Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền/2021

Cấp quyền cho TheFriendlyRobotSửa đổi

Xin cấp quyền cho TheFriendlyRobot

 1. Mục đích: Sửa lỗi chính tả, chào mừng người mới, sửa lỗi bản mẫu.
 2. Ngôn ngữ: Python, Java, JavaScript
 3. Phương thức chạy: Bán tự động/Tự động
 4. Thời gian chạy: Lâu lâu chạy, vì giờ đang bận việc. Khi có thời gian sẽ chỉnh cho chạy tự động trên server.
 5. Người chạy: P.T.Đ

@DHNThiênĐế98: Xin nhờ các HCV cấp quyền cho bot. Cảm ơn. P.T.Đ (thảo luận) 10:34, ngày 8 tháng 3 năm 2021 (UTC)

 C @P.T.Đ: Bạn cho bot chạy thử một tuần nhé. NHD (thảo luận) 19:19, ngày 8 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@DHN: Bot này hiện tại đã chạy được 3 tháng và có gần 60 ngàn sửa đổi. Không rõ là cần làm thêm thủ tục 1 tuần này không? P.T.Đ (thảo luận) 14:12, ngày 9 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Đã giải quyết Đã cấp cờ. NHD (thảo luận) 20:06, ngày 9 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Cấp quyền cho Nothing I Can't-BotSửa đổi

Xin cấp quyền cho Nothing I Can't-Bot

 1. Mục đích: Sửa lỗi chính tả, chào mừng thành viên mới
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: Bán tự động/Tự động
 4. Thời gian chạy: Lâu lâu chạy 1 lần
 5. Người chạy:  阮孟安  12:18, ngày 8 tháng 3 năm 2021 (UTC)

@DHNThiênĐế98: Nhờ các quý BQV xem xét cấp quyền cho Bot, cảm ơn quý BQV Trần Nguyễn Minh Huy đã nhắc nhở  阮孟安  12:18, ngày 8 tháng 3 năm 2021 (UTC)

 C @Mạnh An: Bạn cho bot chạy thử một tuần nhé. NHD (thảo luận) 19:20, ngày 8 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@DHN Vâng ạ  阮孟安  22:42, ngày 8 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@Mạnh An:  YXong. NHD (thảo luận) 22:12, ngày 18 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Cấp quyền cho Én bạc AWBSửa đổi

Xin cấp quyền cho Én bạc AWB, theo gợi ý của BQV Trần Nguyễn Minh Huy, xin cờ bot thay vì bot giả.

 1. Mục đích: sửa chính tả, thêm bớt thể loại, cập nhật thông tin dạng hàng loạt... (như những sửa đổi của tài khoản)
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: bán tự động
 4. Thời gian chạy: tần suất tùy thuộc người sử dụng, từ 1 lần / tuần đến 1-2 lần / ngày
 5. Người chạy: Caruri (thảo luận) 10:15, ngày 9 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 C @Caruri: Bạn cho nó chạy thử một tuần. NHD (thảo luận) 06:39, ngày 11 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@Caruri: Sao không thấy nó hoạt động trong tuần qua nhỉ? NHD (thảo luận) 22:14, ngày 18 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@DHN: Xin lỗi tôi đang gặp trục trặc việc đăng nhập với tài khoản này, mật khẩu thường dùng bị lỗi. Để tôi xem xét lại rồi thông báo bạn sau. Caruri (thảo luận) 21:04, ngày 21 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Xin cấp quyền cho ThitxongkhoiAWBSửa đổi

 1. Mục đích: Thêm vài sửa đổi nhỏ như sửa lỗi chính tả, thêm bảng mẫu, thêm hoặc di chuyển thể loại...
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: Bán tự động
 4. Thời gian chạy: Khoảng từ 30 đến 60 phút cho mỗi ngày
 5. Người chạy: Thái Nhi (thảo luận) 00:45, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 C @Thái Nhi: Bạn cho nó chạy thử một tuần rồi báo lại. NHD (thảo luận) 18:57, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@Thái Nhi:  YXong NHD (thảo luận) 22:15, ngày 18 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Xin cấp quyền cho LRBotSửa đổi

 1. Mục đích: Resize oversize non-free images that do not meet the criteria for fair use
 2. Ngôn ngữ: Python source code
 3. Phương thức chạy: Automatic
 4. Thời gian chạy: Continuous
 5. Người chạy: RLuts
Reducing image per user request. See test edits Special:Contributions/LRBot. It has a bot flag in Ukrainian Wikipedia from 2013. Also, digitalocean ip is globally blocked, so please also grant IP block exemption flag --RLuts (thảo luận) 16:09, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 •   Bình luận: I asked RLuts if we could borrow LRBot here on vi.wiki and RLuts was so kind to say yes. I noticed LRBot when I was working on cleaning up files on uk.wiki and LRBot works perfect on uk.wiki.
LRBot will do as we ask it to. So if we ask it to do good things it will do good things and if we ask it to do bad things it will do bad things.
I have made Thành viên:MGA73/Non-FreeOversized where I have calculated what we should ask LRBot to do. I can make a list of all the files that are too big. The result depends on what is agreed on here: Wikipedia:Thảo_luận#Kích_thước_tối_đa_của_hình_không_tự_do_sử_dụng_trong_dự_án
Since there may be 5.700 files to reduce LRBot will be very helpful.
The request here is only about LRBot. The question about the size of the files and how to add the request to reduce the files should be discussed somewhere else. --MGA73 (thảo luận) 16:42, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Tagging @DHN: --minhhuy (thảo luận) 17:03, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@RLuts: Does it need the bot flag to work? I'd like to see it in action for a week before granting the flag. NHD (thảo luận) 19:00, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@DHN: The bot only work if someone add the template like here: Special:Diff/64589511. How many changes would you like to see? --MGA73 (thảo luận) 19:46, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@DHN: no, only IP block exemption flag required, already granted by Violetbonmua. So, we can test it without bot flag --RLuts (thảo luận) 22:23, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@MGA73: A couple dozens should be enough. NHD (thảo luận) 06:55, ngày 13 tháng 3 năm 2021 (UTC)
NHD I requested the bot to reduce 30 files. --MGA73 (thảo luận) 08:39, ngày 13 tháng 3 năm 2021 (UTC)
I did a few extra ^_^ --MGA73 (thảo luận) 14:35, ngày 14 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@RLutsMGA73:.  YXong NHD (thảo luận) 22:16, ngày 18 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Xin cấp quyền cho Tocdoso1BotSửa đổi

 1. Mục đích: Sửa lỗi chung
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: Bán tự động
 4. Thời gian chạy: Cùng lúc với người chạy + vài tiếng
 5. Người chạy: Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi

Xem danh sách đóng góp ở @DHN:
Xin phiền anh cấp giúp cờ bot.
Xem danh sách đóng góp ở đây.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 03:45, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)

@Tocdoso1Bot: Bạn cho bot chạy thử một tuần với tốc độ chậm lại nhé. NHD (thảo luận) 06:27, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@DHN:
Bot đã chạy từ ngày 31/07 đến nay, có khoảng hơn 15.000 sửa đổi.
Anh muốn kiểm tra với tốc độ thế nào?
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 06:31, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Công nhận, bot của bạn có sức chạy khủng thật, dù mới chỉ là bot giả. Không biết sau khi được cấp quyền bot thì nó thế nào nữa... Keo010122Thảo luận 08:53, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@Keo010122:
Bot giả bị vướng giới hạn truy vấn API nên chỉ đạt tốc độ 20 lần/phút (bỏ qua 40% số bài).
Với tốc độ khoảng 2.000 một ngày, tôi sẽ chạy hết 1.000.000 bài trong chưa đến hai năm, nếu không quá đen với nút Random.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:49, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh:  YXong. NHD (thảo luận) 21:37, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)