Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Lùi sửa

Lùi sửaSửa đổi

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Russian Federal SubjectsSửa đổi

Qua việc tham gia tuần tra trong thời gian gần đây, tôi đã có thể phân biệt được các sửa đổi mang tính xây dựng và phá hoại (để lùi sửa). Tôi muốn được cấp quyền lùi sửa để thực hiện thao tác này nhanh hơn và dễ hơn. Russian Federal Subjects (thảo luận) 04:05, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 11:01, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Leducbinh.tluSửa đổi

Tôi mong muốn được cấp quyền này để chống phá hoại cho dễ, tránh bị vi phạm vào quy định 3RR. Leducbinh.tlu (thảo luận) 10:40, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

 Y Đã cấp quyền.  A l p h a m a  Talk 11:00, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanhSửa đổi

Tôi yêu cầu được cấp quyền lùi sửa để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng Wikipedia tiếng Việt. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:57, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)

  Từ chối Bạn mới tham gia 3 tuần nên cần thời gian tìm hiểu về Wikipedia hơn nữa.  A l p h a m a  Talk 10:59, ngày 9 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 Y Đăng đã cấp vào ngày 12 tháng 5.  Băng Tỏa  12:16, ngày 29 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Khánh SnakeSửa đổi

Qua một thời gian tìm hiểu kỹ càng tôi yêu cầu được cấp quyền lùi sửa để tham gia chống phá hoại giúp Wikipedia. Thân mến Khánh Snake (thảo luận) 16:08, ngày 21 tháng 5 năm 2021 (UTC)
@Alphama: Dục tốc thì bất đạt nhưng đối với quy định thì tôi cũng đã đạt 1000 lượt sửa đổi và cũng đủ thời gian theo quy định nên tôi xin cấp quyền để tham gia chống phá. Thân mến! Khánh Snake (thảo luận) 23:16, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Đã cấp quyền lùi sửa, tuần tra viên, tự đánh dấu tuần tra. Hi vọng bạn đóng góp nhiều cho Wikipedia.  A l p h a m a  Talk 01:52, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (UTC)