Thông tin ngôn ngữ thành viên
wuu-N 箇位用户个吴语能力达到母语水平
vi-1 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ cơ bản.
zh-N 中文是这位用户的母语
yue-3 呢位用戶有高等廣東話知識。
en-3 This user has advanced knowledge of English.
pt-1 Este utilizador tem um nível básico de português.
Thành viên theo ngôn ngữ

Văn NgônSửa đổi

Ngo nải Quy Tâm, tự Giang Nam lại.

Tiếng ViệtSửa đổi

Tôi là Kuesin (Quy Tâm), từ Chiết Giang.

漢喃 (Hán Nôm)Sửa đổi

碎羅歸心,自浙江