Mở trình đơn chính

Lùi sửaSửa đổi

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:ledinhthangSửa đổi

Lý do yêu cầu quyền lùi sửa :Nhiều bài viết chủ đề lịch sử bị thêm vào những danh sách không cần thiết (như danh sách vua... mà k tạo thành bài riêng) khiến cho bài viết trở nên không bách khoa, nhiều khi những điều này đã được thêm vào từ lâu nên k lùi sửa ngay được, tôi muốn được cấp quyền này để giúp biên tập các bài viết một cách khoa học--Ozymandias (thảo luận) 05:26, ngày 23 tháng 4 năm 2017 (UTC)
 N Quyền lùi sửa chỉ giúp bạn đối phó với phá hoại hoặc sửa đổi có sai sót do thành viên mới sửa bài thêm vào bài. Nó không giúp bạn lùi lại những sửa đổi đã có từ lâu, cũng không nên sử dụng trong công tác biên soạn bài viết. Prenn Tl · 09:26, ngày 23 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Tôi hiểu rồi, cám ơn bạn đã giải thích, tôi cũng chỉ muốn có thêm công cụ để lùi sửa nhanh thôi, lùi sửa từng cái một cũng hơi mất công :))--Ozymandias (thảo luận) 09:53, ngày 23 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Thành viên:Maika DangSửa đổi

Lý do yêu cầu quyền lùi sửa: Nhằm chống các sửa đổi phá hoại, thêm bớt lung tung, tâng bốc sức gió,... Maika Dang (thảo luận) 03:27, ngày 25 tháng 11 năm 2016 (UTC)
 N Xem lịch sử đóng góp của bạn chỉ tập trung vào tác vụ đổi tên các bài viết về phi tần Trung Quốc. Quyền lùi sửa được trao cho các thành viên đã chứng minh được mình thông thạo các quy chuẩn sửa đổi của Wikipedia và tích cực tham gia công việc phòng chống phá hoại trong thời gian dài, bạn nên hướng đến mục tiêu này trước khi yêu cầu quyền lùi sửa. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc phòng chống phá hoại. Thân ái. --minhhuy (thảo luận) 03:47, ngày 25 tháng 11 năm 2016 (UTC)

Thành viên:TeetaynSửa đổi

Lý do yêu cầu quyền lùi sửa
Muốn tạo một môi trang trong sạch, lành mạnh, thông tin chính xác ở các vấn đè, thông tin về K-Pop, hạn chế và triệt tiêu các hành vi phá hoại nhằm mang đến thông tin chính xác nhất. Em cảm ơn ạ!! Teetayn (thảo luận) 18:43, ngày 23 tháng 1 năm 2017 (UTC)
 N Bạn chưa có sửa đổi nào để chứng tỏ cần sử dụng công cụ này để chống phá hoại. Ngoài ra có lẽ bạn chưa hiểu về công cụ. Người dùng bình thường cũng có thể lùi sửa, công cụ chỉ giúp việc lùi sửa nhanh hơn mà thôi. Bạn nên có thêm những đóng góp, sửa đổi các bài viết trước đã. conbo trả lời 21:26, ngày 23 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Thành viên:ChibaodoanleSửa đổi

Tôi muốn xin cấp quyền này để phục vụ chống phá hoại, quảng cáo. Chibaodoanle (thảo luận) 02:45, ngày 5 tháng 2 năm 2017 (UTC)
   BQV Hoàng Đạt và Tuanminh01 đã cấp quyền. Việt Hà (thảo luận) 04:39, ngày 7 tháng 2 năm 2017 (UTC)

Thành viên:Mai Ngọc XuânSửa đổi

Xin cấp quyền để chống phá hoại Xuân (thảo luận) 16:35, ngày 28 tháng 2 năm 2017 (UTC)
   Đã cấp quyền. Tuanminh01 (thảo luận) 07:20, ngày 1 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Thành viên:Boyconga278Sửa đổi

Lý do yêu cầu quyền lùi sửa: Tôi muốn xin cấp quyền này để phục vụ chống phá hoại, quảng cáo, bút chiến và gây rối. Boyconga278 (thảo luận) 23:55, ngày 4 tháng 3 năm 2017 (UTC)
  Chưa đồng ý Bạn chưa có nhiều các hoạt động chống phá hoại. Tuanminh01 (thảo luận) 01:20, ngày 5 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Thành viên:AlbertEinstein05Sửa đổi

Tôi muốn được cấp quyền "Người lùi sửa" để lùi sửa các phá hoại và quảng cáo. Newton Einstein Hawking 01:42, ngày 12 tháng 3 năm 2017 (UTC)
 N Thành viên bình thường vẫn có thể lùi sửa tốt mà bạn, nếu bạn dùng Twinkle thì càng dễ dàng. Trong các đóng góp của bạn, tôi thấy bạn chưa lùi sửa đủ nhiều để cần đến công cụ chuyên dụng. Thân mến. Tuanminh01 (thảo luận) 02:20, ngày 12 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Thành viên:HancaotoSửa đổi

Lý do yêu cầu quyền lùi sửa Hancaoto (thảo luận) 09:09, ngày 28 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Nhằm chống phá hoại, bảo vệ hoặc lùi sửa các trang , bài viết lịch sử. Mong muốn được giúp đỡ các thành viên mới trong quá trình sửa đổi có chút sai sót...Hancaoto (thảo luận) 09:09, ngày 28 tháng 5 năm 2017 (UTC)

 N Thành viên bình thường vẫn có thể lùi sửa tốt mà bạn, nếu bạn dùng Twinkle thì càng dễ dàng. Trong các đóng góp của bạn, tôi thấy bạn chưa lùi sửa đủ nhiều để cần đến công cụ chuyên dụng. Thân mến. Tuanminh01 (thảo luận) 09:44, ngày 29 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Thành viên:HancaotoSửa đổi

Lý do yêu cầu quyền lùi sửa Hancaoto (thảo luận) 00:31, ngày 9 tháng 7 năm 2017 (UTC)

Sau khi đọc kỹ lại các quy định và lưu ý khi sử dụng công cụ lùi sửa, tôi xin cấp lại quyền này để có thể tuần tra chống phá hoại tại trang thay đổi gần đây, bảo vệ wiki, chia sẻ một phần công việc với BQV, và các thành viên khác

Thành viên:Lon123Sửa đổi

Xin cấp chống phá hoại.Lon123 (thảo luận) 03:14, ngày 24 tháng 7 năm 2017 (UTC)

Thành viên:Ngochue456Sửa đổi

Xin cấp quyền để chống phá hoại,chống spam.Ngochue456 (thảo luận) 09:59, ngày 11 tháng 8 năm 2017 (UTC)
   BQV Tuanminh01 đã cấp quyền. Prenn Tl · 03:36, ngày 31 tháng 8 năm 2018 (UTC)

Thành viên:Mhung121Sửa đổi

Xin được cấp quyền lùi sửa hàng loạt nhằm chống các thành viên phá hoại. Xin cảm ơn! Mhung121 (thảo luận) 07:32, ngày 27 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Thành viên:HotanlocSửa đổi

Xin được cấp quyền lùi sửa hàng loạt nhằm chống các thành viên phá hoại trang https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Ti%E1%BB%81n_Giang. Xin cảm ơn! Hotanloc (thảo luận) 08:40, ngày 16 tháng 3 năm 2018 (UTC)

Thành viên:Bảo Quốc PhươngSửa đổi

Mình xin quyền này để lùi sửa nhanh những sửa đổi phá hoại. Bảo Quốc Phương (thảo luận) 02:42, ngày 22 tháng 8 năm 2018 (UTC)
   BQV Tuanminh01 đã cấp quyền. Prenn Tl · 03:36, ngày 31 tháng 8 năm 2018 (UTC)

Thành viên:Laithanh97Sửa đổi

Xin được cấp quyền lùi sửa hàng loạt nhằm xóa bỏ các sửa đổi phá hoại. OkayGuy NotOkayGuy 03:43, ngày 19 tháng 10 năm 2018 (UTC)

 N Bạn chưa chống phá hoại đủ nhiều lần để được cấp quyền lùi sửa chuyên nghiệp. Tuanminh01 (thảo luận) 03:46, ngày 19 tháng 10 năm 2018 (UTC)

Thành viên:Mhung121Sửa đổi

Xin được phép BQV cấp quyền lùi sửa hàng loạt để dễ dàng sửa đổi thông tin một cách phù hợp và nhanh chóng tại các trang đang theo dõi. Xin cảm ơn! Mhung121 (thảo luận) 17:13, ngày 25 tháng 3 năm 2019 (UTC)