Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền

Yêu cầu cấp quyền

Trang này cho phép bảo quản viên xem xét và thực hiện các yêu cầu cấp quyền sử dụng một công cụ trên Wikipedia tiếng Việt. Hiện tại, bảo quản viên có thể thực hiện yêu cầu gán quyền miễn cấm IP, quyền lùi sửa, quyền người dùng bot (AWB...), quyền tuần tra và quyền được tự động đánh dấu tuần tra cho một thành viên.

Thành viên muốn yêu cầu cấp quyền tại đây nên thực hiện theo quy trình bên dưới. Thành viên yêu cầu quyền nên truy cập lại trang yêu cầu này theo định kỳ, vì thông báo sẽ không phải lúc nào cũng được đưa ra sau khi đã đưa ra quyết định. Những người yêu cầu quyền không nên mong đợi yêu cầu được trả lời ngay lập tức và nên kiên nhẫn chờ đến khi có phản hồi về yêu cầu. Để tìm hiểu tài khoản của bạn có những quyền nào, hãy truy cập Đặc biệt:Tùy chọn, nơi các quyền của bạn được liệt kê trong "Thành viên của các nhóm" nằm trong phần "Thành viên của nhóm".

Các yêu cầu cấp quyền thường được lưu trữ thường xuyên; xin vui lòng xem Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Lưu trữ để xem các yêu cầu trong quá khứ.

Yêu cầu cấp quyền

Tại đây

  • AutoWikiBrowser (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): AutoWikiBrowser là trình chỉnh sửa MediaWiki bán tự động hoạt động trên Microsoft Windows, giúp thực hiện các tác vụ lặp lại và nhàm chán một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Xin vui lòng đọc trang hướng dẫn trước khi yêu cầu quyền này. Tuy đây không phải một quyền thành viên thực sự, nhưng thành viên vẫn phải được cấp phép bởi bảo quản viên như các quyền khác. Thành viên với trên 250 sửa đổi thủ công trong không gian tên chính hoặc 500 sửa đổi trong không gian tên chính thông thường sẽ được cấp quyền sử dụng AWB, khi đó BQV sẽ thêm tên người dùng vào trang CheckPage. Thành viên không đáp ứng được các tiêu chí này cần đưa ra lý do yêu cầu sử dụng AWB.
  • Lùi sửa (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Tính năng lùi sửa cho phép một thành viên hủy bỏ một sửa đổi mang tính phá hoại nhanh hơn nhiều so với việc lùi lại sửa đổi ấy. Người dùng không nắm rõ cái gì là hành vi phá hoại cũng như các cách chống phá hoại, nhầm lẫn giữa đóng góp thiện ý với đóng góp dụng ý xấu, hay người dùng không hoặc ít khi tham gia chống phá hoại, sẽ không được cấp quyền này. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Wikipedia:Rollback.
  • Người dùng bot (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này cho phép ẩn các sửa đổi của một thành viên không phải bot khỏi trang Thay đổi gần đây. Quyền này chỉ được cấp trong một khoảng thời gian giới hạn (2 tuần), cho tài khoản (có thể là tài khoản phụ) của một thành viên được tin cậy ở Wikipedia tiếng Việt, sau khi thành viên yêu cầu đã nêu công việc cụ thể cần sử dụng đến công cụ này. Khi hết hạn dùng quyền, thành viên có thể quay lại trang này để yêu cầu gia hạn thời gian sử dụng. Nếu người dùng bị phát hiện sử dụng công cụ để thực hiện tác vụ không liên quan đến công việc đã nêu, họ sẽ bị tước bỏ quyền ngay lập tức. Thành viên cũng có thể yêu cầu tước quyền nếu thời hạn dùng quyền của họ chưa hết. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Meta:Flood flag.
  • Tuần tra viên (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này dùng cho các thành viên thực hiện công tác bảo quản, cho phép thành viên đánh dấu "đã tuần tra" vào các sửa đổi đã duyệt qua, đồng thời nhìn thấy những sửa đổi đã được đánh dấu tuần tra/hoặc chưa trên trang Thay đổi gần đây. Thành viên yêu cầu cấp quyền cần có một thời gian tham gia công tác bảo quản nhất định.
  • Tự đánh dấu tuần tra (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này dùng cho các thành viên có kinh nghiệm tạo các bài viết và sửa đổi đáng tin cậy trên Wikipedia. Mọi bài viết do Tuần tra viên tự động tạo sẽ được tự động đánh dấu "đã tuần tra" tại danh sách Trang mới. Đồng thời, mọi sửa đổi đều được đánh dấu "đã tuần tra". Có thể đề cử người được gán quyền này, hoặc một bảo quản viên sẽ tự cấp quyền cho thành viên được tin cậy.

Nơi khác

Gỡ quyền

Nếu bạn muốn xóa bất kỳ quyền nào của mình (ngoại trừ bảo quản viên), bạn nên liên hệ với bảo quản viên. Nếu bạn muốn xóa cờ bảo quản viên hay điều phối viên của mình, bạn nên thêm yêu cầu tại với Wikipedia:Thảo luận hoặc thông báo cho một bảo quản viên để có thể yêu cầu gỡ quyền cho mình.

Đây không phải là nơi để yêu cầu xem xét các quyền của thành viên khác. Nếu bạn tin rằng hành động của ai đó cần thiết phải xóa quyền, bạn nên nêu quan ngại của mình tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

Hành chính viên, Kiểm định viên được gỡ bỏ quyền tại meta:Steward requests/Permissions. Tiếp viên (Stewards) ở đó thường sẽ không thực hiện các yêu cầu như vậy trừ khi được thực hiện thay mặt cho cộng đồng Wikipedia tiếng Việt, bởi thành viên yêu cầu xóa quyền truy cập của họ hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Quy trình

Người yêu cầu

Để thêm một yêu cầu cấp quyền, nhấn thêm yêu cầu ngay cạnh quyền muốn yêu cầu rồi nêu lý do muốn dùng công cụ này.

Bảo quản viên

Bảo quản viên nên xem xét các đóng góp và nhật ký của thành viên để đảm bảo công cụ được cấp sẽ được sử dụng phù hợp và kiểm tra bất kỳ dấu hiệu nào của việc sử dụng sai mục đích. Sau khi xem xét, bảo quản viên có thể cấp quyền cho thành viên đáng tin cậy và đáp ứng được các yêu cầu sau khi xem xét kỹ lưỡng, quyền có thể được cấp vĩnh viễn hoặc tạm thời.

Khi thực hiện xong thao tác cấp quyền bảo quản viên dùng {{xong}} hoặc {{không thực hiện}} phía dưới các yêu cầu cùng với lời nhắn của họ. Các yêu cầu cũ được lưu trữ tại Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Lưu trữ.

Nếu cấp quyền AWB thì sau khi cấp quyền phải ghi tên thành viên thêm ở Wikipedia:AutoWikiBrowser/CheckPage.

Các yêu cầu hiện hành

AutoWikiBrowser

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Lùi sửa

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Russian Federal Subjects

Qua việc tham gia tuần tra trong thời gian gần đây, tôi đã có thể phân biệt được các sửa đổi mang tính xây dựng và phá hoại (để lùi sửa). Tôi muốn được cấp quyền lùi sửa để thực hiện thao tác này nhanh hơn và dễ hơn. Russian Federal Subjects (thảo luận) 04:05, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 11:01, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Leducbinh.tlu

Tôi mong muốn được cấp quyền này để chống phá hoại cho dễ, tránh bị vi phạm vào quy định 3RR. Leducbinh.tlu (thảo luận) 10:40, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 11:00, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh

Tôi yêu cầu được cấp quyền lùi sửa để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng Wikipedia tiếng Việt. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:57, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

  Từ chối Bạn mới tham gia 3 tuần nên cần thời gian tìm hiểu về Wikipedia hơn nữa.  A l p h a m a  Talk 10:59, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 Y Đăng đã cấp vào ngày 12 tháng 5.  Băng Tỏa  12:16, ngày 29 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Khánh Snake

Qua một thời gian tìm hiểu kỹ càng tôi yêu cầu được cấp quyền lùi sửa để tham gia chống phá hoại giúp Wikipedia. Thân mến Khánh Snake (thảo luận) 16:08, ngày 21 tháng 5 năm 2021 (UTC)
@Alphama: Dục tốc thì bất đạt nhưng đối với quy định thì tôi cũng đã đạt 1000 lượt sửa đổi và cũng đủ thời gian theo quy định nên tôi xin cấp quyền để tham gia chống phá. Thân mến! Khánh Snake (thảo luận) 23:16, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Đã cấp quyền lùi sửa, tuần tra viên, tự đánh dấu tuần tra. Hi vọng bạn đóng góp nhiều cho Wikipedia.  A l p h a m a  Talk 01:52, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Lolvatveo

Lý do yêu cầu quyền lùi sửa:

Tôi rất muốn đóng góp và chống phá hoại cũng như xử lí hành vi xoá nội dung bách khoa thiếu hiểu biết cho Wiki Việt, hiện tại tôi đã chững chạc hơn trong wiki nên tôi muốn được cấp thêm quyền hạn Lolvatveo (thảo luận) 13:52, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Chỉ muốn phục vụ tranh chấp mà thôi - Kill-Vearn (thảo luận) 13:59, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Người dùng bot

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:NhacNy2412

Nhờ các BQV cấp cờ cho tôi trong khoàng 30 phút đến 1 tiếng để tôi dùng Cat-a-lot dọn một số thể loại đổi hướng không trống ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 07:31, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 Y Đã cấp 1 ngày vì trong droplist không có thời gian như bạn yêu cầu (trừ khi dùng 1 chút thao tác kỹ thuật). Nếu xong việc xin báo lại.  A l p h a m a  Talk 07:36, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
@Alphama Đã xong. Tuần tra nhiều chỗ liên quan nên hơi tốn thời gian. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 11:52, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Tuần tra viên

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:‎Anonymous Agent

Thành viên có mong muốn tham gia công việc tuần tra (xem Thảo luận Thành viên:Anonymous Agent). Mời BQV cấp cờ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:59, ngày 23 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Đây là quyền "chủ động", người dùng vì vậy cũng cần chủ động yêu cầu tại đây. --minhhuy (thảo luận) 05:14, ngày 24 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Tôi đồng ý tham gia công việc tuần tra Wiki và yêu cầu được cấp quyền. --Anonymous Agent (thảo luận) 10:34, ngày 24 tháng 3 năm 2021 (UTC)
User:Trần Nguyễn Minh Huy. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:28, ngày 24 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 YXong --minhhuy (thảo luận) 15:35, ngày 24 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Nguyenmy2302

Mình có mong muốn được tham gia vào công tác tuần tra tại trang "Thay đổi gần đây". Mong các BQV xem xét và cấp cờ. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:33, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 12:11, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Russian Federal Subjects

Tôi có mong muốn tham gia công việc tuần tra, sau khi đã lùi lại một số sửa đổi bằng việc theo dõi tại trang Thay đổi gần đây. Russian Federal Subjects (thảo luận) 11:27, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 12:11, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh

Tôi yêu cầu được cấp quyền Tuần tra viên để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng Wikipedia tiếng Việt. - Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:47, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Từ chối Bạn mới tham gia nên cần thời gian tìm hiểu Wikipedia.  A l p h a m a  Talk 11:06, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 Y Đăng đã cấp vào ngày 17 tháng 5.  Băng Tỏa  12:18, ngày 29 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Khanh228

Lý do yêu cầu quyền Tuần tra viên Lê Đăng Khánh 14:15, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Tôi xin phép được cấp quyền để tôi có thể giúp wikipedia phát triển hơn, tôi đã có kinh nghiệm từng làm QTV,BTV và dịch bài bên tudienwiki

  Từ chối Chưa phải lúc này. Bạn cần tìm hiểu Wikipedia hơn nữa.  A l p h a m a  Talk 11:06, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Huynhkiet1304

Lý do yêu cầu quyền Tuần tra viên Huynhkiet1304 (thảo luận) 12:15, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Mình mong muốn được cấp quyền tuần tra để được tuần tra tại Thay đổi gần đây ở các trang bài viết nhỏ và vừa, theo dõi các thay đổi của các bài viết. Mong các BQV xem xét cấp quyền và cấp cờ.

  Từ chối Sửa đổi của bạn quá ít so với thời gian bạn ở Wikipedia, có lẽ bạn cần tìm hiểu Wikipedia hơn nữa.  A l p h a m a  Talk 11:07, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Thành viên vừa xóa nguồn tại một bài viết. Phản đối cấp quyền cho đến khi hành vi sửa đổi được cải thiện.  Băng Tỏa  12:31, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Người tự đánh dấu tuần tra

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Gà Công Nghiệp 29

Tôi tham gia wikipedia cũng được gần 1 năm với hơn 1.200 lần sửa đổi, mong các BQV xem xét và cấp cho tôi quyền này. Xin cảm ơn. Gà Công Nghiệp 29 (thảo luận) 11:07, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Không chắc Tôi đọc qua ngẫu nhiên bài Sát thủ mèo hoang thì thấy có vẻ dịch máy ("Universal đã phát hành nó trên video gia đình"). --minhhuy (thảo luận) 10:36, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Trần Nguyễn Minh Huy Vậy đến khi nào thì tôi mới có thể được cấp quyền này. Gà Công Nghiệp 29 (thảo luận) 09:51, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@Gà Công Nghiệp 29: Ý kiến của tôi là nên đợi thêm một thời gian để các đóng góp của bạn có thể tự chứng minh rằng bạn đã kết thúc việc dịch máy, do cộng đồng này có một thái độ khá gay gắt khi liên quan đến vấn đề dịch máy. Tôi cũng có thể cấp cờ cho bạn ngay, nếu bạn cam kết rằng sẽ không dịch máy nữa. --minhhuy (thảo luận) 13:13, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Trần Nguyễn Minh Huy Ok bạn, tôi đồng ý. Gà Công Nghiệp 29 (thảo luận) 13:58, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Hứa suông thì ai cũng làm được. Cấp cờ rồi ai chịu trách nhiệm theo dõi thành viên này có giữ lời hứa hay không? Cần phải xác nhận là dịch tốt "trước khi" cấp cờ. Tôi đề nghị là bạn Gà Công Nghiệp dịch 1 bài đàng hoàng và ứng cử thành công 1 BVCL hoặc 1 BVT thì lúc đó cấp cờ vẫn chưa muộn. Hoặc dịch 1 bài tương đối dài để chứng minh mình không dịch máy clk. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:26, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Thành viên:‎Nguyenmy2302

Thành viên có nhiều đóng góp hữu ích. Hankiz tl 10:59, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 YXong --minhhuy (thảo luận) 13:11, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Thành viên:‎Leducbinh.tlu

Thành viên lâu năm, uy tín và có tiền sử chống phá hoại và mạo nguồn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:15, ngày 23 tháng 3 năm 2021 (UTC)

 YXong --minhhuy (thảo luận) 05:12, ngày 24 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Namnhantran211

Thành viên tổng số lần sửa đổi đã có gần 2000 lần sửa đổi, trong đó có 69 trang đã tạo. Namnhantran211 (thảo luận) 05:19, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)

  Từ chối Không phải lúc này. Lý do: bạn đã tải lên nhiều hình có vấn đề bản quyền và 1 số vấn đề nhỏ về cách tuần tra bài viết (như các thảo luận trên trang của bạn).  A l p h a m a  Talk 14:09, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Khoảng vài phút trước em đã xóa một trang thảo luận bản mẫu chỉ có đề mục "Thảo luận bản mẫu" vốn không cần thiết. Bạn nên chú ý rằng không nên tạo trang khắp nơi ở mọi không gian mà không có mục đích rõ ràng, chúng ta lên đây để đóng góp, không phải tạo "rác" gây lãng phí tài nguyên. Ngoài ra danh sách đóng góp của bạn này gần đây đa số là sửa đổi nhỏ, nếu xét thì chưa nên cấp. Thiện HậuPokémon Trainer (thảo luận) 14:24, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Callmelouise

Thành viên lâu năm và có nhiều đóng góp trong mảng âm nhạc và giải trí. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:07, ngày 14 tháng 4 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 11:03, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Dương Vinh Hoàng

Thành viên có nhiều đóng góp, là chủ nhân của nhiều BVT và BVCL ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 06:34, ngày 26 tháng 4 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 11:04, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Khanh228

Lý do yêu cầu quyền Tuần tra viên tự động Lê Đăng Khánh 13:49, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Tôi xin phép được cấp quyền để tôi có thể giúp wikipedia phát triển hơn, tôi đã có kinh nghiệm từng làm Quản trị viên và dịch bài bên tudienwiki

đừng cho tên này, nói chuyện xấc láo lắm, trước đây định kéo mọi người bỏ wiki qua cái web của hắn, trước nói chuyện cứ như thể bảo quản viên wiki ngu lắm, lếu láo, ko xin xỏ gì hết - Kill-Vearn (thảo luận) 14:37, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Khanh228 đóng góp cho wiki được cái gì mà xin quyền - Kill-Vearn (thảo luận) 14:39, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Bạn xem lại mình không hề kéo ai sang web kia nhé chỉ có thành viên bên wiki bảo mình sang đây thôi nhé, mà web kia không phải web của mình nhé. mình không hề bảo ai ngủ hay chửi ai các qtv, btv từng nói chuyện với mình thì biết, còn mình có năng lực thì mình yêu cầu. – Lê Đăng Khánh 15:00, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Có nói chuyện láo hay ko thì cứ hỏi Tuanminh01 sẽ rõ, bây giờ quay lại wiki chưa đóng góp gì mà đòi quyền đủ thứ, buồn cười nhỉ - Kill-Vearn (thảo luận) 13:24, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Hai bạn hãy bình tĩnh. Bạn Khanh228, số đóng góp của bạn vẫn đang là quá ít (mới chỉ có vỏn vẹn 200 sửa đổi), nên chưa thể chứng minh được điều mà bạn đã khẳng định. Bạn hãy đóng góp thêm một thời gian (tầm sau 1 tháng nữa), khi đó hẵng quay lại yêu cầu cấp quyền cũng chưa muộn. Hankiz tl 15:07, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Kill-VearnXem lại mình đi rồi nói người khác ăn nói xấc xược trên Wikipedia:Thảo Luận ! Lê Đăng Khánh 13:14, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

  Từ chối Bạn cần đóng góp thêm và theo tôi là tìm hiểu Wikipedia hơn nữa.  A l p h a m a  Talk 11:02, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Khanh228 YEAH - Kill-Vearn (thảo luận) 13:03, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Kill-Vearnkhông nhanh thì muộn rồi cũng được vì người có năng lực chả ngại gì :) Lê Đăng Khánh 13:16, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Khanh228 Quay đầu về chính nghĩa, thành tâm hối cải sẽ được tha thứ, wiki luôn nhân văn, nghĩa tình mà - Kill-Vearn (thảo luận) 13:34, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 Y Alphama hiện đã cấp quyền - Kill-Vearn (thảo luận) 05:54, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh

Thành viên tích cực, đã được cấp hẳn quyền lùi sửa ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 08:09, ngày 14 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên chỉ mới tham gia 1 tháng, tôi nghĩ là cần thêm chút thời gian quan sát thành viên này.  A l p h a m a  Talk 08:15, ngày 14 tháng 5 năm 2021 (UTC)
@Alphama: Bạn ấy cũng chẳng xa lạ gì đâu, để xem thế nào ℰᶑཡɑɾᶑ ʍɑᶑ ی℘ɩعɭɓعɾƥᶑemon 08:21, ngày 14 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 Y P.T.Đ hiện đã cấp quyền - Kill-Vearn (thảo luận) 05:54, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Rémy Lee

Thành viên lâu năm và có nhiều đóng góp chất lượng ví dụ như bài Napoli và BVCL Roma mà thành viên này là tác giả chính. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:38, ngày 17 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y P.T.Đ đã cấp.  A l p h a m a  Talk 01:55, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Biheo2812

Thành viên có nhiều bài tự viết dựa trên nguồn tiếng Việt (không dịch). Xem trang thành viên của thành viên này. Nên cấp quyền này để giảm gánh nặng cho các tuần tra viên. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:49, ngày 18 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 01:53, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Lolvatveo

Lý do yêu cầu quyền Tuần tra viên tự động: Tôi muốn gia tăng đóng góp của mình nên công cụ này rất hưũ ích. Lolvatveo (thảo luận) 13:55, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Từ chối Bạn đã bị cấm.  A l p h a m a  Talk –  A l p h a m a  Talk 05:41, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Tlth200

Thành viên chuyên về mảng truyền hình, nhiều đóng góp có ích. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bạn này đã có hơn 10.000 sửa đổi mà vẫn chưa được cấp quyền Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 05:41, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Không chắc. Bạn này có viết mấy bài về truyền hình là danh sách gây tranh cãi.  A l p h a m a  Talk 05:44, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xem thêm