Wikipedia:Quyền tác giả
SpBot tự động lưu trữ các đề mục được đánh dấu bằng {{Section resolved|1=~~~~}} sau 1 ngày và các đề mục có bình luận mới nhất quá 31 ngày. Đối với tất cả lưu trữ, xem danh sách lưu trữ.


Thông báo biên dịch: Strategy

sửa

Xin chào Hide on Rosé,

Bạn nhận được thư điện tử này vì bạn đã ghi danh làm biên dịch viên Tiếng Việt tại Meta. Trang Strategy mới có sẵn để dịch. Bạn có thể dịch nó dùng liên kết sau:Bạn có thể thay đổi tùy chọn thông báo của bạn.

Cảm ơn!

Nhóm điều phối biên dịch Meta‎, 14:27, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)

Thông báo biên dịch: Meta:Shortcut

sửa

Xin chào Hide on Rosé,

Bạn nhận được thư điện tử này vì bạn đã ghi danh làm biên dịch viên Tiếng Việt tại Meta. Trang Meta:Shortcut mới có sẵn để dịch. Bạn có thể dịch nó dùng liên kết sau:

Trang này có ưu tiên thấp.


Bạn có thể thay đổi tùy chọn thông báo của bạn.

Cảm ơn!

Nhóm điều phối biên dịch Meta‎, 15:31, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)

Thông báo biên dịch: Wikimedia and Libraries User Group

sửa

Xin chào Hide on Rosé,

Bạn nhận được thư điện tử này vì bạn đã ghi danh làm biên dịch viên Tiếng Việt tại Meta. Trang Wikimedia and Libraries User Group mới có sẵn để dịch. Bạn có thể dịch nó dùng liên kết sau:

Trang này có ưu tiên thấp.


Bạn có thể thay đổi tùy chọn thông báo của bạn.

Cảm ơn!

Nhóm điều phối biên dịch Meta‎, 16:04, ngày 7 tháng 7 năm 2024 (UTC)

Thông báo biên dịch: Wikimedia and Libraries User Group/Mission and goals

sửa

Xin chào Hide on Rosé,

Bạn nhận được thư điện tử này vì bạn đã ghi danh làm biên dịch viên Tiếng Việt tại Meta. Trang Wikimedia and Libraries User Group/Mission and goals mới có sẵn để dịch. Bạn có thể dịch nó dùng liên kết sau:

Trang này có ưu tiên thấp.


Bạn có thể thay đổi tùy chọn thông báo của bạn.

Cảm ơn!

Nhóm điều phối biên dịch Meta‎, 09:20, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (UTC)

Thông báo biên dịch: Wiki Loves Women/SheSaid/SheSaid 2024

sửa

Xin chào Hide on Rosé,

Bạn nhận được thư điện tử này vì bạn đã ghi danh làm biên dịch viên Tiếng Việt tại Meta. Trang Wiki Loves Women/SheSaid/SheSaid 2024 mới có sẵn để dịch. Bạn có thể dịch nó dùng liên kết sau:

Trang này có ưu tiên thường.


Bạn có thể thay đổi tùy chọn thông báo của bạn.

Cảm ơn!

Nhóm điều phối biên dịch Meta‎, 09:56, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (UTC)

Tải hình ảnh

sửa

Chào bạn, tôi có nhận được thư cung cấp 5 hình ảnh bên ngoài và đã tải thành công bốn ảnh. Tuy vậy, ảnh quan trọng nhất là chân dung, tôi đã thử tải đi tải lại đến 5 lần, dù không báo lỗi, vẫn không xuất lên hệ thống được. Không rõ bạn có gợi ý nào cho vấn đề này không/lý do hình ảnh không được tải lên. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn, vì tôi khá nóng lòng do bài viết đã bị dồn lại quá lâu. ✠ Tân-Vương  06:46, ngày 9 tháng 7 năm 2024 (UTC)Trả lời

@ThiênĐế98: Chào HCV, vô cùng xin lỗi HCV vì sự chậm trễ khi trả lời tin nhắn này. Để chẩn đoán được vấn đề bạn đang gặp phải, tôi nghĩ tôi sẽ cần thêm một số thông tin chi tiết về sự cố đã xảy ra, ví dụ như thông báo lỗi hiện lên, v.v. Phạm Ngọc Phương Linh ♥

(T • C • CA • L • B • UR)
10:48, ngày 18 tháng 7 năm 2024 (UTC)Trả lời
À, không có gì đâu bạn. Lỗi không xảy ra (!?). Tất cả đều xảy đến bình thường như tất cả các ảnh thành công, tuy chỉ có sau khi đợi file tải thì không bao giờ file được tải lên thành công. Tất cả các bước đều y chang các hình ảnh đã tải cùng một lượt, có cùng thông báo chờ tải ảnh và không có việc gì lạ. ✠ Tân-Vương  14:12, ngày 19 tháng 7 năm 2024 (UTC)Trả lời