Thông báo Bạn có biết

sửa
  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Giuse Phạm Văn Thiên mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 10 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 39 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 12 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời

Tạo bài đăng thông tin về bác sĩ

sửa

Mình có các thông tin về 1 bác sĩ ở Việt Nam nhưng chưa thuộc diện Celeb thì cần những thông tin nào và số lượng thông tin như thế nào để được phê duyệt bài đăng trên Wikipedia? – Tunguyen1712 (thảo luận) 09:40, ngày 13 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời

Wikipedia có quy định về độ nổi bật: Wikipedia:Độ nổi bật, còn về tính chi tiết về chủ đề bác sĩ, xin nhờ DPV Mongrangvebet hỗ trợ chi tiết giúp. ✠ Tân-Vương  04:30, ngày 14 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời
Thường họ phải thuộc những người có tầm ảnh hưởng (đại biểu quốc hội, viết sách y học, có nhiều nghiên cứu impact lớn đến cộng đồng, nhận được các giải thưởng từ Trung Ương, được phong Thầy thuốc Nhân dân, hoặc phát minh phương pháp điều trị được quốc tế chấp nhận) – — dʁ. ʃħuɳtﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ 💬 đã phản hồi vào 04:37, ngày 14 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết

sửa
  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Giuse Phạm Văn Thiên mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 11 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 39 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 12 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 14 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 16 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Thảo luận cộng đồng/Về vấn đề dịch bài

sửa

Mời bạn tham gia cuộc đồng thuận này. Thanks! MediaWiki message delivery (thảo luận) 06:32, ngày 28 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời