Wikipedia:Bảo quản viên giao diện

Biểu tượng Bảo quản viên giao diện

Bảo quản viên giao diện (interface-admin) là nhóm thành viên Wikipedia có thể sửa đổi tất cả các trang CSS, JavaScript, JSON[1] và các trang trong không gian tên MediaWiki. Đây là nhóm thành viên duy nhất của các dự án địa phương có quyền sửa đổi tất cả các trang CSS/JS.[2] Những trang này được hiển thị ở trình soạn thảo mã wiki và trình duyệt thông thường dưới dạng mã. Các mã này được dùng để thay đổi kiểu định dạng nội dung, thay đổi trạng thái của các trang hay thậm chí tạo ra các công cụ phức tạp nhằm hỗ trợ việc biên tập Wikipedia.

Giới thiệu sửa

Bảo quản viên giao diện phải là những thành viên được cộng đồng tín nhiệm, có kiến thức cơ bản về CSS và JS, ý thức được yêu cầu về bảo mật các trang dự án Wikimedia, cũng như biết cách bảo mật tài khoản của mình (như chọn một mật khẩu mạnh và tránh các phần mềm độc hại). Wikimedia Foundation yêu cầu tất cả bảo quản viên giao diện phải bật xác thực hai yếu tố.[3]

Yêu cầu cấp quyền sửa

Wikimedia Foundation yêu cầu các bảo quản viên giao diện phải bật xác thực hai yếu tố (2FA) vì lý do pháp lý và bảo mật.[4]

Truy cập vào các trang mã nguồn trong không gian tên MediaWiki và không gian thành viên của các thành viên khác.
Quyền Thành viên Bảo quản viên Bảo quản viên giao diện
Xem
Khởi tạo Không Không
Sửa đổi Không Không
Di chuyển Không Không
Xóa Không
Xem nhật trình xóa Không Không
Khôi phục Không Không

Thông tin thêm sửa

Biểu đồ thời gian giữ quyền
Thành viên:Tuanminh01Thành viên:ThiênĐế98Thành viên:DHNThành viên:VietbioThành viên:MxnThành viên:DHNThành viên:PlantaestThành viên:MxnThành viên:PrennThành viên:Trần Nguyễn Minh HuyThành viên:AlphamaThành viên:Tuanminh01Thành viên:Pminh141Thành viên:NgocAnMasterThành viên:PhjtieudocThành viên:Ryder1992Thành viên:Hide on RoséThành viên:GDAEThành viên:Nguyenquanghai19Thành viên:Nguyenmy2302Thành viên:Tocdoso1BotThành viên:NguoiDungKhongDinhDanhThành viên:MongrangvebetThành viên:BaoothersksThành viên:Băng TỏaThành viên:NhacNy2412Thành viên:Mạnh AnWikipedia:Quyền biến mấtThành viên:NguyentrongphuThành viên:AThành viên:BluetppThành viên:Q.KhảiThành viên:Kateru ZakuroThành viên:HakutoraThành viên:LedinhthangThành viên:ThiênĐế98Thành viên:Ngomanh123Thành viên:LangtucodocThành viên:PlantaestThành viên:HugopakoThành viên:DangTungDuongThành viên:Tuanminh01Thành viên:Jspeed1310Thành viên:QuenhitranThành viên:AlphamaThành viên:NguyentrongphuThành viên:BluetppThành viên:PlantaestThành viên:Bộ lọc sai phạmThành viên:ThiênĐế98Thành viên:HugopakoThành viên:ThusinhvietThành viên:QuenhitranThành viên:AlphamaThành viên:Tuanminh01Thành viên:Hoang DatThành viên:TuanUtThành viên:PrennThành viên:VioletbonmuaThành viên:Thái Nhi Thành viên:Cheers!Thành viên:Trần Nguyễn Minh HuyThành viên:UnpearThành viên:QbotThành viên:Eternal DragonThành viên:ConboThành viên:MagnifierThành viên:ViethavvhThành viên:TrungdaThành viên:Dung005Thành viên:VinhtantranThành viên:LovelessThành viên:ThaiskThành viên:Lê ThyThành viên:CtmtThành viên:AppleThành viên:Phan BaThành viên:NhanvoThành viên:AviaThành viên:ArisaThành viên:TttrungThành viên:Nguyễn Thanh QuangThành viên:Nguyễn CườngThành viên:Vương Ngân HàThành viên:VietbioThành viên:NeoneuroneThành viên:MxnThành viên:DHNThành viên:Joakim LöfkvistWikipedia:Hành chính viênWikipedia:Bảo quản viên giao diệnWikipedia:Điều phối viênWikipedia:Bảo quản viên

Tham khảo sửa

  1. ^ Ví dụ bao gồm MediaWiki:Common.js hay MediaWiki:Vector.css, hoặc các trang tiện ích được liệt kê tại Đặc biệt:Tiện ích, cũng như các trang con của các thành viên khác mà có đuôi CSS/JS.
  2. ^ Tất cả bảo quản viên đều có thể sửa đổi các trang khác trong không gian MediaWiki và tất cả các trang JSON. Thành viên đã đăng nhập có thể sửa đổi các trang js/css/json của họ mà Trợ giúp:Tạo kịch bản riêng đã dùng.
  3. ^ Yêu cầu xác thực 2 yếu tố tại metawiki.
  4. ^ Meta:Interface administrators: "For legal and security reasons, the Wikimedia Foundation has decided that Two factor authentication is required for this role on all projects".