Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/AutoWikiBrowser

AutoWikiBrowserSửa đổi

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Không hề giả trânSửa đổi

Mình cần quyền này tạm thời (khoảng 3 ngày) để chạy sửa và bỏ các tham số không còn phù hợp, cũng như để thêm các bản mẫu đầu bài còn thiếu cho các bài viết về đvhc Việt Nam. Mình xin cảm ơn. Trân 07:17, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Không hề giả trân: Đã thêm vào danh sách, bạn kiểm tra thử đã chạy được hay chưa, tôi không chắc. P.T.Đ (thảo luận) 07:20, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P.T.Đ: Rồi nhé bạn. Cảm ơn bạn nhiều. Trân 07:21, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:IkidkaidoBotSửa đổi

Lý do yêu cầu sử dụng AutoWikiBrowser: Tập sử dụng AWB và JWB để thực hiện một số sửa đổi lặp đi lặp lại. (một số tác vụ sẽ thực hiện đã được liệt kê trong trang Thành viên:IkidkaidoBot) –  Ikid Kaido Bot  04:36, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@IkidkaidoBot: Tôi thấy trong danh sách việc cần làm của bạn có thay "Infobox" thành "Hộp thông tin", việc này là không nên do có rất nhiều bản mẫu Infobox không có trang đổi hướng là "Hộp thông tin" mà chỉ là "Thông tin" thôi. --minhhuy (thảo luận) 05:27, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Trần Nguyễn Minh Huy: việc có rất nhiều bản mẫu Infobox không có trang đổi hướng là "Hộp thông tin" mà chỉ là "Thông tin" mình có biết, ý mình khi viết dòng đó là khi "Infobox" nằm 1 mình riêng lẻ mới đổi thành "Hộp thông tin" còn nếu nằm chung với 1 cụm từ khác thì ko đổi (vì đang tìm hiểu sự dụng AWB nên mình ko biết về mặt kỹ thuật là làm đc ko). –  Ikid Kaido  05:53, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Ikidkaido Khi không rành về mặt kỹ thuật thì bạn tốt nhất không nên động vào những thứ dễ bị lỗi. Nhac Ny Talk to me ♥ 04:02, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NhacNy2412: Mình tự tin về khả năng học kỹ thuật của mình, với lại mình biết nó dễ lỗi nhưng mình ko sửa đổi hàng loạt với hiệu suất cao nên việc sai rồi sửa lại sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng. (*  ̄︿ ̄) –  Ikid Kaido  09:35, ngày 17 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P.T.Đ và @Trần Nguyễn Minh Huy: mới 2 bạn tiếp tục xem xét (vì lâu rồi ko có phản hồi gì nên mình tag để nhắc). –  Ikid Kaido  00:23, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P.T.Đ, @Trần Nguyễn Minh Huy, @Nguyentrongphu: mới 3 bạn tiếp tục xem xét. (*  ̄︿ ̄) –  Ikid Kaido  15:01, ngày 29 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Ikidkaido: Đã thêm. Chạy nhẹ nhàng mỗi tác vụ khoảng 5 cái để kiểm tra bot chạy đúng ý muốn không. Sau đó, bạn nên qua Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền để được cấp quyền bot, quyền này mới hợp lệ để bot chạy lâu dài. P.T.Đ (thảo luận) 15:33, ngày 29 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P.T.Đ: Cảm ơn bạn, mình đã xin cấp quyền bot rồi những có vẻ là đã bị trôi rồi, đợi vài hôm cho NHD bay về ổn định mình tag nhắc lại. (*  ̄︿ ̄) –  Ikid Kaido  15:38, ngày 29 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Ikidkaido: Bạn chạy thử nghiệm xem, có thử nghiệm và chạy đúng thì DHN mới cấp. P.T.Đ (thảo luận) 15:40, ngày 29 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P.T.Đ: Ok để mình chạy thử nghiệm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ.( ̄︶ ̄)↗  –  Ikid Kaido  15:43, ngày 29 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:RyderBotSửa đổi

Tôi cần cấp quyền bot mục đích tôi là hoàn nghênh các thành viên mới RyderBot (thảo luận) 03:16, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Phản đối Như đã nói ở đây, mỗi bot một việc. Ngoài ra, gần đây bạn còn bị than phiền về việc lùi sửa. Danh tl 04:19, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:HermioneswiftBotSửa đổi

Tôi tạo bot để thực hiện một số sửa đổi lặp đi lặp lại dùng AWB (chi tiết được ghi cụ thể trong trang thành viên của bot). Cảm ơn. Hermione hát Love Story (Nhật Bản) 04:14, ngày 19 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Hermioneswift: Bạn cần cho vài ví dụ chi tiết với từng công việc, ví dụ:
  • "Thay đổi tên các trường của một số bản mẫu trong một số trang thuộc một thể loại nhất định sang tiếng Việt lặp đi lặp lại." → Trường nào? Bản mẫu nào? Thể loại nào?
  • "bản mẫu sau sẽ được thêm vào khi bot hoạt động" → Thêm vào đâu? Hoàn cảnh thêm?
  • "Tự động thêm thể loại vào các trang dùng một bản mẫu nhất định lặp đi lặp lại." → Thể loại nào? Bản mẫu nào?
P.T.Đ (thảo luận) 05:02, ngày 19 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@P.T.Đ: Mình đã sửa lại, nhờ bạn xem giúp. Hermione hát Love Story (Nhật Bản) 05:42, ngày 19 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Hermioneswift: Đã thêm, bạn chạy thử đơn giản vài lệnh để kiểm tra rồi mới chạy hàng loạt. Trong trường hợp bị lỗi thì phải sửa/lùi lại các sửa đổi lỗi. Nếu phạm sai liên tục thì tài khoản bot sẽ bị cấm. Sau một thời gian ngắn (1 tuần) thì bạn qua Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền để yêu cầu cấp quyền chính thức (hiện chỉ là quyền bot tạm thời). P.T.Đ (thảo luận) 06:07, ngày 19 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:DragonZeroBotSửa đổi

Tôi cần cấp quyền để thực hiện một số sửa đổi lặp đi lặp lại dùng AWB (chi tiết trong trang thành viên) DragonZeroBot (thảo luận) 14:19, ngày 21 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@DHN: – Là tôi Cần cố gắng hơn 17:28, ngày 17 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@DragonZeroBot Bạn cho bot chạy thử vài ngày (chế độ chậm) để xem sao. NHD (thảo luận) 01:10, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:Ngthbh2203Sửa đổi

Mình cần quyền sử dụng AWB để sửa các bài viết cho hợp văn phong và quy chuẩn wiki. Mình xin cảm ơn. Ngthbh2203 (thảo luận) 06:33, ngày 25 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Phản đối Mới có 12 sửa đổi. @Ngthbh2203 Bạn có đang hiểu mình làm gì không vậy? – Là tôi Cần cố gắng hơn 09:28, ngày 25 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]