Cổng thông tin:Nội dung mới

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bạn có biết Chủ điểm mới Hướng dẫn Đề cử Thảo luận
Nội dung mới tại Wikipedia tiếng Việt
Ngôi sao nội dung mới
Ngôi sao nội dung mới

Nội dung mới là các bài mới nhất được viết hoặc bổ sung đáng kể của Wikipedia. Đây là phần công việc tập trung cải thiện bài chất lượng kém hoặc viết mới nhằm phát triển Wikipedia, và yêu cầu quan trọng là phải đăng trên mục Bạn có biết. Tất cả những nội dung mới được đánh giá thuộc về một Chủ điểm mới phải là tập hợp các bài viết đăng lên mục Bạn có biết, có nội dung liên hệ với nhau cùng một chủ điểm.

Nội dung mới

Nội dung mới

Bạn có biết
Danionella cerebrum

Từ những bài viết mới của Wikipedia

Chủ điểm mới
5 bài viết
Bạn có biết? Đạo diễn Bùi Đình Hạc
Bạn có biết? Nước về Bắc Hưng Hải
Bạn có biết? Anh Nguyễn Văn Trỗi sống mãi
Bạn có biết? Đường về quê mẹ
Bạn có biết? Nguyễn Văn Trỗi

Công việc