Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (4) Đề nghị rút sao Đề nghị giáng sao Thảo luận
Fairytale bookmark orange with Magnifying glass.svg Tuần tới: Ngô Đình Cẩn      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu bài viết đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Cập nhật đề cử vào bản mẫu {{Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1}}.
 • Nhằm thu hút trang ứng cử bài viết chọn lọc tới những đối tượng độc giả/những thành viên khác, bạn có thể gửi thư mời tại trang thảo luận của những thành viên đó bằng cách viết mã {{Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{TMTGBQBVCL|tên bài được đề cử}}.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{Đồng ý}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{Chưa đồng ý}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{Ý kiến}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và có ít nhất 200 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[2]
  • Tham gia biểu quyết: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[3] Nếu không đủ điều kiện, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Những luận điểm phản đối sau sẽ không được chấp nhận và bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu:[4]
 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ nên không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là "ngắn") nên không thể chấp nhận.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[5]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc. (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[6]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[7] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành bài viết chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Chú ý: bản mẫu Sao chọn lọc có sự thay đổi, cần điền thêm một vài tham số. Mời các thành viên vào đọc hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Thêm nhãn "chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác[8].
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ýSửa đổi

Đề cử hiện hànhSửa đổi

Adolf Hitler Sửa đổi

Về chủ thể bài viết có lẽ tôi không cần giới thiệu gì nhiều, là nhân vật mà chắc hẳn già trẻ lớn bé ai cũng đều nghe qua tên. Về chuyên môn thì bài viết được dịch phần lớn từ bài GA phiên bản tiếng Anh, nhưng tôi đã bổ sung thêm khá nhiều chi tiết mà bản thân cảm thấy phiên bản tiếng Anh còn khá sơ sài, điển hình là mục đời tư, thời niên thiếu,… từ các tài liệu cá nhân. Do vậy tôi nghĩ phiên bản này trọn vẹn và đầy đủ hơn.

Các thuật ngữ tiếng Đức đều được dịch trong ngoặc, đối với những thuật ngữ không thể dịch, thì chúng đều được giải thích cặn kẽ trong ghi chú. Là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong lịch sử nhân loại, tôi đã cố gắng biên tập và biên dịch một cách trung lập, không bias. Mặc dù bản thân tôi cực kỳ hài lòng với bài viết sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, tuy nhiên, đối với một bài viết khá dài và đồ sộ như vậy thì khó có thể tránh khỏi những thiếu sót mà tôi không nhận ra. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn.--Hankiz tl 16:12, ngày 6 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

Phản đốiSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 • Gợi ý người soạn bật tiện ích "Nổi bật trang định hướng" trong Tùy chọn để nhận thấy và sửa các liên kết đến trang định hướng trong bài thành liên kết đến bài viết đúng. --minhhuy (thảo luận) 16:36, ngày 6 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Cảm ơn @Trần Nguyễn Minh Huy. Giờ tôi mới biết là Wikipedia có tính năng này – Hankiz tl 16:56, ngày 6 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Không liên quan lắm nhưng giả sử bài này đắc cử thì sau này sẽ tốn cực kỳ nhiều công bảo quản, chống phá hoại kinh khủng, khá là phức tạp đấy!!  Jimmy Blues  00:55, ngày 7 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Thực ra bài có đắc cử hay không thì tần suất phá hoại vặt cũng không nhiều lên. Có lẽ khoảng thời gian bài dễ bị phá nhất là lúc nó lên trang chính, nhưng chỉ vài ngày nên tôi nghĩ không nghiêm trọng lắm. Ngoài ra không biết liệu có thể khóa extended confirmed vô thời hạn như bên en không vì lượng nội dung hiện tại đã quá ổn, việc thêm thắt bất kỳ thông tin nào cũng sẽ khiến bài bị loãng (muốn thêm thì nên tạo bài con và viết vào đó). Hankiz tl 12:20, ngày 7 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Việc này chỉ cần mở thảo luận cộng đồng là xong. – Nguyenhai314 (thảo luận) 12:30, ngày 7 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Người Nhện: Vũ trụ mới Sửa đổi

Bài viết về phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2018, được biên dịch, tinh chỉnh và mở rộng với base là phiên bản Wiki tiếng Anh. Mọi người cho ý kiến đóng góp nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. --NXL (thảo luận) 08:12, ngày 3 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Vĩnh Lạc Đế Nội các 05:11, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Phản đốiSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Bài viết khá tốt, tuy nhiên còn đôi chỗ cần xem xét lại để hoàn hảo hơn:
  • Bài còn sử dụng khá nhiều cấu trúc , và của tiếng Anh. Nên hạn chế các cấu trúc này hoặc thay bằng các từ ngữ tương đương (VD: đồng thời, cũng như,... hoặc bỏ hẳn dấu phẩy)
  • Một số câu chưa được tự nhiên, thoát ý, cần diễn tả lại cho thanh thoát hơn. Ví dụ:
   • Quay trở lại nhà ga bỏ hoang, Miles phát hiện ra cỗ máy "siêu gia tốc hạt" chế tạo bởi Kingpin, kẻ đang mong muốn mở ra các vũ trụ song song để mang trở lại người vợ và người con đã khuất—mà hắn cho rằng nguyên nhân cái chết của cả hai là do Spider-Man. ==> Quay trở lại nhà ga bỏ hoang, Miles phát hiện ra cỗ máy "siêu gia tốc hạt" chế tạo bởi Kingpin, kẻ đang mong muốn mở ra các vũ trụ song song để mang người vợ và người con đã khuất trở về. Hắn cho rằng nguyên nhân cái chết của họ/cả hai là do Spider-Man gây ra.
   • Peter miễn cưỡng đồng ý huấn luyện Miles để đổi lấy sự giúp đỡ của Miles cho kế hoạch ăn cắp dữ liệu để phục hồi ổ USB. ==> Peter miễn cưỡng đồng ý huấn luyện Miles. Đổi lại, Miles sẽ giúp đỡ Peter ăn cắp dữ liệu để phục hồi ổ USB.
   • Vì không thể giết cháu ruột của mình, Aaron đã bị Kingpin bắn cho thương nặng. ==> Vì không thể giết cháu ruột của mình, Aaron đã bị Kingpin bắn trọng thương.
   • trước khi chết, Aaron đã trăng trối lời ủng hộ cháu mình ==> tối nghĩa.
   • Peter trói Miles lại để đảm bảo an toàn cho cậu,và cùng những anh hùng khác rời đi. ==> Peter trói Miles lại để đảm bảo an toàn cho cậu, đồng thời cùng những anh hùng khác rời đi.
   • Ông nhận ra Spider-Man không phải là kẻ thù thực sự và đưa lời động viên cậu từ phía xa. ==> Nhận ra Spider-Man không phải là kẻ thù thực sự, ông đã động viên cậu từ phía xa. (câu sau dùng chữ và ==> lặp từ)
   • Nhà đồng sáng tạo ra Spider-Man, Stan Lee, cũng xuất hiện trong phim dưới vai một người bán hàng tên Stan đã bán bộ quần áo Spider-Man cho Morales. ==> Nhà đồng sáng tạo ra Spider-Man, Stan Lee, cũng xuất hiện trong phim dưới vai một người bán hàng tên Stan. Ông là người đã bán bộ quần áo Spider-Man cho Morales.
   • Tháng kế đó, Alex Hirsch được giới thiệu dưới vai trò đóng góp cho phần cốt truyện còn Christina Steinberg được xác nhận đã thay thế Tolmach trong vai trò sản xuất. ==> Tháng kế đó, Alex Hirsch được giới thiệu dưới vai trò đóng góp cho phần cốt truyện còn Christina Steinberg thay thế Tolmach trong vai trò sản xuất.
   • Người thú vị #1 và Người thú vị #2 nên có chú thích tiếng Anh bên cạnh.
   • Spider-Gwen vẫn có độ nổi bật đáng kể trong bộ phim ==> Spider-Gwen vẫn có vai trò đáng kể trong bộ phim.
   • Holland cho biết phân cảnh của anh trên ý tưởng ban đầu là, nhân vật của anh đi qua một ga tàu và gọi "Này, nhóc!" khi thấy Miles. ==> Holland góp mặt trong vai trò diễn viên khách mời. Hồi tưởng lại về vai diễn, anh cho biết mình sẽ hóa thân thành một người đi ngang qua ga tàu và gọi "Này, nhóc!" khi nhìn thấy Miles. (cameo là vai diễn khách mời, không thấy cụm từ nào mô tả "ý tưởng ban đầu").
   • Shameik Moore được tuyển vào lồng tiếng cho nhân vật Miles Morales vào tháng 4 năm 2017, cùng với Liev Schreiber vào vai nhân vật phản diện chính của tác phẩm, tại thời điểm đó chưa tiết lộ danh tính. ==> Vào tháng 4 năm 2017, Shameik Moore chính thức đảm nhiệm việc lồng tiếng cho nhân vật Miles Morales. Trong khi đó, Liev Schreiber trở thành nhân vật phản diện chính của tác phẩm. Lúc bấy giờ, danh tính nhân vật mà Schreiber thủ vai vẫn chưa được tiết lộ.
   • Persichetti cũng đồng tình với quan điểm ấy và cho rằng hoạt hình chính là phương pháp hiệu quả nhất để vinh danh những cuốn truyện tranh, cho phép đội ngũ sản xuất chuyển thể công nghệ vẽ truyện tranh đã 70 năm tuổi sang ngôn ngữ điện ảnh. ==> Đồng tình với quan điểm trên, Persichetti cho rằng hoạt hình chính là phương pháp hiệu quả nhất để vinh danh những cuốn truyện tranh, qua đó cho phép đội ngũ sản xuất chuyển thể công nghệ vẽ truyện tranh đã 70 năm tuổi sang ngôn ngữ điện ảnh.
   • Dù vậy, ba đạo diễn vẫn mất thêm sáu tháng để "bí mật" tổ chức một số buổi tuyển chọn diễn viên ở các thành phố lớn như New York, Chicago và Atlanta để chắc chắn rằng Moore mới chính là người sở hữu chất giọng phù hợp với nhân vật. ==> Dù vậy, ba đạo diễn vẫn mất thêm sáu tháng để "bí mật" tổ chức một số buổi tuyển chọn diễn viên ở các thành phố lớn như New York, Chicago và Atlanta nhằm chắc chắn rằng Moore mới chính là người sở hữu chất giọng phù hợp với nhân vật.
   • theo lời đạo diễn Persichetti, "Không ai có thể đạt tới chất lượng độc đáo [như giọng nói] của Shameik, và tôi đã rất hạnh phúc. ==> bỏ chữ "và" này đi.
   • "tranh sống" ==> hơi thô, ở đây muốn nói cái gì đó sống động như thật ==> "tranh chân thực".
   • Để cho tác phẩm tạo cảm giác giống truyện tranh hơn ==> Để tạo cho tác phẩm cảm giác giống truyện tranh hơn/Để cho tác phẩm có cảm giác giống truyện tranh hơn (tác phẩm không tự "tạo" được cảm giác).
   • để không cảm nhận được sức nặng, sự lấy đà ==> either ≠ neither. Ở đây có nghĩa là "hoặc tạo được sức nặng, hoặc sự lấy đà..."
   • Tháng 4 năm 2015, Sony đưa ra xác nhận đầu tiên về việc dự án phim điện ảnh hoạt hình xuay quanh nhân vật Spider-Man đang trong quá trình phát triển, với lịch công chiếu dự kiến lúc đó được ấn định vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. ==> Tháng 4 năm 2015, Sony lần đầu xác nhận dự án phim điện ảnh hoạt hình xuay quanh nhân vật Spider-Man đang trong quá trình phát triển. Lúc bấy giờ, lịch công chiếu được ấn định vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Tuy nhiên...
   • sánh cùng với ==> sánh vai cùng với (?)
   • Lord và Miller giải thích lý do cả hai quyết định không trình chiếu các đoạn phim ngắn cắt từ tác phẩm là điều đó sẽ khiến người xem khó hiểu không nắm rõ bối cảnh chung của bộ phim, vậy nên thay vào đó một đoạn phim dài hơn được công chiếu, dù tại thời điểm đó đoạn phim này vẫn chưa hoàn chỉnh về mặt hoạt hình và âm nhạc. ==> Giải thích lý do quyết định không trình chiếu các đoạn phim ngắn cắt từ tác phẩm, Lord và Miller cho biết nếu làm vậy, người xem sẽ cảm thấy khó hiểu vì họ không nắm rõ bối cảnh chung của bộ phim. Thay vào đó, một đoạn phim dài hơn được công chiếu, bất chấp vào lúc bấy giờ...
   • với thiết kế giống với ==> với thiết kế giống như
  • Ngoài ra cũng cần cân nhắc chuyển đổi một số cấu trúc dạng A cho rằng, "phim ấy rất hay" sang A cho rằng: "Phim ấy rất hay". Trong văn phạm tiếng Việt ít ai dùng cấu trúc trích dẫn kiểu này.
  • Một số lỗi chính tả: suy nghỉ, xuay quanh, sản phẩmt, thèo chủ đề.
  Nguyenhai314 (thảo luận) 15:33, ngày 3 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  @Nguyenhai314:  Y Tôi đã rà lại toàn bài một lượt. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết và đưa ra những phản hồi rất chi tiết và hợp lý. --NXL (thảo luận) 17:28, ngày 3 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Phần nội dung khớp trí nhớ của tôi. Phần đánh giá có từ "nerdiest" không rõ dịch là "dị hợm nhất" có chuẩn chưa. Tôi không rành mấy câu nhận xét phim ảnh lắm nên không đủ sức dò được phần bạn dịch. Ngoài ra, bạn nên lược bỏ bớt phần liên kết ngoài, hơi nhiều trang thông tin phim ảnh, chỉ cần một trang IMDb bao quát thông tin phim là được rồi. À tất nhiên, mỗi người một cặp mắt. Bài tốt. Vĩnh Lạc Đế Nội các 05:11, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Các trang liên kết ngoài liệt kê như vậy là chuẩn rồi nhé. Bạn cứ thử đi dò tất cả các bài phim ảnh bên en đi, làm gì có bài nào để mỗi liên kết imdb như bạn nói đâu.  Jimmy Blues  09:38, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  @Mintu Martin: Này, nói một lần cho minh bạch nhé. Bỏ cái thái độ ai hoạt động trái ý thì rở cái giọng móc họng đó ra nói chuyện đi. Hôm qua thảo luận bài "Hướng dương ngược nắng", tôi lập luận rất tử tế, bạn không nêu lý lẽ phản biện thì thôi còn chụp mũ tôi, tôi đã trả lời "Ừm" xem như là bỏ qua rồi. Nói cho bạn biết, tôi không bị ám ảnh với Wikipedia như một số thành viên trên này, Wikipedia với tôi tương tự Call of Duty, Dota, PES thôi, tôi xem nó là nơi đóng góp nhưng đồng thời cũng là nơi để thư giản lành mạnh. Vì lẽ đó, tôi thấy sao tôi nói vậy, làm điều trái thì cũng có lí do hết và cũng không muốn trút bực dọc vào người khi bị kìm kẹp thái độ văn mình. Về phần bài này, tôi chỉ góp "ý kiến" theo cảm nhận cá nhân, ngoài ra tôi đã thừa nhận bài tốt và cho phiếu "đồng ý". Làm việc cho chuyên nghiệp vào, không được thì ignore tôi ra. Sao? Rõ ràng, minh bạch chưa? Vĩnh Lạc Đế Nội các 10:37, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Thôi thôi có lẽ là hiểu lầm nhau tí thôi, không cần phải căng thẳng như vậy. Về thông lệ thì trước nay ngoài link IMDb ra thì vẫn cần thiết dẫn thêm vài link khác nữa (xem CNBS). Mintu Martin phản hồi quan điểm của Tàn Kiếm là hợp lẽ thường, nhưng đừng nên gay gắt quá, tránh việc người nêu quan điểm cảm thấy quan điểm của họ không được tôn trọng. Ai cũng có quyền nêu quan điểm mà, cứ thoải mái thôi ^_^ – Nguyenhai314 (thảo luận) 11:15, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Ô hay, tôi phản hồi để xây dựng bài, sao tự dưng lại đi chỉ trích tôi gay gắt vậy. Bạn làm tôi bị tổn thương sâu sắc quá, hic!!  Jimmy Blues  11:26, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Chu kỳ kinh nguyệt Sửa đổi

Một đề tài khá thú vị khi tìm hiểu nhưng khá đau đầu khi viết và dịch bài. Nhân dịp chào năm mới và 2 mùa Valentine, tôi quyết định đưa bài viết này ra ứng cử BVCL. Rất cảm ơn Huydang2910 đã giúp đỡ xây dựng nội dung, và Nguyenhai314 góp cái ảnh dịch sang tiếng Việt.

Các nguồn hỏng đã được lưu trữ (tôi đã kiểm tra liên kết hỏng DeadLinkChecker). Về danh pháp, các tài liệu trong nước sử dụng không đồng nhất danh pháp (hoàng thể, thể vàng) nên tôi đã chú thích đầy đủ. Mong nhận được ý kiến của mọi người để hoàn thiện thêm bài viết. Xin cảm ơn.— Đốc-tờ Khoai-Lang 💉 Tiêm nhiễm 08:00, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

 •   Đồng ý Nó khá thú vị, uhmm... nói sao nhỉ, tôi đã quan tâm đến nó, nó có đầy đủ cơ sở và lý lẽ để được đề cử. Mong là nó sẽ được.
125.235.233.12 Rất tiếc nhưng bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu — Đốc-tờ Khoai-Lang 💉 Tiêm nhiễm 15:01, ngày 22 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Phản đốiSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Còn một số lỗi chú thích. Một số biểu đồ định dạng JPG nên đổi thành svg hay png để tránh nhòe màu. NHD (thảo luận) 08:05, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Khá tiếc khi phải báo với Mongrangvebet rằng bài này bên Wiki tiếng Anh đang bị một thành viên yêu cầu rút sao BVCL do vấn đề về dẫn nguồn và văn phong. Mong bạn vào đây (tiếng Anh) để xem xét. Thuyhung2112 (thảo luận) 08:52, ngày 16 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Tôi nghĩ chuyện đó chẳng có ảnh hưởng gì đến biểu quyết này. Bên en tiêu chí chấm F A rất khắt khe, có bài gắn sao chưa được mấy năm đã bị gỡ xuống là chuyện thường tình, vì nhân lực của dự án bên đấy rất mạnh và đông đảo. Còn nhìn vào bối cảnh của dự án bên vi của ta sẽ thấy cách chấm bài, quy trình đề cử hay nguồn nhân lực vốn đã khác xa bên en, không thể so đo máy móc như bên en được. Đâu phải cứ là F A thì mới làm được BVCL, lịch sử wiki tiếng Việt đâu thiếu các bài GA, hay thậm chí là hạng B, hạng C bên en dịch qua tiếng Việt được gắn sao đâu. Tất nhiên là những năm gần đây tiêu chí chấm BVCL được nâng cao hơn nhiều so với khi xưa, nhưng với bài viết này thì tôi nghĩ nó vẫn đủ sức làm BVCL, không phải lăn tăn gì cả!! Nên nhớ BVCL là bài viết hình mẫu cho dự án wiki tiếng Việt, chứ không phải là hình mẫu cho toàn thể các dự án wikipedia.  Jimmy Blues  14:41, ngày 16 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Đồng ý với Mintu. Cái gì tốt của Wikipedia tiếng Anh thì chúng ta học hỏi (tôi vẫn luôn ủng hộ mọi người dịch các bài chất lượng bên đó về tiếng Việt để nâng cao chất lượng dự án tiếng Việt), nhưng bám cứng nhắc thì không cần thiết. Viết bài ở bên en rất khắt khe vì nguồn kiến thức, sách hàn lâm ở phương Tây phải nói là bạt ngàn vô số (cứ search một vòng trang web của các hiệu sách Anh, Mỹ là ra). Tiêu chuẩn bên đó khác vì giới hàn lâm học thuật ở các nước nói tiếng Anh đã tồn tại từ rất là lâu đời rồi, không thể so với Việt Nam được (nơi cư trú của đa số độc giả Wikipedia tiếng Việt). Nếu bài viết mang nhiều nội dung hữu ích, được viết súc tích dựa trên các nguồn mạnh, thông tin toàn diện lại trung lập thì cứ xem xét gắn sao thôi. —  Băng Tỏa  16:31, ngày 16 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến mấy chỗ ko có chú thích, chắc là được bổ sung sau khi bài thành chọn lọc bên en - Kill-Vearn (thảo luận) 09:59, ngày 25 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Xin ping bạn Mongrangvebet vào. —  Băng Tỏa  21:02, ngày 2 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 4. Bên enwiki đang có peer review, đợi xem họ đi đến thống nhất như thế nào để đóng góp bổ sung cho bài— Đốc-tờ Khoai-Lang 💉 Tiêm nhiễm 03:00, ngày 4 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Flo Sửa đổi

Flo là nguyên tố hóa học có ký hiệu là F và số hiệu là 9 trong bảng tuần hoàn. Đây là nguyên tố có độ âm điện cao nhất, có khả năng phản ứng rất mạnh, tạo thành hợp chất với gần như tất cả nguyên tố khác. Suốt gần một thế kỷ, rất nhiều nhà hóa học đã gặp phải nguy hiểm khi cố gắng phân lập flo, cho đến khi Henri Moissan làm được điều này năm 1886, biến "con thú dữ trong tất cả các nguyên tố" trở thành thứ góp phần thay đổi cuộc sống của chúng ta như hiện tại. Ứng dụng của nó vô cùng phổ biến trong đời sống: sản xuất sản phẩm hữu cơ và vô cơ phục vụ cho rất nhiều ngành nghề khác nhau, ứng dụng trong y tế chữa sâu răng, làm thuốc, chụp PET,...

Là bài dịch của tôi từ Wikipedia tiếng Anh (đặc biệt là bản ổn định năm 2017), Flo có dung lượng khủng (180.000 byte), nội dung phong phú, đảm bảo độ chính xác với nguồn tài liệu từ các cá nhân, tổ chức quốc tế uy tín, hứa hẹn cung cấp những thông tin hữu ích, khách quan cho độc giả. Tuy nhiên, trong quá trình dịch, sai sót là rất khó tránh khỏi nên tôi mong muốn nhận được những lời góp ý chân thành từ các bạn. Hy vọng đây sẽ là bom tấn của mảng Hóa học nói riêng và Wikipedia nói chung sau một thời gian dài vắng bóng, và là cú nổ BVCL đầu tiên trong những ngày đầu xuân Tân Sửu, để cùng hướng đến một năm an khang, thịnh vượng, thành công và quyết thắng. Trân trọng! Thuyhung2112 (thảo luận) 06:20, ngày 12 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết chọn lọc
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Mong rằng bạn Thuyhung2112 sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình, để không ngừng đưa các bài viết về nguyên tố hóa học phát triển. Chúc biểu quyết của bạn sẽ thành công! ChemistryExpertthảo luận 11:12, ngày 13 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Văn phong dịch thuật rất ổn.--Russian Federal Subjects (thảo luận) 08:20, ngày 16 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Khoa học. Vĩnh Lạc Đế Nội các 03:10, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 4.   Đồng ýĐốc-tờ Khoai-Lang 💉 Tiêm nhiễm 08:48, ngày 21 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 5.   Đồng ý Xứng đáng là bài viết chọn lọc.  A l p h a m a  Talk 14:34, ngày 26 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 6.   Đồng ý Bài đủ tiêu chuẩn để làm BVCL.  Jimmy Blues  02:59, ngày 5 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Phản đốiSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Brazil -> Brasil (theo tên bài hiện tại). P.T.Đ (thảo luận) 11:58, ngày 12 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Đã sửa xong --Thuyhung2112 (thảo luận) 12:07, ngày 12 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Lời đầu tiên, rất cảm ơn bạn Thuyhung2112 đã dành thời gian quan tâm cho các bài viết về hóa học nói chung và về nguyên tố hóa học nói riêng. Tôi thấy ở trong bài có nhiều thuật ngữ bị Việt hóa quá mức cần thiết, ví dụ “Hyđrô”. Cũng có những thuật ngữ chưa đủ mức Việt hóa cần thiết, ví dụ “Fluorit”. Mong bạn sửa giúp, để ai cũng có thể dễ dàng đọc được những thuật ngữ này. Thân mến và chúc mừng năm mới! ChemistryExpertthảo luận 02:05, ngày 13 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Ccv2020, đến giờ đã sửa "hyđrô" thành "hydro", còn "fluorit" là tên bài viết đã có trên Wikipedia. Một số ít thuật ngữ khác thì đã tiết chế Việt hóa lại một chút. Thuyhung2112 (thảo luận) 03:00, ngày 13 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến Đã sửa xong các lỗi khác. ChemistryExpertthảo luận 11:12, ngày 13 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 4.   Ý kiến Thuyhung2112Cơ bản bài viết nội dung không gặp vấn đề gì. Về phần hình ảnh, bạn cần phải dịch nội dung hình ảnh sang tiếng Việt. — Đốc-tờ Khoai-Lang 💉 Tiêm nhiễm 06:07, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
  Mongrangvebet Đã dịch xong mấy hình này sang tiếng Việt. Có lỗi hay sai sót gì bạn vào trang thảo luận bài để nhắc tôi thêm (vì là người không chuyên về dịch ảnh) --Thuyhung2112 (thảo luận) 11:32, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã quaSửa đổi