Chủ đề đua xe F1 thì đã có người đảm nhận. Mặc dù cách edit của người này không vừa ý tôi lắm, lại còn đổi tên bài hết cả. Nhưng không sao, có người chịu khó cập nhật thông tin F1 lên wiki tiếng Việt là vui rồi.

Và chờ mãi mà không thấy có ai bao chủ đề MotoGP nên tôi quyết định quay trở lại chủ đề này, đơn giản là vì không không muốn để cho MotoGP thua kém F1 trên wiki được. Hi vọng không bị 'con điên kia' mò đến phá.