Wikipedia:Bài thỉnh cầu/Đã viết/2020–29

2020Sửa đổi

@Sdname9: Đúng như bạn đề xuất. Ngôi trường này khá nổi tiếng nhưng vẫn chưa có trên WP. Phiền bạn tìm nguồn và thêm các trang báo vào TRANG NHÁP này để tôi tiện biên soạn. Xin cảm ơn — Møñgζ∀ng√∑ß∃† ~ trả lời CAPTCHA để vào trang thảo luận :)) 14:59, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)

2021Sửa đổi

Chủ nghĩa lý lịch là gì, nó có từ thời nào, mục tiêu của chủ nghĩa này là nhằm ưu đãi công thần hay nhằm bảo vệ chế độ. Tại sao người ta lại tin vào quá khứ, kể cả quá khứ của ông cha sẽ quyết định hành động và tư tưởng của tương lai, trong chế độ phong kiến thì con vua thì lại làm vua nhưng việc thi cử vẫn chừa một con đường cho con dân đi thi, làm quan, tại sao đến chế độ xã hội chủ nghĩa thì chủ nghĩalý lịch không mất đi mà lại phát triển lên tầm cao ngăn cản việc học hành và làm quan chỉ dựa trên lý lịch? Tại sao chủ nghĩa lý lịch phát triển và tại sao nó suy giảm? Nước nào hiện nay vẫn còn chủ nghĩa này. Ngành, nghề đặc thù phổ biến có vận dụng chủ nghĩa lý lịch ở các nước. Xin làm ơn viết giúp. Nbq 11:02, ngày 23 tháng 4 năm 2007 (UTC) Tôi nghĩ nó mới chỉ ở mức hiện tượng chứ chưa thành một chủ nghĩa. Chắc do nhận thức non kém của tôi, lần đầu tiên tôi nghe một khái niệm như vậy. --- Nguyễn Thanh Huấn ---- 04:43, ngày 25 tháng 4 năm 2007 (UTC)

Báo Tuổi trẻ sáng nay có bài Mẫu lý lịch có tuổi đời 50-60 năm!Chủ Nhật, 20/05/2007, 02:34 (GMT+7) Nghe, thấy & viết trong đó có câu:Thế nhưng, bản mẫu lý lịch có “tuổi đời” không dưới 50-60 năm này không hề giúp các nhà tổ chức, tuyển dụng nắm bắt những điều cần nắm bắt, mà dường như chỉ khiến người ta cảm nhận “chủ nghĩa lý lịch” còn rất nặng nề. Bạn dùng từ khóa "chủ nghĩa lý lịch và sẽ thấy rất nhiều kết quả, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng có nói qua về chủ nghĩa này, nhưng làm rõ nó thì tôi chưa thấy.Nbq 03:03, ngày 20 tháng 5 năm 2007 (UTC)
Lý lịchchủ nghĩa lý lịch có gì khác nhau không?--203.160.1.48 04:11, ngày 20 tháng 5 năm 2007 (UTC)

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:24, ngày 29 tháng 12 năm 2006 (UTC)