Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền

Yêu cầu cấp quyền

Trang này cho phép bảo quản viên xem xét và thực hiện các yêu cầu cấp quyền sử dụng một công cụ trên Wikipedia tiếng Việt. Hiện tại, bảo quản viên có thể thực hiện yêu cầu gán quyền miễn cấm IP, quyền lùi sửa, quyền người dùng bot (AWB...), quyền tuần tra và quyền được tự động đánh dấu tuần tra cho một thành viên.

Thành viên muốn yêu cầu cấp quyền tại đây nên thực hiện theo quy trình bên dưới. Thành viên yêu cầu quyền nên truy cập lại trang yêu cầu này theo định kỳ, vì thông báo sẽ không phải lúc nào cũng được đưa ra sau khi đã đưa ra quyết định. Những người yêu cầu quyền không nên mong đợi yêu cầu được trả lời ngay lập tức và nên kiên nhẫn chờ đến khi có phản hồi về yêu cầu. Để tìm hiểu tài khoản của bạn có những quyền nào, hãy truy cập Đặc biệt:Tùy chọn, nơi các quyền của bạn được liệt kê trong "Thành viên của các nhóm" nằm trong phần "Thành viên của nhóm".

Các yêu cầu cấp quyền thường được lưu trữ thường xuyên; xin vui lòng xem Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Lưu trữ để xem các yêu cầu trong quá khứ.

Yêu cầu cấp quyền

Tại đây

  • AutoWikiBrowser (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): AutoWikiBrowser là trình chỉnh sửa MediaWiki bán tự động hoạt động trên Microsoft Windows, giúp thực hiện các tác vụ lặp lại và nhàm chán một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Xin vui lòng đọc trang hướng dẫn trước khi yêu cầu quyền này. Tuy đây không phải một quyền thành viên thực sự, nhưng thành viên vẫn phải được cấp phép bởi bảo quản viên như các quyền khác. Thành viên với trên 250 sửa đổi thủ công trong không gian tên chính hoặc 500 sửa đổi trong không gian tên chính thông thường sẽ được cấp quyền sử dụng AWB, khi đó BQV sẽ thêm tên người dùng vào trang CheckPage. Thành viên không đáp ứng được các tiêu chí này cần đưa ra lý do yêu cầu sử dụng AWB.
  • Lùi sửa (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Tính năng lùi sửa cho phép một thành viên hủy bỏ một sửa đổi mang tính phá hoại nhanh hơn nhiều so với việc lùi lại sửa đổi ấy. Người dùng không nắm rõ cái gì là hành vi phá hoại cũng như các cách chống phá hoại, nhầm lẫn giữa đóng góp thiện ý với đóng góp dụng ý xấu, hay người dùng không hoặc ít khi tham gia chống phá hoại, sẽ không được cấp quyền này. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Wikipedia:Rollback.
  • Người dùng bot (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này cho phép ẩn các sửa đổi của một thành viên không phải bot khỏi trang Thay đổi gần đây. Quyền này chỉ được cấp trong một khoảng thời gian giới hạn (2 tuần), cho tài khoản (có thể là tài khoản phụ) của một thành viên được tin cậy ở Wikipedia tiếng Việt, sau khi thành viên yêu cầu đã nêu công việc cụ thể cần sử dụng đến công cụ này. Khi hết hạn dùng quyền, thành viên có thể quay lại trang này để yêu cầu gia hạn thời gian sử dụng. Nếu người dùng bị phát hiện sử dụng công cụ để thực hiện tác vụ không liên quan đến công việc đã nêu, họ sẽ bị tước bỏ quyền ngay lập tức. Thành viên cũng có thể yêu cầu tước quyền nếu thời hạn dùng quyền của họ chưa hết. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Meta:Flood flag.
  • Tuần tra viên (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này dùng cho các thành viên thực hiện công tác bảo quản, cho phép thành viên đánh dấu "đã tuần tra" vào các sửa đổi đã duyệt qua, đồng thời nhìn thấy những sửa đổi đã được đánh dấu tuần tra/hoặc chưa trên trang Thay đổi gần đây. Thành viên yêu cầu cấp quyền cần có một thời gian tham gia công tác bảo quản nhất định.
  • Tự đánh dấu tuần tra (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Quyền này dùng cho các thành viên có kinh nghiệm tạo các bài viết và sửa đổi đáng tin cậy trên Wikipedia. Mọi bài viết do Tuần tra viên tự động tạo sẽ được tự động đánh dấu "đã tuần tra" tại danh sách Trang mới. Đồng thời, mọi sửa đổi đều được đánh dấu "đã tuần tra". Có thể đề cử người được gán quyền này, hoặc một bảo quản viên sẽ tự cấp quyền cho thành viên được tin cậy.
  • Kỹ thuật viên bản mẫu (thêm yêu cầuxem các yêu cầu): Kỹ thuật viên bản mẫu là quyền cho phép các lập trình viên đáng tin cậy sửa đổi các bản mẫu và mô đun bị khoá bản mẫu (thường là vì được nhúng rất nhiều). Quyền này cũng cho phép họ sửa đổi thông báo sửa đổi của mọi trang mà không chịu ảnh hưởng của mức giới hạn thông thường (chỉ được sửa các trang nằm trong không gian tên thành viên của mình). Bảo quản viên cần tự thẩm định khả năng của người yêu cầu cấp quyền, dựa trên các tiêu chí chung, trước khi đưa ra quyết định.

Nơi khác

Gỡ quyền

Nếu bạn muốn xóa bất kỳ quyền nào của mình (ngoại trừ bảo quản viên), bạn nên liên hệ với bảo quản viên. Nếu bạn muốn xóa cờ bảo quản viên hay điều phối viên của mình, bạn nên thêm yêu cầu tại với Wikipedia:Thảo luận hoặc thông báo cho một bảo quản viên để có thể yêu cầu gỡ quyền cho mình.

Đây không phải là nơi để yêu cầu xem xét các quyền của thành viên khác. Nếu bạn tin rằng hành động của ai đó cần thiết phải xóa quyền, bạn nên nêu quan ngại của mình tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

Hành chính viên, Kiểm định viên được gỡ bỏ quyền tại meta:Steward requests/Permissions. Tiếp viên (Stewards) ở đó thường sẽ không thực hiện các yêu cầu như vậy trừ khi được thực hiện thay mặt cho cộng đồng Wikipedia tiếng Việt, bởi thành viên yêu cầu xóa quyền truy cập của họ hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Quy trình

Người yêu cầu

Để thêm một yêu cầu cấp quyền, nhấn thêm yêu cầu ngay cạnh quyền muốn yêu cầu rồi nêu lý do muốn dùng công cụ này.

Bảo quản viên

Bảo quản viên nên xem xét các đóng góp và nhật ký của thành viên để đảm bảo công cụ được cấp sẽ được sử dụng phù hợp và kiểm tra bất kỳ dấu hiệu nào của việc sử dụng sai mục đích. Sau khi xem xét, bảo quản viên có thể cấp quyền cho thành viên đáng tin cậy và đáp ứng được các yêu cầu sau khi xem xét kỹ lưỡng, quyền có thể được cấp vĩnh viễn hoặc tạm thời.

Khi thực hiện xong thao tác cấp quyền bảo quản viên dùng {{xong}} hoặc {{không thực hiện}} phía dưới các yêu cầu cùng với lời nhắn của họ. Các yêu cầu cũ được lưu trữ tại Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Lưu trữ.

Nếu cấp quyền AWB thì sau khi cấp quyền phải ghi tên thành viên thêm ở Wikipedia:AutoWikiBrowser/CheckPageJSON.

Các yêu cầu hiện hành

AutoWikiBrowser

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Flyplanevn27-bot

Tập sử dụng AWB để sửa bài và hoan nghênh thành viên mới. Xin nhờ @Alphama: cấp quyền cho bot, cảm ơn. Flyplanevn27 (Thảo luận) 09:04, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:25, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Thành viên:TARGET6tidiem

Tôi muốn sử dụng AutoWikiBrowser vì tôi đang có ý định tạo một con bot nên có thể sẽ dùng nó. TARGET6tidiemNhắn gửi ✉ 06:12, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem Vậy thì bạn cần nêu tên tài khoản bot của bạn ra đây đã. – Flyplanevn27 (Thảo luận) 09:40, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Mình chưa tạo. TARGET6tidiemNhắn gửi ✉ 09:42, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Tôi nghĩ bạn chưa đủ tin cậy để sử dụng AWB (vừa mạnh vừa dễ gây lỗi). Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:55, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)

@TARGET6tidiem: Không cấp lúc này, thông cảm. Tôi cần quan sát thêm mức am hiểu của bạn về Wikipedia. P.T.Đ (thảo luận) 11:39, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Bot-TARGET6tidiem

Nhờ một BQV cấp cho bot của tôi quyền bot để thực hiện các tác vụ bằng AWB Bot-TARGET6tidiem (thảo luận) 09:04, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem: Có 1 vấn đề nho nhỏ, bạn cần đổi tên tài khoản bot để mà chữ "bot" nằm ở cuối, chứ không đặt lên đầu. Điều này tôi cũng không chắc là bắt buộc hay không, nhưng nó sẽ tiện trong một số việc, như dò tên bot. Bạn có thể xem Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Danh sách bot, 99% là đặt "bot" ở cuối. P.T.Đ (thảo luận) 06:01, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: Để tôi yêu cầu đổi tên. TARGET6tidiemNhắn gửi ✉ 06:14, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Thành viên:TARGET6tidiem-Robot

Nhờ một BQV cấp cho bot của tôi quyền bot để thực hiện các tác vụ bằng AWB. TARGET6tidiem-Robot (thảo luận) 13:29, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem-Robot: Không phải bạn đang Wikibreak à? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 13:53, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Cái này là cho bot của tôi. Tạo một lát là xong thôi, chứ sửa đổi thì tạm ngưng 1 tháng. TARGET6tidiem-Robot (thảo luận) 23:45, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)
Bot không thể chạy mà không có chủ. Bạn có thể chờ đến hết 1 tháng hoặc sử dụng lại tài khoản chính ngay bây giờ. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 01:38, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Tôi đã trở lại rồi nha. TARGET6tidiemNhắn gửi ✉ 09:56, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)
Nhờ các BQV @P.T.Đ, @DHN, @Nguyentrongphu cấp quyền bot giả cho tài khoản này, xin cảm ơn (đây là lời xin hộ, không phải lời của chủ bot) 14.182.145.235 (thảo luận) 10:13, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem: Bạn sẽ dùng bot để thực hiện công việc gì? P.T.Đ (thảo luận) 05:52, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: Mình sẽ dùng nó để gắn lời chào mừng TV mới. TARGET6tidiemNhắn gửi ✉ 06:14, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem: Đã thêm vào Wikipedia:AutoWikiBrowser/CheckPageJSON, bạn có thể thử dùng AWB với tần suất nhỏ. P.T.Đ (thảo luận) 07:02, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Tín đồ Tốc độ-bot

Sử dụng AWB chỉ để sửa bài do chính mình tạo (dịch mấy cụm từ lặp đi lặp lại trong mấy cái bảng kết quả cop từ En sang Vi) Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 06:08, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@Tín đồ Tốc độ: Đã thêm, thử nghiệm với tần suất nhỏ để kiểm tra hoạt động có đúng mong muốn không. P.T.Đ (thảo luận) 13:51, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Ok, thks! – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 16:31, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@Tín đồ Tốc độ: Hình như tài khoản bot chưa tồn tại? NguoiDungKhongDinhDanh Name me 16:46, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Vậy làm sao để nó tồn tại? Tôi phải tạo 1 tài khoản mới hoàn toàn à? – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 16:49, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@Tín đồ Tốc độ: Dĩ nhiên. P.T.Đ không cấp quyền cho bạn, mà cho "tài khoản" Tín đồ Tốc độ-bot. Để sử dụng AWB, vui lòng tải AWB về trước. Danh tl 17:59, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Ok, thks. Đã test. Cũng khá ổn. – Tín đồ Tốc độ (thảo luận) 19:23, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh

@P.T.Đ: Để thỉnh thoảng dùng JWB, đỡ phải đổi tài khoản. Người Dùng Không Định Danh? 13:38, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Mở 2 user Chrome là xong. P.T.Đ (thảo luận) 13:39, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: JWB giúp không phải tải trang nhiều lần (với một đống script). Ngoài ra, đáng lẽ không nên dùng tài khoản bot   sửa bản mẫu. Người Dùng Không Định Danh? 13:43, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Thì sao, có vấn đề gì? Không thấy có liên quan, cứ dùng tài khoản bot. P.T.Đ (thảo luận) – P.T.Đ (thảo luận) 13:46, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: Vì trên thực tế là tôi sửa tay chứ đâu phải bán tự động. Xem cả yêu cầu trên nữa. Người Dùng Không Định Danh? 13:47, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Tôi không đảm bảo, ai kiểm soát được? Nhờ DHN xem xét thêm, tôi thì không thấy có lý do phù hợp ở đây, vì ai biết là dùng JWB hay AWB, rồi lỡ làm hàng loạt gì đó nữa gây tràn ai chịu trách nhiệm? P.T.Đ (thảo luận) 13:50, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Lùi sửa

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:TARGET6tidiem

Dạ mình muốn làm người lùi sửa là do mình muốn lùi lại những phá hoại do những tài khoản khác gây ra, nhất là những người chưa đăng ký tài khoản, có hiển thị IP. Mình xin hứa sẽ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Cảm ơn mọi người. TARGET6tidiem 02:21, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  Từ chối TARGET6tidiem Tôi thấy bạn chưa bao giờ tham gia chống phá hoại nên hiện tại chưa thể cấp quyền này cho bạn. Bạn nên tập cách chống phá hoại. Sau 1 tháng, nếu bạn làm tốt thì sẽ được cấp quyền này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:22, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@Nguyentrongphu: Dạ tôi hiểu ạ. Tôi sẽ chống phá hoại tối đa luôn, cảm ơn. --TARGET6tidiem 01:45, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NTCuong19

Muốn chống phá hoại nhưng không lùi sửa hàng loạt được, đành ghi nhờ TTV lùi giúp nhưng không có ai lùi nên đành lùi thủ công, muốn cảnh báo thành viên mới nhưng không có Twinkle nên đành đi tìm tên bản mẫu chép rồi dán vào. Phải nói là rất mất time. Nên vậy tôi xin quyền này để tiện cho việc chống phá hoại. D (📋) 19:11, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@NTCuong19: Có thể cài Twinkle thủ công. Nếu bạn không được cấp quyền thì {{ping}} tôi. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:45, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)

 Y BQV P.T.Đ đã cấp quyền lùi sửa, tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng. D (📋) 05:52, ngày 5 tháng 9 năm 2021 (UTC)

  Bảo quản viên P.T.Đ đã cấp quyền lùi sửa, tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên cho NTCuong19. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 15:42, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Thành viên:TARGET6tidiem

Cho tôi xin thêm một vé làm người lùi sửa, tôi chỉ muốn làm thử trong một tháng, để góp phần chống phá hoại. Nếu làm được thì tôi sẽ đề nghị làm luôn. TARGET6tidiem 09:25, ngày 3 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem: Bạn dùng lùi thủ công thử 1-2 tuần, trực trang Thay đổi gần đây định kỳ rồi tôi mới xem xét được. Hiện tại bạn chưa có dấu hiệu tham gia chống phá hoại lâu dài. P.T.Đ (thảo luận) 04:06, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: Thôi tôi nghĩ lại rồi, khi nào đủ khả năng tôi sẽ làm. TARGET6tidiemThảo luận 04:45, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ:Mấy hôm nay tôi tham gia chống phá hoại ở trang Thay đổi gần đây, cũng được kha khá, mà chức năng lùi thủ công khó dùng quá. Anh cấp giúp tôi quyền lùi sửa nhé! TARGET6tidiemThảo luận 14:06, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem Ai biết bạn lùi đúng lùi sai, có lạm dụng không mà cấp quyền? – ˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 14:17, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Bạn mới lùi   16 lần, hơi ít quá.
  Bình luận: Khi được cấp quyền tôi cũng mới chỉ lùi tay có   hơn 50 lần thôi thì phải (NhacNy thì   205 lần).
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 15:03, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Haha ngày xưa tôi còn ít hơn, 13 lần. Tuy nhiên sau này tôi đã nằm trong top những thành viên lùi sửa nhiều nhất Wikipedia tiếng Việt. Cho nên chuyện gì cũng không nên "nhìn mặt mà bắt hình dong". Tiết lộ thêm một tí, ngày xưa tôi chỉ có than vãn một câu: "Tuanminh01 ơi mình thấy có thành viên phá hoại, nhưng thành viên này sửa đổi nhiều quá nên mình không biết làm thế nào để lùi lại hết các phiên bản, bạn giúp mình nhé" (tôi không nhớ rõ từng câu chữ nhưng đại loại thế, muốn tìm thì cứ lục trong thảo luận của Tuanminh01). Đấy, và bây giờ tôi đã chứng minh cho Tuanminh01 thấy quyết định ngày đó là chính xác. Thời của tôi toàn cấp bừa thôi, mà hầu hết là Tuanminh01 cấp. Trừ quyền autopatrolled ra thì hầu như quyền lùi sửa đều được cấp rất chính xác (tôi phải nể Tuanminh01). JohnsonLee01 cũng từng là thành viên chống phá hoại tích cực nhất được cấp quyền bừa bởi Tuanminh01, và mặc dù cậu ta làm sai ở khoản mượn tài khoản, nhưng những lần lùi sửa của cậu ta thật khủng khiếp. Ngày ấy có bộ ba lùi sửa 1s khét tiếng trên wiki: Tuanminh01, JohnsonLee01 và tôi. Một chút hoài niệm. ^_^ Nguyenhai314 (thảo luận) 15:30, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@Nguyenhai314: Tuanminh lùi sửa những 42000 lần mà chỉ bị lùi ngược có 424, bạn 6500/1200, tôi thì 13000/3400. Điều này chứng tỏ tỷ lệ sai (+ tự lùi) của tôi rất lớn. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 15:40, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Nếu xét về tỉ lệ lùi sửa/bị lùi sửa thì trong top đầu có NhacNy2412 chứ (2.900/1.500, tỉ lệ 1/2). Con số này cũng chỉ mang tính tương đối thôi, vì có những loại tài khoản phá hoại hay lùi lại sửa đổi chống phá hoại của người tuần tra nữa. – Nguyenhai314 (thảo luận) 15:46, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Nói thực là tôi vẫn chưa hiểu con số này tính thế nào, và làm sao Tuanminh chỉ bị lùi lại 1/100 lần lùi sửa? Thấp khó tin. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 15:49, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Ừm. Tôi cũng chưa hiểu rõ lắm cơ chế này, có lẽ cần những thành viên thông thạo khoản này giải đáp. ^_^ – Nguyenhai314 (thảo luận) 15:53, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Vì reverted cũng được tính khi tự lùi lại sửa đổi chính mình, không nhất thiết phải bấm nút Lùi sửa, mà chỉ cần văn bản được sửa giống phiên bản liền kề trước đó thì cũng được đánh dấu là bị lùi. Tuanminh01 chả bao giờ viết nháp, dịch máy xong là quăng đó, cũng chả hiệu đính, vì vậy số lượng reverted là rất ít. P.T.Đ (thảo luận) 15:57, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem: Không được. Giờ tôi cho bạn 2 tuần, mỗi ngày chỉ cần lùi ít nhất 3 sửa đổi, và số lượng khiếu nại không quá 5. Tôi mới yên tâm cấp quyền. Vì làm nhiều thì bạn mới biết các quy tắc liên quan, biết khi nào cần lùi, đặt biển; giảm khiếu nại. Bình thường thì tôi sẽ yêu cầu 1 tháng. P.T.Đ (thảo luận) 15:59, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Hồi tháng 5 gặp chuyện gì tôi cũng báo qua TNCBQV, lâu dần cả trang loè loẹt theo màu chữ ký luôn (nổi quá mức và xấu kinh dị). Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:02, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Hình như theo link bạn đưa trường hợp của bạn và Ny thì mới thấy là lúc được cấp quyền Lùi sửa thì trước đó tôi chả lùi cái gì cả!? Chắc cũng do ban đầu tôi không có ý định làm lao công ở đây, nhưng tình cờ được bầu làm ĐPV. P.T.Đ (thảo luận) 16:08, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Không chỉ thế đâu. Sau khi được cấp quyền điều phối viên, phải thêm 9 tháng 20 ngày nữa anh mới   lùi sửa lần đầu tiên. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:17, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Nhắc tới màu chữ ký tôi mới để ý, hình như màu của bạn và thành viên trên kia cùng loại gradient thì phải? – Nguyenhai314 (thảo luận) 16:17, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@Nguyenhai314: Vì tôi giúp bạn ấy sửa chữ ký mà. Nói thêm một chút, chữ ký của tôi lấy cảm hứng từ   chỗ ảnh gradient này. Trước khi tạo tài khoản khoảng vài tháng, tôi có chút vấn đề, nên để rèn tính kiên nhẫn, tôi ngồi tô từng điểm ảnh một, tổng được 28 ảnh (28 tổ hợp chập 2 của các màu trắng FFFFFF, đen 000000, đỏ FF0000, xanh lá 00FF00, xanh dương 0000FF, vàng FFFF00, hồng cánh sen 00FFFF và xanh ngọc FF00FF) mỗi ảnh có kích cỡ 3x256 (khá lâu). Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:28, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Hmmm. Vậy lúc đó tôi lên đây làm gì vậy nhỉ? Tôi cũng chả nhớ nữa. À mà không, tôi thấy rồi, hình như hồi đó chưa tính được mấy sửa đổi Undo, tôi có kiểm tra thì thấy có lùi, nhưng lại được xem là Non-automated edits, không phải (Semi-)automated edits. P.T.Đ (thảo luận) 16:20, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: Thôi được, khi nào tôi đủ 100 lượt lùi sửa hợp lí tôi sẽ yêu cầu. Cám ơn. TARGET6tidiemThảo luận 02:24, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)

  Ghi chú: Sau hơn hai tuần, tính đến nay, thành viên đã có 54 lần lùi sửa ở không gian tên Chính, tức là chưa đáp ứng yêu cầu (16 (sửa đổi trước đó) + 2 (tuần) * 7 (ngày/tuần) * 3 (sửa đổi/ngày) = 58 (sửa đổi cần có)). Kết luận:   Bảo quản viên P.T.Đ đã cấp quyền lùi sửa và tuần tra viên cho TARGET6tidiem. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 20:20, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Cbizeditor

Lý do yêu cầu quyền lùi sửa Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 08:16, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
Để làm gì, để bảo vệ mấy cái bài đang bị cộng đồng lôi ra Biểu quyết xóa hả? Để phục vụ cho mục đích cá nhân, hả? Phải không? +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 08:19, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@Cbizeditor: Bạn nên đưa ra lý do cụ thể và thuyết phục. @Khả Vân Đại Hãn: Đây chỉ là thành viên mới, chủ yếu tham gia đóng góp cho mảng Cbiz nhưng không hùa theo cộng đồng đang làm loạn wiki vài ngày nay, bạn không cần suy đoán ác ý. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 08:26, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
WP:AGF. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:41, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
Mình cũng ít khi lùi sửa, nhưng khi viết bài có sai sót thì mình không đủ quyền để lùi. Mà ai rãnh đâu đi bảo vệ mấy idol kia @@ Bật Thầy CBIZNhắn cho tôi 08:25, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@Cbizeditor Nếu chỉ là lùi sửa thông thường, bạn hoàn toàn có thể lùi sửa thủ công (cách thường dùng là bấm vào nút sửa ở phiên bản cũ khi dùng công cụ so sánh phiên bản từ lịch sử trang) . Quyền này thường chỉ cấp cho các thành viên tham gia chống phá hoại và có kinh nghiệm trong việc lùi sửa – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 08:29, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)

  Từ chối vì quyền này chỉ nên dành cho thành viên thường xuyên chống phá hoại. Nếu ít khi lùi sửa thì không cần, cứ dùng chức năng lùi sửa mặc định. P.T.Đ (thảo luận) 09:04, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Giupsuadoi

Xin chào, tôi muốn xin cấp quyền lùi sửa đổi vì thấy một số người luôn thay đổi thông tin không đúng hoặc luôn chèn thêm thông tin dài dòng, muốn có tính năng này để dễ hoạt động sửa đổi trên Wikipedia hơn. Tôi hứa sẽ sử dụng tính năng này đàng hoàng, không phá hoại ! Giupsuadoi (thảo luận) 15:41, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
Bạn thêm thắt nội dung không nguồn về tiểu sử người đang sống, điều này là không được phép nên các sửa đổi đã bị lùi lại. Nếu muốn yêu cầu cấp quyền này chỉ để lùi sửa lại các sửa đổi trên thì không đúng mục đích sử dụng. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:44, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Thành viên:CrossEF

Tôi muốn được làm người lùi sửa để thuận tiện cho việc đi tuần tra ở "Thay đổi gần đây" dễ hơn. Tôi đã tham gia chống phá hoại trong thời gian gần đây.   Cross  00:23, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
@CrossEF:   Đã cấp. P.T.Đ (thảo luận) 12:13, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Người dùng bot

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:NhacNy2412

Nhờ các BQV cấp cờ cho tôi trong khoàng 30 phút đến 1 tiếng để tôi dùng Cat-a-lot dọn một số thể loại đổi hướng không trống ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 07:31, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 Y Đã cấp 1 ngày vì trong droplist không có thời gian như bạn yêu cầu (trừ khi dùng 1 chút thao tác kỹ thuật). Nếu xong việc xin báo lại.  A l p h a m a  Talk 07:36, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
@Alphama Đã xong. Tuần tra nhiều chỗ liên quan nên hơi tốn thời gian. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 11:52, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Nguyenquanghai19

Lý do yêu cầu quyền người dùng bot và Tài khoản chính Nguyenquanghai19 (thảo luận) 08:49, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Bình luận: Thành viên mở tài khoản ngày 28/10/2018, đến nay mới có 184 sửa đổi toàn cục. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:56, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Từ chối Không có mục đích rõ ràng khi xin quyền.  A l p h a m a  Talk 10:07, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NhacNy2412

Tiếp tục xin quyền để sử dụng Cat-a-lot không bị tràn TĐGĐ ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 10:03, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 Y Đã cấp.  A l p h a m a  Talk 10:06, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@Alphama Đã xong việc. Cảm ơn bạn. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 10:55, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Tocdoso1Bot

Dùng AWB làm thử vài việc vặt trong thời hạn 1 tuần.Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:43, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 Y Đã cấp 1 tháng (không có lựa chọn 2 tuần).  A l p h a m a  Talk 08:48, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Cảm ơn Cha đỡ đầu đã làm xong lễ rửa tội. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:50, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thành viên:TARGET6tidiem

Nhờ một BQV cấp cho bot của tôi quyền bot để thực hiện các tác vụ bằng AWB. TARGET6tidiemNhắn gửi ✉ 01:51, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NhacNy2412

Xin quyền bot giả để dùng Cat-a-lot xử lý vài thể loại bảo trì chưa Việt hóa. Nhờ @P.T.Đ: Nhac Ny Talk to me ♥ 03:13, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Đã cấp 6 tiếng. P.T.Đ (thảo luận) 03:15, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NhacNy2412

Cần cờ bot giả để xử lý thể loại Sử dụng biểu đồ album cũng như các thể loại con. Album chart vốn phải dịch là "Bảng xếp hạng Album" nhưng thành viên chuyên dịch máy Boyconga278 lại dịch chart thành biểu đồ. Nhac Ny Talk to me ♥ 07:12, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Nhờ BQV @Nguyentrongphu – Nhac Ny Talk to me ♥ 07:12, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Bạn NhacNy2412 có cần ngay lúc này không và thời hạn là bao lâu, tôi có thể giúp ngay lúc này, nếu bạn thực sự cần gấp và không "để bụng" việc "kỹ thuật viên bản mẫu" :D. ✠ Tân-Vương  07:18, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@ThiênĐế98 Chuyện nhỏ thôi mà có gì đâu để bụng. Có lúc này thì tốt vì giờ tôi đang rảnh, thời hạn chắc nửa ngày là được, để tôi rà soát hết các thể loại liên quan (đã tạo và chưa tạo). – Nhac Ny Talk to me ♥ 07:23, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 Y Đã cấp với thời hạn 12 tiếng theo đề nghị của bạn NhacNy2412, cảm ơn bạn hỗ trợ cho vấn đề này. ✠ Tân-Vương  07:29, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Giahuypromax

Để phụ trách việc tham gia sửa đổi nhỏ và nhiều sửa đổi gây tốn thời gian. Hy vọng sẽ được cấp. Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 14:59, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)

  Phản đối Có lẽ bạn chưa nhận thức được mình đang yêu cầu quyền gì. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 16:08, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Mà nếu nhận thức được rồi thì sao? Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 00:56, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Tuần tra viên

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:‎Anonymous Agent

Thành viên có mong muốn tham gia công việc tuần tra (xem Thảo luận Thành viên:Anonymous Agent). Mời BQV cấp cờ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:59, ngày 23 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Đây là quyền "chủ động", người dùng vì vậy cũng cần chủ động yêu cầu tại đây. --minhhuy (thảo luận) 05:14, ngày 24 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Tôi đồng ý tham gia công việc tuần tra Wiki và yêu cầu được cấp quyền. --Anonymous Agent (thảo luận) 10:34, ngày 24 tháng 3 năm 2021 (UTC)
User:Trần Nguyễn Minh Huy. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:28, ngày 24 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 YXong --minhhuy (thảo luận) 15:35, ngày 24 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Nguyenmy2302

Mình có mong muốn được tham gia vào công tác tuần tra tại trang "Thay đổi gần đây". Mong các BQV xem xét và cấp cờ. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:33, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 12:11, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Russian Federal Subjects

Tôi có mong muốn tham gia công việc tuần tra, sau khi đã lùi lại một số sửa đổi bằng việc theo dõi tại trang Thay đổi gần đây. Russian Federal Subjects (thảo luận) 11:27, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 12:11, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh

Tôi yêu cầu được cấp quyền Tuần tra viên để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng Wikipedia tiếng Việt. - Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 12:47, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Từ chối Bạn mới tham gia nên cần thời gian tìm hiểu Wikipedia.  A l p h a m a  Talk 11:06, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 Y Đăng đã cấp vào ngày 17 tháng 5.  Băng Tỏa  12:18, ngày 29 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Khanh228

Lý do yêu cầu quyền Tuần tra viên Lê Đăng Khánh 14:15, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Tôi xin phép được cấp quyền để tôi có thể giúp wikipedia phát triển hơn, tôi đã có kinh nghiệm từng làm QTV,BTV và dịch bài bên tudienwiki

  Từ chối Chưa phải lúc này. Bạn cần tìm hiểu Wikipedia hơn nữa.  A l p h a m a  Talk 11:06, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Huynhkiet1304

Lý do yêu cầu quyền Tuần tra viên Huynhkiet1304 (thảo luận) 12:15, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Mình mong muốn được cấp quyền tuần tra để được tuần tra tại Thay đổi gần đây ở các trang bài viết nhỏ và vừa, theo dõi các thay đổi của các bài viết. Mong các BQV xem xét cấp quyền và cấp cờ.

  Từ chối Sửa đổi của bạn quá ít so với thời gian bạn ở Wikipedia, có lẽ bạn cần tìm hiểu Wikipedia hơn nữa.  A l p h a m a  Talk 11:07, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Thành viên vừa xóa nguồn tại một bài viết. Phản đối cấp quyền cho đến khi hành vi sửa đổi được cải thiện.  Băng Tỏa  12:31, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Kill-Vearn

thay đổi ko khí, viết bài mãi cũng chán, để rảnh phụ cho, dù sao mấy năm trước dưới thời Tuấn Minh Vương cũng từng làm tự nguyện vài tuần rồi - Kill-Vearn (thảo luận) 07:31, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Nguyenquanghai19

Lý do yêu cầu quyền Tuần tra viên Nguyenquanghai19 (thảo luận) 08:49, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Bình luận: Thành viên mở tài khoản ngày 28/10/2018, đến nay mới có 184 sửa đổi toàn cục. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:56, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  Từ chối Từ chối, sửa đổi [1] của bạn có chút vấn đề.  A l p h a m a  Talk 04:06, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thành viên:TranHieu0706

Tôi có mong muốn được tham gia vào công tác tuần tra tại trang "Thay đổi gần đây" để đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng Wikipedia. Mong các bảo quản viên xem xét và đồng ý. TranHieu0706 (thảo luận) 05:00, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)TranHieu0706

  Từ chối TranHieu0706 Một số đóng góp của bạn có vấn đề và bị xóa. Nếu bạn đóng góp tốt thêm 3 tháng nữa thì bạn sẽ được cấp quyền này (nhớ xin lại sau 3 tháng). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:26, ngày 25 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@Nguyentrongphu:: Rất cảm ơn bạn đã cho ý kiến và từ chối quyền kịp thời. Mình thấy nghĩ lại thì bản thân mình chưa thể làm tốt những công việc được giao, cũng như cảm thấy có nhiều lỗi trong đóng góp. Nên mình sẽ cố gắng tiếp tục đóng góp tốt hơn, nhưng với vai trò một thành viên bình thường, và sẽ không yêu cầu quyền làm tuần tra viên nữa. TranHieu0706 (thảo luận) 09:27, ngày 25 tháng 8 năm 2021 (UTC)TranHieu0706

Thành viên:Biheo2812

Tôi có mong muốn được tham gia vào công tác tuần tra tại trang "Thay đổi gần đây" để đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng Wikipedia. Mong các bảo quản viên xem xét.   Biheo2812  13:58, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)

@Biheo2812: Đã cấp quyền Tuần tra viên và Lùi sửa cho bạn. P.T.Đ (thảo luận) 11:20, ngày 24 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Thành viên:TARGET6tidiem

Tôi muốn làm tuần tra viên do tôi muốn góp phần làm cộng đồng Wikipedia trong sạch hơn. Tôi là một thành viên cũng lâu năm, có khá nhiều lần tuần tra trong mục thay đổi gần đây, có hiểu biết khá rộng về Wikipedia, biết dùng khá nhiều bản mẫu. Tôi xin hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Cám ơn mọi người. TARGET6tidiemThảo luận 12:00, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem:   Không chắc Bạn mới chỉ lùi sửa 2 lần. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 15:25, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Tôi thường không hay lùi sửa, chủ yếu tuần tra trong mục thay đổi gần đây thôi. TARGET6tidiemThảo luận 23:36, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)

  Từ chối Bạn nói bạn tuần tra nhiều nhưng chỉ mới lùi sửa 2 lần?? Vậy chính xác bạn đã làm gì khi tuần tra? Tuần tra không chỉ là đứng nhìn mà là lùi sửa PR và phá hoại. Nếu bạn lùi sửa tích cực, 1 tháng sau có thể yêu cầu cấp quyền lại. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:54, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Minh Ming

Mình mong muốn được cấp quyền tuần tra để được tuần tra tại Thay đổi gần đây ở các trang bài viết nhỏ và vừa, theo dõi các thay đổi của các bài viết Minh Ming (thảo luận) 17:27, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@Minh Ming:   Từ chối Bạn mới chỉ có 16 sửa đổi, cần hoạt động nhiều hơn. Một người được cấp quyền khi và chỉ khi người đó chứng minh được mình cần, không phải muốn. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 18:29, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Giỡn nhột đây mà, 16 sửa đổi mà biết trang này vô đây mới ghê +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 18:39, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)
@Khả Vân Đại Hãn: Chuyện thường thôi, tôi còn biết trước cả khi mở tài khoản. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 20:02, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Kim Khánh Hoàng

Mình mong muốn được tham gia công việc tuần tra, mong bảo quản viên cấp cờ, xin cảm ơn! Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 22:19, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@Kim Khánh Hoàng:   Từ chối vì bạn chủ yếu sửa đổi ở không gian thành viên. Muốn có quyền này thì cần đi tuần tra thường xuyên, ở Đặc biệt:Thay đổi gần đây hay Đặc biệt:Trang mới. Nếu tuần tra 1 tháng thì tôi sẽ cấp quyền. P.T.Đ (thảo luận) 12:05, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ, cảm ơn bạn góp ý, mình sẽ cố gắng để sớm đạt được, cảm ơn ơn lần nữa! Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 12:09, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Giupsuadoi

Xin chào, tôi muốn được cấp quyền Tuần tra viên để có thể hoạt động tích cực hơn và phát triển Wikipedia Giupsuadoi (thảo luận) 15:49, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
Các đóng góp của bạn đã bị lùi sửa vì thêm thắt danh xưng và nội dung không nguồn về tiểu sử người đang sống. Bạn cần tìm hiểu về các qui định và hướng dẫn trên Wiki nhiều hơn nữa, đồng thời "tập" tuần tra các sửa đổi ở trang Thay đổi gần đây để được cấp quyền. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:53, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
  Từ chối Rối đã bị cấm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:10, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Pk.over

Tôi yêu cầu quyền tuần tra để tham gia tuần tra cùng cộng đồng .--Pk.over (thảo luận) 05:06, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:09, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Cảm ơn BQV. Tôi sẽ cố gắng hết mình vì sự phát triển của viwiki.--Pk.over (thảo luận) 03:14, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Thành viên:TARGET6tidiem

Sau sai lầm lần trước, mình đã bị rút quyền tuần tra. Mình đã rút kinh nghiệm và mong muốn được cấp lại quyền tuần tra để chống phá hoại. Mong các BQV cấp quyền để mình có thể tham gia chống phá hoại. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 03:00, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Theo mình bạn cần học cách sử dụng các bản mẫu bào trì khi tuần tra bài viết. Hiện nay mình vẫn còn thấy đôi lúc bạn "vô ý" lùi sửa sửa đổi của một thành viên/IP nào đó trong khi đó lại là sửa đổi thiện chí; hay việc bạn gắn biển độ nổi bật hay bảo trì nguồn vào một bài thuộc diện xóa nhanh... Vì trước đó bạn từng có tiền sử bị nhắc nhở về việc đánh dấu tuần tra bừa khá nhiều lần, gây ảnh hưởng và lọt lưới những bài không nên tồn tại trên Wikipedia, vì vậy theo mình bạn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm, mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:07, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Bạn ơi, gần đây mình ít khi gắn biển vào bài viết, đối với xóa nhanh thì có một vài bài, chủ yếu mình lùi sửa các sửa đổi. Một số sửa đổi thì có tính xây dựng, tuy nhiên lại gắn liên kết sang các wiki khác, điều này đã bị các TV khác nhắc nhở rồi. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 03:12, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem Quyền tuần tra viên dùng để tuần tra bài mới và sửa đổi, bạn chỉ lùi sửa, không gắn biển thì xin quyền này làm gì? – Nhac Ny Talk to me ♥ 03:55, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Để mình đánh dấu tuần tra sửa đổi. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 04:06, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
@TARGET6tidiem Tôi thấy bản thân các tác vụ lùi sửa của bạn còn cần người khác tuần tra, chứ đừng nói đến việc bạn đi tuần tra sửa đổi người khác – Nhac Ny Talk to me ♥ 04:24, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

  Từ chối Tôi nghĩ bạn cần thêm 1-2 tháng để tích lũy thêm kinh nghiệm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:14, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)


Người tự đánh dấu tuần tra

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Kỹ thuật viên bản mẫu

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:NhacNy2412

Sửa một số lỗi cú pháp của bản mẫu bị khóa, như bản mẫu {{Dự án}}, có thẻ mở <th> nhưng không có thẻ đóng, khiến kha khá bản mẫu và trang bị đưa vào Lỗi cú pháp: Thiếu thẻ kết thúc. Mỗi lần phát hiện một lỗi nhỏ lại đi nhờ BQV thì hơi phiền ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 08:05, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@NhacNy2412: Hình như chưa liên hệ Phab nhập quyền này? P.T.Đ (thảo luận) 08:12, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ .... Tôi nhớ đồng thuận lâu lắm rồi, tưởng thủ tục nhập quyền xong hết rồi chứ. Thôi bạn đã thấy thì nhờ bạn sửa hộ vậy. Có thẻ mở <th> không có thẻ đóng, nhưng lại có một thẻ đóng </center> – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 08:16, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
Xem ổn chưa. P.T.Đ (thảo luận) 08:21, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ Có vẻ ổn rồi. Chắc phải đợi vài ngày thì cái danh sách Lỗi cú pháp: Thiếu thẻ kết thúc mới cập nhật. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 08:32, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@NhacNy2412P.T.Đ: Hình như không có đồng thuận nào về việc "nhập quyền" cả, chỉ có một thảo luận rất nhỏ nói về "đặt tên". Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:36, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh Tình trạng của tôi hiện nay: tưởng đồng thuận rồi nhưng thật ra là chưa, đồng thuận xong lâu lại tưởng nhập quyền/tính năng rồi nhưng thật ra cũng chưa nốt.... Nếu chưa đồng thuận và nhập quyền thì nên tạm bỏ mục này khỏi YCCQ, đỡ cho những người như tôi lại tưởng bở. – ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 08:43, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@NhacNy2412: Thông cảm, khi thêm trang này vào Đầu thì tôi có ẩn nội dung, nhưng không hiểu sao 2 tháng sau lại nhúng. Đợi chút, tôi mở thảo luận. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:49, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
  Bảo quản viên Nguyentrongphu đã cấp quyền – Nhac Ny Talk to me ♥ 02:26, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh

Đặt chỗ trước. Danh tl 12:43, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  Bảo quản viên ThiênĐế98 đã cấp quyền. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 16:27, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Kateru Zakuro

Cần quyền để quản lý bản mẫu, đã có kinh nghiệm trong việc cập nhật bản mẫu. Kateru Zakuro (thảo luận) 00:45, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đồng ý với đề nghị này, do tôi (và cộng đồng) đã có thời gian quan sát khả năng của bạn rất lâu trước khi đề cử/bầu bạn vào vị trí điều phối. ✠ Tân-Vương  02:32, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Xem thêm