Mở trình đơn chính

Mức truy cập vào Wikipedia của một thành viên được xác định bằng những công cụ được trao cho thành viên trong một nhóm người dùng.

Một thành viên bị cấm không cho sửa đổi sẽ không thể sửa đổi trang, dù họ thuộc bất kỳ nhóm nào, ngoại trừ sửa đổi tại trang thảo luận thành viên của chính họ.

Các nhóm thành viên

Thành viên vô danh

Thành viên chưa mở tài khoản hoặc chưa đăng nhập có thể sửa đổi những trang không bị khóa hoặc nửa khóa và những trang tẩy bộ nhớ đệm. Họ phải trả lời một CAPTCHA nếu họ muốn thực hiện sửa đổi mà trong đó có thêm vào một hoặc nhiều liên kết ngoài.

Thành viên mới

Ngoài các quyền trên, thành viên đã đăng nhập vào một tài khoản mới tạo chưa đến bốn ngày có thể tạo trang; gửi thư điện tử cho các thành viên khác nếu họ đã đăng ký một địa chỉ thư trong tùy chọn thành viên. Họ bắt buộc phải trả lời một CAPTCHA khi thêm một liên kết ngoài mới.

Thành viên tự xác nhận

Ngoài các quyền trên, thành viên đã đăng nhập vào một tài khoản được tạo trên bốn ngày có thể tải tập tin mới, tải đè tập tin cũ, di chuyển trang và sửa đổi trang bị hạn chế sửa đổi (nửa khóa) và không còn phải điền CAPTCHA nữa.

Người được xác nhận mở rộng

Thành viên có quyền chỉnh sửa các trang khóa 30/500 (nhóm 'extendedconfirmed'). Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên, điều phối viên và bot.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/extendedconfirmed để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Điều phối viên, bảo quản viên, hành chính viên, tiếp viên

Điều phối viên

Ngoài những quyền trên, thành viên thuộc nhóm người dùng "điều phối viên" được tin cậy cho việc sử dụng một số công cụ kỹ thuật quản lý nội dung như xóa trang, khóa trang.

Xem Special:Listusers/eliminator để xem danh sách các điều phối viên hiện nay.

Bảo quản viên

Ngoài những quyền trên, thành viên thuộc nhóm người dùng "bảo quản viên" có thể cấm và bỏ cấm các thành viên; xóa và phục hồi trang; khóa và mở khóa trang; sửa đổi các trang bị khóa; xem các trang đã bị xóa và xem một số trang đặc biệt.

Xem Special:Listusers/sysop để xem danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Hành chính viên

Thành viên thuộc nhóm người dùng "hành chính viên" có thể phong mức truy cập "bảo quản viên" và "điều phối viên"" cho một thành viên, nhưng không thể hủy nó; phong mức truy cập "hành chính viên" cho thành viên khác, nhưng cũng không thể hủy nó; phong và hủy mức truy cập "bot".

Xem Special:Listusers/bureaucrat để có danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Tiếp viên

Thành viên thuộc nhóm người dùng "tiếp viên" có thể phong và tước quyền bất kỳ thành viên nào ở bất kỳ dự án wiki nào do Wikimedia Foundation điều hành. Những thành viên này chỉ có tại Meta. Nói chung, họ chỉ thực hiện tác vụ này khi ở một wiki nào đó không có thành viên nào có đủ quyền hạn để thực hiện. Điều này cũng bao gồm cả việc phong mức truy cập "bảo quản viên" tại những wiki chưa có bất kỳ ai là hành chính viên và tước các mức truy cập như vậy trên tất cả các wiki. Một nhật trình các tác vụ như vậy có thể tìm thấy ở meta:Special:Log/rights.

Từ tháng 9 năm 2014, công việc đổi tên người dùng vốn trước đó chỉ giao cho hành chính viên đã được chuyển sang tiếp viên và những người đổi tên toàn cục.

Xem m:Special:Listusers/steward để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Các quyền cho phép sử dụng công cụ đặc biệt

Trình duyệt viên

Hiện Wikipedia tiếng Việt không có ai thuộc nhóm người dùng này.

Nhóm người dùng này được sử dụng trong Wikipedia:Sửa đổi chờ chấp thuận (FlaggedRevs). Thành viên thuộc nhóm này có thể xem xét và chấp nhận hoặc không chấp nhận sửa đổi của thành viên khác. Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/reviewer để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Lùi sửa

Thành viên trong nhóm người dùng này (nhóm 'rollbacker') có thể lùi sửa các phiên bản dùng tính năng rollback. Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/rollbacker để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Tuần tra viên

Thành viên trong nhóm người dùng này (nhóm 'patrolled') có thể kiểm tra những sửa đổi do các thành viên tạo ra trong phần "thay đổi gần đây", phát hiện các sửa đổi có hại để loại trừ và đánh dấu "đã tuần tra" vào những sửa đổi hữu ích. Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/Tuần tra viên để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Người dùng được tự động tuần tra

Các trang được tạo mới bởi thành viên trong nhóm người dùng 'autopatrolled' hoặc 'autoreviewer' sẽ được tự đánh dấu là đã tuần tra trong danh sách các trang mới. Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/autoreviewer để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Người đổi tên tập tin

Hiện Wikipedia tiếng Việt không có ai thuộc nhóm người dùng này.

Quyền dùng công cụ đổi tên tập tin (nhóm 'filemover') cho phép người dùng thường xuyên làm việc với các tập tin có thể đổi tên chúng như cách di chuyển bài viết thông thường. Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/filemover để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Người tạo tài khoản

Hiện Wikipedia tiếng Việt không có ai thuộc nhóm người dùng này.

Thành viên có quyền tạo tài khoản (nhóm 'accountcreator') không bị giới hạn 6 tài khoản một ngày cho mỗi IP và có thể tạo tài khoản cho chính họ mà không bị giới hạn. Thành viên thuộc nhóm này còn có thể vượt qua kiểm tra anti-spoof khi tạo tài khoản. Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/accountcreator để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Người được miễn cấm IP

Người dùng được trao quyền miễn cấm IP (nhóm 'ipblock-exempt') không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ cấm tự động và các tác vụ cấm IP không đặt tùy chọn "chỉ cấm thành viên vô danh". Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên và bot.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/ipblock-exempt để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Giám sát viên

Hiện Wikipedia tiếng Việt không có ai thuộc nhóm người dùng này.

Thành viên thuộc nhóm người dùng "Giám sát viên" (nhóm 'oversight') có thể giấu vĩnh viễn một phiên bản của trang khỏi mọi người dùng và xem một nhật trình các tác vụ như vậy.

Xem Special:Listusers/oversight để có danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Kiểm định viên

Bài chi tiết: Wikipedia:CheckUser

Thành viên được gán quyền "kiểm định viên" (nhóm 'checkuser') có thể xem địa chỉ IP mà một tài khoản người dùng nào đó sử dụng; tài khoản người dùng sử dụng một địa chỉ IP nào đó và xem nhật trình các yêu cầu như vậy. Xem Special:Listusers/checkuser để có danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Người nhập trang và Người nhập trang giữa các wiki

Thành viên có quyền nhập trang (nhóm 'import') và nhập trang giữa các wiki (nhóm 'transwiki') có thể nhập các trang giữa các dự án Wikimedia khác với Wikipedia tiếng Việt bằng trang Đặc biệt:Nhập.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/importĐặc biệt:Danh sách thành viên/transwiki để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Bảo quản viên giao diện

Bảo quản viên giao diện có khả năng sửa các thiết lập giao diện dùng chung CSS, JavaScriptJSON (các trang như MediaWiki:Common.js hoặc MediaWiki:Vector.css, hoặc các trang tiện ích liệt kê tại Đặc biệt:Tiện ích), các trang CSS/JS/JSON trong không gian tên thành viên khác, và các trang trong không gian tên MediaWiki. Khả năng truy cập của bảo quản viên giao diện, cũng như khả năng truy cập của những nhóm có quyền undelete, là bắt buộc để có thể xem các phiên bản đã bị xóa của những trang mà chỉ có thể được sửa đổi bởi nhóm này.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/interface-admin để xem danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Các quyền khác

Bot

Bài chi tiết: Wikipedia:Robot

Những đóng góp của người dùng thuộc nhóm người dùng "bot" không hiển thị tại thay đổi gần đây hoặc danh sách theo dõi đối những thành viên đã lựa chọn giấu sửa đổi bot. Xem quy định về bot.

Xem Special:Listusers/bot để có danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Người dùng bot hoặc Flood

Mọi chức năng đều giống như bot, nhưng chỉ khác một chút là không tự động như cái tên của nó đã nói ra điều đó mà chạy thủ công. Có thể yêu cầu quyền này tại Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Người dùng bot.

Lập trình viên

Có một số khu vực "phát triển" mà sự truy cập đến nó bị hạn chế và nó không cụ thể cho bất kỳ wiki nào. Mức truy cập để đăng SVN cho phép phiên bản lập trình của phần mềm MediaWiki có thể được sửa đổi, mức truy cập vào máy chủ công cụ (toolserver) cho phép các tải lên các ứng dụng và chạy chúng trên máy chủ công cụ và một số ít người có toàn quyền truy cập đến máy chủ mà ở đó Wikipedia và các dự án khác của Tổ chức Wikimedia đang đặt máy chủ.

Một danh sách các lập trình viên MediaWiki có thể xem ở mw:Developers.

Sáng lập viên

Thành viên thuộc nhóm người dùng "sáng lập viên" có thể phong và tước bất kỳ quyền nào của bất kỳ thành viên nào ở mọi dự án wiki. Thành viên duy nhất của nhóm là en:User:Jimbo Wales.

Một danh sách, nếu nó cần thiết, có thể xem ở en:Special:Listusers/founder.

Xem thêm