Thể loại:Bài có giá trị chuyển đổi không chính xác

Thể loại này liệt kê các bài rõ ràng cho các số được phân tách kiểu Mỹ (như "1,234.5") vào bản mẫu {{convert}}. Bản mẫu này cho là mỗi số cho vào được phân tách kiểu tiếng Việt (như "1.234,5"). Bản mẫu chỉ có khả năng nhận ra những số rõ ràng sai, chứ không phải những trường hợp mơ hồ như "12,345".

Hãy điều chỉnh lại cho đúng để bài có thông tin chính xác.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bài có giá trị chuyển đổi không chính xác”

163 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 163 trang.

0–9