Xin chào!

Tôi là P.T.Đ.

Tôi tham gia mảng viết bài, kỹ thuật và quản lý của dự án Wikipedia tiếng Việt.

Nếu cần liên hệ, xin nhắn cho tôi tại trang thảo luận hoặc gửi thư.

Vì hay vắng mặt, nên bạn có thể liên hệ những thành viên tích cực khác nếu cấp bách.

Trang con: Bài viết · Snippet · SimpleUpdate · Queue · Blog

Email liên hệ: ptdviwiki@gmail.com

Khung giờ hoạt động chính: 9–11h PM mỗi ngày