Robot của Plantaest

Công việc hiện tại:

  • [welcome.py] [wel.py] Chào mừng thành viên mới.
  • [fix_convert_template] Sửa lỗi Convert
  • [fix_dead_file] Che tập tin bị xóa ở Commons.
  • [fix_dup_cat] Sửa lỗi Thể loại:Thể loại: ☑Y
  • [fix_ref_2] Sửa {{tham khảo|2}}{{tham khảo|30em}}
  • [fix_bug_iabot] [fix_bug_iabot.py] [iabot.py] Sửa lỗi IABot: no" == DeadURL or "khôngno ☑Y

Đóng góp