Mọi sửa đổi thực hiện tại Wikipedia đều được lưu vào lịch sử trang. Nghĩa là mọi đóng góp của bạn sẽ không bao giờ bị mất, dù cho đây là bách khoa mở và ai cũng sửa đổi được.

Xem lịch sử

  • Để xem lịch sử trang, nhấn vào nút Xem lịch sử phía đầu trang. Bạn sẽ thấy hiện ra ngày giờ của từng sửa đổi đồng thời tên thành viên đã thực hiện sửa đổi và đôi khi tóm tắt về sửa đổi đã thực hiện.
  • Bấm vào tên các thành viên màu xanh, bạn có thể đọc thêm thông tin về thành viên đó. Bấm vào các nút có tên "(trước)" cạnh mỗi sửa đổi, bạn sẽ so sánh được sửa đổi đã thay đổi những gì so với bản trước.
  • Để xem một phiên bản cụ thể, bạn hãy bấm chuột vào đường dẫn chỉ phần ngày giờ sửa đổi màu xanh da trời.

Ích lợi

Xem lịch sử trang tiện lợi khi theo dõi quá trình viết trang. Nó đặc biệt có ích khi bạn mới làm quen với việc viết bài và muốn theo dõi xem các thành viên có kinh nghiệm sửa lại bài mình mới viết như thế nào (khi so sánh giữa các phiên bản để tìm ra cái gì cần sửa/cần thêm).

Nếu, rất hiếm hoi, bạn gặp một trang bị phá hoại, thử vào lịch sử và xem bản trước khi bị phá. Bạn có thể sửa đổi phiên bản cũ này và lưu lại thành bản mới. Với cách này, bạn đã phục hồi bản chưa bị phá.

Lịch sử trang cũng là bằng chứng cho các tác giả của bài viết chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của mình về bài viết.

Khi thực hiện các sửa đổi, đặc biệt là khi đổi tên trang, chúng ta phải thận trọng để giữ lịch sử trang khỏi bị mất.

Xem thêm

  Bạn còn thắc mắc?
Mời vào: Bàn giúp đỡ sử dụng Wikipedia