Thành viên này là
Biên tập viên Thâm niên
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Rhodi.
23Thành viên xếp hạng 23 với 36.498 sửa đổi trên Danh sách thành viên Wikipedia theo số lần sửa trang