Thành viên này có dự định trở lại Wikipedia tiếng Việt sau kỳ thi vào tháng 6