Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền

Yêu cầu cấp quyền

Trang này cho phép bảo quản viên xem xét và thực hiện các yêu cầu cấp quyền sử dụng một công cụ trên Wikipedia tiếng Việt. Hiện tại, bảo quản viên có thể thực hiện yêu cầu gán quyền miễn cấm IP, quyền lùi sửa, quyền người dùng bot (AWB...), quyền tuần tra và quyền được tự động đánh dấu tuần tra cho một thành viên.

Thành viên muốn yêu cầu cấp quyền tại đây nên thực hiện theo quy trình bên dưới. Thành viên yêu cầu quyền nên truy cập lại trang yêu cầu này theo định kỳ, vì thông báo sẽ không phải lúc nào cũng được đưa ra sau khi đã đưa ra quyết định. Những người yêu cầu quyền không nên mong đợi yêu cầu được trả lời ngay lập tức và nên kiên nhẫn chờ đến khi có phản hồi về yêu cầu. Để tìm hiểu tài khoản của bạn có những quyền nào, hãy truy cập Đặc biệt:Tùy chọn, nơi các quyền của bạn được liệt kê trong "Thành viên của các nhóm" nằm trong phần "Thành viên của nhóm".

Các yêu cầu cấp quyền thường được lưu trữ thường xuyên; xin vui lòng xem Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Lưu trữ để xem các yêu cầu trong quá khứ.

Yêu cầu cấp quyền

Tại đây

  • AutoWikiBrowser (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): AutoWikiBrowser là trình chỉnh sửa MediaWiki bán tự động hoạt động trên Microsoft Windows, giúp thực hiện các tác vụ lặp lại và nhàm chán một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Xin vui lòng đọc trang hướng dẫn trước khi yêu cầu quyền này. Tuy đây không phải một quyền thành viên thực sự, nhưng thành viên vẫn phải được cấp phép bởi bảo quản viên như các quyền khác. Thành viên với trên 250 sửa đổi thủ công trong không gian tên chính hoặc 500 sửa đổi trong không gian tên chính thông thường sẽ được cấp quyền sử dụng AWB, khi đó BQV sẽ thêm tên người dùng vào trang CheckPage. Thành viên không đáp ứng được các tiêu chí này cần đưa ra lý do yêu cầu sử dụng AWB.
  • Lùi sửa (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Tính năng lùi sửa cho phép một thành viên hủy bỏ một sửa đổi mang tính phá hoại nhanh hơn nhiều so với việc lùi lại sửa đổi ấy. Người dùng không nắm rõ cái gì là hành vi phá hoại cũng như các cách chống phá hoại, nhầm lẫn giữa đóng góp thiện ý với đóng góp dụng ý xấu, hay người dùng không hoặc ít khi tham gia chống phá hoại, sẽ không được cấp quyền này. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Wikipedia:Rollback.
  • Bot giả (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này cho phép ẩn các sửa đổi của một thành viên không phải bot khỏi trang Thay đổi gần đây. Quyền này chỉ được cấp trong một khoảng thời gian giới hạn (2 tuần), cho tài khoản (có thể là tài khoản phụ) của một thành viên được tin cậy ở Wikipedia tiếng Việt, sau khi thành viên yêu cầu đã nêu công việc cụ thể cần sử dụng đến công cụ này. Khi hết hạn dùng quyền, thành viên có thể quay lại trang này để yêu cầu gia hạn thời gian sử dụng. Nếu người dùng bị phát hiện sử dụng công cụ để thực hiện tác vụ không liên quan đến công việc đã nêu, họ sẽ bị tước bỏ quyền ngay lập tức. Thành viên cũng có thể tự rút quyền nếu thời hạn dùng quyền của họ chưa hết. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Meta:Flood flag.
  • Miễn cấm IP (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này dùng cho các thành viên đủ độ tin cậy tránh khỏi việc bị cấm IP/dải IP để thuận tiện hơn trong việc thực hiện công tác bảo quản. Để biết thêm thông tin về quyền này, xem Wikipedia:Miễn cấm IP.
  • Tuần tra viên (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này dùng cho các thành viên thực hiện công tác bảo quản, cho phép thành viên đánh dấu "đã tuần tra" vào các sửa đổi đã duyệt qua, đồng thời nhìn thấy những sửa đổi đã được đánh dấu tuần tra/hoặc chưa trên trang Thay đổi gần đây. Thành viên yêu cầu cấp quyền cần có một thời gian tham gia công tác bảo quản nhất định.
  • Tự đánh dấu tuần tra (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này dùng cho các thành viên có kinh nghiệm tạo các bài viết và sửa đổi đáng tin cậy trên Wikipedia. Mọi bài viết do Tuần tra viên tự động tạo sẽ được tự động đánh dấu "đã tuần tra" tại danh sách Trang mới. Đồng thời, mọi sửa đổi đều được đánh dấu "đã tuần tra". Có thể đề cử người được gán quyền này, hoặc một bảo quản viên sẽ tự cấp quyền cho thành viên được tin cậy.
  • Kỹ thuật viên bản mẫu (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Kỹ thuật viên bản mẫu là quyền cho phép các lập trình viên đáng tin cậy sửa đổi các bản mẫu và mô đun bị khoá bản mẫu (thường là vì được nhúng rất nhiều). Quyền này cũng cho phép họ sửa đổi thông báo sửa đổi của mọi trang mà không chịu ảnh hưởng của mức giới hạn thông thường (chỉ được sửa các trang nằm trong không gian tên thành viên của mình). Bảo quản viên cần tự thẩm định khả năng của người yêu cầu cấp quyền, dựa trên các tiêu chí chung, trước khi đưa ra quyết định.
  • Tải tập tin từ URL (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Người tải lên tập tin có khả năng tải lên các tập tin từ upload.wikimedia.org – tên miền thuộc WMF và là máy chủ lưu trữ hình của mọi wiki thuộc Wikimedia. Quyền này được sử dụng để tải các tập tin không tự do đã giảm độ phân giải từ các dự án khác theo quy định về nội dung không tự do.

Nơi khác

Gỡ quyền

Nếu bạn muốn xóa bất kỳ quyền nào của mình (ngoại trừ bảo quản viên), bạn nên liên hệ với bảo quản viên. Nếu bạn muốn xóa cờ bảo quản viên hay điều phối viên của mình, bạn nên thêm yêu cầu tại với Wikipedia:Thảo luận hoặc thông báo cho một bảo quản viên để có thể yêu cầu gỡ quyền cho mình.

Đây không phải là nơi để yêu cầu xem xét các quyền của thành viên khác. Nếu bạn tin rằng hành động của ai đó cần thiết phải xóa quyền, bạn nên nêu quan ngại của mình tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

Hành chính viên, Kiểm định viên được gỡ bỏ quyền tại meta:Steward requests/Permissions. Tiếp viên (Stewards) ở đó thường sẽ không thực hiện các yêu cầu như vậy trừ khi được thực hiện thay mặt cho cộng đồng Wikipedia tiếng Việt, hay thành viên yêu cầu xóa quyền truy cập của họ hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Quy trình

Người yêu cầu

Để thêm một yêu cầu cấp quyền, nhấn thêm yêu cầu ngay cạnh quyền muốn yêu cầu rồi nêu lý do muốn dùng công cụ này.

Bảo quản viên

Bảo quản viên nên xem xét các đóng góp và nhật ký của thành viên để đảm bảo công cụ được cấp sẽ được sử dụng phù hợp và kiểm tra bất kỳ dấu hiệu nào của việc sử dụng sai mục đích. Sau khi xem xét, bảo quản viên có thể cấp quyền cho thành viên đáng tin cậy và đáp ứng được các yêu cầu sau khi xem xét kỹ lưỡng, quyền có thể được cấp vĩnh viễn hoặc tạm thời.

Khi thực hiện xong thao tác cấp quyền bảo quản viên dùng {{xong}} hoặc {{không thực hiện}} phía dưới các yêu cầu cùng với lời nhắn của họ. Các yêu cầu cũ được lưu trữ tại Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Lưu trữ.

Nếu cấp quyền AWB thì người cấp quyền phải ghi tên thành viên ở Wikipedia:AutoWikiBrowser/CheckPageJSON.

Các yêu cầu hiện hành

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)


Lùi sửa

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)


Bot giả

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)
Tôi cần quyền bot giả 1 ngày để sắp xếp các thể loại trò chơi điện tử.CHÓ VÀNG HÀI HƯỚC🗿 15:23, ngày 8 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Chó Vàng Hài Hước Bạn nên ping bqv nếu việc đó gấp. – I So bad 16:43, ngày 1 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 Y Thành viên:Chó Vàng Hài Hước Xong. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:09, ngày 29 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Thank you very much! I am on my way to do it. -- Magioladitis (thảo luận) 22:49, ngày 29 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
I finised the task. You may remove the flag now. Best, Magioladitis (thảo luận) 05:59, ngày 30 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Được sự đồng ý của bạn Miyako Fujimiya, phiền BQV cấp cờ bot giả tạm thời (trong 3 ngày) để bạn ấy cùng tôi và Pminh141 + ĐGLT hỗ trợ xóa các thể loại trống trong Đặc biệt:Thể loại chưa dùng (hiện có ~5000 trang thể loại trống cần được xóa). Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 07:12, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Phiền @Nguyentrongphu. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 07:13, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:43, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (UTC)[trả lời]Tuần tra viên

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)
Lưu ý: Những ai được cấp quyền tuần tra viên rồi thì khi mỗi lần lùi sửa hoặc tuần tra một sửa đổi bất kỳ, các bạn nên bấm nút "đánh dấu tuần tra" (nằm ở "Khác biệt giữa bản sửa đổi") để người khác biết nhằm tránh tuần tra trùng lặp.
Lý do yêu cầu quyền Tuần tra viên

Đã tham gia wikipedia đủ lâu . Nhận thấy hiện tại có rất nhiều nguồn thông tin không có tính kiểm chứng hoặc thiếu công nhận hợp pháp . Cần cấp quyền để tham gia vào cuộc chỉnh sửa wikipedia dưới ngôn ngữ VietNam . có đủ công cụ hỗ trợ để xác thực nguồn tin . Các nguồn kiểm chứng của tôi đều được công nhận .

--Khangcr123 (thảo luận) 10:10, ngày 11 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  Phản đối Thành viên mới có 3 sửa đổi. Chưa có bất kì tác vụ tuần tra. Pminh141thảo luận 10:20, ngày 11 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Chưa đồng ý Bạn cần phải đóng góp tích cực, chống phá hoại tốt và không vi phạm quy định Wikipedia. – eunn (meta · phab) 09:03, ngày 15 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  Từ chối SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:54, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]Người tự đánh dấu tuần tra

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)
tôi nghĩ tôi đủ làm Người tự đánh dấu tuần tra ZuckPham (thảo luận) 00:55, ngày 3 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  Từ chối Bạn chưa có đủ uy tín để được cấp quyền này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:51, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Thành viên này với gần 15k lượt sửa đổi và đóng góp tốt cho dự án tại các chủ đề như đường sắt, địa điểm công trình Hàn Quốc, thiết bị điện tử. Pminh141 [ Thảo luận ] 09:25, ngày 11 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Chưa đồng ý Chất lượng các bài viết của tv có vấn đề – I So bad 09:54, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  Từ chối Tv có dính phốt dịch máy clk gần đây. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:54, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đủ tin cậy để được tự động đánh dấu tuần tra. Là người đổi tên tập tin của Commons; được cấp quyền autopatrol/autoreview trên nhiều wiki. Phạm Ngọc Phương Linh ♥

(T • C • CA • L • B • UR)
13:48, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:21, ngày 6 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]


Kỹ thuật viên bản mẫu

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)
Bot cần quyền editcontentmodel để tạo các trang dữ liệu tuần với kiểu nội dung JSON (chẳng hạn như ở đây). Danh tl 22:01, ngày 5 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Đã cấp. Dang (thảo luận) 10:00, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Thành viên:Plantaest Mời bạn vào đánh giá và xem xét có nên cấp quyền này cho con bot của Danh hay không. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:56, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

@Nguyentrongphu: Quyền KTVBM chỉ có ý nghĩa sửa các trang bản mẫu bị khóa cấp tương ứng. Do bạn Danh cần đổi kiểu JSON của trang. Tuy nhiên, trong tương lai nếu cần thiết thì nên điều chỉnh lại, ví dụ Danh nên tạo 1 trang JSON lớn thay vì tạo mới các trang JSON nhỏ. Vì bot này chỉ hoạt động tần suất vừa nên không cần quan tâm vấn đề hiệu suất khi xử lý tệp JSON lớn. Dang (thảo luận) 10:02, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Plantaest: Trung bình mỗi trang dữ liệu tuần có dung lượng khoảng 4 kB, 52 tuần là 200 kB. Tôi sẽ áp dụng cách đó từ năm sau nếu kết quả kiểm thử hiệu suất không có vấn đề gì. Danh tl 12:14, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Người tải lên tập tin

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Miễn cấm IP

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)
Tôi là một trong các thành viên có đóng góp nhất định và hiện nay đang cần tạo một số lượng tài khoản bóng. Hiện tại địa chỉ IP của kí túc xá trùng vào dải IP phá hoại dai dẳng và tôi mong rằng được cấp quyền này sẽ giúp ích cho tôi trong quá trình đóng góp cho bước tiến của dự án. Song Ngư🗨️🖊️ 09:16, ngày 14 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
yêu cầu của bạn mơ hồ quá. bạn thậm chí chưa có bất kỳ quyền gì kể cả xác nhận 500 - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 15:03, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  Từ chối Lý do không hợp lý nên tôi từ chối cấp quyền. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:06, ngày 31 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Hiện tại, tôi đang sinh sống làm việc trong nước. Các nhà mạng Việt Nam thường chặn truy cập vào các tờ báo khác (không nói có lẽ ai cũng biết đây là các tờ báo gì) và hiện tại tôi thường phải sử dụng proxy để truy cập vào các trang này để lấy tư liệu, nguồn tham khảo. Tuy nhiên, khi sử dụng proxy thì đồng nghĩa với việc tôi không thể lưu lại thông tin sửa đổi trên Wikipedia. Điều này ảnh hưởng một chút đến việc viết bài nên tôi hy vọng được cấp quyền này để có thể tránh ảnh hưởng đến việc mình được hoạt động, hạn chế tốn thời gian bản thân. Mong nhận được sự tin tưởng của mọi người và các BQV.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 14:57, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Hy vọng được anh xem xét.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 14:58, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Khangdora2809: Bạn có thể tạo 1 profile trên trình duyệt web, dùng profile này để sử dụng VPN/proxy (cài riêng những extension cần cho profile đó, không ảnh hưởng đến profile chính). Dang (thảo luận) 16:49, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Plantaest Cảm ơn bạn nha, trước mình có sử dụng Hola, nhưng nó limited nên từ đó mình không xài mấy cái extension vpn/proxy vào Chrome mà đổi sang Cloudflare WARP tới giờ nên cũng quên cái này. Bạn có thể cho mình xin gợi ý một vài cái extension phù hợp được chứ?  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 04:42, ngày 31 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Khangdora2809: Hồi trước tôi có dùng ZenMate, thấy cũng tàm tạm. Dang (thảo luận) 07:52, ngày 31 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  Từ chối Tôi tin tưởng bạn, nhưng hiện tại, tôi thấy chưa cần thiết phải cấp quyền cho bạn. Bạn có thể dùng proxy/VPN trên phone để truy cập vào các tờ báo + dùng PC/laptop để sửa Wikipedia bình thường. Trong quá khứ, tôi từng từ chối nhiều tv yêu cầu quyền miễn cấm IP khi họ nêu lý do giống như bạn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:12, ngày 31 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

@Nguyentrongphu vpn/proxy bị cấm toàn cục sạch rồi kiếm đâu ra mà đóng góp? – 14.189.125.91 (thảo luận) 16:19, ngày 31 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hình như bạn vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Dùng VPN/proxy để truy cập vô các tờ báo nước ngoài. PC/laptop thì dùng mạng wifi nhà. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:20, ngày 1 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Lý do yêu cầu quyền miễn cấm IP NightJasian (thảo luận) 01:21, ngày 8 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Tôi thường dùng VPN (Cloudfare) để đọc các trang báo ngoài nước như BBC, RFA, Wikipedia cũng có trích dẫn các nguồn đó. Là người Việt trong nước, không dùng VPN rất phiền hà nhất là khi chỉ để chỉnh sửa trên Wikipedia, nên tôi mong được cấp quyền miền trừ cấm IP. Tôi luôn chỉ sử dụng tài khoản này khi chỉnh sửa Wikipedia. Tôi biết là lý do chưa đủ hợp lý vì lý do của tôi tương tự Khangdora2809, nhưng vẫn mong được xem xét.

  Từ chối Lý do không hợp lý. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:48, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Lý do yêu cầu quyền miễn cấm IP

Tôi là thành viên có trách nhiệm, đã có một số đóng góp nhất định, tuy nhiên tôi vẫn bị ảnh hưởng do thỉnh thoảng rơi vào dải IP bị cấm, nhiều lúc rất bị ức chế. Nếu được miễn cấm IP chắc sẽ có động lực đóng góp tốt hơn. Cám ơn!TQ 14:35, ngày 23 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

@Tuquyet2457:  Y Đã cấp 6 tháng. Dang (thảo luận) 16:09, ngày 23 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Cám ơn! – TQ 00:16, ngày 24 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Plantaest Ủa mình tưởng các dải IP đều chỉ cấm vô danh thôi chứ – I So bad 00:38, ngày 24 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Thành viên:Đơn giản là tôi Tùy dải, cái này do BQV cấm quyết định. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:23, ngày 6 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xem thêm