Wikipedia:Ngôn ngữ sử dụng

viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Các tiêu bản như {{Thành viên vi}} có thể dùng vào trang cá nhân của bạn để cho các độc giả biết là bạn có thể sử dụng ngôn ngữ nào.

Hoặc các tiêu bản khác tại Thể loại:Bản mẫu ngôn ngữ thành viên

(tiếng Anh):

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).

You can use any one Template in "Thể loại:Bản mẫu ngôn ngữ thành viên" to set on your personal page to let readers know what languages ​​you can use

If you do not speak Vietnamese, feel free to use our guestbook for non-Vietnamese speakers.Xem thêmSửa đổi