Thể loại:Thành viên vi

Các thành viên sau đây sử dụng tiếng Việt.

  • vi-0 hay là vi : thành viên không hiểu tiếng Việt (hoặc trình độ rất thấp)
  • vi-1 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản
  • vi-2 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình
  • vi-3 : thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát
  • vi-4 : thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.
  • vi-N : thành viên sử dụng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ.

Thể loại con

Thể loại này gồm 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.

0–9

N

Các trang trong thể loại “Thể loại:Thành viên vi”

55 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 55 trang.