Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Kỹ thuật viên bản mẫu

Kỹ thuật viên bản mẫuSửa đổi

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:CookieGMVNSửa đổi

Hiện tại, tôi đang tham gia dự án Twinkle với vai trò tạo và chỉnh sửa bản mẫu một cách thường trực nên tôi muốn có quyền này để có thể chỉnh sửa các bản mẫu bị khóa (thường là các bản mẫu được dùng nhiều). — Tôi là Cookie hay là Cúc ki nhỉ? ( ̄~ ̄;) 18:41, ngày 23 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã cấp. Dang (thảo luận) 01:58, ngày 24 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@CookieGMVN: Tuy không bắt buộc, nhưng theo quy định, bạn nên đặt mật khẩu mạnh và sử dụng xác thực hai yếu tố (có thể yêu cầu cấp quyền tại m:SRGP) để bảo mật tài khoản. Các tài khoản có quyền này sẽ bị rút cờ, nếu phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập. BLACKPINKIn your area 05:47, ngày 24 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:VanhdeeptryySửa đổi

Mình cũng đang tham gia vào đội ngũ bảo trì bản mẫu của Twinkle nên mình muốn xin được cấp quyền này. Theo quy định, mình đã sử dụng mật khẩu mạnh và kích hoạt xác thực hai yếu tố để bảo mật tài khoản. BLACKPINKIn your area 05:45, ngày 24 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y Đã cấp, nhưng trước hết bạn nên tìm hiểu thêm về các bản mẫu và thử nghiệm trên trang nháp cá nhân trước.  A l p h a m a  Thảo luận 09:32, ngày 24 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]