Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền/2015

Be Khung Long (thảo luận) 06:38, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)[trả lời]

Bạn chạy thử với tốc độ sửa đổi bình thường khoảng 50 edits, không làm tràn thay đổi gần đây trước.--Prof. Cheers! (thảo luận) 06:42, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)[trả lời]
Okie Prof. Cheers! (thảo luận) Be Khung Long (thảo luận) 06:45, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)[trả lời]
Với tài khoản mới hoàn toàn mà xin cờ bot thì hơi khó để cấp quyền. Nếu bạn muốn dùng công cụ này trong thời gian ngắn hãy đề nghị Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Người dùng bot, và làm theo yêu cầu ở đó.--Prof. Cheers! (thảo luận) 06:47, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)[trả lời]
Ui, mà đó được có 2 tuần à. Thôi để tối em chạy. Be Khung Long (thảo luận) 07:16, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)[trả lời]

Cấp quyền cho GiaminhBot (Thảo luận) sửa

Xin cấp quyền cho GiaminhBot (thảo luận · đóng góp)

  1. Mục đích: Viết bài mới, sửa đổi bình thường
  2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  3. Phương thức chạy: Bằng tay
  4. Thời gian chạy: Chủ yếu từ 7:35-8:00 (hoặc 12:00-15:00) (UTC+7)- Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
  5. Người chạy: PGIATHUY (thảo luận · đóng góp) 16:08,ngày 23 tháng 8 năm 2015 (UTC+7)
 N Không thực hiện với lý do "Chưa có tài khoản với tên “GiaminhBot”."Thân ái. Tuấn Út Thảo luận 09:55, ngày 25 tháng 8 năm 2015 (UTC)[trả lời]