• Bạn hãy viết tên bài bạn cần, chú thích ngắn gọn (nếu cần) và kí tên bằng bốn dấu ngã (~~~~).
  • Người khởi bút nên chắc chắn rằng bài viết của bạn có giá trị cho người thỉnh cầu, không nên viết quá sơ sài.
  • Xin hãy ưu tiên những bài thuộc danh sách bài cơ bản nên có.
  • Bài thỉnh cầu đã viết: 2005–09, 2010–19, 2020–29

Bài thỉnh cầu chưa viết

2020–29

Một số nghệ sĩ độc tấu thính phòng nổi tiếng thế giới. ~ Violet (talk) ~ 14:21, ngày 5 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Bạn có thể nói cụ thể hơn là bạn muốn tìm hiểu về những nghệ sĩ nào, hay các nghệ sĩ chơi nhạc cụ gì không? – ABAL1412 (thảo luận) 22:05, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)[trả lời]

Ga xe lửa Nhật Bản

Hãy dịch.--Onarakusai (thảo luận) 14:08, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

@Unatasful có thể bạn sẽ hứng thú. – CHÓ VÀNG HÀI HƯỚC🗿 14:45, ngày 25 tháng 11 năm 2023 (UTC)[trả lời]
Thỉnh cầu này khá lâu r nhưng chắc chắn sẽ có nhé. Pminh141thảo luận 14:46, ngày 25 tháng 11 năm 2023 (UTC)[trả lời]
Chú ý! Để tạo mấy bài viết này, cần có một số bản mẫu thông dụng. Nhưng bên viwiki thì không có. Đây là một trở ngại khá lớn. – ほしがき hoshigaki! 15:11, ngày 25 tháng 11 năm 2023 (UTC)[trả lời]
Hiện tại dự án Đường sắt đã có và mình cũng hoạt động ở mảng này khá nhiều nên chắc cũng đỡ. Pminh141thảo luận 15:15, ngày 25 tháng 11 năm 2023 (UTC)[trả lời]

Dân tộc Vietic

Hãy dịch Vietic peoples KDF5A (thảo luận) 13:06, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Âm nhạc

Afropop một bài viết đổi hướng đến nhạc pop nhưng bài viết đó không có đề cập gì đến nhạc Afropop. -tynjeestan al-haitham 08:27, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)[trả lời]

đã đổi hướng tới Nhạc đại chúng châu Phi nhưng chưa ai viết bài – CheemsVietnam (thảo luận) 15:38, ngày 1 tháng 9 năm 2023 (UTC)[trả lời]

Sinh học

Quốc hiệu

Trường phái nghệ thuật

Kiến trúc

Y học

Vật lý

Lịch sử