K2-141b

Hành tinh địa ngục

K2-141b (còn được gọi là EPIC 246393474.01) là một hành tinh ngoại bằng đá khổng lồ quay quanh cực kỳ gần với một ngôi sao dãy chính màu cam K2-141. Hành tinh này được phát hiện lần đầu tiên bởi kính viễn vọng không gian Kepler trong sứ mệnh K2 "Ánh sáng thứ hai" và sau đó được quan sát bởi máy quang phổ HARPS-N.

K2-141b
Khám phá
Nơi khám pháKính không gian Kepler
Ngày phát hiện2018
Kĩ thuật quan sát
Transit
Đặc trưng quỹ đạo
0,00716 + 0,00055–0,00065 AU (1.071.000 + 82.000–97.000 km)[1]
Độ lệch tâm0[1]
0,2803244 ± 0,0000015 d (24.220,03 ± 0,13 s; 6,727786 ± 3,6×10−5 h)[1]
Độ nghiêng quỹ đạo86.3 +2.7
−3.6
[1]
SaoK2-141
Đặc trưng vật lý
Bán kính trung bình
151±005[1] R
Khối lượng508±041[1] M🜨
Mật độ trung bình
8,2 ± 1,1 g/cm3 (4,74 ± 0,64 oz/cu in)[chuyển đổi: số không hợp lệ]
2.23 +0.35
−0.31
g
Suất phản chiếu~030±06
Nhiệt độ2.039 K (1.766 °C; 3.211 °F) (equilibrium)[1]
3.000 K (2.730 °C; 4.940 °F) (day side)[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b c d e f g “K2-141 b CONFIRMED PLANET OVERVIEW PAGE”. NASA Exoplanet Archive. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2018.
  2. ^ Malavolta, Luca; và đồng nghiệp (2018). “An Ultra-short Period Rocky Super-Earth with a Secondary Eclipse and a Neptune-like Companion around K2-141”. The Astronomical Journal. 155 (3). 107. arXiv:1801.03502. Bibcode:2018AJ....155..107M. doi:10.3847/1538-3881/aaa5b5.