Nuvola apps kuser.png

Thành viên Wikipedia, cũng được gọi là các Wikipedian, là những người viết và hiệu chỉnh bài viết cho Wikipedia. Không giống những bách khoa toàn thư khác, những người tình nguyện soạn thảo vào Wikipedia không nhất thiết phải là nhà chuyên môn hay học giả nhưng họ rất nhiệt tình (ngược lại, những người có chuyên môn hay những học giả chưa hẳn đã nhiệt tình viết cho Wikipedia). Bạn không cần được kiểm tra trước khi tạo ra bài mới hay bổ sung vào bài hiện có. Nhiều người ở các độ tuổi khác nhau đều đã góp phần xây dựng các trang thông tin ở đây, họ đến từ khắp mọi nơi, đủ mọi tầng lớp và ngành nghề khác nhau, nhưng có cùng chung mục đích và mong muốn đóng góp xây dựng một thư viện điện tử mở giúp mọi người tra cứu thông tin hữu ích một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tất nhiên, mọi nguồn thông tin do thành viên viết sẽ được các thành viên khác của Wikipedia bổ sung, cũng như sửa đổi, thêm mới để hoàn thiện bài viết hơn. Mục đích sau cùng là đưa đến thông tin khách quan nhất, làm giàu thêm sự hiểu biết của cả cộng đồng.