P.T.Đ
Hồ Tuyền Lâm
Hồ Tuyền Lâm
SinhPhan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Giới tínhNam
Lý lịch
Học vịTHPT
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ biết nóiTiếng Việt
Wikipedia
Gia nhập1/4/2010, 7/7/2016
Tổng số sửa đổiChưa kiểm tra
Độ nghiện WikipediaChưa kiểm tra

Lĩnh vực quan tâm: Sinh học, Hóa học + linh tinh

Liên kết: Đóng góp | Commons | Upload

Biên tập: Lab | Nháp | Nháp 2 | Nháp 3 | Đại cương

Không gian: Xóa bài | Bài viết tốt | Bài viết chọn lọc

Hiển thị tiêu đề: Linux Libertine

Sinh học

Sinh học tế bào (20)

Khác (03)

Sinh học phân tử (03)

Tiến hóa (01)

Thực vật học (01)

Nhân vật (01)

Linh tinh (01)

Nông nghiệp

Nho (02)

Dụng cụ (01)

Hội họa

Chuyên mục khác

Tạp nham

Thông tin ngôn ngữ thành viên
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-1 This user has basic knowledge of English.
Thành viên theo ngôn ngữ

Bản mẫu chung

Bản mẫu nội dung