Dưới đây là danh sách bài viết được viết bởi tài khoản A và các tài khoản phụ:

Tiểu sử sửa

Nghệ sĩ, idol, diễn viên sửa

Influencer sửa

Chính khách, nguyên thủ quốc gia sửa

Cổ đại
Trung đại
Hiện đại

Tướng lĩnh, sĩ quan quân đội sửa

Nhà văn, nhà thơ sửa

Khác sửa

Lịch sử sửa

Cổ đại sửa

Trung đại sửa

Hiện đại sửa

Danh sách sửa

Tôn giáo sửa

Giải trí sửa

Phim ảnh sửa

Trò chơi điện tử sửa

Scandal sửa

Mỹ thuật sửa

Văn học sửa

Tác phẩm sửa

Thời trang sửa