CUỘC SỐNG BẬN RỘN KHÔNG LÀM ĐƯỢC NHIỀU

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Granny Smith mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …ban nhạc rock The Beatles đã sử dụng hình ảnh quả táo xanh Granny Smith làm biểu tượng cho công ty của họ?"

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 27 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 16 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 02:06, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)