Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền

Trang yêu cầu phê duyệt Bot
Tiếng Việt English
Trang này được sử dụng để yêu cầu và phê duyệt bot. Wikipedia tiếng Việt dùng quy định bot tiêu chuẩn, và cho phép bot toàn cụccho phép phê duyệt tự động đối với bot interwiki bots. Các bot khác nên áp dụng quy trình bên dưới.

Hướng dẫn:

 • Bạn sẽ cần tạo một tài khoản riêng biệt cho bot của mình với hậu tố bot. Ví dụ TêntàikhoảncủabạnBot.
 • Khai báo đây là bot của bạn trên trang thành viên của bot bằng bản mẫu sau:
{{Bot|TÊN CHỦ BOT}}
 • Đảm bảo rằng bạn đã đọc Quy định và hướng dẫn về bot và bot của bạn tuân thủ nó.
 • Đăng yêu cầu bằng cách nhấn vào nút dưới.
 • Sau khi đăng yêu cầu, bạn có thể được yêu cầu chạy một số thử nghiệm trong thời gian ngắn để đảm bảo bot nhận được sự đồng ý từ cộng đồng.
 • Nếu như được phê duyệt, một hành chính viên sẽ gắn cờ cho bot. Sau đó, hãy thay mã bản mẫu đã điền vào trang thành viên của bot bằng mã sau:
{{Bot|TÊN CHỦ BOT|status=active}}

Cảm ơn bạn và bot của bạn đã đóng góp cho Wikipedia.

Requests for the bot flag should be made on this page. Vietnamese Wikipedia uses the standard bot policy, and allows global bots and automatic approval for interwiki bots. Other bots should apply below.

Instructions:

 • You will need to create an account for your bot with the word bot in the username. Something like YourusernameBot.
 • Identify your bot on its user page using the following template:
{{Bot|bot_operator}}
 • Ensure that you have read the bot policy and that your bot is compliant with it.
 • Submit your request.
 • After posting request. You may be asked to run some short-term tests to make sure the bot gets community approval.
 • Once done, your bot can be flagged by an administrator. Once it has been approved and the approver has flagged the bot, the owner must change the template code filled in on the bot's user page with the following code:
{{Bot|BOT OWNER|status=active}}

Thank you for your interest in helping with this project by running a bot.