Plateorobot engelhardti
Khoảng thời gian tồn tại: 2015 - nay
Rotavirus Reconstruction.jpg
Phân loại khoa học edit
Giới: virus
Liên ngành: Robo
Ngành: Robo không thân
Lớp: Python
Bộ: [[
mw:Manual:Pywikibot|Pywikibot]]
Họ: [[
commons:File:Pleo_robot.jpg|Plateorobodae]]
Chi: Plateorobot
Loài:
P. engelhardti
Danh pháp hai phần
Plateorobot engelhardti
Bé Khủng Long, 2015
Các đồng nghĩa
  • Dimodorobot Bé Khủng Long, 2015
  • Gresslyorobot Bé Khủng Long, 2015
  • Pachyrobos của Bé Khủng Long, 2015
  • Pachyrobot của Bé Khủng Long, 2015
  • Pachyroboscus Bé Khủng Long, 2015
  • Sellorobot của Bé Khủng Long, 2015

Plateorobot là một chi robo trong họ Plateorobodae được miêu tả bởi Bé Khủng Long vào năm 2015. Plateorobot là chi cơ sở trong phân bộ Robopodomorpha, còn được gọi là "prorobopoda". Vì được viết bằng Python nên Plateorobot cũng có biệt danh là Leipziger Lindwurm (Con rắn xứ Leipzig)