Chào mừng đến với trang thảo luận của Mintu Martin, mọi tin nhắn vui lòng viết xuống cuối trang
Trang thành viên hoặc trang thảo luận của thành viên này hiện tạm được bảo vệ không cho thành viên mới hoặc thành viên chưa đăng ký sửa đổi nhằm chặn không cho các thành viên này tháo bỏ cảnh báo hoặc có các hành vi phá hoại khác. (Thành viên quản lý nhớ thêm tên thành viên được bảo vệ này vào Wikipedia:Danh sách các trang được bảo vệ/Trang thành viên.)
Trang chính Đóng góp Thảo luận Nháp Dải huân chương Dự định Đại sảnh  

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Otaku mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...là một tiểu văn hóa nổi tiếng ở Nhật Bản, song otaku từng có thời gian bị chính quyền kiểm soát gắt gao và bị xã hội kỳ thị?

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 09:39, ngày 21 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Ổ sinh thái mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 10:14, ngày 24 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bạn Sửa đổi

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Urosphena whiteheadi" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Mong nhận được ý kiến từ bạn. -- Symptoms 0912AD (thảo luận) 14:26, ngày 25 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Geena Davis mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 08:11, ngày 26 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sinh cảnh mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:32, ngày 28 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Michael Douglas mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Basic Instinct mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sharon Stone mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 12:27, ngày 6 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết War Pigs mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Guitar World mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 15:15, ngày 7 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ứng cử BVT Sửa đổi

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Leonardo DiCaprio" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Hongkytran (thảo luận) 05:06, ngày 8 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bạn Sửa đổi

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết danh sách chọn lọc của bài “Danh sách loài gấu” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết danh sách chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Danh sách chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Mong nhận được ý kiến từ bạn. -- Symptoms 0912AD (thảo luận) 15:35, ngày 8 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nhà báo mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...theo Phóng viên không biên giới, năm 2018 có 80 nhà báo thiệt mạng trong lúc tác nghiệp, 348 người bị cầm tù và 60 người bị bắt làm con tin, được cho là tồi tệ nhất đến thời điểm đó?

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 00:13, ngày 10 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chung kết UEFA Champions League 2006 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Giải Oscar lần thứ 1 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 00:16, ngày 10 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chung kết UEFA Champions League 2006 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Giải Oscar lần thứ 1 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:17, ngày 10 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bạn Sửa đổi

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết danh sách chọn lọc của bài “Danh sách loài họ Chồn” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết danh sách chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Danh sách chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Mong nhận được ý kiến từ bạn. -- Symptoms 0912AD (thảo luận) 14:37, ngày 10 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết The Gods Must Be Crazy mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:39, ngày 12 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài viết tốt Sửa đổi

– AsaHiguitaMizu (thảo luận) 10:01, ngày 15 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài viết tốt Sửa đổi

-- Symptoms 0912AD (thảo luận) 12:45, ngày 16 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thư mời Sửa đổi

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “Jake Gyllenhaal” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

 (Chú thích: đây là bài mà bạn đã đề nghị giáng sao cách đây ba năm, đến bây giờ đã được tôi nâng cấp lại và trao cho cơ hội thứ hai). Thuyhung2112 (thảo luận) 08:07, ngày 18 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Hoa hậu châu Á (ATV) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...năm 1995, nhờ loại bỏ giới hạn độ tuổi, cuộc thi Hoa hậu châu Á đã có sự tham gia của hai thí sinh lớn tuổi nhất (47) và nhỏ tuổi nhất (15)?

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:45, ngày 19 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Một cái cây cho bạn! Sửa đổi

Một cái cây cho bạn!
Bạn thật kiên nhẫn khi dịch lại toàn bộ bài Sinh cảnh. Nếu bài viết này trở thành BVT, có thể sẽ có Chủ điểm tốt. — Dr. Voirloup💬 17:12, ngày 20 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Yui (ca sĩ) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 17:36, ngày 21 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thư mời Sửa đổi

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Hà Nội trong mắt ai" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Thân mời bạn tham gia biểu quyết sắp đáo hạn này 😢 ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:07, ngày 25 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bạn Sửa đổi

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết danh sách chọn lọc của bài “Danh sách loài chuột chù voi” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết danh sách chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Danh sách chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Mong nhận được ý kiến từ bạn. -- Symptoms 0912AD (thảo luận) 15:12, ngày 2 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bạn Sửa đổi

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Turacoena modesta" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Mong nhận được ý kiến từ bạn. -- Symptoms 0912AD (thảo luận) 15:17, ngày 2 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Kimura Takuya mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:54, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ngôi sao đặc biệt Sửa đổi

Huy chương Đóng góp đặc biệt
Tôi xin trân trọng tặng bạn một Huy chương Đóng góp đặc biệt, vì những đóng góp to lớn của bạn cho Vi.Wiki, Chúc bạn vui vẻ và có thêm nhiều đóng góp. 10 năm trước, khu vực BVT lần đầu tiên được ra lò. Bạn từng nói với tôi là ước mơ của bạn là sẽ làm số lượng BVT vượt số lượng BVCL. Hiện giờ, xin trân trọng thông báo cho bạn biết là ước mơ của bạn đã thành hiện thực! 437 BVT > 435 BVCL. Số lượng BVT vượt mốc số lượng BVCL có công không hề nhỏ của bạn suốt 8 năm qua (tính từ năm 2015): bạn dịch khá nhiều BVT + khuyến khích hàng tá tv khác ứng cử bài của họ ra khu vực BVT. Xin chúc mừng và cảm ơn tất cả những cống hiến không ngừng nghỉ của bạn suốt 8 năm qua! Hy vọng là 10 năm nữa tôi vẫn sẽ thấy bạn quanh quẩn trên đây đi dịch BVT và khuyến khích các tv khác đề cử BVT haha. Xin được hỏi là mục tiêu và ước mơ tiếp theo của bạn là gì? P/S: tôi mới thêm bạn vô danh sách này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:30, ngày 5 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bạn Sửa đổi

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết danh sách chọn lọc của bài “Danh sách loài họ Trâu bò” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết danh sách chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Danh sách chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

 

Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Ensifera ensifera" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Mong nhận được ý kiến từ bạn. -- Symptoms 0912AD (thảo luận) 14:35, ngày 6 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bạn tuyên thệ và đăng ký số báo danh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:24, ngày 7 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Nguyentrongphu: Tôi tưởng mình đã đăng ký rồi chứ nhỉ? (Số 4).  Jimmy Blues  08:33, ngày 7 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Số báo danh thật ra là số Mekong kaka. Bạn có số Mekong là 2. Tôi có link "số Mekong" trong trang Hội rồi đó. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:40, ngày 7 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:Thuyhung2112 -> bạn nên nhờ thêm bạn này peer-review bài Lương Thế Vinh vì tôi đánh giá cao trình độ học vấn của bạn này. Thành viên:NXL1997 -> tv này có khả năng biên tập tốt các bài "tự viết". Ví dụ, Song lang (phim). Chung quy thì càng nhiều người tham gia peer-review thì chất lượng bài Lương Thế Vinh sẽ càng cao. Chúng ta không bao giờ có thể đạt tới mức hoàn hảo 100%, nhưng chúng ta luôn luôn có thể tiếp cận tới sự hoàn hảo càng gần càng tốt! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:20, ngày 7 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Lương Thế Vinh mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 20:40, ngày 7 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Wikipedia:Bài viết của năm Sửa đổi

Tôi mới nảy ra ý tưởng này (thật ra là chôm từ Wikipedia Ru). Hy vọng năm nay hoặc năm sau, bạn sẽ viết 1 bài "bom tấn" để cạnh tranh cho danh hiệu này. Danh hiệu này theo tôi sẽ có mức cạnh tranh cực kỳ cao và rất khó để đoạt lấy kaka! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:49, ngày 12 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Gợi ý, nếu bạn dịch bài Jesus ngon lành cành đào từ bên En về thì tôi nghĩ bạn có khả năng cạnh tranh rất cao để ôm giải Quán quân "bài viết của năm" kaka. Lưu ý là bài này rất khó dịch nhé vì có rất và rất nhiều từ chuyên môn (rất dễ bị dịch sai và lệch nghĩa). Bởi, đừng tưởng bài dịch là không có khả năng ôm giải "bài viết của năm", nhầm to nhé. Được hết, quan trọng là bạn quyết tâm tới đâu? Cuộc thi độ cạnh tranh cao như vậy mới thú vị chứ kaka. Người hưởng được lợi nhiều nhất từ cuộc thi này chính là chất lượng của Wikipedia Vi và độc giả! Bạn còn 3 tháng, còn không thì cạnh tranh cho giải năm 2024 cũng được cho thông thả. Đầu năm 2025 sẽ bầu cho các BVCL của năm 2024. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:02, ngày 12 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bài Jesus bên En là một chủ đề siêu rộng và quá khó nên e là sẽ quá sức bạn. Xin gợi ý bạn bài bom tấn vừa sức hơn là bài J. K. Rowling (mới được biên tập lại để đạt chất lượng FA năm 2022). Bạn cứ thông thả viết. Năm nay không viết hơn thì để dành tới năm sau viết kaka. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:16, ngày 13 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Gợi ý hai: nếu như bạn vét cạn nguồn tài liệu về Lương Thế Vinh và viết bài một cách xuất sắc, tôi có thể khẳng định rằng bài đó sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký để ôm giải. Tôi nghĩ bạn cần nhiều hơn 3 tháng để vét cạn nguồn về Lương Thế Vinh + đọc và chắt lọc thông tin. Do đó, nếu như bạn thật sự nghiêm túc, quyết tâm cao độ và mong muốn sự cạnh tranh cao thì bạn có thể dồn tâm huyết vô bài đó. Sau đó, ứng cử bài đó thành BVCL vào năm 2024. Bài đó sẽ trở thành ứng cử nặng ký cho danh hiệu "bài viết của năm 2024" (bình chọn sẽ diễn ra vào đầu năm 2025). Nghe đâu bạn Lệ Xuân cũng đã từng mất ăn mất ngủ nhiều tháng để viết những bài "xuất quỷ nhập thần" như Nguyễn Văn Thiệu, nhà Đường, Adolf Hitler và nhiều bài khác (mỗi bài = mất ăn mất ngủ vài tháng). Nhìn chung, tôi vẫn đánh giá LX là cây bút số một của Wikipedia Vi ở thời điểm hiện tại. LX sẽ không tham gia Wikipedia trong vài năm tới nên các bạn khác sẽ có cơ hội ẵm giải Quán quân kaka. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:15, ngày 12 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sarah Goodridge mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Beauty Revealed mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 12:46, ngày 16 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phong trào Nhân văn - Giai phẩm Sửa đổi

Chào bạn Mintu nha, chả là không biết bạn có hứng thú với văn học VN không, nhưng sắp tới mình có dự định viết một bài thật là dài hơi về chủ đề này. Tuy nhiên để làm một mình chắc chắn sẽ kham không xuể vs số lượng nguồn "không lồ" từ báo chí tới sách vở, và hàng trăm nguồn mạng khác nhau nữa @@ Mình rất mong được bạn collab cùng để hoàn thiện bài viết này, và để đạt tới những giới hạn mới (độ khó theo mình là 9/10 vì bao quát cực kỳ rộng luôn ớ). Rất mong được bạn hồi âm ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:36, ngày 17 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:Disansee & Nguyenmy2302 Bạn Di có muốn collab không? Nếu muốn thì đăng ký 1 slot ở đây nè. Đây là chủ đề tôi nghĩ độ khó có thể lên tới 10 trên 10 với cả trăm quyển sách + hàng trăm nguồn mạng khác nhau về chủ đề này. 3 người collab cho dễ thở. Các bạn định dạng mục lục đầy đủ cho bài ở trang nháp rồi chia nhau ra mà viết. Mỗi người viết khoảng 3-4 mục là ok hoặc có thể hơn (tùy theo tổng số mục trong bài). Chúc 3 bạn collab vui vẻ và thành công! Nếu hoàn thành thì bài này sẽ bài "bom tấn" làm chấn động chủ đề Chiến tranh Việt Nam. Tầm ảnh hưởng và độ khó có thể là ngang với bài Nguyễn Văn Thiệu. Hiện tại, có 2 bạn khác đã thỏa thuận với nhau và đồng ý collab bài Văn Cao (thêm một bài "bom tấn" ở chủ đề văn nghệ). Năm nay coi bộ Wikipedia Vi có quá nhiều bài bom tấn. Tôi rất hạnh phúc khi thấy những điều này xảy ra! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:34, ngày 19 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vào thời điểm cụ thể nào bạn có thể bắt đầu công việc collab này? Sẽ thật tốt nếu bạn có thể đưa ra một cái date cụ thể để làm việc được thống nhất hơn. Nếu bạn có việc bận sắp tới thì hãy tự nhiên báo với mình, mình sẽ chờ theo thời gian cụ thể. Sớm hồi âm ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 18:56, ngày 22 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Long Vacation mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 14:17, ngày 21 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Marie Curie Sửa đổi

Bên Wikipedia Nga (bài vốn chỉ là BVT), tôi thấy họ có số lượng nhiều hơn gấp đôi bên ta và bản En. Do đó, khả năng rất cao là bị thiếu nhiều thông tin quan trọng. Đó là lý do tại sao bên En chỉ là GA chứ không phải FA. Cách đây nhiều năm, cộng đồng Wikipedia đã quyết định cho phép GA được phép ứng cử làm BVCL. Tuy nhiên, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Bây giờ, tiêu chuẩn BVCL bây giờ cao hơn rất nhiều so với năm 2016. Những bài đề cử năm 2016 mà đề cử thời nay chắc tạch hết. Do đó, với xu hướng tiêu chuẩn BVCL/FA càng ngày càng tăng (bên En cũng vậy) thì tôi nghĩ từ nay không nên đề cử GA thành BVCL nữa. Đây chỉ là lời khuyên và nhắn nhủ của tôi dành cho bạn, còn bạn muốn quyết định sao thì tùy. Tôi luôn lo lắng cho chất lượng của 2 khu vực BVCL/BVT từ năm 2015. Nói thêm, tôi xin nhấn mạnh là tôi đánh giá rất cao khả năng dịch thuật và tâm huyết của bạn cho dự án. Tuy nhiên, chất lượng của dự án và tiêu chuẩn BVCL phải tăng lên theo thời gian thì mới bắt kịp với xu hướng xã hội càng ngày càng tiên tiến chứ không thể đi thụt lùi được. Đôi điều tâm sự. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:24, ngày 21 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chất lượng giữa GA và FA có độ chêch lệch rất lớn chứ không phải gần bằng nhau đâu. Bằng chứng là WikiCup trao cho GA 35 điểm trong khi FA được 200 điểm. Chứng tỏ họ đánh giá công sức, độ khó viết 1 bài FA nhiều gấp khoảng 6 lần so với viết 1 bài GA (6 GA = 1 FA). Đôi điều tâm sự. Tôi thấy bạn đang cố gắng hết sức để nâng cấp bài này. Chúc bạn thành công! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:00, ngày 23 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
"Temples (1983). “Sklodowska-Curie Marie (Curie Sklodowska Marie)”. Khramov Yu: Các nhà vật lý (bằng tiếng Nga). tr. 1173." -> bạn không biết tiếng Nga nên dịch sai bét hết rồi. Tôi mới qua Wikipedia tiếng Nga để đối chiếu. Bạn bị sao vậy? Chỉ vì 1 ngôi sao phù du mà bạn bất chấp đánh đổi chất lượng bài để đạt lấy ngôi sao?
Không có tác giả nào tên Temples hết. Tác giả của nguồn đó là ông Yuri Khramov. Nguồn có tên là "Склодовская-Кюри Мария (Curie Sklodowska Marie) // Физики : Биографический справочник" -> đây là nguồn sách và nên giữ nguyên tên tiếng Nga trừ phi bạn tìm được tên chính thức của nguồn bằng tiếng Anh. Thông tin trong bài được trích ở nguồn nằm ở trang 247.
"Các nhà vật lý" -> tựa đề sách cũng dịch thành tiếng Việt??? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:48, ngày 23 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
(qua đây vì được tag tên trong UCBVCL) Phát hiện của Phú về "Temples" như trên là đúng rồi, mà không hiểu công cụ nào chuyển cả ref kiểu này thì đến tài thật, bên ru rõ ràng là Храмов, 1983, с. 247 mà lại sang được thành Temples 1983, tr. 247?!?. Còn về nội dung thì lại còn lạ hơn nữa khi ref xuất hiện duy nhất ở đoạn mở đầu là nơi không cần ref, và câu đấy còn có tới 4 ref liền, nghĩa là hoàn toàn có thể bỏ nó đi mà không ảnh hưởng gì, nên tôi nghĩ câu được ref không phải dịch từ tiếng Nga mà gọi là có tham khảo và cho thêm ref vào thôi, nên không thể thẩm định nội dung được ref này. Nhưng đúng là bài có lấy thông tin hoặc tham khảo từ ru khi một số tài liệu tham khảo tiếng Nga lại viết (dịch) bằng tiếng Anh???, ví dụ phía dưới Temples là Kudryavtsev 1956, tr. 376 được trỏ đến Kudryavtsev, Pavel Stepanovich (1956). History of physics: from Mendeleev to the discovery of quantum (1870-1900). 2. M.: State Educational and Pedagogical Publishing House of the Ministry of Education of the RSFSR. tr. 487., kiểu viết này có 2 vấn đề: 1 là độc giả sẽ cho rằng nguồn bằng tiếng Anh, 2 là không thể (hoặc rất khó) để lần ra nguồn gốc tài liệu tiếng Nga Кудрявцев П. С. История физики: от Менделеева до открытия квант (1870—1900 гг.). — М.: Государственное учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1956. — Т. 2. — 487 с. — 25 000 экз., như các bài đã có thì chỉ nên chuyển tự tên họ của tác giả thôi (giúp cho độc giả vì không đọc nổi chữ Kirin) ở tham số last, còn lại dồn hết tên còn lại của họ (bằng chữ Kirin) vào first, title nên viết bằng tiếng gốc vì đã có trans-title giúp dịch ra tiếng Việt, ngoài ra thì phải là pages=487 tức sách có 487 trang (ref của ru hầu như luôn ghi tổng số trang như này) chứ không phải page=487 (tr.487). Lcsnes (thảo luận) 02:11, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Lcsnes Sách ở phần tham khảo thì ghi tổng số trang cũng là hợp lý thôi (mặc dù mấy Wikipedia ngôn ngữ khác không ghi nguồn theo kiểu này). Tuy nhiên, phần chú thích thì họ có ghi chính xác số trang để chúng ta biết là thông tin được lấy ở trang nào. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:38, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@SicMundusCreatusEst, yes, nên chỉ là "ngoài ra" thôi (tham số page và pages trong bản mẫu chú thích), còn trang trong chú thích thì đúng rồi Kudryavtsev 1956, tr. 376. Lcsnes (thảo luận) 02:46, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Lcsnes Tất cả những đoạn dịch từ tiếng Nga (khả năng cao là thông tin đi kèm với nguồn tiếng Nga) thì nhờ bạn Lcsnes ngó qua dùm. Tôi chỉ đồng ý gạch phiếu khi nhận được xác nhận dịch chính xác từ bạn. 1 người không biết tiếng Nga thì chắc chắn không thể dịch chính xác được. Nếu bạn không có time dò bài thì rất tiếc bài phải tạm thất cử ở đợt này, chờ dò ok xong rồi ứng cử lại vẫn chưa muộn. Dục tốc bất đạt. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:53, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@SicMundusCreatusEst Tôi cũng chưa có thời gian đọc kỹ hẳn nhưng có xem qua thì có vẻ như là các phát hiện đã nói ở trên thôi, nghĩa là bạn ấy không dịch từ tiếng Nga (hoặc đang dịch vì thấy bài có gắn "đang sửa đổi") mà có vẻ chỉ là gắn thêm chú thích cho những ý đã có để nhìn nó có vẻ dày ref, nhiều tham khảo thôi, đa phần chú thích mà link xuống tài liệu tiếng Nga thì tại đó cũng có ít nhất một chú thích bằng tiếng khác (tiếng Anh). Còn thì bảo lưu vấn đề tài liệu tiếng Nga (hoặc thứ tiếng nào khác) mà lại viết như thể tài liệu đó bằng tiếng Anh. Lcsnes (thảo luận) 03:15, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Lcsnes Mang cả đống nguồn tiếng Nga về mà lại không bổ sung thông tin nào mới = quá vô nghĩa. Tôi sẽ đợi bạn Mintu cải thiện bài thêm. Sau đó, nhờ bạn Lcsnes dò lại. Bạn nói ok thì tôi sẽ gạch phiếu, quyết định vậy đi cho đơn giản. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:44, ngày 24 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Danh sách trận Siêu cúp Anh mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 13:14, ngày 23 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Romeo and Juliet (phim 1968) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...năm 2023, hai diễn viên chính của phim Romeo and Juliet đã đệ đơn kiện đơn vị phát hành là Paramount Pictures sau hơn 50 năm kể từ thời điểm bộ phim được trình chiếu?

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 18:54, ngày 27 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vãi Sửa đổi

Bạn dịch "University Press" là "Đại học báo chí" á – (Tòa án Tối cao Fontaine) 02:51, ngày 28 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Donnie Darko mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...bộ phim Donnie Darko diễn ra trong vòng 28 ngày, là khoảng thời gian Richard Kelly dành để viết kịch bản và cũng là thời gian ghi hình phim?

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Richard Kelly (nhà làm phim) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
  • ...bộ phim Donnie Darko diễn ra trong vòng 28 ngày, là khoảng thời gian Richard Kelly dành để viết kịch bản và cũng là thời gian ghi hình phim?

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 05:14, ngày 30 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Small Wonder (phim truyền hình) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 06:00, ngày 5 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Karl Patterson Schmidt mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 11:23, ngày 11 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thư mời tham gia Biểu quyết chọn ĐPV Phjtieudoc Sửa đổi

Mến chào bạn, tin nhắn này có mục đích là mời bạn tham gia biểu quyết Biểu quyết chọn điều phối viên Phjtieudoc, tuân theo Điều lệ Khu vực Biểu quyết. Tiêu chuẩn thành viên bỏ phiếu được quy định tại đây.

Biểu quyết nêu trên được đã được khai mở từ ngày 11 tháng 9 năm 2023 và sẽ kéo dài trọn 30 ngày.

Trân trọng kính mời bạn,

Thư mời này được gửi tự động theo danh sách Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/Danh sách thư, nếu đã làm phiền bạn, xin rộng lòng lượng thứ. Thư mời này được soạn thảo và gửi đi bởi ThiênĐế98, thông qua sự trợ giúp của MediaWiki message delivery (thảo luận) vào lúc 19:24, ngày 11 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết Sửa đổi

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Todd Haberkorn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Natsu Dragneel mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 14:46, ngày 13 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lương Thế Vinh Sửa đổi

Chào bác, cảm ơn về lời đề nghị. Hiện tại tôi cũng có nhiều công việc bên ngoài nên quỹ thời gian cũng tùy lúc mà thôi. Tôi sẽ cố gắng giúp nếu điều kiện cho phép, song không dám hứa trước điều gì cả.

Chúc bác buổi tối vui vẻ – TT 1234 (thảo luận) 16:04, ngày 20 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Natsu Dragneel Sửa đổi

Bài này mới bị Danh chỉ ra nhiều điểm cần phải được cải thiện. Tôi nghĩ từ nay bạn nên chạy theo chất lượng chứ không nên chạy theo số lượng sao. Tôi báo để bạn có thời gian dò lại bài cho kịp trước khi hết hạn BQ. Chào bạn! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:02, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]