Thông tin ngôn ngữ thành viên
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
de-3 Dieser Benutzer beherrscht Deutsch auf hohem Niveau.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
es-0 Esta persona no tiene ningún conocimiento del español (o lo entiende con mucha dificultad).
Thành viên theo ngôn ngữ

Sống tại München, Đức

Danh sách thành viên Wikipedia theo số lần sửa trang

Các bài biên soạn, dịch :

Lịch sử

Văn hóa

Hồi giáo

Ngôn ngữ

Nghệ thuật

Chính trị

Quan hệ quốc tế

Chức vụ

Chủ nghĩa

Luật pháp

Kinh tế

Các hãng

Kiến trúc, môi trường, khí hậu

Y khoa

Xã hội

Tâm lý

Thể thao

Triết lý

Tổ chức

Âm nhạc

Ẩm thực

Sinh học

Thực vật

Động vật

Kỹ thuật

Công nghệ thông tin

Địa lý

Khoa học

Canada

Đông Timor

Hoa Kỳ

Công ty

Lý thuyết

Lịch sử

Văn hóa

Tổ chức

Phim, sách

Chính trị

Kiến trúc

Sử gia

Kinh tế gia

Luật gia

Âm nhạc

Thực phẩm

Việt Nam

Phi Châu

Châu Mỹ Latin

Âm nhạc

Nhân vật

Võ thuật

Ả Rập

Công ty

Tổng công ty Dầu khí Kuwait, Công ty Dầu hỏa Kuwait Quốc tế

Chính trị

Ai Cập

Văn hóa

Văn hóa

Địa lý

Chính trị

Nhân vật

Địa lý

Luật pháp

Đài Loan

Kiến trúc

Tổ chức

Hàn quốc

Hồng Kông

Israel

Chính trị

Myanmar

Nhật Bản

Nghệ sĩ

Thể thao

Pakistan

Nhân vật

Philippines

Nhân vật

Thái Lan

Kinh tế

Thổ Nhĩ Kỳ

Chính trị

Trung Đông

Chính trị

Tôn giáo

Kinh tế

Trung Quốc

Chính trị

Kiến trúc

Thể thao

Công ty

Úc

Tôn giáo

Âm nhạc

Chính trị

Việt Nam

Kinh tế

Thuật ngữ

Chính trị

Quan chức

Nghệ sĩ

Văn hóa

Xuân Vũ (nhà văn), Nguyễn Viện, Vũ Ngọc Tiến

Dự án Sách Hay,

Báo chí

Doanh nhân

Trí thức

Hoạt động chính trị

Thể thao

Lý Hoàng Nam, Huỳnh Phương Đài Trang, Nguyễn Ben, Phan Thanh Nhiên

Các nhân vật ngoại quốc

Chính trị

Doanh nhân

Trí thức

Douglas Pike, Stanley Karnow, Jonathan London, Douglas Tompkins, Boualem Sansal, Hannah Arendt, Anne Applebaum, Timothy Snyder, Fareed Zakaria, John Mearsheimer, Hans Morgenthau, John Dewey, Alexander Wendt, Norman Naimark, Keith Weller Taylor, David L. Norton

Khoa học

Âm nhạc