Thống kê

Thống kê trang
Số bài bách khoa1.270.183
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
19.342.464
Số tập tin đã tải lên23.636
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikipedia được thành lập68.018.331
Số sửa đổi trung bình trên một trang3,52
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)848.640
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
2.450
Bot (danh sách thành viên)41
Bảo quản viên (danh sách thành viên)20
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)5
Hành chính viên (danh sách thành viên)3
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)21
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Điều phối viên (danh sách thành viên)12
Bot giả (danh sách thành viên)3
Người lùi sửa (danh sách thành viên)83
Tuần tra viên (danh sách thành viên)91
Người tự đánh dấu tuần tra (danh sách thành viên)344
Thành viên được xác nhận mở rộng (danh sách thành viên)771
Kỹ thuật viên bản mẫu (danh sách thành viên)10
Kiểm định viên (danh sách thành viên)2
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)2
Thống kê khác
Tổng số từ trong các trang nội dung298.893.085

Có 7% trong tổng số trang là bài bách khoa.

Bảo quản viên có tỷ lệ 0,002% các thành viên, và trong đó, 15% là hành chính viên. Trung bình, có 22,792 trang (hay 1,497 bài) và 80 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Thống kê khác

Liên kết ngoài