Wikipedia:Bài thỉnh cầu

  • Bạn hãy viết tên bài bạn cần, chú thích ngắn gọn (nếu cần) và kí tên bằng bốn dấu ngã (~~~~).
  • Người khởi bút nên chắc chắn rằng bài viết của bạn có giá trị cho người thỉnh cầu, không nên viết quá sơ sài.
  • Xin hãy ưu tiên những bài thuộc danh sách bài cơ bản nên có.
  • Bài thỉnh cầu đã viết: 2005–09, 2010–19, 2020–29

Bài thỉnh cầu chưa viết

2020–29

Một số nghệ sĩ độc tấu thính phòng nổi tiếng thế giới. ~ Violet (talk) ~ 14:21, ngày 5 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn có thể nói cụ thể hơn là bạn muốn tìm hiểu về những nghệ sĩ nào, hay các nghệ sĩ chơi nhạc cụ gì không? – ABAL1412 (thảo luận) 22:05, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ga xe lửa Nhật Bản

Hãy dịch.--Onarakusai (thảo luận) 14:08, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Dân tộc Vietic

Hãy dịch Vietic peoples KDF5A (thảo luận) 13:06, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Âm nhạc

Afropop một bài viết đổi hướng đến nhạc pop nhưng bài viết đó không có đề cập gì đến nhạc Afropop. -tynjeestan al-haitham 08:27, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

đã đổi hướng tới Nhạc đại chúng châu Phi nhưng chưa ai viết bài – CheemsVietnam (thảo luận) 15:38, ngày 1 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sinh học

Cymothoe - một chi bướm ở châu phi -tynjeestan al-haitham 12:00, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quốc hiệu