• Mịa, Nghỉ mấy tháng mà ko có đứa nào chịu dọn 'đống rác' mà mình đã xả ra trên đây. Vậy thì xin pháp lại tiếp tục công việc 'xả rác' vậy.
  • Biết ngay là sáng gặp con điên kia thì chiều bị ăn cấm mà. Hi vọng đến Tết Trung Thu sẽ được thả ra :))(03/04/2022)