Thông tin

viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
 Thành viên này có quyền lùi sửa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
 Thành viên này có quyền tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
 Thành viên này là một tuần tra viên Thay đổi gần đây.
14Thành viên xếp hạng 14 với 48.753 sửa đổi trên Danh sách thành viên Wikipedia theo số lần sửa trang
  Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 3 năm, 5 tháng và 17 ngày.
48.000+Thành viên này đã có hơn 48.000 sửa đổi trên Wikipedia.
 Biên tập viên này tuyên thệ sẽ đóng góp cho Wikipedia cho tới khi lìa đời (click ở đây để tuyên thệ), mặc dù có thể Wikibreak dài hạn khi còn sống. Biên tập viên này là hội viên của Hồng Hoa Hội chi nhánh quốc tế.
 Thành viên này tham gia dự án Phim truyện truyền hình Việt Nam

Đóng góp

Hình ảnh