Wikipedia:Dự án/Userbox/Thức ăn

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên wiki ăn chay}}
Thành viên này
là người
ăn chay.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn hải sản}}
Thành viên này thích ăn
hải sản.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn cay}}
Thành viên này
thích ăn cay.
Xem trang nhúng

Ẩm thực Á

sửa
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên ẩm thực Việt Nam}}
 
Thành viên này yêu thích
ẩm thực Việt Nam.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn phở}}
 
Thành viên này thích ăn
phở
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn rau muống}}
 
Thành viên này thích
ăn rau muống.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn mì 2}}
 
Thành viên này
thích ăn mì
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn mì}}
 
Thành viên này
thích ăn .
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn kimchi}}
 
Thành viên này
thích ăn kim chi.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn Sushi}}
 
Thành viên này
thích ăn sushi.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn hủ tiếu}}
 
Thành viên này thích ăn
hủ tiếu.
Xem trang nhúng

Ẩm thực Âu

sửa
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn khoai tây}}
 
Thành viên này
thích ăn khoai tây.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn gà rán KFC}}
 
Thành viên này
thích ăn gà rán KFC.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích thức ăn nhanh}}
 
Thành viên này
thích thức ăn nhanh.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích Mayonnaise}}
 
Thành viên này thích ăn mayonnaise.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn hamburger}}
 
Thành viên này thích ăn hamburger.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn pizza}}
 
Thành viên này
thích ăn pizza.
Xem trang nhúng

Đồ ngọt

sửa
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn kem}}
 
Thành viên này
thích ăn kem.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn Chocolate}}
 
Thành viên này thích ăn sôcôla.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên wiki thích ăn kem cuộn}}
 
Thành viên này
thích ăn kem cuộn
Xem trang nhúng

Trái cây

sửa
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích trái cây}}
 
Thành viên này yêu thích mọi loại trái cây.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn nho}}
 
Thành viên này thích
ăn nho.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn dâu tây}}
 
Thành viên này thích
ăn dâu tây.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn táo}}
 
Thành viên này
thích ăn táo.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn lựu}}
 
Thành viên này
thích ăn lựu.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn dưa hấu}}
 
Thành viên này
thích ăn dưa hấu.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn dưa hấu 2}}
 Thành viên này thích
ăn dưa hấu.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn đu đủ}}
 Thành viên này thích
ăn đu đủ.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn chuối 2}}
 Thành viên này thích
ăn chuối.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn thanh long}}
 Thành viên này thích
ăn thanh long.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn thanh long 2}}
 
Thành viên này
thích ăn quả thanh long.
Xem trang nhúng

Thịt và trứng

sửa
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn thịt tái sống}}
ERNgười dùng này thích món bít-tết có độ chín Tái-sống.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn thịt tái}}
RNgười dùng này thích món bít-tết có độ chín Tái.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên thích ăn thịt tái chín}}
MRNgười dùng này thích món bít-tết có độ chín Tái chín.
Xem trang nhúng

Xem thêm

sửa