BÁN NGHỈ VIỆC
Người dùng này không còn hoạt động tích cực trên Wikipedia.