Thể loại:Thành viên vi

Các thành viên sau đây sử dụng tiếng Việt.

  • vi-0: thành viên không hiểu tiếng Việt (hoặc trình độ rất thấp)
  • vi-1: thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản
  • vi-2: thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình
  • vi-3: thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát
  • vi-4: thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.
  • vi-N hoặc vi: thành viên sử dụng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ.

Thể loại con

Thể loại này gồm 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.

0–9

N

Các trang trong thể loại “Thể loại:Thành viên vi”

62 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 62 trang.