Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Kỹ thuật viên bản mẫu

Kỹ thuật viên bản mẫuSửa đổi

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Flyplanevn27Sửa đổi

Sửa liên kết sang phiên bản trang chính tiếng Việt ở Commons và những dự án đa ngôn ngữ khác tại Bản mẫu:Wiki2021/Dự án Wikimedia và di chuyển vị trí của Wikivoyage. Tôi muốn chủ động sửa hơn thay vì nhờ yêu cầu. Vì vậy nhờ @P.T.Đ: cấp cho tôi quyền này, cảm ơn. Flyplanevn27 (thảo luận) 06:29, ngày 1 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  Đã sửa (khác). NguoiDung
KhongDinhDanh
19:21, ngày 1 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Nếu tương lai bạn có nhu cầu tiếp thì tôi sẽ cấp sau. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:52, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
@Flyplanevn27: Sorry vì tôi quên mất. P.T.Đ (thảo luận) 06:52, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Mà dù sao thì Alphama cũng đã cấp cho tôi rồi. Flyplanevn27 (thảo luận) 15:03, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

 Y Đã cấp.  A l p h a m a  Thảo luận 06:07, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Thành viên:Không hề giả trânSửa đổi

Tôi cần quyền này vì sắp tới sẽ sửa đổi, cải thiện, tiến hành thêm một số tham số cho các bản mẫu, module như Mô đun:Infobox mapframe. Mong được xét duyệt. Xin cảm ơn Trân 09:57, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
@Alphama: Phiền bác xem xét giúp nhé. Trân 04:40, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Bạn mới tham gia 1 tháng, còn quá sớm để cấp quyền này, tôi nghĩ bạn nên đợi 1 tháng nữa.  A l p h a m a  Thảo luận 04:48, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
@Alphama: Đây là tài khoản "làm lại từ đầu". Danh tl 05:06, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Vì thành viên không khai báo, tôi coi là tài khoản mới.  A l p h a m a  Thảo luận 08:26, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
@Alphama: Vậy thì tùy bác vậy. 1 tháng chớp mắt rồi cũng qua thôi, tôi đợi được chả có vấn đề gì. Trân 17:48, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

@Alphama: Đã hơn 1 tháng rồi, không biết yêu cầu có thể được xem xét chưa bác? Trân 05:05, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

 Y Đã cấp, bạn nên dùng quyền này cẩn thận, cần test trước ở Sandbox của từng Template trước khi dùng. Nếu có lỗi và không sửa ngay thì cứ lùi về bản cũ. –  A l p h a m a  Thảo luận 05:12, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Thành viên:Song Toàn VõSửa đổi

Tôi cần quyền này vì sắp tới sẽ có dự định cải thiện các bản mẫu và mô đun về quốc kỳ như Flaglink/core, Flagcountry/core, Country data Pháp, Country data Tây Ban Nha... Xin cảm ơn. ToanRT56 17:11, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
  Phản đối Bạn từng tham gia bút chiến ở Bản mẫu:Country data Pháp, một bản mẫu có đến gần 11000 trang nhúng. Ngoài ra, vui lòng bỏ tập tin ra khỏi chữ ký. Danh tl 17:36, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Rất cảm ơn sự góp ý của bạn, mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm cho lần sau. ToanRT56   12:04, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

  Từ chối Bạn cần thêm kinh nghiệm về bản mẫu cho quyền này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:46, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Thành viên:IkidkaidoSửa đổi

Thành viên có nhiều đóng góp tích cực cho các bản mẫu. Là tôi Cần cố gắng hơn 13:23, ngày 13 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Quyền này phải do người dùng trực tiếp yêu cầu. --minhhuy (thảo luận) 02:40, ngày 15 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
@Ikidkaido Nếu bạn muốn yêu cầu cấp quyền thì xác nhận nhé. – Là tôi Cần cố gắng hơn 02:44, ngày 15 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
@Trần Nguyễn Minh Huy: mình muốn yêu cầu cấp quyền này, mong bạn xem xét. –  Ikid Kaido  10:46, ngày 15 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
 YXong --minhhuy (thảo luận) 11:08, ngày 15 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
@Trần Nguyễn Minh Huy: cảm ơn bạn đã tin tưởng.
@Đơn giản là tôi: cảm ơn bạn đã tin tưởng đề xuất yêu cầu. –  Ikid Kaido  15:34, ngày 15 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]