Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền

Yêu cầu cấp quyền

Tại đây

  • AutoWikiBrowser (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): AutoWikiBrowser là trình chỉnh sửa MediaWiki bán tự động hoạt động trên Microsoft Windows, giúp thực hiện các tác vụ lặp lại và nhàm chán một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Xin vui lòng đọc trang hướng dẫn trước khi yêu cầu quyền này. Tuy đây không phải một quyền thành viên thực sự, nhưng thành viên vẫn phải được cấp phép bởi bảo quản viên như các quyền khác. Thành viên với trên 250 sửa đổi thủ công trong không gian tên chính hoặc 500 sửa đổi trong không gian tên chính thông thường sẽ được cấp quyền sử dụng AWB, khi đó BQV sẽ thêm tên người dùng vào trang CheckPage. Thành viên không đáp ứng được các tiêu chí này cần đưa ra lý do yêu cầu sử dụng AWB.
  • Lùi sửa (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Tính năng lùi sửa cho phép một thành viên hủy bỏ một sửa đổi mang tính phá hoại nhanh hơn nhiều so với việc lùi lại sửa đổi ấy. Người dùng không nắm rõ cái gì là hành vi phá hoại cũng như các cách chống phá hoại, nhầm lẫn giữa đóng góp thiện ý với đóng góp dụng ý xấu, hay người dùng không hoặc ít khi tham gia chống phá hoại, sẽ không được cấp quyền này. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Wikipedia:Rollback.
  • Người dùng bot (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này cho phép ẩn các sửa đổi của một thành viên không phải bot khỏi trang Thay đổi gần đây. Quyền này chỉ được cấp trong một khoảng thời gian giới hạn (2 tuần), cho tài khoản (có thể là tài khoản phụ) của một thành viên được tin cậy ở Wikipedia tiếng Việt, sau khi thành viên yêu cầu đã nêu công việc cụ thể cần sử dụng đến công cụ này. Khi hết hạn dùng quyền, thành viên có thể quay lại trang này để yêu cầu gia hạn thời gian sử dụng. Nếu người dùng bị phát hiện sử dụng công cụ để thực hiện tác vụ không liên quan đến công việc đã nêu, họ sẽ bị tước bỏ quyền ngay lập tức. Thành viên cũng có thể yêu cầu tước quyền nếu thời hạn dùng quyền của họ chưa hết. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Meta:Flood flag.
  • Tuần tra viên (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này dùng cho các thành viên thực hiện công tác bảo quản, cho phép thành viên đánh dấu "đã tuần tra" vào các sửa đổi đã duyệt qua, đồng thời nhìn thấy những sửa đổi đã được đánh dấu tuần tra/hoặc chưa trên trang Thay đổi gần đây. Thành viên yêu cầu cấp quyền cần có một thời gian tham gia công tác bảo quản nhất định.
  • Tự đánh dấu tuần tra (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này dùng cho các thành viên có kinh nghiệm tạo các bài viết và sửa đổi đáng tin cậy trên Wikipedia. Mọi bài viết do Tuần tra viên tự động tạo sẽ được tự động đánh dấu "đã tuần tra" tại danh sách Trang mới. Đồng thời, mọi sửa đổi đều được đánh dấu "đã tuần tra". Có thể đề cử người được gán quyền này, hoặc một bảo quản viên sẽ tự cấp quyền cho thành viên được tin cậy.

Nơi khác

Quy trình

Người yêu cầu

Để thêm một yêu cầu cấp quyền, nhấn thêm yêu cầu ngay cạnh quyền muốn yêu cầu rồi nêu lý do muốn dùng công cụ này.

Bảo quản viên

Sau khi xem xét, bảo quản viên có thể cấp quyền cho thành viên đáng tin cậy và đáp ứng được các yêu cầu. Khi thực hiện xong thao tác cấp quyền bảo quản viên dùng {{xong}} hoặc {{không thực hiện}} phía dưới các yêu cầu cùng với lời nhắn của họ. Các yêu cầu cũ được lưu trữ tại Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Lưu trữ.

Nếu cấp quyền AWB thì sau khi cấp quyền phải ghi tên thành viên thêm ở Wikipedia:AutoWikiBrowser/CheckPage.

Các yêu cầu hiện hành

AutoWikiBrowser

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Vnpoc

Lý do yêu cầu sử dụng AutoWikiBrowser Vnpoc (thảo luận) 12:41, ngày 30 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Do BQV yêu cầu tạo trang thảo luận using AWB vì không phù hợp

  Chưa đồng ý Bạn chưa có tham khảo nhiều ở Wikipedia nên có thể không hiểu nguyên tắc và quy định ở đây. Hiện thời chưa cấp cho bạn được.  A l p h a m a  Talk 17:55, ngày 30 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Lùi sửa

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Người dùng bot

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Nothing I Can't-Bot

Nhờ các BQV @Trần Nguyễn Minh Huy, Tuanminh01, và TuanUt: cấp cho tài khoản bot quyền này. Tôi muốn yêu cầu quyền để khi tôi chạy bot chào mừng thành viên sẽ không làm tràn trang thay đổi gần đây. Xin cảm ơn Nothing I Can't-Bot (thảo luận) 14:04, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Thành viên:JohnsonLee01Bot

Phiền anh Tuanminh01 cấp quyền bot cho tk này để tránh hiện tượng làm tràn trang thay đổi gần đây. Nhân tiện phiền anh cấp vô hạn để đỡ phải yêu cầu và phải cấp lại nhiều lần. -- JohnsonLee01Bot (thảo luận) 03:21, ngày 4 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tuần tra viên

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Cinderace Galar

Mình thấy phá hoại cũng nhiều nên mình sẽ giúp đỡ các BQV và các thành viên cấp cao 1 phần, đồng thời mình cũng sẽ bắt đầu thử sức với các hoạt động mà các bạn đang làm.  Cinderace Galar  Hãy coi tôi là kẻ ăn hại 16:32, ngày 8 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Người tự đánh dấu tuần tra

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Cinderace Galar

Mình thấy phá hoại cũng nhiều nên mình sẽ giúp đỡ các BQV và các thành viên cấp cao 1 phần, đồng thời mình cũng sẽ bắt đầu thử sức với các hoạt động mà các bạn đang làm.  Cinderace Galar  Hãy coi tôi là kẻ ăn hại 16:27, ngày 4 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Thành viên:J. Smile (Love & V.A.V.I)

Để đỡ áp lực cho các TTV do sửa đổi mình sẽ được tự đánh dấu đã tuần tra. Cloud 9 x V.A.V.I boy x Yes, I'm color full (J.Smile) 03:58, ngày 5 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Lưu trữ

Xem thêm