiều trường hợp sao chúng ta không thảo luận sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn? Jimmy J. (thảo luận) 02:46, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nếu đã là bản dịch thì phải đối chiếu với bạn gốc chứ sao. Chỉ có bài tự viết (không dịch từ đâu hết) thì mới không đối chiếu với các ngôn ngữ khác. Tôi cũng hỏi bạn là tại sao khi dịch GA về không cải thiện đáng kể thêm để tôi có ý kiến đáng giá mà cứ lười rồi đòi BVCL cho bằng được? Nguyentrongphu (thảo luận) 02:58, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Gọi người đóng góp cho BVCL hay BVT là "lười" chỉ vì quan điểm trên là khá khiếm nhã. Tôi hỏi ngược lại bạn: nếu người dịch bài GA đó đối chiếu với tiêu chuẩn bài viết chọn lọc hiện tại của chúng ta rồi cảm thấy phù hợp và đề cử BVCL, thì bạn cũng nói họ lười và ham cái danh đã viết bài chọn lọc đó ư? --minhhuy (thảo luận) 03:04, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Dĩ nhiên không phải ai đề cử cũng hám danh nhưng gần đây tôi đã chứng kiến nhiều thành viên lười (không chịu sửa mà cứ đòi làm BVCL). Rồi còn những bản bỏ phiếu hoa loa trong khi bài dịch còn nhiều lỗi dịch. Nếu người dịch bài GA đó đối chiếu với tiêu chuẩn bài viết chọn lọc hiện tại của chúng ta rồi cảm thấy phù hợp và đề cử BVCL. Tôi vẫn sẽ nói vì đó là bài dịch nên tôi có quyền đối chuyến với bài gốc. Nếu bài gốc là GA thì mời bạn cải thiện thêm đáng kể. Còn nếu không thì không thể thành BVCL được. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:30, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bức tường lớn nhất của bạn hiện tại là hai trang tiêu chuẩn BVCL và BVT ở dự án này, theo tôi nếu bạn muốn thay đổi quan điểm của mọi người mà theo bạn là sai, thì cần thiết tiến hành thảo luận để sửa lại hai trang tiêu chuẩn này, hoặc cách thức kết luận phiếu như Viethavvh từng đề nghị. Nếu không sẽ rất mâu thuẫn với những gì (nếu) đạt được hôm nay với hai trang tiêu chuẩn này. --minhhuy (thảo luận) 03:34, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy, cách thức kết luận phiếu của Việt Hà sẽ được Việt Hà đề ra trong tương lai. Và nếu nó được thông qua thì nó và tiêu chuẩn mới này sẽ cùng được áp dụng. Lúc đó không có quyền phủ nhận những phiếu như "chỉ là bài GA bên en và không có cải thiện đáng kể." Mục tiêu của cuộc BQ này của phương án của Việt Hà khác nhau. Tôi chả muốn thay đổi quan điểm của ai cả. Tôi muốn người ta tôn trọng phiếu chống của tôi. Chuyện bạn đang nhiên vô hiệu quá phiếu của tôi là rất không tôn trọng tôi trước khi có sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng. Tôi chả thấy có gì mâu thuẫn cả. GA = BVT, FA = BVCL. Theo bạn và một số thành viên khác mới là mâu thuẫn. GA và FA = BVCL hết, lộn xì ngầu hết ra. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:55, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bởi vì trong trang tiêu chuẩn bài viết của chúng ta không đề cập đến việc phải đối chiếu với một (hay một số) BVCL thì mới được là BVCL. Theo tôi, chúng ta nên dành thời gian đọc bài, xác thực những thông tin trong bài viết, đối chiếu với tiêu chuẩn của bài viết chọn lọc của WikiTV rồi mới nên bỏ phiếu biểu quyết.Jimmy J. (thảo luận) 03:13, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Không đề cập không có nghĩa là tôi không có quyền so sánh với bản gốc nếu là bài dịch. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:30, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 6.   Ý kiến Để là BVCL thì chỉ cần đáp ứng những tiêu chuẩn đã nêu ra ở đây. Giả sử có một bài được dịch từ bài chất lượng kém, sơ khai bên en mà cá nhân tôi đọc thấy ổn, phù hợp với các tiêu chí thì tôi vẫn bỏ phiếu đồng ý. Còn một bài dịch từ bài chọn lọc bên en mà tôi đọc thấy không đạt thì tôi sẽ bỏ phiếu chống. Cần phải đọc bài và tự nhận xét nêu quan điểm, rất ủng hộ BQV MinhHuy. 14.182.197.48 (thảo luận) 03:23, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Theo thành viên Nguyentrongphu thì những người bỏ phiếu thuận để lên chọn lọc cho một bài dịch từ GA bên en là mặc nhiên công nhận bài dịch từ GA bên en là BVCL. Có chắc không, dựa vào đâu để khẳng định như vậy. Có những người họ đọc bài, thấy tốt nên bỏ phiếu thuận, họ cũng có thể bỏ phiếu chống nếu thấy chưa đạt. Họ đi theo đúng quy trình tự nhiên là đọc bài và nhận xét rồi bỏ phiếu, chứ không đi xem người khác (bên en) đánh giá thế nào rồi theo ý người ta mà không cần biết đánh giá của họ đúng hay là sai. Lá phiếu phải thể hiện quan điểm cá nhân về bài viết. BVT hay BVCL bên en có thể chỉ là cái mác, chắc gì cộng đồng đó đã đánh giá đúng chất lượng của bài. 14.182.197.48 (thảo luận) 04:26, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đó là cách hiểu của tôi. Chuyện trong tương lai họ có công nhận bài GA nào khác thành BVCL không thì tôi không biết. Trước mắt tôi thấy họ công nhận bài Tương lai của Trái Đất là tôi đã thấy không đồng ý rồi. Quan điểm cá nhân của tôi là GA không xứng đáng thành BVCL. Và tôi yêu cầu tôn trọng quan điểm cá nhân của tôi. Không phải muốn gạch phiếu của tôi là được đâu nhé, nếu không có sự đồng thuận của cộng đồng. Nguyentrongphu (thảo luận) 04:41, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đó là chuyện của bạn với BQV minhhuy, tôi không can thiệp về việc bình chọn bài viết đó, tôi đang bàn về trường hợp bao quát, và tất nhiên tôi vẫn đang tôn trọng quan điểm của bạn, tôi chỉ nêu ý kiến phản biện của mình một cách bình thường.
  Giờ tôi ví dụ một vài trường hợp: một bài viết bên en được bình chọn thành GA; sau một thời gian nó tiếp tục được nâng cấp chỉnh sửa, chất lượng được cải thiện đủ làm FA mà họ không đem ra ứng cử; hay là, một bài viết mà nó đủ khả năng thành FA nhưng họ chỉ đem ra ứng cử GA thì sao. Không đọc bài thì sao biết tốt dở. 14.182.197.48 (thảo luận) 04:50, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi nói rồi, chuyện bài đó có khả năng hay tương lai có được thành FA thì tôi không biết. Wikipedia không phải là nhà tiên tri. Tôi nhìn thật tại mà đánh giá. Trước mắt tôi thấy nó là chỉ là GA = BVT. Nguyentrongphu (thảo luận) 04:53, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn không hiểu sao, tôi đang nói đến cái chất lượng của bài viết chính hiện tại, lúc nó được ứng cử BVCL bên vi đấy, bạn lại cứ đi nhìn vào cái mác là sao vàng sao bạc trong tương lai bên en (mà chắc gì đã có tương lai ấy khi họ cứ thích để yên hiện trạng). Biết đâu hiện tại nó là một bài viết chất lượng "kim cương" ẩn danh dưới ngôi sao bạc bên en, bạn có biết được không. Đọc thử xem nào, nêu những điểm mà nó chưa đủ thành BVCL ra, khi đó chẳng ai, trong đó có tôi, phản đối ý kiến của bạn. 14.182.197.48 (thảo luận) 05:02, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đây chỉ là những giả dụ tưởng tượng của bạn. Bài GA là GA, nó "có thể" là FA chỉ là trường hợp tưởng tượng, không có thật. Tôi tin là nếu nó thật sự thành FA thì nó đã thành FA rồi. Biết đâu hiện tại nó là một bài viết chất lượng "kim cương" ẩn danh dưới ngôi sao bạc bên en. Kim cương hay không nhưng trước mắt tôi thấy GA thì vẫn là BVT. Tôi xin dừng thảo luận tại đây vì tôi đã thảo luận quá nhiều rồi. Thiết nghĩ thảo luận thêm cũng chả giải quyết được gì bởi vậy mới có cuộc BQ này. Chúng ta cần tôn trọng quan điểm của nhau, chỉ vậy thôi. Thế nhé. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:24, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Còn nếu bạn không nêu được những điểm khiến nó không đạt chọn lọc, tức là tất cả mọi thứ đều ổn, như là văn phong tốt này, nội dung đầy đủ, trình bày hợp lý v.v.. Giờ ta có một bài viết gần như không có một lỗi gì, hoàn hảo một cách tương đối nhưng không phải thuộc loại bài viết tốt nhất, vậy bài viết thế nào là tốt nhất? Tôi thấy khối bài GA nếu được dịch tốt sang đây đạt chất lượng cao hơn những bài chọn lọc khác (tự viết hoặc dịch [đã lâu], [nay] chất lượng đã giảm, [không bằng] so với mặt bằng chung, hay không bằng nếu so với bài GA bên en). Xem ra cùng là BVCL nhưng lại có sự chênh lệch. 14.182.197.48 (thảo luận) 05:08, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nếu thích mời bạn đọc những thảo luận của tôi với Minh Huy. Tôi không muốn nhắc đi nhắc lại những gì đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Còn những BVCL, nay chất lượng giảm thì không tính. Chất lượng quá khứ không thể so sánh với hiện tại. Tôi chỉ lo ở hiện tại. Một lần nữa, những trường hợp của bạn toàn là suy diễn. Không phải là tôi không thể đưa ra những ý kiến khác, nếu thích tôi có thể moi móc ra những lỗi và điều cần bổ sung khác nhưng tôi muốn bài được cải thiện đáng kể trước đã trước khi tôi làm vậy. Trước mắt tôi chỉ thấy bài đó là BVT chứ không phải là BVCL.
  Nếu có bài Giờ ta có một bài viết gần như không có một lỗi gì, hoàn hảo một cách tương đối nhưng không phải thuộc loại bài viết tốt nhất. Đây là câu mâu thuẫn. Một bài không có lỗi gì, hoàn hảo tương đối thì dĩ nhiên sẽ thuộc loại bài viết tốt nhất rồi. Tôi xin dừng thảo luận tại đây. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:31, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Vậy tất nhiên là tôi cũng dừng ở đây, vì bạn không hiểu hoặc không chịu hiểu. Mọi việc để cộng đồng quyết định. Tôi cũng không quan tâm lắm đến kết quả., vì một bài viết chất lượng hay không, là do người đọc đánh giá, chứ không phải do nó có một ngôi sao mang tính chất trang trí là chủ yếu. Còn nếu một bài viết thực sự tốt không được chọn lọc thì cũng chẳng sao, vì nó không ảnh hưởng gì đến nội dung, từng câu chữ trong bài vẫn vậy, nó vẫn sẽ đem những thông tin hữu ích và chất lượng đến người đọc. P/s:Bạn lại không hiểu, nó không thuộc loại tốt nhất (BVCL) vì là bài dịch từ GA bên en đó :).14.182.197.48 (thảo luận) 05:36, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi hiểu chứ không phải là không hiểu. Những điều bạn nói là hoàn toàn không thật tế. Không có bài GA nào là một bài viết gần như không có một lỗi gì, hoàn hảo một cách tương đối nhưng không phải thuộc loại bài viết tốt nhất như bạn diễn tả. Như tôi đã nói, nếu thích tôi có thể moi móc ra lỗi nhưng tôi muốn họ cải thiện đáng kể chưa khi tôi moi móc vì nó rất tốn thời gian. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:56, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 7.   Ý kiến BVCL là gì ? thảo luận quên ký tên này là của Ieatflower (thảo luận • đóng góp) vào lúc 03:30, ngày 1 tháng 2 năm 2016‎.
  Wikipedia:Bài viết chọn lọc. Tran Xuan Hoa (thảo luận) 05:34, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 8.   Ý kiến Bây giờ tôi cũng không biết đánh giá ra sao với các phiếu và lập luận chồng chéo bầy nhầy bên trên. Người mở biểu quyết không tính toán kỹ cộng đồng sẽ chú tâm vào đề xuất nào. Bây giờ biểu quyết không rõ là sẽ kết luận về cái mặc định, đương nhiên hay tiêu chuẩn mới cho BVCL nữa :^) --minhhuy (thảo luận) 05:59, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Còn tôi thì thấy rõ sự vô ích của biểu quyết, dịch bài từ GA tất nhiên là không thể mặc định là BVCL ngay được mà phải biếu quyết để tôn trọng ý kiến cộng đồng, cái này ai cũng biết biểu quyết chi trời. Dù biểu quyết này thông qua cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ trong mâu thuẫn gần đây ở chủ đề này, tôi nhận thấy sự phí sức của cộng đồng. Ngoài lề: lần nào Nguyentrongphu trở lại cũng có vài vụ long trời lở đất. =))  A l p h a m a  Talk 06:05, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
   A l p h a m a . Tuy trên lý thuyết thì nó không phải là mặc định nhưng những gì xảy ra là vậy. Bài Tương lai của Trái Đất được dịch nguyên xi GA từ tiếng Anh mà không có sửa gì khác, bạn đồng ý không? Bây giờ vô BQ, bạn vô hiệu hóa phiếu của tôi. 1 tháng sau bài thành BVCL mà cũng chả có sửa đổi gì mời. Vậy chắc khác gì mặc định + 1 tháng. Trước sau gì cũng thành BVCL, đợi 1 tháng hay vài tuần, cái này cũng gần giống như mặc định thôi. (p.s.: Lần long trời lất đở trước là do cậu với Na Tra khởi xướng đó nha. Tôi chỉ ăn bám thôi. Haaa). Nguyentrongphu (thảo luận) 06:11, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Minh Huy hủy phiếu bạn nha chứ không phải tôi, tôi cũng nghĩ nếu không thuyết phục được bạn thì đành vậy vì đó là bài GA ở chủ đề khó có thể tự viết. Tôi cũng đã nghĩ bài đó cũng chẳng thể thành BVCL với phiếu chống của Trongphu nhé, bạn tìm Minh Huy mà tỏ tình. Lật lại vấn đề, nếu biểu quyết này thông qua thì không ai dám đưa GA ra biểu quyết BVCL, bạn cũng thông minh dữ đó chớ. Việc biểu quyết nên là tuy bài, tùy chủ đề nữa nhé. Lần trước là tôi ăn bám Na Tra thôi nha. =))  A l p h a m a  Talk 06:18, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Theo tôi hiểu thì ý của Trongphu là bài dịch nguyên xi từ GA không thể được xem là BVCL (không cần phải xem bài đó hay dở như thế nào, có đáp ứng được tiêu chuẩn chọn lọc của bên ta hay không), điều đó là mặc định, không được mở biểu quyết bình chọn.14.182.197.48 (thảo luận) 06:14, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi không cấm ai mở BQ cả, nhưng tôi có quyền chống với lý do đó. Không cần phải xem bài đó hay dở như thế nào, có đáp ứng được tiêu chuẩn chọn lọc của bên ta hay không. Vì nó là GA nên chắc chắn không thể nào đáp ứng được tiêu chuẩn BVCL được. Tôi đã nói rất nhiều rất nhiều, tại sao bạn không chịu hiểu? Nếu thích tôi có thể moi móc lỗi ra (như tôi đã làm trong quá khứ) nhưng tôi muốn bài được sửa đáng kể trước khi tôi moi móc vì nó rất tốn thời gian. Một lần nữa, bạn lại suy diễn những trường hợp không thật tế. Nguyentrongphu (thảo luận) 06:40, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nói chuyện với người không chịu hiểu thật là khó. Nốt lần cuối nhé, GA là GA bên en, còn tiêu chuẩn BVCL là tiêu chuẩn của wikipedia tiếng Việt, chẳng có cơ sở gì để khẳng định bài dịch từ GA bên en không đáp ứng được tiêu chuẩn BVCL bên đây, tôi đã ghi rõ thế mà bạn không hiểu thì cũng chịu. Còn câu của bạn tôi sửa "vì nó là GA nên chắc chắn không thể nào đáp ứng được tiêu chuẩn FA được", nói luôn cùng bên en đi, chắc không, xem lại mấy cái ví dụ tôi nêu đi. Sao cùng ngôn ngữ mà khó nói chuyện thế nhỉ :). Khẳng định thì chắc như đinh đóng cột mà không có lý lẽ thực tế. 14.182.197.48 (thảo luận) 06:56, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi chắc "vì nó là GA nên chắc chắn không thể nào đáp ứng được tiêu chuẩn FA được" đó. Tất cả những bài dịch GA qua đề cử BVCL tôi đều có thể nêu ra lỗi hoặc thiếu sót cần cải thiện thêm. Nhưng tôi chỉ làm vậy nếu như người ta cải thiện đáng kể. Còn không tôi chỉ cần nêu lý do vì GA và không có cải thiện. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:08, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 9.   Ý kiến Ý kiến của Nguyentrongphu cũng khả quan lắm chứ. Thành viên cứ dịch bài en đã BVT rồi đem ra đề cử vì quả thật không đúng với tinh thần của vi WP này, một tinh thần ham học hỏi và mọi người chung tay cùng hoàn thiện một bài viết khi mà đạt sao Vàng thì thật xứng đáng (theo tôi được biết). Nếu thật cuộc biểu quyết này thất bại thì tôi đoán không lầm chắc một tháng có 2-3 bài CL, một năm thì vài chục (nếu phù hợp với quy định CL của vi mình và một tinh thân lập công càng nhiều càng tốt). Đúng như thế thì BVCL vi WP chỉ có số lượng mà chẳn có chất lượng, một vi WP xài hàng nhập khẩu chứ ko có sản phẩm nào tự làm, không sợ ngộ độc sau, rồi vi WP sẽ bị lệ thuộc vào các ngôn ngữ khác (đặc biệt là en; cứ giữ niềm tin GA = BVCL thì tương lai sẽ có). Chỉ cần ngồi xuống mà nhìn xem bài GA của ngôn ngữ khác có phù hợp với quy định CL của vi mình không, thấy Ok thì bấm mấy cái và chờ một tháng thì có một bài chất lượng ngon lành (thế đã lợi dụng mặt bằng kiến thức của họ, chỉ cần vài giờ đã có BVCL thì không xứng đáng trong khi một (hay nhiêu) thành viên bên đó (en nói riếng) đã nỗ lực rất nhiều mới được như vậy. Tôi đồng ý với ý kiến của Nguyentrongphu rằng: Nếu GA dịch sang vi làm BVCL thì phải có cãi thiện đáng kể (có đóng góp công của người đề cử). Tôi là thành viên mới nên chỉ cho ý kiến vậy thôi, cám ơn ㅡ ManlyBoys 06:36, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Liệu tiêu chuẩn BQ là gì vậy, cũng chưa thấy nhắc đến, mà tôi nghĩ bạn cũng gia nhập khá lâu rồi, còn mới gì đâu :P -- Thuận Đức Hoàng đế 06:42, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Mọi người sẽ còn bỏ phiếu để xác định xem nó có đủ tiêu chuẩn thành bài viết chọn lọc không, đó mới là cách làm có lợi nhất cho dự án, chứ không phải nhét giẻ chặn họng nó khi nó còn chưa được đề cử. --minhhuy (thảo luận) 06:46, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Với cách làm của bài Tương lai của Trái Đất vừa rồi chả khác mặc định GA thành BVCL cả. Cái này tôi ví như là mặc định + 1 tháng. Vì chỉ đợi 1 tháng sau thì mặc định bài dịch 100% GA sẽ thành BVCL chứ có sửa đổi gì khác đâu? Tôi chả chặn họng ai cả, bài chất lượng BVT sau cứ đòi thành BVCL hoài, là sao? Tôi sẽ bỏ phiếu xác định khi có cải thiện đáng kể.Nguyentrongphu (thảo luận) 07:02, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Từ đầu đến cuối chỉ có bạn cứ liên tục quy chụp cái chả khác đó, còn chẳng ai nói vậy cả, những người bỏ phiếu thuận và tôi khi đóng biểu quyết đều dựa vào tiêu chuẩn bài viết chọn lọc hiện tại. Nếu bài GA ở tiếng Anh mà không đáp ứng tiêu chuẩn bài chọn lọc hiện tại thì tôi cũng bỏ phiếu chống thôi. Bạn cứ cố đi theo cái lập luận này, tôi chạy theo kìm lại mệt quá rồi! --minhhuy (thảo luận) 07:10, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  minhhuy. Dù lập luận của bạn là gì đi nữa thì dưới mắt của tôi, bài đó chỉ vẫn là chất lượng BVT được dịch nguyên si từ GA bên en qua và chả có sửa đổi gì cả. Trong mắt tôi đó là sự mặc định + 1 tháng. Tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Nguyentrongphu (thảo luận) 08:01, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 10.   Ý kiến Theo mình nghĩ thì bạn minhhuy (thảo luận) không cần phải lo lắng cho BQ này, vì nếu thấy nó không có lợi, lập tức các TV kì cựu sẽ vào bỏ phiếu để phản đối nó mà, mà thời gian còn dài, bạn cứ bình tĩnh, cả một quá trình mà, BQ đâu có đóng trong nay mai được đúng ko :D -- Thuận Đức Hoàng đế 06:38, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi chẳng có thời gian chạy theo nó thường xuyên đâu, cộng đồng muốn thế nào thì thế ấy, dù nếu đi theo tình hình hiện tại thì cá nhân tôi sẽ vô cùng thất vọng. Tôi chỉ làm rõ hết những điểm mập mờ để nếu cuộc biểu quyết có đi đến kết quả như vậy thì không ai hối hận hay lỡ có bị rơi vào trường hợp như vậy cũng đừng ngạc nhiên, vì chính mình đã chấp nhận nó. Tôi còn phải lo hoàn thiện bài viết kỷ niệm 20 năm Pokémon của mình :^) --minhhuy (thảo luận) 06:43, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 11.   Ý kiến Thứ nhất, tên biểu quyết này không nên chỉ áp dụng cho Wikipedia tiếng Anh mà cả các bài dịch từ Wikipedia ngôn ngữ khác, để tránh lằng nhằng phiền phức sau này. Thứ hai, nếu biểu quyết này được tạo ra nhằm chỉnh sửa một quy định, chẳng hạn Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, thì những ai đã bỏ phiếu thuận/chống nên xem xét kỹ lại quyết định của mình. Tôi rất đồng ý với ý kiến của thành viên minhhuy rằng WP tiếng Anh nó không phải là cha là mẹ của Wikipedia tiếng Việt để mà cả chất lượng bài viết cũng phải có sự cho phép trước từ đó. WP tiếng Việt là một phiên bản ngôn ngữ độc lập, ngang hàng với tất cả các phiên bản ngôn ngữ khác. Chúng ta có 1 cộng đồng riêng, 1 hệ thống quy tắc riêng đã được các thành viên thảo luận, cho ý kiến và thông qua trong hơn chục năm qua. Chúng ta có quy định riêng về tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, bài viết tốt, vậy tại sao không chỉ đơn giản chiếu theo quy định đó để mà cho ý kiến các biểu quyết BVCL, BVT. Tôi sẽ không tranh cãi liệu việc lấy BVT của các ngôn ngữ khác làm BVCL ở WP tiếng Việt là hạ thấp hay đánh giá thấp chất lượng của phiên bản ngôn ngữ này hay thế nào. Có rất nhiều quy định ở WP tiếng Anh không phù hợp và khi đưa vào đây bị bác bỏ. Vậy theo tôi chính việc lấy BVCL (những bài viết đã được đánh giá dựa trên những chuẩn mực của cộng đồng bên đó) về đây làm tiêu chuẩn bắt buộc cho những bài viết có chủ đề tương tự mới là cách hạ thấp cộng đồng WP tiếng Việt, hay nói trắng ra, điều này có nghĩa là chúng ta không đủ sức để duy trì 1 hệ thống đánh giá cho riêng mình. Cộng đồng ở đây tuy chưa to tát bằng ai nhưng theo tôi đủ sức để tự mình đưa ra một quyết định. Các bài viết được đề cử CL, viết ra chắc hẳn phải tham khảo nhiều nguồn, và ai dám phủ nhận WP tiếng Anh hay các ngôn ngữ khác cũng chính là một nguồn để người viết tham khảo? Hãy xem trên Wikidata, có rất nhiều bài viết CL ở ngôn ngữ này nhưng chỉ là Tốt ở ngôn ngữ khác. Với các bản dịch từ bài viết ngôn ngữ khác, copy về đây cũng không thiếu hình ảnh, nguồn dẫn, v.v... thì chúng ta hãy đối xử nó như một bài viết chưa có cờ sao gì đi, dùng những tiêu chuẩn của chúng ta để đánh giá cái bản dịch đó. Tôi thấy nhiều trường hợp BVCL ở wiki khác còn chưa định dạng chuẩn nổi các liên kết, các nguồn tham khảo... trong khi đó nhiều BVT ở đó lại viết rất chỉn chu, toàn diện. Các cộng đồng wiki khác đâu phải là hoàn hảo, họ cũng có thể mắc sai lầm khi đánh giá này nọ, nhất là trong những cuộc biểu quyết. Vậy "đóng cột" 1 quy định vốn dựa vào một hệ quy tắc của 1 cộng đồng khác không những không hợp lý, mà có thể nói còn là vô lý. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 06:45, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Dịch bài của người ta mà cứ muốn đòi cao hơn ngay cả bản gốc? Cái này gọi là vừa cướp của vừa la làng (hay còn có thể gọi là tham lam, hám danh). Chính xác, nó không phải là cha mẹ, nhưng nếu không muốn tôi so sánh thì tự viết đi. Nếu đã dịch, tôi hoàn toàn có quyền so sánh. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:58, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn Quế Nhi dùng danh từ to tát quá, mà quên là bản dịch tự nó đã mất bớt phần giá trị rồi. Đúng ra phải có nhãn riêng "Bài dịch chọn lọc" vì đâu có phải tự viết ra đâu. DanGong (thảo luận) 10:29, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Chúng ta dịch bài học thuật chứ đâu dịch tiểu thuyết hay diễn văn mà thêm bớt giá trị ở đây? --minhhuy (thảo luận) 10:32, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn DanGong thử nêu rõ ra xem bài dịch thì nó mất giá trị như thế nào.14.182.197.48 (thảo luận) 10:33, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn 14.182.197.48, giá trị là chỗ tự làm ra. Ngoài ra, khi mình đánh giá bản dịch lại cao hơn nơi wiki của bản gốc, thì tự xem là chất lượng wiki mình thấp hơn. Dựa vào đánh giá bản gốc ở wiki của nó chỉ để cố nâng cao trình độ BVCL. Nhưng nếu các bạn muốn nâng cao số lượng BVCL hay muốn cổ võ người dịch cũng được. Ở đây chỉ hoàn toàn là nhận thức của mỗi người. DanGong (thảo luận) 13:02, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi thấy có chút không liên quan ở đây, theo tôi hiểu thì bạn cho rằng tự làm ra (tự viết) thì chất lượng hơn, giá trị hơn là dịch, chưa xét những yếu tố khác, căn cứ vào đâu mà bạn cho là vậy. Tôi xét hai bài, một bài tự viết và một bài dịch, nếu tôi đọc thấy chất lượng tương đương thì tôi đánh giá hai bài là tương đương, không mang yếu tố "tự viết hay dịch" ra để đánh giá. Còn nếu bạn cho rằng nó hơn chỉ vì đơn giản là tự viết, là công sức bỏ ra của người viết, thì tôi thưa là cái mà wiki và người đọc cần chỉ là bài viết, công lao tác giả không ai quan tâm. 14.182.197.48 (thảo luận) 13:24, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Điều cơ bản ở đây là chúng ta không xem "wiki gốc" là chuẩn mực, nên không thể nói "tự xem là chất lượng wiki mình thấp hơn" được. Thậm chí một bài dịch từ một bài hoàn toàn không có ngôi sao nào ở "wiki gốc" cả, nếu ở đây mọi người đánh giá bài đó đáp ứng tiêu chuẩn thì nó cũng có sao mà thôi. --minhhuy (thảo luận) 13:08, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  @Trần Nguyễn Minh Huy: À, cái từ "giá trị" là tôi trích từ một thành viên khác mà thôi. Tự nó hay chính cái biểu quyết này đâu có phải là một điều gì to tát đến thế (!) —Trần Quế Nhi (thảo luận) 16:33, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 12.   Ý kiến Cho tôi hỏi User:Trần Nguyễn Minh Huy về cái lập luận cho cuộc biểu quyết, tôi không để ý mà giờ để ý thì đọc hoài mà không hiểu. Nếu câu trả lời là Được, từ nay những là phiếu nào chỉ có mỗi lý do "chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA" mà không đưa ra gợi ý cải thiện bài viết sẽ không được chấp nhận => có phải ý là Bài GA được dịch mà không có cãi thiện đáng kể thì ko làm được BVCL (ý kiến Nguyentrongphu). Nếu câu trả lời là Không được, thì lá phiếu "chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA" là hợp lệ => có ý là Bài GA được dịch sẽ có thể làm BVCL. Nếu đúng những gì tôi nghĩ thì 2 phần bỏ phiếu ở dưới là không đúng, tức phiếu Được phải thuộc lập luận Không được và phiếu Không được phải thuộc lập luận Được. Hay lập luận Được - 10 phiếu, Không được - 4 phiếu ㅡ ManlyBoys 11:43, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tóm lại do từ đầu thành viên khởi tạo thiếu kinh nghiệm chưa suy nghĩ kỹ khía cạnh cũng chưa mở thăm dò cho nên bây giờ như đang hầm "bò cá carốt mắm tôm khoai tây...".  A l p h a m a  Talk 12:06, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi in đỏ các từ then chốt cho bạn dễ hiểu:
  một bài viết GA đã dịch thuật tốt toàn bộ từ Wikipedia tiếng Anh có được trở thành BVCL (qua quy trình đề cử) tại Wikipedia tiếng Việt chúng ta, mặc dù không có bổ sung gì đáng kể, hay không?
  • Nếu câu trả lời là Được, từ nay những là phiếu phản đối nào chỉ có mỗi lý do "chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA" mà không đưa ra gợi ý cải thiện bài viết sẽ không được chấp nhận
  • Nếu câu trả lời là Không được, thì lá phiếu phản đối "chỉ là bài dịch hoàn toàn từ GA" là hợp lệ
  Như vậy những phiếu hiện tại đang đặt ở đúng chỗ của nó. --minhhuy (thảo luận) 12:10, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  À xin lỗi bạn, do ban đầu người mở biểu quyết không nói rõ mục đích là tính hợp lệ của lá phiếu phản đối, nên các bên cứ liên tục sửa đổi mà không hiểu rõ ý nhau. Bây giờ tôi thêm chữ "phiếu phản đối" vào, hy vọng đã giải quyết được nghi vấn của bạn. --minhhuy (thảo luận) 12:17, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi đã hiểu nhưng lời lý giải của 2 mục đó lại phủ định mục mà nó lý giải. Bạn có thể lấy lý giải ở dưới đem lên trên, ở trên đem xuống dưới thì rõ ràng và làm sáng tỏ mục đích biểu quyết này. Như Nếu câu trả lời là Được, thì là bài dịch hoàn toàn từ GA là hợp lệ (có thể đề cử BVCL) - Nếu câu trả lời là Không được, thì bài dịch hoàn toàn từ GA mà không đưa ra gợi ý cải thiện bài viết sẽ không được chấp nhận (théo ý kiến Phú). Tôi thấy như thế thì rõ ràng hơn, người đọc vào là hiểu được câu lệnh một bài viết GA đã dịch thuật tốt toàn bộ từ Wikipedia tiếng Anh có được trở thành BVCL hay không (qua quy trình đề cử) tại Wikipedia tiếng Việt khi chúng ta không có bổ sung gì đáng kể?ManlyBoys 12:41, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đảo ngược trên dưới của bài lại thành mâu thuẫn với mục đích của người mở biểu quyết, vì chúng ta đang tính độ hợp lý của lá phiếu phản đối với lý do đưa ra như trên (mặc dù ban đầu không phải vậy do mập mờ trong diễn giải). Được ở đây là chấp nhận một bài viết dịch từ GA có thể đáp ứng tiêu chuẩn chọn lọc ở dự án này ==> Phiếu phản đối trong đề cử bài chọn lọc sẽ không được dựa vào lý lẽ "bài dịch GA" để phủ quyết kết quả. Không được ở đây là không chấp nhận một bài viết dịch từ GA có thể đề cử chọn lọc (khi chưa qua bổ sung gì thêm) ==> Phiếu phản đối hoàn toàn có thể dùng lý lẽ "bài dịch GA" để phủ quyết kết quả. --minhhuy (thảo luận) 12:48, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 13.   Ý kiến @Trần Nguyễn Minh Huy:, @Nguyentrongphu: yêu cầu biểu quyết này có thêm quy định mới :
  Nếu người biểu quyết không nêu rõ quan điểm đồng tình hay phản đối đề cử của nguyentrongphu xem như lá phiếu vô giá trị ====> gạch bỏ.
  nhiều người ko hiểu nội dung biểu quyết cứ bầu chọn lung tung, chỗ nào cũng toàn phiếu thuận màu xanh hết sẽ loạn lên mất Lion . Tiger Leopard 13:28, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Không cần thiết chia như vậy, vì các đề mục bỏ phiếu đã nói rõ lắm rồi. Yêu cầu những ai bỏ phiếu đọc kỹ phần đóng khung của tôi, chứ không phải phần mập mờ bên trên của Nguyentrongphu. --minhhuy (thảo luận) 13:32, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi nghĩ thành viên LTL nói cũng có lý, đúng thật ban đầu là lập luận của người bq có hơi mơ hồ (có thể nhiều thành viên đã ko hiểu mục đích của cuộc bq này nên có thể đã bq lung tung). Trước khi thành viên user:Trần Nguyễn Minh Huy đã sửa đổi lập luận thì đã có nhiều phiếu được bỏ. Theo tôi nên có một thành viên nào rà xót hết những biểu quyết được bỏ trước lập luận của minhhuy và thảo luận cho họ rằng "lập luận của cuộc bq này đã đổi, mong các tv vào xem lại có nên tiếp tục giữ phiếu mình đã bầu bay bỏ phiếu mà chọn lại (tv BacLong đã làm) ㅡ ManlyBoys 14:36, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Manly. Yên tâm, những phiếu bị hiểu nhầm. Tôi đã gửi thư mời họ đọc lại và bỏ phiếu lại nếu cần thiết. Còn những thành viên tuyên bố GA không phải là BVCL thì đã quá rõ rồi. Không có gì phải nói. Nguyentrongphu (thảo luận) 19:13, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Các thành viên cho mình hỏi trang này để làm gì vậy ạ? Tra cứu thông tin gì ? --Lê Trần Hoàng Huy (thảo luận) 13:57, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn vào đây đọc sẽ rõ ㅡ ManlyBoys 14:21, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 14.   Ý kiến mình không có thư mời của anh Phú, có được phép tham gia bỏ phiếu không vậy hoanghau 15:03, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  @Hoanghauphuongdong123: Đương nhiên là được bạn. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 16:34, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  hoanghau. Bất cứ thành viên Wikipedia nào đủ tiêu chuẩn BQ đều được bỏ phiếu. Tôi không thể gửi thư cho cả cái cộng đồng này. Tôi gặp ai thì mời người đó. Nguyentrongphu (thảo luận) 19:40, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 15.   Ý kiến tôi mạn phép mở rộng ví dụ ra cho các bạn bq hiểu vấn đề. Giả sử 1 bài GA của en và đc 1 wiki khác dich lại và đc cộng đồng bên ấy bầu là bvcl. Lúc ấy bài dịch của vi sẽ so với chuẩn nào? So với en thì bị vướng cái quy định vô lý này, còn so với wiki bên kia thì quá hợp lý, và giả sử ko phải là en mà là de hay jp hay zh thì sao? Không lẽ cứ với 1 dự án chị em thì chúng ta lại phải đẻ ra 1 quy định tương ứng khi so sánh?. Căn bản cuộc biểu quyết này đã có mâu thuẫn nội tại, đó là trong 1 bqcl thì ko nên có khái niệm cứng nhắc khi phải so sánh với bất kì dự án nào khác. Nếu có so sánh, nó chỉ nên đc xem là lý do phụ. Lý do chính để phản đối hay đồng ý 1 bài là bvcl phải dựa trên tiêu chuẩn của bvcl đã đc cộng đồng đề ra chứ ko phải dựa vào 1 biểu quyể của 1 cộng đồng khác. Tôi phản đối bất kì 1 quy định cứng nào cho sự so sánh với các dự án chị em. majjhimā paṭipadā Diskussion 09:49, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Chúng ta sẽ so sánh với bản gốc. Nếu một wiki khác dịch từ bên en trong cùng một bài đó thì bản gốc vẫn là bản en. Còn những bài "thật sự" dịch từ phiên bản ngôn ngữ khác ngoài anh thì tôi không có ý kiến. Đa số 99.99% các bài dịch ở đây dịch từ anh. Nên quy định này chỉ chú trọng về bài dịch từ anh. Còn những bài dịch ngôn ngữ khác hiện chưa có quy định cụ thể.
  Làm sao để biết phiên bản nào là phiên bản gốc thật sự? Cái đó không quá khó, chỉ cần kiểm tra nguồn. Ví dụ: 1 người ăn gian dịch một bài GA bên tiếng Anh rồi nói là bài đó dịch từ BVCL bên zh để thoát quy định, nhưng khi mọi người đối chiếu ra thì bài bên zh dịch từ en thì bài en vẫn là "bài gốc." Và lúc nào cũng lấy bài gốc ra đối chiếu cả. Nguyentrongphu (thảo luận) 19:09, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 16.   Ý kiến Xin phép làm rõ hơn thời gian biểu quyết, do tháng 2 này có 29 ngày nên chiếu theo quy định hiện hành thì tính từ thời điểm mở biểu quyết là 20:08, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC) thì biểu quyết sẽ kết thúc vào 20:08, ngày 2 tháng 3 năm 2016 (UTC) hay 03:08 ngày 3 tháng 3 năm 2016 theo giờ Việt Nam để các thành viên tiện theo dõi. MessiM10 12:11, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 17.   Ý kiến bạn nào bỏ phiếu đồng ý cho rằng lý do vì là dịch từ GA thì không được thành BVCL nên thử hình dung vấn đề bằng những ví dụ tôi đã nêu. Thêm 1 ví dụ nữa như thế này. Trong các tiêu chí của 1 BVCL của cả en lẫn vi đều có tiêu chí về văn phong và đây là tiêu chí khá quan trọng khi đánh giá BVCL. Nhưng tiêu chí này lại là 1 tiêu chí mang đậm tính đặc trưng của từng ngôn ngữ. Và vì 1 điều gì đó mà văn phong của bài viết gốc không thể đạt FA của en, nhưng khi được dịch sang vi người dịch lại có thể dịch ý lưu loát theo ngôn ngữ tiếng Việt. Vậy khi đem ra BQCL của vi, chỉ vì nó là bài GA của en mà lại không thể thành BVCL của vi, thế quý vị thấy điều đó là logic và đúng đắn? Đảo ngược lại vấn đề, khi 1 bài là FA của en, và được dịch sang vi, nếu ta hành văn theo kiểu của en, tức là dịch word by word, thì quý vị cho rằng bài đó đáng để được làm BVCL của vi? Dĩ nhiên là không thể được nếu so với cách hành văn của ngôn ngữ tiếng Việt, và rất nhiều bài viết dịch từ FA của en sang vi bị dính khuyết điểm này và đã không được chọn là BVCL của tiếng Việt. Vậy đảo theo chiều thuận hay nghịch, ta đều thấy rõ, việc lấy 2 tiêu chuẩn của 2 dự án để áp dụng vào nhau là 1 điều hết sức khập khiễng. majjhimā paṭipadā Diskussion 17:17, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  majjhimā paṭipadā. Và vì 1 điều gì đó mà văn phong của bài viết gốc không thể đạt FA của en, nhưng khi được dịch sang vi người dịch lại có thể dịch ý lưu loát theo ngôn ngữ tiếng Việt. Đây là trường hợp tưởng tượng, nó có thật tế hay không? Một bài đó có thật sự không đạt FA chỉ vì văn phong tồn tại? Khi 1 bài là FA của en, và được dịch sang vi, nếu ta hành văn theo kiểu của en, tức là dịch word by word --> nếu vậy thì không đạt BVCL rồi. Vấn đề ở đây không phải là chất lượng dịch mà là thiếu thông tin (cần phải cải thiện thêm). Trong cuộc BQ, chúng ta đã giả định đó là một bài GA được dịch tốt 100%, nhưng vì không có cải thiện nên chỉ là BVT chứ không phải là BVCL. Nguyentrongphu (thảo luận) 19:03, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn thấy lý luận của mình bị "nước đôi" không? Tôi giả sử gọi phép dịch sát nghĩa và sát văn phong từ en sang vi là 1 ánh xạ X-->Y và Z là tính chất của cách hành văn theo kiểu english. Nếu ta áp dụng tiêu chuẩn FA và GA của en vào vi, vậy ta phải chấp nhận rằng Z này phải được truyền nguyên vẹn qua ánh xạ trên do văn phong là 1 điểm quan trọng để đánh giá bài viết có thể đạt GA hay không. Và vì bạn cho rằng FA của en thì không thể là BVCL của vi được, vậy tính chất Z của phần tử x trong X phải được giữ nguyên khi đánh giá ảnh y là bài dịch của nó trong tập Y. Vậy nếu bài là GA của tập X ---> Y không đạt BVCL vì văn phong trong bài GA (tức là tính chất Z của bài trong X) không đạt FA cho nên khi ánh xạ sát nghĩa sát văn phong qua vi thì bài dịch trong tập Y cũng không thể đạt (đây là lý do chính của phiếu chống của bạn). Vậy nếu bài viết là FA thì khi dịch sát nghĩa sát văn phong sang bài viết vi nó hiển nhiên phải đạt BVCL chứ, vì tính chất Z này truyền nguyên vẹn qua phép dịch sát nghĩa sát văn phong? Mà dĩ nhiên chúng ta thấy, nếu dịch đúng văn phong của bài FA từ en sang, thì nó qua tiếng Việt đọc rất là chớt quớt và khó chịu, do đó bài từ FA sang nó có thể không đạt được BVCL, do tính chất Z của en và vi là hoàn toàn khác nhau. Vậy ta có thể suy ra rằng, bài GA mang tính Z bên english khi được dịch sang vi thì nó có thể sẽ mang tính chất Z' nào đó của văn phong tiếng Việt, do đó nó hoàn toàn có khả năng là BVCL. Ở đây bạn sẽ gặp 1 vấn đề, đó là, ai bắt nó phải được dịch sát nghĩa sát văn phong đâu? Nhưng mà, bạn phải nhớ rằng khi BQ FA hay GA bên en, họ xét văn phong của bài viết là 1 trong những tiêu chí để bầu bài đó nên là FA hay là GA. Vậy cái văn phong của bài bên en, nó chiếm 1 phần rất quan trọng khi biếu quyết. Do đó, nếu ta áp dụng cứng nhắc, thì ta phải chấp nhận cả việc mang cả tính chất đặc trưng của english để áp dụng vào tiếng Việt. Còn nếu ta không thể chấp nhận việc hành văn theo kiểu english vào tiếng Việt (và rõ ràng hiển nhiên là khó có thể chấp nhận được), thì ta không thể áp dụng cứng nhắc cứ FA của en thì không thể là BVCL bên vi. Bạn thích toán nên tôi cố phịa ra 1 cái màu mè hoa lá cành kiểu toán học cho bạn dễ hình dung :D majjhimā paṭipadā Diskussion 20:11, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn majjhimā paṭipadā có tài viết về lý thuyết. Bạn thử làm thống kê xem thực tế thì như thế nào DanGong (thảo luận) 21:01, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Tôi thấy AS nói lý thuyết rất hay (còn lấy toán học ra để diễn giải nữa; những ai không có trình độ toán học cao sao hiểu nổi bạn nói cái gì?). Nhưng rất tiếc là lý thuyết của bạn chỉ là lý thuyết và nó không thực tế. Và bạn cũng đưa ra nhiều ví dụ và trường hợp hy hữu gần như không có thật (hoặc xảy ra cực kỳ hiếm). Chuyện văn phong là phải linh hoạt, nhưng không phải cái gì cũng phải linh hoạt. Có những thứ cần cứng nhắc và những thứ cần linh hoạt. Bây giờ tóm lại đơn giản là một bài FA dịch nếu mà văn phong tiếng Việt tốt và đạt tiêu chuẩn thì bài đó chắc chắn thành BVCL. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:53, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Thành viên:DanGongthành viên:Nguyentrongphu thân mến. Khi nói về luật, phải nói về logic. Cả ý của tôi nếu bạn chịu khó đọc vòng vòng trong phạm vi BQBVCL là bạn sẽ thấy, gần đây thôi đã có tới 2 ví dụ. Cái tôi cần chỉ ra, không phải là vấn đề dịch nguyên văn hay là dịch lưu loát, mà là tôi muốn chứng minh cho các bạn thấy rằng, suy luận vấn đề theo kiểu "bài GA thì không thể là BVCL" là 1 suy luận còn nhiều kẽ hở, mà tôi đã ví dụ ra ở trên. Khi đưa ra 1 quy định, bạn phải lường trước mọi trường hợp có thể xảy ra, chứ không phải chờ đến khi nó xảy ra và mâu thuẫn với luật, lúc đó lại chạy theo sửa. Tôi nói cho bạn DanGong dễ tưởng tượng. Nếu bài bên deutsch dịch từ 1 bài GA của english và sau đó được bên de công nhận là exzellente, bạn dịch lại bài từ deutsch sang việt, và bị 1 cái phiếu chống với lý do bài GA của english thì không thể đạt BVCL, bạn nghĩ lý do đó là đúng? hợp thức hóa những lý do kiểu như vậy là tạo tiền lệ cho rất nhiều trường hợp vô lý có thể xảy ra sau này. Đơn cử 1 ví dụ nhỏ cho bạn thấy. Bạn hãy xem bài de:Uhu và bài en:Eurasian eagle-owl. Nhìn sơ 2 bài theo cảm quan bạn cho rằng bài nào đáng là BVCL hơn nếu dịch sang tiếng Việt? Giả sử tôi dịch bài đó từ GA của english, bạn dịch bài đó từ exzellente của deutsch. Bài tôi đưa ra lập tức bị 1 phiếu bài dịch từ GA và không đạt BVCL, bài bạn đưa ra sure đến 99% là sẽ được BVCL vì nó là exzellente của deutsch, và tiền lệ đã có sự so sánh giữa 2 dự án, cho nên nếu bạn muốn cãi sẽ khó ai cãi lại được bạn. Bạn không cảm thấy oan ức cho bài của tôi dịch à? Cái tôi muốn chứng minh ở đây, là việc áp dụng tiêu chuẩn của các dự án chéo nhau là 1 việc bất hợp lý. Mỗi dự án nó có đặc trưng riêng và chất lượng riêng của nó, áp dụng cứng nhắc vào là không thể được. Còn vì sao tôi chọn toán để viết ví dụ cho Trongphu, vì cậu ấy thường nói là thích toán và hình như cũng đang học ngành liên quan đến toán, tùy phương tiện mà tôi chọn cách viết như vậy để người đối thoại có thể dễ hiểu ý của mình, chẳng phải lý thuyết gì cả. Lý thuyết đó tôi tự bịa ra mà, đã nói ở trên rõ thế còn gì :) Còn việc bài FA dịch sang "chắc chắn" được BVCL, tôi đã từng thấy khá nhiều rồi. Cái chắc chắn của Trongphu là bài dịch còn nhiều lỗi sai bét nhè vẫn nghiễm nhiên được BVCL, có cần tôi ví dụ không? Bởi vì cứ nhìn FA hay GA mà quất cái phiếu, cho nên có bài bị chống oan trong khi đó nhiều bài lại được BVCL oan. Cứ lấy tiêu chuẩn của thiên hạ ra mà áp dụng cho mình, còn tiêu chuẩn của mình có thì chả ai thèm quan tâm khi xét duyệt 1 bài có phải là BVCL hay không. Không thấy nó tréo ngoe à? Cốt lõi vấn đề tôi nêu ra, các bạn muốn mở lòng để hiểu nó hay cố bức tử nó, thì tùy các bạn chọn. Nhưng tôi chắc chắn 1 điều, nếu kiểu bỏ phiếu với lí do như thế này mà được hợp thức hóa, sẽ xảy ra nhiều vấn đề oan ức cho người dịch trong tương lai. majjhimā paṭipadā Diskussion 22:28, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đây ví dụ luôn cho thấy nhé chứ kẻo mai lại bảo tôi thực tế đi, lại phiền. Xem lý do đồng ý của Trongphu là do bài GA của en và dịch tốt, tôi dám cá rằng ngay tại thời điểm bạn bỏ phiếu (tháng 9/2012) bạn hoàn toàn không đọc kĩ bài dịch này. Vì có nhiều câu đọc vào chả hiểu nói cái gì cả, vậy mà vẫn được BVCL. Đến khi đưa ra trang chủ, tôi đọc thì thấy lỗi dịch như thế này. Đến giờ tôi vẫn chưa rà lại hết bài này, nhưng đoán chắc không chỉ có lỗi ở chỗ đó. Điều tôi muốn nói hẳn bạn đã hiểu? Nếu ta chỉ chằm chằm nhìn vào GA hay FA mà phán, thì nó chẳng chính xác gì cả. Cái cần làm là phải ngồi xét lại toàn bộ bài theo những tiêu chí của BVCL của vi.wiki, sau đó mới bỏ phiếu. Nên quên cái vụ FA hay GA thì sẽ là tốt nhất để lá phiếu của mình phải thật khách quan. Cho dù nó là GA của người ta, nhưng khi dịch qua vi đọc văn lưu loát, không thấy khiếm khuyết gì về nội dung cần phải bổ sung (vì có nêu ra được lý do nào cho thấy nó thiếu cái gì đâu?), nguồn dẫn tốt, thì tại sao lại phải chống nó cho bằng được? Chỉ vì nó là bài dịch từ GA? majjhimā paṭipadā Diskussion 23:22, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  AS thân mến. Quá khứ tôi bỏ phiếu dễ dãi đã là chuyện của quá khứ. Còn những bài dịch FA thành BVCL oan là do người bỏ phiếu không chịu dò bài lại kỹ xem nó có dịch lưu loát và đúng chưa. Đó là lỗi của người bỏ phiếu thuận và chuyện đó cũng không liên quan tới vấn đề dịch GA không được thành BVCL này. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:07, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đấy đấy, tôi không nói về việc bạn bỏ phiếu dễ dãi hay khó khăn, mà khi bạn dễ dãi hay khó khăn gì thì lý do chính của bạn đó là: so sánh GA với BVCL. Điều đó theo tôi là không nên. Mà cái ta nên làm là phải đọc kĩ bài viết, so sánh nó với những tiêu chuẩn BVCL của vi.wiki, và phát hiện những lỗi (nếu có) để chống hoặc góp ý cho người viết/dịch bài. Chứ không phải ta nên quan tâm đến nó là GA hay FA ở bên en. Bạn đã hiểu ý của tôi chưa thành viên:Trongphu? majjhimā paṭipadā Diskussion 11:15, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Vì là bản dịch nên tôi tin tôi có thể so sánh. Tốt nhất chúng ta nên dừng thảo luận tại đây. Hãy để cộng đồng quyết định. Thân! Nguyentrongphu (thảo luận) 02:11, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nhân tiện ngoài lề chút. Tôi để ý từ lâu là ở wiki có không ít người mang tư tưởng cho rằng, dịch bài từ dự án khác sang là 1 việc làm mà giá trị nó hơi kém hoặc thậm chí là tệ hơn so với tự viết bài. Tôi xin lỗi nhé. Là 1 người chuyên về dịch bài ở đây, tôi khẳng định với quý vị là nếu quý vị nào có suy nghĩ như vậy, thì hãy thử dịch 1 bài về chủ đề khoa học cho tôi xem nó dễ hay khó, và có vất vả ngang với tự viết hay không. Nếu bỏ vi đứng chơ vơ 1 mình, thì liệu với khối tài liệu sách vở ở trong nước, thì cái wiki này có được mấy bài? Tôi không nêu ý kiến cá nhân so sánh về việc viết hay dịch cái nào "khổ" hơn cái nào, mà tôi chỉ mong quý vị nào đó trót lỡ mang cái tư tưởng như vậy, hãy bỏ nó đi và trân trọng tất cả các đóng góp của mọi người, dù nhiều hay ít, dù dịch hay viết, dù thâm niên hay newbie, thì cũng quý trọng như nhau. Thế mới đúng là tư tưởng của wiki quý vị nhé :) majjhimā paṭipadā Diskussion 17:30, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Biểu quyết này nên dẹp đi, kết quả thì bé tẹo với mỗi cái câu kết luận bé tẹo, tốn công sức mọi người. Thất bại nặng. Các thành viên nào muốn mở biểu quyết chú ý nên suy nghĩ thấu đáo, tìm đầy đủ vấn đề bằng cách thăm dò rồi đưa ra biểu quyết lớn cũng k muộn. Các biểu quyết trước chưa có biểu quyết nào tệ như biểu quyết này, đặt vấn đề lờ mờ, chỉnh đi chỉnh lại, đến thành viên cũng k hiểu rõ là mình bỏ đúng phiếu không. Biểu quyết nào mà có Trongphu tôi công nhận thảo luận hăng say và dài thật. Còn cái biểu quyết về tỉ lệ phiếu sao không gom chung vào, nói chung Trongphu cũng chỉ muốn chứng minh quan điểm vì phiếu bình chọn k được chấp nhận ở bài Tương lai the Earth mà thôi.  A l p h a m a  Talk 19:32, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đó là ý kiến riêng của bạn. Tôi thấy điều này sẽ giúp tránh tình trạng lười trong tương lai và tình trạng dễ dãi dịch nguyên xi GA thành BVCL mà không cải thiện gì cả. Tôi thấy vấn đề ở đây khá trắng và đen chứ chả có gì là rối rắm. Chẳng qua một số bạn hiểu nhầm cách viết "mặc định" của tôi. Tôi thấy đây là sự thành công mới đúng chứ. Nguyentrongphu (thảo luận) 19:38, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Nếu bạn hỏi tôi thì tôi góp ý cho các vấn đề liên quan luôn cho đầy đủ, đằng này chả thăm dò gì cho nên làm rối như canh hẹ. Tóm lại bài viết muốn đề cử BVCL thì quan tâm nó từ đâu làm cái gì, cũng là lấy nguồn viết ra theo ý khác (ngôn ngữ khác) chứ đâu, quan trọng là có đáp ứng tiêu chuẩn không thôi.  A l p h a m a  Talk 19:44, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Sau bạn nói rối hoài vậy? Bài giờ đã rõ ràng rồi. Trước đó có rối tí xíu (chỉ có 2-3 thành viên hiểu nhầm thôi; bây giờ họ cũng hiểu ra hết rồi). Vấn đề rối rắm đã giải quyết và không cần bàn tán nữa. Tóm lại bài GA không thể thành BVCL nếu không có sự cải thiện đáng kể. Quan điểm tôi là vậy, bạn có quan điểm khác tôi cũng tôn trọng bạn. 2 quan điểm này không tương thích (tôi nói A; cậu nói B mà A với B không phải là một) và không ai nhường ai nên mới có BQ này để tìm đồng thuận đây. Thôi, không cãi nhau nữa, tới già cũng chưa xong đâu. Nói hoài cũng vậy thôi; cũng có một vấn đề nói theo nhiều cách nói khác nhau. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:53, ngày 1 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Kho kiến thức của nhân loại này, chỉ có một số rất rất rất rất ít do cộng đồng người nói tiếng Việt tạo ra, còn lại sách báo tài liệu đều phải dịch từ tiếng nước ngoài cho cộng đồng người nói tiếng Việt đọc và lĩnh hội. Nếu ai có tư tưởng coi thường bài viết dịch thuật như AS nói thì quả thật rất đáng trách. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 08:28, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 18.   Ý kiến gửi người đề cử, một cuộc biểu quyết phải phân định ra phiếu thuận, phiếu chống mới hợp lý, đến khi đóng biểu quyết sẽ căn cứ vào đó. Cả hai mục đều là phiếu thuận xanh lá hết ---> nhiều thành viên mới sẽ không biết nên bầu chọn mục nào hoanghau 03:11, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Bạn có thể đọc kỹ các đề mục bỏ phiếu, vì dự án này không phải là nơi bầu bán kiểu dân chủ. --minhhuy (thảo luận) 03:20, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 19.   Ý kiến Chưa có cái biểu quyết nào kỳ như cái này: bên tả bên hữu đều để phiếu "đồng ý", nội dung không rõ ràng khiến nhiều người hiểu lầm (trong khi có thể viết ngắn bằng một phần mười)? Nếu mà cái vấn đề này được đồng thuận thì mai mốt dẹp mục "Tiêu chuẩn BVCL" của vi luôn, vì tiêu chuẩn đó không quan trọng, tiêu chuẩn bên en quan trọng hơn, kaka. Chẳng thấy sự khác biệt của vi với các ngôn ngữ khác nữa sao? thảo luận quên ký tên này là của 118.71.24.133 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 05:58, ngày 2 tháng 2 năm 2016‎.
  Đừng suy diễn linh tinh. Ở đây chỉ áp dụng với những bài dịch GA (và không có sửa đổi mới). Còn những bài viết theo dạng khác vẫn đánh giá bình thường. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:04, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Một phiếu chống mà không có khả năng nâng cao chất lượng bài thì phiếu đó vô giá trị thôi, vì phiếu đó là quan điểm cá nhân không khách quan. 118.71.24.133 (thảo luận) 11:20, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đừng có đổ thừa. Người viết không chịu nâng cao chất lượng bài rồi đổ lên đầu tôi? Chuyện không chấp nhận phiếu của tôi cũng chỉ là quan điểm cá nhân không khách quan. Nguyentrongphu (thảo luận) 02:13, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 20.   Ý kiến tôi thấy giờ cái BQ này như cái Wiki thảo luận vậy đó, TV này bỏ phíu OK ý kiến này, thì các TV đứng đầu khối kia chất vấn, còn TV bỏ phíu kia, thì các thành viên đứng đầu chất vấn, có một cụm tôi thấy hay được sd: loãng không gian biểu quyết :p --Thuận Đức Hoàng đế 08:31, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Do chưa có một quy trình thảo luận nào trước khi biểu quyết bắt đầu nên mới lộn xộn như vậy. Ngoài ra bạn nên chuyển phiếu này xuống ý kiến. --minhhuy (thảo luận) 08:33, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Đừng đổ thừa vụ lộn xộn chứ. Lộn xộn mỗi ngày đầu. Bây giờ đã rõ ràng rồi. Dù có thảo luận trước khi BQ thì thành viên khác vẫn có quyền chất vấn. Còn chuyện họ bỏ phiếu nào là quyền của họ. Nguyentrongphu (thảo luận) 22:04, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 21.   Ý kiến Qua nhiều năm dịch bài FA và GA từ phiên bản tiếng Anh kể cả trong chuyên môn và ngoài chuyên môn của tôi (tài nguyên và môi trường), tôi cho rằng một bài viết đã được gắn GA tại en sau khi được dịch sang tiếng Việt nếu nó thõa mãn những yêu cầu của quy định BVCL của vi thì hoàn toàn có thể trở thành FA của vi. Tôi không đồng ý việc bác bỏ với lý do nó chỉ là GA tại en mà không đủ cơ sở chứng minh rằng nội dung bài viết đó thiếu gì, văn phong ra sao. Phiên bản en không phải là thước đo, và chúng ta không có nhiều người đủ chuyên môn, nhiệt tình tại cái biểu quyết đó. Nếu anh bỏ phiếu chống bởi vì nó là GA tại en thì hãy chỉ ra nó thiếu cái gì?--Prof. Cheers! (thảo luận) 04:42, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 22.   Ý kiến Đang nghĩ nếu giả sử sau này tỉ lệ phiếu được thông qua như 3/4, một bài GA được dịch đem ra đề cử mà người đề cử không chú ý quy định trên. Có 3 ông bỏ phiếu OK, còn 1 ông nhớ quy định trên nên bỏ phiếu chống. Kết quả thuận là 3/4 khi đó bài sẽ được chấp nhận là BVCL. Nhưng vì cái biểu quyết này, cho nên bài GA được dịch sẽ bị coi là không đủ chất lượng, chà 1 anh bỏ phiếu chống có quyền lực hơn 3 anh kia.  A l p h a m a  Talk 03:11, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Nếu BQ này thất bại thì phiếu chống với lý do "chỉ là bài GA, không có sửa đổi đáng kể" sẽ không được tính. Nếu BQ thành công thì phiếu chống đó chỉ được tính là 1 phiếu. Nếu tỉ lệ mới là 3/4 thì 3 phiếu chống 1 phiếu thuận = kết quả bài thành BVCL. Lúc đó tôi cũng đành chịu. Tôi xin nhắc lại là cuộc BQ này không phải để thay đổi bất cứ quy định BVCL nào cả. Đó là do Minh Huy suy diễn. Nếu thích bạn hay Minh Huy có thể tổ chức quy định mới đó, không cần đợi Việt Hà tổ chức đâu. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:25, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Bạn đọc lại nội dung biểu quyết, nếu biểu quyết này thành công thì mọi bài GA dịch mà không có bổ sung thì không được phép mang ra đề cử. Cũng ghê thật đấy, nhiều bài này GA chủ đề hiếm và khó cũng bị đánh đồng thế này. Còn phải tùy bài nữa, ví dụ bài GA en:Kepler-10 này thì tất nhiên tôi sẽ nói không thể thành BVCL, nhưng en:Celestial spheres thì có thể nói có. Cả 2 bài đều ở chủ đề thiên văn, tài liệu tiếng Việt hoàn toàn không có, ở lĩnh vực này Việt Nam còn kém cả nghiên cứu chứ đừng nói đến thành viên Wikipedia có đủ khả năng tự viết. Như tôi đã nói phải tùy nội dung, chủ đề, không thể đánh đồng cứ GA tiếng Anh không được phép mang ra đề cử BVCL. Nhìn bài featured en:1080° Snowboarding không hiểu nó có gì hơn bài en:Celestial spheres nữa, tiếng Anh cũng đôi khi buồn cười.  A l p h a m a  Talk 05:19, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Một lần cuối, tôi xin nhắc lại. Sự đồng nghĩa thay đổi quy định là do Minh Huy duy diễn chứ không nằm trong phạm vi cuộc BQ này. Do cơ chế hiện nay là 1 phiếu chống = thất bại nó đồng nghĩa là vậy. Nhưng trong tương lai, khi cơ chế đó thay đổi có nghĩa là nếu thích thì có thể mang GA ra đề cử và phiếu chống của tôi chỉ được tính là một phiếu chống. Nguyentrongphu (thảo luận) 05:29, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Cũng chả ai bắt mang chủ đề khó và hiếm ra đề cử (lưu ý là bạn không sửa được không có nghĩa là người khác không sửa được; khi tv bên en ra đề cử bài GA cho FA thì chắc chắn phải có sửa khá đáng kể mới mong thành FA được). Nên chuyện bạn không sửa được không liên quan. Không sửa được thì mời dịch bài FA khác thay vì nằng nặc đòi làm BVCL. Đó không phải là lý do GA = BVCL. Nếu thích thì cứ đề cử bài GA nào khác nằm trong khả năng có thể sửa được. Không sửa được mà cứ đòi BVCL hoài là sao? Nguyentrongphu (thảo luận) 05:35, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Tôi cũng không hiểu bổ sung đáng kể là bổ sung cái gì, tỉ lệ bao nhiêu % nội dung thêm, còn mập mờ lắm. Dịch 1 GA xong, cào cào 5-7 dòng thêm là lách được luật rồi. Vì không có tỉ lệ nên phịa ra tỉ lệ bao nhiêu cũng được. Đã bảo là không chặt chẽ từ đầu rồi còn không tin. =))  A l p h a m a  Talk 03:17, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Đó là do mỗi cá nhân đánh giá. Mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau về bao nhiêu là được gọi là "cải thiện đáng kể." Không thể đem % ra nói được. Vì 5% của bài dài có thể là đáng kể nhưng đối với bài ngắn thì không. Đó là tính linh hoạt của vụ này. Chả có gì mập mờ. Một số quy định của Wikipedia có tính linh hoạt này. Còn cố tình sửa đổi vài dòng hoa loa thì ai cũng có thể thấy. Còn chuyện không có bất cứ cải thiện nào thì không thể chấp nhận được. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:25, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
 1.   Ý kiến Cái biểu quyết này thật sự mất thời gian và cuối cùng chắc cũng không đi đến đâu, đáng lẽ từ đầu nên suy nghĩ nghiên cứu kỹ lồng nhiều vấn đế chung về BVCL vào cùng biểu quyết hay cân đo đong đếm sao đó có biểu quyết về 1 mốc đồng thuận cao các bên. Bây h chỉ đợi đóng BQV với 1 câu kết luận không thống nhất rất vô nghĩa.  A l p h a m a  Talk 03:08, ngày 22 tháng 2 năm 2016 (UTC)
  Sự việc chỉ có vậy thôi chứ còn muốn lồng vấn đề gì nữa? Tôi đã thảo luận rất nhiều cả mấy tháng này nên đừng có nói là chưa thảo luận kỹ càng. Tôi thấy từ đầu tới giờ Alphama cứ hở ra là nói móc nói méo cuộc BQ này. BQ này chỉ không thống nhất khi phiếu hai bên bằng nhau. Cuộc BQ này không phải thay đổi quy định gì cả nên không phải đạt mức 2/3 mới gọi là đồng thuận (chỉ có BQ rút quyền BQV vừa rồi mới quan trọng tới mức phải cần 2/3). Các tiền lệ trước đây đều lấy móc quá bán ra để kết luận, ví dụ Wikipedia:Thảo luận/Bổ sung tiêu chí nổi bật cho các nhân vật trong Giáo hội Công giáo, Wikipedia:Biểu quyết/Tăng điều kiện đề, ứng cử BQV, bỏ phiếu. Mà dù gì cũng còn 10 ngày mà. Alphama đừng có kiếm chuyện nữa, cứ để cuộc BQ tiếp tục diễn ra một cách công bằng. (p.s.: tôi là người mất thời gian nhất ở đây. Tôi còn chưa la làng thì đâu tới lượt bạn la làng. Nếu bạn không muốn mất thời gian nữa thì xin đừng vô đây nữa. Không ai mượn bạn tốn thời gian ở đây đâu.) Nguyentrongphu (thảo luận) 06:06, ngày 22 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Trongphu muốn không cần phải 2/3 hả, hiểu rồi. =))  A l p h a m a  Talk 06:12, ngày 22 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Bạn làm như tôi là độc tài? Đâu phải là "vì" tôi muốn nên nó vậy. Vì đơn giản là vì trước giờ nó vậy, chỉ trừ các vấn đề cực kỳ quan trọng mới cần 2/3. Bộ có gì khó hiểu từ đầu? Nguyentrongphu (thảo luận) 06:20, ngày 22 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Vì ban đầu cuộc biểu quyết này không xác định rõ là bao nhiêu % thì thống nhất, cho nên con số quá bán ít tiền lệ hơn con số 2/3 nhá. Làm sao biết được vấn đề nào quan trọng, vấn đề nào thì không? Theo tôi biểu quyết nào cũng quan trọng hết nhé. Có khi quá bán mà lệch không theo ý Trongphu thì bạn lại lấy cớ 2/3 vì quan trọng á mà.  A l p h a m a  Talk 03:26, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Một lần nữa, tôi đề nghị Alphama đừng có viện cớ kiếm chuyện nữa. Không có quy định bắt phải báo trước nhé. Cứ theo tiền lệ mà làm (nhiều BQ trước đây tôi cũng thấy có nói trước gì đâu? Đến ngày trót rồi tổng kết kết quả thôi). Bạn nói con số quá bán ít tiền lệ hơn à? Chứng minh thử BQ 2/3 nhiều hơn quá bán coi. BQ rút quyền BQV rõ ràng là "cực kỳ" quan trọng hơn vụ này nhiều, cái đó có cần phải tranh cãi không? Không cần phải là nhà thiên tài để phán xét cái nào là "cực kỳ" quan trọng (cần 2/3) cái nào là quan trọng bình thường. Tôi thấy bạn nói toàn suy diễn và chụp mũ người khác. Quả thật từ đầu đến giờ tôi thấy Alphama chỉ giỏi bóp méo cái BQ này chứ chả có thiện ý thảo luận ra hồn. BQV Huy tuy bất đồng với tôi nhưng còn có lý lẽ hơn nhiều. Tôi nói một là một, nếu quá bán mà lệch không theo quan điểm của tôi thì tôi chịu thua, không gì để nói. Tôi không phải như một số người thích kiếm chuyện khi chiều gió không theo ý mình.
Suy luật một chiều khác nữa là lúc đầu BQV Huy mượn cớ có "đồng thuận" để gạch phiếu tôi. Nếu bên "được" không được quá bán thì sau này đừng hòng gạch phiếu tôi. Vì lấy quyền gì mà gạch? Cái quyền được bỏ phiếu là quyền mặc định, được quy định cho phép rõ ràng. Quyền gạch phiếu không phải là "mặc định." Cũng chả có quy định nào cho phép được quyền gạch phiếu người khác. Cứ không phải thấy ý kiến người khác không vừa ý mình là muốn gạch là gạch đâu nhé (có đồng thuận trước đi rồi nói chuyện). Tôi thấy hành động này độc tài chả thua gì Bắc Hàn. Chuyện này cũng chả có gì khó hiểu. Cũng giống như ngoài đời, muốn lấy cái quyền của người ta khó hơn nhiều để giữ cái quyền đó. Trong pháp luật cũng vậy, mặc định là vô tội cho tới khi chứng minh được có tội. Mặc định ở đây là phiếu tôi hợp lệ cho tới khi chứng minh được nó vô lý. Tôi cũng chả cần tranh cãi với Alphama là cái quyền nào là quyền mặc định nhé, chuyện đó người bình thường chắc cũng sẽ nhìn thấy. (p.s.: đó là tôi chưa tính tới có một số phiếu chống vô lý hoặc không thể sửa được. Tôi thấy vẫn nhảng nha đó chứ chả ai thèm động tới. Cứ thấy phiếu của tôi là kiếm chuyện, tôi cũng chả hiểu. Phiếu của tôi hoàn toàn có thể sửa được, chỉ giỏi viện cớ này nọ không chịu sửa rồi la làng đòi gạch phiếu, pótay). Nguyentrongphu (thảo luận) 08:41, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Thế Phú chứng minh giùm tôi cái vì sao quá bán thì đồng thuận được? Tôi và Phú không có cái quyền tự cho là quá bán hay 2/3 là đồng thuận được mà để cộng đồng quyết định mới đúng đắn. Hợp lý chưa anh bạn trẻ?  A l p h a m a  Talk 08:46, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Cái này không phải là tôi tự cho. Tôi xin nhắc lại là tôi không phải là "độc tài." Tôi thấy "đa số" các BQ trước đây đều là quá bán, 2/3 cũng có những khá hiếm. Nếu Alphama không phục thì mời mở thêm 1 trang dò ý cộng đồng nữa. Còn tôi thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm quá bán. Dĩ nhiên nếu cộng động muốn 2/3 thì okay 2/3. Nói trước nếu tính 2/3 thì cũng chả bên nào có đồng thuận: suy ra thì cũng không được gạch phiếu tôi. Đơn giản là vì quyền bỏ phiếu là quyền mặc định. Muốn cướp quyền đó đi thì tất nhiên sẽ khó hơn rất nhiều để giữ cái quyền đó (lập luận tôi đã nêu chi tiết hơn ở trên). Nguyentrongphu (thảo luận) 08:58, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Nói vậy chắc Minh Huy giờ đây có thể phải suy nghĩ vì sao lại gạch cái phiếu đó, dù thế nào bạn cũng giành chút lợi thế. Theo chiều hướng đấy thì OK congrat.  A l p h a m a  Talk 09:10, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Biểu quyết này do bạn đặt ra để bổ sung một tiêu chí mới cho việc bỏ phiếu bầu chọn bài viết chọn lọc, và nó đang cố gắng tìm đồng thuận để được bổ sung như thế. Nếu biểu quyết này không tìm được đồng thuận, tiêu chí mới đó vẫn chưa được bổ sung hay chưa được thông qua, và tôi cũng có thể tiếp tục gạch phiếu của bạn như thường, vì dự án này không chấp nhận những cái không nằm trong sự đồng thuận, cụ thể ở đây là Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, một thứ đã được đồng thuận. --minhhuy (thảo luận) 09:31, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
P/s: nhưng nói chung vì tôi đã trực tiếp gạch phiếu của bạn một lần rồi, và vẫn có sự tranh cãi giữa việc nên hay không nên gạch phiếu, nên để cho công bằng, tôi sẽ không làm việc này nữa mà nhờ một thành viên khác, có thể là bảo quản viên, cũng có thể là thành viên bình thường, gạch thay. --minhhuy (thảo luận) 09:35, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Nhờ BQV khác cũng như không. Vì cũng có BQV đồng ý với phiếu của tôi đó. Vậy tính sao? Nói chung không có đồng thuận thì đừng hòng gạch phiếu tôi. Như tôi nhiều lần nhấn mạnh: Muốn cướp quyền đó đi thì tất nhiên sẽ khó hơn rất nhiều để giữ cái quyền đó. Nguyentrongphu (thảo luận) 09:42, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Bạn cũng đừng mang cái Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc để viện minh cho hành động của mình. Thứ nhất, tôi chả thấy trong đó có ghi là bạn có quyền gạch phiếu tôi. Thứ hai, những tiêu chuẩn đó chỉ là "cái khuông" thôi. Chứ tiêu chuẩn đó không có đá động tới những chi tiết nhỏ nhặt của các phiếu chống. Không phải những cái gì không nêu trong đó là không chống được vì có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt liên quan tới chất lượng bài nên không thể liệt kê ra hết được. Muốn liệt kê ra hết chắc phải dài cả mấy chục trang. Đó là tính linh hoạt của "cái khuông." Tôi hoàn toàn có thể nêu ra rất rất nhiều phiếu chống của những thành viên khác với lý do không được ghi "trực tiếp" trong tiêu chuẩn đó. Vậy bạn có giỏi thì gạch phiếu của họ hết đi? Nguyentrongphu (thảo luận) 09:48, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Chả có tiêu chí mới gì ở đây. Cái đó hoàn toàn là bạn suy diễn, tôi đã nói rất nhiều lần. Vấn đề chính ở đây là quyền bỏ phiếu chống của tôi với lý do trên. Bây giờ tôi hỏi bạn lấy quyền gì mà gạch phiếu của tôi? Nếu thích thì bạn đổi quy định cách tính phiếu bây giờ, chứ chả liên quan gì đến thay đổi tiêu chí gì cả. Quyền bỏ phiếu của tôi là quyền mặc định. Quyền gạch phiếu của bạn không phải là mặc định (chả có quy định nào cho phép điều đó). Cái đó bạn có cần phải tranh cãi không? Nếu kết quả là hòa thì suy ra bạn vẫn không có gạch phiếu tôi. Vì bạn gạch phiếu tôi ban đầu với lý do là có sự đồng thuận của cộng đồng nhưng trên thực tế hiện giờ chưa có sự đồng thuận đó nên bạn chả có lý do gì gạch phiếu của tôi cả. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu không có sự đồng thuận thì đừng ai có quyền gạch phiếu của tôi. Một là bạn đúng, nếu kết quả hòa hoặc tôi đúng thì tôi vẫn đúng. Lập luận chi tiết về lý do tại sao như vậy, xin mời xem lại thảo luận ở trên với alphama. Chuyện đó (cướp quyền khó hơn giữ quyền) tôi nghĩ cũng chả có gì để tranh cãi, vì sự thật đã hiển nhiên. Nguyentrongphu (thảo luận) 09:40, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Thực ra tôi cũng có thể đối đáp lại chuyện "đồng thuận" của bạn, vì như tôi nói lần trước, tôi dựa vào việc có nhiều thành viên phản đối lá phiếu của bạn trong cuộc biểu quyết đó để gạch phiếu (và quả thật nếu tôi không gạch phiếu của bạn thì bài viết đó đã bị rớt cử vô lý trong khi bản thân nó cũng đúng theo cái sự "nhượng bộ" của bạn ở trên, về thời điểm chọn GA và tình trạng hiện tại sau khi được bổ sung ở bản gốc), chứ lúc đó bạn chưa hề mở ra biểu quyết này. Tôi cũng có nói thêm là sẽ quyết định sau khi bạn "mở một biểu quyết khác tìm đồng thuận", nhưng đồng thuận vẫn chưa đạt được thì việc bạn bị gạch phiếu trong biểu quyết đó là theo ý kiến chung của nhiều người phản đối lá phiếu của bạn, bạn đồng ý chứ? Nhưng tôi sẽ không dựa vào điều này nữa, vì có thể mở đường cho một sự lôi bè kéo phái vào làm loạn xạ trong mỗi cuộc biểu quyết tương tự, vậy cứ tiến hành theo cách tôi nói ở trên về chuyện không có trong tiêu chuẩn (còn bạn có đồng ý với tiêu chuẩn đó hay không là chuyện của bạn), và tôi cũng không trực tiếp làm nữa, bạn cứ yên tâm. Tôi không thảo luận về những vấn đề như vậy nữa, và cũng tự tin rằng sẽ không phải đối đầu tiếp với bạn (bởi một lẽ khác là hầu hết bài GA đều đã qua cải thiện bản thân nó rồi mới được dịch thuật, đúng như "nhượng bộ" của bạn, còn rủi không phải thì tiến hành theo cách tôi nói ở trên), tôi còn bận rộn hoàn thiện các trang hướng dẫn khuyến khích người đóng góp vào tham gia viết bài và ở lại dự án theo tình thần cởi mở hơn, thay vì hù dọa họ như những gì xảy ra trong biểu quyết này. Thân chào (và tôi cũng sẽ không tham gia việc kết luận cuộc biểu quyết này). --minhhuy (thảo luận) 10:05, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Chuyện gạch phiếu của tôi trong quá khứ, tôi đã cho qua. Còn trong tương lai, nếu BQ này không có sự đồng thuận rõ ràng nghiêng về bạn. Trong tương lai, thì gạch phiếu tôi với lý do "đồng thuận" là hoàn toàn sai trái và không thể chấp nhận được. Nguyentrongphu (thảo luận) 10:49, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)
minhhuy. "bởi một lẽ khác là hầu hết bài GA đều đã qua cải thiện bản thân nó rồi mới được dịch thuật." Tôi thấy điều nay không hẳn đúng. Có nhiều bài sau khi thành GA rồi bị bỏ xó rồi được dịch qua tiếng Việt. Trường hợp tlctd là trường hợp khá hiếm. Bây giờ trường hợp như tlctd không tính tới. Nếu như bài nào đó chưa có sửa đổi đáng kể tính từ lúc chọn làm GA, tôi chống với lý đó, giải quyết theo "còn rủi không phải thì tiến hành theo cách tôi nói ở trên" là giải quyết làm sao? Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Ai đó gạch phiếu tôi bằng cách nào? Quyền gì? Không biết bạn có đọc những gì tôi viết ở trên không? Wikipedia:Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc chỉ là "cái khuông." Vấn đề ở đây không phải là tôi đồng ý với nó hay không. Đơn giản không phải những cái gì không trong tiêu chuẩn đó là tôi không chống được. Xin nhắc lại: Tiêu chuẩn đó chỉ là "cái khuông" linh hoạt. Không thể dùng nó để gạch phiếu của tôi được. Theo lập luận của bạn thì sẽ có rất nhiều phiếu chống bị gạch vì nó không được nêu cụ thể trong cái trang tiêu chuẩn đó. Bạn có giỏi thì gạch hết phiếu chống của những thành viên đó đi?
Tôi chả hù dọa ai cả, nếu không có tinh thần viết bài BVCL thì đừng đề cử, tôi không mượn. Chuyện ai viết bài thì tôi hoan nghênh và ủng hộ hết mình! Nguyentrongphu (thảo luận) 10:26, ngày 23 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Hậu biểu quyếtSửa đổi

Cuộc biểu quyết đã kết thúc. Nhưng sau cuộc biểu quyết này thì có những điểm chưa đồng tình như sau:

 1. Phiếu Bán đồng ý của Titô còn chưa giải quyết xong, mà biểu quyết đã đóng và đã "tính" cả lá phiếu ấy vào. Thực ra, một phiếu "bán đồng ý" chỉ được tính là 0,5 phiếu. Nhưng, xét về mặt tương lai của các ứng cử bài viết chọn lọc thì lá phiếu ấy chắc chắn sẽ là hệ quả lớn nhất mà chúng ta phải lường trước (mình sẽ nhắc đến ở ý thứ ba).
 2. 4 phiếu trắng của cuộc biểu quyết này sao không thấy đâu cả trong bảng kết quả? Điều này rõ ràng là sai quy trình đóng biểu quyết khi chưa tính đến các lá phiếu trắng.
 3. Cái hệ quả lớn nhất mà chúng ta lường trước sau cuộc biểu quyết này chính là việc đem các bài kiểu như St Llibio's Church, Llanllibio. Bản thân chúng khi được dịch ra tiếng Việt thì lại ở vào cái dung lượng "sơ khai" - mặt bằng chung của rất nhiều bài viết sơ khai trên hệ thống chúng ta. Còn những bài en:Arsène Wenger, en:Hurricane Patricia khi dịch hoàn chỉnh sang tiếng Việt thì việc là BVCL sẽ là điều tất yếu. Tất nhiên, chúng ta còn phải qua một cuộc đề cử, một cuộc bầu chọn thì các bài viết ấy mới lên BVCL. Tuy nhiên, xét theo tiêu chuẩn BVCL hiện hành, cũng như ánh mắt cảm quan của nhiều người (theo dõi trong các cuộc biểu quyết trước) thì dĩ nhiên bài St Llibio's Church, Llanllibio sẽ chỉ đạt cùng lắm là BVT.

Chúng ta là những thành viên của Wikipedia, chúng ta có quyền được đánh giá một cách tự chủ, độc lập, ngang hàng các Wiki khác. Nhưng thiết nghĩ, việc áp dụng các tiêu chuẩn phải xét theo từng dạng bài, kiểu bài, dung lượng và nội dung bài (có đủ, có hết các yếu tố, nội dung không, có đủ dung lượng tối thiểu ko, link đã fix hết chưa, hình ảnh,...). MessiM10 01:36, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)

  1. Trước giờ chưa có vụ 0,5 phiếu cả. Tito bỏ phiếu ở được nên tôi tính như vậy. Mà dù có gạch phiếu của Tito thì kết quả vẫn vậy nên tôi thấy đây không phải là vấn đề.
  2. Phiếu trắng trước giờ không có hiệu lực khi tính kết quả. Thích thì nhắc tới, nhưng tôi thấy không cần thiết.
  3. Tôi thấy nếu những thành viên bỏ phiếu "đồng ý" cho các bài viết thành BVCL có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng rất tiếc, tôi thấy nhiều thành viên bỏ phiếu rất sơ xài. Lỗi còn đầy nhưng vẫn ủng hộ. Còn những bài en:Arsène Wenger, en:Hurricane Patricia chả có gì là tất yếu cả. Nếu ai có thời gian, moi móc ra lỗi và những chỗ cần cải thiện. Cải thiện không được thì rớt, chuyện chỉ thế thôi. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:46, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Đóng biểu quyết chưa loại bỏ 2 phiếu của Tiger leopard và ABC..--Prof. Cheers! (thảo luận) 01:51, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)

2 phiếu đó hợp lệ mà loại bỏ là sao? Không có chuyện làm khó dễ như vậy, người ta thích thì người ta nhận định lại quan điểm, còn không thì thôi. Nói vậy tôi có thể gạch toàn bộ phiếu của bên "được" vì chả có ai bên đó nhận định lại phiếu của mình cả. Đó là chưa tính phiếu của Phan Phi Long, ý kiến trên là ý kiến nào? Và Tito, bỏ phiếu lan man, có thể không được tính. Đề nghị Cheers tôn trọng quan điểm của người khác. Không phải ai có ý trái chiều là sai. Dù gì kết quả đã theo ý Cheers, tôi thấy cũng chả cần tranh cãi gì ở đây. Nguyentrongphu (thảo luận) 01:57, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Lion tiger leopard. --minhhuy (thảo luận) 02:15, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Okay, vụ đó bây giờ tôi mới thấy. Thật đáng tiếc. LTL có rất nhiều đóng góp lớn cho mục BVT. Kết quả vẫn sẽ không thay đổi dù có gạch hay không. Nếu biết dùng rối thì tôi đã gạch từ đầu. Nguyentrongphu (thảo luận) 02:19, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Nhân tiện nhờ ai đó không liên quan giám định lại kết quả biểu quyết và ghi rõ kết quả. Tuyên bố hiện tại rất bất nhã và cũng không rõ là đang nói lên điều gì. --minhhuy (thảo luận) 02:59, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Kết quả là: Kết quả bài dịch GA có thể trở thành BVCL và phiếu "bài chỉ là GA bên en" sẽ không được chấp nhận. Phần sau là tôi nhắc nhở các thành viên về hậu quả của sự dễ dãi để họ thận trọng khi bỏ phiếu ủng hộ những bài như vậy. Kết quả đã theo ý bạn, đề nghị bạn đừng kiếm chuyện nữa. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:33, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Thì cũng nên có ý kiến trung lập để đảm bảo sự trung lập, toàn vẹn biểu quyết chứ?  A l p h a m a  Talk 03:45, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Trung lập gì nữa? Đã có kết quả rồi. Tôi chỉ cảnh báo, còn ai nghe hay không thì tôi không ép được. BQ này do tôi đề xướng, thất bại thì tôi có chút luận văn không được à? Nguyentrongphu (thảo luận) 03:50, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Luận văn là gì không hiểu lắm. Dù sao biểu quyết đã kết thúc, Wikipedia muôn năm. =))  A l p h a m a  Talk 05:54, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Đúng đấy. Tôi thấy sự việc đã kết thúc và tôi cũng chả còn gì để nói. Nên dừng thảo luận tại đây. Các bạn đã được toại nguyện, đề xuất của tôi thất bại tôi còn chưa la làng gì thì các bạn cũng đừng có moi móc những thứ linh tinh ra để nói tiếp. Nguyentrongphu (thảo luận) 06:28, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Loại 2 phiếu rối và 0.5 phiếu ra thì còn 15.5 phiếu được, 14 không được, 4 phiếu trắng không tính.  A l p h a m a  Talk 03:36, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Alphama tính nhầm rồi. Xóa 2 phiếu rối: 12 không được, 17.5 được, 4 trắng. Tôi đã đóng BQ trước khi phát hiện tình trạng rối. Dù gì phiếu của LTL và ABC cũng không làm thay đổi kết quả. Nguyentrongphu (thảo luận) 03:39, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Ờ tôi nhầm cứ tưởng bên kia. Quên k có nhìn phiếu. =))  A l p h a m a  Talk 03:43, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Tôi đã sửa lại kết quả biểu quyết. Dù 2 phiếu tài khoản rối không ảnh hưởng kết quả sau cùng, nhưng cần rõ ràng trong việc có tính vào kết quả sau cùng hay không. Đồng thời tôi chỉnh lại chút kết luận biểu quyết cho rõ ràng hơn. Tôi thì không thấy có gì "bất nhã" ở đây, chỉ có chỉnh lại kết luận theo như nội dung đưa ra ban đầu. conbo trả lời 08:54, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)