Tháng sáu trời mưa

trang định hướng Wikimedia

Tháng Sáu Trời Mưa có thể là:

  • Bài thơ Tháng Sáu Trời Mưa của nhà thơ Nguyên Sa
  • Ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyên Sa
  • Ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ từ bài thơ của Nguyên Sa