Chào mừng đến với trang thảo luận của Mintu Martin, mọi tin nhắn vui lòng viết xuống cuối trang
Trang thành viên hoặc trang thảo luận của thành viên này hiện tạm được bảo vệ không cho thành viên mới hoặc thành viên chưa đăng ký sửa đổi nhằm chặn không cho các thành viên này tháo bỏ cảnh báo hoặc có các hành vi phá hoại khác. (Thành viên quản lý nhớ thêm tên thành viên được bảo vệ này vào Wikipedia:Danh sách các trang được bảo vệ/Trang thành viên.)
Trang chính Đóng góp Thảo luận Nháp Dải huân chương Dự định Đại sảnh  

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Mashima Hiro mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...Mashima Hiro thường đặt tên các nhân vật chính trong truyện của mình theo mùa nhằm tránh cho độc giả Nhật Bản xa lạ với những cái tên thần thoại phương Tây?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 1 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 28 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (NDKDD) (thảo luận) 15:22, ngày 4 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Enter Sandman mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 2 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 49 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (NDKDD) (thảo luận) 15:42, ngày 4 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Ứng cử DSCL sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết danh sách chọn lọc của bài “Chiếc giày vàng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết danh sách chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Danh sách chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Hongkytran (thảo luận) 11:45, ngày 6 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/NgocAnMaster sửa

Mời bạn tham gia biểu quyết nhân sự. MediaWiki message delivery (thảo luận) 11:03, ngày 9 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Mời bạn sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Syma megarhyncha" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

 

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “Họ Trèo cây” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Mời bạn tham gia nhận xét và bỏ phiếu. -- Symptoms 0912AD (thảo luận) 05:32, ngày 10 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Pminh141 sửa

Mời bạn tham gia. MediaWiki message delivery (thảo luận) 10:06, ngày 10 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời BVT sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Dangerous (album của Michael Jackson)" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Hongkytran (thảo luận) 12:50, ngày 11 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nhân tế bào mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 3 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 39 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 12 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Liêu trai chí dị mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 4 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 29 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 15 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Lexus" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  - Mời bạn nhận xét Martin L. KingI have a dream 05:21, ngày 16 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Dzũng Phạm mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 5 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 30 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 17 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Thảo luận cộng đồng sửa

Quy định có ghi rõ là phải có tối thiểu 5 phiếu trở lên thì mới đạt đồng thuận. Nghệ sĩ guitar, nghệ sĩ bass vân vân chưa có đồng thuận. Tuy nhiên, những phương án có 4 phiếu thì rõ ràng là không có tranh cãi gì. Do đó, bạn cứ việc dịch như những phương án đó (nghệ sĩ guitar và nghệ sĩ bass). Sau này khi có tranh cãi thì bắt buộc phải đi tìm đồng thuận tiếp vì lần này chưa đạt đồng thuận (tôi nghĩ khả năng có tranh cãi đối với những từ đó trong tương lai là rất thấp nên không có gì phải lo). Đồng thuận do bạn mở không phải là thất bại hoàn toàn vì có 2 trong số đó đã có đồng thuận (5 phiếu trở lên). Cơ chế hoạt động của cộng đồng đó giờ là thờ ơ và ù ì. Những chủ đề không quan trọng thì rất khó mà nhận được sự quan tâm của nhiều tv. Do đó, việc bạn không đi gửi thư hàng loạt giai đoạn đầu đã là thiệt thòi không nhỏ cho việc tìm đồng thuận trong vụ âm nhạc vừa rồi. Không sao, dục tốc bất đạt. Ít nhất thì đã chốt hạ thêm được 2 mục từ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:14, ngày 17 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Mai mốt nếu bạn có mở đồng thuận thì nhớ lưu trữ vô trang Wikipedia:Thảo luận cộng đồng sau khi đồng thuận kết thúc nhé. Thanks! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:18, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Lympho bào mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 6 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 16 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Kurosaki Ichigo mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 7 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 49 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 24 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời BVT sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Geto Suguru" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  – Không biết bạn đã xem Jujutsu Kaisen chưa nhỉ? Nếu có thể thì mong bạn góp ý cho bài. Thân! Martin L. KingI have a dream 10:24, ngày 26 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Dangerous sửa

Xin chào! Mong bạn dành chút thời gian ngó qua và hiệu đính lại bài viết này nhé, nếu ổn rồi thì xem xét bỏ phiếu giúp mình nha! Nó bị bỏ rơi rồi 😢 Hongkytran (thảo luận) 00:29, ngày 29 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Miễn dịch học mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 8 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 38 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 10:08, ngày 31 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Bài viết của năm sửa

Tình hình là cuộc thi năm nay đã thành công mỹ mãn khi có trên 20 tv khác nhau bỏ phiếu cho cuộc thi (một kỷ lục mới trên Wikipedia Vi)! Bật mí là cuộc thi BVCN 2024 sẽ còn kịch tích hơn gấp bội phần. Một số tv đã bật mí cho tôi kế hoạch viết các bài "bom tấn" để cạnh tranh cho giải BVCN 2024 kaka. Bạn Mintu cũng nên tìm bài "bom tấn" (thuộc chủ đề mà bạn am hiểu) nào đó bên En để dịch về tranh giải đi chứ. Danh hiệu BVCN 2023 có tới 2 bài dịch bao gồm Á quân. Do đó, bài dịch hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các bài tự viết hoặc thậm chí ẵm luôn giải Quán quân nếu như là bài "siêu bom tấn" (ví dụ, triết học). Danh hiệu Quán quân và Á quân có lẽ là quá khó, nhưng tôi nghĩ bạn đủ sức cạnh tranh giải hạng Ba. Rất hy vọng sẽ thấy 1 bài "bom tấn" nào đó của bạn ra đời trong năm nay để cạnh tranh sòng phẳng với các bài "bom tấn" khác kaka! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:21, ngày 31 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời nhận xét bài viết tốt sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Làng Hới" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  – VinhNguyen.1257 (thảo luận) 22:28, ngày 1 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết British Steel (album) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 9 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 19 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Judas Priest mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 10 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 142 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 2 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời review sửa

Thư mời review của dự án Rihanna!
Bạn Mintu Martin ơi! Kính mong bạn hãy bỏ ra một chút thời gian để ghé sang các trang ứng cử viên bài viết chọn lọc của "Only Girl (In the World)" và cho một lời nhận xét nhé. Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ giúp mình xây dựng các bài viết chất lượng trên Wikipedia tiếng Việt cũng như giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh. Trân trọng cảm ơn.
Bạn đã nhận được thư mời tham gia biểu quyết ứng cử viên bài viết chọn lọc của Taylor Swift. Rất mong bạn hãy bỏ ra một chút thời gian và cho một lời nhận xét. Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ giúp mình xây dựng các bài viết chất lượng trên Wikipedia tiếng Việt cũng như giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh. Trân trọng cảm ơn.

Thân mời bạn tham gia. – Sóc Kín Đáo (hang động) 16:46, ngày 2 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thảo luận về Cúp Wiki tiếng Việt sửa

Chào bạn,

Bạn nhận được tin nhắn này với mục đích mời bạn đến tham gia thảo luận Cộng đồng về vấn đề tái khởi động cúp Wiki tiếng Việt. Cuộc thảo luận này đang được tổ chức tại không gian Wikipedia:Thảo luận.

Hy vọng với sự giúp đỡ của bạn, cộng đồng Wikipedia tiếng Việt tìm ra một giải pháp chung hữu ích cho chủ đề nêu trên.

Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc tin nhắn,

MediaWiki message delivery (thảo luận) 03:19, ngày 7 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Tương tác của con người với vi sinh vật mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 11 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 42 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 10:50, ngày 7 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Thảo luận/Thiết kế logo Tết 2024 sửa

Mời bạn tham gia chọn logo Tết 2024. MediaWiki message delivery (thảo luận) 16:37, ngày 7 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Chạy nguồn sửa

Nếu được xin nhờ bạn chạy giúp công cụ IABot ở bài Gặp nhau cuối năm, nãy giờ mình làm mãi mà không được, nó cứ hiện time out. Tks ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 18:48, ngày 11 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Nguyenmy2302 Tôi đã thử chạy, và cũng dính time-out. Đôi khi trang này bị như vậy, chắc phải thử sau. ✠ Tân-Vương  19:04, ngày 11 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời
Hic, làm chay thì mất đến mấy tuần mất, chờ thì hệ thống lại bị lỗi mấy ngày :(( Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:13, ngày 11 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời
Nguyenmy2302 Đôi lúc tôi thấy chỉ cần vài tiếng là trang IABot trở lại bình thường thôi bạn (hy vọng lần này cũng vậy), đừng làm tay, để thời gian đó tìm nguồn thì hữu ích hơn. Hồi đó tôi làm tay cho các BVT/BVCL nên tốn rất nhiều thời gian, cứ được 1 đoạn 10-20 nguồn là chóng mặt ngay, do đó, rất không ủng hộ ý tưởng làm tay này :|. ✠ Tân-Vương  19:21, ngày 11 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Rồng mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 12 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 83 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 12:19, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “Bánh mì Việt Nam” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  - Nếu được, mong bạn ghé qua dùng tí bánh nhé Martin L. KingI have a dream 00:28, ngày 15 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Hỏi về đề cử nội dung thi sửa

Cho mình hỏi ở WikiCup, nếu giả sử như bài mình viết vào tháng 12 năm 2023, ứng cử BVCL/BVT trong tháng 12 năm 2023 nhưng biểu quyết kết thúc thành công vào tháng 1 năm 2024 thì liệu bài đó được tính là đóng góp cho năm 2023 hay năm 2024? – Sóc Kín Đáo (hang động) 13:57, ngày 16 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

@SecretSquirrel1432: Cái này mình có thể du di châm trước nha! Nếu bạn muốn bài của bạn được tính điểm sang năm 2023 thì cứ nhắn mình, đồng nghĩa năm 2024 sẽ không được tính nữa. Hoặc ngược lại cũng vậy!  Jimmy Blues  11:18, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời
Tính điểm cho năm 2023 đi, dù gì bài viết trong khoảng thời gian năm nào thì tính năm đó. Năm 2024 thì mình có khối bài sắp sửa lên sóng nên dư dả lắm kkkkk Sóc Kín Đáo (hang động) 11:23, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Tôi nghĩ bạn nên gửi thư mời tay 1 lần nữa để tránh tình trạng WikiCup bị ế ẩm. Cuộc thi BVCN vừa qua thì tôi cũng phải mời tay lần thứ 2 thì mới nhận được đông đảo sự quan tâm. Mà nói chung cuộc thi WikiCup của bạn lần này được tổ chức "quá nhanh và bất ngờ" nên cộng đồng chưa kịp chuẩn bị tinh thần để chiến. Do đó, rút kinh nghiệm cho năm sau thì bạn nên tuyên bố cuộc thi WikiCup trước 1-2 tháng ở trang thảo luận chung để cho cộng đồng chuẩn bị tinh thần để chiến. Đây là cuộc thi có quy mô lớn + tốn rất nhiều thời gian lẫn tâm huyết nên cộng đồng cần phải có thời gian xác định tinh thần chứ không phải kiểu ngẫu hứng mà tham gia được. Cuộc bình chọn BVCN của tôi thì ngẫu hứng tham gia được, vì sao? Đơn giản vì bất cứ ai cũng có thể bỏ phiếu bình chọn dù có 0 BVCL/BVT hoặc không làm gì hết vẫn bầu chọn được (miễn đáp ứng điều kiện bỏ phiếu). Tôi đồng ý với quan điểm của NhacNy rằng năm nay bạn tổ chức quá vội vã và chưa được chuẩn bị kỹ so với quy mô lớn của nó.

Cuộc thi BVCN của tôi mặc dù mang tính chất ngẫu hứng, nhưng tôi cũng đã quảng bá cho nó trước vài tháng trước khi cuộc thi chính thức được diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Muốn bất cứ event gì thành công trên Wikipedia thì cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không thể ngẫu hứng mà tổ chức được. Chưa kể, luật chơi + cách tính điểm bị sửa đi sửa lại cho tới gần đây. Đáng lý mấy cái này phải giải quyết xong xuôi hết vài tháng TRƯỚC KHI cuộc thi WikiCup bắt đầu trở lại. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:56, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

"Tin nhắn mời than gia Cúp Wiki tiếng Việt" -> tin nhắn mời tham gia WikiCup của bạn bị sai chính tả. Tham gia chứ không phải than gia. Bình thường viết sai chính tả thì chả sao, nhưng đây là thư mời hàng loạt. Sai chính tả đã được gửi đi rộng rãi tới mấy trăm tv khác nhau. Cộng đồng sẽ không đánh giá cao cuộc thi của bạn do thấy thiếu sự cẩn trọng. Đôi điều tâm sự. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:20, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Tiếu ngạo giang hồ (phim truyền hình 2001) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 13 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 36 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Kiến đảng vĩ nghiệp mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 14 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 29 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:14, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Living After Midnight mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 15 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 9 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết You've Got Another Thing Comin' mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 16 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 11 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Bài viết tốt sửa

-- Symptoms 0912AD (thảo luận) 08:25, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thành viên:Lệ Xuân/Đóng góp sửa

Hôm nay, tôi mới để ý là bạn đã chính thức vượt mặt LX làm trùm sao của Wikipedia Vi (tính tổng sao vàng/bạc của bài viết lẫn danh sách). Chúc mừng bạn! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:00, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Tôi mới tạo trang này kaka. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:01, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời
mình nghĩ LX xài rất nhiều tài khoản, đóng góp tản mác lắm, nếu gom lại sẽ nhiều hơn á - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 04:07, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời
Thành viên:TUIBAJAVE Cách đây 2 năm, tôi đã gom lại từ tất cả các tk cũ của LX hết vô link trên rồi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:03, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thêm nội dung thi sửa

Mình điền nội dung thi ở chỗ nào vậy bạn? – Mickey Đại Phát (thảo luận) 07:04, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Chấm thi sửa

Mình tham gia ứng cử tại cúp Wiki rồi. Bạn có thể chấm thi cho đề cử của mình nhé. – Mickey Đại Phát (thảo luận) 00:39, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết danh sách chọn lọc của bài “Quả bóng vàng châu Âu 2023” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết danh sách chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Danh sách chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  – Mickey Đại Phát (thảo luận) 14:30, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Mong bạn có thể hỗ trợ hiệu đính câu cú và cách hành văn của bài viết này nhé! Hongkytran (thảo luận) 14:27, ngày 3 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Lời cảm ơn sửa

Hihi. Mình cảm ơn bạn cho phần chấm thi bài ứng cử của mình vừa rồi. Nhân tiện nếu bạn có thời gian thì bạn nhận xét bài Quả bóng vàng châu Âu 2023 của mình để lên danh sách chọn lọc nhé. Một lần nữa mình cảm ơn bạn nhiều. – Mickey Đại Phát (thảo luận) 00:46, ngày 4 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “Love the Way You Lie” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

 

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “Wildest Dreams (bài hát của Taylor Swift)” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  — Thân mời bạn tham gia rà bài và góp ý. Squirrel (talk) 08:37, ngày 4 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Tam Hiệp, Phúc Thọ" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  – Bùi Lê Việt Cường 14:18, ngày 5 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Breaking the Law mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...trong video âm nhạc của bài hát "Breaking the Law", các thành viên của Judas Priest đã "cướp" ngân hàng bằng vũ khí là những cây guitar của họ?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 17 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 17 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 11:57, ngày 6 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Bạn có thư! sửa

Xin chào, Mintu Martin. Xin kiểm tra email – bạn có thư!
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}.

AsaHiguitaMizu (thảo luận) 11:58, ngày 8 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Xin chào, Mintu Martin. Xin kiểm tra email – bạn có thư!
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}.

Dr. Voirloup💬 13:46, ngày 9 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Lịch sử Cúp Wiki sửa

Mình thêm nội dung rồi á. bạn xem OK ko?. có gì tự phát triển nhé - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 17:55, ngày 9 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Rob Halford mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 18 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 43 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 08:57, ngày 11 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sắc, Giới (phim) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 19 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 61 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 11:02, ngày 13 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Lên men trong chế biến thực phẩm mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 20 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 26 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 20 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Một ngôi sao dành cho bạn! sửa

Ngôi sao Nguyên bản
cảm ơn bạn Sirnhat0 (thảo luận) 07:52, ngày 24 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Thực sự rất mong bạn có thể dành chút thời gian hiệu đính và góp ý cho bài viết này. Theo chủ quan thì mình thấy bài ok rồi, nhưng khách quan thì mình không rõ nữa 😭😭😭 Hongkytran (thảo luận) 04:48, ngày 25 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “Sơn Án” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  – 936001 WikipediaeTalk 12:59, ngày 28 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Let Go (album của Avril Lavigne) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...ca sĩ Avril Lavigne đã được hãng Arista Records ký hợp đồng trị giá hơn cả triệu đô la để ra mắt album đầu tay chỉ sau một lần thử giọng 15 phút?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 21 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 96 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Lên men mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...khám phá rằng một sinh vật như nấm men là cần thiết cho quá trình lên men từng bị các nhà khoa học khác chế giễu?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 22 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 33 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 06:32, ngày 30 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Steven Bradbury mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 23 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 26 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 08:27, ngày 1 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bài viết tốt sửa

– 936001 WikipediaeTalk 12:18, ngày 5 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Steven Bradbury mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 24 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 26 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 7 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Monkey D. Luffy mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...thị trưởng thành phố Nagoya từng hóa trang theo nhân vật Monkey D. Luffy để chào đón hội nghị World Cosplay Summit tổ chức tại đây?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 25 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 65 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 11:28, ngày 8 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Tập tin:Sleeping Lady with Black Vase.png không tự do nhưng không được dùng đến sửa

⚠
Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Sleeping Lady with Black Vase.png. Theo như trang mô tả tập tin thì đây là một tập tin không tự do và do đó cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chí để sử dụng hợp lý. Một trong các tiêu chí đó là tập tin phải hiện diện trong ít nhất một bài viết, nhưng tập tin này lại đang không nằm trong bài viết nào. Nếu nó từng hiện diện trong một bài viết nào đó, bạn có thể đến đó và xem tại sao nó lại bị gỡ ra. Bạn có thể đưa nó lại vào bài nếu bạn cho rằng tập tin vẫn còn hữu ích. Tuy nhiên, nếu tập tin này có thể được thay bằng một tập tin tự do, thì ta phải ưu tiên dùng tập tin tự do đó hơn một tập tin có bản quyền (xem quy định của Wikipedia về nội dung không tự do).

Sau bảy ngày mà vẫn không được dùng trong bất kỳ bài viết nào thì tập tin này sẽ bị xóa dựa trên tiêu chí xóa nhanh của Wikipedia. Mong bạn lưu ý giúp. Cảm ơn bạn.SongVĩ.Bot (thảo luận) 04:30, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Bài viết tốt sửa

 ✠ Tân-Vương  05:56, ngày 9 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Ayase Haruka mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...diễn viên Ayase Haruka từng bị tạm giữ ở New Zealand vào năm 2006 vì bị tình nghi là gián điệp?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 26 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 50 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 08:32, ngày 10 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết XxxHolic mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...việc nhóm tác giả Clamp đưa các chi tiết liên hệ Tsubasa: Reservoir Chronicle với XxxHolic bị cho là gây khó hiểu tới mức độc giả phải đọc cả hai truyện mới phần nào nắm được?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 27 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 73 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 11:57, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Roronoa Zoro mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 28 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 24 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 10:10, ngày 22 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Kuchiki Rukia mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...dù là nhân vật đầu tiên được tác giả Kubo Taito sáng tạo và lấy làm mẫu thiết kế cho các nhân vật còn lại trong Bleach, song Kuchiki Rukia lại không phải là nhân vật chính?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 29 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 38 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 24 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Tlinh sửa

Bạn xem giúp tôi bài này đã đủ điều kiện ứng tuyển BVT chưa nhé. Nếu bạn không phiền bạn có thể giúp tôi ứng cử được không? Cảm ơn bạn. – Elouise (thảo luận) 05:48, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Iron Man (bài hát) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 30 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 12 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 12:40, ngày 29 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/LĐK sửa

Mời mọi người tham gia. MediaWiki message delivery (thảo luận) 05:03, ngày 3 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Inoue Orihime mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...không chỉ nổi tiếng với độc giả bộ manga Bleach, nhân vật Inoue Orihime còn được nhiều người không hâm mộ truyện biết tới qua ảnh động ghép với nền nhạc bài hát "Ievan Polkka"?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 31 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 29 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 3 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Nexus 7 (2012)" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

 I So bad 17:03, ngày 5 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Jeff Buckley mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 32 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 72 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Grace (album của Jeff Buckley) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 33 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 36 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 10 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Citopia" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Không biết bạn có nghe nhạc Việt không? Thân mời bạn ghé trang biểu quyết để góp thêm ý kiến hoàn thiện bài, mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:40, ngày 14 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Herbert Giles mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 34 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 27 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 15 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Higashi no Eden mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 35 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 59 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Noitamina mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 36 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 50 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 17 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Mời mọi người tham gia. Cảm ơn. MediaWiki message delivery (thảo luận) 14:48, ngày 18 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thư mời BVCL sửa

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Mong bạn dành chút thời gian hiệu đính qua bài nhé! Hongkytran (thảo luận) 04:46, ngày 19 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Thông báo Bạn có biết sửa

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Làn sóng mới của nhạc heavy metal (Mỹ) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 37 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 10 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Avenged Sevenfold mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 38 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 103 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Bot Bạn có biết (báo lỗi?) 07:00, ngày 19 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời