Wikipedia:Dự án/Userbox/Wikipedia/Nhóm thành viên

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia}}
 Người dùng này là một thành viên Wikipedia.
Xem trang nhúng

Quyền thành viên Sửa đổi

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên tự xác nhận}} Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên được xác nhận mở rộng}}
 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người tự đánh dấu tuần tra}} Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người lùi sửa}}
 Thành viên này có quyền lùi sửa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Tuần tra viên}}
 Thành viên này có quyền tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Điều phối viên}}
 Người dùng này là một điều phối viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Bảo quản viên}}
 Người dùng này là một bảo quản viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Bảo quản viên giao diện}} Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Hành chính viên}}
 Người dùng này là một hành chính viên của Wikipedia tiếng Việt(xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Kiểm định viên}}
 Thành viên này là một kiểm định viên của Wikipedia tiếng Việt(xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Kỹ thuật viên bản mẫu}} Xem trang nhúng
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên OTRS}}
 Người dùng này là thành viên của nhóm Wikimedia VRT. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên hợp nhất}}
 Thành viên này sử dụng tài khoản hợp nhất.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/Template:IW}}
  Thành viên này (hoặc con bot của anh ta) chuyên sửa chữa, bảo trì các InterWiki.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Người đổi tên toàn cầu}}
 Thành viên này là một người đổi tên toàn cầu. (verify)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Người được miễn cấm IP toàn cục}}
 Thành viên này được miễn cấm IP toàn cục. (verify)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên làm việc ở Wikimedia Foundation}}
 Thành viên này là nhân viên
của Wikimedia Foundation
Xem trang nhúng

Chưa kích hoạt Sửa đổi

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người duyệt bài}}
 Thành viên này có quyền duyệt bài trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người xóa hẳn}}
 Người dùng này là một giám sát viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người đổi tên tập tin}}
 Thành viên này có quyền đổi tên tập tin trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Phát triển viên}}
 Người dùng này là một phát triển viên chuyên phát triển các công cụ và mã kịch bản hỗ trợ Wikipedia.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người gửi tin nhắn hàng loạt}} Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người mở tài khoản}}
 Thành viên này có quyền mở tài khoản trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người nhập trang}}
 Thành viên này có quyền nhập trang trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người sửa bộ lọc sai phạm}} Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người sửa trang bị khóa}}
 Thành viên này có quyền sửa trang bị khóa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người tắt đổi hướng}}
 Thành viên này có quyền tắt đổi hướng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng