Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Danh sách chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (4) Rút sao (0) Thảo luận
Symbol star gold.svg Tuần tới:       
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một danh sách chọn lọc và phải chắc chắn rằng danh sách mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCDSCL}} (viết tắt của "Ứng cử danh sách chọn lọc") vào trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho danh sách và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử danh sách và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu danh sách đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên. "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
 • Cập nhật nội dung bản mẫu {{Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1}}.
 • Ngoài ra nhằm thu hút trang ứng cử danh sách chọn lọc tới nhiều đối tượng độc giả/những thành viên mới chưa biết gì về trang này, bạn có thể gửi thư mời tại trang thảo luận của những thành viên đó bằng cách viết mã {{Thư mời tham gia biểu quyết danh sách chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{TMTGBQDSCL|tên bài được đề cử}}.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{Đồng ý}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{Chưa đồng ý}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{Ý kiến}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc danh sách được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Tham gia bình chọn: Phải mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 200 sửa đổi và có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu HOẶCtrên 3000 sửa đổi và 90 ngày mở tài khoản trước khi biểu quyết bắt đầu mới được tham gia biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và ít nhất 200 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[1]
 • Kể từ 27 tháng 9 năm 2019, một số luận điểm phản đối bài viết nằm trong quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu sẽ không được chấp nhận tại biểu quyết và bị tuyên vô hiệu ngay lập tức:
 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ, không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (Cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là “ngắn”) nên không thể chấp nhận.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào. [2]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu “Đồng ý” hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử tối thiểu là 14 ngày và tối đa là 30 ngày mới được gắn sao danh sách chọn lọc.[3] (Ngoại lệ: Đối với danh sách đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[4])
 • Ghi chú:
 1. Những ứng cử viên vẫn còn điểm "chưa đồng ý" mà sau thời hạn tối đa là 30 ngày biểu quyết chính thức (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì loại khỏi danh sách ứng cử (ứng cử thất bại).
 2. Các “Ý kiến” không có giá trị trong việc kết luận.
 • Bất kỳ thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành danh sách chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao danh sách chọn lọc}} vào danh sách.
  4. Xóa bản mẫu {{UCDSCL}} và thêm {{Chọn lọc 3}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Danh sách chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Danh sách chọn lọc/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Danh sách chọn lọc/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Sửa nhãn "chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác.
 • Nếu các thành viên thấy danh sách chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCDSCL}} và thêm bản mẫu {{UCDSCL-TB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Danh sách người đoạt giải Nobel

Danh sách người đoạt giải Nobel – một trong những giải thưởng quốc tế lâu đời và danh giá nhất thế giới. Bài được dịch lại và cập nhật dựa trên bài danh sách chọn lọc của Wikipedia tiếng Anh; ngoài ra, đây cũng là bài danh sách chọn lọc tại rất nhiều phiên bản ngôn ngữ khác. Thuyhung2112 (thảo luận) 15:29, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành danh sách chọn lọc
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý thảo luận quên ký tên này là của Phi hành thơm (thảo luận • đóng góp).
  @Phi hành thơm: Bạn chưa đủ điều kiện bỏ phiếu Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 09:34, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến khác

Danh sách hoàng đế nhà Đường

Bài được viết tham khảo List of emperors of the Song dynastyList of emperors of the Han dynasty từ Wikipedia tiếng Anh. Mỗi niên hiệu đều có nguồn tham khảo đầy đủ. Χλόη | Λη Ξυαν 05:45, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài có bố cục rất đẹp, minh hoạ đa dạng, nội dung khá chi tiết. Tôi có chỉnh lại đôi chút ngữ pháp và chính tả, nếu Lệ Xuân không đồng ý, xin cứ lùi lại.
  Một vài điểm khác tôi không sửa được:
  1. "...Lý Uyên lợi dụng tình hình loạn lạc khi chính quyền trung ương gãy xương sống để tiến hành nổi dậy...": Cụm từ "gãy xương sống" cần có thêm chú thích.
  2. "...nguồn gốc của loại tên này có thể được truy ngược xa hơn về thời cổ đại.": Câu hơi thiếu tự nhiên.
  3. "...đều do thái giám dựng lên.": Có thể dùng thuật ngữ nào khác để thay cho "dựng lên" không?
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 13:50, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @NguoiDungKhongDinhDanh Cảm ơn bạn đã góp ý. Tôi sẽ sửa khi có thời gian. – Χλόη | Λη Ξυαν 14:22, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Đồng ý Antihero 07:32, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Đồng ý Bài hoàn chỉnh. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 09:09, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4.   Đồng ý Bài của Lệ Xuân viết auto tốt.  Jimmy Blues  13:17, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến "Danh sách quân chủ Trung Quốc" thay vì "Danh sách vua Trung Quốc" (mình đã đổi tên bài đó gần đây). Ngoài ra, nên thêm thanh chủ đề "Nhà Đường" vào chân bài (hơi to nhưng cứ từ từ, trước mình làm hết nửa tiếng). Bài do bạn Lệ Xuân biên soạn rất là tuyệt nha. Tiếc là mình không bỏ phiếu được. 27.66.47.225 (thảo luận) 05:51, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Danh sách đĩa nhạc của Katy Perry

Danh sách đĩa nhạc của Katy Perry, một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong thập kỷ. Mặc dù dạo gần đây hơi flop tí nhưng cô này vẫn phát hành ra nhiều đĩa đơn nổi tiếng đứng đầu các bảng xếp hạng. Danh sách được dịch ra từ trang Katy Perry discography phiên bản tiếng Anh. Khánh ♪KatyCat 13:28, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

 1.   Đồng ý Danh sách không khó. Vô Danh 11:32, ngày 3 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến Bạn đặt tên trang sai rồi bạn nhé. Tên trang này phải là "Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách đĩa nhạc của Katy Perry/2" mới đúng chứ nhỉ. Còn lần 1 là Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách đĩa nhạc của Katy Perry hồi năm 2015.  Băng Tỏa  14:06, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
   Y Đã di chuyển. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 14:11, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Hình trong bài đã cũ (2014) và được sử dụng ở một số trang khác, nên ưu tiên những hình mới, chất lượng cao và chưa được sử dụng. Q.Khải (thảo luận) 06:38, ngày 27 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Q.Khải Đã sửa thành bức ảnh được chụp vào năm 2018 và chưa được sử dụng tại trang nào. Khánh ♪KatyCat 16:19, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến Tôi nghĩ rằng bạn Khanh Nguyen nên gửi thư mời tay để biểu quyết này được nhiều người biết đến hơn.  Băng Tỏa  13:04, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4. Tôi đề nghị Việt hóa tất cả các chú thích trong bài. Chẳng hạn như "cite web" --> "chú thích web", "date=November 17, 2012"-->"date=17 tháng 11 năm 2012", "accessdate=November 17, 2012"-->"accessdate=17 tháng 11 năm 2012". Còn phần dịch khá ổn. Bạn Khanh Nguyen hoàn thành yêu cầu trên tôi sẽ bỏ phiếu đồng ý.  Jimmy Blues  13:02, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã qua